România ca proiect geopolitic și interesul naţional (I)

ROMÂNIA CA PROIECT GEOPOLITIC ȘI INTERESUL NAȚIONAL ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL DEZORDINII MONDIALE ACTUALE (I)

PUNEREA PROBLEMEI

România a intrat în istorie ca stat modern (în secolul al XIX-lea) pentru a îndeplini un rol geostrategic (menținerea Rusiei la porțile Europei) și un rol geoeconomic (aprovizionarea Europei cu petrol și cereale, adică cu energie și hrană). În ambele erau interesate puterile Occidentului colectiv al timpului (națiuni imperiale și imperii multinaționale).

Proiectul inițial a fost conceput în logică danubiană. Acesta consta în unificarea Principatelor danubiene, adică a teritoriilor extracarpatice mărginite de Dunăre și locuite de o populație majoritar românească cu experiența autoguvernării.

Teritoriile respective nu fuseseră ocupate sau anexate decât trecător de imperiile rivale vecine (Otoman, Habsburgic și Țarist) întrucât, pe de o parte, nu se găseau în calea, ci doar în flancul, traseelor urmate de armatele acestora, iar pe de altă parte, beneficiau de atuuri geografice (inelul carpatic și Dunărea, în special) care le făceau dificil de administrat din afară de puteri străine.

Proiectul s-a dovedit viabil și durabil întrucât a dat formă politică unui fond cultural organic caracterizat prin unitatea de limbă și o religie comună ridicată de la rădăcina societății, iar nu impusă prin decret princiar.

Așa se explică de ce naționalismul românesc este geostrategic și nu etnic, de ce românii sunt deschiși față de străini, dar nu se lasă asimilați de aceștia, de ce ei sunt în stare să accepte globalizarea și federalizarea, mereu adaptându-se dar nu dizolvându-se, de ce pot fi și progresiști și conservatori în același timp.

România s-a arătat nu doar capabilă să își îndeplinească mandatul, ulterior extins pentru a garanta echilibrul de putere dincolo de Carpați, în Europa centrală, ci a reușit, cu îndrăzneală și imaginație, să îl exercite și în folos propriu.

Concepția geopolitică a României este duală: obiectivă și subiectivă. Cea obiectivă derivă din geografia (cu componenta demografică), istoria și cultura ei, care nu se schimbă chiar dacă se află mereu sub presiuni străine. Cea subiectivă este expresia opțiunilor și a modului de operare a conducătorilor ei, pasageri și efemeri, provizorii și tranzitorii, adesea mai doritori să își promoveze interesele personale prin obediență față de puterile străine, decât să se sacrifice pentru binele național, valorificând atuurile geopolitice, geostrategice și geoeconomice naționale.

În prezent, geopolitica României se reduce la un singur punct: îndeplinirea riguroasă a agendei geopolitice americane. Asta înseamnă că România a încetat să mai aibă o politică externă proprie; adică a încetat să se mai exprime ca stat suveran.

O asemenea opțiune, adoptată de suprastructura politică în disprețul intereselor și aspirațiilor României profunde, nu anulează identitatea geopolitică obiectivă a acesteia. Un alt context va face ca atuurile ei să se exprime din nou.

Analiza de față se referă la aceste atuuri; adică la un concept posibil și dezirabil, chiar dacă nu și (întrutotul) actual. Ea pornește de la bazele geopolitice al statului român, identifică interesele României profunde și conturează obiectivele acțiunii externe a României reale, iar nu ale celei inventate de oligarhii locali care guvernează statul din mandat extern, în virtutea raporturilor lor de vasalitate cu diverși protagoniști ai jocului global.

România profundă, atunci când a beneficiat de lideri autentic naționali, a balansat între marile puteri globale pentru a-și promova interesele vitale. România oportunismului oligarhic practică același balans dar în profitul personal al unor „principi fără țară” care își promovează egoist interesele private prin trădarea interesului public.

TEZE ȘI ANTITEZE REFERITOARE LA IDENTITATEA GEOSTRATEGICĂ ȘI GEO-ECONOMICĂ A ROMÂNIEI

 1. PREMISE OBIECTIVE ȘI INTERESE EUROPENE

Din perspectivă geopolitică, România a fost concepută la naștere (1859) ca un obstacol în calea expansiunii rusești. De aceea, la Congresul de la Paris (1856), teritoriile românești de la Gurile Dunării, anterior ocupate de Rusia în procesul expansiunii sale către Balcani și Centrul Europei, au fost restituite Moldovei, de unde au trecut în componența Principatelor Unite Române. Așa se explică și de ce, după unirea acestor principate, cunoscute și sub numele de Principate danubiene, capitala României nu a rămas în nord-estul țării, la Iași, în apropierea frontierei rusești, ci a fost stabilită în sud, aproape de Dunăre, în vecinătatea Imperiului Otoman. Atunci și acum, otomanii au fost preferați rușilor. Așa s-a ajuns la „România – stat danubian”. Europa a încredințat României, la mijlocul secolului al XIX, când ea a și apărut ca stat național, rolul de paznic al Gurilor Dunării, pe atunci o poartă principală către inima continentului.

Sub aspect geo-economic, România s-a născut ca unul dintre principalii furnizori de energie (petrol) și hrană (cereale) al Europei. De aceea România, alături de puterile europene occidentale beneficiare de furnitura românească, a fost mereu interesată de libera circulație pe Dunăre. Astfel s-a consolidat identitatea sa de stat danubian. Ulterior, cele două războaie mondiale care au devastat Europa în secolul al XX-lea, să se poarte în mare măsură cu petrol românesc. De asemenea, criza energetică din 2009 cauzată de oprirea tranzitului de gaz rusesc prin Ucraina, nu a afectat România, ea fiind chiar în măsură să ajute pe unele din statele membre ale UE obligate să închidă capacități industriale din lipsă de energie. Acest avantaj comparativ al României rămâne valabil într-o anumită măsură și în prezent, chiar dacă într-un context economic și politic internațional mult schimbat, ceea ce are aptitudinea de a influența, în mod obiectiv, și gândirea sa geopolitică.

Din punct de vedere geografic, România nu se găsește pe nici unul din principalele coridoare de trecere din vestul euro-atlantic spre estul-euroasiatic, sau din nordul baltic spre sudul mediteraneean. Aceste coridoare trec fie prin sudul Dunării, adică prin sudul României, fie prin câmpia panonică, adică prin nordul României. Coridoarele cu orientare nord-sudică ocolesc și ele România, ori pe la est, prin stepa rusă, pentru a ajunge la Marea Neagră sau Marea Caspică, fie pe la vest, prin pusta maghiară sau câmpiile mazuriene. Așezarea României în jurul citadelei Munților Carpați, pe care nici azi nu îi traversează artere de circulație comode, face traversarea ei dificilă. Nici o invazie majoră, indiferent din ce parte a venit, nu a avut poarta de intrare în România. De aici, a doua teză geopolitică identitară: „România – țară de flanc”. Puterile care au dorit să controleze România au făcut-o fie pentru a-și proteja flancurile, fie pentru a hărțui adversarul amenințându-i flancul.

Ocazional, teritoriul locuit de români a fost unul de tranzit, dar numai pentru ruși, care doreau să ajungă la mările calde prin Balcani, sub diverse pretexte ideologice – panslavist, pravoslavnic, internaționalist-proletar, suveranist. După caz, România și-a deschis porțile pentru un asemenea tranzit (ca în 1877) sau le-a închis (ca 1999). Această dorință naturală a Moscovei explică teama românilor față de ruși (responsabilă pentru o atitudine ce poate fi caracterizată prin termenul „ruso-scepticism”, mai degrabă decât de cel de „rusofobie”, specific polonezilor și balticilor), în contrast cu simpatia sau, cel puțin, lipsa de ostilitate față de turci.

