Andrei Marga: Europa unită de astăzi

Europa unită are realizări certe, precum pacificarea continentului, amplificarea circulației bunurilor și persoanelor, deschiderea de șanse fără precedent pentru mulți oameni.

Acum, însă, ea se confruntă cu dificultăți majore. Cei care decid au angajat-o în conflicte dincolo de interesele ei, oarecum civilizaționale, și o gestionează cu daune. La limita ei geografică se extinde războiul. Perspectiva  recesiunii și a pierderii de piețe pe diferite continente este prezentă. Abia calmate după pandemie, crizele urcă din nou, iar nemulțumirile explodează unde nu te aștepți.

Uniunea Europeană, de care s-au legat speranțe, nu mai este cea promisă în 1993, nici cea de sub Jacques Delors sau Romano Prodi. Nu este nicidecum cea gândită de fondatori. Între timp, ea a părăsit sănătoase opțiuni inițiale. Subsidiaritatea a trecut în uitare. Extinderea a fost preferată integrării, iar reformele instituționale au fost înlocuite cu lărgirea piețelor. Dislocările de forță de muncă împovărează țările care pierd personal calificat. Uniunea a debutat sub semnul liberalismului, dar s-a pus treptat la dispoziția unui neoliberalism care invocă „valori europene” după ce le rupe una de alta – libertatea, de răspundere; statul de drept, de drepturile cetățenilor; liberalitatea de meritocrație; securitatea, de afirmarea valorilor proprii. Au fost restabilite „corectitudinea politică (political correctness)” a anilor cincizeci, fie și cu semn invers, și oportunismul ca „morală”.

Odată cu corectura globalizării de către SUA, cu ascensiunea globală a Chinei, cu refacerea militară și economică a Rusiei și cu reafirmarea națiunilor, lumea se schimbă. Nu se poate arunca însă vina pentru neajunsuri pe schimbare. Stările de lucruri din Uniunea Europeană sunt înainte de orice efecte ale deciziilor proprii și ale stagnării în schema precară a „democrației interguvernamentale”. Ele țin și de calibrul în scădere al leadership-ului. Cine observă compunerea Comisiei Europene, a Consiliului European și a Parlamentului European și ce spun decidenții, se lămurește unde s-a ajuns. Proeuropeni competenți  lansează pe drept apeluri „Așa nu!” (Jochen Bittner, So nicht, Europa! Die drei grossen Fehler der EU, 2010), vorbesc despre „democrații captive” (Sergio Romano, Morire di democrazia, 2013) și avertizează că „autoritarismul postdemocratic” (Jürgen Habermas) va alimenta agitarea  „Euroexit”-ului și exit-ului.

Alegerile din 9 iunie 2024 ar putea fi ocazia unei reasumări responsabile de sine, într-un moment în care, dificultățile fiind semnificative, se pun în joc chestiuni de principiu. Mă opresc aici la trei dintre ele: Ce este propriu-zis „european”? Care sunt problemele deschise ale Europei unite? Cum se pot ele rezolva? Răspund bazându-mă pe faptul că, din aria mea de răspundere, am însoțit procesul european cu crearea și reconstrucția de instituții, cu promovarea de reforme (educație, externe, cultură etc.) și, desigur, cu cercetări proprii. Am prelungit filosofia cu monografii în sfera studiilor europene (Filosofia unificării europene, 1998; The Destiny of Europe, 2011), analize factuale (România în Europa actuală, 2019) și captări ale schimbărilor (Soarta democrației, 2022), pentru a încadra apoi Europa în evoluția generală (Ordinea viitoare a lumii, 2023), ce este astăzi din nou în discuție. Descrierile, opțiunile și anticipările analizei s-au confirmat.

Pe fondul dificultăților, renasc astăzi folosiri abuzive ale „Europei“. Pentru a le face față, este utilă reluarea unei distincții cheie. Anume, cea  între „apartenența geografică” la Europa: plasarea între Atlantic și Urali – limitele geografice consacrate ale continentului; „apartenența istorică”: participarea la mișcările care au dat formele instituționale și culturale ale continentului, de la crearea polisurilor, trecând prin contactul cu tradiția iudeo-creştină, revoluțiile moderne în cunoaștere, economie și drept, la apărarea societății libere și drepte; „apartenența instituțională”: întruchiparea organizărilor şi legislației caracteristice democrației; și „apartenența culturală”: cultivarea atitudinii caracterizată de încredere în analiza factuală, failibilism și spirit critic. Trebuie spus din nou că în unificarea europeană începută după Al Doilea Război Mondial a contat eminamente procesul instituțional. „Apartenența europeană” s-a judecat și se judecă, în mod normal, considerând instituțiile și funcționarea lor.

Înțeleasă la propriu, Europa unită nu se reduce la alianțe politice, blocuri militare, organizații economice, disciplinări administrative. Ea a fost concepută de la început ca uniune de entități statale ce dispun, fiecare, de tehnologie, ce potențează rezultatele cheltuirii de energie umană; de economie, ce produce bunurile care acoperă nevoile populației; de administrație, ce asigură organizări eficace ale activităților; de politică, ce procură legitimitate opțiunilor; și de cultură spirituală, ce generează motivații necesare funcționării instituțiilor – fiecare dintre acestea la nivel ridicat. Apartenența la Europa le presupune pe toate. Europa unită  s-a și înțeles pe sine nu doar ca o stare de lucruri, ci și ca un mănunchi de idealuri privind felul în care se trăiește.

Distincțiile amintite sunt de adus în atenție din nou pentru a lămuri ce este în joc când se invocă apartenența europeană. Inclusiv atunci când se declară emfatic, uneori prea puțin reflexiv, „suntem europeni”!

Este tot mai evident faptul că, în timp, uniunea a acumulat probleme redutabile. Cum am mai arătat, declinul demografic face ca ponderea indigenilor să scadă, în vreme ce brain drain-ul are deja urmări. Discrepanțele sociale sporesc din nou, chiar dacă la alt nivel al dezvoltării. Deciziile se adoptă lent și adesea se improvizează. În unele țări se traversează o criză de lideri. Pluralismul, în loc să mobilizeze energii, anonimizează răspunderea. După instalare, administrațiile publice se concep ca un fel de scopuri în sine, mai curând opace la cetățeni. Sistemele juridic și moral au pierdut conștiința sensului lor. Futurismul negativ, coagulat în jurul devizei „să nu schimbăm ceea ce este, căci va fi și mai rău”, a ocupat multe minți. Procesul deciziei este închis pentru mulți cetățeni, care răspund prin apatie. Pentru tot mai mulți europeni, viața se reduce la muncă și, eventual, la consum. Privată de viziune, educația a devenit o tehnologie de formare de competente. Etica muncii și pasiunea creației și-au redus intensitatea. Religia este privită cu suspiciune, în vreme ce alienarea, singurătatea, violenta se răspândesc. Se reiau tehnici de exercitare a puterii și mentalități din anii treizeci. Altădată subiect al istoriei, Europa lipsește astăzi de la adoptarea deciziilor.

Cu asemenea probleme, deși deține unul dintre cele mai promițătoare proiecte din istoria modernă, Uniunea Europeană a intrat pe o rută plină de riscuri. Teza pe care o reafirm este aceea că Uniunea Europeană sau își reorganizează instituțiile (parlamentul, consiliul, comisia, aparatul), ca și relația cu țările componente, și promovează democrația,  sau va fi victima neajunsurilor, care vor duce în orice direcție.

Se știe demult că „antieuropeniștii” s-au opus proiectului Uniunii Europene, că „euroscepticii” îl privesc cu neîncredere. Dar azi, cu totul alte abordări fac amplu deservicii cauzei europene. Una este cea a lirismului care vede „europenitate” în mai toate epocile istoriei și preia faptele prin metafore prăfuite. A doua este birocratismul funcționarilor, care reduc europenizarea la aplicarea de decizii, în vreme ce ignoră realitățile. A treia este ideologia noii activistici, avidă să profite de ocazii, care înlocuiește analiza cu euforia și cultivă un verbiaj străin de fapte.

Evident, însă, că nu de etalarea neajunsurilor este nevoie, ci de soluții care duc înainte. Sub acest aspect, este clar că nu rezolvă ceva revenirea în trecut. Nu este soluție nici reducerea uniunii la o piață comună, căci disparitățile de dezvoltare și tensiunile ar reveni. Nu este nici transformarea unor țări în simple piețe de desfacere. În plus, așteptarea ca Europa să se profileze în vreme ce SUA, Rusia sau China ar avea dificultăți, rămâne utopică.

Azi Uniunea Europeană nu poate face față dificultăților fără schimbări instituționale care să convertească subsidiaritatea și democrația în forme de viață. În această ordine de idei, este fără suport teama de inițiative naționale, câtă vreme procedurile acestora sunt democratice și valorile, începând cu demnitatea umană, sunt cele universale. Orice este mai puțin decât reasumarea rolului statului național și democratizarea, luate la propriu, lasă Europa unită pe cursul crizelor.

Economistul de anvergură care este Thomas Piketty a dat stărilor de lucruri un diagnostic deloc ezitant: în Uniunea Europeană funcționează tainic un „guvern” fără legitimare, compus din diverși birocrați (Thomas Piketty et al., Pour un traité de démocratisation de l’Europe, 2017). Nimeni nu controlează ceea ce decide acest „executiv” – nici Parlamentul European, nici parlamentele naționale. Iar crizele sunt consecința. Așa stând lucrurile, imperativul actual este revenirea la „democrația reprezentativă” prin repunerea în discuție a „proiectului european” și a organizării instituționale a Europei unite. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine.

Oarecum în subsidiar, revista Der Spiegel (14 august 2020) a pus întrebarea justificată: stat de drept sau stat drept?  Într-adevăr, unii înțeleg statul de drept mai curând ca politică a cuiva, nu ca aplicare a dreptului și democrației. În unele țări din Europa unită se și încalcă brutal drepturi și libertăți ale cetățenilor. Adaug că s-a și uitat în unele țări că în constituțiile de după 1990 s-a prevăzut „stat de drept democratic” – nu doar „stat de drept”, pe care, în felul lor, l-au avut și dictaturile!

Dar nu Carl Schmitt, care, știm bine, a subordonat statul de drept față de cel care ajunge „conducător”, și pe care îl reiau tacit unii decidenți europeni de azi, ar trebui să conteze. De ce nu este luat ca reper John Rawls, care a conceput statul epocii noastre ca expresie a contractului democratic aflat la originea statului modern?  De altfel, fără un asemenea contract nu se ajunge la democrație, ci la „democrații cu Führer”, cum se vede în țări în care a  înviat deja „șeful de stat”, în vreme ce „politica se face de râs dacă moralizează, în loc să se bizuie pe dreptul legiuitorului democratic, care este obligatoriu” (Habermas). Numai acest drept este  legitim.

