Se reorganizează ANAF

Guvernul va aproba în şedinţa de joi, 14 martie, un proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), reorganizarea activităţii acesteia precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, astfel, la nivelul Agenţiei se înfiinţează un nou post de vicepreşedinte care va coordona în mod direct activitatea de digitalizare a instituţiei, având în vedere dimensiunile şi complexitatea activităţii ANAF în vederea eficientizării procesului aferent şi asigurării unui circuit informaţional decizional care să asigure o mai mare coerenţă decizională, dar şi pentru o diminuare a efortului depus pentru atingerea obiectivelor (a costurilor operaţionale) raportat la rezultatele obţinute, obiectivele principale pe linia digitalizării neputând fi realizate fără o susţinere consistentă şi performantă din partea unui management dedicat.

Totodată, începând cu data de 1 mai 2024, în cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va funcţiona Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, a cărui competenţă de administrare fiscală se stabileşte în condiţiile legii, iar modalitatea de reorganizare a ANAF prin pierderea personalităţii juridice a Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi funcţionarea ei ca direcţie generală în cadrul ANAF se va realiza prin fuziune.

„Fuziunea se va face prin absorbţia Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili de către ANAF, în condiţiile legii. Posturile şi personalul aferente Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili vor fi preluate pe bază de protocol, în condiţiile legii, în cadrul aparatului propriu al Agenţiei”, se arată în document.

Va fi aprobat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea articolului 351 din OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020.

Executivul va adopta şi un proiect de lege pentru ratificarea Acordului-cadru între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Ankara, la 6 octombrie 2023.

Printr-o hotărâre, Guvernul va aproba Aranjamentul Administrativ, semnat la 22 iulie 2022, la Podgorica, de aplicare a Acordului între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale, semnat la 22 iulie 2022, la Podgorica.

Tot prin hotărâre, se va aproba înfiinţarea şi administrarea Registrului Naţional al Datelor de Contact.

„Prin prezentul proiect de act normativ se urmăreşte asigurarea cadrului juridic necesar pentru înfiinţarea şi administrarea registrului naţional al datelor de contact cât şi pentru dezvoltarea ulterioară a platformei contact.gov.ro. Crearea unui registru naţional al datelor de contact are rolul de a îmbunătăţi calitatea, eficienţa şi controlul interacţiunilor dintre administraţia publică, pe de o parte, şi cetăţeni, mediul de afaceri şi reprezentanţi ai societăţii civile, pe de altă parte. O astfel de platformă ar permite interogarea rapidă de către cetăţeni, autorităţi şi instituţii publice, dar şi alte părţi interesate a datelor de contact ale unei alte instituţii/autorităţi din administraţia publică românească”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Printr-o altă hotărâre, Guvernul va aproba modalitatea de solicitare, de calcul şi de acordare a compensaţiilor pentru activităţile piscicole din ariile naturale protejate, conform prevederilor restrictive din planurile de management ori din setul de măsuri de conservare instituite până la aprobarea planurilor de management.

„Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă acordarea unor compensaţii pentru proprietarii ori concesionarii terenurilor care deţin în exploatare amenajări piscicole, situate în arii naturale protejate şi au înregistrat costuri suplimentare suportate şi/sau pierderi de venituri, cauzate de respectarea prevederilor restrictive din planul de management al ariei naturale protejate ori pentru
respectarea măsurilor de conservare instituite de administratorii ariei naturale protejate, până la aprobarea planului de management”, conform notei de fundamentare.

Se va abroga, prin altă hotărâre, Hotărârea Guvernului nr. 48/2018 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente Programului de înzestrare esenţial „Corvetă multifuncţională”.

Executivul va aproba şi o hotărâre pentru modificarea HG nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

Pentru operaţionalizarea misiunilor diplomatice menţionate se impune modificarea HG nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, prin: Suplimentarea numărului de posturi din Serviciul Exterior al MAE cu 69 de posturi, care să acopere necesarul de personal consular şi tehnico-administrativ pentru Consulatele Generale ale României la Salzburg, Valencia, Frankfurt, Hamburg, Birmingham, Nantes, şi pentru Birourile Consulare de la Belfast, Cagliari şi Santa Cruz de Tenerife, precum şi necesarul de personal tehnico-administrativ pentru Consulatele generale ale României la Londra, Chişinău, Madrid, Roma şi Paris (pentru acestea, personalul consular fiind preluat de la secţiile consulare ale misiunilor diplomatice). Totodată, prin suplimentarea numărului de posturi din Serviciul Exterior al MAE cu 69 de posturi, se va asigura şi necesarul de personal pentru funcţionarea Ambasadei României la Riga„, se spune în nota de fundamentare.

Va fi analizat spre adoptare şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda

5 Comentarii

  1. Ce ar putea sa-i f__e mintea lui Bolosh! Pare sa fi facut armata la securitate ca pretenii lui Boc si Ciolash.

  2. pe modelul american, m-as astepta sa angajeze vreo 20-30k de agenti cu arma…

  3. ‘Radio Erevan’ : nu se desființează, se înființează ! Vorba șugubățului : de moarte și de FISC nu scapi, ‘babele de la parter’ se înmulțesc, să fie din cauza scăderii natalitătii?!

  4. dictaturile si abuzurile nu se pot ridica decat pe somnul p000limii…

  5. concurs cu profesionisti , economisti si juristi, nu carnete de partid, acoperiti si incompetenți

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.