 1. ROMÂNIA MICĂ

La Congresul de la Berlin (1878), la care Rusia, cu concursul principalei puteri emergente, Reichul german, a fost reprimită în Concertul puterilor europene, România a fost văzută atât ca un „stat tampon” capabil să oprească tentațiile expansioniste ale celor trei bătrâne imperii europene – țarist, habsburgic și otoman – ținându-le departe unul de altul, cât și ca o putere mijlocie de religie creștină aptă să țină echilibrul strategic în Balcani – „agent de echilibrare”, astfel încât să împiedice explozia butoiului de pulbere sud-est european. Așa cum s-a văzut explozia acestuia, atunci când a avut loc, a spart ferestrele palatelor din toate marile capitale europene și nu numai.

În acest context a apărut teza „România – stat balcanic” (deși tehnic ea aparținea Balcanilor numai prin teritoriul Dobrogei, singura sa parte sud dunăreană), dublată de teza „România – Bizanț după Bizanț” sau „succesor al celei de a doua Rome”. Implicarea României în cele două războaie balcanice (1912, 1913), terminate glorios prin Pacea de la București, a arătat lumii că statul român este capabil să proiecteze și să impună ordinea regională; și asta chiar în pofida opoziției marilor puterile europene. La București, în 1913, România a avut alura unui lider regional, fie el și situat în vecinătatea a trei imperii cu relevanță continentală și globală.

La începutul primului război mondial, în perioada anilor 1914-1916, dilema României cu privire la tabăra căreia să i se alăture ținea de clarificarea identității sale geopolitice: „stat (pseudo / cvasi)balcanic” sau „stat central-european”. Intrând în război de partea Antantei, România a ales, jucând și cartea latinității sale, să fie un stat central-european, și prin aceasta a optat pentru a se alătura civilizației occidentale.

Paradoxal, a rămas, însă, ortodoxă. Astfel s-a ajuns la „România – o țară latină de confesiune orientală” sau „România – țara latinității orientale”. Faptul împinge în mod natural România spre o alianță cu statele latine din vestul și sudul Europei, iar prin ele cu fostele lor colonii din America Latină – „Pactul latin”.

 1. ROMÂNIA MARE

După Primul Război Mondial, pe care tehnic l-a pierdut pe câmpul de luptă, România Mică a devenit România Mare, România danubiană a devenit carpato-pontică (adică din punct de vedere geografic așezată pe teritoriul cuprins între Munții Carpați și Marea Neagră), și România balcanică a devenit România central-europeană. La Conferința de Pace de la Versailles, națiunile imperiale învingătoare (Franța, Germania, Marea Britanie și chiar SUA) au decis că este nevoie de o Românie Mare pentru a stăvili revanșismul și revizionismul vechilor imperii decăzute (țarist, habsburgic / austro-ungar, otoman, german). O atare nevoie există și azi, când vechi apetituri imperiale se retrezesc deopotrivă în Europa și Asia.

În 1919, ocupând, chiar și fără aprobarea puterilor occidentale, Budapesta, și astfel extirpând regimul bolșevic al lui Bela Kun și oprind bolșevizarea Europei, România a arătat încă o dată capacitatea sa de a juca un rol de lider regional, cu relevanță continentală. Așa a apărut „România carpato-danubiano-pontică”.

În perioada interbelică România a jucat un rol important în construcția noii ordini europene (care a tranzitat de la „concertul națiunilor” dirijat de „Sfânta alianță”, la „securitatea colectivă” gestionată de Liga Națiunilor), în afară de a fi fost un campion al Ligii Națiunilor, având un rol de seamă în adoptarea Convenției de la Montreaux, privind regimul strâmtorilor Mării Negre. Astfel, România s-a impus ca protagonist în regiunea strategică a Mării Negre devenind „România pontică”.

Creată ca stavilă împotriva expansionismului rus și apoi împotriva revizionismului maghiar, România a avut în politica sa externă două temeri geostrategice: teama de Rusia și teama de Ungaria. Aceste două temeri au apăsat timp de peste o sută de ani asupra concepției geopolitice a României, explicând multe dintre slăbiciunile sale, unele dintre rigiditățile conceptuale și un anume conservatorism aproape dogmatic care au făcut-o să rateze numeroase șanse istorice.

 1. ROMÂNIA „NAȚIONAL-COMUNISTĂ”

Cel de al Doilea Război Mondial, de asemenea, pierdut de România, a condus la apariția ordinii mondiale bipolare. România a intrat atunci în sfera de influență a Rusiei sovietice.

Acolo a fost, însă, „inventatoarea” așa numitului „național-comunism”, doctrină care i-a permis atingerea unei anumite autonomii strategice și, în logica acesteia, o politică externă multivectorială. Astfel, România a devenit cea mai nealiniată dintre țările aliniate și cea mai aliniată dintre țările nealiniate.

În acest context, atuurile sale geopolitice naturale au avut, însă, puține posibilități de a se exprima plenar. Geopolitica românească a fost atunci mai mult tactică decât strategică, obiectivul cvasi unic fiind păstrarea independenței sale indiferent de condiții. Independența și suveranitatea au fost scopul, nu și mijlocul afirmării sale ca putere cu o concepție proprie asupra ordinii regionale și mondiale. România a avut atunci un discurs propriu referitor la ordinea lumii, dar discursul nu era servit de independență pentru a se concretiza, ci era menit să îi salvgardeze independența.

Pe fondul ordinii bipolare s-au accentuat alte două temeri mai vechi ale României: teama de izolare și teama de dominare. România nu voia să rămână singură în fața potențialilor ei adversari, dar nici nu voia să rămână la discreția „aliaților” săi mai puternici doritori să o domine.

 1. EXCEPȚIONALISMUL NAȚIONALISMULUI ROMÂNESC

Concepția geopolitică a României a fost influențată nu numai de geografie, ci și de istorie, cu dimensiunea etno-culturală a acesteia.

România a fost un proiect politic. Acest proiect a avut succes și a rezistat întrucât a avut o bază culturală solidă. Aceasta s-a sprijinit pe doi piloni: unitatea de limbă și unitatea confesională; limba română (fără dialecte) purtată de ciobani pe ambii versanți ai Carpaților, până la Dunăre, Nistru, Tisa și Marea Neagră, pe de o parte, și biserica ortodoxă, născută din popor, iar nu impusă prin decret princiar, pe de altă parte. De aceea, România rezistă și azi, în ciuda proiectelor de dezmembrare care au însoțit toată istoria ei modernă și sunt în vigoare inclusiv în prezent.

În aceste condiții se explică și caracterul sui generis al naționalismului românesc. Acesta este un naționalism geostrategic, iar nu unul etnic. Un proiect politic cu bază culturală evidentă a făcut ca românii să nu fie interesați a-și afirma superioritatea culturală, ci să își caute securitatea națională, acceptând integrarea în mai cuprinzătoarea civilizație occidentală cu atât mai ușor cu cât nu renunță la tradițiile lor naționale. Acestea sunt conservate fără ostentație naționalistă ș reapar atunci când lumea se așteaptă cel mai puțin.

 1. DEZORDINEA MONDIALĂ ÎN TRECEREA DE LA UNIPOLARISM LA MULTIPOLARISM

Prăbușirea ordinii mondiale bipolare a pus România în situația de a se adapta la ordinea unipolară instalată spontan după încetarea Războiului rece – așa numita pax americana. A făcut-o conștientă că o asemenea ordine nu este conformă intereselor și atuurilor ei. Pentru România, în mod obiectiv, singura ordine convenabilă rămâne cea multipolară.

