Andrei Marga: Relația cu China

China s-a schimbat cel mai mult și a schimbat cel mai mult lumea în timpul nostru, încât acțiunile ei au repercusiuni oriunde. De aceea, pentru mințile lucide și responsabile, evoluția și luările ei de poziție invită la reflecție. În istorie, China a mai fost în atenția cunoscătorilor atunci când domina oceanele, în secolul al XV-lea, și când era producătorul cel mai mare al lumii, în secolul al XIX-lea. De la reformele din 1978 încoace, China a urcat însă în atenția decidenților responsabili și a publicului larg.

Rațiunea este simplă. China a devenit supraputere, economic, politic, cultural și militar, încât depinde, mai departe, de lume, dar și lumea depinde de ea. Aceasta nu doar pentru că aproape fiecare al cincilea locuitor al pământului este chinez, cum se spune, ci din cauze mai profunde.
China a înregistrat creșteri diferite, dar continue, de mulți ani. Andre Malraux îi avertiza pe europeni asupra pericolului unei greve la Canton. Azi se poate spune că de ceea ce se petrece în China depinde într-un fel sau altul orice om. Proiectul „rejuvenării națiunii chineze” și al amplificării prezenței ei în lume a și dinamizat viața internațională.

Am evocat altădată indicatorii de bază ai dezvoltării (A. Marga, China ca supraputere, 2022). Efectivul de lucrători de dimensiuni incomparabile, contactele fără rețineri cu lumea și învățarea explicită din cele mai bune experiențe rămân singulare. Analize americane și germane aduc, însă, date și mai noi. Comerțul Chinei cu SUA urcă spre 760 de miliarde dolari anual. Tot timpul sunt în Europa, în vizită, peste 6o de milioane de chinezi. Deja în 2016, în jur de 135 de milioane de turiști chinezi au vizitat lumea și au cheltuit peste 261 miliarde dolari. Investițiile chineze în UE au atins, între 2005-2018, suma de 152 miliarde, în SUA, de 183 miliarde, în Africa, de 300 de miliarde. În UE, se derulează în acest moment 1400 de proiecte chineze, mai ales în Germania, Franța , Marea Britanie. Prin Marea Chinei de Sud trece azi aproape un sfert din comerțul mondial.

Ponderea Chinei și importanța relațiilor cu ea a fost din nou clară în săptămânile trecute. Spre a asigura desfășurarea nestingherită a Chinei în schimburile internaționale, respectiv a se poziționa avantajos în raport cu China, președinții Chinei și SUA s-au întâlnit la San Francisco. Chiar dacă prioritățile de pe agende au fost vizibil diferite, iar rezultatele discuției nu sunt spectaculoase, ele sunt simptomatice.
Președintele Xi Jinping a pus în față liberalizarea comerțului și înlocuirea „competiției strategice” cu cooperarea. A declarat că „planeta Pământ este destul de mare pentru ca ambele țări să reușească, iar succesul unei țări este o oportunitate pentru cealaltă”, și că „a întoarce spatele unul altuia nu este opțiune”. El a continuat: „controlul produselor în comerțul cu China privează poporul chinez de dreptul său la dezvoltare” și a spus că „lanțurile industriale și de aprovizionare amenințate de întrerupere și protecționism” sunt „probleme grave”.

Președintele Joe Biden a pus în față trei domenii de cooperare – „schimbarea climatică, contracararea narcoticelor și guvernanța în inteligența artificială”. A declarat imediat că „noi ne aflăm într-o relație de competiție”, nu de conflict. Chestiunea nemijlocită este „să se reia comunicarea militară încât să se evite calcule greșite”. A conchis declarând „nu de-cuplării, nu izolării” Chinei. În chestiunea Taiwanului, a precizat că „politica ‘O singură China’ rămâne neschimbată (unchanged One China policy)”. Cum spune un jurnalist american, „Washington acknowledges, but does not endorse Beijing claim of Taiwan”.
În opinia mea, cu aceste optici, cele două supraputeri înaintează pe direcția cooperării în condiții de competiție – cooperarea fiind deocamdată cuvântul de ordine. Fie și în situația neașteptată în care China apelează cel mai insistent la liberalizarea comerțului internațional. Depinde, desigur, de ceea ce se va decide în lunile următoare pe capitole de cooperare. Ceea ce a ieșit însă din nou în relief este întrebarea: se abordează China cu criteriile din afara ei, sau se respectă ceea ce ea decide în ceea ce o privește?

Se poate discuta îndelung, dar este de preferat un realism sănătos. Desigur, peste toate, s-a confirmat din nou că, dincolo de prejudecățile, rumorile și fake news-urile puse în circulație, poziția față de China este tot mai importantă din considerente de adevăr și, desigur, de utilitate. Cine nu și-o stabilește corect, pierde în ambele privințe.

Îmi vin în minte edificatoare analize recente. Le amintesc pe scurt spre a consolida argumentarea în favoarea acestui realism.
Sub impresia neobișnuitei dinamici a Chinei, nu altundeva decât la Universitatea Harvard s-a trecut la reinterpretarea străvechii istorii a Chinei. Școala care a creat nivelul de azi al sinologiei în America a arătat că civilizația chineză a fost eminamente inovativă (John K. Fairbank, Merle Goldman, China. A New History, 2006). Ea a amintit, bunăoară, că Francis Bacon lăuda Europa pentru trei descoperiri care au schimbat lumea – imprimeria, praful de pușcă și magnetul. Mai târziu, s-a stabilit că erau, de fapt, descoperiri chineze. Școala a mai amintit că din 1890 încoace, în virtutea orientării spre inovație, chinezii nu au fost mulțumiți cu niciun model străin de organizare. Concluzia școlii era că, „posesor al unui trecut unic, poporul chinez nu ar putea să aibă decât un viitor unic”, pe care va continua să-l caute.

S-a confirmat, în orice caz, diagnoza consilierului prezidențial Hu Angang, care, deja în urmă cu mai bine de o decadă, a prezis „transformarea Chinei într-o supraputere matură, responsabilă, atractivă” (China in 2020. A New Type of Superpower, 2011, p.12). O supraputere orientată cultural spre „supraviețuirea civilizațiilor”, îngrijind „un teritoriu vast pe uscat și pe mare”, „economic și financiar foarte puternică”, cu un „efectiv mare de cetățeni bine educați și o infrastructură bine dezvoltată”, „capabilă militar de apărare și influență pe glob”, cu un „sistem politic capabil de acțiune globală”. Datele de acum un deceniu – 780 de milioane de lucrători în China, față de 448 milioane în India, 157 milioane în SUA, 111 milioane în Indonezia, munca bine calificată și organizată, nivelul înalt al tehnologiei, deschiderea (the opening-up) spre lume, învățarea din experiențe concludente, contactele – erau garanția și confereau Chinei perspective aparte.

Un cercetător american, Michael Schuman (Superpower Interrupted, 2012), a și proiectat imediat ascensiunea Chinei pe fundalul istoriei ei milenare. El estima că „în secolul al 21-lea se scrie un nou capitol al istoriei universale a Chinei….Fiul Cerului este în ascensiune” (p.453-454). Se pot discuta diverse scenarii, dar este sigur că în istorie chinezii au preferat felul lor propriu de a proceda. O vor face și de acum înainte.
Cercetători francezi (Mathieu Duchatel, Max Jean Zins, Guibourg Delamotte, Le monde vu d’Asie, 2012) au subliniat nevoia de a se ieși din exotism în abordarea Asiei și de a înțelege lumea „asiocentrată” a chinezilor, dar și a indienilor și japonezilor. S-a stins, între timp, polemica privind „valorile asiatice”, aceste popoare operând „revizia culturală”, prin care au preluat valori europene. Dar nemulțumirea a rămas. China afirmă azi o „viziune asupra lumii fondată pe centralitatea țării”. Ar fi greșit însă ca această viziune să fie socotită „monolit”, căci ea conține „un veritabil pluralism al vederilor în jurul marilor întrebări” (p.29), cu prevalența dată meritocrației într-un sistem rezervat față de democrația ce se practică azi în lume.

O conferință scandinavă a dat analiza cuprinzătoare a noului curs luat de China în ultima decadă (Robert S. Ross, Jo Inge Bekkevolt, eds., China in the Era of Xi Jinping. Domestic and Foreign Policy Challenges, 2016). Nucleul îl formează observația privind trecerea de la „low profile diplomacy methods” ale lui Deng Xiaoping, la o „viziune proactivă ce leagă activitățile economice domestice cu o strategie globală de export de capital, tehnologie și capacitate industrială spre alții care au nevoie de ele” (p. 123). O viziune ce țintește la schimbarea lumii în direcția „proprietății de stat, mândriei și fericirii colective și reîntineririi naționale”.
Analiza unui ziarist german (Martin Winter, China 2049. Wie Europa versagt, 2019) are ca leitmotiv teza că „în pragul spre anii 2020, Europa a intrat în primejdia acută de a fi pulverizată între China și SUA”, mai cu seamă în situația în care „China este singura printre marii actori ai politicii mondiale care, în pragul anilor 2020, are un concept strategic elaborat, cu privire la cum va formata lumea” (p. 81). Cedând însă „noii corectitudini politice”, din nefericire răspândită azi, ziaristul crede că marea țară de la Răsărit ar amenința nu doar cu cucerirea de piețe și forța nucleară, ci și cu „negarea valorilor europene”.

