Ieșirea din conflicte (Ucraina, Orientul Mijlociu, Taiwan)

Analiza de față este realizată din fragmente din discursul susținut de prof. Andrei Marga la conferință susținută la Tg. Mureș, în 8 noiembrie 2023, de prof. Andrei Marga

Vă mulțumesc pentru invitația de a conferenția în fața dvs., aici, la Târgu Mureș! Subiectul pe care l-ați propus este mai fierbinte ca oricând și are implicații vaste.
Istoria conflictelor actuale este cunoscută. În Ucraina, conflictul a devenit militar, începând cu „operațiunea specială” prin care Rusia a trecut frontiera acestei țări, în 24 februarie 2022. În Orientul Mijlociu, conflictul militar actual a început cu atacul terorist al Hamas asupra Israelului, din 7 octombrie 2023. Conflictul din Taiwan nu s-a transformat în unul militar grație abținerii părților de la încălcarea acordurilor existente dintre SUA și China.

Suntem datori însă să căutăm ieșirea din aceste conflicte – unele antrenând deja masacre, distrugeri de vieți și bunuri și crize pe scară mare. Pentru aceasta, este cazul să lămurim sursele de informare. Mai ales că azi se speculează adesea fragmente, cu interese meschine, și se ajunge doar la manipulări. De aceea, subliniez că numai abordarea conflictelor cu date verificate și în cadrul întregului realităților din zilele noastre dă rezultate. Date ce vin dinspre istorie, dar și din drept, economie, geopolitică, uneori și din filosofie și teologie, sunt necesare. Considerarea cercetărilor de vârf rămâne indispensabilă. Cunoașterea la fața locului, a țărilor respective, este importantă.

Având acestea alături, am de la început două observații. Prima este aceea că cele trei conflicte s-au produs pe fondul circumstanțierii dreptului istoric. Expresia „drept istoric” o iau aici nu în accepțiunea lui von Savigny, care avea în vedere sistemul juridic rezultat din „conștiința istorică a poporului“, ci ca pachet de drepturi având ca suport istoria relevantă a unui popor pe un teritoriu. Concurența „dreptului istoric“ nu este, așadar, cu „dreptul rațional“ sau „dreptul natural“, care se studiază la Drept, ci cu deciziile luate în anumite împrejurări. A doua observație este că fără a ține seama de dreptul istoric, nu se rezolvă conflictele. Se rămâne la conflicte înghețate, la compromisuri, dar nu se ajunge la pace durabilă. Invocarea acestui drept nu deschide „cutia Pandorei”, cum se crede grăbit, aplicarea dreptului fiind act de voință rațională.

Se pune întrebarea de unde plecăm pentru a aborda conflictele menționate? Sunt de părere că nu este punct de plecare mai realist decât cursul normalizării postbelice a relațiilor dintre națiuni. Îl rezum strâns.
În 1948, grație eforturilor proprii și ca urmare a hotărârii ONU, evreii și-au putut vedea împlinită aspirația de a avea propriul stat pe pământul strămoșilor lor. Politica destinderii, lansată în anii șaizeci, a atins ulterior o treaptă nouă odată cu relansarea relațiilor SUA-China, de către Nixon-Mao Zedong-Ciu Enlai (1972), care a schimbat lumea. Convorbirile Reagan-Gorbaciov (1985) au înlocuit confruntarea cu cooperarea. Înțelegerile Bush-Gorbaciov de la Malta (1989) au consacrat noua geografie politică a Europei și au deschis calea reunificării Germaniei. Negocierile Gorbaciov-Kohl au subordonat acordurilor amplasarea armatelor în Europa. Puciul de la Moscova (1991) a dus la plecarea lui Gorbaciov și la dezmembrarea Uniunii Sovietice. Noi și noi țări au aderat la NATO și UE. Odată cu Vladimir Putin, Rusia a trecut la reconsolidarea militară, pe fondul reluării controlului asupra propriilor resurse. Continuând reformele de sub Deng Xiaoping (1978), China a urcat la rang de supraputere. Israelul s-a afirmat ca mare forță a inovației.
Conflictele menționate intervin pe fondul istoriei schițate. Ucraina s-a reconstituit ca stat și a evoluat ca parte a URSS (1922), în meandrele sovietismului. În 1954, Hrușciov a plasat Crimeea sub administrația ucraineană. În 1991, Ucraina și-a proclamat independența, iar înțelegerile cu Rusia (1997) au consacrat-o. Țara a rămas însă în convulsii. Acordurile de la Minsk (2015) nu au putut fi aplicate.

În privința Chinei, este destul să amintim că nici o țară nu s-a schimbat atât de mult în câteva decenii și niciuna nu a schimbat atât de mult lumea. La nivelul de acum zece ani, ocuparea forței de muncă de dimensiuni incomparabile – 780 de milioane de lucrători în China, față de 448 milioane în India, 157 milioane în SUA, 111 milioane în Indonezia – conferea Chinei perspective aparte. Munca bine calificată și organizată, nivelul înalt al tehnologiei, deschiderea (the opening-up) spre lume, învățarea din cele mai bune experiențe, contactele (în jur de 125 de milioane de turiști chinezi vizitează anual alte țări) asigurau propulsia Chinei. Ulterior, toți indicatorii au crescut. Proiectul „rejuvenării națiunii chineze”, al președintelui Xi Jinping, este ca, în 2049, China să preia întâietatea în domenii hotărâtoare, fără a intra în vreo competiție strategică.

Israelul a afișat de la început o democrație vibrantă. Într-un ocean de opoziții, țara a trebuit să poarte repetate războaie pentru a supraviețui. Niciun soldat străin nu a participat la apărare. Israelul și-a construit o economie dintre cele mai performante cu brațele și mintea cetățenilor. Nicio altă țară nu s-a edificat într-un timp atât de scurt, la un nivel de competitivitate atât de înalt. Israelul beneficiază de o premisă rară: este deja printre puterile creativității culturale de astăzi.
Baza de pe care abordăm conflictele actuale nu poate fi decât situația creată istoricește și, firește, dreptul internațional. Pentru a înțelege însă dreptul internațional, trei observații se impun.

Prima observație este că reglementările contează în istorie împreună cu condițiile adoptării lor. A doua observație: dreptul internațional se întemeiază pe dreptul istoric, dacă este să fie realist. De aceea, unele țări europene au înscris în tratate bilaterale că recunoașterea definitivă a realităților va surveni pe baza tratatelor finale, de încheiere a celui de Al Doilea Război Mondial. A treia observație este că dreptul internațional este eminamente dreptul consacrat de tratate .
În acest punct, să recunoaștem că, în Europa, suntem confruntați, după Al Doilea Război Mondial și după „războiul rece”. cu o situație juridică deloc simplă. Se invocă, desigur, Tratatul de pace de la Paris (1947), care a stabilit despăgubiri și reparații teritoriale. Dar acesta nu este un tratat de stabilire a conviețuirii după o conflagrație – el nici nu a anulat, de pildă, mult discutatul pact Ribbentrop-Molotov. Se invocă Carta ONU (1945), care a rămas în linia abordării westfalice, cu suveranitate constând în inviolabilitatea frontierelor și neamestecul în treburile interne și cu rafinarea ei datorată lui Kant. Dar Charta lasă țărilor să-și regleze litigiile. La Helsinki (1975), s-a adoptat Actul final, care reafirmă suveranitatea, dar documentul este declarație, și nu tratat. În scopul non proliferării nucleare, la Budapesta (1994), s-a semnat Memorandum-ul. Numai că acesta, ne spun juriștii, „nu este ratificat”. Merită amintită și opinia unui ilustru constituționalist european: de la încheierea războiului, nimeni nu a avut mandat să negocieze teritorii.
Rezoluția nr. 181/1947 a ONU a prevăzut, pe locul Palestinei, „stat arab și stat evreiesc și regim aparte pentru cetatea Ierusalimului”. În 1948, s-a și proclamat statul Israel. A urmat un șir de conflicte, dar și de acorduri. Acestea au culminat cu „Abraham Accords”, realizate sub președintele Donald Trump. Securitatea statului Israel, rezolvarea chestiunii palestiniene și pacea cu vecinii merg mână în mână.

Se știe că Taiwanul s-a separat printr-o dizidență în 1949. Documentul Joint Communiqué (1972) a prevăzut, sub autoritatea lui Mao Zedong și Richard Nixon, că „Taiwanul este provincie a Chinei”, că „toate forțele și instalațiile militare ale SUA din Taiwan se retrag”, că „este o singură China, iar Taiwanul este parte a Chinei”, că „Statele Unite își reafirmă interesul pentru o rezolvare pacifică a chestiunii Taiwanului de către chinezii înșiși”.
Nu pot fi explicate conflictele existente fără a lua în seamă evoluția lumii. Fapt este că, între timp, se trăiește într-o „societate mondială”, care a adus cu sine o rețea densă de interacțiuni, pe care orice stat trebuie să și-o asume pentru a-și putea promova interesele. Lumea formată în 1990 – cu globalizare comercială, extinderea democrației liberale, deschiderea frontierelor, intensificarea schimburilor, o supraputere solitară – a intrat în schimbare. Din 2010, și-a făcut loc o geometrie variabilă a supraputerilor (A. Marga, Ordinea viitoare a lumii, 2017) și, din 2016, a început corectura globalizării.

