Zece metode prin care se fură lemne. Cu tot cu SUMAL

Sistemul de urmărire în timp real a tăierilor și transporturilor de copaci SUMAL 2.0 a fost viciat încă de la lansare cu scopul de a menține dimensiunea tăierilor ilegale și nedescoperite la un volum cât mai mare. Conform unui raport al Agent Green, metodele de furt nu sunt nici măcar foarte sofisticate. ”SUMAL poate fi foarte ușor de înșelat de transportatori și procesatori prin cel puțin zece metode de furt precum cea a teleportării, călătoriei în timp, a evaporării sau a sublimării. În toate situațiile lemnul furat nu apare niciodată în SUMAL și volumul acesta de lemn îl depășește pe cel al tăierilor legale”, a spus Gabriel Păun, președintele Agent Green.

Furtul de arbori comis la scară industrială, a cărui înfăptuire este posibilă din cauza ușurintei cu care pot fi viciate funcțiile aplicațiilor informatice ale sistemului SUMAL 2.0, este într-o permanentă ascensiune. Agent Green are suspiciuni rezonabile cu privire la programarea defectuoasă în mod deliberat a acestor aplicații lansate în februarie 2021 care au condus la scăparea de sub control a tăierilor ilegale ale căror dimensiune nu va putea fi stabilită decât odată cu publicarea noului Inventar Forestier Național (IFN ciclul 3 2019-2022) dacă se va păstra aceeași metodologie precum la ciclurile 1 și 2 și rezultatele vor fi publice.

Cu limitarea că metodele de furt identificate de investigatorii Agent Green nu sunt singurele posibilități de fraudare și nici situații izolate teritorial, prezentăm în continuare cele mai comune practici observate de la operaționalizarea SUMAL 2.0 (februarie 2021) până în prezent.

1. Metoda clasică – transportarea materialului lemnos fără aviz de însoțire

Descriere

– Apare tot mai rar, riscul de a fi prins fiind ridicat.
– Metoda este întâlnită în general la taierile ilegale cu caracter social (lemn pentru încălzire extras cu căruța sau cu vehicule de mic tonaj), dar sunt identificate destule situaţii când operatorii economici încă o practică (de obicei pe distanţe scurte).
– Este cauzată de lipsa de educație și/sau situația financiară precară a autorilor sau, după caz, dorința de obținere imediată a unor venituri însemnate din surse ilegale.
– Deficiențele legislative care o permit: a – L 46/2008 Art. . 68 (2.1), 70, 107(1)-(3), 109; b- L 171/2010 Art. 8, 17, 19 (2) a) si c).

Impact negativ

– Tăierile ilegale continuă persistând presiunea nefastă asupra pădurilor.
– Fraudarea bugetului de stat.
– Vulnerabilizarea categoriilor sociale nevoiașe.

2. Metoda transbordarea (denumirea populară: teleportarea)

Descriere

În cadrul acestei metode includem și categoria transporturilor de tip ”alte situații”. Transbordarea reprezintă principala metodă folosită cu scopul de a acorda legitimitate formală în trafic unor încărcături de proveniență ilegală plecate din parchetele, ori din alte locuri de depozitare de orice fel ale căror stocuri scriptice nu sunt corelate cu cele fizice.
– Deși aceste situații ar trebui să fie unele excepționale, doar în perioada 16-22.10.2022 au fost înregistrate în sistem la nivel național un nr. de 462 astfel de avize. ŸÎn aceste cazuri atât marfa din avizul inițial specificat ca sursă de proveniență pentru un
transport aparent preluat cât și încărcătura ilegală justificată fictiv în sistem ca preluată, ambele ajung fie la destinațiile declarate fie în altele clandestine.
– Astfel de practici sunt întâlnite destul de frecvent deoarece SUMAL 2.0 nu cenzurează în niciun fel acest tip de fraudă chiar dacă are caracter repetitiv. De exemplu avizul specificat drept sursă de proveniență poate fi foarte vechi iar cantitatea preluată recent din acesta este încărcată din cu totul altă zonă decât cea în care a fost stocată şi poate fi mult mai mare decât cea inițială. În această situație specifică cu lemn de proveniență de la o altă locație decât cea declarată, metoda se numește teleportare.
– Același aviz poate reprezenta proveniență de mai multe ori pentru alte transporturi.

Impact negativ

– Amplificarea fenomenului tăierilor ilegale.
– Vicierea parcursului real al trasabilității lemnului.
– Introducerea pe piață a unor cantități însemnate de lemn fără proveniență legală.
– Evaziune fiscală.