Te și poți întreba, relativ la o asemenea credință, dacă valorile europene sunt atât de vulnerabile și cei care le neagă atât de potenți. Sunt de părere că este doar o înșelare, în ambele privințe. Cunoscutul ziarist continuă: „Cu cât China este mai puternică pe planul securității internaționale , cu atât ea va căuta mai mult să-și promoveze punctul ei de vedere” (p. 196). Dar cine nu-și promovează vederile? Sau, un alt exemplu, „China lucrează la o rețea de dependențe ce cuprinde globul, care să fie într-o zi destul de puternice pentru a susține noua putere mondială” (p. 123). Aici ne confruntăm însă cu o chestiune veche, căci populația Chinei în timpul lui Iisus depășea cincizeci de milioane, iar sub Napoleon era de douăsutecincizeci de milioane de suflete. Nu cumva ar trebuie discutată istoria înainte de a trage concluzii?

Mă tem că asemenea abordări mai curând tendențioase decât realiste nu vor face decât să confirme ceea ce intelectuali chinezi de prim plan spun astăzi. Anume, că unii-alții, în loc să-și rezolve problemele – începând cu enorma datorie publică, trecând prin demotivarea populației și încheind cu stagnarea propriei gândiri prospective – se preocupă să caute pretexte pentru a împiedica China.
Cel mai notoriu ziarist german de azi, Theo Sommer, a descris sobru fenomenul „noii ascensiuni a Imperiului de mijloc, care are o adâncă influență asupra vieții cotidiene a oamenilor oriunde pe Pământ” și a pledat, cu o argumentare adusă la zi, pentru cooperare necondiționată. În relațiile cu China, „încercarea de a ajunge la acord merită totuși orice efort”. Europa și țările europene au „a lăsa la o parte chestiunea valorilor și a face din interesele proprii unicul criteriu al acțiunii” (China First. Die Welt auf dem Weg ins chinesiche Jahrhundert,2019, p.456). Numai astfel se iese la liman într-o situație a societăților și lumii deschisă spre viitor, care refuză încorsetarea în ideologiile și propaganda în curs.
Ceea ce recunosc tot mai mult și adepții noii „corectitudini politice”, precum Rudiger von Fritsch (Welt im Umbruch. Was kommt nach dem Krieg?, 2023), care scrie: „China este competitor economic și rival sistemic….O decuplare completă de China nu va fi posibilă și nu va avea sens. Avem nevoie de China și ca partener…” (p. 117).

În tot mai multe țări se fac cooperări fructuoase cu China. Din păcate, în România de azi, informații curate despre China actuală sunt puține și, ceea ce este dezamăgitor, înecate în propagandă ieftină. Ca și cum sensul istoriei s-ar decide de lipsiții de cultură și obtuzii de la Cotroceni. Care au făcut să se aleagă praful de o relație privilegiată, construită în timp și continuă distrugerea iresponsabilă a politicii externe a României, între altele întreținând necunoașterea lumii de azi.
În context, se impun câteva observații. Este nevoie de fiecare dată să se discute pe fapte, nu pe clișee. A verifica cele ce se vântură în zilele noastre, a cunoaște China din analize serioase, pe cât se poate la fața locului, este mereu o condiție de minimă civilitate.
Libertățile individuale, drepturile omului și democrația ce rezultă din ele sunt caracteristice culturii în care trăim. Dar, a le reduce la ideologie și propagandă înseamnă a le face deservicii. În definitiv, de ce să nu facem o democrație exemplară? De fapt, în numele propagandei și ideologizării, s-a ajuns ca, la noi, să nu se mai înțeleagă nici modernizarea, nici drepturile omului, nici democrația. Practic, România s-a izolat.
China de azi nu a cerut cuiva să o imite. Când ea însăși proclamă deschiderea (opening-up) spre lume, nu este miza ei să exporte vreun regim. Iar cine evaluează pozitiv China nu înseamnă că cere copierea ei, cum mai cred minți cufundate în prejudecăți. Nu este posibilă copierea, dar este necesară cunoașterea realității.

Pe de altă parte, replica frecventă care circulă la noi: „mutați-vă în China!” este doar rudimentară, și nu rezolvă pentru nimeni nimic. O înțelepciune străveche spune, de altfel, că fiecare are dreptul și datoria să contribuie la a crea o lume convenabilă acolo unde s-a născut.
La drept vorbind, după încercările cunoscute, dar neizbutite din Budapesta (1956) și Praga (1968), China a fost prima țară care a ieșit din schema „sau socialism răsăritean, sau capitalism clasic”, care mai bântuie unele minți și astăzi. Ea s-a eliberat de trecut, încât o altă societate, cu alte alternative, s-a instalat de atunci încoace pretutindeni, din multe cauze. Nu sunt încă elaborate analize sistematice ale societăților în care trăim, dar se impune nevoia diferențierii, dincolo ideologii, a relațiilor economice, geopolitice, civilizaționale.

Atunci când începeam studiul filosofiei, D.D.Roșca, influențat de Leon Robin, cu magnifica sa reconstituire a gândirii grecești, contrapunea în fața noastră, a studenților, gândirea chineză și raționalismul grec, ca și cum pe lume ar fi fost un singur raționalism. Azi este clar că au fost și altele. Oricât de uimitor pare, atunci când a reflectat asupra maximei „apa blândă erodează până și piatra cea mai tare”, Heidegger a folosit, daoismul, care complementase demult comportamentul bazat pe calcul, cu reflecția etică. Iar Whitehead a spus simplu: dacă vrei să-i înțelegi pe Peirce și John Dewey, citește-l pe Confucius, și invers. Înțeleasă până la capăt, viziunea pragmatismului este un produs chino-american.
Nevoia cunoașterii felului de a concepe lumea al chinezilor se profilează tot mai mult. Am avut privilegiul de a fi invitat să vorbesc la inaugurarea Institutului Național Confucius, din QuFu, și mi-am dat seama de amploarea tezaurului Chinei, care are documente scrise începând cu peste un mileniu înainte de era noastră. Am putut observa însă și principii simple. Pe unele le-am regăsit reafirmate la San Francisco, recent. De exemplu, „să cauți soluția convenabilă fiecărei părți”, „este loc pe Pământ pentru fiecare”, „să nu intri în competiția strategică, căci te obligă la părtinire”, „să rămânem la integritate”. Ele vin din bogata tradiție a civilizației chineze și merită cunoscute. Fie și numai pentru înțelegerea unei tot mai importante abordări a lumii în care trăim.
Andrei Marga

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 26
Andrei Marga 578 Articole
Author

73 de Comentarii

 1. Nimeni din cei ce vor citi aici ce-a scris domnul filozof Marga nu poate să spună cine a venit cu zicerea devenită program politic : “crossing the river by touching the stones” și în general să explice ce însemnă asta și cum se aplică practic.

  Ce-mi veni, păi îmi veni deorece singura industrie care se comportă ca o industrie legitimă, e de succes și e perfect integrată în sitemul economic mondial din India e industria farmaceutică.
  Și modul în care acesta a apărut de la zero, a crescut și s-a schimbat de la o decadă la alta a fost descris de un site de analize economice “Asianometry” care este extrem de pro westic și pro capitalist și free market oriented ca drept fiind “crossing the river by touching the stones”

  https://youtu.be/WkylI-78U6c?si=EWEosorkk4OcKXrr

  Nu demențe gen tăiatul cozii câinelui ca pe la noi.
  Nu lătrături ideologice de hahahaha economics = economile politică ciiiii :
  ia de, dacă crezi că știi și poți ia de fă
  șiiii ia de fără bagheta lui Arabela ori inelul lui Rumburak.
  Ia de fă, fă aici, acum, din ceea ce este și nu din fumurile lui n-ar fi rău să fie bine.

  In rest despre minumul de civilitate . Hmmmm civilitate cu cine ? Cu tovarășu gradu ?
  Că deh de mult România nu mai e civilă ci e strălucitoare în întuneric.

 2. Excelentă logică, se poate sintetiza astfel:”chinezii sunt mulți, mi-e frică de ei dar poate că nu sunt așa de răi, adică nu sunt răi deloc.Sunt comunisti dar altfel așa că parcă nu prea sunt comuniși, adică nu sunt comuniști deloc, ia uitați-vă, ăi de la Harvard zic că așa e!”.China de azi e un faliment pe toate planurile, o creație a WEF prăbușită de PCC și defectă din naștere, la fel ca WEF.Că schwab a spus că „China must lead” și fascismul lui vrea punctaj social, lătrat pe toate canalele oficiale media ca fiind noua mântuire a poporului tot mai necredincios, asta nu schimbă teoria cu nimic.Că doar de asta sunt buni filozofii, să justifice orice ticăloșie.Cooperarea sino-americană? Fentanyl, joburi pierdute, cercetare furată, sărăcie, datorii, deteriorarea securității, asta primesc americanii de rând, asta vrea WEF și pentru Europa. Energie pe fosili, poluare, suprapescuit, jefuirea lumii a treia dar și a propriei populații nu ridică probleme pentru PCC dar nici pentru WEF, liderul informalal UE, un organism nazist care cârâie încetișor că „is the time to think the unthinkable” adică ciurul genetic, obsesie nazistă băgată ușurel pe sub ușă în neocultura generației Z care te face să te gândești dacă nu cumva va fi ultima.

