Pensii speciale, în formă de șpagă legalizată

Cotidianul le-a propus cititorilor săi să răspundă la două întrebări referitoare la scandalul momentului. Ele ar putea ajuta Guvernul să înţeleagă ce gândește populaţia despre afacerea pensiilor speciale şi să găsească o cale de ieşire din încurcătura provocată de dezvăluirea acestora.

  1. Ce părere aveţi despre mecanismul pensiilor suplimentare care depăşesc salariile, practicate în poliţie, servicii secrete şi justiţie?
  2. Sunteţi de acord cu menţinerea pensiilor speciale, majorate conform prevederilor legale valabile până la 15 septembrie 2017?

Acestea sunt întrebările la care am primit sute de răspunsuri. Astăzi publicăm a doua parte.

Cumularea pensiei cu salariul de la buget să fie interzisă – SAFE

În locul celor două întrebări se cuvenea o singură întrebare care să facă obiectul unui referendum naţional: „Sunteţi de acord cu eliminarea salariilor şi pensiilor speciale?“. Se impun ca o necesitate o lege a salarizării bugetarilor în care salariul să exprime nivelul responsabilităţii fiecărui bugetar şi o lege a pensiilor prin care pensia să se stabilească în baza contribuţiei, punctul de pensie să fie acelaşi pentru toţi pensionarii, vârsta de pensionare să fie expresia efortului depus în activitatea desfăşurată şi să se interzică cumularea pensiei cu salariul de la buget. Dacă se doreşte, se poate intra în normalitate, în caz contrar episodul reducerii pensiilor şi salariilor bugetarilor se va repeta mai repede decât ne închipuim sau România va intra în incapacitate de plată, cu toate consecinţele ce derivă. Deșteaptă-te, române!

Un abuz moral – George Chiriac

1. În poliţie, servicii şi armată nu există un mecanism al pensiilor suplimentare. În baza Legii 223/2015, care este legea pensiilor militare, calculul se face pe principiul procentajului din baza de calcul, care porneşte de la 65% şi se opreşte la 85% din baza de calcul. Pentru fiecare an vechime peste 25 de ani, se acordă câte un procent până la 85%. Cei care au vechime mare şi sunt încadraţi în grupe de muncă au mulţi ani care nu se iau în calcul pentru că depăşesc 85%. Tot în aceste 85% intră şi procentele acordate pentru contribuţia la pensia suplimentară, care este în funcţie de cotizare: 3%, 6% sau 9%. Această contribuţie a însemnat o reţinere lunară din salariu care se vira la stat.

2% pentru perioada 1.01.1967 – 31.12.1985 (Legea 27/1966)
3% pentru perioada: 1.01.1986 – 31.12.1998 (Decretul 232/1986)
5% pentru perioada 1.01.1999 – 1.04.2001 (OUG 31/1998)

Până la intrarea în vigoare a Legii 19/2000 (care a abrogat această contribuţie), pe lângă pensia de drept, la care avea dreptul un salariat, primea, ca urmare acestei contribuţii, şi o pensie suplimentară.

Pentru cei din poliţie, servicii şi armată, la cele 85% se adaugă un spor, în funcţie de vechime, fără a depăşi 102% din baza de calcul. La acest procentaj pot ajunge numai unii care au o vechime în muncă de 20 de ani, fără sporuri. Şi atunci cum se poate vorbi în presa scrisă şi la televiziuni despre pensii de 130% din baza de calcul?

Sunt comentatori care nu cunosc legile. Se face o propagandă deşănţată împotriva acestor instituţii. Majoritatea pensionarilor analizaţi primesc pensii modeste. Pensiile peste 7-8.000 lei sunt excepţii şi provin din funcţiile mari pe care le-au avut. Câteva cazuri de foşti secretari de stat, pensionaţi şi reîncadraţi nu reprezintă o regulă generală, este, poate, un abuz moral, dar marea masă a pensionarilor din domeniile analizate nu merită tratamentul la care sunt supuşi. Aceste instituţii ale statului, din care fac parte şi pensionarii, reprezintă osatura principală a siguranţei naţionale.

Deci mecanismul pensiilor suplimentare este un neadevăr. Nu sunt avocatul militarilor, dar prezenţa lor şi moralul lor îmi dau siguranţă.