Anticipând finalul ordinii unipolare, precum și sfidările aduse de dezordinea care avea să urmeze unipolarismului, la mijlocul anilor 1990, România a elaborat o doctrină de politică externă bazată pe atuurile sale geopolitice și destinată valorificării acestora prin îndeplinirea rolului său regional recomandat de respectivele atuuri. Această doctrină, rămâne valabilă și astăzi, chiar dacă, de la începutul anilor 2000, treptat dar consistent ea a fost abandonată pentru a subordona România în totalitate agendei geopolitice a SUA (și mai puțin a UE, care, de altfel, este o entitate în criză de identitate strategică).

(Va urma)

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 19

48 de Comentarii

 1. 3 mai 1997…

  culmea, cine alerga cu limba scoasa sa intre in nato si semna pe genunchi trataul cu ucraina? cine a pus bazele monstruozitatii, dansind si cu rusii si cu americanii in dispretul intereselor Romaniei?

  brucan-iliescu-roman-severin-constantinescu…

  de cite ori ne-ati vindut, stimabile?

 2. România educata! România handicapata! „Spetialiștii” liberali/hoți/ inculti din Galați au asfaltat copacii pe trotuare. Succesuri boilor drogați de clasa a VIII-a cu 4 la mate în proporție de 60 %. Cutremurul din 4 martie 77 a fost mic copil pe lângă rezultatele de astăzi la limba și literatura română! Succesuri profesori cu leafa umflata pan la cer de Ciolacu!

 3. Tov. profesor are cateodata articole si clipe de luciditate, dar nu e cazul aici.
  „Arhitectura” balcanilor a fost stabilita de comun acord cu Rusia, castigatoarea razboiului de la 1877-1878 !
  „Temerile” Romaniei sunt expuse in mod grosolan fals !
  1. Teama de Rusia a fost indusa de principele Carol I care nu a inteles cum de Rusia poate sa-i ceara un teritoriu Romaniei pe care l-a primit cadou in 1856 (Moldova nici nu participase in mod decisiv la razboiul ruso-turc din 1853-1856). Principele Carol I avea exact atitudinea Ucrainei de azi: cadoul e al meu si nu se discuta ! Discutam numai ce trebuie sa primesc in plus !
  2. Teama de Ungaria e partial-adevarata, atat timp cat nu a existat teama de adevarata putere care controla Ungaria… Teama de Austria nu a fost promovata in spatiul romanesc, cu toate ca tot ce se intampla in Transilvania se stabilea la Viena !!!

 4. un articol inutil,plin de conținut manipulat, dar as pune in evidenta cateva asertiuni ale domnului in discutie,proaspete, din 2023, martie 21,din ‘scrisoarea deschisă adresata Doamnei Katheleen KAVALEC,Ambasadorul SUA în România’,care contrasteaza cu zicerile de azi:
  1. Până acum aproape un deceniu și jumătate, predecesorii dvs soseau în unul dintre cele mai americanofile state europene……
  2.Lupta impotriva coruptiei….
  3.Nu cred că România își poate găsi un sistem de securitate (nu numai militară, ci și economică) în afara alianțelor euro-atlantice
  4. România nu a conceput niciodată alianța cu SUA ca fiind îndreptată împotriva Rusiei sau Chinei
  ….De-a lungul istoriei, Rusia, fie ea țaristă, sovietică sau post-sovietică, a fost o putere cu vocație imperială (ca și SUA) care, în funcție de interesele sale, a sprijinit sau a obstrucționat aspirațiile națiunii române.. Aroganța și egoismul miop cu care s-au purtat liderii Rusiei față de România…., au făcut ca sentimentele națiunii române față de cea rusă să fie dacă nu de ură, cel puțin de suspiciune și de teamă. Teama față de Rusia a marcat toată politica externă a României în epoca modernă. Ea a determinat și orientarea pro-occidentală a românilor……
  5. Dacă după 1991 România a sprijinit integritatea teritorială, suveranitatea și independența fostei Republici Sovietice Socialiste Ucrainene, abia desprinsă din URSS, aceasta a fost întrucât s-a considerat că în astfel în vecinătatea sa estică se realizează un echilibru de putere, care să îi sporească securitatea, în relația ruso-ucraineană. La fel au gândit și vecinii noștri vestici, Polonia și Ungaria, cu care ne-am corelat pașii și politicile atunci…..etc,etc”
  Pana la urma nu stim ce vrea Severin,hakhamul propriului interes: sa nu dispara de pe firmament, uitarea sa nu -l ingroape,sa faca inca figuratie,…e greu de spus

 5. aceasta harta care-mi da impresia unei secete cumplite atat de grave incat se crapa pamantul. Este doar o iluzie sau cineva vrea sa induca ideia de desert?

 6. Citind titlul instantaneu mi-am spus, un asemenea tembe Bella Donna-ism nu poate proveni decat de la PROFI Severin…Prizonier pe viata al „determinismului istoric” marxistoid-bolsevicoid…

 7. Folosirea unor ADEVARURI ISTORICE cu scopul FALSIFICARII ISTORIEI…Accentul pus FALS pe CREAREA NATIUNII si a STATULUI ROMAN ca rezultat al „intereselor imperiale ‘imbatranite'” si nu ca rezultat al RECUNOASTERII CARACTERULUI MILENAR al ROMANISMULUI!!!
  Se observa IDENTITATEA „tezelor” cu ale IENICERILOR dislocati pe forum, identitate UNIVOCA, adica pornind de la PROFI Severin, la fel ca IDENTITATEA UNIVOCA a acestor IENICERI cu TEZELE lu Rasputin, SATRAPU IMPERIULUI MULTICOLONIAL BOLSEVIC URSS, cu zeci de popoare RUSIFICATE si SUTE DE ETNII RUSIFICATE!!!

 8. Greseala Autorului…La 1916 Romania se gasea in Tripla Alianta din 1983 alaturi de Germania, Austro Ungaria, deci tot in Europa…Acolo o bagase Monarhia germana a Romaniei, in tabara perdanta a primului Razboi mondial…La 1916 Romania a fost bagata, in secret fara stiinta Casei regale, in Antanta…La concret Ambasadorul rus vine cu Tratatele de aderare la Antanta unde le semneaza in casa lui Vintila Bratianu alaturi de prim ministrul roman Ionel Bratianu…Dupa semnare, Ambasadorul rus le duce la Moscova si Paris…In Antanta, Romania era cu Franta si Rusia, deci tabara nu era prea europeana, dar a fost Invingatoare in Razboi. Alaturi de Rusia Romania a castigat mereu…1. La 1877 victoria Rusiei in razboi cu Otomanii i- a adus Do rogea cu iesirea la Marea Neagra si Independenta…2.La 1918 apropierea de Rusia i – a adus Romaniei rezistenta oe Front si apoi Transilvania. Rusia zdrobise Armata Austro- ungara iar combinat cu revolutia rusa de la 1917 Monarhia de la Viena se prabuseste lasand Transilvania fara stapanul ei de multe decenii. In atare conditii Transilvania nu putea reveni decat Romaniei…3. La 1944 Rusia elibereaza Romania de nazism si ii acorda din pix in 1945 Transivania pierduta de Romania in 1938, pe mana Europei… Anglo – Americanii voiau Transilvania jumate la unguri, jumate la romani.

