Andrei Marga: Rătăciri din necunoaștere

Necunoașterea nu are doar efectul banal al nepriceperii. Îl are adesea și pe cel al opunerii la adevăruri ale vieții și la fapte. Perseverența în erori de orientare își are aici o sursă. De aici și întârzieri în dezvoltarea propriei comunități.

Se pot da multe exemple de rătăciri rezultate din necunoaștere și soldate cu costuri mari. Mă opresc doar la câteva din viața actuală.

Mulți se reped deja din reflex în „globalism”. Altădată, se credea că doar capitalismul este vinovat de neajunsuri, nu și subdezvoltarea economică, instituțională, culturală. Acum se crede că vinovat este globalismul și tot ceea ce are de a face cu globalizarea.

Nu apăr globalismul. Dar nu ezit să spun că împărtășesc distincția între „globalitate”, „globalizare” și „globalism”, pe care am și folosit-o pentru a contura „postglobalizarea” (detalii în După globalizare, 2018). Globalitatea este starea de fapt că depindem azi pe glob tot mai mult, economic și tehnologic, unii de alții. Globalizarea este politica, inițiată de SUA în anii nouăzeci, de reducere, chiar lichidare a tarifelor vamale, spre a stimula circulația capitalurilor și competiția, preluată apoi de alții. Globalismul este ideologia potrivit căreia dificultățile lumii s-ar rezolva prin decizii dintr-un centru anume.

Fără îndoială, globalismul a schimbat în felul său lumea. Dar a antrenat sărăcirea de populații (Stieglitz), slăbirea democrației (Mannent), amestecul în treburile interne (Streek), cu consecințe de rigoare. Globalitatea și globalizarea sunt însă  altceva. Să le faci față nu e ușor, dar nu există o altă cale decât aceea de a concura în cadrul lor.

Viitorul este însă al suveranității naționale. Numai că globalismul este  deja o rețea de dependențe mondiale, încât pentru înlocuirea lui este de lucrat cu pricepere și cultură. Nu se rezolvă mai nimic doar cu proclamarea „suveranismului” și refugiul apoi în „liber schimbism”, „conservatorism” ori „paseism”! O bună cunoaștere a societății de azi și o acțiune solidară sunt indispensabile.

Ca oameni, ne asumăm, fie și tacit, în cea mai simplă exprimare,  o idee privind sensul istoriei actuale. Destui nepreveniți o iau însă naiv din propaganda zilei, ca trecere de la „state autoritare”, la „democrații” și la „societăți deschise”. Lansată de Karl Popper, ideea a generat clișee pe care aceștia le repetă.Dubla eroare este azi evidentă.

Pe de o parte, trecerea este proclamată de politicieni care fac evaluări în interese de menținere a puterii. Adevărul nu este prima lor preocupare. Evaluările lor sunt uneori adevărate, dar adesea nu.

Pe de altă parte, este dovedit că în societatea popperiană „deschiderea” nu este asigurată – unele „democrații” din zilele noastre  atestă clar acest fapt. Ele întrec în autoritarism alte regimuri. De aceea, se și extinde critica democratică a funcționării democrațiilor (Boudon, Romano, Mounk, Hofstetter etc.).

De altfel, popperismul a rămas simetric cu marxismul dogmatic: acela vorbea de „trecerea ineluctabilă de la capitalism, la socialism”, în propaganda popperiană se perorează pe „trecerea obligatorie de la autoritarism, la democrație”. Cum bine s-a spus, Karl Popper nu cunoștea istoria (Ottmann) și-și imagina că din piața liberă rezultă oarecum automat democrația.

Realități ieșite din opțiunile popperiene aduc în actualitate diagnoze precum „democrația autoritară” sau „despotismul democratic” ale lui Tocqueville (Renzo Giorgetti, Il Nuovissimo ordine mondiale, 2022) ce păreau trimise la muzeu.  Marxismul dogmatic a eșuat în dictaturile comuniste și sub asaltul tehnocrației, iar popperismul eșuează în „democrații cu autoritarism” și în stupidocrație, tocmai în era revoluționării continue a cunoașterii. Sărăcia de idei și clișeele, fie ele și cultivate de respectabile instituții, duc la închidere, pe când este nevoie de minți deschise.

Există, însă, destule abordări postbelice mai favorabile „societății deschise” decât popperismul. John Dewey, de pildă, apăra constatarea că democrația nu se reduce la alegeri, ci se cuvine să fie „formă de viață”, că nu-i destul ca societatea să aibă stat de drept, căci stat de drept au avut și dictaturile. Opțiunea sănătoasă a fost pentru „state de drept democratice”, care să împiedice refacerea autoritarismelor sau noi dictaturi. Constituțiile vechilor și noilor democrații le și prevăd, de altfel.

Prevederea s-a dovedit premonitorie, căci, spre exemplu, așa cum se observă ușor, „sistemul prezidențial”, pe care popperismul nu-l mai chestionează,  a alunecat în Europa într-un fel de monarhie păguboasă, iar „sistemul semiprezidențial” este pe urmele lui. Constituția și „deschiderea” societății le sunt indiferente. Aceasta pentru că însăși legislația prevede prea puține mecanisme de control și de intervenție din partea cetățenilor (detaliat în Statul actual, 2020) sau, dacă sunt, ele sunt ignorate. Efectele se văd: exercitarea funcției prezidențiale ca proprietate; abuzul de desemnări personale; luarea fidelității drept criteriu, în locul valorii cetățenilor; implicarea serviciilor secrete în politică; scăderea nivelului decidenților și altele.

Continuu joacă feste rătăcirea indusă de ignorarea istoriei. Ca fapt, concurența de acum dintre inși și partide la a revendica merite de intrare în UE și NATO este contrazisă de datele istorice. Se profită de întârzierea scrierii istoriei României ultimului secol și se bat câmpii în pofida arhivelor. De pildă, se trece sub tăcere  faptul că România a intrat în cursa europenizării prin declarația de la Snagov (1995),  că a fost invitată să adere la UE în decembrie 1999, că primul capitol de negociere închis cu succes a fost „Educația și formarea profesională” (mai 2000), că guvernul din 2000 a închis șase capitole de negociere, că intrarea României în Alianța Nord-Atlantică s-a decis de către alianță în 1996-2000 și s-a formalizat ulterior. Se jonglează cu date pentru că intervine frecvent falsificarea organizată.

 1. L. Caragiale a eternizat literar profilul decidentului demagog. Mai nou, D. R. Popescu pe cel al farsorului ce se dă plin de merite.

Una dintre ideile cele mai responsabile în cultura română a fost sincronizarea. Ea a fost cerută de oameni bine informați  asupra epocii lor, precum Eugen Lovinescu și Virgil Bărbat. Nu s-a putut contesta nici ulterior actualitatea devizei și nevoia unei angajări competitive a țării în lume. Firește, nu este sincronizare să distrugi tradiții viabile, dar este sincronizare să aduci soluții mai bune. Nu-ți servești țara aliniindu-te la obiceiuri prăfuite, dogme sau aventuri, ci gândind și reformând, la nevoie, domenii întregi pentru a putea concura pe piețele lumii.

Sincronizarea este însă altceva decât se înțelege azi. Ea nu are de a face cu vechea „corectitudine politică” a marxism-leninismului, ce revine azi surprinzător chiar la oponenți ai acestuia. Stupefiantă, dacă nu ar fi tristă, este împrejurarea că aceștia apelează și ei la controlul informaților publice, adevăr unic și caricaturizarea rivalului. Sincronizarea nu are de a face nici cu „noua corectitudine politică”, a neoliberalismului de azi, ce pretinde disciplinarea minților, înainte de orice.