Este incontestabil că globalizarea, genetica actuală și digitalizarea antrenează schimbări în societățile în care trăim.  Dar ele nu cer nicidecum, așa cum înțeleg unii decidenți europeni, schimbarea anatomo-fiziologică a persoanei, abandonarea familiei tradiționale, șubrezirea pluralismului politic, înlocuirea democrației și trecerea la „postumanism”. Atunci când se discută matur, lărgirea drepturilor și libertăților vizează de fapt cadre instituționale.

Două ieșiri și o revenire sunt nu numai necesare în Europa de astăzi, dar și urgente dacă se vrea depășirea dificultăților.

Prima este ieșirea din „blocada gândirii (Denkblokade)” care constă azi în subestimarea analizei factuale, cultivarea de clișee infirmate și disoluția conștiinței. Optica abordării realităților se cere revizuită, încât, de exemplu, realitățile să nu fie desfigurate prin ochelarii trecutului. Nu din autarhia unor funcții ale statului se cuvine derivată suveranitatea națională, ci din procese democratice.

A doua este ieșirea din cursul actual al instaurării în Uniunea Europeană a unui centru în care se decide mai mult decât este nevoie, încurajat de globalism. Deviza „Europa națiunilor”, de pe frontispiciul procesului paneuropean, ținea firește și de un romantism firesc al începuturilor, dar miezul ei rămâne un adevăr fundamental. O Europă unită care să fie competitivă nu este posibilă fără națiuni viguroase în virtutea democrației lor.

Este indispensabilă revenirea la logică. Spus strâns, nu se poate trăi din aceea că se arată cu degetul spre altul, după ce s-a evitat analiza. Împrejurarea că pe lume este autoritarism nu justifică trecerea sub tăcere a răspunderilor fiecăruia. Iar din trăiri de imagini despre viitor nu se poate deduce cum stă prezentul.

Analizele de astăzi – dincolo de lirismul uzat al unora, de optimismul de serviciu al birocrației și de propaganda pentru naivi a activisticii – semnalează că Europa unită a apucat pe un drum închis. Sunt slabe preocupările de a lărgi spațiul de exprimare a cetățenilor. În fapt, „stânga” stă derutată în fața complicațiilor istoriei, iar vederile „dreptei” sunt aidoma unui container în care se forțează intrarea oamenilor (Armin Nasehi, Die letzte Stunde der Wahrheit, 2015), naturala lor controversă devenind astfel stearpă. Din nefericire, alternativele la acestea nu examinează deocamdată societatea ca întreg și cresc anevoios în relevanță.

Economistul britanic Roger Bootle nu a susținut Brexit-ul, dar a spus lucrurilor pe nume când a listat cauzele crizei Europei unite: „natura fundamental nedemocratică”, „structura instituțională inadecvată”, „decizii proaste”, „neînțelegerea a ceea ce este și a scopului” (The Trouble with Europe, 2016). Din păcate, enumerarea a rămas valabilă. Oricum, în opinia mea, patru probleme precise se cer abordate cu idei noi în Uniunea Europeană: relaționarea cu autoritățile bruxelleze, birocrația, calificarea decidenților  și felul alegerilor.

În mod vădit, nici autarhismul, dar nici dirijismul bruxellez nu duc la democratizare. Democratizarea o pot face doar cetățenii țării respective – dincolo de activistica actuală, ce se reprezintă doar pe sine. Sunt de fapt nenumărate rațiuni să ne întrebăm: nu cumva dificultățile Europei unite le generează acum lacunele deciziilor, iar mari resurse ale Uniunii Europene sunt înghițite de o birocrație sufocantă? Care, între altele, pentru a-și masca incapacitatea, creează diversiuni – de pildă, insinuările de azi cu „extremismul” și „antieuropenismul” celor care cer schimbări.

Pentru prea mulți, servirea interesului public a pierdut în actualitate. Politica este înțeleasă mai curând ca luptă pentru funcții, iar politicianul se imaginează într-o societate darwiniană. Țările trimit la Bruxelles, cu puține excepții, personal de mâna a treia sau a șaptea (până la recordul carpatic ce constă în a trimite soții, fiice, prietene, palavragii care nu au ceva de spus). Nu cumva inși inadecvați adâncesc dificultățile Europei unite?

Apatia amenință într-o epocă în care de participarea cetățenilor depind competitivitatea și securitatea. Dacă socotești bine, de pildă, în România actuală președinția și întreaga putere executivă stă pe votul cam al unei treimi din electorat. Faptul explică multe. În definitiv, cu covârșitoarea majoritate a oamenilor rămași în afara deciziilor, nu numai că nu ai cum realiza proiecte, dar nu ai cum să ajungi la proiecte veritabile. Constatarea se și confirmă zdrobitor, proiectele ultimelor două decenii, de la „lupta anticorupție”, la „România educată”, dovedindu-se a fi doar vorbe goale, cu rezultate opuse promisiunilor din titlu.

În aceste condiții, nu cumva ar trebui pus în discuție felul în care se fac alegerile? Realitatea nudă este că, în continuarea derapajelor acestor decenii, nici măsurile de rară stupiditate adoptate de către autoritățile actualei Românii – „comasarea alegerilor”, „candidați comuni ai partidelor rivale”, „bariera celor 200.000 de semnături pentru candidatură”, numărarea voturilor la servicii secrete – nu au de a face cu Europa. În fapt, ele distrug și mai mult firava democrație carpatică.

Nepriceperea și lipsa culturii civice îi mână pe decidenți la măsuri pe care nici o țară nu le practică, ce vor fi blamate mai târziu. Dar cei care, pe bună dreptate, sunt nemulțumiți și se plâng că este multă discuție și puțină acțiune, nu ar fi cazul măcar să-și spună părerea? Căci altfel mulți, fie și de bună credință, se vor trezi, ca și altădată, prea târziu – se vor trezi când trenul istoriei va fi fost deja plecat din gară.

Dacă sunt luate în serios, alegerile nu se fac, cum se crede,  doar pentru a stabili decidenții. Ele se fac pentru a prelua voința electoratului, încât să se fructifice șansa schimbărilor în bine. Numai astfel alegerile pot ieși dintr-un simplu ritual, iar cercul decidenților poate fi împrospătat, apatia putând astfel să scadă. Așa cum trăinicia Europei unite depinde de democrația ei, tot astfel democrație este abia atunci când alegătorul este încredințat că-și poate regăsi votul câtuși de puțin în decizii.

 

Andrei Marga

 

 

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 15
Andrei Marga 586 Articole
Author

97 de Comentarii

 1. Credeam ca am supravietuit aceste naivitati…Europa? UE? Este timpul sa ne salvam propria familie. Nu ne va salva nimeni din Europa. Si este chiar sanatos sa-si vada interesele si noi sa le vedem pe ale noastre. Trebuie sa intelegem ca tara nu se poate conduce cu prosti! Este foarte simplu si foarte clar. Aratati-mi un manelist care face ceva pentru societate… si totusi, in ciuda degradarii, romanii l-ar vota pentru ca are aur, masini scumpe si ne prostitueaza copiii…Chiar asta sa fie fericirea? Romanii nu mai vor sa munceasca pentru ca prostii din capul statului nu muncesc…doar ca nu mai merge!

 2. NU exista „europa unita”! UUU-III-EEEE A PORNIT DE LA premisa unei piete libere si atat! Nu s-a organizat REFERENDUM pentru asta. poporul nu a fost intrebat si nici nu i-au fost aratate conditiile pentru ABOMINATIE. adica tradarea de Tara: oferirea pe tava a independentei si suveranitatii, CONSFINTITE D ECONSTITUTIA ROMANIEI, RIDICATA PE SANGELE CELOR UCISI IN 1989!
  iN CEEA CE PRIVESTE ALEGEREA, ADICA „VOTUL” ACESTA NU EXISTA! TOV-eaza se-te-se de 34 de ani! omul de rand care se duce la urne NU ARE PE CINE ALEGE, unii cred ca anuleaza „vOtul”, REFUZAND SA INTELEAGA CA LA MIEZUL NOPTII VIN MASCATII SI INLOCUIESC SACII! LOR LE TREBUIE DOAR DATELE SI SEMNATURILE NOASTRE! ATAT! PENTRU CA TOTI „ALESII” SUNT CU DOSARE GRELE DE SANTAJ ! NU EXISTA OM IN INSTITUTIILE STATULUI FARA SA FIE AL „LOR”. nu alegem noi, aleg noi pe semnaturile noastre: DINTRE EI SI PENTRU EI, NU PENTRU POPOR SI TARA (CARE PO-POR??)!

 3. In alegerile Europarlamentare și nu nu mai, e dificil ca ai noștri aleși sa preia dorințele electoratului, ata timp cât domniile lor nu sunt interesați decât de ei și de condiția de slugi ale
  Occidentului. O turma de dinozauri trimiși ca sa reprezinte România nu se pot prezenta decât ca ca o adunătură de fosila. Pentru majoritatea Bruxellul reprezinta un ultim pas înaintea pensionarii din politica și trebuie interpretat ca o recompensa materiala și nimic mai mult. După ce majoritatea au făcut jocurile în tara, în interesul strainor și al lor, acum se pun la dispoziția Occidentului cu toate orificiile lor de slugi. Fără atitudine, fără controverse, fără interes național, fără urma de demnitate fac ce trebuie sa facă. Pentru ei liniștea și sporirea confortului material sunt totul. Canta melodia globalismului cu vocile lor răgușite și afone ca și cum ar face parte din corul Madrigal, așteptând aplauzele sălii. Atat și nimic mai mult.

 4. Marele handicap al UE este subordonarea sa față de SUA, care ia toate deciziile importante care îi afectează funcționarea. Profesorul Michael Brenner deplângea într-un studiu din 2007 starea aceasta de dependență abjectă a europenilor față de elitele americane.( ” Towards a more independent Europe ” ), susținând chiar că se poate vorbi chiar de existența sindromului Stockholm la liderii politici europeni. Acestia consideră că a milita pentru autonomia față de SUA este prea dificil și stresant pentru ei.

  UE a avut o evoluție pozitivă în primele decenii de la fondare, când ambițiile membrilor s-au limitat la crearea unei piețe continentale comune. Necazurile au început când Comunitatea economică Europeană a vrut să fie mai mult decât atât, a creat instituții politice ( Consiliul Europei, Parlamentul european, etc )și a vrut să se doteze cu o constituție supra-statala proprie, refuzată de statele membre ( așa s-a ajuns la tratatul de la Lisabona). Mai nou, liberalii din UE vor să o transforme într-un stat federal,proiect dement,sortit eșecului. Până când însă liderii politici europeni nu vor tăia cordonul ombilical care îi ține atârnați,captivi ai Washingtonului, situația politică, economică și militară a UE se va degrada in continuare.Spun asta deoarece interesele economice și militare ale statelor UE au încetat de cel puțin 2 decenii să coincidă cu tendințele expansioniste și hegemonice ale SUA.

 5. Historia magistra vitae Crede-ma ca nu este subordonare ci colaborare.Conlucreaza impreuna. Numai Rusia subordoneaza. Dar daca tu ai mentalitate de sclav inseamna ca nici educatie nu ai .