 9. Luați aminte la ce spune omul! Sunt eu oarbă dar nu de tot şi nici proastă…

 10. De ce regele Serbuei si Bulgariei ereau toti germani casi al Romaniei. Cineva a vrut asta ca aceste popiare sa intre in zona de interes a imperiului german. Doar interese straine asa cum si Cuza a fost inlaturat .

 11. Germania nu a facut parte din „natiunile imperiale învingatoare” participante la „Conferinta de Pace de la Versailles”. Germania nu a participat la négocierea conditiilor pacii.

 12. românism, românisme, substantiv neutru
  1. (numai) singular Sentiment național al românilor; spirit românesc. DEX ’09

  națiune, națiuni, substantiv feminin
  1. Comunitate umană caracterizată prin unitatea de teritoriu, conștiința identității istorice și culturale și, în general, prin unitate de limbă și religie. DEX ’09

  Programul Daciei literare, devenit programul romantismului romanesc, demonstreaza cat se poate de clar spiritul creator al pasoptismului, care are revelatia “duhului national”, a specificitatii, ajungand adica-prin filiera romantica-sa redescopere radacinile culturii noastre si sa contribuie in mod esential la constituirea literaturii romane originale, ale carei linii de forta se organizeaza polarizat.
  Pașoptismul a fost ideologia participanților la Revoluția Română din 1848, expusă în revista Dacia literară. Elemente importante erau caracterul național, militant, scopul revoluționarilor fiind dobândirea libertății și afirmarea naționalității române. Pașoptismul corespunde unui moment de răspântie în evoluția istorică a țărilor române: trecerea de la feudalism la capitalism, de la vasalitate la independență, de la fărâmițarea în provincii la un stat unitar național.
  Promotori importanți ai pașoptismului au fost Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Alexandru C. Golescu, Teodor Râșcanu, Vasile Alecsandri, Săndulache Miclescu, Alecu Russo, Costache Negri, C.A.Rosetti, Dimitrie Bolintineanu, Avram Iancu, Simion Bărnuțiu, George Barițiu, Timotei Cipariu și Eftimie Murgu.
  Scriitorii generației pașoptiste au cultivat teme și motive romantice, au ales istoria ca sursă de inspirație pentru o lirică a patriotismului ardent și natura – coordonată a sufletului românesc, au valorificat literatura populară și mitologiile autohtone.

 13. „anexate decât trecător de imperiile rivale vecine ”
  M-am oprit aici.
  Dvs puteti incerca sa reincalziti aceeasi ciorba acra si saraca ca niste eterni comunisti ce sunteti si poate va tine la niste prosti dar la restul nu. Ciorba asta psuedonationalista nu e doar mucegaita ci si putreda iar lumea o miroase de la mii de km departare.
  Dar sigur puteti sa incercati mai ales cand sunteti profund indoctrinati de comunism si deci aveti lipsa de idei respectiv nu aveti de unde sa plagiati ca asta fac comunistii – fura pentru ca nu sunt in stare sa creeze.
  romania nu trebuia sa existe niciodata dar ptr ca dezoltarea tehnologica era limitata in perioada aceea s-a optat pentru centralizare in loc de federalizare.
  Acum nu mai e cazul!
  Generatia mea va distruge ce a creat generatia voastra Nu stiu insa daca cei care vor veni dupa noi vor mai putea repara dezastrul pe care voi l-ati creat prin comunism iudeomasonic. Cel mai probabil nu!

 14. @ Charlie…Care Romanism milenara, analfabetule? Prima dovada scrisa despre termenul -roman – dateaza de la 1521, scrisoarea lui Neacsu,scrisa cu litere slavone iar din 20 de cuvinte gasesti cu greu 5 cuvinte romanesti!! E vorba de maxim 500 de ani…Istoria Romaniei este un lung sir de minciuni pasoptiste, monarhiste, legioanare, ceausiste….Nu exista nimic scris despre Mileniul mut, de la retragerea Aureliana de la 270…..pana la 1270…Asa se face ca primele jzvoafe scrisr sunt unguresti, descalecatorii moldovalahi sunt de origine ungureasca, veniti la noi sa apere Ungaria de navalitorii tatari din Basarabia si Crimeea.
  Tu esti un mincinos paranoid, mare ruman pupator de monarhi germani pe card ii numesti fraudulos Romania generica….Romania generica nu are nicio treaba cu Hohenzolernii…Prin Regulamentele organice, prin genialul Alexandru Ioan Cuza Romania realizase deja toate reformele moderne inainte de alungarea lui Cuza….Cu un Cuza la conducere Romania avansa fundamental, nu gaunos ca sub monarhia germana…Prea multi rumuni care nu pot fara nemti si euro atlantici care au adus numai belele si beneficii doar pentru o gasca de 1.000 de snapani.

 15. Dî India, Dî India!Întelegeți? Repetați minciuna continuitătii să se admită ca un lucru petrecut. Problema voastră dragi dî INDIA că, vă știe lumea.

 16. „Spuma asta-nveninata, asta plebe, ast gunoi
  Sa ajung-a fi stapana si pe tara si pe noi!
  Tot ce-n tarile vecine e smintit si starpitura,
  Tot ce-i insemnat cu pata putrejunii de natura,
  Tot ce e perfid si lacom, tot Fanarul, toti ilotii,
  Toti se scursera. aicea si formeaza patriotii,
  incat fonfii si flecarii, gagautii si gusatii,
  Balbaiti eu gura stramba sunt stapanii astei natii!
  I-e rusine omenirii sa va zica voua oameni!
  Si aceasta ciuma-n lume si aceste creaturi
  Nici rusine n-au sa ieie in smintitele lor guri
  Gloria neamului nostru spre-a o face de ocara,
  indraznesc ca sa rosteasca pan” si numele tau.. tara!
  Vestejiti fara de vreme, dar cu creieri de copil,
  Dar lasati-macar stramosii ca sa doarma-n colb de cronici;
  Din trecutul de marire v-ar privi cel mult ironici.
  Cum nu vii tu, Tepes doamne, ca punand mana pe ei,
  Sa-i imparti in doua cete: in smintiti si in misei.
  Si in doua temniti large cu de-a sila sa-i aduni,
  Sa dai foc la puscarie si la casa de nebuni!” (M.E. Scrisoarea III) ATENTIE voi ‘EPIGONI’ !

 17. VESTIGIILE LINGVISTICE ALE NEAMULUI NOSTRU (cel ACTUAL care este ACELASI (SEDENTAR si CONTINUU LOCUITOR) cu CEL format (dpv. genetic) de peste 8000 de ani/din Neolitic/6000 BC) … INCEP CU INSRISURILE de pe TABLITELE de la TARTARIA/5500 BC, continua cu INSCRISURILE civilizatiilor Vinta si Cucuteni (6000-3000 BC), SUBSTRATUL cel GETO-DACIC din limba actuala ROMÂNEASCA, continuand cu inscrisurile in piatra/cele GETO-DACICE (Decretul dionysopolitan în cinstea lui Acornion/(“βασιλέως Βυραβε[ισ]τα”), Decretul histriot în cinstea lui Agathocles, Decretul histriot în cinstea lui Aristagoras, Decretul histriot ce aminteşte pe Zalmodegikos, inscriptia arheologica „Basileus Tiamarcos”/(Basileos Thiamarkos Epoiei), SUPRASTRATUL stravechi latin din limba noastra actual ROMÂNEASCA care denumea taramului nostru ca ROMANIA nord-dunareana (numita asa de catre Auxentiu de Durostorum in Epistula de fide vita et obitu Ulfilae/383 AD), Wallachia (Tara Romaneasca a lui Ramunc/430 AD), fraza „Torna, torna, fratre!”/587 AD … ‘blachij’ din Gesta/903 AD …

 18. VROIATI SĂ SPUNEȚI ,,Romania ca S.P.A,domnu Severin 🤣🤣🤣🤣🤣.INTERES NATIONAL 🤔🤔🤔,🤣🤣🤣🤣🤣🤣….pai care interes și a cărei națiuni care comanda plebeia de idioți romani???Stiti ceva domnu Severin ,românii merită ce au,sant o nație de frustrati, exaltați,lași,idioți,fara măduva ,neuroni și coloană,principii, maniere , mentalitate și valori proprii,numai buni de sclavizat și manipulat și dumneavoastră știți mai bine ca oricine că e așa.Un popor mai manipulabil,lipsit de obiective și ușor de influențat ca românii greu sa intalnesti,dea dreptul patetici și ridicoli.

