Se mișcă lucrurile în cazul noii bănci a statului. Posturi grase

Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar unic al Băncii de Investiții și Dezvoltare S.A., reia procedura de recrutare și selecție a primilor membri ai organelor statutare ale Băncii, respectiv Consiliul de supraveghere și Directoratului, pentru următoarele poziții, în vederea ocupării posturilor pentru care nu au fost identificați candidați:

– 4 posturi de membri ai Consiliului de supraveghere. Pentru aceste posturi nu pot fi selectate persoane din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

– 1 post de membru al Directoratului (conducerea executivă).

Mandatul primilor membri ai organelor statuare nu poate depăşi 2 ani, aceștia neputând fi realeși. Majoritatea membrilor Consiliului de supraveghere trebuie să fie independenți.

Selecţia se desfăşoară pe bază de dosar de înscriere şi probă interviu cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2022, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2023 privind cerințe prudențiale pentru băncile de dezvoltare.

Criteriile și condițiile generale obligatorii de participare sunt următoarele:

– studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domenii relevante pentru activitatea financiar-bancară (economie, statistică şi econometrie, drept, contabilitate, audit, administraţie, reglementare financiară, tehnologia informaţiei);
– studii/certificări (de ex. masterat/doctorat/MBA/CFA) în domenii relevante pentru activitatea financiar-bancară;
– să cunoască limba română;
– să dispună de o bună reputație;
– să dispună de cunoștințe, aptitudini şi experiență suficiente pentru exercitarea responsabilităților aferente poziției pentru care candidează;
– să fie capabil să îşi exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate şi gândire independentă, pentru a evalua şi pune în discuție în mod eficace deciziile conducerii superioare, precum şi alte decizii relevante ale conducerii, după caz, şi pentru a supraveghea şi monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii;
– să aibă capacitatea de a aloca timp suficient pentru îndeplinirea funcțiilor ce le revin şi să respecte cerințele referitoare la limitarea mandatelor prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcționării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare;
– să facă dovada unei bune cunoașteri a legislației incidente băncilor de dezvoltare: Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului României nr. 1204/2022 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare – S.A, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2023 privind cerințe prudențiale pentru băncile de dezvoltare;
– cunoștințe/experiența profesională în domenii relevante pentru activitatea băncilor de dezvoltare, de ex: administrarea riscului, audit, managementul proiectelor, managementul resurselor umane, contabilitate, fiscal, analiză financiară, managementul activelor etc.;
– să înţeleagă activitatea unei bănci de dezvoltare, cadrul de administrare al acesteia, rolul şi responsabilităţile ce îi revin potrivit poziției pentru care candidează;
– să aibă capacitatea de a contribui la implementarea unei culturi, a unor valori corporative şi a unor comportamente adecvate în cadrul organului de conducere;
– să aibă cunoștințele/ experiența necesară pentru a putea fi numit în comitetele de lucru organizate la nivelul Consiliului de supraveghere, în domenii precum: auditul, administrarea riscurilor, nominalizarea, remunerarea.
– nu pot face parte din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

Constituie avantaj:

– experiență la nivel decizional în administrarea relațiilor cu entități din țară și străinătate (instituții de credit, instituții publice, autoritati de reglementare din domeniul financiar bancar/nebancar, alte bănci de dezvoltare, organizații internaționale);
– experiență națională/internațională, la nivel decizional dobândită într-o instituție financiar-bancară ori în proiecte desfășurate cu o astfel de instituție;
– experiență în implementarea de proiecte de accesare fonduri europene, programe de finanțare naționale/locale ;
– experiență și cunoștințe în domeniul ajutorului de stat;
– experiența profesională în dezvoltarea de produse bancare; deținerea de cunoștințe privind produsele, serviciile bancare și fluxurile operaționale aferente acestora;
– administrarea și valorificarea activelor și creanțelor;
– să cunoască limba engleză la nivel avansat;
– experiență în coordonarea și dezvoltarea de echipe, cu realizări atât la nivel strategic, cât și operational;
– abilități excelente de comunicare și negociere, experință în crearea și dezvoltarea relațiilor de afaceri cu acționari relevanți.
– competenţe în domeniul contabilităţii şi auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective, conform prevederilor din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinul ASPAAS nr. 123/2022 privind componența Comitetului de audit, cu modificările și completările ulterioare.

Criterii specifice – obligatorii, privind experiența profesională pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de supraveghere:

A. experienţă cumulată de cel puţin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în domeniul financiar-bancar, inclusiv în cadrul autorităţilor de supraveghere a pieţelor bancare şi financiare, cu relevanţă pentru funcţia pentru care candidează, din care cel puţin 5 ani în funcţii de conducere executivă/neexecutivă sau în funcţii de conducere de nivel mediu (e înţeleg acele funcţii de conducere exercitate de persoane care sunt subordonate ierarhic direct şi raportează unui membru al organului de conducere sau organului de conducere, după caz.)

