Cum vede Banca Mondială creșterea economiei românești în 2017

Economia României va creşte cu 3,7% în 2017, peste estimarea de 2,4% anticipată la nivelul Europei, cu 3,4% în 2018 şi cu 3,2% în 2019, susține Banca Mondială în raportul privind Perspectivele Economiei Globale. Pentru 2016, instituţia financiară internaţională are o prognoză de creştere economică pentru România de 4,7%, în creştere cu 0,7 puncte procentuale faţă de estimarea din iunie anul trecut. În schimb, estimările pentru anii viitori au rămas neschimbate.

Conform Băncii Mondiale, avansul economic semnificativ din 2016 a fost susţinut de măsura prociclică de reducere a TVA, însă creşterea economică se va stabiliza în 2017. Estimarea BM este mai prudentă decât cea pe care noul ministru de Finanțe, Viorel Ștefan a făcut-o zilele trecute când a spus că programul de guvernare este fundamentat pe o creştere economică, în medie, de 5,5% pe an în următorii patru ani.

La nivel global, după valorile scăzute înregistrate în anul post-criză precedent, în 2017, conform previziunilor Băncii Mondiale,
creşterea economică mondială va înregistra o intensificare moderată de 2,7%, pe măsura reducerii obstacolelor care afectează activitatea ţărilor exportatoare de produse de bază cu o economie de piaţă emergentă şi în curs de dezvoltare, în timp ce nivelul cererii interne rămâne robust în rândul ţărilor importatoare de produse de bază care operează în economiile emergente şi în curs de dezvoltare. Conform raportului BM, anul acesta se preconizează o creştere economică în rândul economiilor avansate de 1,8%.

Împrumut de 500 de milioane de euro

Banca Mondială este unul dintre cei mai mari finanțatori ai României.
La finalul anului, țara noastră a beneficiat de un împrumut de 500 de milioane de euro pentru eficientizarea finanțelor publice și
reformarea anumitor instituții în vederea obținerii unei creșteri economice sustenabile și îmbunătățirii standardelor de viață.
„Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a aprobat suma de 500 milioane euro (echivalentul a 558,27 milioane de dolari SUA), care va fi acordata României în contul celui de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economica (DPL)”, se spune într-un comunicat al Băncii Mondiale. „Autoritățile din România au demonstrat un angajament susținut pe calea implementării unei agende de reforme care reprezintă nucleul eforturilor de reducere a sărăciei și a excluziunii, și al creării de oportunități mai bune pentru cetățenii României”, a
declarat Cyril Muller, vicepreședinte al Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrala. Obiectivul acestui nou program este acela de a reforma anumite instituții și de a pune în aplicare politici care sunt vitale pentru atingerea unui nivel sporit de creștere sustenabilă,
pentru crearea de noi locuri de muncă mai bine plătite, precum și pentru îmbunătățirea standardelor de viață în România. Noul program sprijină trei priorități principale. În primul rând se concentrează pe amplificarea potențialului de creștere al României prin sporirea nivelului de performanță și de guvernanță al întreprinderilor de stat și creșterea nivelului de competitivitate la export și al
performanțelor macroeconomice. În plus, împrumutul DPL va contribui la îmbunătățirea eficienței modului în care este cheltuit banul public, prin sprijinirea achizițiilor centralizate în sectorul de sănătate.
„Acest proces va genera economii semnificative care vor putea fi direcționate spre îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și care vor reduce discrepanțele existente între România și alte state UE în domeniul sănătății”, a spus Banca Mondială.

În al doilea rând, programul va contribui la reducerea gradului de sărăcie și de excluziune socială prin sprijinirea unei reforme
cuprinzătoare a sistemului de asistență socială. Aceasta reformă urmează să scoată jumătate de milion de români din starea de sărăcie. Reforma cadastrului va oferi posibilitatea înregistrării gratuite și sistematice a proprietăților imobiliare, inclusiv achiziționarea, vânzarea și transferul prin moștenire al terenurilor, pentru mai mult de un milion de români, în special pentru persoanele din cadrul comunităților marginalizate și pentru romi. „Un sistem de cadastru funcțional va fi de o importanță vitală pentru atragerea de noi investiții”, menționează comunicatul BM.

În al treilea rând, acest program va sprijini la nivel global bunurile publice prin adoptarea primei Strategii Naționale pentru
Schimbările Climatice și a Planului de Acțiune privind Schimbările Climatice. Se așteaptă ca aceste măsuri să stimuleze investițiile în
sursele de energie regenerabile și fără emisii de carbon și să îmbunătățească eficiența energetică la nivelul sectoarelor rezidențial
și industrial.

Banca Mondială și-a deschis biroul în România în anul 1991. Începând de atunci, Banca a furnizat împrumuturi în valoare de peste 10,6 miliarde dolari SUA, garanții și granturi în sectoare cum ar fi educația, sănătatea, agricultura, mediul, asistența socială, justiția,
transportul și altele. Portofoliul curent al Băncii include împrumuturi pentru investiții, activități analitice și asistență tehnică pentru sprijinirea priorităților de reformă ale României.

Despre Cosmin Pam Matei Articolele 574
Author