Spus simplu, alergia de azi la gândire cu capul propriu duce societățile în impas. În definitiv, vederile, inclusiv cele politice, sunt treaba cetățeanului, nicidecum a noilor păzitori de „corectitudine” ce se răspândesc în media și în viața publică. Nu faptul că oamenii folosesc libertățile, că vor democrație, suveranitate națională, cooperare și schimbare trebuie să sperie. Ar trebui să îngrijoreze etichetele care vin din mărginirea profesională, civică și etică, cum sunt acum „antieuropenism”, „extremism”, „asiatism”, „rusism”, „naționalism”! Dacă cei care le utilizează s-ar uita onest în oglindă, ar constata că sunt sub nivelul celor pe care vor să-i izoleze.

Se observă cu ochiul liber și în cazul țării noastre unde duce nepregătirea decidenților și mimetismul. Printre efecte sunt imposibilitatea țării de a-și valorifica resursele, de a avea bugete viabile, precaritatea instituțională, pierderile de piețe, corupția și falsa ierarhie a valorilor, nepriceperea valorificării democrației, cultura de imitație și politica externă de excursii. Iar cea mai mare emigrație în timp de pace și rămânerea continuă în urmă sunt rezultate implacabile.

Mulți acuză faptul incontestabil al scindării opiniilor din societatea României actuale. Una dintre surse este, desigur, slaba cunoaștere a istoriei. Ei au dreptate, căci nu s-a scris, pe baze arhivistice, în mod concludent, istoria ultimului secol, nici măcar la Centenar. În orice țară care-și respectă cetățenii, istoria  s-a lămurit. La noi, faptele  petrecute nu sunt reconstituite precis, iar interpretările sunt în bătaia vântului. Se controversează sterp pe ceea ce ar fi trebuit să fi fost lămurit și se apelează continuu la „istorie” după ureche sau incitări.

Noțiuni legate de istorie stârnesc alergie, căci nu sunt înțelese. Un exemplu este alergia la manualele alternative, care sunt astăzi din nou punct în programe. Din discutarea lor, atunci când au fost decise și în România (1998), s-a învățat puțin, încât reiau câteva argumente.

Orice țară civilizată, democratică, operează în educație cu manuale alternative. De aceea, printre multe măsuri de sincronizare, pe care reforma educației anilor 1997-2000 le-a introdus, a fost și Noul Curriculum Național. Acesta a și rămas, la orice comparație calificată, cel mai metodic elaborat curriculum din istoria României.

Noul Curriculumul National (1998) conținea multe înnoiri benefice, inclusiv autorizarea manualelor alternative. El a și fost sursă de inspirație pentru diferite țări. Aceste manuale se bazau pe un plan de învățământ și pe o programă analitică pentru întreaga țară, dar luau în seamă faptul, profesional și pedagogic, că transmiterea cunoștințelor dintr-o disciplină sau alta este în mod normal diversă. De aceea, manualele alternative sunt un semn de pluralitate a vederilor, nu de relativism, cum se crede greșit. Alegerea unui manual sau altul dintre cele avizate de minister era încredințată dascălilor, care cunosc cel mai bine nevoile concrete ale educării elevilor lor.

Nu mai insist asupra faptului că unii istorici, care, din păcate, înțeleg mai departe istoria ca istorie propagandistică, spre deosebire de istoria istorie, ignoră și azi că manualele alternative în Istorie le-au introdus în România deja Nicolae Iorga și C. G. Giurescu – din motive, e drept, personale. Nu insist nici asupra faptului că în 1998, la disciplina Istorie, s-au opus manualelor alternative dascăli de mai slabă condiție profesională, preocupați să rămână la a recita la clasă un manual.

Profesorii bine pregătiți au salutat recursul la alternative ca un pas înainte modernizator. Am avut la Istorie, de pildă, ca alternativă, manualul de liceu al lui Florin Constantiniu, care a fost excelent, buna cooperare cu foarte cultivatul istoric fiind explicația. A fost, desigur, și manualul coordonat de un alt istoric cultivat, Sorin Mitu, care a apelat însă la un colaborator ce confunda manualul cu foiletonul și a atras reacții. Nimeni nu a obligat însă pe nimeni să adopte un manual sau altul. Permanent au decis profesorii de Istorie. De mirare că manualul incriminat s-a folosit până de curând. De ce nu a fost ocolit, dacă existau alternative?

Împrejurarea că după 2001 s-a făcut o afacere din manualele alternative nu atinge validitatea ideii. Afacerea ține de un mercantilism ieftin. Dovedesc necunoaștere, însă, cei care acuză alternativitatea cu motivul hilar că „unii fac comerț”. Sistemul inteligent al manualelor alternative a putut fi trădat de corupți, dar nu este nicidecum pus în cauză. Instituit în 1998, sistemul a rezistat, desigur sfârtecat de amatorisme și coruperi ulterioare.

Astăzi, se discută despre deteriorarea educației. Într-adevăr, din exemplu de țară în față, reformatoare în educație, în 1997-2000, evidențiată la cele mai profesionale examinări internaționale ale timpului, de la Washington, Paris, Berlin, Beijing, Tokyo, România a ajuns în ultimele două decenii la coada Europei. Așa cum au constatat analizele naționale și internaționale, prin reforma din 1997-2000 educația din România a fost adusă la nivelul Poloniei, Ungariei, Cehiei de atunci, iar aceasta se poate verifica punct cu punct! Că România a rămas apoi în urma acestor țări și s-a afundat într-o criză specifică și gravă a educației este de discutat cu cei cărora i se datorează. Destul să se examineze măsurile de după 2001 și legea educației din 2011 pentru a observa precis rădăcinile deteriorării educației din țară.

Unii mai cred că educația depinde doar de predarea Istoriei. Depinde și de aceasta. Dar dacă responsabilii știu, de ce nu fac să se scrie istoria așa cum a fost? Când deja elevul vede cum se scrie istoria în alte țări, cum să mai creadă  istorie liricoidă sau propagandistică?

Pe de altă parte, educația nu poate fi altfel decât societatea și cei care o controlează. Când tinerii văd cum se fac cariere, cât și cum se fură și se corupe în România actuală, educația nu mai face față.

Rătăcirea din necunoaștere ia mai nou și forma susținerii că „în România nu s-a făcut nimic în treizeci de ani”. Radicalismul dă ceva rezultate electorale, dar azi sunt radicali unii care nu pot proba că știu face ceva pentru această țară. Or, România a progresat în multe privințe după 1989, tocmai prin deschiderea spre lume și cultura ei. Ea s-a integrat în uniuni și alianțe la care a aspirat.

Este adevărat că extinderea minciunii și a coruperii rămân redutabile. Ele au chiar crescut, ajungând din nou la vârful statului. Ceea ce spunea Vlahuță despre minciuna la acest nivel a redevenit actual. Se drapează, desigur, cu „pro-Europa” sau pro-NATO” inși care au comercializat și distrus bunuri ale statului, nu au fost în stare să modernizeze domenii de care au răspuns, au încălcat legi și au fraudat. În felul acesta, ei compromit și ceea ce s-a realizat.

O zicere în campanii de azi cere nici mai mult nici mai puțin decât „întoarcerea învățământului la Spiru Haret”. Să fim lucizi! Cei care i-au citit scrierile, știu că, dacă eminentul reformator s-ar întoarce, ar spune: „luați aminte la timpul în care trăiți, căci trecutul nu rezolvă orice”.