 3. Și pentru că tot veni timpul distopiilor, propaganda woke cu polonicul pe toate canalele oficiale, ascunderea evidenței și mușamalizarea crimei în masă gen rebotezarea virozei chinezești, rezultat al cercetării militare chinezești pe bani americani puși la dispoziție via fauci cu concurs canadian, care a secerat 20.000.000 de oameni(plus câți o mai fi mâncat big farme pentru profitul ei)și împrăștierea ei voită în primăvara lui 2019, înlăturarea forțată a lui Trump care se apropiase cam prea tare de adevăr, toate acestea par a străluci in absentia din ditiramba d-lui profesor.Ar mai fi de amintit frăția întru crimă a kamarilei eliților WEF cu omologii PCC și faptul că și-au dat seama cam târziu pentru niște” genii” cum se visează, c-au fost trași pe fus iar azi își mută jucăriile prin alte sărăcii asiatice, deși, într-un gest de”bunăvoință” China le-a facilitat cumpărarea de teren în Maui incendiind insula cu un masser de pe un satelit militar după ce anul trecut, ca repetiție, au incendiat pădurile Canadei spre bucuria ecofasciștilor încălzitoriști. Mă rog , prostul visează până dă cu capul de perete, chiar dacă numele lui e schwab. Dar capitalul neinvestibil se cifrează cam la 40.000.000.000.000$ pentru că săracul nu se înghesuie să cumpere chinezării cu firfireii lui așa că stăpânirea trebuie să treacă de la morcov la bici.Și conform zicalei că draqu nu-i așa negru când trebuie să te faci frate cu el ca să treci podul, dragostea cu năbădăi a lui schwab cu xi intră în episodul 2.Dar nu vă faceți iluzii, nici noi, rândașii europei, fie chiar și profesori universitari sau ziariști și nici omologii noștri mulți chinezi sau africani ori de alte nații și rase, nu suntem iubiți de kamarila puterii big money și, în subsidiar, politice care vor să ne căsăpească pentru că numărul nostru reprezintă o amenințare potențială pentru ei.

 4. Nu cred in pierderea influenței vechii Europe în China sau in lume. In epoca noastră tehnologică, dominată de robotizare și inovații în domeniul inteligenței artificiale, de globalizare economică, se uită faptul că Europa a fost și continuă să fie laboratorul ideologic al umanității,nicidecum China. Faptul are o importanță uriașă, pentru că marile transformări sociale nu provin – așa cum greșit credea Marx – de la schimbări intervenite în infrastructura economică ,ci de la schimbarea ideologiei care domină o societate la un moment dat.

  In definitiv, și la nivel tehnologic, dar mai ales ideologic, China este tributară Europei, la fel ca și SUA, de altfel. Astfel, China este condusă în continuare din punct de vedere politic de un partid comunist, care a decretat marxismul că fiind ideologia oficială a statului chinez. Or marxismul este una din ideologiile apărute în vestul Europei,fiind apoi exportată în restul lumii, inclusiv în Rusia și China sau America Latină, nu invers.

  Mai recent, evoluțiile economice sau politice din ultimele decenii din SUA și Europa de Vest au stat sub semnul neoliberalismului,opus socialismului sau marxismului. Or, știm că neoliberalismul este o ideologie postbelică al cărui autor a fost austriacul F. von Hayek,originea acestei ideologii fiind deci tot europeană :
  https://americanaffairsjournal.org/2023/08/the-ghosts-of-mont-pelerin-visiting-the-birthplace-of-neoliberalism/

 5. Chiar dacă China nu pare interesată în exportul ideologiei marxiste sau al experienței chineze în materie în lume, așa cum au procedat sovieticii , totuși în relațiile externe regimul din Beijing are legături strânse în primul rând cu partidele de stânga din Europa sau SUA. Liderii chinezi justifică această preferință prin existența unor afinități ideologice între regimul chinez și aceste partide .

 6. Așa că pun alte „minuni” în practică.După federalizarea Europei și atomizarea prin sărăcire, otrăvirea prin mâncare, limitarea accesului la sănătate cât mai e el și invazia cartelurilor drogurilor sudamericane pe mână cu CIA(ați auzit bine, CIA face trafic de droguri în SUA, a fost scandal în toată regula), urmează soluția leninistă a crizei: mâna de fier,salutată de toți prostovanii.Viitorul? Citiți-l pe Orwell, faceți efortul, merită.Dacă vă e lene, căutați”1984″ ecranizarea cu Richard Burton, care a dorit să-l facă deși mai avea puțin timp de trăit.O săînțelegeți de ce a făcut-o.Merită.

 7. Recapitulând,putem susține fără a greși că majoritatea ideologiilor din ultimele 3 secole provin din Europa, de la iluminism și nationalism ( Franța ) la liberalism ( Franța și Anglia ) socialism ( Franța ) fascism ( Italia și Germania ) marxism ( Germania) sau ideologia pieței ( Scotia, Marea Britanie ) și neoliberalismul ( Austria ).

  Experiența Chinei din ultimul secol este în realitate o negare a materialismului istoric marxist. Marx susținea că transformarea revoluționară a unei societăți are loc atunci când se produc schimbări fundamentale ale infrastructurii, în domeniul forțelor și relațiilor de producție. Din anii 1980, China a trecut prin schimbări uriașe în ambele domenii, fără că monopolul politic al partidului comunist chinez să fie pus în primejdie, așa cum prevesteau și sperau liberalii vestici în anii 1990 sau la începutul acestui secol. Mai mult, toate transformările din economia sau societatea chineză au fost inițiate ” de sus „, de către liderii CCP, nu invers, că urmare a presiunilor interne sau externe.

 8. Clio dragule, vezi de unu’ „serpenza”, a stat acolo (în China) cam 2 decenii.Ca un intelectual sadea, nu cred că zi probleme cu engleza.Ai să afli cum stau lucrurile la firul ierbii și-ți va fi util pe viitor când vei intra în viața reală de care pari acum izolat de câteva povești cu zâne feministe și tătuci zâmbitori, sfătoși, cu mustăți mari și uncheși cu chipiu.

 9. Să stric ziua cîtorva.
  Anii 2000 am slugărit, în Ca și SUA, la o mulținațională. Am fost martorul transferului de tehnologie în China, mură-n gură.
  China nu este decît noul lagăr de muncă. Nci vorbă de IQ, nici de educație*, nici de spionaj eonomic.
  * ēdŭcātĭō,12 ōnis, f. (educo 1), action d’élever : [des animaux et des plantes] CIC. Fin. 5, 39 ; [animaux] Amer. 63 ║ [plantes] PLIN. 16, 94 ║

 10. Marga nu a aflat că Xi s-a dus în SUA? China a făcut pasul către SUA, către globalizare, pasul delimităriii de Soviet?!?
  Fără globalizare, economia Chinei se închide mâine!

 11. in Romania aplaudam masurile anti-chineze trumpiste,care au scumpit bunurile de necesitate importate de SUA aplaudam minciunile despre TIK-TOK SAU UIGURII’PERSECUTATI”.
  de 15 ani serviciile secrete boicoteaza orice investie chineza si influenta culturala

 12. ca un om modest fara multa scoala prin anii ’90 am gandit si spus printre amici. ” China e ca un sultan care pare ca se odihneste, dar cu un singur deget intr-o zi va arata lumii cine este.” In general occidentul milenii a orbecait in intunericul mintii si cruzimii in timp ce Rasaritul cauta Lumina intelepciunii. Cineva drag spunea ca limba lor are 30.000 de semne si cine le cunoste este un adevarat intelept. Cati oare nu-i ridiculizeaza pe chinezi, persani, indieni, greci/traci, considerandu-i primitivi, desi ei aveau filozofi cand altii nu existau. Orfeu discipolul spiritual al lui Apolo a trait inaintea lui Homer aprox. 1200 iHr. (sec.XII) Confucius, Lao Tuz, Buddha, Thales, Pitagora Socrate au trait in secolul VI iHr de Aur, dupa alte sase sute de ani a fost Iisus si inca sase sute i-au trebuit ca sa se nasca unui profet care sa uneasca printr-o limba prin care s-a transmis invatatura unui neam. In acea vreme Istoria denumea Evul Mediu drept intunecat. Apoi in sec. XII Omar Khayyam cauta aurul din suflet cand atlii erau fascinati de alchimie, dornici sa faca aur din orice. Numai ca AUR-ul este opera sufletului…si nu va dainui decat acolo unde inima e plina de Lumina…

 13. Ai incredere in tine. Nu te lasa bantuit de intuneric. El iti creaza angoase asa cum a facut si in pandemie si se hraneste cu deznadejdea oamenilor. Ai incredere in Psalmul 138 sau 139 (dupa alt cult) versetul 16 in care Dumnezeu iti cunoste zilele. Intunericul poate stapani trupul, il poate schingiui, chiar distruge, dar nu si SUFLETUL care-i de la Dumnezeu. Ei nu inteleg ca de fapt pe zi ce trece implinesc cuvantul lui Iisus cand in loc de nemurire vor primi a doua moarte. Noua ne ramane nemurirea lor disparitia oricat incearca sa joace rolul de filantropi si nu le iese.