 6. …. spune:Cine nai-ba va baga prostii in cap? Vedeti pericole unde nu exista. Se pare ca gargara propagandei rusesti prinde excelent la needucati.

 7. Cuvântul este sabia duhului iar atunci când este scris sau rostit, produce efectele inspirate de duhul ce l-a purtat. Când duhul acesta se crede ori voiește a fi bun dar nu este, efectul va fi rău iar dacă duhul este bun și cuvântul lovit cu unul din cele două tăișuri este rău, efectul produs va fi bun. Știm bine că nu este suficient să spunem sau să facem lucruri ci mai trebuie să știm de unde vin cele spuse sau făcute căci efectele lor vor purta toate acele trăsături chiar și atunci când le-am uitat ori fără de voie le ignorăm. Nu putem cere să facă binele tot celor care au făcut răul căci nimeni nu slujește la doi stăpâni în acelaşi timp iar dacă totuşi o cerem, atunci nu ne rămâne decât să acceptăm răul pe care îl fac și să trăim mai departe cu el. După ce am dat cuiva o anume putere, nu ne mai rămâne destulă putere pentru a acționa cu aceiași voință proprie. Dreapta socoteală este discernământul, darul de a putea deosebi între gândurile bune și cele rele, între cele plăcute lui Dumnezeu și cele insuflate de diavol iar când nu e dreaptă socoteală toate merg pe dos.

 8. Ideea creării Uniunii Europene a apărut după ce Europa s-a confruntat cu două mari războaie. Țările din Europa și-au dat seama că este mai bine să lucreze împreună decât să se lupte între ele.Pana azi,Uniunea Europeana ramane cea mai buna solutie in fata barbariei bolsevico-sioniste ruse
  „Părinții fondatori” au conceput construcția europeană pornind de la cultura antică romană, potrivit căreia relațiile dintre oameni trebuie guvernate de preceptele unui drept construit cu rigoare și claritate, în acest sens dreptul comunitar devine fundamentul construcției europene.

 9. Neocomunismul european de tip Orwell-ian va sucomba in propria lui voma! Miscarile nationaliste sunt in plina actiune! Europa bruxelleza cu prea multe capete de beton globaliste a intrat in trepidatii si sub control total globalist! Constructiile de aceasta marime se prabusesc in mod sigur! Europa fara resurse este un hoit in putrefactie! Romanii trebuie sa voteze numai partide suveraniste si nationaliste chiar si asa cum sunt ele actual!Insa cu un popor ingenunchiat de taxe si nevoi,nepasarea ia forme manisch depresive!Educatia politica la nivel national a avut succes numai la sfirsitul anilor ’20 si inceputul anilor ’30.Avem ceea ce suntem!

 10. Europa va evolua ca orice imperiu. Vor urma lupte pentru putere intre Germanua Franta Italia Austria. Pacificarea va fi cu armata. Vor fi state regiuni vasale care vor plati tribut si nu vor avea nici-un cuvant de spus. Romania va ramane colonie in veci condusa de fanarioti si prosti.

 11. Domnule profesor, atâta timp cât primii doi reprezentanți ai României în Parlamentul European sunt Rareș Bogdan și Mihai Tudose, cum dracu vreți să mergă bine Europa, România sau noi?

 12. Excelent articol ! Din pacate putreziciunea sociala a cuprins aceasta UE – atacata cu usurinta din mai multe parti . Propaganda nerusinata a celor ce se ridica pe varfuri spre a rosti lozinci despre aceasta UE – nu tine loc de fapte si realitati mult prea vizibile . Metehnele grave ce se vad clar la cei aflati in fruntea acestei utopii sunt ca microbii ce infecteaza toata zona . Indivizi insipizi , fara coloana vertebrala se afla pe niste liste incropite pe baze tenebroase – nu de merite – vor tropai pe caile aeriene din capitalele tarilor din Europa spre sedii conventionale si vor da din maini , rostind doar minciuni . In acest timp tarile Europei vor fi supuse importurilor din SUA a resurselor energetice , a medicamentelor , a alimentelor ,…… interzicand din ce in ce mai mult ca tarile Europei sa fie generatoare de plusvaloare ….. Asistam la afisarea fatisa a lanturilor de organizatii de toate formele …ce au liber sa isi impuna reprezentantii submediocri , santajabili ….in guverne si in toate institutiile – ca intre cele doua razboaie mondiale . Tarile Europei si-au pierdut definitiv suveranitatea ???

 13. Articol de cunoscător cultivat și fin al stării și schimbării Europei. Domeniul studiilor europene este deja el însuși o specialitate pretențioasă. Istoria, dreptul, sociologia, filosofia, etnologia au a-și da mâna. Profesorul Marga, cum se vede la citit, le folosește cu rezultate. Ar fi cazul să se învețe din așa cultură. Europa nu s-a unit împotriva a ceva, ci după barbaria războaielor europene și mai ales a nazismului, ca aceste barbarii să nu se mai repete. Adenauer, de Gaulle, de Gasperi la asta s-au gîndit. Fiind catolici, religia a catalizat unirea europenilor. Cum spunea Paul Valery, Europa ce se unește stă pe cultura greacă antică, religia creștină și dreptul roman. Atena, Ierusalim, Roma sunt bazele.Articolul observă bine: ar trebui cunoscute rădăcinile ca să se poată vindeca erorile de azi.

 14. Euripa Unita inseamna consolidarea Dictaturii Planetare Americane… Europa unita este noua forma Colonialism….Pentru ca formele clasice de Colonialism nu mai functionau…Europa unita este principalul factor de Razboi de azi…Nu de pace!…O Europa unita va dori mereu sa se extinda, sa devina si mai centralizata, ca altfel moare… Europa unita este o Mizerie americana. Este total subordonata SUA….Europa unita este o colosala Baza militara americana…Europa unita prin NATO a pornit deja de 25 de ani Razboiul mondial….Mortii din Ucraina sunt rezultatul existentei Europei unite….Revenirea la normalitate va incepe cu prabusirea Monstrului numit Europa unita…Daca Lumea ar fi compusa din mai multe Blocuri de State, pe model UE, s – ar zice ca e o Realizare mondiala, nu? In realitate Blocurile de State ar crea o situatie mult mai periculoasa decat inainte de Primul razboi Mondial….A adus Europa unita pacea? A adus pe dracu, a pus Lumea in fata Razboiului termonuclear iminent.

 15. @1 > intr-adevar, Romania si romanii plecati la furat din buzunare si de pe sarma este reprezentata cel mai bine de un etnic de meserie, cu un nas condamnat pentru santaj si viitor condamnat pentru pedofilie. Astia se roaga, se inchina si aprind lumanari fara TVA.

 16. ‘ Europa unită are realizări certe, precum pacificarea continentului …’ , ‘ …într-o epocă în care de participarea cetățenilor depind competitivitatea și securitatea’, două citate care nu au nicio corespondență în realitate, în primul caz este de văzut realitatea de lângă noi, celălalt reprezintă o utopie, europarlamentarii votează în interesul grupului europarlamentar din care fac parte nicidecum în interesul cetățenilor care i-a trimis în Parlamentul European. Înțeleg dreptul autorului de a sprijini alegerile europarlamentare dar, în egală măsură, nu pot nega dreptul / libertatea suveraniștilor de a avea dreptul la opinie.

 17. Se trăia la noi după război din respingerea Americii. Acum se trăiește din bîrfirea Rusiei. Atitudini securiste și neosecuriste. Îți dai seama văzînd opinteala Piticului crăcănat Caca maca Margelatu. Simplu neosecurism usrist pe sub articole. Păi cum America lăsase altora după război Europa răsăriteană, de peste treizeci de ani Rusia nu mai are rol în România și Europa. Unde au ajuns acestea nu mai e datorită rușilor. Greu se dezbară această țară de asemenea ignoranți și măsluitori.

 18. Europa Unita este Imperiul Roman. Care se extindea in mare parte pasnic. Razboi incepea daca vreun Capos nu voia sa cedeze tara de buna voie Imperiului…Extinderea UE a mers brici intr – o Europa de Est dezaxata prin caderea Comunismului, care isi dorea un Stapan. Extinderea UE s – a blocat cand a dat de Prima tara care s – a opus, Rusia….Opozitia Rusiei a pus in evidenta adevarata fata a Europei unite…Europa Unita a scos la vedere MACIUCA.

 19. Asta spune si Margelatu in interesantul sau comentariu , Europa s-a unit dupa cele doua razboaie mondiale .

 20. Deocamdată ești unit cu bulgarul, ceea ce bulgarului nu prea convine,..In rest să fii pomanagiu fudul, nu prea e de european.. Ce merite ai, ce ai realizat din solicitări ? Nimic,. Doar vrei unitate,.. De ce ??.. Nu ai țigani destui, mai vrei și islamiști ?? Pe urmă azi europa e in picaj, Tu vrei la fel , sau crezi că pici pe moale ?

 21. Care.i diferanta intre URSS SI USE?CINE A FINANTAT,CU CARE SCOP FINAL SI IN AVANTAJUL CUI?PE BAZA CAREI DOCTRINE A FOST CREAT URSS SI PE BAZA CAREI DOCTRINE USE!CU CARE SACRIFICII UMANE A FOST CREAT URSS SI CU CARE USE?Cate RAZBOAIE a purtat URSS CA SA IMPLEMENTEZE DICTATURILE SI CATE RAZBOAIE A DUS USE CA SA Aduca ,,progres,egalitate si fratenitate,,intre popoare?O ultima INTREBARE?CARE.I PRETUL DE PLATIT ,OBIECTIVUL FINAL SI CU CEDAREA CAROR LIBERTATI in implementarea DICTATURII DIGITALE!

 22. Mai și învățați, cum vă spune Omul liber, voi crăcănați cacamacați margelați! Nu aveți habar, dar stați de serviciu ca oamenii să nu cugete liber. Ce debitați e, într-adevăr, ciupit de la ședințele usrplus și fără acoperire. Europa s-a unit după război stimulată de America și luînd în seamă mișcarea paneuropeană.Constituție și drept la scara ei nu există nici astăzi. Așa că înainte de drept roman au fost altele, economia, politica, cultura. Unde nu-i ceva cultură e, cum se vede, prostie cu fudulie.

 23. D-le Marga nu v-ati prins ca Europa e unita datorita faptului ca statele europene in mare lor majoritate sunt conduse de alogenii khazari, ce au penetrat functiile de decizie din aceste tari si care aplica politica Forumului de la Davos, interfata Ocultei Mondiale Khazare ce vrea sa stapaneasca tot Pamantul si sa reduca populatia globala de la 7, 5 miliarde la 500 milioane de goimi scalvi? Restu-s povesti de adormit „rezistenti si copiii de gradinita.

 24. Remarc,cu o tristete greu de descris in cuvinte,ca domnul priofesor Marga revine neobosit,de cativa ani la aceiasi sintagma ‘Romania stat de drept democratic’o aiureala inventata de filosof ,pe cand in Constitutie se spune clar la art 1.STATUL ROMAN-alin (3): Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate’
  Nu se vede virgula?