Desigur, legile haretiene, adoptate în trei mandate de ministru, în zece ani, erau un sistem de educație sincronizat. Dar sistemul a trebuit devreme completat. De pildă, Constantin Angelescu a trebuit să-i adauge bacalaureatul, alții i-au adăugat alte componente.

Oricum, „întoarcerea la Spiru Haret” ar avea justificare dacă ar mai exista economia micilor și mijlociilor producători sau începuturile democrației – ceea ce este imposibil. Revenind la timpurile noastre, legea din 1995 era la fel de bună, mai ales că se învățase din legile lui Spiru Haret. O spun ca unul care nu a avut decât o contribuție restrânsă la această lege. Numai  că legea din 1995 trebuia aplicată și văzut exact unde e nevoie de  noi soluții. Or, de pildă, renunțarea de după 2001 la cele două examene republicane, „capacitate” și „bacalaureat”, a distrus coerența educației școlare!

Reforma cuprinzătoare a educației din 1997-2000  însemna aducerea la zi și aplicarea haretismului, în condițiile societăților pe cale de democratizare ale timpului și intrării în competițiile erei globalizării. În definitiv, nu s-a putut formula până azi nicio obiecție competentă la vreo măsură a reformei – toate măsurile fiind listate, publice și putând fi examinate de oricine interesat (vezi Anii reformei 1997-2000, 2006). Reforma cuprinzătoare trebuia doar dusă mai departe – precum au făcut-o celelalte țări care au întreprins atunci același tip de reformă.

Faptul că veleitarismul și amatorismul care au urmat, culminând cu legea din 2011, au dus educația în starea de degradare de azi dovedește o învățătură. Anume că incapacitatea de a concepe la propriu și de a implementa reforme chibzuite antrenează distrugerea și a ceea ce s-a agonisit în materie de sincronizare.

 

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 16
Andrei Marga 591 Articole
Author

67 de Comentarii

 1. Rafinat și bine prinsă situația! Se spun multe, dar fără grija cunoașterii subiectului. De luat aminte!

 2. forte adevarata zicerea cu necunoasterea…
  de exemplu: Yeshua Ben Yousef – cel denumit Isus nu a murit crucificat iar papa cunoaste acest lucru si are un disconfort major legat de asta, asa cum la fel de bine stie de existenta extraterestrilor pe planeta. vine acum pastele si dupa catolici e rindul ortodcosilor sa plinga la mormint strian… dar dincolo de asta e foarte interesanta sursa religiilor si scopul lor… ceea ce stim reprezinta adevarata cunoastere sau una rezutata in baza secretelor si a manipularilor? sa nu incurcam religiile cu experientele persoanle a unor iluminati, care, beneficiind de propriile puteri, au imers in alte planuri de unde au adus intelepciune.
  educatia nu exista daca nu are in vedere dezvoltarea aptitudinilor si abilitatilor de natura psihica (li se mai spune si paranormale) cu care sintem inzestrati. Batem pasul pe loc de mult prea mult timp…
  diferenta dintre viziunile noastre este evidenta: eu desfid sistemul pentru ca e construit pe minciuna, crima, hotie si mai ales SECRETE si nu poate produce nimic bun. de aceea eliberarea de dogme si gargauni a ajuns sa fie individuala. se mai scapa prin sita deasa a sistemului si se regrupeaza intr-o zone de mental colectiv vibrational. un pic de anarhie care sa duca spre o cu totul aranjare a lumii este in curs de desfasurare. si va fi. nu va fie frica de necunoscut pentru ca acolo sint cele mai mari recompense! dincolo de sistemul care exista azi se afla lucruri frumoase!
  (1)

 3. -2-

  viitorul este al tuturor oamenilor impreuna ca o singura fmailie, ca un singur orgasim precum corpul uman format din vreo 40-50 miliarde de celule care s-au grupat in tesuturi, apoi in organe si au realizat fiinta pornind de la suflet. deci e cazul sa transcendem viziunea fragemntata care produce asperitati. asa trebuie sa fie, asa va fi. alternativa nu e placuta pentru ca bolile macina, asa cum macina azi: razboaie, indiferenta, minciuna, secrete, dubla morala si peste toate natura umana a utlimilor 2000 de ani: agresiva si pradatoare. da, lumea e manipulata si mintita de multa, foarte multa vreme. extinctii pe aceasta planeta, din varii motive, au tot fost…

  pace, generozitate, smerenie, puritatea intentiei, cumpatare, compasiune, curaj!

  ps profetul mohammad a fost plimbat cu ceea ce lumea ar spune azi ozn si la Farthest Mosque si in iad si in rai… i-au facut un setup foarte interesant spre a-l impulsiona in demersurile sale viitoare…

 4. Rătăciri din necunoaștere?
  -sa observam ca anuntul sec „Ambasadorul Rusiei la București Valeri Kuzmin și-a încheiat misiunea”

  completat de catre nerusinata mass-medie necinstita cu
  „Kuzmin a plecat definitiv la Moscova. Ambasadorul rus în România …”
  (www.digi24.ro › Știri › Actualitate)
  ascunde de fapt realitatea ca Russia si-a retras ambasadorul din Romania!

 5. Globalizarea: proces prin care lumea devine tot mai interconectată și interdependentă. Acest fenomen implică schimbul rapid de bunuri, servicii, informații și cultură între țări.
  Aspecte ale globalizării:
  Economică: Implică fluxuri de bunuri și servicii, migrație, capital și tehnologie peste granițe
  Culturală: Integrarea culturii unei țări cu restul lumii
  Avantaje:
  Acces la piețe internaționale.
  Schimb de cunoștințe și tehnologie.
  Creștere economică.
  Dezavantaje:
  Pierderea parțială a suveranității naționale.
  Uniformizarea culturală.

  Suveranismul:reprezintă apărarea suveranității naționale a unui stat. Acest concept se referă la opțiunea politică a unei entități statale de a-și menține autonomia și independența în relație cu structurile supranaționale.
  Aspecte ale suveranismului:
  Suveranitate națională: Păstrarea puterii statale la nivel național.
  Suveranitate populară: Implicarea cetățenilor în luarea deciziilor politice.
  Argumente pro suveranism:
  Protejarea identității naționale.
  Menținerea principiilor democratice.
  Argumente contra suveranism:
  Transferul de suveranitate poate fi necesar pentru cooperare internațională.
  Distanțarea cetățenilor de reprezentanții lor aleși.
  În concluzie, globalizarea și suveranismul reprezintă două perspective diferite asupra relațiilor internaționale. Fiecare stat trebuie să găsească un echilibru între aceste două abordări, având în vedere contextul specific și interesele sale naționale
  Nicolae Manolescu, intrebat cum e mai bine să se scrie la gazetă, a răspuns sec: ‘e greu să scrieți într-un limbaj simplu, toți se pricep la scrieri complicate’

  Concluzia :globalizare inseamna democratie ,suveranism inseamna Suveran;
  Ultimul suveran, Nicolae Ceausescu, a fost asasinat de agentii sovietici ai Globalizarii kominterniste in dec 1989

  PS-a distrat cuvantul inventat’globalitate’de care nu a auzit nimeni

 6. Am avut un vis saptamina trecuta domne eram in escursie pe poteci si ne conducea Ceausescu. La intervale mici de timp Ceausescu se intorcea si ne zimbea la noi cei ce il urmam. Omul parea implinit si iubitor. In acel vis eu l am cunoscut personal pe Nicolae Ceausescu. Doamne ajuta Romania mesaj de la Nicolae Ceausescu pentru Romania evitati razboi cu Rusia. Militati pentru pace. Iubiti pacea. Acest mesaj de la Nicolae am pentru voi toti.