 14. Intrebarea e daca oamenii ar prefera sa traiasca bine intr-o dictatura sau sa doarma in strada intr-o democratie? Acum, nu-i vorba, ca si America si Europa incep sa cam semene a dictatura dar din pacate fara a se trai macar bine, gen China. Adica lose-lose!

 15. Păsarea mihai viteazu, zicea votbă mare, odată, un bețivan.Tătucii răi vs tătucii buni gândesc românii care n-au găsit vreunul bun în 2000 de ani, decât la modul trecut-comparativ.Ăl de nu-și vede șefu-n oglindă visează mokacisme și tătuci zâmbitori într-un viitor roz care nu va veni vreodată, zic eu.Degeaba n-ai tu nimic cu politica,pentru că, din punctul ei de vedere, tu ești extrem de interesant, ai onoarea să fii animalul ei de experiențe.Dar când observi asta, sari în trecut, la tătucul”ăl bun”, oricum mai bun ca”ăștia” pe care i-ai ales cu mânuța ta.Și uite așa, căruța tonților cu bani duce lumea-n prăpast, pardon, paradis! Dar tu laudă-i, că poate, cine știe…

 16. Păi bre…China s-a dezvoltat în 30 de ani cât America în 300..Au demonstrat și demonstrează inteligența și perfectă organizare. Au construit la cheie spital pentru 10 mii de COVID într-o săptămână.. Acum in 24 de ore au montat cea mai mare turbina eoliana..Deci poți fi concurentul lor vreodată ? Nu cred..

 17. `IMAGINEA CU CARE ]NCEPE ARTICOLUL==CHINA AUTOSTRADĂ== E REALĂ, ORI DOAR RECLAMĂ? CĂ DACĂ-I REALĂ NU-I DE NOI -E PREA MARE,PREA COMPLICATĂ -DECI D”AIA NU COLABORĂM CU CHINEZII!

 18. China a fost facuta mare de prostanacii bogati si lacomi ai Vestului,aia care nu vedeau in chinezi decat mana de lucru ieftina si peofituri.N-au gandit o clipa ,sau nu le-a pasat,ca fiecare sabie are doua taisuri si odata cu mutarea fabricilor in China isi slabesc propriile economii din tarile de origine.

 19. Poly, majoritatea structurilor de gen, cu excepția căilor majore, sunt butaforie.Spunei și lui nea ursake că se tot groovăie pe-aici că știința chineză a inventat betonul tip „tofu” din care su t construite unele pasaje prin care cad camioanele, și străzile care înghit pietoni pe youtube shorts.Să-i mai spui că se prăbușesc blocuri cu 30 de etaje când bate vântul mai tăricel? Nuuu.Lasă-l să doarmă cu capul pe propagandă.Pe canalul cu serpenza poți să vezi ce nu vrea PCC să vezi.În fond e un partid comunist ori partidele comuniste sunt bune la laudă și cenzură.

 20. Are dreptate Postăkel – lăsați China, băieți, dacă nu o pricepeți! Mai bine v-ați ocupa de necazurile voastre și de cele de acasă. Vedeți melodia nouă a lui Chirilă – Der Trântor. Vă lămuriți ce aveți de făcut. Propagandă de doi lei chinezii nu mai fac, de aceea sunt în cursa în care sunt. Falsuri e ușor să spui, adevărul e greu. Bine observă și aici Postăkel. Marele Urs dă exemple clare. Călin ăsta nici acum nu trece de grădiniță. Clio nu știe, dar vorbește pe lîngă realități. La citit, băieți, și la cinste. Școala fără cinste e ca fără de școală.

 21. Bineinteles, idiotii de politicieni romani nu vor sa aiba legaturi cu China.
  Germania, Franta, Italia si alte tari se ingramadesc sa aiba relatii economice, politice si de prietenie cu China.
  Idiotii de romani, NU.
  Cred ca Ceausescu a fost cel mai mare om politic al Romaniei pentru ca a facut totul ca sa aiba relatii de prietenie, de colaborare si economice cu cat mai multe tari din Europa, Asia, Africa, America de nord si de sud, Australia.
  Dupa 1990, s-au stricat peste 75% din relatiile avute de Romania cu alte tari.

 22. Rugam Redactia Cotidianul sa precizeze daca FOTO postat la articol este TRUCAJ sau REALITATE din China comunista!.

 23. @ Hello.. este material didactic pentru arhitecții romîni, sau poentru cei cu zeci de studii de fezabilitate extra scumpe, insă unde știu doar să mute munții și pădurile , nu pot cu structuri suspendate, prefabricate..sp nu aibe treabă cu broaște sau gîndaci..Evul mediu intîrziat romînesc e incă la guvernare..

 24. ‘wuhan’ este un ‘film’ prost regizat de china&usa
  ‘covid’ este un ‘film’ prost regizat de uE&usa
  ‘ukraina este un ‘film’ prost regizat de urss&usa
  ‘Gaza’ este un ‘film’ prost regizat de israel&usa
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,neverending story

 25. Occidentul propriu zis consta in Spania, Portugalia, Anglia, Olanda, Franta, Germania si inca cateva tari care s – au imbogatit prin jaf si furt Colonial cu durata de circa 500 de ani….cand efectiv au jefuit intreg Globul pamantesc, carand tot ce era de valoare in Metropole….Economia de piata, Comunismul, Liberalismul existau cu multe secole inainte de a fi cunoscute de Occident, care nu a facut altceva decat sa le sistematizeze…..China era prima putere economica a lumii in sec. 11, cand Occidentul nu exista….Deci China ar fi putut ajunge din nou in Varf si fara Occident….Occidentul a produs Colonilaism, Razboaie, Cruciade, doua Razboaie mondiale si e pe cale sa il produca di pe al Treilea…In prezent in Romania si in lume din 100 de posesori de divaisuri moderne, electronice, 90 de posesori le au din Est, din China….

 26. China este singura lumina, singura speranta in mai bine a Omenirii in ultimii 35 de ani…..Rumunache crede ca China e mare si tare fiindca fura si copiaza tehnologie occidentala…Fura si tu rumunache, daca crezi ca e simplu, daca crezi ca e posibil…Rumunache blesteama Occidentul ca a mutat productia in China…Dar rumunache nu vede ca Occidentul NU mai poate sa vanda produse pe care China le vinde cu pret de 3 ori mai mic….Bine, rumunache blesteama Occidentul ca nu a venit cu Armata in 1945 sa omoare comunistii ca sa ramana Nazistii la putere…dar rumunache nu stie ca, militar, Occidentul era mult inferior Armatei rosii in 1945.

 27. @ Nesigur , ai vazut ca e traficul slab , si bagi o postare provocatoare ? Slab tataie , slab ! Trebuia luat fiecare comentator pe rind .Facut cu ou si cu otet , dupa reteta cunoscuta .

 28. Autorul sloganului este Chen Yun, aprilie 1950 si defineste conceptia chinezeasca de a programa in timp dezvoltarea, un fel de „pas cu pas” (cred ca de la chinezi s-au inpirat consultantii lui Iohanis), dar programatic si strategic.
  Nu faci un pas spre alta piatra pana nu te-ai uitat in jur si te-ai asigurat ca pasul urmator este in siguranta si bun.
  China face strategii de dezvoltare in toate domeniile pe zeci de ani…cu targeturi precise, cuantificabile economic, social si cultural. La chinezi nimic nu e la intamplare si dupa ureche ca la noi,

  Din nefericire IOhanis a plagiat lozinca, dar a rmas cu ea….s-a culcat putin si a uitat sa paseasca….

 29. Uniunea Europeana este toxica pentru Romania. Din toate punctele de vedere…Romania e o Colinie…si asa va ramane pana cand se …decolonizeaza….Occidentul asa cum l – am definit mai sus poate sa treaca la tehnologia verde pentruca isi exporta milioanele de vehicule pe combustili fosili in Coloniile sale. A mutat poluarea in Colonii. Pentruca poate, ca d – aia are Colonii.

 30. Putem constata cu relativă ușurință faptul că atitudinea americanilor în ultimul deceniu s-au schimbat radical față de euforia lor din primul deceniu al acestui secol. China a fost decretată drept cel mai mare pericol pentru planurile de hegemonie globală americane, samd

  Asta a dus la o ruptură la nivelul elitelor americane. In timp ce elita oamenilor de afaceri este mulțumită cu profiturile realizate în ultimele 3 decenii în China, oamenii complexului militar-industrial american au nevoie de un inamic puternic,capabil sa justifice bugetul apărării, care se apropie in SUA de un trilion de dolari.Acest inamic a devenit China.

