Legi abuzive, prevederi neconstituționale pentru giganții industriei petroliere

Asociația Dominocost, organizație neguvernamentală, cu sediul în București, își exprimă îngrijorarea cu privire la prevederile abuzive și neconstituționale cuprinse în proiectul de Lege ”privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore , numit în continuare “pl-x 33/2018”.

Proiectul de lege “pl-x 33/2018”, adoptat de Senatul României, aflat în dezbatere la Camera Deputaților, nu respecta drepturile oamenilor care locuiesc în zonele costiere, nu respectă principiul egalității în fața legii și nu apără interesele Statului din următoarele motive :

– încalcă autonomia locală ( adică, dreptul primăriilor de a hotărâ ce se construiește în localitățile lor) în favoarea companiilor petroliere;

– încalcă dreptul cetățenilor de a participa la luarea deciziilor în materie de urbanism și construire, pentru proiecte gen Petromidia, executate în localitatile lor, de companiile petroliere ;  

– încalcă dreptul constituțional la un tratament egal în fața legii, fie că sunt cetățeni simpli, care trebuie să întocmească documentații de urbanism și să respecte restricții și interdicții de urbanism pentru construirea unei case pe litoral, fie că sunt companii petroliere cu cifre de afaceri de zeci de miliarde de dolari ce doresc să construiască obiective gen Petromidia;

– creează precedente grave prin derogarea totală de la legislația urbanismului și construcțiilor pentru obiective cu impact major, gen Petromidia, caracteristice începutului revoluției industriale, perioadă în care nu existau meseria de urbanist sau conceptul de dezvoltare durabilă;

– creează posibilitatea legală și morală ca, prin legiferarea derogărilor și încălcărilor autonomiei locale, și alte entități, din alte domenii cu impact semnificativ, gen Roșia Montană, să solicite legi speciale cu aceleasi avantaje și derogări;

– impune interdicții și restricții pe terenurile oamenilor, situate în zone rare și valoroase pentru ei și pentru potentialul turistic – litoral limitat al țării, în favoarea unor companii petroliere ( titularii de acorduri petroliere offshore);

– face o expropiere mascată, fără justă și dreaptă despăgubire, în folosul unor companii petroliere, prin instituirea interdicțiilor și restricțiilor de construire impuse terenurilor oamenilor, în favoarea companiilor petroliere;

– exclude Comitetul Național al Zonei Costiere (C.N.Z.C.) de la luarea deciziilor de amplasament în zona costieră a obiectivelor companiilor petroliere. C.N.Z.C. este instituția care, în mod legal, se ocupă de armonizarea dezvoltării în zona costieră de 16 ani, având în componența ei,  printre alții, Institutul de Cercetare ”Grigore Antipa” și alte ONG-uri care apără mediul și litoralul;

– permite irosirea a cel puțin 3 kilometri liniari, de deschidere la Marea Neagră, pretabili pentru turism, doar la un singur obiectiv, construit de companiile petroliere în zona litorală. Menționăm faptul că, România mai are aproximativ 17 kilometri liniari, deschidere la Marea Neagră, liberi pentru construcții, care sunt potriviți turismului de masă. Aceste obiective, gen Petromidia, pot fi construite mai în interiorul uscatului, pentru a pastra vocatia turistica si de recreere a litoralul și așa limitat ;

– proiectul de lege permite companiilor petroliere:   

  – să nu respecte planurile de urbanism,  planurile de amenajare a teritoriului, planurile de management și planurile de gospodărire integrată a zonei costiere;

         – să nu întocmească documentații de urbanism și de amenajarea teritoriului, la construirea de obiective  gen Petromidia, în zone cu vocație turistică;
– creează o inegalitate fiscală între titularii de acorduri petroliere offshore și titularii de acorduri petroliere onshore;

– răpește guvernelor și parlamentelor viitoare, dreptul legal de a modifica fiscalitatea în privința activităților comerciale ale titularilor de acorduri petroliere offshore. În viitor, în funcție de nevoi si de condițiile economice, legiuitorii au dreptul să modifice diverse impozite aplicate românilor, dar, conform acestui proiect, nu vor mai putea modifica, cel puțin 30 ani, ce vor plăti companiile petroliere offshore;

– preia din legislația anterioară (legislația din perioada vânzării dezastruoase a Petromului) reglementările fiscale, favorabile companiilor petroliere și abrogă reglementările fiscale care aduc mai mulți bani la buget, adoptate în guvernările anterioare;

– explozia uriașă, din 12 decembrie 2017, de la obiectivul Baumgarten – Austria, soldată cu răniți și pagube însemnate și explozia din 15 ianuarie 2018, de la obiectivul Hurezani -Gorj, soldată, de asemenea, cu pagube însemnate, ne arată că obiectivele pe care proiectul le va permite autorizarea prin derogări și încălcări ale drepturilor primăriilor și vecinilor, nu pot fi construite în vecinătatea unor oameni, fără acordul acestora, și pe raza unor primării fără a respecta și a întocmi documentații urbanistice și de amenajare a teritoriului, atent și pe deplin dezbătute și adoptate de cetățeni și autorități.

