Linşaj juridic asupra unor ziarişti din Gorj

Jurnalistul Narcis Daju de la publicaţia Gorj News dovedeşte cu probe indubitabile că mai mulţi magistraţi din Gorj au cerut, aprobat şi executat interceptarea ilegală a unor ziarişti, a unei televiziuni locale şi a telespectatorilor ei, pe motive inventate, fără
nicio legătură cu realitatea.

Relatări de presă despre această situaţie găsiţi aici şi aici.


Doamnă ministru al Justiţiei,

Doamnă preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Domnule procuror general al României,

Domnule preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii,

Subsemnatul Daju Narcis, jurnalist de investigaţii, director al Ziarului de Investigaţii GORJNEWS, domiciliat în Tg Jiu, strada 22 Decembrie 1989, bloc 3A, scara 1, apartament 1, judeţul Gorj, având în vedere atribuţiile şi obligaţiile dumneavoastră legale, vă rog – cu bună credinţă şi în interes public – să iniţiaţi urgent toate demersurile necesare pentru documentarea şi sancţionarea abaterilor disciplinare şi, eventual, a infracţiunilor săvârşite de magistraţii enumeraţi mai jos, care, în opinia mea, şi-au încălcat obligaţiile profesionale în raport cu justiţiabilii, au săvârşit fapte care afectează prestigiul justiţiei, au refuzat nejustificat să-şi îndeplinească o parte din îndatoririle de serviciu, şi-au exercitat funcţiile cu gravă neglijenţă şi rea-credinţă, luând în derâdere prevederi legale conform cărora “justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi” (Legea 304/2004, art. 2), “procurorii îşi exercită funcţiile în conformitate cu legea, respectă şi protejează demnitatea umană şi apără drepturile persoanei” (Legea 304/2004, art. 62).

Prevalându-mă de prevederile Codului de Procedură Penală, am cerut Parchetului de pe lângǎ Tribunalul Gorj să-mi răspundă în scris dacă în cauzele penale înregistrate la unitatea respectivă au fost solicitate şi emise, pe numele meu, autorizaţii de interceptare a comunicaţiilor mele, care au fost temeiurile de fapt şi de drept, perioadele pentru care au fost emise autorizaţiile, perioadele în care au fost efectuate interceptările, modul de valorificare a acestora, rezultatul anchetelor şi soluţiile adoptate.

Din răspunsul emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, rezultă că în dosarul penal 251/P/2011, privind pe Șerban Doru Aristică, mi s-au interceptat convorbirile telefonice, de la 12.01.2012 la 10.02.2012, şi comunicaţiile prin internet, de la 22.02.2012 la 23.03.2012, sub pretextele inventate că ţineam legătura cu inculpatul şi aveam cunoştinţă de date ce priveau activitatea de urmărire penală. În acelaşi răspuns se precizează că, în urma interceptărilor, nu au rezultat date care să intereseze urmărirea penală şi nu s-a procedat la redarea convorbirilor şi comunicaţiilor în procese verbale.

În primul rând, este evident că procurorul Moţa Emil – Gheorghe, din cadrul Parchetului de pe lângǎ Tribunalul Gorj, a încălcat prevederile art. 91^3 din Codul de Procedură Penală, conform căruia “dacă în cauză s-a dispus o soluţie de netrimitere în judecată, procurorul este obligat să înştiinţeze despre aceasta persoana ale cărei convorbiri sau comunicări au fost interceptate şi înregistrate.” A trecut aproape un an de la expirarea celei de-a doua autorizaţii de interceptare, dar procurorul Moţa nu s-a achitat de obligaţia sa legală de a mă înştiinţa că mi-au fost înregistrate convorbirile telefonice şi comunicaţiile efectuate prin internet. Mai mult ca sigur, a încălcat Codul de Procedură Penală pentru a ascunde faptul că a elaborat şi semnat două cereri de autorizare a comunicaţiilor mele, în care a inserat doar date neverificate şi inventate despre mine, conform cărora făceam parte din gruparea infracţională a lui Șerban Doru Aristică, zis “Habitu”, cunoscut drept unul dintre liderii interlopei din Tg Jiu. Procurorul Moţa a susţinut în fals că ţin legătura cu Șerban Doru şi că am cunoştinţă de acţiunile ilegale derulate de acesta. În realitate, nu am fãcut niciodată parte din anturajul lui Șerban Doru Aristică. Cu această persoană am vorbit o singură dată, cu circa doi ani în urmă, când m-a abordat cu rugămintea de a realiza o investigaţie jurnalistică pe un subiect propus de el, cerere căreia nu i-am dat curs. Precizez că nici măcar nu m-am interesat, ca jurnalist, şi că nu am scris vreodată vreun rând şi că nu m-am pronunţat vreodată public în vreun fel despre Șerban Doru Aristică şi/sau dosarul penal în baza căruia a fost arestat. Reaua – credinţă a procurorul Moţa este dovedită şi de listingul apelurilor telefonice efectuate şi/sau primite de mine în cursul întregii mele vieţi (ca să fie clar), din care rezultă limpede că nu comunic şi nu am comunicat telefonic sau prin internet cu Șerban Doru Aristică. Or procurorul Moţa a decis să-mi restrângă o serie de drepturi constituţionale sub pretextul de a intercepta şi înregistra ceea ce nu a existat şi nu există: comunicările mele cu Șerban Doru Aristică.