 19. Secolul al VII-lea: Tratatul militar bizantin Strategikon, scris de împăratul Mauriciu/(582-602 AD) denumește, pentru prima data populația de la nord de Dunăre cu termenul de „romani”.
  Secolul al IX-lea: geograful Anania din Shirak – Geografia – numește „țara necunoscută ce-i zic Balakh”. Avand coordonatele geografice [47°30′ latitudine și 25º longitudine] (Anania din Shirak/(610–685 AD), Geografia], aceleasi cu cele antice [47º30′ latitudine si 25º longitudine] (Ptolemeu/(87 BC – 165 AD), Geografia/150 AD) si aceleasi cu cele de astazi.
  Secolul al XI-lea: Gardizi, geograf persan în lucrarea ‘Podoaba istoriilor’, referindu-se la români, îi plasează între slavi (bulgari), ruși și unguri, într-un spațiu cuprins între Dunăre și un „munte mare”, probabil Munții Carpați. De asemenea, menționează informații despre originea poporului român
  Secolul al XII-lea: Ioan Kynnamos/(1143-1185), secretar al împăratului Manuel Comnenul/(1118-1180) spune despre vlahi în lucrarea Epitome că „se zice că sunt coloni veniți demult din Italia.” (SUPRASTRATUL ROMANESC pe acest TARAM)
  Umanistul italian Poggio Bracciolini susține în 1450: «După cum se spune, Traian a lăsat o colonie în rândul sarmaților nordici care, trăind în mijlocul atâtor barbarii, păstrează încă o mare parte din vocabularul latin.
  În 1453 Flavio Biondo scria: «Dacii sau valahii susțin că au origini romane. M-am bucurat să aud când vorbeau limba oamenilor lor comuni și simpli, aceasta binemirosea a un latin de țăran, greșit din punct de vedere gramatical».
  Primele limbi romanice sunt atestate abia în perioada marilor migrații: franceza în 842 (Les serments de Strasbourg) și italiana în 960 (Carta capuana).

 20. Se vede ca iti este greu sa accepti un lucru, poate e dureros pt unii de acceptat. Iti zice si autorul: nu exista unitate de sange, genetica (aicisa ai cate gene vrei, toate posibile, daca-ti faci un test adn s-ar putea sa ai surprize, sa-ti iasa italian sau gen suedez si-ai sa te-ntrebi de unde), este doar la nivel de limba si religie, dar unitate, pt ca e pornita de jos in sus, natural, neimpusa de nimeni. Este un proiect politic- genul asta de state se cheama ‘buffer state’. Daca te-ncalzeste cu ceva, nu e numai cazul tau, Elvetia de ex e tot buffer state, tampon. Si Olanda e cam tampon, intre Franta, Germania si UK. S-a vazut asta in sec 17(secol olandez). Cand s-a imbogatit prea tare a fost atacata de toate 3, pe uscat si pe mare,i-au batut pe olandezi si le-au luat coloniile. De-atunci sunt olandezii zgarciti. S-ar putea chiar mai mult, ca Ro sa fie un stat infiintat de evrei, sa aibe si ei un loc, ca istoria lor e nasoala. Uita-te la numele de la 1848, de la unirea lui Cuza, si-ai sa vezi multe nume de evrei. Tu nu vezi ca in zilele noastre partidele suveraniste sunt conduse de lideri cu nume de evrei? Sunt de-ai tai, de-ai lui @misteaux multi. Prin alte parti evreii sunt international people, globetrotters, universal people, in Ro gasesti multi printre nationalisti, asta spune multe in opinia mea. Probabil ca ei simt ca Ro e tara lor, ca alta ca Ro nu stiu ei daca mai gasesc asa usor si de-aia au reflex nationalist. Stiu persoane care echipati in echipament adecvat si pusi langa statui de daci-poti lejer sa spui ca sunt ‘scapati din cartea de istorie’ ‘coborati de pe columna lui Traian’, dar ciudat, aia nu sunt nationalisti, nu sunt. Dar ia sa-i auzi pe unii evrei, ce auzi? ‘la noi’ ‘de la noi’ ‘e de-al nostru’. Despre ‘daci’ stii cum zic? ‘E roman, dar nu-i de-al nostru, e altfel, asta nici nu mai trebuie pus la numaratoare’. Mie mi se par destul de evidente unele lucruri, ma mir ca nu le-ai observat.

 21. Primele limbi romanice VESTICE sunt atestate abia în perioada marilor migrații: franceza în 842 (Les serments de Strasbourg) și italiana în 960 (Carta capuana).
  Slavii au inceput sa scrie, in limba slava, incepand cu inventarea alfabetului Glagolitic de catre Chiril si Metodiu/863 AD.
  Codex Zographensis, document canonic din sec X-XI reprezinta prima lucrare in limba Slavonica veche bisericeasca (scrisa in alfabetul Glagolitic).

  Deci, atunci cand pomenim de limba vlahilor, de dupa inventarea alfabetului Glagolitic/863 AD, vorbim doar de populatia noastra nord-dunareana vorbitoare de limba deja de substrat geto-dacic si de suprastrat romanesc, adica limba ROMÂNEASCA.
  Mai mult, dupa anii 610-642 AD, odata cu patrunderea slavilor in zona sud-dunareana, limba ROMANICA a ramas a fi VORBITA (in mod MAJORITAR) doar pe taramul nord-dunarean (o insula de LATINITATE in marea SLAVA).
  Faptul ca DIVINITATEA noastra, cea straveche/pre-crestina (de pe vremea PIE/3000 BC si IE/1500 BC, de substrat GETO-DACIC), se numeste DZEU/DumneZEU chiar si astazi (si pe tot taramul ROMÂNIEI si al R. Moldova de azi) … dovedeste substratul stravechi geto-dacic al limbii noastre actuale. Diferit de cel slavon de Bog (folosit la crestinarea slavilor/post 863 AD).
  Faptul ca Iisus apare ca DIVINITATE pe acest taram de tip paleo-crestin/50 BC chiar la geto-daci (Tertulian/(150-220 AD), Adversus Judaeos, 7), si ca prima mitropolie (a Tomisului) apare pe taramul nostru apare la anul 383 AD, dovedeste substratul stravechi dacic/pre 106 AD, devenit un suprastrat daco-romanic/(106-610 AD) si ROMÂNESC/post 610 AD, al limbii noastre actuale.

 22. Ce o fi fumat Adrian Severin, după teroriile lui mai avem un pic și îi batem pe ruși … la table sau la barbut…. În rest suntem un mare ZERO! Zero dezvoltare , zero societate , zero politică externă, zero educație și lista zerourilor ramâne deschisă.