După criterii precise, avem de a face în ultimul deceniu, la influențarea direcției lumii, cu supraputeri economice (SUA, China, UE), supraputeri militare (SUA, Rusia, China), supraputeri politice (SUA, China, Rusia) și supraputeri culturale (SUA, China, UE). În lume se afirmă și noi puteri (Turcia, Polonia, India, Brazilia, Israel, Iran). Centrul economic al lumii s-a mutat din Europa, la Pacific. Deocamdată, armele nucleare țin pacea lumii, dar au intervenit perfecționări – armele nucleare tactice, cele magnetice, biologice, arme secrete. Ele schimbă raporturile de forțe.
Fiecare supraputere și putere și-a schimbat politica internațională în raport cu cooperarea din deceniile anterioare. SUA au acuzat China de politici comerciale neconvenabile și de instrumentarea secretă a electronicii. Decizia „indiguirii” marii țări de la Răsărit și, de cealaltă parte, retragerea de către aceasta a trilioane de dolari, din depozitele pe care le-a acumulat în SUA, au stârnit nemulțumiri. A urmat acuzarea „virusului chinez”. Iar proiectul de infrastructură, „Noul drum al mătăsii”, la care și-au anunțat participarea 149 de țări, nu este fără reacție. Rusia a fost acuzată de intervenția în alegerile din alte țări și de refacerea imperiului. China a acuzat SUA de „unilateralism” în decizii și de tentative de a o „izola (containement)”. Rusia a acuzat SUA de vasalizarea unor țări și de părăsirea înțelegerilor convenite. SUA au criticat UE pentru import energetic din Rusia și comerț de amploare cu China. Rusia și China și-au extins cooperarea.
Pe acest fundal, în SUA, supraputerea dominantă a lumii, a ajuns la Casa Albă administrația Joe Biden (2020). Aceasta a axat politica celei mai mari democrații din lume, în interior, pe „progresism”, iar, în exterior, pe teza „luptei democrației cu autoritarismul”, a lui Karl Popper (1945) . Este, desigur, opțiunea unei administrații – tezaurul democrației principale a lumii de azi fiind, se știe, incomparabil mai complex. Cel care cunoaște cultura Americii se și poate întreba: de ce nu o axare pe proiectul trecerii de la democrație ca procedeu al alegerilor, la „democrația ca formă de viață”, al jeffersonianului John Dewey? Mai ales că popperismului i s-a reproșat, în America și Germania, că ignoră istoria națiunilor și duce la opusul democrației.

În orice caz, rezultatul popperismului este azi „lumea scindată”. În contextul actual însăși abordările ordinii lumii ajung la confruntare. Prima abordare cultivă maxima: „Să aplicăm reglementările internaționale adoptate.” Statele Unite ale Americii o reprezintă cel mai clar. Este o abordare indispensabilă, dar care suscită reacții, reglementările fiind adoptate în condițiile unei anumite distribuiri a puterii în lume. A doua abordare este condusă de maxima: „Să asigurăm echilibrul supraputerilor.” Rusia este avocatul ei principal. Lumea nu se lasă însă redusă la supraputeri, încât statele mai mici nu o pot aplauda. A treia abordare are în față maxima: „Armonia este mai aducătoare de avantaje decât conflictul.” China o promovează. Abordarea este atrăgătoare, mai ales din punctul de vedere al țărilor care vor să se întărească în competiția economică. Doar că armonia cere, la rândul ei, reglementări. A patra abordare s-a organizat pe maxima „suntem oameni ca toți ceilalți și avem dreptul să ne decidem soarta în concertul umanității.” India, Turcia, Ungaria, Polonia, Brazilia sunt exemple de apărători ai acestei abordări.

Ce ne spun însă abordările ordinii lumii elaborate și mai recent, în contextul conflictelor de azi? Discut aici doar două dintre ele.
Steven Walt (Harvard) ne spune că războiul în curs din Ucraina are importanță, dar „nu constituie miezul istoriei de azi” (How 2022 Changed the World, în „Foreign Policy”, decembrie 2022). Ordinea lumii o determină mai mult schimbarea climei, progresele în tehnologia digitală, consolidarea Chinei. În urma chemării actualei administrații americane la coalizarea democrațiilor, s-au făcut, desigur, pași în diplomație. Dar rezultatele sunt ambigue, scrie Steven Walt. Pe de o parte, NATO, ca întreg, s-a reactivat, dar, pe de altă parte, au fost distanțați aliați tradiționali, precum Israelul, Arabia Saudită, India, care nu s-au alăturat în chestiunea Ucrainei. Pe de o parte, administrația Biden a părăsit opțiunea politicii americane de la Nixon încoace, deschizând conflict pe două fronturi, cu Rusia și cu China, pe care și-a propus „să le învingă (defeat)”, dar, pe de altă parte, nu este sigur că a luat în calcul implicațiile.
Preocupat să formuleze opțiunile țării sale, Balasz Orban (Budapesta) spune că dezvoltarea țărilor este amenințată de „ordinea neoliberală a lumii” (Orban’s goal is to make Hungary a regional middle power, 8 January, 2023). Ea conduce la „de-conectare (disconnection)” în lume, care va însemna crearea de blocuri, precum cele trăite în epoca „războiului rece”. Opțiunea este ca Ungaria să rămână în afara diviziunii lumii în blocuri, căci încadrarea ar echivala cu a deveni irelevant.
În clipa de față, se anunță trecerea la o nouă ordine internațională din diferite direcții. Însă, câteva adevăruri se impun recunoașterii: nu se poate conduce lumea dintr-un centru; nimeni nu poate câștiga un război mondial în era armelor nucleare; tensiunile actuale agravează problemele internaționale, oricum existente.

Nu se pot localiza și nici personaliza originile conflictelor de o asemenea magnitudine. Teza mea este aceea că destrămarea cooperărilor anterioare și deteriorarea relațiilor supraputerilor, a căror geometrie variabilă conduce lumea, au creat teren celor trei conflicte.
Unii văd, totuși, originea în divergența dintre liderii supraputerilor. Dacă este vorba de așa ceva, atunci aș spune că intră în discuție divergența dintre Bill Clinton, preocupat de privatizarea economiei din Rusia, și Vladimir Putin, inițiator al restaurării controlului național asupra resurselor naturale. Intră și divergența dintre Barack Obama, pledant pentru centralitatea drepturilor omului, și Hu Jintao, apărător al dreptului Chinei de a-și elabora propria politică. Memoriile președinților și monografiile americane ale celor menționați atestă asemenea divergențe, ce țin de miezul istoriei contemporane.

Numai că asemenea divergențe nu duc automat la conflicte. Astăzi, rădăcinile conflictului din Ucraina sunt identificate mai profund de școlile de vârf în studiul relațiilor internaționale, de la Chicago și Harvard, și de istorici și geostrategi de referință din Franța și Germania. Cercetători specializați în studii contemporane văd originea conflictului în părăsirea promisiunii de neextindere militară de la sfârșitul „războiului rece”. Se poate adăuga și lăsarea fără reglementare a situației minorităților. Relativ la Orientul Mijlociu, chestiunea cheie este tensiunea care a rămas între nevoia recunoașterii Israelului ca stat în frontiere sigure, înțelegerea cu țările arabe și aplicarea rezoluțiilor privind cele două state. Cât privește Taiwanul, odată ce Pacificul a devenit centrul economiei lumii, s-a încărcat cu mize mai mari ca altădată.
Conflictele sunt alimentate în plus de relansarea terorismului și de resuscitarea nazismului.
Terorismul a înregistrat de asemenea schimbări. Pe de o parte, la el recurg tot mai mult descendenți de imigranți în Europa. Dar chiar și indigeni. Vedem tineri din Franța, Anglia, sau din alte locuri, care se înrolează în rețele teroriste pentru a ataca valorile din țările părinților lor. Pe de altă parte, terorismul profită de foamea de forță de muncă din metropolele economiei globalizate. Aceasta a făcut ca imigrația să fie privită mai mult economic, implicațiile de securitate fiind minimalizate.

Cancelarul german observa recent că se înregistrează din nou comportamente naziste. După ce presa din SUA, Germania, Franța, Israel a semnalat ani la rând resuscitarea memoriei unor figuri naziste și formarea de regimente sub însemnele nazismului în Răsărit. După ce violența a crescut, iar pe scenă se forțează rescrierea istoriei și schimbarea deznodământului celui de Al Doilea Război Mondial. Și după ce deschiderea arhivelor, la Moscova și Vatican, dă o imagine nouă asupra ororilor celui de Al Doilea Război Mondial.
Sunt conflictele menționate în afara confruntării ideologiilor? Evident că nu. În conflicte se aduc în discuție drepturile omului și democrația – care sunt, firește, valorile de referință ale modernității zilelor noastre. Și este normal să rămână, căci sunt condiția unei vieți ce merită trăită.

Numai că mai sunt de observat alte două fapte. Primul este acela că drepturile omului și democrația nu se introduc din afara unei țări și nu prin simplă propagandă. Introducerea lor din afară a dus, cum ne spun analize americane și germane, la cleptocrație și la cultivarea de clici corupte. Al doilea fapt este acela că respectarea drepturilor omului și viața democratică s-au întărit în perioade de cooperare internațională, nu de scindare. Drepturile omului exclud monopolizarea, iar o democrație care pretinde că este unică nu poate fi, logic, democratică.
Starea democrației în zilele noastre dă însă de gândit (A. Marga, Soarta democrației, 2022). Poate nu mai proliferează ceea ce constituționaliști americani au numit justificat „președinții africane” – acele președinții în care cel ales, incapabil să conducă, se repede la sprijinul serviciilor secrete și recrutează o clică spre a fi menținut în funcție. Dar întrebarea privind măsura în care cetățenii sunt ascultați se acutizează. În unele dintre noile democrații se confirmă avertismentul că, în situația în care, după înlăturarea autoritarismului, o societate nu se democratizează imediat, ea plătește cu subdezvoltarea instituțională.

S-a mai arătat, deja după cotitura istorică prin care „socialismul răsăritean” a fost înlocuit cu democrația, că, din nefericire, „mesianismul politic” nu a dispărut (Joseph Cardinal Ratzinger, Wendezeit fur Europa, 2005). Iar promisiunile mesianice, de stânga sau de dreapta, vor afecta democrația.
Azi, pentru mulți, este tentant să iasă în afara constituției democratice. Ceea ce spunea Adolf Hitler, în 1930, în sala de judecată: „Constituția prescrie numai terenul luptei, dar nu și scopul. …Din momentul în care posedăm drepturi potrivit constituției, vom turna statul în forma pe care noi o considerăm corectă” (Der Aufstieg der NSDAP, DTV, München, 1974, p. 332), inspiră, din nefericire, din nou. Trupeți ai nihilismului, ca precondiție a „formei” lor de stat, se agită.
De multe ori, globalismul se invocă și când nu este cazul. Numai că, din nefericire, cum am mai arătat, se face frecvent confuzia între „globalitate”, care este caracteristica vieții în care depindem unii de alții pe glob, „globalizare”, care este politica economică a reducerii tarifelor vamale în direcția unei piețe extinse, și „globalism”, care este ideologia după care decizia se cuvine să revină unui centru al lumii.