 7. Analiză inteligentă, ce suprinde, desigur. Lovește necunoașterea în formă simplă, dar și în formă continuată. Un Om se vede de la o poștă că, fiind cu O mare, nu cunoaște nimic concret. Nu-i aici laudă de sine, musiu,ci fapte din care ar trebui învățat. La noi unii mai trebuie să învețe cum este cu faptele, căci vor vorbe. Decât minciună mai bine s-ar uita fiecare în oglindă și ar spune ce a făcut și ce poate. În rest, doar confuzie. Evident, și din lipsa lecturilor. Distincția dintre globalitate, globalizare, globalism a făcut-o sociologul care a introdus-o, Ulrich Berger. În cartea sa, După globalizare, Meteor, 2018, domnul Marga, cum și amintește, a citat-o. Firesc. Mai trebuie și citit, dacă vrem să ne pronunțăm la subiect, oameni buni! Altfel, brambureală și, vorba articolului, impostură, sunt cît vrei!

 8. Vezi rezultatele elevilor la examene după introducerea manualelor alternative!

 9. „ Autorul scrie că după reforma din 1999-2000,învățământul românesc ar fi înregistrat succese– dar evită să spună că 2-3 ani după introducerea reformei Bologna-învățământul a mers după modelul înlocuit–după ce s-au eliminat ”rămășițele” comuniste a început degringolada -definită scurt și concis de Băsescu „analfabetism cu ștaif”-!acum învățăm ce ne dictează metropola și-n folosul ei nu al nostru —!

 10. Ok, nu sunteți apărător al globalizării, dar încercați să despicați firul in patru și să lansați noi concepte : ” Globalitatea este starea de fapt că depindem azi pe glob tot mai mult, economic și tehnologic, unii de alții. ” Păi” globalitatea ” dvs se referă la un concept arhi-cunoscut,cel al INTERDEPENDENTEI economice dintre națiuni. El a fost teoretizat pentru prima dată în istorie de Montesquieu,fie-i țărâna ușoară!

  Vorbiți de ” mimetism”, dar nu suntem noi oare poporul lui Caragiale? ( ” să avem și noi faliții noștri” ). Vă convine sau nu – se pare că nu – acest mimetism este specific tuturor națiunilor care adoptă instituții și regimuri politice care au avut în momentul adoptării acestora 0 tradiții locale.

  Din una în alta, ajungeți și la predarea istoriei după 1989 în școlile românești și la manualele alternative, subiecte fără nicio legătură cu celelalte teme ,ca globalizarea,viciile democrației, mimetismul la români,samd Se pare că intenția pe care o aveți când scrieți un articol este aceea de a impresiona cititorul cu numărul de cărți publicate, ceva de genul ” epater les bourgeois”. Sau poate fi vorba și de o tehnică a dvs de marketing, folosită pentru promovarea cărților deja publicate. Mă rog, incerc și eu să găsesc o explicație rațională pentru motivația dvd atunci când publicați asemenea articole, este posibil să greșesc…

 11. Poporul ca să înțeleagă trebuie de spus mai simplu. Globalismul este un „supermarket”care aparține SUA..SUA dictează regulile comerțului și prețurile.. Cine se opune sau are alte păreri îi alungat, obstructionat și pan la urmă poreclit dictator..
  Pentru ca prostii sa „pună botul”, cum se exprimă românii, este promovată democrația occidentală bazată pe niște reguli!!??..Ha-ha..
  În ultimii ani, fraierii, sunt duși cu succes de nas cu ecologia și energia verde.. Adio suveranitate dacă pe ter. țării este și vreo una sau două baze militare.. Cu o mie de dolari și un dosar la CIA poti tine un politician de „pungă” asa de bine căci poti mânui un stat îndepărtat prin telefon.. Sunt alte păreri?

 12. Bîieți veseli în ingoranță! Păi rezultatele elevilor nu au nici o legătură cu manuale unice sau alternative. Uitați-vă în oglindă, @Cunoscător și vedeți cum arătați ca absolvent de manuale unice. Te lămurești repede cu ce a produs și manualul unic, dacă asta te obsedează. Dacă pe Inautil îl obsedează Bologna, poate vedea că și asta a reușit în alte țări. Nu cele care l-au avut pe Băsescu și uneltele lui.Istoria este în documente și evaluări făcute de cei care nu trăiesc din necunoaștere, cum zice articolul. Că măsluiți, nu modifică adevărul.

 13. Flooding!
  Noi avem acasa Istoria Romanilor din Dacia Traiana de A.D. Xenopol. Este cartea parintilor pentru ca ei au cumparat-o si au adus-o cu ei.
  Daca profesorul Marga se cramponeaza sa nu scrie versiunea lui de Istorie a Romanilor si a Romaniei, cu ce pot eu sa-l ajut?
  E problema si frustrarea sa! Noi acasa putem trai in necunoastere de istorie a romanilor de la origini si pana in prezent.
  Si mai multi au Biblia ca document personal de cunoastere si iluminare a sufletului. Biblia si inseamna Cartea. De ce le-ar trebui mai mult? Au timp sa filozofeze? Sau cineva trebuie sa faca painea?
  Daca prof. Marga indeparteaza tot ceea ce e stufos din discursul sau, ajunge la esenta si la ceea ce are personal de implinit, rolul sau in societate. Daca este agent de transmitere al informatiei, o face si fara a se lansa in discutii cu oricine cu motivarea ca o face pentru a „simti pulsul” publicului.

 14. Mă,. dacă-l pui pe János bácsi, il aduci de pe cîmp,.. om nepregătiti dar gospodar cu mintea limpede, și-l pui la minister, cu siguranță iți face treabă bună.. Dar la voi contează să fi romîn, ticălos lichea borfaș și tîlhar,, care să te lase și pe tine să mai apuci la cîte ceva din furate.. Asta e problema bre,.Nu-i bai că e ticălos, romîn să fie, ”de-al nostru”,..mai ales cu epoleți.. Apoi mai luăm ceva de la alții și in occident sunt tomberoane pline,.iar portofele se plimbă pe străzi..

 15. Bade Miorița, profesorul Marga a scris Istoria filosofiei contemporane și se ocupă cu rezultate de filosofie și științe sociale. Știe bine Istorie, doar istoricii l-au și ales decan al lor. Numai că Istoria ar trebui să o scrie cei care sunt plătiți pentru asta. Că unul sau altul vedem lacunele scrisului istoric nu înseamnă că unul sau altul vrea să scrie el istoria. Gînd de Gîgă, bade Miorițo! E greu cu necunoașterea în viață, dar și în cultură.