În răspunsul emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, scrie că comunicaţiile mele au fost menţinute sub interceptare pe toată durata autorizată de judecător, deşi nu a rezultat nimic de interes. Prin urmare, procurorul Moţa a încălcat şi prevederile art. 91^1 din Codul de Procedură Penală, conform căruia “procurorul dispune încetarea imediată a interceptărilor si înregistrărilor înainte de expirarea duratei autorizaţiei, dacă nu mai există motivele care le-au justificat”. Deşi, după câteva zile de la punerea în executare a primului mandat de interceptare, procurorul Moţa ar fi trebuit să se edifice pe deplin că nu am vreo legătură cu dosarul penal în care obţinuse restrângerea drepturilor mele constituţionale, cel în cauză m-a menţinut sub interceptare pe toată durata autorizată. Mai mult, deşi n-a rezultat nimic, ulterior a solicitat şi i s-a aprobat, de către preşedintele Tribunalului Gorj, Encescu Florin, interceptarea comunicaţiilor mele prin internet, în acelaşi dosar penal în legătură cu care se dovedise deja că n-am nicio implicare.

În încheierea motivată aferentă celei de-a doua autorizaţii, judecătorul Encescu minte că, din executarea primei autorizaţii, a rezultat că am ţinut legătura cu comisar şef de poliţie Voinescu Ion şi cu comisar de poliţie Mirulescu Ion. În realitate, nu am vorbit niciodată, nici faţă în faţă şi nici prin alte mijloace de comunicare, nici cu Voinescu şi nici cu Mirulescu. Precizez că lui Mirulescu nici măcar nu-i cunosc fizionomia. Mai mult, în textul aceleiaşi încheieri motivate scrie că, după ce s-a descoperit legătura dintre mine şi Voinescu şi Mirulescu, “a fost sesizat Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru efectuarea de verificări şi măsuri legale”!

Superficialitatea manifestată de judecătorul Encescu Florin în autorizarea solicitărilor de interceptare emise de procurorul Moţa Emil Gheorghe rezultă şi din alte aspecte. Conform art. 91^1 din Codul de Procedură Penală, “interceptarea si înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon ori prin orice mijloc electronic de comunicare se realizează dacă sunt date ori indicii temeinice privind pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni”. Totodată, “autorizarea interceptării şi a înregistrării convorbirilor sau comunicărilor se face prin încheiere motivată, care va cuprinde (…) indiciile concrete si faptele care justifică măsura”. Or judecătorul Encescu Florin a autorizat interceptarea comunicaţiilor mele în baza unor pseudo-argumente, de natură ficţională, şi în absenţa oricăror indicii temeinice, concrete şi/sau fapte care să justifice restrângerea drepturilor mele constituţionale.”

Pe de altă parte, procurorul Moţa a solicitat, pe lângă interceptarea şi înregistrarea a două posturi telefonice mobile pe care le utilizam permanent, şi interceptarea, şi înregistrarea unuia dintre telefoanele televiziunii GORJ TV (0752095441), sub pretextul mincinos că este folosit de mine. În perioada de referinţă, eu realizam o emisiune de televiziune live, o dată pe săptămână, şi foloseam acel telefon doar pentru a primi SMS-uri de la telespectatori, în timpul acelei emisiuni. Găseam acel telefon pe masa din studioul de televiziune şi îl lăsam tot acolo, la sfârşitul fiecărei emisiuni. Niciodată nu am iniţiat vreun apel telefonic şi nu am expediat vreun SMS de pe telefonul respectiv. Acest aspect era, de altfel, cunoscut de procurorul Moţa, din listingul convorbirilor acelui terminal telefonic, şi, totuşi, inexplicabil, s-a cerut şi interceptarea lui, sub pretextul că eu l-aş folosi. În mod indubitabil, prin aceste demersuri Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a realizat, cu aprobarea Tribunalului Gorj, interceptarea şi înregistrarea convorbirilor unei televiziuni dintr-o ţară democratică.

Fără a realiza minime verificări, judecătorul Encescu a autorizat şi interceptarea telefonului televiziunii GORJ TV, motivând că eu îl folosesc.