2. Da. Nu se încalcă nicio lege. Demoralizarea la care au fost supuşi trebuie să-i facă să se gândească bine dacă mai merită să stea în sistem.

Degringoladă. Clauze speciale de pensionare introduse în statut – Dan

Mai întâi, cred că se cuvine o precizare: pensiile militare nu sunt „speciale“, ci pensii de serviciu sau pensii de stat – baza de calcul de plecare era 58%, 60%, 62%, în funcţie de grupa de muncă; s-a aliniat apoi la 65% pentru toată lumea: şi pentru „atişti“, şi pentru „pifani“, şi pentru „submarinisti“, şi pentru „supersonisti“, cu toţii la egalitate! Este corect că, de-a lungul vremii, fiecare „breaslă“ şi-a dorit să iasă de sub incidenţa unui sistem corect de pensionare, cel bazat pe contributivitate, şi atunci au încercat paralelisme, au creat ceea ce s-a materializat sub noţiunea de „pensii speciale“, insinuându-se, încet, dar sigur, în sistem magistraţii, pentru care, din motive lesne de înţeles, s-a creat o nouă abordare (baza de calcul de plecare 80% din ultimul salariu), cu timpul, şi grefierii s-au trezit speciali, apoi au venit cei de la „externe“, „aviatorii civili“ şi, cu voia dumneavoastră, lista continuă; în esenţă, nimeni n-a mai vrut să păstreze regula, fiecare a vrut să fie „special“. Şi s-a creat brambureala; Boc a încercat să „alinieze“ planetele, dar a amestecat ulei cu apă, adică a introdus în zona contributivităţii şi pensiile militare care nu aveau la bază contributivitatea; schema însă a pus o neprevăzută presiune pe sistemul public de pensii, care a acumulat un deficit consistent, pentru că, degrevând bugetul de stat de obligaţia asigurării resurselor pentru plata pensiilor militare, a împovărat sistemul public de pensii cu toată degringolada în care l-a băgat. Acum se încearcă o altă degringoladă, că aşa suntem obişnuiţi noi, să reglăm, să ajustăm mereu câte ceva care merge. O lege a pensiilor trebuie să fie stabilă, să asigure predictibilitate; când intru în serviciu la 23 de ani trebuie să ştiu ce-mi rezervă viitorul, să am în faţă o traiectorie, nu numai profesională, ci şi post-profesională, adică ce-mi rezervă pensionarea, după ce regulă ajung acolo.

Schema cu salariul de merit, în esenţă, n-ar trebui să existe: pentru merite punctuale pot fi acordate prime. Ideea, la origine, a fost generoasă, doar că a degenerat: „Urmează să ieşi la pensie, suntem băieţi buni, îţi dăm în ultimul an sau în ultimele 6 luni un supliment de 15% salariu de merit şi asta se pune la pensie“, sau şefii îl acordă tot unor şefi, că, de, ei sunt merituoşii!

1. O logică elementară ne determină să calculăm că o pensie în cuantum brut egală cu un salariu brut devine în net, ea, pensia, mai mare decât salariul net (la asta se ajunge după mai multe contribuţii şi impozite extrase din salariul brut, în timp ce din pensia brută se extrage doar impozitul), astfel ajungându-se la soluţia unei pensii nete mai mari decât salariul net. Este drept că, înainte de Revoluţie şi încă o perioadă după, a existat o „contribuţie pentru pensia suplimentară, de 2, 3, 5 şi nu mai ştiu câte procente; aceasta, singură, luată în calcul potrivit ideii originare, ar putea justifica acel spor decurs din acea contribuţie, peste valoarea pensiei nete rezultate din calculul potrivit legii. Prevederi privind pensionarea şi pensiile unor categorii de salariaţi au fost insinuate în legi organice numite „Statut al personalului…“, create şi adoptate nu de dragul statuării, ci tocmai pentru a introduce clauzele „speciale“ de pensionare (astea sunt chiar mai voluminoase decât restul, acel rest reprezentând în fapt doar ingredientele, justificarea „pensiilor speciale“).