 16. @Zalmoxe:
  „Isus nu a murit crucificat”
  Nu, sigur ca n-a murit! S-a dat singur jos de pe cruce, si-a luat piroanele, coroana de spini, placa batuta de cruce, camasa de la cei care o trageau la sorti, sandalele, si a plecat.
  Mariei Magdalena in dimineata de Pasti atunci i s-a nazarit ca il vede inviat pe Mesia pentru ca ce putere avea ea sa vada adevarul stralucind ei cand era curatita de demoni?
  Ea, si toata Biserica Ortodoxa Romana o spune sus si tare, era o desfranata.
  Dar din relatarea ei au ajuns multi sa creada ca Iisus a inviat. Astfel ei ii datoram crestinismul de azi.
  Problema ta nu e cu Iisus sau cu mine, problema ta e cu BOR!
  Ei, nevinovati cu totii, iti vand tie povestea Mariei din Magdala pentru ca se pot face bani de pe urma ei.
  Ce alte dovezi ale existentei Mantuitorului sa existe? Piroanele? Crucea gasita convenabil de Elena si ridicata de Constantin la rang de religie de stat?
  Tot tu poti gasi motiv in faptul ca Iisus n-a venit cu scop de a elibera sclavii. El vorbea multimolor.
  Esti liber sa crezi ce vrei, dar sa n-ai un prieten, sa nu ti se intinda o mana de ajutor in caz de necaz, mi se pare jalnic in situatia ta, mare zeu.

 17. Maestre,lumea e în mișcare! Se schimbă blocurile tectonice! Ghețarii se topesc! Imperialiștii vor alte piețe de desfacere! Romania este strivită intre est si vest! Johannis tine coada sus! Ce a căutat Napoleon la Moscova? Ce a căutat Hitler la Leningrad? Ce au căutat românii la Cotu-Donului? Ce a căutat Bideu la Kiev? Ce caută Blinken la Ierusalim? A,e evreu! Ce caută „Neamțu” Johannis la NATO! Free Palestine!

 18. Toata poliloghia asta nu face doi bani. E vorba despre imperialism. Cel american in speta. Cu toate consecintele de rigoare. Lipsa meritocratiei, de ex, este una din consecinte. De ce? Pai hegemonu’ e tembel sa creasca oameni capabili si integri pe plantatie? Doamne fere, nici acasa la el nu mai exista specia. Cand filozofam fara sa ajungem la esenta, e cam la fel cu apucatul rahatului de partea curata, aka corectitudine politica. Sa nu se supere hegemonu’, ca nu mai pupam blugi, ciunga si F16.

 19. Destui dovedesc cît de necesară era reforma educației după 1990. Și cît de utilă ar fi astăzi o reformă bine cugetată. Când vezi că unii, în loc să-și rezolve chestiunile vieții lor de zi cu zi, o iau la chestiuni ce nu depind de ei, îți dai seama ce învățămînt au parcurs. Nu știu să-și trateze propriile necazuri. Ar fi bine să se vadă că necazurile din România vin din comportamente vechi și întinse.

 20. @Miorita

  Problema mea e ceea ce crezi tu?
  ha ha ha ha ha

  Nu draga laie, bucalaie, eu n-am absolut nicio problema cu ceea ce-ti trece tie prin cap.
  Lucrurile cu care nu ma impac sint minciuna, secretele, manipularea, sistemul actual care este iubit, coafat insa in esenta ramine neschimbat producind mai departe dezechilibre, victime si o constanta nefolosire a timpului in directia vietii.

  sper ca te-am lamurit.

  p.s. Yeshua Ben Yousef a fost salvat de la crucificare prin distragerea atentiei autoritatilor asurpa unui tert care a fost crucificat.
  poate de aceea Maria Magdalena, partenera lui a facut acea declaratie cu privire la faptul ca l-a vazut si asa i s-a atribuit reinvierea. mai interesant e faptul ca dogma a transformat-o in prostituata. oare de ce? sursa misoginismului si aruncara vinei legate de vrajitorie asupra femeii a fost lucratura de la niceea… tapul ispasitor peste vremi… inecate, arse pe rug, batjocorite, umilite, considerate de rang inferior pe motiv ca ar fi fost facute din coasta de barbat! poate ca femeia si barbatul au fost facute din „coaste” de androgin (extra terestru) daca am putea idenfica coastele ca si ADN…

  stiu, e greu a te debarasa de vechile cutume, minciuni, obisnuinte care au sapat santuri neuronale care au determinat preconceptii, iluzii, frici, traume. dar exista o parte buna pe care ar fi bine sa o stii: iti este la indemina sa creezi alte conexiuni neronale.

 21. Deschideti-va capetele! Resursa voastra e mintea voastra, nu o haita de idioti numita partid cu scopul de a va insulte inteligenta ca unul a spus nu stiu ce mai sfecliu.
  Iesiti din sterotipii, clisee, calmati-va inainte de a scrie toate prostiile ventilate de altii in fata voastra! Sunt false generalizari, rationamente, aplicatii. Puneti mana pe o carte de logica, mai luati cate un curs de dezvoltare profesionala sau personala. Din osanza trecutului traiti toti.
  Cand mai exact ati fost sub dominatie imperialista?
  Putin mai are putin si va alipeste Rusiei si voi inca sunteti deranjati de existenta Americii undeva peste ocean?
  De ce nu e deranjata intai Europa si sunteti voi?
  Scrieti doar aberatii pentru ca nimic nu se face fara acordul vostru.
  Nu chem nici-un caine pentru voi, sa fie clar! Mi-ar fi mila de el.

 22. @Mărgelatu
  -niet,
  ceausescu ne-a dat pe mana iudeo-americanilor inca din 1968;
  cand nu au mai avut ce face cu scarba
  l-au lasat prada hienelor.

  azi ex-prezidentu e.colistatinescu studiaza „Levantul”
  inca le foloseste la ceva:
  poate candideaza incaodata!

 23. Bre ursule,
  Da’ Janos bacsi asta al tău, nepriceput dar înțelept, cu dumnezeul hunilor in minte și suflet nu a fost și el în fruntea bucatelor!?
  In Parlamentul și Guvernul miticilor?
  Ce au lăsat bun toți acești ne-buni români pentru tara asta, care și a lor este?
  Ce poți să ne spui despre numeroșii fugari cu cetățenie maghiara, foști demnitari unii dintre ei, fugiți din tara asta pentru infracțiuni dovedite, împotriva căreia tot behăie că sunt oprimați, discriminați, nereprezentati!?
  Dar Janos bacsi asta al tău nu a învățat ce este rușinea de pe la vecinii lui?
  …Poate il înveți tu, că te pricepi la toate…

 24. Suveranism cu cine, cu AUR SI CEI DIN SPATELE LOR?🤣🤣🤣🤣🤣.Suveranism inseamna sa.ti iei responsabil destinul in maini sa te lupti,sa fii AUTONOM SUB ORICE ASPECT!Sa pregatesti intelectual moral si fizic si toti cetatenii sa fie buni sa faca Ceva important.

 25. @Zalmoxe:
  „p.s. Yeshua Ben Yousef a fost salvat de la crucificare prin distragerea atentiei autoritatilor asurpa unui tert care a fost crucificat.”
  Iisus chiar a murit pe cruce cu vina afixata de cruce deasupra capului sa se stie in tot Imperiul Roman ca a vrut sa destabilizeze imperiul anuntand Imparatia Tatalui Ceresc. Iar lui Ioan Botezatorul i s-a taiat capul. Pe Sf. Petru l-au rastignit cu capul in jos pe o cruce in T. Pe sfantul Andrei l-au pus pe crucea „X” a Sf Andrei, iar pe primii crestini i-au dat la lei in arena sa-i manance – circ si paine!

 26. Asa iti doresti tu, ca Yeshua Ben Yosef sa fi murit crucificat? A privit de la distanta crucificarea nefericitului, contrariat de faptul ca invataturile sale nu au avut ecou…

  Ar fi cazul sa incercati sa treceti la un alt nivel si sa va sondati capacitățile de care dispuneți si sinteti capabili pentru a iesi din lantul minciunilor care tine captiva omenirea. Si sint multe si grele si fac din articolul de fata o palida sondare a ceea ce de fapt exiata ca si consecinta a minciunilor si secretelor care ne sufoca. Cine doreste transcende, cine nu, nu.