  Ruptura s-a observat recent la conferința APEC din San Francisco,unde 400 de lideri ai lumii afacerilor americani l-au ovaționat pe XI la banchetul oficial, în timp ce presa conservatoare sau neoconservatoare a făcut spume la gură împotriva regimului chinez. Unii autori se întrebau pe bună dreptate ieri cine cunoaște mai bine situația din China, oamenii de afaceri – McDonald’s a decis să extindă de la 500 la 1000 rețeaua lor de restaurante de acolo – sau unii politicieni conservatori și ” experții” lor din mass media ? Răspunsul la întrebare mi se pare evident :
  https://www.realclearmarkets.com/articles/2023/11/24/who_knows_business_better_pundits_or_those_in_business_994512.html

 31. china care fura tot ce misca, falsigica si vinde ieftin si prost, a devenit „motorul globalizarii”, visul lui soros. se pare ca „planul” cumva a reusit, insa nu va tine prea mult. tavalugul vine peste noi toti.
  **Istoria pierduta a marilor resetari.

  „Istoria este minciuna asupra căreia s-a convenit.”
  -Napoleon Bonaparte-

  „Fiecare înregistrare a fost distrusă sau falsificată, fiecare carte rescrisă, fiecare tablou a fost repictat , fiecare statuie și clădire redenumită, fiecare dată a fost schimbată. Și procesul continuă zi de zi și minut cu minut.”
  -George Orwell, 1984

  https://t.me/veritasadevarulnecenzurat/8978
  https://t.me/veritasadevarulnecenzurat/8979

 32. Hello, pe unde circulă tancul se face întotdeauna bine. Vezi pe undeva vreo mașină? Cât despre boschetari, @Cibi, are China destui.Au și o mișcare printre tineri care are ca motto”las-o să putrezească”, tot mai răspânită care spune că dacă tragi ca boul 20 de ani prin fabricile cu plasă antisuicid din satele”cancer”nu zi nici o șansă la o casă,o femeie și un copil, ci, cel mult la o moarte de boala sus menționată așa că trebuie să înveți să muncești cât mai puțin și rar și să trăiești fără să te zbați, într-un adăpost al tău minimal.Partidul se tot screme cu tipul ăsta de abandon și minte de-ngheață fluviul galben dar e corupt până-n măduvă și n-are nici o credibilitate.Dar astea nu apar în poze.

 33. I:CHING, Cartea schimbarilor, am in fatza o interpretare tradusa de Elena Judica Cordiglia in iulie 1987 unde este Confucius shi o alta carte mai ampla in germana scrisa de Richard Wilhelm in Peking, Somer 1923. Adevaruri nescrise dar simtzite.

 34. @ marin…Golane, de ce nu copiezi si tu cum zici ca face China, daca e asa de simplu si de posibil? …Golane, tu traiesti din Ratia de Parizer cu Soia de la NATO si nu stii sa faci nicio o cazma…De aceea ti – e frica de viitor, te temi ca ramai fara Parizer…China hraneste 1,4 milioane de oameni si baga in casele pamantenilor de pretutindeni 6 produse electronice din 10….China are Rusia alaturi, in sfarsit Rusia s – a lamurit ca Occidentul e toxic…Rusia are resurse energetice descoperite suficiente pentru inca 400 de ani.

 35. Draga Andrei : „democratia” euro-atlantica e o gargara. Loviturile de stat contiue (trotzkismul SUA) nu tzin de nici o democratie. Bazele militare americane, ocupatia teritoriala si spolierea de bogatiile naturale a restului lumii + transformarea în „dusmani” a tarilor ne-NATO, n-are nimic de-a face cu democratia. Doctrina de sorginte nazista a „exceptionalismului” SUA. Vârâtul nasului în chestiuni interne ale altei tari. Bombardamentele, distrugerea civilizatiilor (de la Coreea si Vietnam, în anii ’50-’60 ai secolului trecut, si pâna la fosta Yugoslavie, Siria si Ucraina de azi) si interzicerea unor culturi (SUA si UE privind cultura rusa, si, anterior, americanii distrugând Pieile Rosii batându-si joc de riturile lor initiatice) n-au de-a face cu vreo o democratie. SUA-UE au pierdut, @Andrei. China de azi echivaleaza, cu pastrerea proportiilor, privind amploarea descoperirilor geografice, la vremea respectiva, Grecia si Roma antice. Cretinii de oameni „politici” euro-americani actuali ar trebui, daca ar avea bun simt, sa-si defineasca termenii. Mai ales ca, pentru ei, violenta si teroarea, amenintarea, santajul, coruptia si distrugerea, Mafia, cu alte cuvinte, se cheama „democratie”. Suntem în plin Orwell, „1984”. Având inclusiv un „Minister al Adevarului”. Plus ca „democratia” „mondialista” = spolierea bugetelor tarilor UE si NATO, distrugerea economiilor lor, a cercetarii stiintifice si culturilor nationale, a popoarelor, spre a le înlocui c-un „popor european” (sic!) unic, si-nchiderea granitelor, bunului simt, inclusiv! Confiscarea umeraselor de lemn ale cetatenilor rusi, în Estonia, spre-a-mpiedica … „traficul”! Farfuridi, Brânzovenescu, Pristanda, Tipatescu si Zoe euro-atlantici (Hitlery Clinton, cu zeci de miile ei de documente oficiale pierdute), @Andrei draga!

 36. @hello

  Da un google serch pe imagine și o să vezi de unde e.

  Și nu e nici cea mai mare și nici cea mai complicată.

  Cât despre betonul tofu să vă dau exemple din USA ?

  Cât despre cum se facă când se face Acu 18 ani Shenzhenul nu avea nici-o stație de metrou , azi Are 370 stații de netrou și 570 km magistrală de metrou.
  Asta e diferența dintre cei dare fac și cei ce azteaptă să vină alții ( de preferință americanii) și să le facă lir moca o țară la cheie

 37. Rămân la a saluta exemplele date de Postăchel și Marele Urs. Ce evocă Ileana R-son este de examinat, dar ar fi o discuție mai largă.Sunt și alte exemple, dar e bine că se atrage atenția și în România că faptele sunt diferite de clișeele întreținute de oameni care vizibil nu cunosc realitățile. Nimeni nu știe totul, dar disponibilitatea la a învăța este altceva decât îndărătnicia în clișee. În definitiv ar trebui citit, mai mult decât a cita de pe siteuri îndoielnice. Pledez, în orice caz, precum o face și temeinicul articol Relația cu China, pentru lecturi, imagine curată a realității, schimbarea și la noi a privirii. Mai ales că schimbarea este deja avansată în lumea largă. Cel mai rău la noi este năravul falsificării, de toate felurile, deoarece împiedică normalitatea. Cum am scris mai sus, Tudor Chirilă, cu Der Trântor, ar putea fi o deschidere.

 38. @ dragă S
  Dacă ai avea vreme să citești toată intrarea in Wikipedia ai vedea că sensul dat ei in 1950 de Chen Yun e radical diferit de sensul dat ei în 1990 de Deng Xioaping.

  Sensul dat de Deng Xiaoping și implementat de exemplu în industria farmaceutică Indiană e cel al gradualismului, al lui fiecare pas , fiecare schimbare făcută, trebuie să fie adecvată momentului său trebuie să producă ceva rezultate pozitive pe termen scurt sau cel mult mediu ,maximum în 3-5 ani trebuie să se vadă progresul.
  Orice pas făcut nu e bazat pe ideologie ci pe nevoia de a genera rezultate pozitive pe bază de resurse concrete , resurse reale disponibile aici și acu , în contextul național și internațional ce există aici și acu .

  Adică exact invers față de planificarea habotnică pe 20-30 de ani.
  Planificarea dă direcția generală, pasul însă trebuie făcut aici și acu și trebuie să genereze rezultate pozitive aici și acu și nu doar la Paștele Cailor undeva peste 30 de ani în viitor

  “ Crossing the river by touching the stones means „to take one step and look around before taking another”. “
  https://en.wikipedia.org/wiki/Crossing_the_river_by_touching_the_stones

  Ori asta ne-a lipsit nouă în Ro pragmatismul pe termen mediu și scurt că vorba lui Keynes : “ pe termen lung noi cu toții suntem morți”.

 39. Cine s- a opus cel mai tare colaborării cu China ? Ia să aud,mai știți?USRul lui Barna! Si guvernul lui Cioloș.Și i- au sărit in cap lui Ponta că vrea cu China…Că punem noi poloticienii,numai după ureche.

 40. @postăchel Gudurău
  Dacă l-ai fi cunoscut personal pe Serpentza și pe prietenul sau LaoWai aici la fața locului în Shenzhen ai fi stiut de ce nu trebuie să îți bați capul cu ei ori cu materialele de propagandă produse de cei doi.
  Dar deh, lătrău la lătrău trage.

