Deciziile BEC privind admiterea candidaturilor pentru alegerile pentru PE, contestate

Considerând că modul în care sunt verificate listele de susținere aferente candidaturilor pentru alegerile pentru Parlamentul European ridică semne de întrebare, reprezentanți ai redacției Cotidianul.ro au trimis o contestație pe adresa Tribunalului București.

În sesizare, am precizat că, în opinia noastră, aceste liste sunt întemeiate fără ca legea să fie pe deplin îndeplinită și precizam care sunt lacunele identificate de noi (vezi enumerarea de mai jos). Cotidianul va prezenta punctul de vedere al Tribunalului pe această speță imediat ce acesta va sosi pe adresa noastră.

 

Către

Tribunalul București  

Subsemnații,

Magda Colgiu David, având domiciliul în București (…) având calitatea de redactor sef la ziarul Cotidianul,

și

Seserman Marcel, domiciliat în Bistrița, (…) colaborator al ziarului Cotidianul, membru al Uniunii Ziariștilor din România,

 

Contestăm toate deciziile Biroului Electoral Central privind admiterea candidaturilor pentru alegerile pentru Parlamentul European, din 9 iunie 2024, având în vedere încălcarea Legii Nr. 33 / 2007, Art. 19 (1), actualizată și a celor conexe acesteia, privind verificarea – în formă și fond – a listelor de susținere aferente candidaturilor pentru Alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024.

Mai precis,

Contestăm

Procedurile de verificarea a următoarelor liste de susținători și, implicit, a admiterii candidaturilor aferente alegerilor pentru Parlamentul European, din 9 iunie 2024:

Decizia nr. 33D/11.04.2024, privind admiterea candidaturilor propuse de ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;

Decizia nr. 34D/11.04.2024, privind admiterea candidaturilor propuse de PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;

Decizia nr. 42D/16.04.2024, privind admiterea candidaturilor propuse de alianța electorală ,,Alianța DREAPTA UNITĂ USR-PMP-FORȚA DREPTEI (DREAPTA UNITĂ)” la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;

Decizia nr. 43D/16.04.2024, privind admiterea candidaturilor propuse de ALIANȚA POLITICĂ ROMÂNIA SOCIALISTĂ la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;

Decizia nr. 44D/16.04.2024, privind admiterea candidaturilor propuse de alianța electorală ,,Alianța AUR” la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;

Decizia nr. 45D/16.04.2024, privind admiterea în parte a candidaturilor propuse de PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;

Decizia nr. 47D/16.04.2024, privind admiterea candidaturii independente depuse de doamna PÎRVĂNESCU PAULA-MARINELA la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;

Decizia nr. 49D/16.04.2024, privind admiterea candidaturilor propuse de PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;

Decizia nr. 50D/16.04.2024, privind admiterea candidaturilor propuse de PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;

Decizia nr. 53D/19.04.2024, privind admiterea candidaturii independente depuse de ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE – BOGDĂNEL la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;

Decizia nr. 56D/19.04.2024, privind admiterea candidaturii independente depuse de GHEORGHE VLAD – DAN la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;

Decizia nr. 57D/19.04.2024, privind admiterea candidaturilor propuse de PARTIDUL ROMÂNIA MARE la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;

Decizia nr. 58D/19.04.2024, privind admiterea candidaturilor propuse de UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;

Decizia nr. 60D/19.04.2024, privind admiterea candidaturii independente depuse de ȘOȘOACĂ DUMITRU – SILVESTRU la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024;

Decizia nr. 62D/19.04.2024, privind admiterea candidaturilor propuse de PARTIDUL PATRIOȚILOR la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024,

 

din următoarele motive:

Legea Nr. 33/2007 la art.19 stipulează:

  • Biroul Electoral Central verifică îndeplinirea condițiilor de fond și de formă (subl. ns.) prevăzute de prezenta lege pentru candidaturi, admite candidaturile care îndeplinesc aceste condiții sau respinge candidaturile care nu îndeplinesc condițiile legale.

În primul rând, legea nu dispune/precizează maniera de verificare a listelor de susținători. Dacă nu precizează, înseamnă că organul care verifică listele de susținători, adică BEC, este obligat să le verifice în integralitatea lor. Nu poate să aleagă o procedură care nu este stipulată prin lege, recte, în cazul nostru, Legea 33 / 2007 actualizată. În răspunsul către Expert Forum (vezi Anexele), BEC recunoaște că și-a ales, arbitrar, un mod de verificare (potențial pot fi N moduri de verificare, iar BEC nu are acreditarea de a-și alege unul, care, întâmplător, nici nu este foarte relevant): „Verificare semnăturilor se realizează prin eșantionare în mod aleatoriu până la atingerea numărului necesar de semnături.”

Legea spune că BEC „verifică îndeplinirea condițiilor de fond și de formă prevăzute de prezenta lege”. Atât! – și nimic mai mult!