3. Metoda transporturilor offline (denumirea populară: evaporarea)

Descriere

– Avizele de însoțire introduse la începutul transportului sunt menținute offline pe toată durata transportului și astfel datele nu ajung să fie niciodată comunicate la server-ul central, obținându-se astfel pierderea definitivă a respectivelor cantități din procesul de monitorizare a trasabilității.
– Astfel de transporturi nu sunt încheiate prin modalitățile legale de predare-preluare a avizului și actualizarea imediată a gestiunii sau închidere .
– Pierderea acestor avize din aplicaţia instalată pe telefonul mobil are loc odată cu atingerea termenului de expirare sau pur și simplu în urma unei operațiuni de reinstalare.
– Alt scop al metodei este ascunderea traseului parcurs în aplicațiile Sumal control și Inspectorul Pădurii.
– Un asemenea transport verificat în aplicația Inspectorul Pădurii este raportat ca fiind posibil ilegal, însă în eventualitatea în care este reclamat și oprit în trafic, intră aproape instantane.

Impact negativ

– Continuarea fenomenului tăierilor ilegale.
– Vicierea parcursului real al trasabilității lemnului.
– Introducerea pe piață a unor cantități însemnate de lemn fără proveniență legală.
– Obstrucționarea autorităților de control și a avertizorilor publici.
– Evaziune fiscală.

4. Transportul multipul (de cel puțin două ori cu același document)

Descriere

– Se practică în formă continuată din cauza termenelor de valabilitate mari acordate în mod subiectiv avizelor de însoțire.
– Deși acest timp stabilit ar trebui să fie proporțional cu distanța de parcurs şi categoria de drum, se acordă în general termenul maxim.
– Se combină bine cu metoda transporturilor offline.
– Fotografiile nu sunt un impediment în efectuarea transporturilor multiple deoarece au o rezoluție scăzută, de multe ori numerele de înmatriculare parcă sunt blurate iar piesele transportate pot fi ușor potrivite să arate asemănător la mai multe transporturi.

Impact negativ

– Amplificarea fenomenului tăierilor ilegale.
– Vicierea parcursului real al trasabilității lemnului.
– Introducerea pe piață a unor cantități însemnate de lemn fără proveniență legală.
– Obstrucționarea autorităților de control și a avertizorilor publici.
– Evaziune fiscală.

5. Transporturile agenților economici fără fotografiile obligatorii sau cu fotografiile neconforme

Descriere

– Metoda se utilizează cu scopul furtului și inducerii în eroare a avertizorilor publici sau a persoanelor investite cu atribuții de control insuficient pregătite pe această problematică.
– Exemplu – transport profesionist fără fotografii: PH03TWF la 15 iulie 2022.
– Exemplu – fotografii neconforme: AB92PMK la 8 August 2022: AB26CKD, HR20AME, HR21AME, HR22AME, HR23AME.
– Oficialii Agent Green susțin că au întâlnit fotografii neconforme cum ar fi: după documente de inventar, monitoare, vegetație
sau unghiuri din care nu se observă detaliile încărcăturii și nici numerele de înmatriculare.
– Astfel de transporturi sunt considerate fără proveniență conform Art. 10(10) din Normele aprobate prin HG 497/2020 ele fiind supuse amendării și confiscării.
– Deși constatarea abaterilor este extrem de facilă prin simpla interogare a bazei de date.

Impact negativ

– Facilitează furtul de lemn.
– Se obstrucționează total sau parțial informații publice.
– Introducerea pe piață a unor cantități suplimentare de lemn fără proveniență legală.
– Evaziune fiscală.

6. Metoda operațiunilor virtuale

Descriere

– Se creează doar fictiv în sistem depozite temporare și permanente, platforme primare și expediții de lemn.
– Scopul îl reprezintă menținerea la dispoziție, permanent, a unor rezerve virtuale de volum.
– Acțiunile de acest tip sunt foarte greu de depistat în condițiile actuale.
– Transportul fictiv este un simplu joc în care partea cea mai dificilă este plimbarea telefonului mobil cu autoturismul, de exemplu, între locul de emitere şi destinație pentru a configura traseul pe hartă.

Impact negativ

– Continuarea procesului tehnologic de exploatare a lemnului în timpul sezonului de vegetație când sunt prevăzute restricții conform Anexei 3 la instrucțiunile aprobate prin OM 1540/2011
– Reglarea gestiunilor de masă lemnoasă fără să existe operațiuni fizice reale.
– Albirea cantităților deținute și/sau procurate fără documente legale de proveniență în eventualitatea declanșării unor controale. – Fraudarea masivă a bugetului de stat.
– Vicierea parcursului real al trasabilității lemnului.
– Raportări statistice nereale.