 41. …china este doar un datornic, un urias cu picioare de lut…ganditi-va la politica lui trump, a ariciului atacat-s-ar potrivi perfect si tarii noastre:izolationismul versus globalism!… doar tarile care indeplinesc minimale dar esentiale conditii de subzistenta-adapost, ingrijire,hrana-razbesc…china a fost avantajata de lacomia corporatista, fara foamea de profit a corporatiilor si fara apetenta pt consum, indusa de acestea, china ar fi fost si acum in feudalism…toata lumea da vina pe rusi pt piedicile intampinate de trump in cariera politica…gresit!…cel mai mare dusman al eradicarii globalizarii este china…china a devenit ce a fost-este inca-germania pt europa…graba schimbarilor in plan mondial nu exprima decat frica pierderii avantajelor…marga are, ca in toata pseudofilosofia lui, ancestralul spirit de sluga!…

 42. Laur, nu cred că vorbim despre aceiași oameni iar tot ce trebuie să știu despre comunism știu de la moșu-meu și din proprie experiență, inclusiv din Timișoara Decembrie’89 când în Duminica Neagră am văzut cum se sting luminile în centru și începe răpăiala.Eram lângă fostul dispecerat TAXI de lângă gardul grădinii de vară a Cinema Capitol.Nu-mi povesti aiureli despre lucruri pe care le-ai inventat sau auzit de la alții. În plus, faptul că a luat-o capitalismul pe arătură nu face comunismul mai potabil.Capitalismul s-a fâsâit pentru că banca nu performează în medicină, alimentație sau construcții, necum în alte zone.Unde intră, minte și fură pentru că poate iar constructul ăsta se cheamă fascism. Comunismul este o dictatură aparte care exclude și banul, o prostocrație mincinoasă și violentă.Unde se întâlnesc amândouă se cheamă crima organizată, cu stăpâni și sclavi, o prostocrație feudală încremenită în care resursa umană e irosită, valoarea suprimată iar clasa superioară are puterea pe veci, inpunitabilă și incontestabilă, ceva în care s-a bălăcit India 5000 de ani.Comunismul ia sfârșit întotdeauna la preluarea puterii iar capitalismul se dezvoltă exclusiv în prezența amenințării.Nu sunt niciunul viabile pe termen lung.Cimpanzeul(ii) dominant trebuie să părăsească scena cu politica lui cu tot.Oricum nu e bun la nimic.

 43. Vînătorule de aiureli, te dai în stambă. China datornic? Yes, are în SUA depozitați încă 1200 de miliarde de dolari, iar în UE cam tot atât. În SUA a avut 4100 de miliarde. Taiwanul are și el în SUA 600 de miliarde de dolari. Tot la vale, tot la vale te ții, cu diversiuni.

 44. Desigur, sunt multe de spus. În primul rând dpdv politic. Nici capitalismul nici comunismul nu au putut să asigure o bună stare pentru toată lumea. Simplu spus cred ca în China se încearcă o combinare a celor două. Până acum se pare ca reușesc să obțină mai mult decât fiecare din cele două. Se pare ca în fiecare an peste o sută de mii de chinezi își fac concediile în străinătate. Dar nimeni nu se gândește să ramena acolo. Nu o fi foarte rău dacă se întorc. Iar dacă e să vorbim din punct de vedere economic, ce au realizat în ultimii treizeci de ani, cred ca e un miracol și toată lumea ar trebui să ceară și să aplice metoda. Aș recomanda scepticilor să vadă pe internet autostrada China-Pakistan, de peste 1300 de km., unele porțiuni la peste 4000 m. înălțime iar altele pe piloni pe cursul unei ape într-o strâmtoare. Mai sunt multe altele, TVG cu recorduri de viteze, autostrăzi spre Tibet prin pustiu, intersecții de autostrăzi pe multiple nivele, câmpuri fotovoltaice imense….. etc. Departe de mine dorința de face lobi pentru China și mă aștept la critici și insulte, dar dacă e într-adevăr așa?

 45. westul respira de acum incolo gazele de eshapament ale motorului economiei chinezesti.
  in citva anii unele state westice nici fumul de esapament nu il mai simt…cazul romaniei..distanta va vi muult mai mare
  in orasele mari standardul de viata este comparabil cu Polonia zilelor noastre.
  muncesc, gindesc, inoveaza, produc
  au resurse materiale si umane
  au oameni educati
  ei controleaza costurile
  ne pupa din mers…

 46. „Cel mai mare proiect din istorie: China globalizează lumea finanțând-o !”
  Ceva ce încă n-a făcut nimeni până acum.
  Și de aceea în prezent se ridică o mare întrebare :sionism, sau sinoism ?
  Un banc încearcă să lămurească cel mai bine situația în care ne aflăm, mai bine zis în care se află cele două :
  Un medic chinez a deschis în SUA o clinică privatăși a pus un afiș pe care scria:
  „Tratamentul costă 20 $. În caz că boala nu vă trece primiți înapoi 100 # ”
  Un avocat evreu considerând că-i o bună ocazie de a-l umili , dar și de a câștiga 100 $ vine la clinică :
  Avocat- Mi-am pierdut gustul !
  Chinez- Soră, adu medicamentul din cutia 22 și picură-i pacientului trei picături în gură .
  A – Pfui, dar asta-i benzină !
  C- Felicitări ! V-ați recăpătat gustul și trebuie să achitați cei 20$ !
  Plătește și pleacă supărat dar revine a doua zi:
  A- Mi-a dispărut memoria, nu-mi mai amintesc nimic.
  C- – Soră, adu medicamentul din cutia 22 și picură-i pacientului trei picături în gură !
  A- Nuuu , că acolo e benzină din care mi-ați dat și ieri !
  C- Felicitări ! V-ați recăpătat și memoria! Vă costă 20 $ .
  Plătește , dar se întoarce în următoarele zile decis să-și recupereze banii printr-o altă șmekerie
  A- Amo vedere foarte slabă, aproape nu reușesc să văd nimic!
  c- Din păcate nu am nimic pentru cazul dvs. așa că poftim cei 100 $ .
  Avocatul ia fericit bancnota, însă când se uită vede că-i de doar 20 $ și zice :
  – Dar… nu sunt decât 20 $ .
  Chinezul ia bancnota și zice:
  – Felicitări, vedeți că v-ați recăpătat vederea și-mi datorați cei 20 $ !!! 😉

 47. Astăzi Lumea se schimbă, dar nu știu dacă în bine :

  „Cel mai mare proiect din istorie: China globalizează lumea finanțând-o !”
  Ceva ce încă n-a făcut nimeni până acum, fără un scop meschin, care anulează din start efectul trâmbițat .
  Și de aceea în prezent se ridică o mare întrebare : sionism, sau sinoism ?
  Un banc încearcă să lămurească cel mai bine situația în care ne aflăm, mai bine zis în care se află cele două :
  Un medic chinez a deschis în SUA o clinică privată și a pus un afiș pe care scria:
  „Tratamentul costă 20 $. În caz că boala nu vă trece primiți înapoi 100$ ”
  Un avocat evreu considerând că-i o bună ocazie de a-l umili , dar și de a câștiga 100$ vine la clinică :
  Avocat- Mi-am pierdut gustul !
  Chinez- Soră, adu medicamentul din cutia 22 și picură-i pacientului trei picături în gură .
  A – Pfui, dar asta-i benzină !
  C- Felicitări ! V-ați recăpătat gustul și trebuie să achitați cei 20$ !
  Plătește și pleacă supărat, dar revine a doua zi:
  A- Mi-a dispărut memoria, nu-mi mai amintesc nimic.
  C- – Soră, adu medicamentul din cutia 22 și picură-i pacientului trei picături în gură !
  A- Nuuu , că acolo e benzină din care mi-ați dat și ieri !
  C- Felicitări ! V-ați recăpătat și memoria! Vă costă 20 $ .
  Plătește , dar se întoarce în următoarele zile decis să-și recupereze banii printr-o altă șmekerie
  A- Am o vedere foarte slabă, aproape nu reușesc să văd nimic!
  c- Din păcate nu am nimic pentru cazul dvs. așa că poftim cei 100 $ .
  Avocatul ia fericit bancnota, însă când se uită vede că-i de doar 20 $ și zice :
  – Dar… nu sunt decât 20 $ .
  Chinezul ia bancnota și zice:
  – Felicitări, vedeți că v-ați recăpătat vederea și-mi datorați cei 20 $ !!! 😉

 48. Andrei Marga sa pleca sa devina filosof in China si sa ne lase cu aburelile lui. Chiar nu intelege ca traim in Occident si ca democratia este singura optiune? Cum sa imbatranesti ca o lichea?

 49. Nu trebuie sa-l accepti pe Ponta pt. ca vrea relatii bune cu China (Ponta e un ins lipsit de caracter), dar orice om bine intentionat judeca ceea ce e evident: bunele relatii cu China, foarte bune in trecutul apropiat trebuie mentinute/reluate. Politicianismul grețos si golanesc trebuie sa inceteze!
  Idioțeniile impuse de Vest: ” „schimbarea climatică, contracararea narcoticelor și guvernanța în inteligența artificială”” must stop. Altele sunt adevaratele probleme ale lumii/majoritatii ei: dezvoltarea, eliminarea nedreptatilor sociale si economice, iar nu ifosele fals burgheze ale unor intarziați in timp.