Verifică îndeplinirea condițiilor de fond înseamnă că BEC trebuie să se asigure că listele de susținători aferente fiecărui competitor electoral (partide politice, alianțe politice, alianțe electorale, candidați independenți, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale) sunt corecte. Mai precis, potrivit rubricaturii Modelului listei de susținători aferent candidaturilor pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024,

Nr. crt. / Numele / Prenumele / Data nașterii / Act de identitate  //  Denumire // Serie / / Număr / Semnătura

BEC trebuie să verifice dacă Numele este corect (adică să verifice că numele Popescu nu este scris Popăscu, de pildă), că prenumele este scris corect (adică să verifice că prenumele Mircea nu este scris Morcea, de pildă), că data nașterii este reală (adică nu una de genul 29.02.1993, care este greșită, întrucât anul 1993 nu este an bisect astfel încât luna februarie să aibă 29 de zile sau una precum 12.05.2039 care este una din viitor), că actul de identitate este, de asemenea corect, cu denumire, serie și număr (deci nu unul de genul CK, OO 654219317, întrucât prescurtarea de la Cartea de identitate este C.I. și nu C.K., WW nu poate fi o serie, iar numărul este format din 6 cifre, nu din  9 cifre. Tot aici, BEC trebuie să verifice autenticitatea semnăturii din dreptul fiecărui nume al listei, precum și corectitudinea datelor și autenticitatea semnăturii celui care a întocmit lista, adică a elementelor de mai jos

Subsemnatul …………………………………………………………………………………………. *), domiciliat în ……………………………………………………………………………………………………………………, născut la data de …………………………………, în comuna/orașul/municipiul ………………………………………………………….., județul ……………………………………………………………, posesor al C.I.(B.I.) seria …… nr. ……., CNP …………………………………………….., declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ……. poziții, corespund realității.

Data …………….                                                                                        Semnătura …………..

 

Verifică îndeplinirea condițiilor de formă înseamnă că listele au acuratețe, înscrisurile sunt suficient de lizibile, nu sunt ștersături, tăieturi, modificări, etc., nu sunt aplicate autocolante, nu sunt pătate, etc.

Art. 16

(4) Pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral Central, listele de candidați propuse de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau alianțele electorale trebuie însoțite de o listă cuprinzând cel puțin 200.000 de susținători. Lista susținătorilor se depune într-un singur exemplar.

Articolul 17

  • Poate candida ca independent cetățeanul român sau cetățeanul altui stat membru al Uniunii Europene care are dreptul de a fi ales și este susținut de cel puțin 100.000 de alegători.

În răspunsul către Cotidianul (Vezi Anexa), BEC spune: „Activitatea de procesare a listelor de susținători încetează după constatarea întrunirii numărului minim de semnături prevăzut la dispozițiile antereferite, indiferent de numărul total al listelor depuse.”

BEC evident că nu poate preciza la ce articol și la ce aliniat scrie că „Activitatea de procesare a listelor de susținători încetează după constatarea întrunirii numărului minim de semnături (…), indiferent de numărul total al listelor depuse.”? NU!, nu poate, pentru simplul motiv că legea nu stipulează așa ceva.

Legea spune clar că toți competitorii electorali trebuie să depună liste cuprinzând cel puțin 200.000 de susținători, respectiv susținut de cel puțin 100.000 de alegători, în cazul candidatului independent și (1) Biroul Electoral Central verifică îndeplinirea condițiilor de fond și de formă prevăzute de prezenta lege pentru candidaturi, admite candidaturile care îndeplinesc aceste condiții sau respinge candidaturile care nu îndeplinesc condițiile legale. Atât! – și nimic mai mult.

Prin urmare, legea permite competitorilor electorali să aducă liste cu peste 200 000, respectiv peste 100 000 de susținători, iar BEC trebuie să le verifice pe toate. Dacă legiuitorul dorea ca BEC să verifice doar 200 000 de susținători, respectiv doar 100 000 de susținători fie stipula acest lucru expres în lege, precizând și metoda, eventual prin eșantionare, de exemplu (dar nu avem așa ceva în textul legii), fie solicita fix 200 000 de susținători, respectiv fix 100 000 de susținători, caz în care evident că BEC verifica doar 200 000 de susținători, respectiv 100 000 de susținători pentru candidatul independent.

Este evident pentru oricine că BEC nu respectă Legea 33/2007, actualizată, nici în litera și nici în spiritul acesteia, interpretând-o după bunu-i plac, adică arbitrar. Or, BEC trebuie să o respecte, în litera și spiritul ei, iar dacă nu poate, din cauze obiective, trebuie să:

  1. admită imposibilitatea verificării listelor de susținători – din rațiuni obiective – și, pe cale de consecință, să decline, în fața organelor competente, verificarea listelor de susținători și, implicit, respingerea candidaturilor aferente;
  2. solicite rapid schimbarea legislației aferente, cel mai simplu fiind ca să sesizeze organele în drept, arătând neconstituționalitatea sau viciile profunde ale unor articole și să solicite abrogarea acestora pentru a putea intra în legalitate. Sigur, cel mai rațional și simplu, în același timp, ar fi renunțarea la listele de susținători, așa cum se întâmplă în multe țări europene (Franța, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Portugalia, Republica Cehă,  Slovacia, Slovenia, Suedia), adică abrogarea Art. 16 și 17 din Legea 33/2007, actualizată și a prevederilor conexe acesteia referitoare la listele de susținători (de exemplu, cele cuprinse în Ordonanța de Urgență publicată în MO 195/8.III.2024).

 

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda

2 Comentarii

  1. Repet. Cat timp buletinul de vot nu va avea prevazuta optiunea de a respinge toti candidatii sau toate listele prezentate, libertattea de a-mi exprima preferintele este grav afectata. Buletinele de vot pt cuprinde doar candidati sau liste in care nu am incredere. Astfel, sunt constrans sa votez pe cineva contrar intentiilor mele sau, daca procedez in asa fel incat buletinul sa fie anulat, acesta va fi incadrat la categoria voturi nevalabile, anulate, ceea ce e fals, nu evidentiaza respingerea.

  2. Urlau că clotilda nu a avut semnături pentru candidatura, voturi pentru a fi eligibilă în funcție dar cei ce la BEC nu au nicio legătură cu legea, ci doar cu falsul în acte menținut. De asta nici nu da un link real funcționabil pentru control semnături individual !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.