  Virgula (,): Delimitează grafic unele propoziții în cadrul frazei și unele părți de propoziție în cadrul unei propoziții. Marchează o pauză scurtă în vorbire, intonația și ritmul vocii

 25. Este un fenomen firesc. Cu mici deosebiri confesionale si de mentalitati balcanice, europenii sunt un tot unitar.
  Initiativa a inceput inca de pe vremea cruciadelor, ptr ca pe europeni ii uneste in primul rand CRESTINISMUL, sub semnul Sfintei Cruci.
  Sunt destule potai carora nu le convine aceasta unire. Potaile vor unirea cu Moskova si cu asiaticii putinezi primitivi si vodkari.
  Vise desarte tataie! Europa se va uni integral……[Rumburak]

 26. rahat germanic, franc mai exact – francia de est si francia de vest. astia de la odoacru incoace numa la imperiu mondial au visat numa ca le-au dat-o verisorii lor vikingi peste bot fie ca erau sub forma de rus sau norsman intrerupti ocazional de mongoli. practic istoria europeana si prin extensie coloniala si mondiala se rezuma la lupta dintre normanzi si saxoni cu diversi pioni slavi, celti traci greci africani persani arabi mongoli-qin+manchu+korea- pashtuni, siam, vietnam, maori etc. latinii au mierlit-o demult sub invaziile succesive goti ostrogoti vizigoti loombarzi si apoi franci cu exceptia ticalosilor de veneti care au supravietuit in smarcurile lor blestemate si s-au imbogatit impreuna cu comerciantii evrei din vanzarea slavilor luati in scalvie si castrati in casele de castrare – castrati- administrate in principal de moheli evrei si in subsidiar de venetieni si care vindeau eunucii la musulmani in principal arabi apoi otomani. sa nu ne intelegem gresit si spurcatii de bizantini aveau aceeasi practica care PROBABIL s-a diminuat odata cu sporirea crestinismului ortodox sau cel putin asa pretind grecoteii.
  deci ce se intampla acum e fix ce a fost de la 476 pana in prezent – saxon vs viking

 27. Grijă, mă Margelatu, că te concediază cei care te trimit să răspîndești confuzii.Păi tocmai din Constituție rezultă că România trebuie să fie nu numai stat de drept, ci și democratică. Constituția este legea fundamentală și normează. Virgula de care faci caz spune invers de ce scoți din capul tău nedus la pregătire și pus să zică ceva în ce nu se pricepe. Stat de drept e una, poate fi democratic, aristocratic sau altfel. Hitler patrona stat de drept, dar nu pretindea că e democratic. Nu mai vorbesc de Traian, Napoleon, etc. Statele din UE își propun să fie democratice, precum SUA și multe alte țări. Stat de drept democratic e, și la mintea unui licean, nu doar stat de drept, ci și democratic.Profesorul Marga are dreptate, știind bine că istoria statului, istoria statului de drept și istoria democrației nu se suprapun. Numai că toate trei nu încap, se vede, în propaganda ta usristă de două parale.

 28. @Jurist,de ce esti agresiv?Daca la interpretarea rolului semnelor de punctuatie,gramatica elementara,sunteti atat de nepregatiti ce sa mai spun cand o luati pe aratura cu ‘firava democratie carpatica”
  De fapt va sta in gat :”comasarea alegerilor”, „candidați comuni ai partidelor rivale”, „bariera celor 200.000 de semnături pentru candidatură”,etc
  Ramane cum a cazut, acum si mai bine(Virgula:)) din inaltul catedrei de la Bode -Bolyai Universitet cu locul intre 700-800in lume intre universitati ‘tot mai bine e in Rusia pacifista si democrata’:)))))trebuie totusi sa stiti cel putin ca limba rusa respecta semnele de punctuatie,nu bate campii cu virgula in gura

 29. Ai școală ca trenul, mă băiete margelat. Dovedești bine de unde vii. Cam cu asta se ocupă omul normal în anno domini 2024? Cum bine zicea cineva mai sus – nu mai scapă România de asemenea putregaiuri? Din ce și cum legi lucrurile reiese bine cît de bine înfiptă ți-e boala. Te obsedează Rusia pacifistă și democrată, cum îi zici? Discută să te ia. Abia se exportă undeva un prost. Nu te-a primit portarul de la ubb? Ia măsuri să te lase în curte, că-i spațiu public pentru cei cu minți de copii.

 30. separat insa , comasarea alegerilor , liste comune , 200000 semnaturi pt. a putea candida , legalizarea traseismului politic , nepotismul jegos in numirea tuturor sefilor in administratia statului , sunt semnale clare si disperate ca cele 2 partide urmaresc direct puterea totala in Romania , un partid unic atotputernic , o opozitie de complezenta care sa se multumeasca cu citeva oscioare de pui !

 31. Ia ceva lecții de gramatică, bade margelatu! Virgula e bine pusă în Constituție, dar ce iese în căpuțul tău gol de cunoștințe nu-i răspunderea Constituției. Cînd spui „am fructe, mere, pere, prune etc,” nu înseamnă decât că mere, pere, prune etc, sunt feluri de fructe. Așa cum statul de drept poate fi democratic, social, european etc. Se vede că mai ai de lucrat la școala generală.

 32. Într-adevăr, bădiță Margelatu, cetățenilor maturi și responsabili le stau în gît, cum zici prostește, măsuri electorale precum comasarea alegerilor, cadidați comuni, bariera semnăturilor ca să nu candideze oameni, numărătoarea voturilor la securitate. Este bin că un intelectual de mare cultură o spune răspicat în articolul Europa unită de astăzi. Nu-i de vină Europa pentru prostia matale, dar România nu ar trebui să se joace cu democrație de paie. Se va regreta, dar pesemne că pe atunci că mata ești deja plecat de la fața locului. Ca orice moluscă a acestor vremi.

 33. Atata vreme cat veti alege un dobitoc sarac de minte si fudul la fel ca Iohannis si nu un om de cultura, cu opera recunoscuta in lume si cu dragoste de tara, sa nu va mai aud ca va plangeti. Eu as vota Andrei Marga presedinte.

 34. ”Ecce homo” E Paștele. Sărbătoare europeană,.. Sunt curios cîți dintre aleșii de azi europeni, mai sunt creștini care iși asumă, care se sacrifică ..Vom afla,..

 35. C.G.Jung : In cel mai fericit scenariu, 40% din populatie este capabila sa ia o decizie bazata pe un rationament individual. Jung continua spunand ca realitatea este diferita pentru ca depinde de gradul de dezvoltare economica si de calitatea invatamantului…In ultimii 34 de ani Romania a involuat, dar si Europa. Un exemplu sunt tarile africane in care populatia este degradata si tinuta in degradare pentru a le exploata resursele. Asta nu inseamna ca oamenii de acola nu ar avea potentialul olandezilor. Se estimeaza ca doar 10% din populatie este trezita si doar 5% se va manifesta in fata unei injustitii…Articolul D. Marga este interesant dar absolut inutil. Cred ca suntem intr-un moment istoric in care tot zgomotul trebuie redus. Pentru 90% din populatie trebuie un mesaj clar si simplu: Romania are nevoie de reindustrializare, de consum al produselor romanesti facute de romani si comercializate de romani. Romania are nevoie de cetateni educati cu incredere in ei si in resursele tarii. Intr-un cuvant, Romania are nevoie de demnitate si de auto-respect, sentimente ce vin dintr-un spirit national puternic. Sa ne mandrim ca suntem crestini-ortodoxi pentru ca de acolo ne-a venit forta de a rezista impotriva depravarii si coruptiei in timpul dictaturii regale sau in timpul dictaturii comuniste. Un sentiment national puternic nu exclude participarea Romaniei la UE.

 36. Teoriile domnului Andrei Marga despre viața internațională se confirmă zi de zi. Aș menționa că și teoriile despre evoluția României se confirmă. Marga a anticipat efectele dure și negative ale băsismului (vezi volumul România actuală,2009) și johannismului (Justiția și valorile, 2014). Diagnoza sa a regimului prostocratic (Statul actual, 2019) se adeverește cu fiecare săptămînă. Crizele României actuale, de toate felurile, nu au găsit nicăieri o prefigurare mai clară decât în cartea România în Europa actuală (2018). Cotitura la suveranism din zilele noastre are anticipare deja în cartea Identitate națională și modernitate (2018). Se pot da și alte exemple ale unei concepții organizate, actuale și de mare utilitate socială. Nu știu dacă autorul este interesat să candideze la ceva. Ar fi în interes public să o facă. Ne trebuie oameni cu cultură, pricepere administrativă, responsabili.

 37. Îmi permit să afirm fără nici cea mai mică rezervă că toate relele lumii de astăzi sunt cauzate de slăbiciunile democrației. Mi-aș dori ca domnul Andrei Marga să poată avea tăria de personalitate sau caracter să nu mai scrie sau să nu mai publice vreo frază în care să proslăvească democrația fără a așeza alături, în antiteză, toate slăbiciunile ei sau măcar o mare parte a dintre ele. De multe ori, un adevăr se relevă mai clar prin opusul său decât prin ceea ce este el definit prin sine sau prin elementele sale componente iar această regulă este frecvent ignorată de cei ce se pretind astăzi formatori de opinie, intelectuali, elitiști sau filozofi. Nu este deloc nefiresc desigur, ca Dl. Marga să aibă foarte mulți discipoli sau susținători și se observă asta dar poate ar fi necesar ca aceştia să înțelegă realitatea și din alte perspective, să fie sinceri și realiști: Nu s-a afirmat și nu se poate afirma ca un mare lider al acestor vremuri. Repet : Al acestor vremuri! Deși se spune că sfaturile se dau doar atunci când sunt cerute, se pare că domnia-sa dă sfaturi tuturor dar nu ascultă niciodată de sfaturile nimănui. Consideră probabil că la vârsta, experienţa, cultura și pregătirea intelectuală, academică a domniei sale, își poate permite să greșească și singur. L-aș contrazice și aici dar la ce folos!? Se transformă peste o săptămână în salvatorul tuturor?

 38. citezdin articol: „Adaug că s-a și uitat în unele țări că în constituțiile de după 1990 s-a prevăzut „stat de drept democratic” – nu doar „stat de drept….”’aici domnul Marga face referirea la stat de drept democratic, uitand de virgula in mod clar,chiar subliniaza :)))
  De ce este atacat Margelatu, daca observatia sa e intemeiata?!

 39. Bați câmpii, biet Escu, cu generalități de gură cască ce crede că vorbele ar fi idei. Nu ai formulat nici vreun contraargument la ceea ce spune articolul. Decum la susținerile despre democrație. E ușor să faci pe cunoscătorul, dar de fapt să nu ai habar de nimic. Oricine poate spune, procedând ca tine, că Escu e un burtăverde care cred că Pământul se învîrte invers. Deocamdată Andrei Marga, ți-o spun căci se vede că nu ești capabil să discuți vreun articol, a dat o operă a timpului nostru, cu sinteze vizionare: Argumentarea (2005), Raționalitate, comunicare, argumentare (1991), Destiny of Europe (2011), Introducere în filosofia contemporană (2014), Reconstrucția pragmatică.Profilul Americii clasice (2017), Ordinea viitoare a lumii (2023) etc. Îți mai pot da multe spre lectură, dintr-un autor care a creat un moment în cultura țării și pe plan internațional. Oricum, har Domnului, nu cu voi, băiețași de pripas, dau oamenii examene. Pregătirea profesională, rectitudinea, onoarea nu se discută cu biete instrumente de emis vorbe goale încît oamenii să nu se aproprie de adevăr.