 23. we want to break free..
  spiritul si actiunile sa fie libere si neingradit de bariere artificiale
  e visul oricarei fiintze normale la cap

 24. Exceptionala sinteza domnule Severin ! Pe acelasi forum, candva, am spus si eu ca limba romana si credinta nationala crestin ortodoxa, sunt cele mai scumpe comori ale poporului roman, popor traco-geto-dac, autohton primar, exclusiv, absolut si aproape cvasi majoritar in arealul geografic pe care il ocupam. Suntem un popor nascut a fi romani si crestini ortodoxi, format si educat pe acest si in acest areal geografic. De aceea nu am putut si nu vom putea niciodata sa fim asimilati sau destramati chiar si de perversul si perfidul Albion ?! Nu trebuie lasata insa garda jos in fata bestiilor interne basiste, gen, macovei, livia stanciu, kurviosi si toti ceilalti care erau gata/gata sa ne transforme in „grup infractional organizat ; Stat esuat si/sau ; Stat profund corupt” ?! Ticalosii, ticalosii ?!

 25. Romania apartine ca civilizatie si cultura spatiului euro-atlantic. Beneficiaza de doua aliante cele mai bune in istoria ei, NATO care ii asigura securitatea si UE care ii asigura prosperitatea economica. Problema Romaniei este sa inteleaga ca deceniile de comunism au tras-o in jos (cu analfabetul Ceasca ca prim agent distructiv) si efortul ei trebuie sa fie directionat spre recuperarea acestui handicap. Restul sunt povesti pentru cei care vor sa se intoarca in trecut pentru ca nu au curaj sa traiasca in prezent. Mi-a placut mongolul cu harta de acum 800 de ani in care Rusia era nimic… cui folosesc aceste revendicari istorice??… as indrazni sa spun ca prostilor..

 26. U-Kraina nu Rusia Este dushmana Romaniei. U-Kraina nu Rusia cotropeshte in prezent teritorii Romaneshti: Bucovina, Maramureshul de Nord, Pocutzia, Bugeacul shi Insula Sherpilor shi persecuta shi ucide Romanii de acolo. Stalin a fost Gruzin nu Rus shi a persecuta nu doar Romanii ci shi Rushii. Hrusciov, Brejnev, Cernenko shi Gorbaciov au fost U-Krainieni shi au facut rau Romanilor shi Rushilor. Rusia a creat Romania independenta la 1877 pe care Rusia a incercat sa o creeze inca de la 1821 cand domnul Tudor a fost assassinat de Greci. Pentru cel Mare a incheiat cu Dimitrie Cantemir tratatul de la Luck care garanta frontiera Romano-Rusa pe fluvial Nistru.

 27. CADUCITATEA tratatului din 1883 e DOVEDITA BETON ARMAT de NEUTRALITATEA Romaniei MICI declarata OFICIAL IMEDIAT DUPA DECLANSAREA MACELULUI BOLSEVIC MONDIAL in august 1914, NEUTRALITATE MENTINUTA pana-n vara 1916 cand Romania A FOST IMPINSA CRIMINAL in MACEL
  de catre ILEGALII LENINISTI care CONDUCEAU DIN UMBRA si OFICIAL STATUL SUVERAN ROMAN, SPECIAL PENTRU PRELUNGIREA MACELULUI!!!

  IENICERUL SOVIETIC doru popescu dez axon nat rollasonat al IDEOLOGIEI GENOCIDULUI mai comite o marsavie, NEAGA si APARTENENTA MILENARA a Dobrogei, AL DOILEA LEAGAN GETO-DAC al ROMANISMULUI/ROMANITATII, al NATIUNII ROMANE!!!

  ROMANIA MICA ar fi DEVENIT ROMANIA MARE si daca-si PASTRA NEUTRALITATEA pana in 1918 cand s-a incheiat MACELU BOLSEVIC MONDIAL, fapt AUTENTIFICAT de „Actul in 14 PUNCTE al AUTODETERMINARII” lansat de „amerlocuL” ILEGAL LENINIST Wilson, ACT in baza caruia AU APARUT STATE NOI INEXISTENTE ANTERIOR si AU AVUT LOC REASEZARI TERITORIALE, unele FORTZATE conform INTERESELOR GRUPARII TERORISTE BOLSEVIC-LENINISTE, altele REPARATORII ISTORIC, fara ca POPOARELE respective SA FII PARTICIPAT CONSTIENT NATIONAL pt. DEZROBIREA ca POPOARE, la MACELUL BOLSEVIC MONDIAL!!!

 28. cica trecator – transilvania 600 de ani sub stapanie ungureasca , moldova 300- poloneza 300 turceasca, valahia 300 ungureasca 300 turceasca, doborgea 1000 de ani sub stapanire bulgareasca direct sau parte a eialetului rumeliei , romania stat tampon impotriva rusiei in conditiile in care rusii au creat-o ca parte a planului grecesc a caterinei, intai prin regulamentele organice si apoi prin acordarea independentei in urma razboiului ruso turc castigat cu parlitii de romani rupti in nadragi trimisi la inaintare pe post de carne de tun
  ineptiile vehiculate in articolul asta sunt de o stupiditate crancena
  va pregatiti de razboi securicilor si v-ati gandit voi sa faceti asa o propaganda istorico-nationalist-idealista?? mai incercati ca nu mai tine vrajeala

 29. Abia aștept rezultatele de la romana! Filme porno,nu poezie de Blaga! Nu caporalul Blaga! Eu nu strivesc corola de minuni a lumii!

 30. ROMANIA MICA NU (NUUUU) ar fi DEVENIT ROMANIA MARE daca CONTINUA POLITICA REACTIONARA a lui Carol I de ADERARE la PUTERILE CENTRALE (cf. Tratatului SECRET incheiat in 1881 cu Germania si Austro-Ungaria, doar pentru ca el sa devina ‘rege’) pana in 1914. Ar fi pierdut (prin PIERDERA RAZBOIULUI alaturi de Puterile Centrale), la MASA VERDE a PACII, pentru TOTDEAUNA, atat Transilvania, Banatul, cat si Bucovina si Basarabia. NU mai afirma STUPIZENII !
  ROMANIA MICA NU (NUUUU) ar fi DEVENIT ROMANIA MARE si daca-si PASTRA NEUTRALITATEA pana in 1918. Ar fi pierdut (la MASA VERDE a PACII, pentru NEIMPLICARE in WWI) atat Transilvania, Banatul, cat si Bucovina si Basarabia. NU mai afirma STUPIZENII !

  DOBROGEA, un taram CONSIDERAT in mod PERMANENT de neamul nostru drept un TARAM nord-dunarean, este LEAGANUL poporului nostru cel stravechi (GETIC si GETO-DACIC). Deoarece pe acest TARAM s-a NASCUT OMUL-DZEU cel GETIC Zalmoxis/550 BC. Taramul este mentionat de catre Herodot/450 BC ca taramul GETIC cucerit de catre Darius I/513 BC. Este taramul Basileului GETO-DACIC Burebista/(80-44 BC), mentionat in Decretul dionysopolitan în cinstea lui Acornion/(“βασιλέως Βυραβε[ισ]τα”). Este taramul GETILOR mentionat de catre Ovidiu/(8-17 AD), cel care a SCRIS in Tomis un o cartulie în limba de pe acest TARAM (in vremea sa un amestec de limba getica cu cea greaceasca). Pe taramul dobrogean al geto-dacilor a PROPOVADUIT religia cea paleocrestina (apostolica si nu evanghelica inca) Sf. Ap. Andrei/50 AD (cf. lui Tertullian/(150-220 AD)). Iar cea mai veche MITROPOLIE de pe TARAMUL nostru A FOST cea de la Tomis/(383-1372 AD). Dobrogea a apartinut Tarii ROMÂNESTI inca din vremea intemeietorului acesteia, Basarab I/post 1310. Si de aceea, DOBROGEA este socotita drept un LEAGAN STRAVECHI si SFANT GETO-DACIC/(550 BC-10 AD), al ROMANISMULUI daco-romanic/(10-610 AD), al ROMÂNITATII/(610-1310 AD), al Tarii ROMÂNESTI/post 1310, si mai apoi al NATIUNII ROMÂNE.