7. Transporturile incognito (invizibile în SUMAL)

Descriere

– Se realizează cu usurință dezactivând funcțiile date mobile și GPS, neapăsarea butonului „Start transport„ și/sau închizând aplicația SUMAL avize.
– Metoda face ca utilizatorii investiți cu autoritate de control (poliția, jandarmeria și garda forestieră) să nu poată vedea mijlocul de transport aflat în modul tranzit și locația acestuia pe aplicația specifică de control.
– În eventualitatea depistării în trafic, șoferul are timp să se conformeze obligațiilor prevăzute de OM 118/2021 Art. 27(2)e) (3)c) înainte de interacțiunea cu organul de control.
– La sfârșitul unei astfel de curse, dacă transportatorul efectuează operațiunile prevăzute de OM 118/2021 Art.27(3) lit. e)-g) , atunci traseul parcus este materializat prin linii drepte care unesc punctele în care a fost detectat GPS.
– Se combină de cele mai multe ori cu metodele descrise la punctele 2,3 si 4.

Impact negativ

– Facilitează și amplifică tăierile ilegale.
– Vicierea parcursului real al trasabilității lemnului.
– Introducerea pe piață a unor cantități însemnate de lemn fără proveniență legală.
– Obstrucționarea autorităților de control și a avertizorilor publici.
– Evaziune fiscală.
. Locuri ilegale de depozitare temporară

Descriere

A. Platforme primare care se amplasează complet diferit de locul recoltării cu scopul de a le fi folosite coordonatele la emiterea avizelor de transport pentru lemn provenit din cu totul alte surse decât parchetul aferent platformei.
– Metoda favorizează tăierile ilegale şi furtul masiv de material lemnos.
– Se încalcă prevederile Art. 18(1)c) din normele HG 497/2020.
– Încălcarea normelor din acest punct de vedere nu este sancționabilă în L 171/2010.

B. Platforme primare suprapuse simultan și nedelimitate cf. Art. 30(3) Normele OM 1540/2011: APV2100019606320, APV2100019601490, APV2100019608740, APV2100019608550, APV 2100019610230.
– Scopul urmărit este ca lemnul furat, odată trecut prin aceste ”spălătorii comune”, să fie confundat cu lemnul de proveniență legală.

Impact negativ

– Facilitează furtul de lemn.
– Permite crearea în sistem a unor rezerve virtuale de volum din care se emit documente de proveniență pentru lemnul furat. – – Vicierea parcursului real al trasabilității lemnului.
– Introducerea pe piață a unor cantități însemnate de lemn fără proveniență legală.
– Derutează și induce în eroare autoritățile de control și a avertizorii publici.
– Evaziune fiscală.

9. Samsarii de lemn

Descriere

– Existența lor este cauzată de ușurința cu care pot fi încălcate prevederile normelor HG 497/2020 referitoare la limita de 20 m³ care face diferența dintre transportatorul profesionist și cel non-sumal.
– Speculanții își procură în general lemnul din sursele primare (parchete) la care sunt bine conectaţi prin prisma serviciului sau a relațiilor și îl revând aplicând adaosuri comerciale nefiscalizate chiar și de 200%
– Metoda reprezintă o componentă importantă a pieței negre a lemnului.
– Personalul silvic din cadrul ocoalelor este în general complice.
– Este des folosită și în rândul transportatorilor profesioniști.
– Neînregistrarea ca profesionist la atingerea acestui prag face ca materialul lemnos transportat în plus să își piardă proveniența legală conform Art. 12 (1) o) din normele HG497/2020.
– Sancțiunea aplicabilă este amenda contravențională și confiscarea lemnului conform L 171/2010 Art 19 (2)c) și totuși metoda este foarte des întâlnită.
– Metoda este ușor de depistat prin simpla accesare a bazei de date Sumal 2.0.
– În cadrul metodei se mai regăsesc faptele de fals, uz de fals și nerespectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal deoarece acest tip de comerț este de obicei ambulant și nu se cunoaște întotdeauna dinainte cumpărătorul (destinatarul).

Impact negativ

– Evaziunea fiscală și concurența neloială sunt principalele caracteristici ale metodei.
– La aceasta metodă, cumparătorul final este cel mai adesea înșelat în privința volumului (echivalentul furtului la cântar).
– Din cauza activității lor nu se onorează cu prioritate de către ocoale nevoile locale ale comunităților învecinate.
– Este unul dintre principalele motive de nerespectare a măsurii plafonării prețului lemnului de foc la 400 lei.