  In curind despre „capcanele mortii” si Bardo Thodol plus Lao Tzu unul din putinii care au reusit sa le depășească (capcanele mortii). Ceea ce nu se vede este mult mai mult decit ceea ce pare ca a fost vazut.

 27. @UN_OM: Daca atata ai inteles din articol, esti un bou! Domnul profesor Marga nu scrie pentru cei ca tine. Ramai la CTP, la Rogojan si la Nistorescu.

 28. Din (nesfarsitul) ciclu „ehehe,daca eram eu…”.
  „un om”are dreptate.

 29. „Rătăciri în necunoaștere.” Mi se pare puțin nepotrivit și chiar deranjant ca o astfel de expresie să provină de la un profesor renumit și filozof. În cunoaștere nu există rătăcire? Eu cred că există deoarece, cunoașterea, la fel ca și necunoașterea, este nelimitată. Că le găsim noi limite pentrucă la rândul nostru suntem ființe raționale limitate la nivelul propriei cunoașteri individuale sau colective care oricum este „de împrumut”, este adevărat dar asta nu face din nimeni arhangheli ai adevărului absolut și nu dă nimănui dreptul să atace sau să jignească un alt semen, scoțând în evidență dimensiunea „propriei cunoașteri” precum își scot unii mușchii în evidență în anumite sporturi, spre exemplu, deși, aș putea utiliza multe alte tipuri de comparații din aceiași categorie, în trend sau la modă în vremurile de azi, cum ar fi armele pe câmpul de luptă. Înainte ca acestea să producă moarte și dezastre, nu cumva există mai întâi un război al cuvintelor sau ideilor pe care nu-l putem duce pe propriul lor teren, mereu unul și același, al cunoașterii și totodată, al minții?

 30. Articol realist și inovativ. În fond va trebui explicată relativ constanta înșelare de la noi, ce are ca efect slaba dezvoltare. Ne putem flata cu falsuri, cum se vede și mai sus. Dar e realist să privim lucrurile în față. Un gînditor asta face. Profesorul Marga este de felicitat, din nou. Sesizează impecabil și spune exact ceea ce este adevărat, chiar dacă e incomod.

 31. @Zalmoxe:
  „Ar fi cazul sa incercati sa treceti la un alt nivel”
  Dar mie imi convine asa cum sunt: pe pajiste mestecand linistita.
  „In curind despre „capcanele mortii” si „Bardo Thodol”.
  Adica ajung friptura. Haha, nimic nou! Stiam asta!
  „invataturile sale nu au avut ecou…”
  Pai n-au avut pentru ca doar el era pe Muntele Maslinilor. 😁
  De ce suprafata sa se reflecte atunci predica? De campie? Nu poate pentru ca unghiul este obtuz. 😂

  @Vanatorul de tampitei:
  Te rog sa nu-mi jignesti clona/studentul. Andrei Marga e cel ametit de glorie si bate campii pentru ca nu i-a venit cheful sa scrie o carte solida.

  – MAMA LUI ANDREI MARGAAAA! ANDREI SE TINE DE SOTII.
  Zice ca scrie dar nu e decat lauda de el neavand conferinte pe Cotidianul sustinute de o aplicare coerenta si concreta:
  http://obis.ro/Legis/LEN%20-%20LI/Legea%20Invatamantului,%201995.pdf
  Vrea sa ne faca din vorbe. Nici nu vrea sa scrie Istoria Romanilor pentru plozii nostri sa aiba sa cunoasca. Zice ca si Ieremia a scris cartea plangerilor si i-a fost aruncata in foc. E LENES!

 32. Azi e ziua fratelui meu.
  Tort cu fructe, frisca, ciocolata si daca nu inghetata, atunci inghetata de suc sau de serbet – toate de post – pentru toata lumea: 🎂🎂🎂 🍨🍨🍨 !

 33. Globalismul nu are nimic de-a face cu economia, cu modelul societal iar cu ideologia și modelul democrației, nici atât.Lichidarea tarifelor vamale? Să fim serioși! Au făcut-o oligarhii SUAîn beneficiul Chinei care și le-a păstrat pe ale ei.Oligarhizarea occidentului prin supraguvernarea WEF printr-o structură centralizata birocratică și clientelară ultracorupta atât în SUA (Deep State) cât și-n în
  CE unde cad în sus oamenii șefului oligarhilor, k Schwab, care împreuna cu altă beizadea iudeo-nazistă g.schwatz autobotezat întru camuflare sörös trag directive printr-un status qvo ce excede inexplicabil și complet ignorat orice urmă de legalitate a țărilor componente, fie ea locală sau comunitară, aceasta oligarhizare se vrea făcută explicit în detrimentul populației băstinașe care este îndemnată sa moară că să nu mai încurce leadershipul.

 34. Ierarhia pe care o visau și pe care mizează , îi plasa în moțul piramidei însa au uitat că locul e dorit și de alții care sunt dispuși la compromis doar pâna au ocazia sde a-i lichida.Și s-au trezit într-o situație imposibilă pe care numai ei în prostia lor n-au prevazut-o.

 35. Cu China superputere neafiliată WEF cu un program propriu robust de a câstiga războiul cultural, cu o Rusie cu pretenții imperiale pe fosta-i zona de influență pe care n-au putut-o duce cu preșul și de care ar putea fi puși în situația de a se apăra fizic și de o America de Sud și o Africă din ce în ce mai ostilesi mai puțin dispuse la negocieri.Cireasa de pe tort a venit odată cu tâmpita, de-a dreptul, politică în Orientul Mijlociu unde au punctat negativ aproape tot ce era posibil, ajungând aproape la ștergerea Israelului de pe hartă, un alt pariu pierdut big big time.Cu așa lideri, viitorul este o himerà.

 36. Mă Mioriț-o, ceva calmante nu ai la îndemînă? Te învîrți în jurul cozii, dar nu poți nici măcar să-l atingi cu un fulg pe Zalmoxis. Se aventurează în ce nu știe, dar tu pari pe afară din copilărie. Nu ai putut aduce nici o obiecție la o virgulă a autorului și te lași dus cu pluta prostiei. Unii oameni nu vorbesc decât de ce cunosc. Tu faci din ignoranță merit discutând Istoria. Jalnic, mocofane! Mai bine du-te la înghețată cu șerbet, cum zici – aceea este de infantili ca tine.

 37. ce tare functioneaza subtilul… dara parca este prea evident… fractura de logica a textului…

  intersant demers, dar cel mai posibil sortit esecului?

 38. Ar fi de învățat multe din asemenea articole ce pun în față lacunele ce împiedică cetățenii să fie de folos țării lor. Mai ales că mulți din postaci proiectează asupra altora propriile nimicnicii. Ei mint și cred că și alții mint. Ei sunt neinformați și cred că toți trăiesc ca ei, din ignoranță. Ei nu stăpânesc noțiuni și cred că și la alții lăbărțarea inculturii e ca a lor. E bună recomandarea lui Pintea – inșii să se întoarcă la șerbet și înghețată, că tot cu minte de copii au rămas.