Dar fuga capitalurilor, semnalată de către Donald Trump, a arătat că globalizarea are și laturi neconvenabile. Am putea adăuga – și fuga forței de muncă. Chiar și fuga altor resurse. Ca efect, globalismul a intrat în criză. El a continuat însă să marcheze politica internațională. Conflictele nu se reduc la efecte ale globalismului, dar nu sunt străine de acesta.
În ce constă ieșirea din conflictele de azi? Așa cum arată lucrurile în Ucraina, este clar că din confruntarea militară nu iese vreo soluție. Mai ales că propaganda de război întunecă adesea destule minți. Este, de asemenea, clar, potrivit unor generali lucizi, de diferite afilieri, că Ucraina nu are capacitatea tehnico-militară și nici personalul pentru a câștiga un război cu Rusia. La urma urmelor, cum scria revista marinei americane, armata rusă nu a ocupat Kievul pentru că a făcut cu totul alte calcule. De altfel, în urmă cu peste un an, am și spus că nu va fi câștigător clasic în acest război. Ceea ce se va obține va fi cel mult un conflict stătut, Rusia preluând, între timp, după unii generali americani, încă câteva oblasturi – probabil în Sud, spre Odessa. Iar o rezolvare doar prin război va pregăti alt război. Așa cum am susținut în 14 septembrie 2022, la Alba Iulia, nu este soluție durabilă la conflictul ucrainian fără luarea în seamă a dreptului istoric prin negocieri și noi tratate cu vecinii și dobândirea de garanții din partea SUA, Chinei, Germaniei.

În Orientul Mijlociu, superioritatea militară a Israelului este netă. Dar tendințele demografice și relația cu lumea arabă din jur fac să nu existe nici aici soluție militară care să fie durabilă. Dreptul istoric al evreilor de a avea propriul stat în țara strămoșilor lor este categoric. Rămânerea însă în organizarea actuală, cu Cisiordania și Gaza așa cum sunt, va genera tensiuni. Nu se întrevede o soluție durabilă fără cele două state prevăzute deja în Rezoluția din 1947, la care cele două părți au și convenit la un moment dat, ulterior. Păstrarea și extinderea „Acordurilor Abraham” este parte a oricărei soluții. Iar de garanția supraputerilor va fi strictă nevoie multă vreme.
Nimeni nu va putea împiedica China să-și realizeze aspirația reîntregirii. Președintele Nixon știa aceasta foarte bine. Nu dă rezultate nici aici soluția militară. Există însă o bază comună, de natura abordării: ca să parafrazez un gânditor englez, pragmatismul – înțeles ca soluție verificabilă prin consecințe favorabile fiecărei părți – a fost inițiat de Confucius și conceptualizat de Peirce și John Dewey. SUA și China știu să trateze un litigiu astfel încât să se ajungă la dreptate, iar cei implicați să nu sufere. Conflictul lor ideologic nu mai este cel de odinioară, iar, astăzi, cele două supraputeri înclină spre sporirea investițiilor în ambele direcții și „relativa stabilitate” a relațiilor lor. „Izolarea” uneia și „decuplarea”, care au otrăvit atmosfera în ultimii ani, sunt acum explicit respinse.

Deja Heidegger avertiza că „puțini sunt cei care știu să deosebească între un lucru învățat undeva și unul gândit”. Iar trecerea în multe locuri la „stupidocrație” (Cipolla) face ca cei care s-au opus democratizării, când ea se impunea făcută, să ceară „corectitudine” celor care vor azi curmarea abuzurilor și derapajelor. Oricum, în fața noii „corectitudini politice” și a noilor propovăduitori ai urii, este de distins între valorile modernității, încorporarea lor în constituții, politizare și propagandă. Nu propaganda și folosirile politice sunt reperele! Valorile modernității, din care ne revendicăm, ca cetățeni maturi, sunt mai bine servite de adevăr și de democratizare.
Cei care trăim astăzi suntem pe un teren care are nevoie de o abordare a dezvoltării națiunilor axată pe suveranitate, de o nouă arhitectură de securitate europeană și de securitate internațională. Nu rezultă însă că simpla proclamare a suveranității ar fi suficientă. Suveranitatea poate fi fructificată doar dacă se asumă într-un regim în care aleșii dau seama cetățenilor, puterile statului rămân în echilibru și dispune de elaborări economice și juridice ale viitorului.
Oricât ar da de lucru, dacă se vrea pace durabilă, suveranitatea națională nu poate face abstracție de trei aspecte: Consiliul de Securitate poate autoriza intervenții într-un stat în favoarea democratizării, a drepturilor omului și a păcii; suveranitatea proprie are de inclus securitatea vecinului; suveranitatea are de lămurit situația teritoriilor răpite prin încălcarea suveranității. Cum știm, argumentele cele mai solide, ale ascendenței istorice, demografiei și autodeterminării, au dus, după Primul Război Mondial, la suveranități care au fost ulterior încălcate. Asemenea încălcări revin, de data aceasta, ca subiecte pe agenda ieșirii din conflictele menționate.

Integrarea europeană a creat, firește, un alt cadru al vieții națiunilor. Dar este greu să crezi că în istorie vor lipsi dinamica și situațiile noi! Există însă criterii istorice, demografice și de securitate, care pot călăuzi în desișul situației.
Cum stau, așadar, perspectivele păcii astăzi? „Pacea compromis” oprește un timp conflictul satisfăcând oportunități, dar jumătăți de adevăr nu rezolvă mare lucru. Dinamica modernității face să nu ne fie accesibilă „pacea eternă”. Abia „pacea durabilă” ar putea scoate lucrurile din stagnarea și riscurile actuale.
Pacea, scria Kant, nu este o „stare naturală”, ci o „stare instituită”. Habermas a adăugat că, în zilele noastre, instituirea nu poate fi făcută fără organisme internaționale. Aș completa că instituirea mai depinde și de aducerea la masa negocierilor a forțelor legitimate democratic și a oamenilor capabili de soluții responsabile.
În fiecare dintre conflictele menționate dreptul istoric este soluția. În situația în care au fost aduse lucrurile în istoria recentă, abia cooperarea supraputerilor are capacitatea unei soluții de pace durabilă. Închei parafrazându-l pe eroul din romanul Ghepardul, al lui Lampedusa: Dacă dorim să fie bine, atunci trebuie să schimbăm mult din ceea ce este acum, de data aceasta de sus.

Varianta integrală va putea fi citită pe „andreimarga.eu” 

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 6
Andrei Marga 594 Articole
Author

73 de Comentarii

 1. Vorbe, vorbe, vorbe…
  Aiureli, aiureli, aiureli…
  drept istoric, terorism, nazism…
  Conflictele sunt puse la cale de niste nebuni care devin mai bogati, mai puternici, de pe urma lor.
  Pe seama mortii si suferintei a milioane de mancatori inutili.

 2. Iesirea din conflicte inseamna fara alogeni paraziti in functii publice!
  Atat timp cat acceptam inselarea alogenilor care paraziteaza viata popoarelor, vor exista conflicte…pentru a nu ajunge sclavi, animale, chiar mai jos decat animalele…
  Atat timp cat imperialismul occidental iudeomasonic va afecta viata popoarelor, prin jaf si exploatare coloniala vor exista conflicte…pentru a nu ajunge sclavi, animale, chiar mai jos decat animalele…
  De aceea trebuie sa fim patrioti si nationalisti pentru a ne apara tara, pamantul stramosesc, resursele, padurile economia, familia, traditia, cultura, omenia….de agresivitatea, lacomia, viclenia si parsivenia imperialismului occidental iudeomasonic antinational, antihristic, antiuman….

  TREZESTE-TE!Ridica-te!NU mai da putere alogenilor paraziti iudeomasoni prin minciuna cardului bancar, „banul” digital!Arunca-l la gunoi, foloseste numai banii numerar si cere urgent revenirea la moneda fizica din aur !Trezeste-te!Ridica-te

 3. Cînd omul nu are cunoștințe în domeniu, conceptele, principiile, faptele i se par vorbe. În realitate, pentru cine cunoaște și ia în serios lucrurile, avem aici o analiză temeinică, acurată și vizionară a conflictelor majore de azi.Sub fiecare cuvânt stă o realitate, fiecare fapt este interpretat și dus la urmări. Excelentă încercare de a lămuri unde suntem, ca oameni. Foarte bine argumentat că dreptul istoric este cheia rezolvării conflictelor și că fără aplicarea lui se băltește.

 4. Unde era Acordul de la Helsinki cand USA bombarda salbatic Serbia ca sa rupa o bucata buna din ea pentru a le face o tara in buricul Europei unor teroristi albanezi musulmani ?
  UNDE ?????

 5. Vine o corabie. Din ea coboara oameni in armuri care omoara locuitorii de pe mal si le fura copii pentru ai vinde ca sclavi. S-a intamplat in Africa. Cum iesi din conflict. Iesi daca iti faci armata puternica . Conflictul e provocat de cei puternici militar…rusi si americani si cateii lor englezi.

 6. I Fără a avea pretenția de cunoscător al lumii, al dreptului sau politicilor internaționale şi fără a căuta să intru în polemici cu autorul acestui articol sau cu oricine altcineva, voi încerca, în contrapartidă la cele scrise, să prezint un punct de vedere dintr-o perspectivă diferită, oarecum opusă dar care nu cred că este nouă sau necunoscută multora dintre noi. Evreii nu şi-au abandonat niciodată „teoria poporului ales” care trece prin furtuni, războaie şi tot felul de nenorociri în care vremea păcii alternează cu vremea războiului dar care, „în final” devine câştigător ṣi ajunge la conducerea lumii.

 7. II Dealtfel, refacerea statului Israel, este percepută într-o oarecare măsură ca parte a acestei profeții sau aşa-zise profeții care, odată realizată, creează credința, convingerea sau iluzia că şi cealaltă se poate împlini şi, ce-i drept, nu fără justificat temei. Susținerea lor aproape necondiționată de către SUA cu cele n+k baze militare pe tot globul şi chiar mai presus de el, având la remorcă UE, le sporeşte avântul numai că, mai sunt ṣi alții pe globul acesta „suficient de mare” ca să citez, (chiar dacă unii nu mai încap de alții) iar „profeția” nu se poate împlini deocamdată. Cel mult, ea poate fi amânată dar acum nu. În cărți vechi, considerate sfinte, găsim referiri directe şi indirecte la aceste teorii. Ca să înțelegem că nu este o fabulație în ceea ce spun, să ne imaginăm cam ce s-ar putea întâmpla astăzi, teoretic, dacă americanii nu ar avea nici un concurent pe măsură care să echilibeze puțin balanța de putere. Oare nu ar impune tuturor celorlalte națiuni „din subordine” regulile lor în urma cărora acestea ar putea dispărea iar profeția s-ar putea împlini? Acum, după întâlnirea celor doi preşedinți, s-ar părea că ne aflăm într-un moment de respiro însă în buna-credință, respectul reciproc, democrația, dreptatea şi adevărul de tip mondial, global, universal, galactic, spre deosebire de Dl. Marga, eu nu mai cred. Acum probabil vor sări unii cu „antisemitismul” numai că eu nici în el nu mai cred. Astăzi.