2. Problema care se pune este că legea are efecte doar pentru viitor, astfel încât ce este rămâne şi nici nu cred că avalanşa de „situaţii particulare“, „excepţii“, ar trebui să generalizeze nişte măsuri care să dezavantajeze o cvasitotală majoritate. Să nu facem mai mult rău!

Generalilor de carton nu le trebuie pensie specială – Luminiţa Moroşanu, profesor

Consider că pensiile speciale trebuie eliminate în totalitate. Fiecare cetăţean al României să primească pensie în funcţie de contribuţia la sistemul de pensii. Dacă doresc pensie mai mare, să contribuie separat, ca toţi muritorii din ţara asta, la Pilonul II sau III. Un supliment ar merita doar militarii care au participat la operaţiuni în teatrele de război. Ei şi-au riscat viaţa cu adevărat. Generalii de „carton“, consilierii inutili, trântorii de prin birouri, parlamentarii, diplomaţii, chiar magistraţii, nu au pentru ce să primească pensie specială. O lege strâmbă, discriminatorie, care încalcă Constituţia şi drepturile omului! La câte ONG-uri (inutile) are ţara asta, nu se găseşte unul folositor, care să reclame la CEDO această nedreptate făcută cetăţenilor oneşti care muncesc 40-50 de ani pentru o pensie de mizerie, care plătesc impozite la stat pentru finanţarea unor privilegiaţi!

Clasă privilegiată – Valeriu Tudor

Pentru amândouă întrebările am un singur răspuns: să nu uite cei care trebuie să rezolve această problemă că beneficiarii acestor pensii sunt acei oameni care în tinereţea lor au ales de bunăvoie să facă parte din structura de opresiune a lui Ceauşescu, că au fost o clasă privilegiată, că au trăit mereu mai bine decât restul populaţiei şi, după cât se ştie, slavă Domnului, s-au ascuns ca potârnichile atunci când ar fi fost de datoria lor să-l apere pe „conducătorul iubit“. Nu cred că este nevoie să comentez mai mult.

Securizarea pensiilor privilegiaţilor – Wolf Edmond

În condiţiile în care funcţiile babane din sistemele de forţă ies până în 15 septembrie la o pensie astronomică, mult mai mare decât salariul, se face o mare nedreptate, chiar dacă din 2018 creşterea pensiei va ţine seama doar de rata inflaţiei. Practic, se securizează veniturile unor privilegiaţi ai sistemului, în timp ce alţi militari ieşiţi la pensie în urmă cu 7-8 ani ca urmare a reducerilor de efective rămân cu o mizerie de pensie, deşi au aceeaşi vechime cu cei care ies acum. Pensiile militare au un alt mod de calculare, diferit de principiul contributivităţii, peste tot în lume. Este absolut la fel, pentru că privaţiunile serviciului militar sunt aceleaşi şi în România şi în SUA, atât pe timp de pace, cât şi pe timp de război. De fapt, PSD ne aruncă praf în ochi, când, de fapt, urmăreşte să scape de nişte persoane din sistemele militare ostile lui şi, practic, îi cumpără pe banii contribuabililor. Nu pensiile mari ale militarilor sunt un motiv de indignare, ci faptul că un medic, un profesor sau un asistent medical pensionaţi după 40 de ani de muncă într-un sistem maltratat de guvernul şi politicienii României primesc un venit de cel mult 2.000 lei pe lună (caz fericit), de care se mai bucură 2-3 ani, până decedează.

Ronin

Am eu o întrebare pentru vitejii ăştia (Olguţa Vasilescu, Liviu Dragnea şi vinovatul de serviciu PM): de ce nu aţi corectat şi pensiile magistraţilor? Vă este frică, nu-i aşa?

Eleonor Şparlea

Sunt de acord cu pensii militare de stat numai pentru cadrele militare! Au într-adevăr privaţiuni şi viaţă plină de greutăţi! Nu văd de ce trebuie să aibă ceilalţi pensii speciale!

Anghel

Rase: toate pensiile speciale, sporurile, indemnizaţiile, bonificaţiile, rămas doar un salariu decent pentru importanţa fiecarei activităţi şi calcularea pensiei în baza contributivităţii fiecărui individ. Pensionarea la aceeaşi vârstă pentru toată lumea.

Recomanda