În realitate, acel telefon a fost utilizat, în cele 30 de zile în care a fost interceptat, de aproape întreaga echipă de jurnalişti a televiziunii GORJ TV, toate convorbirile acestora fiind înregistrate. Mai mult, procurorul Moţa a avut, astfel, acces la datele personale ale telespectatorilor care au expediat SMS-uri în timpul emisiunilor difuzate de GORJ TV, în perioada de 30 de zile autorizată. Analog, deşi a constatat rapid că nu eu folosesc acel telefon, procurorul Moţa nu s-a achitat de obligaţia sa legală de a întrerupe interceptarea lui.

Faţă de recenta mea solicitare de a mi se permite, ca jurnalist, consultarea dosarelor penale aflate în curs de judecare la Tribunalul Gorj, în care Șerban Doru Aristică apare ca inculpat, unul dintre purtătorii de cuvânt ai acestei instanţe mi-a răspuns, în scris, că mi se asigură doar accesul parţial la acele dosare, invocându-se inclusiv necesitatea protejării vieţii private a părţilor din dosarele penale respective. Menţionez că faptele din dosarele penale au fost intens mediatizate, în ultimul an. Trecând peste gafa impardonabilă de a susţine că, din punerea în executare a unor mandate de interceptare, au rezultat date de viaţă privată care, pe deasupra, contrar legii, au fost reţinute şi incluse în dosare penale aflate în curs de judecare, în realitate nu mi s-a dat acces integral la dosarele respective pentru a nu vizualiza autorizaţiile emise pe numele meu şi pentru a nu avea imaginea întregului tablou al abuzurilor săvârşite împotriva mea. De precizat că, anterior, conducerea Tribunalului Gorj a aprobat consultarea integrală a dosarelor respective de către un alt jurnalist, Alin Ion.

De altfel, în ultima perioadă, preşedintele Tribunalului Gorj, Encescu Florin, a dovedit, cu totul nejustificat, o evidentă atitudine instituţională ostilă la adresa ziarului GORJNEWS, pe care îl conduc. Solicitând, în baza Legii 544/2001, lista angajaţilor Tribunalului Gorj care au contracte de colaborare cu Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Tg Jiu, conducerea Tribunalului Gorj a răspuns că nu deţine astfel de date, în condiţiile în care însuşi Encescu Florin este profesor la instituţia de învăţământ amintită. Lista respectivă este de interes public, întrucât Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Tg Jiu este implicată în foarte multe litigii aflate pe rolul Tribunalului Gorj, şi multi justiţiabili sunt în situaţia de a fi judecaţi de magistraţi subordonaţi profesional conducerii Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Tg Jiu. Aceşti justiţiabili au dreptul de a solicita suspendarea şi strămutarea acelor litigii.

Tabloul agresiunilor evidente săvârşite împotriva mea, în scopul obstrucţionării şi al eliminării totale a investigaţiilor jurnalistice pe care le derulez, este întregit de un aspect colateral, care face obiectul unei petiţii separate. Pe scurt, şeful Secţiei Penale a Judecătoriei Tg Jiu, judecător Liviu Boian, a dispus prin sentinţă penală definitivă şi irevocabilă începerea urmăririi penale, ca urmare a faptului că am refuzat să dezvălui numele surselor mele care au fundamentat o anchetă de presă care conţine exclusiv date de interes public, neclasificate, despre Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Tg Jiu. Urmărirea penală este în curs, dar atât Parchetul de pe lângǎ Judecătoria Tg Jiu cât şi Inspectoratul de Poliţie refuză să îmi răspundă în scris ce posibilă infracţiune a generat ancheta penală şi ce calitate am în acel dosar. Din textul sentinţei penale nu rezultă absolut nicio infracţiune.

Vă rog să dispuneţi cercetarea aprofundată a aspectelor din prezenta petiţie şi adoptarea urgentă a măsurilor legale, în consecinţă.

Ataşez următoarele documente:

1. Răspunsul nr. 133/VIII/1/2013 al Parchetului de pe lângǎ Tribunalul Gorj

2. Răspunsul nr. 4/31.01.2013 al Tribunalului Gorj

3. Răspunsul nr. 52/27.11.2012 al Tribunalului Gorj

4. Încheierea nr. 25 din 22.02.2012 a Tribunalului Gorj, pronunţată în Dosarul 1689/95/2012

Aştept răspuns, în termenul legal, astfel:

– în format electronic, la adresa contact@gorjnews.ro;

– prin poştă, la adresa Tg Jiu, B-dul 22 Decembrie 1989, Bl. 3a, Sc. 1, Ap. 1, jud. Gorj.

Totodată, vă rog să îmi comunicaţi numărul de înregistrare al acestei cereri la adresa contact@gorjnews.ro.

Vă mulţumesc

Daju Narcis

04 februarie 2013

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.