 8. Filosofic Andrei Marga are dreptate, dar…
  Dar atat timp cat interesele SUA si Israel, porecum si ale complexului militaro-economic american concid si le aduc profituri – israelului teritotii si subsolul in petrol a Gazei, iar SUA profit din comertul vi arme si pastraea hegemoniei, aceste razboaie NU se vor opri…Show must go on….
  Cine pierde? Aparent in primul rand palestinienii si ucrainienii, dar de fapt cea mai nare pierzatoare este Europa, care a decazut economic si inca se mai prabuseste, dar si pentru ca si-a insuit vizibil roluld de sluga a politicilor americane, cu un sindrom de sinucigas greu de explicat….

  Soimii razboiul ne privesc de sus si spera ca chiar dintr-un razboi nuclear pot iesi invingatori, ascunsi in buncarelele lor elegante…
  Noi oamenii suntem pentru ca niste furnici pe care le pot zdrobii cu o simpla apasare pe buton…

 9. Democratie vibranta, Israel? Tovarasu Marga, sa treceti pe la caserie prin Tel-Aviv.

 10. Când se-ncepe cu minciuni e limpede. Se vrea setarea cititorului cu prejudecăți. Mai degrabp sedarea.
  Nu e nici un război, e teatru de război. Soldații se mută de colo pînă colo, sapă tranșee, mută blindate și tunur în văzul lumii pe drumui cît mai umblate ca să aibe fraierii ce pune pe tik-tok, trag cu tunul unde li se zice (pe cînp, în localități sau părți de unde oamenii au fost alungați sau au plecat de frică) s.a.
  Primele fotogarafii și filmări de la „atacul sângeros Hamas” au făcute de reporterii de la AP și Reuters. Se recunoaște oficial! Zic că a fost pură-ntîmplare.

 11. Articol cultivat, oportun și inovativ acest articol. Așa cum observa cineva mai sus, subiect deloc ușor. Domnul Marga descrie excelent starea conflictuală de zi, într-o fotografie bine făcută. Nu-I de mirare că a dat în acest an cartea “Ordinea viitoare a lumii” (Niculescu, București, 624 de pagini) în care a făcut panorama lumii ce vine. Tezele dînsului – lumea este condusă de o geometrie variabilă a supraputerilor, noi puteri își fac loc pe eșichier, suveranitatea într-o înțelegere adusă la zi este pilonul unei ordini viabile, lumea va trebui să încheie prin tratate războiul rece, revenirea de la actuala scindare a lumii la cooperare, aplicarea dreptului istoric etc.- sunt în miezul dezbaterilor dintre politologi, istorici, geopoliticieni de frunte din zilele noastre. Articolul de mai va fi cu siguranță studiat în amănunt, fiind informat la zi și îndrăzneț.

 12. Conflictele apar atunci cand fiecare are “dreptatea lui” care se opune “dreptatii celuilalt”. De asemenea, ravna la bunul celuilalt, inechitatile, asuprirea, subjugarea, exploatarea duc la conflict. Atunci cand o tara incaleca o alta, s-a sadit samanta conflictului.

 13. Mă Intoxicat ce trustezi toate idioțeniile, este adevăr recunoscut internațional că Israelul e democrație, și încă una exemplară. Relația cu palestinienii este altceva. Confunzi, insule, orice și mai crezi că și alții fac ca tine. Vezi-ți de mizeria și necazurile tale, că au grijă alții de adevăr. Se vede că nu-i de mintea ta săracă.

 14. Cu postari ca aceea a cetateanului care se semneaza George , se intretine cultul personalitatii ! Este o situatie trista pt. amindoua persoanele .

 15. Ce te împiedică 100% să intri pe contrasens și să faci prăpăd?
  Frica de amendă sau parapetul de beton dintre sensuri?
  Ce te poate împiedica 100% să pornești un război?
  Frica de armata inamică sau lipsa unei armate proprii?
  Cât timp există armate vor exista și războaie.

 16. Oare putem privi adevarul in fata?
  care sunt asemnarile sideosebirile dintre cele doya razbopaie – Ukraina si Palestina?

  In ambele cazuri este vorba de drepturi istorice asupra unor teritorii. Deosebirea = Rusiei i s-au luat in cadrul URSS, cand frontierele republicilor erau artificiale, acum 60 de ani Crimeea, acum 100 de ani Dombasul. Israelul avea pe aici prin Palestina teritoriu acum mai bine de 2000 de ani. Diferente – In Palestina erau cam 10% locuitori evrei,pana in 1948 cand s-a facut o emigratie masiva, in Dombas rusii au locuit pana azi in acele teritorii.
  Atitudinea Occidentului – nu sunt de acord cu revendicarea teritoriilor locuite de rusi din Ukrtarina, ca drept istoric, dar recunosc dreptul evreilor ca dupa 2000 de ani sa revendice teritoriile palestiniene.

  O asemnare intre Ukraina si Israel – Ukraina a pornit din 2014 epurarea rusilor, iar Israelul a pornit din 1948 epurarea palestinienilor fie prin obligarea lor sa plece in bejenie, fie prin uciderea lor din diverse motive.
  In 1947-1948 au fost rase de pe fata pamamantului vreo 400 de sate pelaestiniene, iar locuitorii au fost fie alungati, fie ucisi. Priviti documentarul realizat de un evreum, Tartuam si veti vedea ca NU mint si nu sunt antisemit.

  Dragilor, prin atitudinea noastra fata de razboiul kdintre israelieni si palestinieni, il mai rastignim odata pe Isus, ne mai lepadam opdata de el, acceptand minciuna in numele a celor 30 de arginti, care azi nu sunt decat niste hartii pe care scrie DOLAR!!!

  Da, evreii aveau dreptul la un stat al lor, dar nu pe baza unor drepturi istorice. Trebuia cautat un teritoriu in care sa se stabileasca si sa isi creeze propriul stat – fie in actuala Republica Autonoma Ebreiasca din Rusia, fie in teritoriile intinse ale Noii Zeelande…Si dupa 80 de ani majoritaea evreilor traiesc in afara granitelor Israelului. In SUA traiesc mai multi evrei decat in Israel. Nu inteleg de ce era nevoie ca acest stat sa se cladeasca pe sangele palestinienilor.

 17. e scris adanc,sa se minuneze fraierii
  de acord cu postarea Calim

 18. Iesirea din Razboaie functioneaza dupa anularea tuturor tratatelor de dupa 1990. Au fost incheiate cu pistolul la tampla URSS….Doar cu pistolul la tampla semna URSS actul de independenta a Ucrainei….In conditii normale Chinei ii trebuie 100 de ani ca sa isi reia Hong Kong de la Britania…200 de ani sa isi reia Taiwan de la SUA…..

 19. @Fără alogeni în funcții publice !!! Ai dreptate in principiu.Dar mai potrivit este fără ignoranți fuduli ca dumneata.Si proști,pe deasupra.Fara aceștia în funcțiile publice am avea un stat funcțional.Asa daca te exprimi pari deja mult mai deștept.Hai, fuguța la piața, Soșoacă are nevoie de latrai

 20. Ca sa repare rakatul lasat de Gorbaciov si de Elzan Rusia e obligata sa faca Razboi si sa sacrifice sute de mii de soldati….P.S. Internetul oricum aparea, deci libertatea tot aparea si cu si fara Gorbaciov…Doar sutele de mii de morti provocate de naivitatea lui Gorbaciov nu mai reinvie……China cu lideri destepti a sacrificat doar cateva mii in Piata Tienanmen ca sa salveze cel putin 2 miliarde de chinezi.

 21. Cine nu înțelege dezastrul provocat de dispariția URSS este un idiot.URSS a fost un pol stabil in ținerea in echilibru a lumii postwar 2.Putin pentru asta luptă.Cine nu-l iubește pe Putin este un idiot.Cel mai clarvăzător om politic la nivel mondial . Cine nu iubește Rusia iubește America,este ,deci ,un idiot.Cine nu a fost în Rusia nu are habar de nivelul de trai al rusului de rând ,care are de toate.Libertatea cuvântului este garantată de guvern,cu excepția ponegririi armatei.E ceva normal!Orașele rusești nu se compară cu orașele așa zisei democrații.

 22. @faksukui Andrei Marga – e rusinos ce faci. Impostorii ticalosi dau lectii altora pe care ar trenui sa si le dea lor .
  Nimic mai detestabil decat fariseismul imposturii…apanajul mitomanilor, lasilor si ticalosilor!!!

 23. Ingenioasă ideea domnului Marga de a privi cele trei conflicte prin prisma dreptului istoric. Să citim ce a spus dînsul, spre lauda lui, în 14 septembrie 2022, în vestita conferință de presă de la Alba Iulia (publicată în lume, la Sydney, Paris, New York, Moscova, Kiev, București etc.): „Nu sunt dintre aceia care nu văd realitățile sau gândesc una și spun alta, încât am reiterat cu claritate idei exprimate anterior, de această dată poate mai direct.În esență, a fost vorba de patru idei: 1. Conflictul din Ucraina nu se poate încheia decât printr-o înțelegere care să implice Rusia, SUA, Ucraina, Germania, Uniunea Europeană, China. Nu va fi pace în Europa dacă nu se iau în seamă interesele de securitate ale fiecărei părți. Oricum, europenii vor fi cei care vor achita facturile de orice fel. 2. Ar trebui trase consecințe și din faptul că Ucraina este în granițe nefirești. După toate criteriile istorice și demografice, ea are de cedat teritorii vecinilor, în granițele cunoscute: României – Bucovina și județele, Ungariei – Transcarpatia, Poloniei – Galicia, Rusiei – Dombasul. 3. Nu au suport iluziile, căci, în Ucraina actuală, până la democrație este un drum. 4. România nu are ce căuta în acest conflict. Ea nu ar trebui să înfrunte vreo criză în plus, fie ea și energetică, din cauza conflictului.Repet oricând afirmațiile rostite, căci ele exprimă adevărul cel mai simplu cu putință”. Declarația se confirmă punct cu punct.