Ținând cont de modelul de afaceri și cadrul de administrare al băncii de dezvoltare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. A privind numărul de ani și natura funcției de conducere, poate fi avută în vedere:

a) experienţa practică şi profesională dobândită în poziţii administrative sau într-un domeniu specializat, care prezintă relevanţă pentru funcţia pentru care candidează, sens în care experiența practică și profesională în aceste domenii specializate trebuie să se circumscrie domeniului financiar-bancar. Prin sintagma domeniu specializat se înţelege IT, audit, contabilitate, fiscal, juridic precum și domeniul privind implementarea și/sau administrarea de instrumente financiare finanțate din fonduri europene;
b) experienţa practică şi profesională cumulată de cel puţin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în activitatea de natură academică, care prezintă relevanţă pentru funcţia pentru care candidează persoanele în cauză. (EX: domeniul financiar-bancar, IT, audit, contabilitate, fiscal, juridic).

Criterii specifice – obligatorii, pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru posturile de membri ai Directoratului:

A. candidații pentru pozițiile de membri ai Directoratului trebuie să dețină o experienţă cumulată de cel puţin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în domeniul financiar-bancar, inclusiv în cadrul autorităților de supraveghere a piețelor bancare și financiare, cu relevanţă pentru funcţia pentru care candidează, din care cel puţin 5 ani în funcţii de conducere executivă/neexecutivă sau în funcţii de conducere de nivel mediu*;
B. candidații pentru poziția de președinte al Directoratului trebuie să dețină o experienţă cumulată de cel puţin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în domeniul financiar-bancar, inclusiv în cadrul autorităților de supraveghere a piețelor bancare și financiare, cu relevanţă pentru funcţia pentru care candidează, din care cel puţin 6 ani în funcţii de conducere executivă/neexecutivă sau în funcţii de conducere de nivel mediu.

Ținând cont de modelul de afaceri și cadrul de administrare al băncii de dezvoltare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. A și B privind numărul de ani și natura funcției de conducere, poate fi avută în vedere și experienţa practică şi profesională dobândită într-un domeniu specializat, cu relevanţă pentru funcţia pentru care candidează, sens în care experiența practică și profesională în aceste domenii specializate trebuie să se circumscrie domeniului financiar-bancar. Prin sintagma domeniu specializat se înţelege IT, audit, contabilitate, juridic, precum și domeniul privind implementarea și/sau administrarea de instrumente financiare finanțate din fonduri europene.

Dosarele de candidatură vor fi depuse/transmise, până la data de 06.10.2023, ora 14.30, pe suport de hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menționa: „Procedura de selecție pentru membri organelor statutare ale Băncii de Investiții și Dezvoltare, Nume și Prenume Candidat”, la adresa Registraturii Ministerului Finanțelor din B-dul Libertății, nr.16, sector 5, cod 050706, Bucureşti, în atenția Direcției pentru administrarea participațiilor statutului.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda
Cosmin Pam Matei 4404 Articole
Author

5 Comentarii

  1. Sa te tii neica acuma paruiala intre amante, nepoti, fini, neveste si parteneri de tilharii, pe posturi ! Se activeaza si serviciile, fiecare cu protejatii si pionii proprii, asa ca luati-va chips-uri, alune, „bomboane agricole”, umpleti frigiderul cu bere si … „tineti aproape !”

  2. Inca un Caritas de asta data legal in Romania! Hai, grabiti-va la primit tepe!

  3. Am spus si o mai repet..Cred.Toti banii mi-am bagat in euroi,ca slabanogul de de leu se dvealorizeaza.O spun,si mai repet.Investiti in apartamente ,pamanturi..In Elvetia un hectar ajunge si 200.000 de euro.Pentru ca colo se imparti ,,tortul,,roman bleg.Nu vinde ca spre Banat cu 7- 1-0 mii de coco hectarul ca nu merita,mai ales cu 2 000 de c0co spre patitile moldove unde suntem.Nu va dam pamanturile si apa de sub picioare.Puteti si dati harti de miliarde imputitilor.Faceti foc cu banii vostri.Am traso..O stiu bine.O cana de apa rece ,din caldare,asa spun moldovenii,prinde bine la suflet.Batem de rupem toti hotii de pamant.Stim bine valoarea pamantului si apei.Nu dau o palma de pamanr la ,,,partenerii,,vostri strategici.Nu suntem de vanzare,Niciodata.O cana de apa direct de la izvor face mai mult decat toti banii din lume.Ce buna e..Rece.

  4. locuri caldutze si grasutze pentru securici si rudele, amantele, progeniturile lor…

  5. @cocosul vesel: ai mare dreptate. Unii si-au vandut pamantul partenwrilor strategic si astazi sunt slugi muncind pamantul strainilor. Ma bucur ca le-ai prins joaca. Si-au vandut prostii hectarul cu 40 milioane vechi si axum isi dau palme. Isi bateau joc de noi cand le spuneam sa nu vanda pamantul bunicilor si parintilor pe 1000 de euro hectarul. Sa il tina, sa il lucreze si sa il dea mai departe copiilor. Astazi multi regreta. Sper ca prostii sa invete ceva din asta.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.