 40. Cum ți-ai spus, Escule, ești un părelnic care mișună prin locuri insalubre. Un autor, un cetățean, un om are dreptul și datoria să-și spună părerea despre ce trăiesc oamenii. Nu ai putut contrazice nimic. Faptul că nu citești și habar nu ai de o operă publicată nu-ți scuză inepțiile. Trei observații la ce debitezi. Andrei Marga a etalat competență, cultură și convingeri tratând democrația. A analizat mult marii democrați. Citește Soarta democrației, Introducere în filosofia contemporană, Filosofia lui Habermas, Profilul Americii clasice etc. și apoi vorbește. A dat seama de lacunele democrației de azi. Fără să stea, ca tine, pe la naziști, legionari și alte rateuri. Andrei Marga nu are nevoie de aplauze de teapa ta. În contact cu cei mai mari gânditori ai vremii, dînsul a declinat funcții, a declinat candidaturi, a declinat din nou, recent, intrarea în Academie. A spus că nu vrea să ia parte la confuzionarea de valori. A scris-o în 1992 și a repetat că sau România intră în normalizare sau nu are rost să participe la distrugeri. A semnat că refuzul lui Anton Dumitriu, Adrian Marino și al altor personalități responsabile dă de gândit. Cînd a zărit o șansă de normalizare a pus umărul, cînd a văzut ce compromisuri vin, a refuzat. Nu este posibil la noi cugetătorul integru? Eu cred că este. Dar are de luptat cu minciuni și părelnici ca tine.

 41. @Davidescu. După replica dată pari a fi un vajnic agent comercial interesat de comisionul de succes. Nu te-ai referit la cele scrise dar ai avut grijă să abați atenția de la subiect în acea direcție care îți susține gândirea mediocră. Așa fac toți simbriașii care ìși perie șefii pentru funcții și bani. Urât exemplar!

 42. Confirmi, mă Margelatu Observator, că nu ai învățat nici măcar la liceu ce-ți trebuie ca să te poți pronunța. Virgula din Constituție se referă la felul statului de drept, anume, să fie și la noi democratic și social. Căci poate fi și nedemocratic și nesocial. De pildă, tehnocratic și liber schimbist. Virgula din Constituție este alta decât virgula din capul tău gol de cunoștințe. Cum am zis, felurile statului, felurile dreptului și felurile democrației sunt chestiuni diferite. Cine-i prost le confundă. Dar e pe mintea lui.

 43. Repeți prostii Margelatule. Dacă virgula din Constituție ce te obsedează ar fi de înțeles inept, ca tine, atunci România ar trebui să aibă stat de drept, apoi vedem. Or, tocmai decembrie 1989 a fost opțiune pentru stat de drept, ce este achiziție importantă, dar un stat de drept care să fie democratic, ceea ce este, de asemenea, important. Domnul Marga procedează normal, conform constituționalismului actual, considerând că din tradiția statului de drept, pe care și România a avut-o, și din democratizare rezultă un stat de drept democratic, cu constituție ca a altor state de drept democratice. Orice constituție obligă, iar mata, cum se vede, nu vrei obligații la democrație, la a respecta cetățenii. Pesemne că vrei ca statul să fie doar de drept. Spune-o, nene, căci suntem obișnuiți cu neonaziști, legionari, staliniști etc. Opiniile sunt libere, dar prostiile ar trebui luate ca prostii, deși nu dor insul.

 44. Se vede, biet Escu, din ce sector de activitate vii. Acolo unde se dau comisioane. Unde lucrez eu nu este posibil așa ceva. Și tocmai spusele mele sunt la subiect. Nu mă preocupă mediocritatea minții tale, care nu poate spune precis ceva la ceva, ci gîfîie cu baliverne, căci o constată oricine pe ce postezi. Nu are nimeni nevoie de periat. Poate în cercul tău este cu periatul. În profesia mea nu-i nevoie de periat și nu ține. Ceea ce am spus sunt doar realități. De ce nu concurați oamenii cu opinii mai bine elaborate? Că sperați ca din falsificări repetate să vă iasă inepția, este iluzia unor inepți. Minciunile oricât de repetate nu fac adevărul.

 45. Jurist:las-o jos,ca macane.iar ati furat exprimarea constitutionala,ceea ce e grav,e foarte grav
  Vorba aia’el se jura ca nu fura dar l-am prins cu virgula in gura’:)))
  Esti si ‘jurist’,tataie agresivu’,Davidescu:)))profesor de Cluj-Napoca,Dabija,etc???de fapt 10 in 1,acum si cu reclama papetariei pe care nu o citeste nimeni…

 46. cit de apetisanta poate fi coada…suficient incit sa declansesze invirtitul…

  sistemul, dragul de el, e iubit, e coafat, e cica imbunatatit… nu mai e x e y, nu mai e s e t… dar tot in aceeasi cusca. aceasta ramine intacta…e ca si atunci cind spui o miniciuna si cauti sa o transformi in adevar. numarul celor care o cred, minicuna, nu o valideaza ca si adevar.

 47. „Teoriile domnului Andrei Marga despre viața internațională se confirmă zi de zi” [profesor care preda materia numita Bucuresti-sa traiesti]

  Si ce o sa se intample cand nu se vor confirma, se schimba sensul de rotatie al Pamantului ? Doar el are nevoie de articolele sale.

 48. Că nu citești și nu ai habar de ce vorbești, se vede bine Margelat Observator. Nu-ți face griji, se cer și se realizează mereu ediții noi la cărțile pe care te lauzi că nu le citești. Ba bine, că se citesc confuziile, cvasipornografiile și minciunile tale! Cine-i normal la cap nu se laudă cu necititul, ci cu ce știe și cu ce poate spune cu probe. Dar, vorba unuia înțelept de mai sus – „cînd spui o minciună numărul celor care o cred, minciuna, nu o validează ca adevăr”. Așa că fi sigur, minciunile-ți rămîn cum sunt, sunt ale tale.

 49. Ca să vezi cum stau lucrurile la subsolurile astea din păcate murdărite de tot felul de caporali. În loc să profite de un articol precum Europa unită de astăzi, cultivat și clarvăzător, care atinge viața fiecăruia, tot felul de neica nimeni se agață de oameni ca noroiul de plachiuri. Vreo idee, vreun argument? De unde? Inșii atîta pot. Vai de acea țară în care asemenea inși ajung să stabilescă ce și cum! Nu ar fi mai bine de voi, amărîți rătăciți prin murdării, să puneți mîna pe cărțile de clasa opta și să treceți cu bine examenele? Și apoi să vă școliți pentru subiecte pe care vădit nu le pricepeți. Ați discutat voi undeva ceva acătării? Vai de capul stînii voastre!

 50. Europa unită de astăzi-DA PÂNĂ CÂND UNITĂ !??? UNITĂ PE VECIE -CÂND VA FI „ISLAM-CALIFAT”

 51. Cînd și Jesuispascharlie tomlin pune umărul la inepții este limpede cît de adînci sunt ignoranța și boala. Noroc că istoria nu ține de psihopați care-și repetă ca unor idioți că ei nu citesc. Doar nimeni nu i-a creditat cu așa ceva. Tocmai că se dovedește. Vai, Doamne, pe ce mîini a ajuns nu numai tema Europei, ci și discuția și țara! Inși care se laudă că vorbesc despre ceea ce nu au citit și nu știu.

 52. Flavius ( si celelalte nenumarate nik-ri ale tale ) , modul in care raspunzi unor comentatori cunoscuti pe forum , dar si mai putin cunoscuti , nu-ti face cinste ! Indiferent cit de destept te crezi tu , si cit de prosti ii crezi pe ei ! Parerea mea !

 53. Golăneală, dragă Flaviu, golăneala ce ține această țară în sărăcie. Uită-te ce neonazisme debitează nu numai acești esci, margelați, tomlini, margelați observatori și alte specimene usriste de patent neinstruiți și trimiși prin subsoluri, ca să-ți dai seama de fenomen. Păcat, chestiunile puse de articol sunt reale și oameni cu cap le-ar discuta. Se vrea o Europă unită cu deciziile suverante ale națiunilor sau se vrea ce acuză orice om de bun simț – un amestec în care nimeni nu răspunde? A propos, ziua de vineri Joe Biden a proclamat-o ca mare victorie, ca ziuă a transcender. Bine s-a ajuns! Golăneala va avea combustibil.

 54. Omul care are minte se încredințează argumentelor. Nu am nik-ri, cum zici Axioane. Așa ceva este, se vede, de nivelul vostru, ca inși formați în falsuri. Vă consolați cu prostii, precum proștii. Dar de ce nu vă ocupați de viața voastră joasă și precară? Ce forum, când la orice discuție de oameni cu scaun la cap vine golăneala voastră? Cum se vede bine de cel care citește, la orice articol. Vi se poate publica antologia inepțiilor. Asta-i slujbă de om normal? Un forum al discuțiilor cu idei și argumente are importanță. Ce faceți voi, ia verifică, este o gălăgie de minți needucate și murdare, vădit usriste sau mai rău.

 55. Pana si betivul de Navalnii avea mai multi sustinatori care sa-i aduca coroanele traditionale la locul de unde sa sfideze eternitatea. De ce are nevoie de margati un om atat de valoros, dar lipsit total de caracter si de umor ?

 56. Mă Tomlin, du-te,nene,la doctor, că vine doctorul și te ia. Aici e o discuție despre Europa în care suntem și despre stări și posibilități. Un om cu ceva în cap ar discuta altceva decât despre persoane care nu-i dau nici o atenție. Vă lăudați că nu citiți, de înțeles nu aveți cum, faceți de minune un ziar pe care-l înjuri cînd poți, jesuispastomlin. Conduită de anormal, nene, sau de unealtă trimisă pe la subsoluri. Mai bine fă-ți antologia inepțiilor, poate așa citești și te dumirești că nu-i de tine lumea celor care au cunoștințe și discută.

 57. Am spus cu doi ani în urmă că urmăresc postacii din ziare pentu o analiză sociologică. Mai ales că, așa cum spunea cineva mai sus, după multe zeci de postări, nu este nici o discuție la subiect, cu argumente. Disting deocamdată patru categorii. Una este a celor care au opinie în subiect, căci orice subiect are răspunsuri alternative. Alta este a celor care nu citesc articolele, dar scriu aiureli de nivel jos și mizează doar pe falsificare și atac la persoană (tomlin, jesuispascharlie etc.). A treia este a celor necalificați, care nu citesc,, dar vor să arate că și ei au părere despre persoane (escu). A patra ține să spună ce bine vine de la Cotroceni margelatu). Aceasta în pofida diagonzelor pe fapte date în societate: prăbușirea (Ion Scurtu), colonia (Șerbănescu), pârțăgăria (DR Popescu), prostocrația (Marga), România drogată (Nistorescu). Aici suntem acum.