 24. Teller Povesti de adormit copii sugari. Israelul este un stat sionist, iar sionismul este o doctrina extremista si rasista, raiul crimei organizate, de la sange, trafic de copii, pornografie si diamante, tara care propaga de decenii apartheid si genocid impotriva palestinienilor si nu numai. Pute a propaganda hasbara de la o posta

 25. Spuneam la 11:44 si din nou s-a tras cortina de fier:

  Un melanj grosier al catorva ADEVARURI pe care nimeni nu poate avea nervii sa nu le recunosca, fapt ce nu poate fi calificat drept un merit, cu o multime de distorsionari, mistificari si rastalmaciri! Cu ce scop? Pentru ca toate argumentatiile par mai mult a „legitima” RAPTURILE TERITORIALE ISTORICE, decat sa ilustreze DREPTURI ISTORICE!!! RAPTURI comise de peste 250 de ani, pana in 1917, de Imperiul COLONIAL Tzarist si ulterior de IMPERIUL COLONIAL BOLSEVIC-URSS…La fel si in cazul Chinei BOLSEVICE!
  Prin CRIME CONTRA UMANITATII din 1917 in Rusia Sovietica, din 1922 URSS si UN MILIARD de chinezi si zeci de etnii de la inceputul
  1900(rebeliunea leninista a BOXERILOR!), cu MACELUL BOLSEVIC CIVIL din anii 1920 pana la instaurarea RP-chineza si ulterior pana azi, UN MILIARD de VICTIME!!! Un ADEVAR recunoscut in sfarsit de PROFI Marga dupa ce dupa ce din 24 febr. 2022 L-A CONTESTAT CU VEHEMENTA e LEGITIMITATEA ISTORICA a STATULUI SUVERAN Ucraina si asta cu riscul de a-si pune IDOL LATRAii in cap, dar capoteaza
  prin repetarea mistificatoare din 2014 cand URSS-Rasputin A COTROPIT Crimeea incalcand TRATATELE INTERNATIONALE sub privirile COMPLICE ale ONU si a ILEGALILOR COMINTERN(pe stil nou!) Barack Osama si ENGIE, cum ca Crimeea e „dreptul istoric” al URSS, cand se stie ca A FOST CUCERITA de Rusia Tzarista TARZIU la scara istoriei!!!

 26. Nutresc speranța că persoana care semnează sub pseudonimul Andrei Marga, este alta decât persoana autorului, altfel, comentariul este de-a dreptul descalificant, arătând un mod de gândire şi un limbaj cel puțin dublu în raport cu cel din articol. Cred că este datoria autorului şi a conducerii ziarului să clarifice această dilemă, măcar pentru comentatorii de pe forum dacă la nivel „general valabil” pare lipsit de relevanță.

 27. Intoxicat ce trustezi în prostii de nivelul tău jos, se vede că nu ai fost la școală la clasa a șaptea. Sionist nu e de ocară, ci numele mișcării de întoarcere la Sion. Extremism și rasism sunt cuvintele la secta ta politică, pentru cine nu o suportă. Ce zici este din evul mediu. Evreii s-au apărat mereu, după ce romanii le-au luat țara. Știau din suferințe proprii ce înseamnă să nu ai drepturi cu ceilalți și i-au integrat. Confunzi multe, aici confunzi palestinienii cu teroriștii. Așa că du-te la mizeria vieții tale și ocupă-te de ea.Tot ce zici sunt prostii de nivelul jos la unui antisemit ce nu a trecut de gimnaziu.

 28. Neavând cunoștințe în subiect și nefiind în stare de vreo opinie unii fac glume proaste, ca cea de la ora 1219, semnând cu numele autorului. Aceiași falsificatori își amintesc poate și de precizarea de altădată: domnul Andrei Marga discută cu oricine în termenii civilității, dar nu are timp de subsoluri, nici nu le citește și nu postează. Așa că postarea de la orele 1219, precum și orice postare sub numele dînsului, sunt falsuri ale unor neisprăviți.

 29. @intox we trust,te trezești vorbind.Din mahmureală.Israelul este pe partea bună geoglobala Nu a sprijinit Rusia dar nici nu a condamnat intervenția legitimă.Ceea ce puține tari au făcut.Asa că continua:mahmur trăiești, mahmur vei crăpa.Rusia și Israel nu se vor certa niciodată.Cine nu iubește Rusia iubește America.Adica sunt idioți.

 30. @Teller,nu ai cu cine dialoga .Intoxicatul cu verde de Paris nu numai că nu are 7 clase,dar nici nu a fost la școală.

 31. Continuarea comentariului de la 11:44 repostat partial: Din ce MOMENT ISTORIC putem aborda DREPTUL ISTORIC si pe ce baza CONTESTA unii
  acest DREPT, care intre timp si-a spus cuvantul in linii mari, cu exceptii ce ne vizeaza in special pe noi ROMANII, chiar daca acest DREPT A FOST CONSFINTIT prin TRATATE SUCCESIVE RESPECTATE aproape un secol? Sa reduci la „o simpla declaratie” ditamai Actul Final de la Helsinki semnat in timp de PACE si NU DIKTAT de invingatori, document care A INGHETZAT FRONTIERELE trasate prin TRATATELE DE PACE
  de dupa AL DOILEA MACEL BOLSEVIC MONDIAL, inseamna SA CONTESTI ACESTE TRATATE! Faptul ca Paktul MISELESC Hitler-Stalin nu a fost ANULAT merita mai mult decat o MENTIONARE „justificatoare” pentru „pseudoanaliza” lui PROFI Marga, respectiv o ANALIZA NEPARTIZANA SERIOASA, mai ales de la cineva cu pretentii de analist geopolitic, care sa arate DE CE NU S-A ANULAT! Paktul fiind un ACT DEMASCATOR
  al RESPONSABILITATII UNILATERALE a lui Stalin pentru DECLANSAREA MACELULUI BOLSEVIC si a PASTRARII RAPTURILOR TERITORIALE poate fi inteles, DE NEINTELES fiind ACCEPTAREA NEANULARII Paktului de catre Aliatii occidentali!!! Faptul ca Polonia A REDEVENIT STAT dupa MACELUL BOLSEVIC nu poate fi o „explicatie” pt NEANULARE!!!Mai mult, Stalin A TRANSLATAT NOUA Polonie spre Vest COTROPIND TERITORIILE
  EI DIN EST, iar in privinta ROMANIEI MARI GENERICE REGALE consfintita prin TRATATELE de dupa 1918 si prin CONSTITUTIA din 1923, NU I-A RETROCEDAT TERITORIILE SMULSE SAMAVOLNIC IN BAZA Paktului!!! De aceea NU A FOST ANULAT Paktul si tot de aceea dupa ce Gorby l-a ANULAT NU NE-AU FOST RETROCEDATE!!!

 32. – d.ul Marga nu sta pe la aceste subsoluri , nu citeste postarile , nu raspunde la postari – zice asistent DR ! Mai sa fie , e mai tare ca Johanis , ca si ala traieste in stratosfera , linga zei ! De fapt , este tot timpul la subsoluri , posteaza , sufera si se bucura . Esti tu ! Cu toate nick-le tale !

 33. Ce ne propune PROFI Marga? Sa ne lasam pe seama unor PROFI din SUA si Europa de Vest ca au ei grija sa „ne deschida ochii”!? E vorba de PROFI care ne-au orbit cu „globalizarea”, ca si cum OMUL nu ar fi fost GLOBALIST de dupa FACEREA Lumii…Migratiile din ultimii trei mii de ani au creat Lumea actuala, in paralel legaturile comerciale GLOBALEau intervenit …Problemele au aparut dupa ce ILEGALII legendati in SUA si Europa de Vest au intervenit, la ordin moscovit, in „reglementarea” migratiilor prin BLOCAREA celor fugiti din Lagarul BOLSEVIC-COLONIAL DE CONCENTRARE si admiterea refugiatilor din Africa si Asia…O interventie supermonstruoasa a fost insa TRANSFERUL OFICIAL MASIV de TEHNOLOGIE DE VARF in URSS si China BOLSEVICA folosind „subterfugiile”
  costurilor reduse ale muncii si materiei prime, ca si „stabilirea contactelor si intereselor pasnice” !? In fapt PREGATINDU-SE in mod MONSTRUOS „revolutiile industriale” din URSS si China BOLSEVICA, IMPERII care azi SFIDEAZA LUMEA in loc SA DISPARA precum atatea IMPERII de-a lungul istoriei!!! Prin aceasta SCAMATORIE vor IMPERIILE BOLSEVICE sa ne IMPUNA O NOUA ORDINE MONDIALA, dupa
  ce NE-A IMPUS PROPRIA ORDINE CRIMINALA pe JUMATATEA DE EST A PLANETEI cu PRETUL A DOUA MILIARDE DE VICTIME!!!

 34. Mă Axioane, nu știu de ce te obsedează, pe tine și pe cei, înțeleg, plătiți să stați la subsoluri, persoane, și nu subiecte publice, idei, cultură. Un om matur se ocupă de probleme puse în discuție, dacă are ceva de discutat. Dar, a propos, dacă cineva ar fi la fel de mincinos ca tine ar spune că ești doar o pisică beată nimerită din greșeală la computer. Ar imita doar felul tău de a proceda. Nu are nimeni timp de stat la subsol. Iar dacă chiar te interesează, autorul abia mîine revine din Slovenia.Oricum, nu are timp de tine și de ai tăi. La oamenii care știu și fac ceva timpul este cea mai zgîrcită resursă.