 31. Excelent zis Baba Oarba! Noroc că mai sunt și minți lucide ca a ta. Că, dacă vezi idioțenii zise nu din minte, ce nu pare să existe, ci din genunchi, de alde Charlie, Margelatu și încă vreun caporal, poți să bănuiești că școala nu a avut nici un rost, cultura istorică nu există. Idioțeniile plătite sunt la cîrmă. Jalnice caractere, jalnice ființe.

 32. Cica trecator.

  romania [stat nord-dunarean ROMANIC mentionat de catre Auxentiu de Durostorum/383 AD, ca Tara a ROMANILOR (Wallachia)/430 AD, a Tarii ROMÂNILOR (post 1310 AD), a ROMÂNIEI/(din 1859 si pana ASTAZI), taramul ROMÂNILOR locuitori MAJORITARI (din TOTDEAUNA dpv. arheologic si istoric) si ACEEASI NEAM pe ACELASI TARAM (dpv. genetic) ].

  Ineptiile vehiculate de catre UNII STRAINI RAUVOITORI [NEromâni si ANTIromâni/DUSMANI ATAVICI atat al ROMÂNIEI cat si al POPORULUI nostru/ROMÂNESC] in articolul asta sunt de o stupiditate crancena, va pregatiti de razboi securicilor si v-ati gandit voi sa faceti asa o propaganda istorico/NEromâneasca si idealista/ANTIromâneasca ? mai incercati ca nu mai tine vrajeala ! STUPIZILOR !

 33. Cica trecator.
  TRANSILVANIA [MENTIONATA incepand cu descoperirile arheologice si de continuitate GENETICA a CULTURII Vinca/6000 BC si a SCRIERII de la Tartaria/5500 BC, si documentar din epoca lui Oroles/(300-250 BC), a lui Burebista/(80-44 BC), de catre Cezar/44 BC, ai lui Gelu, Glad si Menumorut/903 AD, ai ROMÂNILOR/Blachij locuitorii cei MAJORITARI ai Transilvaniei/(903-1918)].

  MOLDOVA [MENTIONATA incepand cu descoperirile arheologice si de continuitate GENETICA a CULTURII Cucuteni/6000 BC, a GETO-DACILOR liberi ai lui Pieporus/sec. II AD, ai ROMÂNILOR locuitori MAJORITARI ai Tarii Moldovei/(1350-1859)].

  WALLACHIA/Tara ROMÂNEASCA [cea MENTIONATA incepand cu descoperirile arheologice si de continuitate GENETICA a CULTURII DUDESTI/6000 BC, cea a capitalei GETO-DACILOR/Argedava, a ROMANIEI (de sub Brazda lui Novac)/324 AD, a Tarii ROMANESTI a Wallachiei/450 AD, ai ROMÂNILOR locuitori MAJORITARI ai Tarii ROMÂNESTI/(1310-1859)].

  DOBROGEA [cea MENTIONATA incepand cu descoperirile arheologice si de continuitate GENETICA a CULTURII HAMANGIA si a GANDITORULUI sau/5500 BC, locul de bastina a OMULUI-DZEU Zalmoxis/550 BC al GETO-DACILOR, cel al Basileului Burebista/(80-44 BC), cel a primei cartulii scrise in limba GETICA de catre poetul Ovidiu/(8-17 AD), cea a paleo-crestinismului propavaduit de catre Sf. Apostol Andrei/50 AD, cea a primei mitropolii getice/(383-1372 AD), ai ROMÂNILOR locuitori MAJORITARI ai Tarii ROMÂNESTI/post 1310].

  ROMANIA [stat nord-dunarean ROMANIC mentionat de catre Auxentiu de Durostorum/383 AD, ca Tara a ROMANILOR (Wallachia)/430 AD, a Tarii ROMÂNILOR (post 1310 AD), a ROMÂNIEI/(din 1859 si pana ASTAZI)].

 34. Concluzia.
  Neamul nostru DUREAZA pe acest TARAM de peste 8.000 de ani (inca din Neolitic/6000 BC).
  ACELASI NEAM, SEDENTAR si MAJORITAR pe acest TARAM (dpv arheologic, documentar si paleo-genetic).

  Pe TARAMUL nostru, doar in ultimii 2500 de ani (demonstrat dpv. documentar) AU NAVALIT, in SCOP de JAF si PARVENIRE, peste 35 de neamuri !
  „După vremuri mulţi veniră, începând cu acel oaspe,
  Ce din vechi se pomeneşte, cu Dariu a lui Istaspe;
  Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vrun pod,
  De-au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod;
  Împăraţi pe care lumea nu putea să-i mai încapă
  Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă –
  Şi nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimânt,
  Cum veniră, se fă*ă toţi o apă ş-un pământ.” (M.E. Scrisoarea III)

  Astfel incat, de peste 8.000 de ani, poporul NOSTRU cel STRAVECHI … NU SE TEME de oricare neam cuceritor, migrator si calator, dar MINORITAR doar pe acest TARAM, care ne INcalca (doar VREMELNIC) TARAMUL. Aceste ‘neamuri’ NEREPREZENTAND decat NIMICURI pe acest TARAM !
  Si NU NE TEMEM … NICI de acele neamuri si NICI de GEOPOLITICA acestora (instantanee intr-un timp dat) ! Aceste ‘neamuri’ si ‘geopolitica lor’ NEREPREZENTAND decat NIMICURI (de timp instantanee) pe acest TARAM (stravechi de peste 8.000 de ani)!
  AVIZ STUPIZILOR !

 35. In WWI, ROMÂNIA ca un STAT de GINTA latina, A DORIT sa PARTICIPE, alaturi de ANTANTA, la INVINGEREA Puterilor Centrale ! Si la REFACEREA statului ROMÂNIA cea MARE !
  In WWI, ROMÂNIA avand, post 1914, o REGINA de neam ANGLO-SAXON, A DORIT sa PARTICIPE, alaturi de ANTANTA, la INVINGEREA Puterilor Centrale ! Si la REFACEREA statului ROMÂNIA cea MARE !

  Statul ROMÂNIA cea MARE fiind DEZIDERATUL neamului NOSTRU inca din ANTICHITATEA cea GETO-DACICA (statul UNIT si UNITAR al Basileului Burebista/(80-44 BC). Acesta a CONSTITUIT si DEZIDERATUL cel Sfant, al lui Mihai Viteazul/1600. Acesta a CONSTITUIT si DEZIDERATUL cel Sfant al PROGRAMULUI de RENASTERE NAȚIONALA a Statului ROMÂNESC (al POPORULUI nostru ROMÂNESC) din timpul REVOLUTIILOR ROMÂNE din anul 1848.
  Deziderat realizat in doua etape … UNIREA din 1859 si UNIREA din 1918.
  Si pentru IMPLINIREA DEPLINA a ACESTUI DEZIDERAT naţional (obtinerea INDEPENDENTEI si SUVERANITATII nationale a ROMÂNIEI), NEAMUL nostru a TREBUIT sa se LUPTE si sa se JERTFEASCA si la 1877, si in WWI (1916-1918), si post-WWI (perioada 1918-1919) !
  Si de fiecare data, neamul nostru/cel ROMÂNESC a BIRUIT ! INFAPTUINDU-SI si DEZIDERATUL cel NAȚIONAL … un stat UNIC si UNITAR … ACELASI, ca SUBSRAT istoric si lingvistic cu cel GETO-DACIC, ca pe vremea lui Burebista/(80-44 BC) !