 39. „Când deja elevul vede cum se scrie istoria în alte țări, cum să mai creadă istorie liricoidă sau propagandistică?”
  Adica tu confunzi atentia pe care copilul o are fata de cum se scrie istoria in alte tari cu atentia pe care o acorda manualului scris de tine. Stii ceva? N-ai fost angajat sa-mi indoctrinezi copilul. You’re fired!

 40. Articolul domnului Marga, sofisticat si plin de referințe,este lipsit de cinismul care ajunge la Adevăr. Vis a vis de semidocții ce clameazà vocal puterea, articolul său este, ími pare ràu s-o spun, de-a dreptul pueril.Mobilul puterii nu ține seama de economie la un nivel mai jos de marile bănci, cele care”n-au cum să cadă”(2008).Oligarhia puterii excede politica pe care și-au subordonat-o, împănând-o cu căzături, cu muhaiale fară caracter precum merkel, rutte, leinen, trudeau și alții asemeni.Astept un articol care sa pună cu adevărat punctul pe „i”.

 41. Toate aceste articole pun punctul de i, cum se spune. Nimeni nu a spus mai clar și mai cuprinzător în cultura României actuale lucrurilor pe nume. Că e spus elegant, nu cinic, este un merit. Cinismul este la noi înțeles simpluț. Se spune prea „sofistic”, pentru unii, căci este aici multă cultură, mai mult, cultură teoretică, ce nu se practică la noi. Articolele acestea nu sunt șuetă. Așa și Mendel sau Einstein depășesc cititorii, care pot spune că e sofisticat. Orice analiză cu cultură sistematică poate părea sofisticată. Depinde și de cine citește. Să se cadă la nivelul vulgar al celui care se dă Miorița, care încurcă vizibil persoane, fapte, evenimente ar fi trist. Prea mulți din aceștia duc la sapă de lemn o societate.

 42. Multe comentarii sunt mai interesante ( remarca speciala Miorita ) decit articolul ! Care pare a avea un singur scop … sa arate cit de enciclopedic este autorul ! Dar ca sa fii cu adevarat maret ,nu inchipuit , nu este suficient asta !

 43. 1. Atata vreme cat Autorul lauda si se lauda cu inregimentarea Romaniei in NATO si UE, si pe urma vorbeste de Suveranism, nimic din logica dansului nu mai sta in picioare….2. Dupa 1990 s – a reluat si s – a accentuat falsificarsa Istoriei…Autorul de Genocid de la 1907, regele Carol I are statui si bulevarde cu numele sau in Capitala si in Tara….Cel mai prolific dezvoltator national al Romaniei Suverane din toata Istoria sa, presedintele Nicolae Ceausescu este aruncat la cos…Marile evenimente istorice, de la 1877, 1916, 1919,1040, 1941, pierderea Tezaurului din propria vina sunt azi mai mult decat oricand prezentate fals…3. Lasati orice speranta privind Luminarea poporului de catre intelectualul umanist roman!

 44. Ți-e capul plin de prostii, Axioane, cum ți-am mai zis. Nu e prostie care să nu aibă loc într-o minte goală. Nu ești în stare să discuți vreo idee, dar te legi de plachiurile autorului. Vezi că nimeni nu este enciclopedic. Dar pot fi autori cu realizări scrise majore. Și cu realizări faptice ce rămân în istorie. Este bine că acei autori etalează ce au făcut. Etalează și ca cel interesat de detalii, să știe unde le află.Doar n-o să se tragă de brăcinar cu Axioni și false Miorițe. Se vede că scrierile solide și realizările nu-s deloc de nasul tău. Cum bine remarca mai sus cel care semnează tinel, Miorițe de astea și ca tine duc în jos. E bine că vă luați de mînă. Infantili, ce mai!

 45. Încurci chestiunile și este confuz ce spui Axon. Intrarea în UE și NATO nu este împotriva suveranității naționale. Aceasta rămâne valoare și în Tratatele de bază. Citește și apoi grăiește. Poți fi cu Nicolae Ceaușescu, dar asta nu-ți dă dreptul să falsifici relatarea istorică.

 46. imi aduc aminte de un editorial in care angelika, fara sultan, era ridicata la rand de fecioara maria…

  dar sa vedem un instananeu, ca o fotografie, dintr-un anumit moment. nu pot sa nu ma gindesc de egzemplu cum angelika in vizita fiind la xi in china, ii prezenta Wirecard ca si formidabila afacere ce se merita exploatata… m-a amuzat teribil cind am vazut propunerea si banuiesc ca xi stia mai multe decit angelika… wirecard s-s dovedit o minarie sovietica de furt da bani cu ajutorul austriecilor cumparati in viu de gru si fsb. banuiecs ca xi era la curent. din doua una: ori tanti angelika a fost permanent pe post de fazan ori stia si a oferit o ofranda ce pace, incoltita de propriile slabiciuni… in ambele cazuri rezulta o singura intrebare: cum de naiba pamantenii au mereu nenorocul de a avea lideri compromisi, mincinosi, manipulatori, de-a dreptul primitivi???

 47. @ Demostene…Cand esti inregimentat in NATO si UE, NU mai ai Suveranitate, nu coneaza ce scrii in Constitutie sa legi, e o minciuna….Romania e o Colonie care nu are legatura cu Suveranitatea…Nu e nevoie sa fii mate savant, lucrurile sunt simple, doar ca unii cred ca se pot ascunde dupa cuvinte si lozinci…Hai cu inrolarea, frontul cu Rusia va asteapta. Eu nu particip la mascarada.
  .

  M

 48. Te-a rugat cineva să participi, Axon? Te supraestimezi. Tu ai spus că cine e cu UE și NATO nu poate apăra suveranitatea națională. Eu îți spun că poate, nene, căci așa scrie în tratatele de bază – țările sunt suverane. Mascarada e în capu-ți. Poți apăra tratatele de bază și bună ziua. Mai trebuie și igienă la ce cujetă omul.

 49. @ Un om — OK -” Lauda de sine si narcisism „. Asta da , diagnoza . Asa se explica multe .

 50. Diagnoză fără cusur – rătăciri din necunoaștere. Se potrivește fără cusur la Un Om, Axion și alți care se bagă în ce habar nu au. Asta cu narcisism este clișeul gol ce-l apliă niște impostori oamenilor de valoare. În loc să vadă că acei oameni au realizări și le trimit mură în gură, necunoscătorilor, unde află detalii pe care nu le mai repetă, rătăciții din necunoaștere confundă micimea lor cu ce fac alții și bat și ei cîmpii cu vorbe. Nu-i de mirare,. Prostul din născare așa trăiește. Din minciuni.

 51. Băiețași de pierdut timpul în bălării! Aveți în față un alt articol excelent elaborat, cu idei și probe impecabile, organizat cu rigoare. Dacă tot vă legați de articol, nu ați putea să și comentați, măcar o fărâmă din el? Vădit nu sunteți în stare și atunci ne plictisiți cu legarea de oameni – aici de autor. Cine vă dă dreptul să vă legați la orice postare pe care-o debitați, nu de conținut, ci de persoane? Nu am putea progresa și la aceste comentarii. Doar necunoașterea, cum zice articolul, doar lipsa de educație, doar sărăcia din cap să caracterizeze postările voastre? Nu aveți de lucru? Vedeți că în parcuri, pe străzi și oriunde e mult de lucru la curățat.Nici o muncă nu-i de rușine.

