Roșia Montană și Rovina, liber la exploatare

Proiectul de lege al minelor pus în dezbatere publică de Ministerul Economiei este un amplu compendiu de derogări pentru industria minieră auhtonă și dacă va fi adoptat în forma actuată va da posibilitatea unor pornirii unor cariere foarte controversate precum cele de la Roșia Montană sau Rovina. Astfel, proiectul prevede o categorie aparte de resursele minerale de importanţă strategică, a căror exploatare este considerată de interes național și declarată de utilitate publică. „Nu se arată ce resurse fac parte din această categorie, iar criteriile foarte vagi listate pentru încadrarea ca resursă strategică permit practic ca orice resursă minerală sa fie considerată astfel. Pentru a cita din textul original, o resursă de interes național este resursa care “contribuie la punerea în aplicare a interesului național”, susțin reprezentanții Mining Watch. Conform articolului 3 din document, resursele minerale de importanţă strategică sunt acelea care se încadrează în următoarele categorii: susţin dezvoltarea infrastructurii naţionale; contribuie la asigurarea independenţei energetice a ţării; contribuie la strategia de industrializare a ţării; contribuie la punerea în aplicare a interesului național si a strategiei de securitate naţională. Clasificarea şi declasificarea resurselor minerale de importanţă strategică se face de către Parlament la propunerea Guvernului, cu avizul autorităţii competente în domeniul resurselor minerale, se arată la articolul 4. “Această încadrare ar permite exproprierea tuturor proprietăților private de pe terenurile necesare realizării exploatărilor miniere (chiar și a lucrărilor adiacente acestor exploatări). Proiectul de lege propune și o procedură de expropriere mult simplificată și accelerată de care se pot servi titularii de licențe miniere pentru a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor,” a declarat avocatul Ștefania Simion. Etapele procedurii de expropriere sunt: aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean sau local; consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere şi afişarea listei proprietarilor imobilelor; transferul dreptului de proprietate; finalizarea formalităţilor aferente procedurii de expropriere. Etapele procedurii de expropriere vor fi detaliate în normele tehnice și metodologice prevăzute la articolul 84. Acest articol are următoarea formulare: „Normele tehnice precum și cele metodologice se elaborează de către autoritatea competentă în domeniul resurselor minerale şi se publică în Monitorul Oficial în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi”.

Cei de la Mining Watch susțin că aprobarea proiectelor miniere a fost întotdeauna una lipsită de transparență: de la acordarea licențelor, la semnarea contractelor de asociere și mai recent la litigiul statului român cu Gabriel Resources, compania care dorește să scoată aur de la Roșia Montană. „Sub pretextul fals al creșterii gradului de transparență și participare a cetățenilor la luarea deciziilor privind acordarea concesiunilor miniere, proiectul de lege conferă caracter confidențial tuturor datelor și informațiilor privind licențele miniere. Mai mult, în motivarea proiectului de lege, ministerul invocă dreptul companiilor miniere la egalitate în fața legii și non-discriminare. În realitate, proiectul de lege conferă acestor companii un statut și privilegii absolut disproporționate, care nu au nimic de a face cu egalitatea în fața legii. De exemplu, companiile miniere ar fi exceptate de la obligația compensării cu terenuri a suprafețelor scoase definitiv din fondul forestier național. Ridicolul dereglementării este într-atât de mare încât monitorizarea modului în care titularul licenței miniere respectă condițiile impuse prin autorizația de construire a minei este în sarcina… titularului licenței miniere”, spun reprezentanții Mining Watch.

Despre Cosmin Pam Matei Articolele 573
Author

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*