 50. Deși cel mai tare banc e ăla cu mărirea salariilor și a pensiilor, mai sunt câteva 8-):
  2. La psihiatru: Doctorul: Vad ca terapia funcționează foarte bine si faceți progrese remarcabile.
  Pacientul: Asta numiți d-voastră progrese? Luna trecuta eram Napoleon, iar acum sunt un nimeni.
  3. Dacă ați scăpat telefonul în apă, puneți-l într-un vas cu orez. În timpul nopții, orezul va atrage chinezii care vor repara telefonul.
  5. Să mulțumești pe toată lumea e imposibil, dar să-i enervezi pe toți e floare la ureche.
  6. În Veneția, când ți se scufundă o ambarcațiune, primești gondoleanțe!
  7. Cum faci diferența dintre un teolog şi un informatician? Îi pui să citească cuvântul „scripturi”!
  8. Într-o cafenea, stă un domn și bea liniștit o cafea. Nu are laptop, nu are smartphone, nu are iPad. Stă așa, ca un psihopat…
  9.
  – Mamă, îl iubesc pe vecinul nostru.
  – Nu se poate. Ti-ar putea fi tată.
  – Pentru mine vârsta nu contează!
  – Cred că nu m-ai înțeles…
  13. Nu sunt alcoolic. Beau doar de 2 ori pe an: când e ziua mea și când nu e ziua mea.
  14.
  – Nu știi unde mi-e creionul? îl întreabă un funcționar pe colegul său.
  – Ba da, după ureche.
  – Omule, nu-mi complica viața. După care ureche?

  15. Vreau să brevetez un aparat de ras automat. Iată, o cutie neagră, o deschizătură ovală, îți bagi faţa și înăuntru un complex de lame te rade impecabil!
  – Bine, dar… fiecare faţă are altă formă!
  – Prima dată…
  16. Două persoane inteligente de sex opus nu se vor căsători niciodată, întrucât o femeie inteligentă nu acceptă din prima, iar un bărbat inteligent nu întreabă a doua oară.
  17. Niște babe, la coadă la moaște: – Decât să stăm la coada asta, mai bine ne pupăm între noi și plecăm acasă!
  18.
  – Fetița mea, vrei un frățior?
  – Vreau!
  – Atunci culcă-te și dormi!

 51. …pt cunoscator:daca nu intelegi, nu comenta!…china fara globalism este zero, pe scurt…

 52. A inteles si domn Profesor care este noul mers al lumii. Poate ca acum berbecii ingramaditi care cred in spusele domniei sale se vor lumina si ei.

 53. in 1997 asa: ”daca pt. Japonia anilor ^60 s-a folosit cuvantul ”miracol”, pt. actuala dezvolare a Chinei nu exista cuvinte in dictionare”. Era in 1997 si de atunci au mai trecut 25 ani de dezvolare si mai impetuoasa decat in ultima decada a sec. trecut. A aparut apoi uniunea BRICS+++, inca o bataie de cap pt. vestici.

 54. I Bun bancul lui Radu H. „Respinge orice gând de descurajare.”
  În tot ceea ce un om face în viață, există o participație ce provine din propria gândire, putere, pricepere sau voință şi una determinată de diversele conjucturi cu care se va intersecta şi asupra cărora nu poate avea nici o influență directă, cu atât mai puțin vreun control venit din propria-i gândire sau rațiune. Acelaşi lucru se întâmplă şi la nivelul micilor colectivități, neclar definite dar nu numai. Conceptul de supraputere este ceva mai nou şi este întemeiat pe mai mulți factori despre care nu este suficient spațiu pentru a le supune atenției însă dacă păstrăm logica, ajungem să deducem că blocul comunist a fost tot o supraputere în condițiile în care, vreme de aproape 50 de ani a fost o cotrapondere foarte puternică la cel capitalist. Întrebarea e: A dispărut în neant? Realitatea ne arată că nu ci doar a suferit o serie de transformări ce îl fac de nerecunoscut dar ṣi cealaltă supraputere a suferit transformări ce o fac de nerecunoscut. Jocul inferenței şi interferenței şi-a spus în cele din urmă cuvântul. Dacă nu se pot distruge reciproc, atunci ar putea fi „condamnate” să se suporte reciproc, ceea ce din foarte multe puncte de vedere pare logic şi chiar corect. Viitorul ne va arăta dacă acest lucru este posibil sau nu. Important este că ambele obțiuni , cu sau fără voia lor, se mențin într-un echilibru reciproc ce face posibilă o continuitate a vieții tuturor , fie ea şi fără comuniune, căci:

 55. Civilizația IUDEO(creștină) , în descompunere , pardon ” resetare” amușinează in jurul Chinei în speranța obținerii accesului la noi subiecți pt.parazitat

 56. In primul rând, nu mai bea alcool, uită dă țàgare! Monitorizează-ți tensiunea arterială. Sarea, nu s-o inventat pentru tine! Zaharu-i cancer, tată!! Cu siecsu știu că nu te omori…. Renunță la carnea dă pork in Sărbătorile Crăciunului! Ne auzim dupe Boboteaza, dacă ești cuminte. Poate, așa, scapi…

 57. II Dacă la nivel individual îți organizezi viața din perspectiva nevoii sau dorinței de a şti ori de avea întotdeauna dreptate pe baza cunoştințelor acumulate, de a face lucrurile cum vrei, cum îți place sau cum crezi tu că trebuie să fie, ai mari şanse să devii frustrat sau dezamăgit. Dacă laşi în schimb lucrurile să se aşeze şi în raport cu voințele şi nevoile celorlalți, cu influența directă a naturii şi timpului, atunci starea de împlinire personală se poate completa cu cea de împlinire comună sau colectivă. În felul acesta, întreaga lume se poate organiza nu doar din perspectiva situațiilor prezente ci şi a celor viitoare. Acest lucru l-au realizat în mare parte religiile iar dacă pătrundem puțin în intimitatea lor, putem observa că, spre deosebire de viața politică şi socială, între ele există o oarecare „înțelegere tacită”. Gândirea sau rațiunea umană are fațete infinite iar a spune despre una din ele că este bună în detrimentul celorlalte, creează la fel de multe contradicții.
  Bine ar fi dacă ne-am putea întoarce cu ajutorul imaginației la ceea ce a fost lumea înainte de ceea numim astăzi gândire sau rațiune umană şi să observăm că lumea exista şi fără ea căci vie şi reală este şi acum, fără sau dincolo de rațiunea noastră. Trebuie doar să acceptăm acest adevăr. Cu sau fără gândirea noastră, viața există, ceea ce înseamnă că gândirea nu-i totuna cu viața ci doar o caracteristică importantă a ei. Din gândirea umană or fi luat ființă multe lucruri bune dar tot din ea au ieşit şi multe lucruri rele iar Natura, din nevoia de a impune un echilibru, pare să fi avut înțelepciunea de a rămâne mai tot timpul neutră. Neutru aş vrea să fiu şi eu în orice dispută prezentă sau viitoare, numai să pot. Nu este suficient să vreau căci „nu fac binele pe care îl voiesc ci răul pe care nu-l voiesc.”

 58. Vulgaritatea este mai la îndemînă la unii decît cultura. Decît stăpînirea de noțiuni neica nimeni preferă înjurătura. Nu-i de mirare. Acesta le e nivelul. Nimeni nu se aștepta la altceva de la ei. Deocamdată însă, este ocazia de a citit un articol foarte solid despre mersului lumii, Relația cu China, venit din partea unei personalități cultivate și notorii, cu o operă întreagă la activ pe temă. Recomand citirea monografiilor The Destiny of Europe (2012), America clasică (2017), China ca supraputere (2023), Europa și Israelul (2018). Că pe unii lectura îi depășește și aceștia înjură, este nivelul lor. Pe care, cum se constată, nici școala și nici chiar Dumnezeu nu l-a putut corecta.

 59. Biden i-a pregatit Chinei razboiul termo-nuclear total. China stie asta shi construieshte cat poate de repede bombe atomice. Trenurile, mashinile, calculatoarele, etc. pe care China le produce din belshug sunt bune dar inutile. Conteaza acum doar bombele atomice shi China este inca in urma SUA shi Rusia dar recupereaza cat poate de repede diferentza caci stie ca Biden va ataca caci razboiul este inevitabil. Ajuta shi Coreea. Planul era ca nazishtii pushi de CIA la Kiev sa ocupe Moscova shi cu Zelensky la butoane sa inceapa razboiul cu China folosindu-se inclusiv armele atomice capturate de Zelensky de la Rushi. Se pare ca congersul SUA cunoashte planul dar nu il aproba shi se poate ajunge chiar la inlaturarea lui Biden.

 60. @Mihăilescu Petre Sorin
  ai probleme grave de intzelegere…imi spui te rog care e partea de civilizatie iudaica…unde-i ca n-o vede nimeni
  civiliztia crestina da…

 61. China e un uriaș cu picioare de lut, un lagăr de muncă.Se muncește 12-14 ore 7/7. Știu ce zic. Fara exporturi in Europa,SUA, Japan,Australia sunt duși. Capitalului occidental ii convine.Face profituri uriașe.Toate țările mici care au luat împrumuturi chineze sau dus în cap.Nu poate fii un model de urmat

 62. Fumate, Marinar, fumate! Lasă tu să vorbească americani, germani, englezi, brazilieni etc. Pisemne că știu mai bine despre ce-i vorba. Despre ce model vorbești? Ți-a cerut oarecine să iei vreun model? Cum bine zice și articolul, China nu a cerut nimănui să fie imitată. Imitarea nici nu-i posibilă. Nu ai necazuri la tine ca să-ți dai singur modelul?