 52. „necunoastere”
  Inlocuieste cu ‘ignoranta’!
  Propozitia doi – ‘opunerea la fapte’ pe lista cu ‘opunerea la adevarurile vietii’. Nu sunt de acelasi calibru. Vorbirea trebuie echilibrata.
  „Perseverenta in erori de orientare”
  Mai importante sunt erorile de logica!
  „De aici și întârzieri în dezvoltarea propriei comunități.”
  Nu poti restrictiona o miscare browniana. Tot asa, nu poti polariza mintile altora sa priveasca numai din punctul tau de vedere.
  Daca ei inteleg, bine, daca nu, e problema ta de comunicare, nu a lor!

  Si zici ca esti mare profesor…
  „Se pot da multe exemple de rătăciri rezultate din necunoaștere și soldate cu costuri mari.”
  Avem valori inversate. Eu pun pret pe cel din fata mea, pe materialul cu care lucrez, mintea pe care o am de format.
  Tu te uiti dupa banii pierduti. E eficient a evalua, dar esti anacronic si lacom.
  „globalismul … cu consecințe de rigoare”
  Care? Un exemplu pentru clarificare macar sa fi dat.
  „Viitorul este însă al suveranității naționale. ”
  Manifesti o frica irationala. Nu ti-a luat nimeni suveranitatea nationala!
  Frica iti vine din idei preluate si vehiculate de altii. Oricat ai vrea sa te detasezi de stilul lor de a gandi, de ideile lor, esti contaminat! Faci aceasta deoarece ai nevoie sa-ti pastrezi o imagine de sine in fata lor si a evita de a le da prilej sa arunce cu piatra.
  Aceasta de mai sus u viitorul este o discontinuitate de speta a doua.

 53. Vorbești incoerent și pricepi noțiunile ca perele, cel ce te ascunzi sub Miorița. Tot ce zici este simplu joc de cuvinte din partea unui neștiutor (tu vrei ignorant – fie!). Prostul caută nod în papură! De unde frică, băiețaș de subsoluri, cînd este numai curaj să spui lucrurilor pe nume? Frică poate fi la tine, care fugi de lumină! Ce idei preluate – biată lichea? Cînd sunt idei despre situația în care trăiești, de care nu se ocupă mai nimeni! Bani pierduți sunt doar în nimicnicia ta – un profesor cu operă și prestigiu nu se gîndește, ca tine, la bani, nicidecum! Se pot da dovezi care te scufundă. Aici profesionalismul și dezbaterea cu marile repere, nu cu inși de subsoluri contează. Lichelismul, da, lucrează pentru bani, nu adevăr, cum dovedești cu fiecare cuvînt! Ce spui sînt miorlăielile unui nimeni care n-are habar, dar se bagă și el. Că așa-i serviciul. Bravos, la unelte ignorante, s-a ajuns!

 54. Bine zis în articol:Mulți acuză faptul incontestabil al scindării opiniilor din societatea României actuale. Una dintre surse este, desigur, slaba cunoaștere a istoriei. Ei au dreptate, căci nu s-a scris, pe baze arhivistice, în mod concludent, istoria ultimului secol, nici măcar la Centenar. În orice țară care-și respectă cetățenii, istoria s-a lămurit. Asta este situația. Ce fac istoricii? Se rățoiesc, ca acest Miorița și cer ca alții să scrie Istoria. Nu e treaba ministrului să scrie Istorie, cum spune acest mocofan. Andrei Marga a prezentat ceea ce trebuie, o concepție închegată în dialogul din Filosofia contemporană. A și dat, în cooperare, manualul de Logică pentru liceu.

 55. Articolul începe cu observația esențială „necunoașterea nu are doar efectul banal al nepriceperii. Îl are adesea și pe cel al opunerii la adevăruri ale vieții și la fapte. Perseverența în erori de orientare își are aici o sursă. De aici și întârzieri în dezvoltarea propriei comunități”. Da, s-a umplut în jur de rătăciri, căci cunoașterea e micuță, dacă nu cumva nu mai interesează. Cum se și vede ușor, se grăiește, dar nu se citește în prealabil. Este bun și oportun apelul la a citi înainte de a vorbi. Altfel, irosire de toate felurile.

 56. Miorita , cu cit sunteti injurat mai mult si mai grobian de catre un om care nu se poate controla , care nu suporta dialogul sau parerile contrare , cu atit comentariile dvs. sunt mai interesante si mai ales adecvate . Nu-l luati in seama , treceti mai departe .

 57. Pesemne că nu știi @Miorița ce înseamnă a cunoaște, a comenta. Și nici a înjura, grobian și tot ce mai ai în bagajul tău sărac, de simplu escrocaș de subsoluri. Cuvinte ce te depășeșsc de fiece dată, simplă! Nimeni nu a înjurat, dar să-i ceri unuia să fie la obiect este civilizat. Să-i ceri să nu mintă este moral. Să-i ceri să contrazică cu argumente, nu cu născociri de ignorant, cum vrea să fie, este sănătos. Mai învățați, băiețași, că vă ia, totuși, apa, azi mîine! Nu se va putea merge înainte cu impostura și minciuna organizată, chiar dacă trăiți din ele.

 58. Experiența nespus de primitivă se vede la aceste comentarii la articole din Cotidianul.Cu cît un articol este mai documentat, cu vederi mai elaborate și concepție personală cu atât se năpustesc simbriașii să împiedice discutarea lui. Se observă și mai sus. Neica nimeni, fără idei, cu minți încălcite și năclăite de incultură vor să dea lecții. Cui prodest? Afară de acei simbriași!
  Pierde însă cultura, căci autorii își văd de viața și opera lor. Doar n-o să stea la taifas cu impostori.

 59. Doar recrutorul citeste informarile olografe a unui informator. Ceilalti informatori isi cauta scuze si paravene. Viitorul informatorilor este in formol, la Bellu, pe aleea informatorilor decorati.

 60. Faptul că te ascunzi, sărmană lichea, care falsifici pînă și semnătura, încât nici nu mai știi cine ești, nu spune decît că este păcat că la un articol extraordinar de lămurire istorică ajung inși ca tine. Păcat de această țară că ajunge să i se consume energii pentru maladiile lor. Este bine că din proprie experiență ai ajuns să știi tehnicile de la bellu, ale recrutorului, delatorului, informatorului, olografiei etc. Ești informat, așa că, dacă tot ți-e plin capul cu murdării, folosește acel viitor. Să-ți fie de bine!

 61. Unde dai și unde crapă cu lichelele ce stau toată ziua prin subsoluri, nu citesc și nu pricep ceva, dar îi dau cu povești ale lor și ale șefilor care-i trimit. Văd că un nimeni în drum semnează repetat cornel nistorescu și la alt articol de azi. După fel de a scrie și mai ales după judecata bolnavă îți dai seama cine este psihopatul. Dar, într-adevăr, nu sunt destule necazuri de care ar trebui ca oamenii să se ocupe? Chiar trebuie ca acești psihopați să intre în atenție?

 62. Excelent puse în discuție, în articol, rătăcirile din necunoaștere! Numai că rătăcirile sunt de toate felurile. Și nu sunt doar rătăciri, ci și cazuri de spital. Îl vezi și pe acest băiat toată ziua prin subsoluri, sub diverse semnături, dîndu-se acum și Cornel Nistorescu, ca să-și debiteze vidul din minte. Îi confundă într-adevăr pe oameni cu mediocritatea sa. Sunt de aceeași părere – nu ar trebui ca psihopații să fie în al loc decât Comentariile? Unde oricum nu au spus ceva decît că se leagă de oricine! Misiune neosecuristă, e drept, dar cine trăiește din asemenea misiuni?

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.