 36. Dar poate ca UNII … MIZAND pe NEUTRALITATEA noastra in WWI, cat si pe evenimentele din Rusia TARISTO-BOLSEVICA din 1917 … sa fi fost ‘PROFUND’ DECEPTIONATI de INFRANGEREA Puterilor Centrale (Imperiile German, Austro-Ungar, Otoman) in WWI !

  Exista si astfel de TICA.LOSI care CAUTA inca sa se INFILTREAZA (cu o gandire MARSAVA) in CONCEPTIILE neamului NOSTRU (cel ROMÂNESC) din perioada WWI ! INSINUAND ca NEAMUL nostru cel ROMÂNESC … ar fi fost ‘vinovat’ de DECADEREA neamurilor lor post WWI ! RUSINE LOR !

 37. NU UITAM TRATATUL CU UCRAINA ! cAND au fost cedate teritorii ale patriei-mamă la îndemnul lui Silviu Brucan – Bruckner și prin mâna lui Adrian Severin – Skvosnik, nepot al Anei Pauker

 38. Asa este! Dar autorul are o eroare: „După Primul Război Mondial, pe care tehnic l-a pierdut pe câmpul de luptă, România..” . Doar in prima faza l-a pierdut pe campul de lupta, in a doua faza a fost invingatoare si victorioasa (Marasti, Marasesti Oituz)

  “Apărarea frontului la Mărăşeşti a fost cea mai strălucită faptă de arme săvârşită vreodată de români”-Revista “Time”Succesul înregistrat de Armata II la Mărăşti (22 iulie și 1 august 1917) a determinat Puterile Centrale să îşi revizuiască strategia.

 39. @wtf???:

  Ineptiile pe care le vehiculezi tu sint inca si mai mari. Ele le intrec pe cele ale lui axon si ics luate impreuna. Pura propaganda de prost gust, hungarist-muscaleasca.

 40. Dî India, Dî India!Întelegeți? Repetați minciuna continuitătii să se admită ca un lucru petrecut. Puteți inventa câte istorii vreți. Din 100 de iepuri nu poti face un cal.

 41. @Dinu:

  Textul din revista Time (din care numar?), daca intr-adevar l-ai reprodus exact, nu este corect.

  La Marasti, nu a fost o victorie, ci un esec. Ofensiva de la Marasti, parte a ofensivei Kerenski de pe Frontul de Est, a esuat din cauza bolsevizarii armatei ruse. A urmat apoi contraofensiva Centralilor, esuata la rindul ei in fata determinatei rezistente opusa de armata romana, in cooperare cu trupele ruse inca loaiale. In acest cadru se afla victoria in batalia defensiva de la Marasesti. Aceasta a salvat existenta Romaniei, pe fragmentul de teritoriu ramas neocupat.

  Nici campania din 1916 nu a fost asa de dezastruoasa pe cit o prezinta detractorii Romaniei si romanilor, de teapa unui ics, axon, mai vechi Al, mai nou @wtf???. Desi a fost atacata simultan si concetric de toate armatele Puterilor Centrale, acestea nu au obtinut o victorire decisiva in campania din 1916, care sa lichideze Romania.

  Manevra de cleste, care ar fi capturat grosul fortelor romane, prin jonctiunea dintre fortele germano-turco-bulgare care trecusera Dunarea si cele germano-austroungare care fortau Carpatii, a fost dejucata prin pivotarea armatei romane in jurul arcului Carpatic, cu rezistenta pe aliniamente succesive, mentinerea trecatorilor si temporizarea avansului dinspre Sud.

  La esecul campaniei din 1916, au contribuit lipsa de actiune a fortelor Antantei de sub comanda generalului Sarail, care nu au binevoit sa iasa din capul de pod de la Salonic, si atitudinea de noncombat a armatei ruse, care in Dobrogea a cedat chiar in fata unor forte inferioare.

  Se exagereaza lipsa de pregatire a armatei romane. Nici o armata nu a intrat in razboi bine pregatita. Nici un stat major nu a anticipat cum vor evolua lucrurile, schimbarile fiind mult prea mari. Cu tote acestea, blamul este rezervat exclusiv Romaniei.

 42. @Anti:

  Nici dintr-un magar nu poti face un cal, dupa cum nu poti face un om de onoare dintr-un vagabond prin lume si istorie, ametit de iluzii.

 43. @axon:

  Ca de obicei, spui numai prostii. Una este chiar batatoare la ochi.

  Excluzind formularile in slavona, Scrisoarea lui Neacsu este perfect inteligibila. Nu exista nici macar un singur cuvint care sa nu poata fi inteles azi.

  Scrisoarea are in total 238 de cuvinte. Dintre acestea, textul slavon de introducere si incheiere cuprinde 24 de cuvinte. Formulele introductive ‘i pak’ ale fiecarui paragraf si cuvintul ‘za’ inseamna inca 15 cuvinte slavone. Ramin deci 199 de cuvinte ale textului romanesc. Daca se exclud numele proprii de origine straina, Sofiia, Nicopoe, etc., ramin 190 de cuvinte romanesti, toate existente si azi, cu forma usor schimbata. Nimic de mirare, dupa 500 de ani. Prin comparatie, limba engleza de acum 500 de ani este aproape de neinteles pentru vorbitorii de azi si nimeni nu face caz din asta. Dintre aceste 190 de cuvinte, 179 au etimologie latina (Wikipedia spune de 175 de cuvinte cu etimologie latina).

  Aceasta inseamna 92-94% cuvinte cu etimologie latina. Este aproximativ proportia din limba romana de azi, frantuzita in opinia hungarist-moldovenistilor de teapa lui ics. Asta acum 500 de ani, deci inainte de curentul latinist sau frantuzist, care, chipurile, ar fi relatinizat fortat limba, inlocuind cuvintele rusesti cu cele frantuzesti, asa cum latra mancurtii prasiti sub ocupatia ruseasca.

  Se vede deci clar ca analfabetul esti tu, prin crasa ignoranta dublata de o rea credinta inca si mai batatoare la ochi.

 44. Din context; ”Din 100 de iepuri nu poti face un cal.” Înseamnă; nici 100 minciuni nu convinge un adevăr.(termen juridic) Voi, 100 mincinosi, nu puteți să fiți credibili în fața adevărului. Acum cred că vei putea înțelege un text.

 45. ”…România – stat balcanic” (deși tehnic ea aparținea Balcanilor numai prin teritoriul Dobrogei, singura sa parte sud dunăreană), dublată de teza „România – Bizanț după Bizanț” sau „succesor al celei de a doua Rome”…”

  Și totuși v-a veni ea, vremea, când ROMANIA-ARMONIA își v-a reveni și-și va merita pe deplin apelativul de…Romania Balcanică, reînviind Trakia Balcanică 🙂
  Oricum Poporul Român este NĂSCUT(creat) pe acest teritoriu. Un popor care a suportat toate năvălirile migratorilor, OMENIA, nefiindu-i anulată spre disperarea unora care jinduiesc la acest teritoriu…

  Succes

 46. @ @ Anonim:

  Nu intoarce vorba vagabondule. Daca ai fi altceva decit un vagabond, te-ai prezenta cu un singur nume, nu ca sobolanii de stepa.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.