 63. Laur, puștiule, engleza mea e mai bună decât rusa ta, și am mult mai mulți kilometri prin lumea asta decât îți faci tu cu mouse-ul.Sunteți mulți wokeșei p-acilea, gata gata să identificați raiul pe pământ cu trai bun și muncă puțină promis de uncheșelul schwab pe care nu-l doare trompeta la minciuni.Sorosică(schwarz), fecior de evreu esesist(da, fraierilor, dxista așa cev și schwab, corcitură de gauleiter responsabil cu nucleara nazistă, cu o evreică expediată în state și înlocuita de o nemțoaică pur sânge plus xi sef comunist trimis de mao la porci pentru contrabandă, ulterior ridicat ca mare luptaci reformator u au cărți de vizită ce i-ar indica drept mântuitori, precum nici marx cel drag al lor, stipendiat de siemenși via nepotul engels, nespălat cu anii și complet lipsit de empatie, nu avea.Când îți pui încrederea în același club de infractori cu ștaif, după sute de milioane de morți, doar pentru că simți tu cu burta, ești ori crud la minte, ori prost de-a binelea. Dar fiecare cu soarta lui.Pentru mine, lumea va mai dura, poate, 2-3 decenii, maxim, dar voi rămâneți la cheremul unor bătrâni răi care vă duc pe degete și care vă vor răriți și nu sunt multe lucruri care vă vor feri de jegurile astea, odată ce s-au înțepenit la butoane, indiferent de cât de nemuritori vă simțiți acum.Lumea nu mai merge înainte cam de multișor iar cuțitele se ascut pentru voi.Aveți grijă și învățați din trecut ca să aveți viitor.Noroc bun, o să aveți nevoie.

 64. Noi, romanii, cei mai „Destepti” de pe glob, am renuntat la China, din cauza slugarniciei unor politicienii, asa zisi de dreapta, dar acum vad si de stanga. Refacerea industriala a Romaniai, daca va mai fi candva, se va face doar cu China, ailalti ne vor cumparatori neti, inclusiv de alimente..

 65. Justinianus, China îți acordă rapid viza, de ce nu te grăbești? Știi cumva ce a pățit Serbia repezindu-se cu capu-nainte în „roads and belts?”Hai să te ajut puțin că n-o dai singur, n-ai ochiul drept, r&b e programul prin care China și-a îndatorat pe veci trei sferturi din Africa.Serbia are niscai zăcăminte de litiu.De unde draq vedeți voi binefăcători altruiști peste tot, numai naiba știe.Ce admirați voi la chinezi sunt betoane și table, nici slea prea grozave, iau foc mai repede ca Tesla, plus niscai imitații electronice produse în masă de oameni săraci care nu apuca 45 de ani, nu leacuri la cancer, ci cel mult, vreo nouă boală omg cu viruși, nici asta făcută de capul lor, integral. Ce dreaq, n-aveți chiar nimic în gămălie? Nu sunt nici 5 ani de când v-a murit vreun cunoscut de „cadoul” chinezesc de revelionul din 2018/19, vj s-a șters memoria deja.

 66. China a făcut României mai multe oferte care au fost refuzate , dar cei care le-au acceptat n-au avut decât de câștigat :Chinezii s-au oferit să construiascălinia ferată de mare viteză Curtici-bucurești-Giurgiu- Constanța prin care ar fi trecut toate camioanele grele spre Balcani în două ore fără să mai polueze, fără să mai polueze atât de mult, dar ar fi făcut mult mai ușor de controlat penetrarea României cu droguri, personal, armament, deșeuri etc.
  Tot ei ne-au propus modernizarea și extinderea portului constanța, propunând să aducă aici toate mărfurile pe care ea le exportă în UE și să plătească aici toate taxele vamale de intrare a acesyor produse în UE
  Noi am refuzat, Grecia a oferit portul Pireu și China-i plătește taxe vamale uriașe ce au contribuitla scăderea considerabilă a deficitului financiar !Tot China a oferit finanțare pentru repornirea Oltchimoferindu-se să cumpere toată producțta de acolo.
  La ordin occidental, România a refuzat toate ofertele , chiar și aceea a construcției de către ei a unor crescătorii de porci pentru asigurarea consumului intern și ce ce rămâne să fie cumpărat de ei.
  Ungaria însă a profitat din plin ! 😎

 67. În 2021, cu finanțare din China, s-a construit în Ungaria cel mai mare parc fotovoltaic , iar cu fonduri rusești s-a dezvoltat Moll-ul o societate de petrol și gaze, Chiar dacă peste ani nu toate vor merge atât de bine, pentru început toate aceste colaborări cu China se dovedsc în avantajul celor cu care colaborează, în schimb noi tragem targa pe uscat de ani buni și încă nu se vede că încercăm să ne oprim ! deși Ungaria n-are nici de unele , nici de altele, cum avem noi !

 68. Radule, pe greci să nu-i crezi nici când vin cu daruri. Punctual, există afaceri profitabile însă China se pricepe cel mai bine la cumpărat politicieni, enclave externe și export de putere.Mai toți polii de putere occidentali au stații de poliție chineze pe teritoriul lor, care se ocupă cu recrutarea agenților de influență și pedepsirea/exfiltrarea detractorilor.Cât despre corporațiile de stat chineze, tratamentul angajaților nu e neapărat rezonabil.Vezi Pakistan.Pe unde ajung, se poartă ca stăpânii.În plus, ai avut industrie, puteai să-ți faci singur și autostrăzi, și căi ferate de mare viteză, și să-ți modernizezi portul, unde mai pui că ai avut flotă cu orizontală cu tot.Daca au furat și au distrus tot, nemaipomeniții tăi politicieni, ce garanție ai că nu te vor vinde la chinezi cum te-au vândut la toți ceilalți?De unde știi că banii aceia îți vor îmbunătăți ție viața?

 69. @ postachel 12:16

  Pentru tine TOTUL este Klar ! Nu te simti DEJA obosit si inutil in Lumea asta incapabila sa-ti inteleaga neuronii supraexcitati ?? Reflecteaza si decide in consecinta !

 70. Wrong address
  De Laur 22

  Stimate Postachel , as fi continuat dialogul nostru faca ai fi dat si cel mai vag semn ca esti alteceva decat un postac , adica un bot, interesat exclusiv in “a le-o zice “ si deloc intersat in a asculta si intelege punctele de vedere ale celorlalti
  Cum am ajuns la concluzia asta (posibil eronata) ?
  Pe baza textului tau care incearca sa gasesca attack angle la adresa mea si dincolo de tezele expuse de mine acolo, folosindu-se de exemplu de inferentze la adresea varstei mele ori aducand in discutie aribute ale presupusei mele varste cum ar fi Wokeisme (pe vremea mea ca sa iti dau un hint nu lozinca nu era stay woke ci stay young , stay hungry …… stay humble ceea ce nu-i asa sunt curat valori de TFL-ist actual romanesti : stay hungry … stay humble hmmmm)
  Ori bazoconi gen reducere la castravetele lui Marius Chicos Rostogan care in cazul tau se instantiaza cu reduceri la “conspitatia” lui chelioja de la WEF.
  Sorry , wrong address.
  Altminteri intrebarea ramane : cum faci sa apara cea mai mare dupa volum ( si a cea treia cea mai mare dupa valoare ) industrie farmaceutica din lume intr-o tara care nu avea absolut , da absolut nici-o traditie si nici-o fabrica ori macar un atelier in domeniu ?
  Si ca sa continui cum poti ca in aceiasi tara sa ratezi sa creezi o industrei electronica ?
  Ce erori pot isa comiti intr-un caz si sa eviti in celalalt ?
  Aceiasi oameni , aceiasi tara (aproximativ totusi o democratie , unii ar zice chiar cea mai mare democratie a lumii ca exeplu trebuie sa fie musai de l ademocrati ca altfel ii sta de-a cirmezisul in gat lui Choi ) aceiasi conducatori in acelasi timp si totusi rezultate atat de difereite. De ce ?
  Asata (evitarea greselilor) mi se pare mie un subiect mai interesat decat fasurieli trase de Klaus Schwab si invitatii sai pe foarte muti bani special pentru derutarea prostilor.

 71. Laurică tată, când vorbești pe două nikuri, autolaudativ, se cheamă c-ai avut o copilărie grea și probleme cu stima de sine pe care le-ai îngropat adânc dar nu le-ai rezolvat.Afecțiunea cu pricina se cheamă „narcisism patologic”, de unde vin și obsesiile tale că ești maj deștept decât pari.Nu prea există soluții pentru afecțiunea ta pe care a avut-o o întreagă generație înainte și care-si face simțită influienta în România de azi, căzută mult sub posibilități pentru că narcisismul sau demonul trufiei este mimarea competenței.De discutat,n-umi pierd vremea cu oameni care se rup în impresii și au 5 nikuri iar posturile mele nu sunt sarcinile tale de servici, deși cred c-ai vrea asta dar și serviciile au standardele lor, așa că nu-mi doresc onoarea de a te avea preopinent, d-le hateraș.Te pup pe portofel.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.