 35. ia definitzi voi cu cuvinte simple ce intelegetzi prin ‘nazism’…
  se acuza totzi in stinga si dreapta de nazism de la ovreme incoace..
  @charlie…asta gura mare si imbirligator de concepte sa deschida hora…
  el tot ii da cu varza a la cluj…cu bolshevici, comunisti, nazisti, ilegali, chinezi…talmes balmesh
  de sint aia ‘nazisti’ in contextul actual…
  nazismul …insemna membru al partidului natzional socialist al muncitorilor din germania NSDAP pina la sfirsitul ww2…
  dupa aceea NSDAP-ul a fost desfiintzat si membrii lui…care au supravietzuit fie s-au aciuiat in west sau in est..si probabil ca s-au prapadit de mult…
  ce vroiau nazistii astia domnule…de unde au aparut ? de ce a aparut miscarea aceasta…cauzele va rugam…
  efectele le-am vazut…dar cauzalitatea trebuie explicata

 36. Unii nu cunosc domeniul ieșirii din cele trei conflicte și falsifică datele ca să le iasă pasența. Am cîteva observații. Toate datele istorice invocate în articol sunt solide și de folosință universală. Situația tratatelor în Europa este cea descrisă. Nu ai cum să modifici trecutul. Cei invocați dintre autorii de analize specializate – decidenți, istorici, geostrategi, juriști etc. sunt recunoscuți universal. Nu au nevoie de validare la subsol. Atacul unora din subsol la mari profesori este primitiv. Bîrfa că au fost globaliști este doar falsă, ca orice bîrfă. Și ce dacă ar fi fost? Nu aceasta-i în discuție. Nu are rost, ca români, să înlocuim adevărurile certe cu bîrfe ce ne plac. Sărăcia – începînd cu sărăcia dezbaterilor – vine din continua diluare a adevărului în bîrfe convenabile. Cei care se pricep ar trebui să discute ieșirea din conflicte, foarte bine conturată de domnul Marga, pe baza dreptului istoric. Nu să piardă timpul cu bîrfe. De fapt, ca să fim sinceri, și România are de discutat o chestiune de drept istoric în Răsărit.

 37. @Asistent DR nu toti care scriu pe forum sunt platiti. Poate ca din pareile cetaenilor pot apare opinii, chiar daca contradictorii.

  Apropo, conform aprecierilor tale referitor la „timp”, tu care ai se pare preocupari mai „lucrative” ce cauti sa stai „la subsol” sau asta este „lucrativ” pentru dumneata?

  Eu nu iubesc lideri politici, dar pot avea o parere despre ei,,,
  Oricum suntem in halul om care suntem, in plin al treilea razboi mondia, pentru ca Occidentul nu mai are LIDERI….

 38. Israelul falsifica istoria pentru a justifica pretentzii la teritorii care nu ii apartzin. Au existat doua state ale Evreilor: statul lui Isra shi statul lui Juda shi nici unul dintre ele na a avut o flota shi abilitatea de a naviga Evreii fiind pe atunci mult mai innapoiatzi decar Egiptenii, Fenicienii shi … Palestinienii pe atunci foarte probabil vorbitori de limba Greaca sau Feniciana. Neavand o flota Evreii nu controlau litoralul atunci ca shi azi Palestinian. Fashia Gaza includea pe atunci shi orashul Eilath intemeiat de Romani.

 39. @Munteanu…
  de atunci si pina acum sint 2000 (doua mii de ani).. imperiul roman, califate, imperiul ottoman…
  si ce se intimpla in timpul asta…
  vii dupa doua mii de ani cu pretentzii teritoriale si drepturi istorice ???
  baaaiii…li sa dat ca sa-i scoata din europa…de aia li s-a dat
  europa-i iubeste ca sarea-n ochi si pe unii si pe altzii..ipocrizie generala

 40. @S, nu am spus că toți stau la subsol. Salut Comentarii la obiect, cu diversitate de păreri. Salut citirea articolelor. Salut mintea îngrijită să cunoască și buna credință. Dar nu puteți contesta că unii stau la subsol și vorbesc aiurea. Am înțelegere pentru oameni, dar cred că nici S nu salută inși care stau la articolele importante și caută să abată atenția.

 41. Cand sa cred ca S. cu dojana sa la adresa pretrorianului Alatrinei, CLONA Asistent D.R. trimis Ambasador la Moscova, a devenit oarecum frecventabil, scoate din nou un porumbel din gura mahnit ca, Cominternul, nu mai legendeaza LIDERI in Occident ca pe vremuri…

  AGENTUL SOVIETIC gigel are un fix cu NSDAP-ul despre care a auzit in ultimii ani cand i-am recomandat sa puna mana pe cartile de istorie vechi unde PROFI legendati la catedrele de istorie din Occident erau mai sinceri decat PROFI de azi, DIVERSIUNILE pe care le punea la cale Stalin si Hrusciov fiind extrem de grosolane! Nazismul este creatia Comintern prin IDEOLOGI gen Heidegger si cei doi Feldmaresali Hindenburg si Ludendorff, practicieni precum Trotzky si Aparatele GRU + CEKA constituite din GARDISTII lui Lenin
  specializati in misiuni subversive, trimisi cu identitati false si reale, OFITERI GRU ai Armatei Rosii care colabora semioficial cu Reichswehr-ul „republicii bolsevice botezate ‘republica de la Weimar'”!!! Sunt convins ca gigelul vrea sa o dea pe „conditiile specifice” din capitalism!? Despre IDEOLOGIA ANTISEMITA mascata ca „nationalism romanesc” a celor doi TITANI ai NARODNICISMULUI BOLSEVIZAT Iorga si AC Cuza CREATORI DE PARTIDE ANTISEMITE si ai GARZII DE FIER am amintit suficient de des ca sa-i scot pe seku de pe forum din sarite…

 42. Foarte bună trecerea, din articolul Ieșirea din conflicte, de la istorie precisă la consecințele internaționale și, apoi, la soluția la conflictele existente. Este clar că războaiele ultime nu au încheiere cu tratate. Dreptul internațional presupune, într-adevăr, tratate. Supraputerile conduc lumea. Conflictele nu se pot soluționa fără drept istoric. Ar trebui mai multă grijă și la Cotidianul cu privire la cunoștințele de istorie. Ele sunt la unii absente, ei nefiind calificați, dar vorbesc trăznăi, ca să nu spun mai mult. Ar trebui ca de istorie să vorbească oameni calificați. Mai sus unul, evident necalificat și bombastic, se ia de specialiștii de înaltă calificare, recunoscuți la noi și în lume. Gest ridicol – cel puțin. Și România are nevoie de adevăr, nu de vorbe goale.

 43. @Charlie de mult nu mai imi bat capul cu „scrierile” tale pe forum, nu ai vrea sa ma ignori?

  Asa cum eu de mult nu iti mai comentez comentariile, mereu obsedate de bolsevism si Comintern, am o rugaminte – sari peste comentariile mele…
  Oricum tu NU pricepi nimic nici din ce scriu autorii articolelor si nici ce scriu colegii de forum!!!

 44. Tema conferinței (” ieșirea din conflicte „) și locul unde s-au desfășurat sunt amândouă neinspirate. Nu cred că marile cancelarii diplomatice ale lumii au nevoie de contribuția teoretică mai mult decât dubioasă a celor care,că profesorul Marga, s-au angajat să dezbată problema actualelor focare conflictuale din lume, sporind confuzia celor care încearcă sincer să înțeleagă care este miza acestor confruntări.

  Un lucru este destul de clar, totuși. Numitorul comun al celor trei conflicte este politică eronată a SUA, hegemonul global actual. Refuzul de a desființa NATO la măcar 10 ani după dispariția Tratatului de la Varșovia,ba chiar extinderea acestuia către est, a condus la război în Ucraina.

  In Orientul Mijlociu,Stephen Walt a constatat recent eșecului politicilor americane de după 1990, războiul Israelului cu Hamas fiind doar ultimul episod.

  In fine, tensiunile în legătură cu Taiwanul datează din 1972, este adevărat,dar nu Nixon a fost la originea lor, ci Kissinger. Mao Zedung a observat că diplomatul american este extrem de ambițios și i-a forțat mana în privința Taiwanului,pentru care a obținut garanții fără că Henry Kissinger să ceară în prealabil aprobarea lui Nixon pentru acordarea acestora.

  Asemenea conferință ar fi trebuit organizată însă la Scornicești,nu la Tg. Mureș. Acolo s-au născut politicianul care în megalomania sa, a ajuns să se considere ” ombelico del mondo”.De la acesta se trage și tendința multor intelectuali din anii dictaturii de a se crede atotștiutori și de a trata subiecte pe care nu le stăpânesc îndeajuns. Trist !

 45. @ GIGEL , S : Ok ! Comentarii respirabile ! Pt. comentatori cu scaun la cap !

 46. AGENTUL SECURITATII ceausiste care dejecteaza de pe alt continent, deseori dupa miezul noptii ora Romaniei, „S.”, vrea sa ramana „Anonim”, adica inconfundabil…Conversatia sa cu ALTRINEZUL Asistent D.R., asistent de portar la o universitate particulara, ne spune mai multe decat o mie de dejectii mistificator-rastalmacitoare ale ISTORIEI!!! In postua de „S.” a fost scos la produs de
  vreo DOUA-TREI LUNI, dar are TIC-ul identic cu al lui Anonim care mistifica de vreo doi-trei ani, adica „nu ma citeste”, dar e pe faza!? Insasi abordarea civilizata si nu dura cum o merita pt. mojicie a alatrinezului D.R. ne arata cine e S. Anonimul ceausist
  rastalmacitor al istoriei care numeste „filosofie” o pseudoanaliza geopolitica diversionista…Acest Anonim parea a CONDAMNA AGRESIUNEA MISELEASCA a URSS-Rasputin asupra STATULUI SUVERAN Ucraina, dar nu are puterea intelectuala de a descifra mesajul lui PROFI Marga de LEGITIMARE a AGRESIUNII prin argumentul DREPTULUI ISTORIC, tocmai acest DREPT ISTORIC fiind incalcat miseleste pt a doua oara, prima oara in 2014 si nu are nici CURAJUL sa-l apostrofeze cu PARTIZANAT cu tot!!! Notorietatea nu-ti da dreptul sa MISTIFICI PARTIZAN…

 47. Păi dacă nu ai cultură, biată loază Clio, despre ce vorbim? Cînd încurci evidențe? Vorbe goale. Du-te la citit, cum ți-au spus și alții. Și la decență, cum au sugerat mai sus și Oamenii obișnuiți! Fiind, cum se vede tot mai bine, un biet impostor, nu faci decît să refrazezi ce spune un autor sau să copiezi. Conferința, dacă te interesează, a fost susținută într-o variantă la Ljubliana și în Italia. Dar și la Târgu Mureș trăiesc oameni – care, în mod sigur, sunt altceva decît impostorul care te prezinți. Deocamdată domnul Marga a dat cărți fundamentale în materie (America clasică, 1998; Die kulturelle Wende, 2005; Sortie du relativisme, 2007; The Destiny of Europe, 2011; Ascensiunea globală a Chinei, 2017; Identitatea națională și modernitatea, 2018; Europa și Israelul, 2029; Ordinea viitoare a lumii, 2023; Lumea scindată, 2023), și a fost invitat să predea și conferențieze la Los Angeles, Coimbra, Berlin și în alte locuri, din țară și din afară. Nu impostorii ca tine sunt repere.Dînsul are o concepție proprie, în filosofie și în domeniile în care a aplicat-o.Faci și confuzii ce nu probează deloc un specialist cum te dai.Confunzi ce te depășește cu eroarea. Nu stăpînești noțiunile, și atunci bîrfești pe cuvinte. Iar treaba cu Scorniceștiul, tu te-ai uitat în oglindă? Să criticăm, desigur, dar te-ai uitat cum arăți și ce ai făcut în viață? Jalnic, insule, cu ifosele ignorantului!