 58. „Conduită de anormal, nene, sau de unealtă trimisă pe la subsoluri” Deci, conduita de Flavius, de argat trimis la subsoluri, tu ai spus-o.

  Sociolog, tu citesti degeaba, nu-i nimeni acasa.

 59. Minte de infantil, nene jesuispascharlie tomlin. Du-te, cum ți-am mai spus, la școală și arată-te cum judeci. Va fi o trimitere la clinică. Nici elevul de școală primară nu face asemenea cujetări. Trist, ce trebe să suporte hîrtia.

 60. Pe tuasu nu-l apara „opera” ca pe toti ceilalti, are nevoie de margati ? Mijto, sa inteleaga si Sim-Ionii, ca tuasu are probe materiale de existenta a unei entitati imateriale !
  PS: cu prostiile invatate la UBB, puteti injura, doar si aceea prost.

 61. Vezi, mă Tomlin, că subiectul este Europa de astăzi, nu elucubrațiile tale. Vezi bine că nu te ia nimeni în seamă. Oamenii își văd de analizele, cercetările și cărțile lor la Stuttgart și în alte locuri din Germania. Cei care-ți răspund o fac să ferească ziarul pe cât se poate de inși murdari ca tine. Poate te ia în cele din urmă nu doar clinica, ci și potera. Minți mereu și crezi că asta-i opinie. Pesemne că ubb te-a ținut la poartă, că doar nu-i de tine. Nivelul e peste putința unui psihopat, pe care-l dovedești cu fiecare pas.

 62. Adrian Năstase spune azi expressis verbis că Ucraina are în compunere teritorii rusești. Este adevărul, doar că are și teritorii românești, poloneze, ungurești. Războiul nu se va încheia pînă nu se rezolvă situația. A spus-o foarte bine, la timp, în 6 decembrie 2022 profesorul Andrei Marga, la Alba iulia, cînd a precizat că Ucraina are de rezolvat aceste chestiuni și că abia o pace susținută de SUA, Rusia, China, Germania, Ucraina e soluția. Au sărit atuinci tot felul de conserve ale oportunismului. Se vede însă bine că aceasta este optica sănătoasă.Tot mai mult se confirmă abordarea profesorului.

 63. Toți cei care și-au asumat în mod voluntar și neîntrebați de nimeni, rolul de apărători fanatici ai profesorului, nu-și dau seama de răul pe are îl fac nici dominiei sale, nici cititorilor și nici lor înșile dar răul nu se oprește aici: Ei sunt sau se pretind mari intelectuali pe care, teoretic, nimeni nu-i poate întrece în inteligență, viziune și înțelepciune. De aia viața ni se prezintă de foarte multe ori ca o fatalitate și nu ca cea mai mare binecuvântare pe care am primit-o vreodată, pentrucă este definită și adeseori condusă de astfel de intelectuali!

 64. Într-adevăr! Să ne amintim ce a spus domnul Andrei Marga, spre lauda lui, în 14 septembrie 2022, în conferința de presă de la Alba Iulia (preluată la Sydney, Paris, New York, Moscova, Kiev, București etc.): „Nu sunt dintre aceia care nu văd realitățile sau gândesc una și spun alta, încât am reiterat cu claritate idei exprimate anterior, de această dată poate mai direct.În esență, a fost vorba de patru idei: 1. Conflictul din Ucraina nu se poate încheia decât printr-o înțelegere care să implice Rusia, SUA, Ucraina, Germania, Uniunea Europeană, China. Nu va fi pace în Europa dacă nu se iau în seamă interesele de securitate ale fiecărei părți. Oricum, europenii vor fi cei care vor achita facturile de orice fel. 2. Ar trebui trase consecințe și din faptul că Ucraina este în granițe nefirești. După toate criteriile istorice și demografice, ea are de cedat teritorii vecinilor, în granițele cunoscute: României – Bucovina și județele, Ungariei – Transcarpatia, Poloniei – Galicia, Rusiei – Dombasul. 3. Nu au suport iluziile, căci, în Ucraina actuală, până la democrație este un drum. 4. România nu are ce căuta în acest conflict. Ea nu ar trebui să înfrunte vreo criză în plus, fie ea și energetică, din cauza conflictului.Repet oricând afirmațiile rostite, căci ele exprimă adevărul cel mai simplu cu putință”. La un an și jumătate tot ce s-a spus aici se probează în realitate.

 65. @Arbitrul de tuşă: anumiti postaci continua politica de decerebrare,ata de cunoscuta
  Rusia nu admite azi ca Basarabia sa se uneasca,firesc cu Romania de la care a fost furata de Rusia,din contra,lupta pe toate planurile impotriva Unificarii romanilor,dar va fi o mare doamna(va tineti bine?) si va da ‘Romaniei- Bucovina si județele sudice , Ungariei – Transcarpatia, Poloniei – Galicia,:))))dupa ce va fi ispravit cu Ucraina:))))))cum spune zaharisitul de Bucuresti
  Atatea ineptii doar la doi postaci ‘Ämbasador’si ‘profesor de Bucuresti’mai rar
  Recomandarea mea este ca postacii enumerati sa-si urmeze tratamemntul recomandat,e tot ce le lipseste

 66. @Arbitrul de tuşă: anumiti postaci continua politica de decerebrare,ata de cunoscuta
  Rusia nu admite azi ca Basarabia sa se uneasca,firesc cu Romania de la care a fost furata de Rusia,din contra,lupta pe toate planurile impotriva Unificarii romanilor,dar va fi o mare doamna(va tineti bine?) si va da ‘Romaniei- Bucovina si județele sudice , Ungariei – Transcarpatia, Poloniei – Galicia,:))))dupa ce va fi ispravit cu Ucraina:))))))cum spune zaharisitul de Bucuresti
  Atatea ineptii doar la doi postaci ‘Ämbasador’si ‘profesor de Bucuresti’mai rar
  Recomandarea mea este ca postacii enumerati sa-si urmeze tratamentul recomandat,e tot ce le lipseste

 67. Ești și fără informații și fără cultură, margelatule. Ceea ce a a spus Adrian Năstase o spun geopoliticieni chiar americani, israelieni, germani etc. Dacă nu cunoști, nene, nu înseamnă că nu există. Dosarul Basarabia e diferit de dosarul Bucovina. Cine cunoaște (evident nu e cazul unui diletant ca margelatu), știe că s trecut termenul pentru care Bucovina și județele au fost alocate Ucrainei. Cine cunoaște ce se petrece știe că pentru prima oară, în 2023, Rusia a propus revenirea Bucovinei.
  Te repezi, diletantule, în chestiuni în care documentele istorice și diplomatice îți sunt complet necunoscute. Domnul profesor din București are dreptate. Abordarea din partea profesorului Marga se confirmă cu fiecare zi. Nu va fi algă soluție. Că deocamdată diplomațioa din românia nu abordează chestiunil eeste altceva. Ceea ce place unor ignoranți ca margelatu. Eu nu îmi mai pierd însă timpul cu ignoranți, care sunt și falsificatori și propagandiști ieftini. Din autorespect.

 68. @Ambasador,mai pispirica,poate te bag in gura lui Adrian Severin care a negociat tratatul cu Ucraina in 1997: Articolul 3
  1. Părţile contractante reafirma că nu vor recurge în nici o imprejurare la amenintarea cu forta sau la folosirea forţei, fie indreptata împotriva integritatii teritoriale sau independentei politice a celeilalte părţi contractante, fie în orice alt mod incompatibil cu prevederile Cartei O.N.U. şi cu principiile Actului final de la Helsinki. Ele se vor abtine, de asemenea, de la sprijinirea unor asemenea acţiuni şi nu vor permite unei terţe părţi sa foloseasca teritoriul lor pentru desfăşurarea unor activităţi de acest fel împotriva celeilalte părţi contractante.
  2. Orice probleme şi diferende între părţile contractante vor fi solutionate exclusiv prin mijloace pasnice, în conformitate cu normele dreptului international(TRATAT din 2 februarie 1997 cu privire la relatiile de buna vecinatate şi cooperare dintre România şi Ucraina
  EMITENT
  ACT INTERNAŢIONAL
  Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 16 iulie 1997″

  Vezi ca incalci un tratat, mai razboiet mic si prost,si te bag in gura ONU sa-ti arate Consiliul de Securitate cat e ceasul
  Ce stii tu de Bucovina ,unde nu mai sunt romani decat in cimitire,i-au matrasit sovieticii pe toti,papugai rus…

 69. Bine face domnul Ambasador că nu mai discută cu acest diletant,propagandist de doi lei pe formum, ce se dă margelat. Confunzi, nene amator, chestiunile. Tratatul de intrare în UE este ca toate tratatele de intrare în UE. Nu sunt reglări de teritorii de după războiul mondial. Cei care cunosc dreptul internațional știu despre ce este vorba. Habar nu ai, biet impostor margelat, că sunt semnate în Europa și în lume tratate în vederea cooperării, care nu sunt tratate de reglare a situației teritoriilor. Se poate vedea diferența în tratatele semnate de multe țări. Ignorant, mai și minți, căci nu este vorba de a face război pentru reglarea teritoriilor – chestiunea putând fi exclusiv pașnică, diplomatică, pe baza dreptului istoric. Unealtă de propagandă johannist-usristă, margelatu nu știe că aceste chestiuni sunt deschise. Patrioții sunt oameni lucizi, responsabili și evident nu cad la nivelul jos al ignoranților deveniți propagandiști de cauze false.

 70. Flavius, Profesor de Bucuresti, Ambasador, Jurist, Patriot, fost Televizor. Mijto, sa inteleaga si ei. Revin cu intrebarea: de ce are nevoie un profesor de valoare de aparatori ? Sau este invers, niste mici turnadorei au nevoie de un aparator ! Aveti arma cenzurei, care va caracterizeaza …

 71. Confunzi solidaritatea unor oameni cu gașca de mahala din care faci parte, Jesuispascharlie tomlin. Nu vă imită nimeni, fii fără grijă. Nu a cerut nimeni apărare, căci nu este cazul. Persoanele se apară, fiecare singur. Și își apără ideile. Cei mai mulți nici nu te-au băgat în seamă, cu obsesiile tale de psihopat. Dar cînd vede cîtă murdărie este la inși ca tine și coteria, orice om întreg la cap apără valori și criterii de minți normale. Arma cenzurei tocmai psihopați ca voi o folosesc. Nu este o voie idei noi, cultivate, care schimbă peisajul, că sar tomlini și alte căzături, nu la idei, ci la autori. Mizerie mai mult decît caragialescă!