10. Camioane supraîncărcate cantitativ și valoric

Descriere

– Surplusul de volum rezultat din APV-urile subevaluate se evacuează din parchet concomitent cu cel declarat oficial în avizele de transport.
– Metoda are caracter repetitiv și presupune ca fiecare astfel de transport să conțină o cantitate suplimentară care este foarte greu detectabilă atât în fotografiile postate, cât și fizic în eventualitatea unor controale de rutină.
– Transportul poate conține de asemenea o marfă superioară calitativ celei declarate iar în acest caz scopul urmărit este uneori de a evita respectarea normelor legii nr.57/2020 privind gospodărirea durabilă a pădurilor prin intermediul căreia, în esență, este interzis exportul bușteanului și a lemnului rotund. Asfel, este îndrumată la export marfă într-un stadiu de prelucrare precară pe fondul slabei reglementării privitoare la sortimentație.
– Amestecul de specii parte ale aceluiași gen, una dintre specii având proveniență legală, cealaltă nu. Acest mix, odată prelucrat, transformat de exemplu în cherestea, este foarte greu detectabil și poate face inclusiv obiectul exportului.
– Reducerea aparentă a volumului real se obține prin subdimensionarea scriptică a elementelor dendrometrice cu prilejul inventarierii de la momentul încărcării. Se fură la măsurătorile diametrelor și lungimilor pieselor de lemn, la dimensiunile figurilor geometrice şi prin aplicarea unor factori de cubaj inferiori celor adecvati prevăzuți în Anexa 6 –Normele HG 497/2020
– Se urmărește ca surplusul să nu depășească limita de 10 m³ evitându-se astfel riscul confiscării mijlocului de transport prevăzut de L 46/2008 Art. 68 (2.2).
– Efectele metodei sunt în lanț, în sensul că un transport supraîncărcat finalizat determină ulterior pe lanțul trasabilității apariția a cel puțin încă unuia.

Impact negativ

– Factor determinant pentru tăierile ilegale și furtul de lemn.
– Evaziunea fiscală este inseparabilă de această metodă.
– Încadrarea tarifară necorespunzătoare greșită sau intenționată este generatoare de alte fapte precum spălarea de bani și corupția.

Frauda se descoperă doar în urma unui proces anevoios de inventariere care necesită capacități logistice adecvate, lucrători de bunăcredință și timp din partea autorităților care de cele mai multe ori preferă să nu se complice.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda
Cosmin Pam Matei 4489 Articole
Author

5 Comentarii

 1. Ce face Agent Green? Pe finantari mari, doar constata ceea ce se stie,ilegalitatile din exploatarea forestiera.Rezultatul? Nimic,doar vorbe platite. Pe unde trec camioanele cu lemne ? Pe sosea.Cum baricadau si verificau policistii ,,vigilenti,, masinile ,daca oamenii parasesc orasul in look down si acum nu pot sa opreasca furtul vizibil de lemne?

 2. Pierdere de timp , in mod normal ar trebui convocat ambasadorul rus la București de care MAE si cerut imperativ , sa impuna Austriei sa inceteze jaful din padurile nationale ale Romaniei si a cresterii preturilor la benzinării . Sunt singurii care pot rezolva problema, in cateva minute , ținându-și lachei mai strâns in lesă !

 3. Se taie pădure zilnic din pădurile vecine Iașului și sigur știu toți cei care ar trebui sa nu lase. Seara de seara câteva trailere cu număr de Suceava pleacă line cu trunchiuri seculare. Ce suma, ce lege… niște nenorociți.

 4. La Fârdea judetul Timiș, în jurul lacului Surduc,se taie se transportă și se valorifică tot lemnul de calitate.Este tăiat selectiv pe sărite ,orice novice observă ,dar nu de cei plăți să stopeze jaful…
  Pt unii (în comunitate toți îi știu) a devenit o meserie,o sursă de îmbogățire.Astfel de oameni au căpătat un statut social,sunt considerați descurcăreți și harnici,au utilaje , își cumpără case și gardul și l fac din tablă sau ridicat din materiale care nu permit privirii să străbată dincolo de el.
  Interesele lor sunt aceleași cu cele ale pădurarilor și a celor cu gatere …dar nu să salveze pădurea și mediul.
  Culmea este că taierile se fac și în pădurile ce înca nu au fost restituite (au trecut 32 de ani de la revoluție)
  Tăierile pe ciupite le fac și din pădurile restituite oamenilor pt că diferența să nu poată fi observată pe Google Earth (din satelit).

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.