 48. Au dreptate S. și Oameni obișnuiți. Te poate lua groaza văzînd impostura la acești Clio și Charlie. Neputînd trata subiectul, atacă persoane. Impostura primului se ascunde după reformularea articolului în alte cuvinte. Cum habar nu are de ceva, ultimul îi face pe Roosevelt, Kissinger, Vaclav Havel, Heidegger și alții bolșevici. Nu are nimic de zis, și atunci schimonosește nume – Merkel este Engie, Putin este Rasputin, Ileana Rolanson este rolansoana, Acatrinei este alatrinei. În mintea sa primitivă, crede că stîlcind nume, biografii și opere face polemică. Obișnuit cu gazeta de perete ce înfiera dușmanii comunismului, reia tehnicile propagandei comuniste și naziste. Nu are cultură, dar joacă rolul incitatorului de serviciu. Ar trebui să i se propună lui Clio și Charlie să-și publice în editură încropelile lor jenante. Numai așa – pînă va fi și în România o reglementare de curățire de impostură a postărilor – vor putea să-și susțină public idioțeniile.

 49. Culmea nerusinarii pretorienilor alatrinezi care au nume de cod speciale pentru articolele lu PROFI Marga in care mistifica fara jena REALITATEA ISTORICA, toata ciurubica nu e capabila sa emita o simpla idee in afara de „porcisme”, ca tot a adus Nea Cornel vorba…Si bine’nteles IDOL LATRAizarile corespunzatoare…Isi fac veacul in subsolurile unde sunt incazarmati…Ne norocitilor pretorieni inculti, PROFI Marga, ca de altfel toti PROFI cu care e in contact in Occident, joaca la alta scara ROLUL VOSTRU, rup orice incercare de REASEZARE A ISTORIEI in drepturile ei, de REDARE si REFLECTARE CORECTA a REALITATII EVOLUTIEI UMANITATII!!! Vor sa se ignore CRIMELE I-D-E-O-L-O-G-I-C-E ale trecutului!!! Vor ca „istoria lor” sa se „pronunte”, NU PROCURORII DE LA HAGA!!!

 50. Fabian , ce legatura are pomelnicul de carti ale prof. Marga , cu comentariul d.lui Clio ? Si in ce calitate il faci loaza, impostor , ii spui sa se uite in oglinda sa vada cum arata , ce a facut in viata , pe acesta ? Tu te-ai uitat in oglinda ? Nu ti-e rusine ? pacat ca cotidianul.ro nu cenzureaza asemenea derapaje , obisnuite in cazul tau !

 51. Atacul alatrinezilor la Clio tradeaza obtuzitatea specimenelor si decizia de a ataca orice critica la „IDOL”!!! In fond Clio nu facuse decat sa-si prezinte dorinta unei abordari corecte a istoriei incepand cu perioada POST-MACEL BOLSEVIC MONDIAL(dupa 1945),
  permitandu-si o abordare personala care, culmea, nici nu se diferentia de a lui PROFI Marga, suferind de aceeasi confuzie vizand SUA…Nixon a fost unul dintre cei mai TIPICI ILEGALI Comintern, e adevarat cu ROL DECORATIV, BEST ia sovietica care a facut timp de decenii jocurile fiind KiSS Inger-ul MORTII A SUTE DE MILIOANE de CETATENI PLANETARI, inclusiv americani!!!O deosebita bucurie imi procura certitudinea ca acest MONSTRU o sa afle ca A FOST DEMASCAT de la ciracii Cominternului dislocati la Cotidianul fara stirea lui Nea Cornel!!! BEST ia nu a pregetat sa-si paraseasca senectutea seculara tipic bolsevica pt a interveni cu ticalosie in „legitimarea” AGRESIUNII MISELESTI a URSS-Rasputin in STATUL SUVERAN Ucraina, ZDROBINDU-SI propria JUCARIE, MONSTRUOSUL la vremea respectiva Act Final de la Helsinki care SUPERRATIFICA RAPTURILE TERITORIALE STALINISTE prin INGHETZAREA FRONTIERELOR!? Atunci TICALOSUL a invocat „conservarea ‘pacii'”, acum „legitima MACELUL BOLSEVIC”!!! Alatrinezii au ajuns cu mojicia lor cazona
  sa revolte si propriii camarazi, „oameni obisnuiti”, fara porcoaie de carti mistificatoare precum Clio…

 52. Oamenii obișnuiți naturali sunt corecți și nu fac confuzii elementare. Nu este nici un pomelnic. E doar în confuzia voastră. Cînd un așa-zis Clio minte și, după ce nu e în stare să abordeze subiectul, atacă persoana, este normal să i se aducă aminte impostorului că cel atacat stă pe o bază profesională solidă. Doar nu vreți să confundăm loazele cu altceva. Fiți liniștiți, mă uit în oglindă. Sunt universitar cu cărți, cît am putut elabora pînă acum. Știu ce înseamnă să cercetezi, să fii autor. De aceea apăr autori veritabili. Fiindcă mă uit în oglindă nu vorbesc de alții decît atunci cînd am probe. Mai sus am vorbit de o loază, căci probele sunt evidente.

 53. Mă băieți, vă tot chinuiți, Clio și Charlie, dar nu ați putut mișca o iotă din articolul despre ieșirea din conflicte. În care se aduce o perspectivă nouă – dreptul istoric aplicat în cele trei conflicte și se ia răspunderea de a da la fiecare soluția. Doi nepricepuți își dau mîna în ignoranță. Nu pricep, dar se leagă de persoane. Unde insul nu are pregătire, nu pricepe nimic, dar a apucat la spoială, e Clio. Unde se spun enormități de nu le ia în seamă nici copilul, este provocator Charlie! Nu ai cum să-i jignești. La fiecare rind spun prostii și se și laudă. Noroc că profesioniștii nu-i iau în seamă și nu contează decât pentru ei. Nu merită comentați nici unul mai mult. Cum s-a mai zis, în alt loc e rezolvarea.

 54. Asistent D.R. > pe tine te plateste de la buget sa aperi pe forum un incapabil, o canalie turnatoare la securitatea ceausista ? Un turnator apara un alt turnator.

 55. Tot romanul Ghepardul, al lui Lampedusa Printul Don Fabrizio Salina spune ceva care m-a pus pe gânduri și față de anumite zone din țara noastră și mai nou față de cei care conduc. Citez din memorie: “Noi sicilienii nu ne vom schimba niciodată pentru că suntem convinși că suntem perfecți”

 56. „ASIMPTOTA … frantha ! ;P spune:
  2 MARTIE 2023 LA 19:12
  Ce ma distreaza trist … la astia ce palavragesc de RAZBOAIE LUNGI de uzura e faptuil ca
  habar n-au de STIINTA MILITARA ( un condens de logica si extrase din istoria razboailer si psihologia umana )
  DE CE ?
  pantru ca intr-un razboi de uzura … fortzele se macina de-o parte mai mult decat de cealalta (de aia n-avem razboaie vesnice !)
  si ca de-a lungul unui razboi IN TIMP fortele in conflict tind spre ZERO cu viteze diferite …adica un razboi e cu totul altfel LA INCEPUT, LA MIJLOC si LA URMA ! … taman din cauza ca fortele nu-s constante IN TIMP ci se degradeaza CONTINUU ?
  Parerea mea de mega-super-inteligent …c-un IQ>145 e ca
  USA va baga l-a-naintare si soldati NATO pe camp …mercenarii s-au cam epuizat necrologic ! ? CREDETI ?”
  Vine vremi NASOALE … vineri 16 april ? ? ? ?
  AUD ? ”
  🤔🤔🤔

 57. ADEVARUL e ca USA nu va (mai) baga soldati NATO pe camp ! Au deja probelemele lor , inca tacute azi („NINGE PE FED!”) 🙁
  Si ca: „mercenarii s-au cam epuizat necrologic” si soladatii urcani la fel ! 🙁
  😐 Momentul „adevarului” e aproape …
  I told you !

 58. Nu sunteți capabili să dați un argument la o analiză strălucită despre ieșirea din conflictele actuale. Nu a turnat nimeni altcineva, Tomlin in bet we trust intox we trust, clio și alte iscălituri, decît cu capul tău în căutare de murdării. După ce vă aranjați cu neosecurismul lui Coldea și Băsescu și montați orice mîrșăvie, te dai viteaz. Nu-i de mirare că nici un ziar și nici o instituție nu te primește și că vegetezi prin murdării. Te legi de oamenii de valoare la comandă, căci trăiești din turnătorie. Ar fi bine să ai pregătirea și opera celor pe care-i ataci mîrlănește. N-o să le ai pe lumea asta. Așa că rămîne cum ți-am mai spus. Și cum ți-a spus mai sus și semnatarul Teller. Ai împiedicat discuția despre Constantin Brâncuși, acum încercisă o împiedici și pe cea despre conflicte. Zadarnic, biată lichea.Poate vrei să discutăm despre mata.