 72. După ce vă lăudați că nu citiți articolele, vă luați de autori, biete lichele. Apoi ciupiți de unde apucați și vreți, nu să lămuriți chestiuni, ci să vă legați de oameni. Nu le-ați putut opune nici o idee, nici un argument. Vorbe de infantili. Nu reușiți decât să vă agățați de tălpile autorilor, eventual. Chiar și cînd nu vă iau în seamă. Necitiți și murdari, vreți să răsturnați adevăruri din cultura largă a profesiilor. Se poate ghici ce popote vă trimit la subsoluri. Că tot nu sunteți capabili de discuție cu argumente, nu ar fi cazul să treceți la a vă cultiva ? Boala, precum se vede, nu-i ușoară.

 73. Tratatul cu Ucraina a fost o tradare care nu avea nici o legatura cu UE ,la vremea respectiva se declara ca ‘pentru primirea Romaniei in NATO: )))La reuniunea de la Davos din ianuarie 1997, preşedintele Constantinescu lansează ideea „sacrificiului istoric”. Intr-un interviu acordat postului privat de radio ucrainean Nova Mova, în februarie 1997, preşedintele Constantinescu declară: „Suntem dispuşi să recunoaştem graniţele actuale. Această recunoaştere a realităţii va forma, într-adevăr, baza tratatului”, menţionând de asemenea că „Insula Şerpilor este teritoriu ucrainean”. Preşedintele Emil Constantinescu declanșase o adevărată isterie națională privind aderarea imediată și necondiţionată la NATO. În acea perioadă s-au spus multe neadevăruri despre necesitatea unei alegeri istorice între „teroriști arabi” și „lumea civilizată”, sau între întoarcerea sub influenţa Rusiei și prietenia Anglo-Americană

 74. „Se poate ghici ce popote vă trimit la subsoluri”

  Pe tine cine te-a trimis la subsoluri ? Iti scrie tuasu uasecerizdul textele, doar el nu scrie pe la subsoluri sau mai stii … Popotele l-au considerat totdeauna in categoria carieristilor tip D.Voiculescu si T.Basescu si l-au tratat ca atare, un nimeni infumurat.

 75. Citiți: „Radacinile naziste ale Bruxelles -UE „, se găsește ușor pe internet, și aflați ce este cu adevărat aceasta construcție care are un singur scop: transformarea tarilor în simple colonii !! Cartea este scrisa de 4 autori dintre care unul a fost ” sclav” la Auschwitz!
  Ar fi interesant sa aflam și părerea avizata a domnului profesor Andrei Marga .Solicitam în acest mod părerea domnului profesor.
  Citiți și comentați cu toți cei interesați de aflarea ADEVARULUI @@#

 76. Biete lichele jesuispascharlie Tomlin Margelat, aici e o discuție – dacă avem cu cine să o purtăm – despre starea de azi și viitorul Europei unite. S-ar putea profita de o analiză excepțională, bazată pe cunoașterea specializată a domeniului, de către un profesor de viziune și cultură. Acest ignorant margelat trăiește din confuzii vizibile. Nu are nici o legătură articolul cu ce a făcut Constantinescu vis-a-vis desituația de facto și juridică a Ucrainei. Discută, insule, cu Constantinescu, căci aici e altceva. Ajunge o confuzie pe oră! Acest dovedit, cu fiecare postare psihopat, jenesuispasCharlie Tomlin repetă ca un bezmetic aiureli dintr-o minte bolnavă și iși ia, cum zice, ideile de la popote.Păi ce cauți la un ziar pe care am observat că îl și înjuri, lichea-o? Nu înțeleg, v-ați dezis de părintele vostru? Păi te-ai dezis, lichea tomlin, de băsescu, părintele tău de propagandă? Mira-m-aș! Trăiți din confuzii și minciuni, băieți, dar nici unele nici altele nu duc departe. Tot se înfundă la un moment dat cu prostia și escrocheria.

 77. @Cititor cunoscător : eu am clarificat ineptiile unui ‘ambasador’si ‘profesor de Bucuresti’dar remarc ca ma tot trimiti la articol,ai uitat ca din regimul prostiei si al tradarii a lui Constantinescu,ai facut parte
  Nu poti fi azi mai mult decat ce ai fost o viata ‘efectul de umbra’te da de gol; ca o ghiulea prinsa de picior, tarasti prin viata CV-ul

 78. Ține de boală ca inși care au de a face cu patologia, să falsifice orice, dar să victimizeze. În psihiatrie este cunoscut psihopatul nazist. Neputând accede la normal, el privește cu ură. Îi înnegrește pe cei pe care nu-i poate concura.Incapabil, se ascunde după convenții. Neînstare de corectitudine, atacă persoane. Face continuă delațiune, despre cei care îl depășesc. La el nu Einstein contează, ci, întrucât dă bine, faptul că este evreu care a lucrat la bomba atomică. Nu oamenii contează, ci dacă sunt șefi. Ia linia oficială ca ceva sfînt. Psihopatul nazist are fixația pe oameni cu părere proprie. Nu regulile contează la el, ci ce spun cei care l-au format. Repetă la nesfîrșit inepții. Își exaltă ceea ce face, ba negativ, semnînd pe aici Caca Maca Je ne suispasCharlie Tomlin, ba pozitiv autoîntitulîndu-se El Delatorio.Aspiră la sifon, bufet, restaurant, vin de regiune. Atacă simboluri – Biserica, și pe Dumnezeu, în cuvinte de coterie, după ce îi face pe preoți escroci, pedofili.Minte pentru a incita. Se proiectează pe sine mîntuitor, fie și cu un pistol sau o măciucă.

 79. Confunzi fapte, musiu margelatu, confunzi date, documente, persoane, subiecte. Un cap plin de confuzii nu are de a face decît cu el însuși. Așa că fii pe pace, nu faci decât să-ți arăți prostia. Simplu, nu am avut de a face cu trădarea nimănui. Dar pot spune că prostiile pe care le susții sunt trădare. Măcar pentru faptul că te bagi cu aplomb în ceea ce habar nu ai și încurci lucruri simple. Această țară are nevoie de minți luminate nu de bîrfitori, pe deasupra și plini de confuzii.

 80. Primitiv bine, mă margelatu! Păi e ca și cum ți-ar spune cineva că nu ești deștept căci porți blue jeans! Ar nimeri, dar motivul nu ar fi blue jeans. Fiindcă știu bine lucrurile, CV-ul este excelent. Pe plan extern, Profesorul Marga a legat rapid, ca rector și ministru, cu țările europene, în primul rând cu toate din proximitate, pe conceptul normalizării relațiilor istorice. De aceea a și fost propus de francezi candidat la una din funcțiile majore în ONU. Trădarea este în mintea matale goală, ce preia chestiunile din folclor. Contribuțiile sale de concepție și cu concepte sunt cunoscute. Vezi motivările instituțiilor respective din New Hampshire, Paris, Roma, Jerusalim, Berlin, Viena, Baku, Beijing, Budapesta, Maribor etc. Dînsula făcut propuneri și anticipări ce s-au confirmat. A arătat, deja în 2011, că s-a schimbat lumea, iar China urcă. Că lumea este condusă de geometria variabilă a supraputerilor. Că regimul din România este prostocratic și duce la crize. Că nu este pace durabilă în Ucraina fără a aboli pactul Ribbentrop-Molotov și alte aranjamente. A arătat ce este de făcut încât țara să decidă. Și altele. Cînd competența este susținută de viziune permite performanțe. Ar trebui citit, nene, înainte de a vorbi.

 81. decat o minte luminata ca a ta ‘Cititor cunoscător’sau tot a ta,’Doniose’,mai bine o piatra de moara; ai distrus invatamantul din Romania, aceasta cruce o duci in spinarea de ecler uman din 1997 incoace,indiferent ce mai imprastii din inutilitatea ta

 82. Cum este cand dupa un manipulant al imaterialului raman 4 case, ca dupa Nastase, D.Voiculescu, T.Basescu ? Asta a inteles si Sim-Ion cand nu l-a pus candid-at la presh.

 83. Se pierde vremea cu Tomlin. Cu semnături variate, atacă oameni, căci idei nu are cum. Redacțiile îl cunosc. Se vede că trăiește din minciună. Îl obsedează Biserica, Evreii, Europa, Nistorescu, Severin, Marga, Pleșu, Năstase, Păunescu, Enescu, Caragiale, Simion, etc. și minte. Antologia postărilor arată clar maladia. Cîteva exemple. Tomlin spune :. 27 feb.2023: „Maestrul C (Nistorescu) o sustine puternic, aproape zilnic, pe Codruta. Maestrul a sustinut tot timpul ce a primit pe bilet !”. 30 aug.: „Daca Simion a bătut palma cu Israelul.Ai trăit degeaba. Nimeni nu bate palma cu Israelul ! Ah, poate Giorgica este Nimeni, asa da”.La 30 aug.:„Asa, să vina legionarii la putere, sa faca ordine cu glontul pe teava !” 6.feb:Votati partidul URA ! 23 nov.: La Nistorescu „Țara se apropie de un blocaj financiar”. Asta ai scos-o de la tine sau ti-a vandut-o SIEmion ? ; 11 sept.:„Dușmanii lui Novak Djokovic au mai primit o veste proastă.Un anti-vaccinist nu poate avea dusmani, starneste doar mila ; 6 feb. :Decand a aparut prima biserica, n-a mai fost zi de pace, nici la olimpiade, inventate special pentru putina pace; 22 feb.: „Fiecare partid politic trebuie sa aiba propria lista electorala”; 30 mar: Ce a patit Mălaimare, neagă dreptul la asociere sau la guvernare a votului majoritar ? Dati-i o guvernare de partid legionar, sa-l trezeasca ! V-am mai spus: varsta dauneaza grav sanatatii mintale!”. Asemenea aberații sunt la fiece pas. Neosecurism cu bolnavi.

 84. Donose,postezi exact ineptiile neolegionare /suveraniste AUR
  Vai mama ta de infantil,probabil cativa retardati cred in tine…Pactul Hitler -Stalin aka Ribbentrop-Molotov ,este pastrat cu sfintenie de Putin,daca ai cat de cat scoala

 85. Decît să comenteze analize și idei, coldeabăsismul este consecvent – atacă persoane. Fapt este , în pofida minciunilor lor, că învățământul din România, așa cum arată examinările pricepute, naționale, a fost adus la nivelul Ungariei, Poloniei, Cehiei. Discipolii lui coldea profită și aici de întârzierea scrierii istoriei și bat cîmpii. Vor să nu se mai știe că România a fost invitată să adere la UE în decembrie 1999, că primul capitol de negociere închis cu succes a fost „Educația și formarea profesională” (20 mai 2000), că guvernul din 2000 a închis șase capitole de negociere, că în acei ani România a obținut, ca urmare a reformelor, intrarea ăn UE și NATO. Da, reformatorul de atunci a fost chiar autorul articolului de mai sus, Europa unită de azi.Că România educației a rămas înn urmă și este în criza de azi trebuie discutat cu cei care au luat decizii după 2000 și cu leges din 2011. Reforma din 1997-2000 nu avea cum, pentru mințile normale, să se opună la prostiile de după 2001. Noroc că și reformatorul anilor 90 și mulți colegi au avertizat în scris că se distruge educația în România. Acești proști coldiști precum Tomlin, Margelatu nu știu că de douăzeci de abni idolii lor, Băsescu și Coldea, dau tonul. Iar treaba cu candidatura la președinție este de nivelul lor. Autorul a scris și în Cotidianul, cu mai bine de doi ani, că nu candidează la ceva, fiind ocupat cu cercetarea și scrisul. Dar că susține schimbarea oriunde. ce spune psihopatul tomlin sunt minciunile lui obișnuite.