Prevederile cele mai contestate ale proiectului de lege “pl-x 33/2018”, argumente și alte aspecte puse în discuție:

  1.     – art.2 litera b), aliniatul (i)  și litera j) introduce ca lucrări executate, în baza actului de autorizare emis de Ministerul Energiei, construirea pe uscat a Terminalelor de Coastă compuse din instalații, echipamente și construcții necesare operațiunilor de tratare, curățare, uscare, comprimare a gazelor naturale ori a țițeiului;

         -art.3 alin.(1) întărește faptul că actul de autorizare emis de Ministerul Energiei înlocuiește autorizatia de construire / desființare pentru Terminalul de Coastă de pe uscat. Construirea unui obiectiv gen Petromidia, de către titularii de acorduri petroliere offshore, va fi autorizată de Ministerul Energiei și nu de către primăria, pe raza căruia va funcționa obiectivul, așa cum prevede legislația în vigoare. Astfel, se încalcă dreptul fundamental al unei comunități locale și al autorității publice locale de a participa și a decide în privința autorizării construirii și funcționarii unui obiectiv de tipul Petromidia, în localitatea lor;

2.    -art.7 alin (1) legiferează construirea unui obiectiv ca Petromidia pe uscat, prin derogare de la toate cerintele urbanistice și toate interdicțiile și restricțiile legale existente, adică fără a ține cont de PUZ, PUG, PATJ și fără a necesita întocmirea documentațiilor de urbanism. În schimb, prin art.7 alin(3), interdicțiile și restricțiile pe care un astfel de obiectiv le va impune zonelor învecinate, trebuie introduse în PUZ, PUG, PATJ, și respectate de toată lumea. Prin proiectul de lege votat în Senat, sunt total avantajate companiile petroliere care vor construi obiective gen Petromidia, fără a respecta cerințele urbanistice, restricțiile legale și toate interdicțiile din planurile de urbanism, din planurile de amenajare a teritoriului, din planurile de management, din planurile de gospodărire integrată a zonei costiere, fără a se întocmi documentații de urbanism și de amenajarea teritoriului. Toate celelalte persoane fizice și juridice, trebuie să respecte cerințele urbanistice, restricțiile legale și toate interdicțiile din planurile de urbanism, din planurile de amenajare a teritoriului, din planurile de management și din planurile de gospodărire integrata a zonei costiere și, de asemenea, trebuie să întocmească documentații de urbanism și de amenajarea teritoriului. Prin aceste derogări totale de la legea urbanismului și amenajării teritoriului, titularii de acorduri petroliere offshore, pot construi obiective gen Petromidia, în zona litorală și limitrofă, lângă locuințe, turism și agrement. În schimb, după ce au construit limitrof sau chiar în zone cu vocație turistică, companiile petroliere offshore impun prin efectul legii propuse interdicții și restricții de construire în zonele cu vocație turistică și limitrofe;

3. – art.16 alin(2) ”derogă de la prevederile art. 68 din Ordonanţa de urgență a Guvemului nr. 202/2002, privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003, cu modificările ulterioare”, astfel încât titularii de acorduri petroliere offshore pot construi conducte, instalații, adică obiective gen Petromidia pe uscat, în zona costieră, fără avizarea studiilor de impact aferente de către C.N.Z.C. Această derogare este o încălcare a tratamentului egal, în fața legii, a celor care vor să construiască în zona litoral – costieră;

4. –  art. 18 și art.19 reglementează statutul redevențelor pentru zăcămintelor offshore într-o manieră în care răpește guvernelor si parlamentelor viitoare dreptul de reglementare fiscal a operațiunilor offshore. De asemenea, pentru operațiunile petroliere offshore se păstrează din legislația veche doar reglementările favorabile titularilor de acorduri petroliere offshore, în timp ce reglementarile nefavorabile acestora sunt abrogate. “Creditul fiscal” introdus de proiectul “pl-x33/2018” în favoarea companiilor petroliere ar putea opera și retroactiv.

În consecință, ne întrebăm dacă  proiectul “pl-x 33/2018” a fost propus și redactat  de guvern sau doar de avocații ROPECA, pentru că interesele companiilor petroliere offshore sunt foarte bine reprezentate, în schimb, atât drepturile cetatenilor, cât și interesele fiscale prezente și viitoare ale statului, nu sunt deloc apărate și reprezentate.

Având în vedere cele prezentate mai sus, cerem parlamentarilor să voteze împotriva  “pl-x 33/2018” și cerem organelor abilitate, care au ca misiune apărarea legii a cetățenilor si intereselor Statului, să se autosesizeze cu privire la aspectele semnalate mai sus. Parlamentul României este obligat să cerceteze cine și cum a pus în operă un astfel de proiect de lege și să apere echilibrul dintre interesele statului, solicitările legitime ale cetățenilor din zona litoral – costieră și interesele companiilor petroliere.

Asociația Dominocost

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 5
Author

3 Comentarii

  1. Stai linistit ca n-or sari ca arsi looserii caca,arici pogonici in privinta incalcarii constitutiei,doar se fac furtisagurile sub obladuirea aceluiasi tradiceanu & ceva lui de militian

  2. majoritaea legilor in domeniul economic, iclusiv cea de funcionare a BNR, sint neconstitutionale.

  3. Nu poate fi adevărat. Cum, în cele două camere conduse de don Livache și preacuratul Tăriceanu se elaborează și se aprobă prin vot legi anticonstituționale? Nu cred. Astfel de legi pot fi create doar de statul paralel din umbra paralelă cu legea și în nici un caz de către preacinstiții oameni politici care luptă împotriva statului paralel.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.