 59. Neputînd să aibă cea mai micuță opinie la un alt articol de viziune și cultură, Tomlin e la serviciu de împărțit dejecții. Sărac cu duhul, minte. Trebuie însă ca oamenii să dea raport la o haimana? Cînd nu a putut clinti cu un cuvînt din articol?
  Autorul a dat scrieri recunoscute, a creat profilul competitiv al UBB și a conceput și aplicat o reformă a educației care i-au atras prestigiu internațional. Deținând funcții –prorector, rector, ministru, mai ales în situația în care turnători tomlini murdăreau orice, a fost examinat anual privind așa numita relație cu Securitatea. Nu s-a găsit nimic. S-a scris negru pe alb: nu a fost colaborator al nici unei securități. Dacă nu s-a găsit, sub Coldea-Băsescu s-a inventat. În treacăt fie spus, este mai bună Securitatea de azi, cu unelte ca acești tomlini? Mai ales că azi e epocă de libertăți, nu de constrângeri. Pe lângă faptul că atunci România urca în realizări și recunoaștere internațională. Acum devine pradă. Lichele vor să trăiască pe humusul unui trecut care a stat cu totul altfel decît mint!

 60. Biet psihopat tomlim in bet i trust intox i trust și alte orătănii, mereu lipsit de cunoștințe și de bun simț! Acum o săptămână îl făceai, la subsolul tău îmbîcsit, canalie veroasă pe Andrei Pleșu. Văd că te pui cu oameni de valoare. Ești atît de infectat că nici subiectul real, aici Ieșirea din conflictele internaționale, nu te inhibă. Păi tu cu Adrian Păunescu, Cornel Nistorescu, Andrei Pleșu, Andrei Marga, Adrian Năstase, Adrian Severin și alții te pui, lichea amărîtă? Nu observi că nu pricepi nimic, dar dai cu păreri de prost. Păi mintea ta, din ce etalezi pe aici, nu este nici de nivelul unei gîște. Prostia ta pare definitivă. Ar fi bine să ajungi la vigoarea și creativitatea celor pe care-i ataci cu vulgaritățile-ți deja cunoscute. Se pare că doar astea le mai ai în mintea rătăcită ce te ține pe la subsoluri. În loc să muncești cinstit la lumina zilei.

 61. „Democratie vibranta” = „Democratia cu … DILDO” ! [LGBTQ+] 😒
  😐

 62. Flavius , daca erai prof. univ. adevarat , cu carti publicate , nu ajungeai postac la supsoluri in slujba nustiucui . Ai fi avut mindria si demnitatea ta de prof. univ. ! Esti doar un textier , daca stii ce e aia !

 63. Infantilisme de psihopați.Vi se cam văd tresele tomlin & semnăturile! Nici după zile nu ați putut formula nici cea mai mică idee. Vreți să provocați dar nu cred că-și irosește cineva timpul cu lichele. Mergeți la educație,, lichele coldeabăsiste, că vă trece timpul . Nu sperați la pensii speciale pentru delațiuni, căci vor dispărea în cele din urmă. Ca tot ce e aberant.

 64. Cu alte cuvinte: tot ce fac evreii, ucrainienii lui Zelenski, precum si americanii, e ca sa se apere si e foarte bun si sfint. In schimb, tot ce fac arabii si rusii e rau. Atunci, de ce, cind evreii omoara copii palestinieni e bun, in timp ce, cind criminali din Hamas omoara evrei e rau? Si atunci pentru ce evreii au creat Hamas? Americanii au pus un evreu, un clown rus, care nici nu vorbeste bine limba ucrainiana, ca Presedintele Ucrainei? De ce? Nu este niciun ucrainian capabil sa fie Presedintele tarii lui?

 65. Se tot agită, cu șmecheriuțe de șcvoală primară, pe la subsolul articolelor cu relief acest(editat) Tomlin (mai nou clio, intox i trust, in numerar i trust, in bet we trust etc.). Îl găsești de dimineață până seara. Nu-i în stare să citească și să priceapă vreun articol. Se și laudă cu astea. El cu Pleșu, Marga, Severin, Năstase, Nistorescu, Știreanu și alții care nu-l bagă în seamă are treabă. După ce nu e niciodată la subiect, face greșeli de gramatică și minte. Negru pe alb. Păi usrplus + eba + coldeabăsescu numai atît pot să dea? Are dreptate Nicolae Iorga: adevărul este liniștit, fiind sigur de sine.Doar minciuna e zglobie și de prost gust.

 66. Articol excelent ce ar merita o discuție largă. Foarte bună trecerea de la istorie precisă la consecințele internaționale și, apoi, la soluția la conflictele existente. Este clar că războaiele ultime nu s-au încheiat cu tratate. Dreptul internațional presupune, într-adevăr, tratate. Supraputerile conduc lumea. Conflictele nu se pot soluționa fără drept istoric. Foarte bună abordarea fiecărui conflict din optica rezolvării. Și în Răsărit va trebui aplicat dreptul istoric. S-ar liniști apele. Altfel vor fi mereu conflicte.

 67. Orice delator apara alt delator, ca asa a facut Inexistentul lumea voastra stramba !

 68. Și acest articol este dovadă că trebuie nu numai învățat, ci și cultură și capacitate de a o folosi. Articolul îmi amintește că autorul a scris în acest ziar deja în 2017 că lumea intră sub controlul geometriei variabile a supraputerilor. În 2018 a arătat că va avea loc o cotitură de la globalism la primatul suveranității naționale.În 2019 a arătat că UE nu va face față fără o reorganizare inspirată de principiul suveranității. În 2020 a arătat că după pandemie va fi altă lume. În 2022 a arătat că războiul din Ucraina nu se va încheia cu pace durabilă fără revenirea la granițe firești în raport cu Rusia, Polonia, România, Ungaria, că va fi nevoie de negocieri Rusia, SUA, Ucraina, Germania, China, că războiul nu va avea învingător clasic, că România nu are ce căuta în acest război. Pentru cine are pasiunea cititului, aceste anticipări sunt elaborate în volume ale profesorului. Cel mai important este că ele se confirmă zi de zi. Este, să recunoaștem, forța analizei sale. Cineva spune lucrurilor pe lume cu competență și răspundere.

 69. je suis pas Charlie : Corecta constatarea ta ! In tara noastra , informatorul apara informatorul ! Iar legea ii apara pe toti informatorii , caci nu contine sanctiunea cind sunt demascati de catre cnsas !

 70. Trebuie apărat orice om de valoare de bîrfele unui psihopat ca Tomlin je suis pas Charlie etc, știut delator. Neosecurismul băsist a dat unor astfel de psihopați, care nu pot trăi decît confundîndu-i pe alții cu ei, servicii la delațiune. Au dreptate cei care zic că se tîrîie prin subteranele societății trepăduși ce vor ca țara să nu-și poată reveni. Da, de asta am plecat, de asta și pleacă oameni din țară! Unde se mai cîștigă existența cu delațiuni neosecuriste? Și fără cultură și fără curățenie nu merge, biet trepăduș, în alte țări!

 71. Cum au observat și alții, mișină prin cotloane Tomlin (În numerar, In$ I trust sau Je ne suis pas Charlie, etc.) cunoscut de redacții, care îi atacă pe Nistorescu, Pleșu, Severin, Marga, Năstase, Păunescu, Enescu, Caragiale etc.Ciugulește ce aude în târg despre Hitler sau junele Cioran și fuge cu firimitura în subsoluri, ca hamașii,. Debitările lui sunt de felul:„Maestrul C (Nistorescu) o sustine puternic, aproape zilnic, pe Codruta. Maestrul a sustinut tot timpul ce a primit pe bilet !” (în acest ziar, pe 27 feb.a.c.). „Daca Simion a bătut palma cu Israelul, ai trăit degeaba. Nimeni bate palma cu Israelul ! Ah, poate Giorgica este Nimeni, asa da” (30 aug.).”Asa, să vina legionarii la putere, sa faca ordine cu glontul pe teava !” (30 aug.).“Regele Edward al VII-lea, numit și , a fost fiul lui Lionel Nathan Rothschild. Toți cei 9 copii ai Reginei Victoria erau ilegitimi (bastarzi). Familia regală britanică este falsă ca evreul din Israel sau imaginile care înfățișează 9/11. Să te lauzi că cizmarul tău preferat a fost plimbat (onorat!..) de o băbăciune ciudată în caleasca royală pentru că șerpoaica dorea controlul acestui tărâm, ăsta da mafiot !” (17 nov.). “Nagy Buta, cam pană prin trahee îti ajunge propietatea mea ?”(19 nov.).Lista vulgarităților incoerente ale insului e lungă. Bine s-a spus, neosecurism cu psihopați.

 72. Vladut ma citeste si isi ia notite mai ceva ca din profesorul delator. Nu e cazul, nu ma impresionezi, in anii 70-80 era plin de universitari ca tine. Ceilalti, foarte putini, se disting imediat si fara greseala, nu primeau pasaport sa iasa din tara. Unii si-au cerut scuze si au fost iertati. Canaliile raman o viata canalii, mandri de viata lot jegoasa !

 73. Mă uimește boala-ți, tomlin (și intox, nu sunt Charlie, I trust numerar, trust sifon etc). Cineva ți-a și spus la comentarii că nu ești capabil să comentezi idei. Nici nu ai comentat vreuna, deși stai toată ziua la subsol. Dar ataci persoane. Am reținut și eu că ataci pe Pleșu, Nistorescu, Severin, Papa, Caragiale, Păunescu, Simion, Piperea, Năstase, Marga, Biden, Biserica, Inexistentul (cum zici despre Dumnezeu), Europa, evreii. Am citit panseurile matale – mi se par de ins incult, incoerent și bolnav. Nu ai nici un drept să ataci oamenii. Mai ales că sunt personalități de vază, unii cu operă recunoscută, care nici nu te bagă în seamă. Valoarea oamenilor nu-i de nasul matale, căci ți se văd ignoranța și gradele. Dacă cei atacați de mata te dau în judecată? Boala nu-i scuză. Faci caz de candidaturi la alegeri, de care impricinații nici nu au vorbit vreodată. Dar cine ești mata să faci trierea candidaților? Îi dai cu securismul, dar chiar generalul Rog, unul din patronii matale, spunea că se falsifică orice. Nu este și nu are cum să fie încredere în instituțiile băsismului, la care te închini. Ești din neosecurism, cum se vede, dar neosecurismul este tot securism. Efectele lui se văd în starea țării. Ai debitat atîtea minciuni și vulgarități că nici chelnerii, cuafezele, sifonul, vinul de regiune, coniacul etc, pe care le tot ceri, nu te pot spăla.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.