 86. Un articol excepțional, ce sperie iarăși lichele. Se vede că o candidatură a Profesorului la președinție agită incapabilii. Trebuie nu numai învățat, trebuie cultură și capacitate de a o folosi. Nu o vezi la tomlini și margelați agățați de pulpana băsismului. Domnul Marga a scris în acest ziar deja în 2011 că lumea intră sub controlul geometriei variabile a supraputerilor. În 2018 a arătat că va avea loc o cotitură de la globalism la primatul suveranității naționale.În 2019 a arătat că UE nu va face față fără o reorganizare pe principiul suveranității. În 2020 a arătat că după pandemie va fi altă lume. În 2022 a arătat că războiul din Ucraina nu se va încheia cu pace durabilă fără revenirea la granițe firești, că va fi nevoie de negocieri Rusia, SUA, Ucraina, Germania, China, că războiul nu va avea învingător clasic, că România nu are ce căuta în acest război. A arătat că România ar putea azi, prin negiocieri, să-și recpereze teritoriile, căci contextul internațional e nou. Pentru cine are pasiunea cititului, aceste anticipări sunt elaborate în volume. Cel mai important este că ele se confirmă zi de zi. Cineva spune lucrurilor pe lume, competent, cu răspundere. Cred că o candidatură ar fi salvatoare.

 87. Nu poti fi un „sifon”, fara sa nu te apere slujnica care raspnde la usa:
  – domnul e acasa ?
  – da, dar mi-a spus ca nu-i !

 88. @Director spune:02 APR. 2024 LA 12:04″Vor să nu se mai știe că România a fost invitată să adere la UE în decembrie 1999, că primul capitol de negociere închis cu succes a fost „Educația și formarea profesională” (20 mai 2000), că guvernul din 2000 a închis șase capitole de negociere, că în acei ani România a obținut, ca urmare a reformelor, intrarea ăn UE și NATO. Da, reformatorul de atunci a fost chiar autorul articolului de mai sus, Europa unită de azi.”
  Bine ca ati spus ca nu stiam!
  „Pe baza rezultatelor negocierilor de aderare conduse de echipa lui Vasile Pușcaș, președintele Traian Băsescu și primul ministru Călin Popescu Tăriceanu au semnat, în 25 aprilie 2005, tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.”
  Acelasi Vasile Puscas este desemnat sa „negocieze”pt.Republica Moldova!
  Probabil dl.Marga a fost desemnat sa faca parte din echipa „reforma in invatamint”,de care s-a ales praful ,”neraspunzind”pt.ce s-a facut dupa 2000!La fel Macovei a dat „Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şiunele măsuri adiacente,semnata de Adrian NAstase si Nicolae vacaroiu! lA fel ea spunea ca „nu raspunde de aplicarea acestei legi”in numele careia s-a distrus proprietatea,s-a restituit in inegrum si a fost pagubita Romania de Fondul proprietatea aflat in prezent in mainile marilor capitaluri straine ce au sugrumat Romania si economia,finantele si reursele tarii.
  Dl Marga are o scuza,nu era jurist ,fiind filozof de buna credinta .
  Dar ceilalti?Merita atunci sa vii si sa lauzi acel nucleu neofascist(ciclop „Radacinile naziste ale Bruxelles -UE”au disparut din lib),”sfatuindu-l”sa dea libertate tarilor membre,lipsite total de suveranitate -maiales cele foste socialiste?Este imoral si demagogic!

 89. „– domnul e acasa ?
  – da, dar mi-a zis sa spun ca nu-i !”
  Acest dialog din Caragiale il folosesc de la un timp ca parabola in legatura cu Dorina si nu ma mira ca nu intelege. Pentru ca, cei ca ea nu vor intelege vreodata si nici tuasu profesor nu-i lumineaza, traduc:
  – domnul e SIFON ?
  – da, dar mi-a zis sa spun ca nu-i !
  Un singur cuvant cheie schimbat, cel in disputa aici. Sanatate si excursii-n strainatate !

 90. Are dreptate Ileana – nu răspunde de starea învățămîntuklui de azi cel care a fost ministru până în anul 2000. Au trecut de atunci 24 de ani. Ce au făcut băsiștii și continuatorii lor de azi? În altă ordine de idei, dacă ar fi doar incoerența mentală și maladia la acest Tomlin, ar fi de rîs sau, după fapte, de compătimit. Insul minte despre orice. Nu are la nici o discuție altă rezolvare decît atacarea de persoane, începînd cu directorul general al ziarului. Curată schizo…. E plin Cotidianul de mîrlăniile lui, cu care se și laudă. Atunci cînd domnul Andrei Marga a atras atenția, cu trei-patru ani în urmă, că în România a ajuns la conducere un regim prostocratic, stupidoocratic, mai elegant spus, mulți au sărit sus. Forța de pătrundere a analizei profesorului s-a dovedit din plin. Mulți sunt cei care abia acum descoperă farsa regimului. Nici cînd Cornel Nistorescu a publicat, cu vreo doi ani în urmă, volumul de texte cu titlul Prostocrația unii nu s-au trezit. Acum prostocrația este evidentă până în detalii. Pesemne că realitatea întrece prognozele.

 91. Eu citez CNSAS (informator, adica turnator, adica sifon). Daca mint cei care au microfilmate delatiunile canaliei, ai o treaba cu ei, nu cu mine. A cita ceva care este public, nu-i calomnie. Asta i-a spus-o si judecatorul la proces. O expertiza grafica ar fi rezolvat problema, dar au trecut 13 ani si tuasu n-a cerut-o, adica stie cel mai bine adevarul olograf. Altii in situatia sa, si-au cerut scuze si lumea i-a iertat. Daca el vrea sa se vorbeasca despre faptele lui si dupa moarte, e liber s-o faca. Cu asta ramane in amintirea majoritatii.

 92. Vezi că suntem la comentariile unui articol despre altceva, lichea tomlin. Nici după patru zile nu ai observat. Repeți ca o morișcă falsurile coldeabăsismului vostru, în loc să te cultivi citind ceva. Doar nu are nimeni de dat examene cu un psihopat, căci el este psihopat. Că sunt falsuri o știau și cei care le-au comis. De aceea l-au și chemat din nou la guvern pe cel pe care vrei mereu să-l ataci, biată lichea. Nu are nimeni de dat seama de niște falsificări pe care, între altele, unul din patronii voștri, generalul Rog, le-a deconspirat involuntar. Măsluiți ciupituri din autori și apoi arătați cu degetul. Neosecurism patentat care ține în loc.

 93. Se vede demult că inși care vin de la Coldea-Băsescu se bagă la Comentarii nu pentru am comenta articole, ci a ataca persoane măsluind fapte și mințind. Este cunoscut, existând acte doveditoare, că ministrul Andrei Marga a fost primul în CDR care a atras atenția asupra demagogiei lui Băsescu și pericolului. Tot timpul a arătat că Băsescu va avea efecte nocive. Deși, ca membru al guvernelor Ciorbea și Vasile, Băsescu a votat toate măsurile reformei Marga, care a dus lsa o nouă poziționare României în negocierile cu UE! Cînd Educația națională era elogiată pentru reforma Marga în Europa și America, în 1997-2000, Băsescu s-a repezit cu atac la persoană. Răspundea de transport, unde se ocupa de vînzarea de nave și împărțirea CFR la acoliți – nici vorbă de recunoaștere europeană.Primitiv ca de obicei. Sunt documente. Sunt documente în care Andrei Marga a semnat, alături de sute de universitari și profesori din școli și licee, pentru o altă lege a educației decât cea din 2011, care a dus educația din România la situația de astăzi. A spus-o clar că legea din 2011 va distruge învățământul – ceea ce se confirmă din plin azi.Băsescu a trecut iar la atacuri. Se confirmă dictonul că atunci cînd cineva nu are argumente, atacă persoana! Ca ministru de externe, Marga a sprijinit Rezoluția Parlamentului (2012), prin care la Consiliul Europei trebuie să meargă nu doar președintele, ci, în funcție de temă, primul ministru. Coldea-băsismul și degenerații săi nu au stat pe loc și au încropit falsuri cu care vor să țină de vorbă lumea.

 94. TOMLIN , nu minte . Documentele despre care vorbeste d.lui , sunt publice , sunt oficiale , si pot fi consultate chiar si pe acest site .

 95. Ce spune tomlin nu are legătură cu vreun articol din acest ziar. Psihopatul vorbește și el ce și unde apucă. E ca și cum ai spune că Tomlin e prost, căci se bagă în ce habar nu are.Insul este, desigur, prost, dar nu din cauza aceea. Nu poți afecta un articol excelent, căci tu ai ceva cu autorul. Articolul e valoros în sine, restul este, bîrfă.Documente sunt create de unii într-o bătălie politică. Dacă sunt publice nu înseamnă că nu sunt falsuri făcute de cine s-a mai spus. Cîte falsuri nu au făcut instituțiile băsismului? Un patron al acestor lichele, generalul Rog, a confirmat-o, fără să vrea.Dacă sunt oficiale nu înseamnă că nu sunt greșite. Cîte oficiale nu s-au dovedit falsuri ordinare! Falsul tot fals rămâne. Nici cnsas nu a putut conchide decît că nu a fost vorba de nici o colaborare cu serviciul secret. Și ce dacă chiar ar fi fost? Nu devine valoare cineva care nu ar fi colaborat și nu poți retrage valoarea celorlalți. Slujirea unei țări este în anumite situații obligație.
  Acum,în condiții de libertate, comit delațiuni tot felul de psihopați și inculți zicători de prostii. Neosecurism înfloritor. În alte țări se discută în cunoștință de cauză și respect articolele și orice. La noi intervin slujitorii minciunii și debitează inepții. În alte țări, escrocheria se condamnă. La noi a devenit profesie.

 96. Foarte bine sintetizat unde s-a ajuns cu analizele temeinice ale situației UE. Citez din articolul foarte direct și lămuritor: „Proeuropeni competenți lansează pe drept apeluri „Așa nu!” (Jochen Bittner, So nicht, Europa! Die drei grossen Fehler der EU, 2010), vorbesc despre „democrații captive” (Sergio Romano, Morire di democrazia, 2013) și avertizează că „autoritarismul postdemocratic” (Jürgen Habermas) va alimenta agitarea „Euroexit”-ului și exit-ului”Da, aici s-a ajuns. chestiunea cheie este într-adevăr: democrație sau declin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.