Să fim buni români!

CCR a reacționat la decizia CJUE prin care judecătorilor români li se acorda permisiunea de a nu mai ține seama de Constituția României atunci când apreciază că interpretarea ei, dată de instanța națională de contencios constituțional, este contrară intereselor UE, printr-un comunicat în care a precizat că: i. situațiile la care se referă CJUE nu au făcut obiectul deciziilor CCR; ii. respectiva decizie a CJUE rămâne inaplicabilă până când românii vor decide modificarea actualei lor Constituții în sensul cedării dreptului de a stabili ordinea constituțională a statului român către foruri din afara României (adică vor renunța la a mai avea un stat al lor).


Acest punct de vedere prompt și ferm, în total contrast cu tăcerea asurzitoare a CSM și cu inacțiunea guvernului român (premierul Ciucă nu a știut decât să ia poziție de drepți în fața Președintei Comisiei europene, fără a protesta împotriva atacului CJUE la existența statului român și a cere o discuție politică imediată pe această temă) a trezit furia presei de inspirație useristă și a instrumentelor mediatice ale Mișcării #rezist, care au declanșat o campanie de dezinformare afirmând că prin poziția exprimată CCR aruncă România în afara UE, nerecunoscând supremația legislației europene”, fără să amintească că prin decizia sa UE aruncă România în afara istoriei, nerecunoscând supremația Constituției noastre naționale. Ceea ce ne face să ne întrebăm cât de greu poate fi pentru unii jurnaliști să își câștige existența folosind în mod cinstit instrumentele meseriei, încât acceptă să fie iude ale neamului lor?

Cum prietenul (l)a…nevoie se cunoaște, a sărit și televiziunea de stat austriacă (fără îndoială „stimulată” de guvernul Austriei, întors la politica de pradă a Dublei Monarhii) să acuze România că merge pe calea Poloniei și refuză să recunoască prioritatea dreptului UE față de dreptul intern. Ceea ce este o minciună sfruntată întrucât nu s-a pus nici un moment problema raportului dintre legislația internă și cea europeană, ci aceea privind raportul dintre Constituția națională și dreptul UE, în condițiile în care CJUE răstălmăcește tratatele constitutive ale UE, pentru a conferi uniunii atribuții neatribuite ei de statele membre și a limita astfel suveranitatea lor. (Teoria „suveranității limitate”, ne amintim, a fost lansată cu câteva decenii în urmă de liderul sovietic Leonid Brejnev.) Legislația UE are prioritate față de dreptul național intern, nimeni nu o contestă, cu condiția ca ea să respecte, în formă și fond, prevederile tratatelor constitutive ale UE (TUE și TFUE); tratate ratificate de statele semnatare potrivit cu propriile lor norme constituționale, numai în măsura în care cele dintâi erau și urmau să rămână conforme cu cele din urmă.


Eu am negociat cu UE și am participat la redactarea Tratatului Constituțional, din care apoi s-a întrupat actualul T
ratat de la Lisabona, și pot spune cu mâna pe inimă că niciodată nu s-a pus problema subordonării constituțiilor naționale față de dreptul european și nici a deciziilor Curților Constituționale față de deciziile CJUE. Dimpotrivă, în tratatele constitutive ale UE s-au inclus garanții că așa ceva nu se va întâmpla.


Nu am cedat nici o suveranitat
e. (Asta a spus fostul președinte-jucător Băsescu, de tristă amintire, în prostia și golănia lui, căci el așa a crezut și nu ar fi avut nimic împotrivă să fie așa.) Ceea ce am făcut a fost doar să delegăm exercițiul unor atribute ale suveranității noastre unor instituții create și controlate în comun, pentru a fi gestionate în comun și a evita astfel competiții între națiuni care, în trecut, s-au terminat prin război.

Susținătorii „supremației” dreptului UE (și a tratatelor constitutive ale UE, care, din punctul meu de vedere, nu aparțin dreptului european, ci dreptului internațional) față de Constituțiile naționale, deloc preocupați de împrejurarea că supunerea ordinii constituționale naționale unor decizii supranaționale înseamnă chiar renunțarea la statalitatea națiunii române, împingându-ne cu câteva secole înapoi, teoretizează că de îndată ce România a acceptat să intre în UE „se subînțelege” că s-a angajat să respecte atât regulile jocului UE valabile la data aderării, cât și cele care aveau să fie adoptate de aceasta ulterior.

La prima parte a afirmației, răspunsul este că nu se subînțelege, ci chiar se înțelege că atunci când semnezi fără rezerve (dacă sunt rezerve este altceva) un tratat de aderare la o entitate de tip federal precum UE, accepți și te obligi să respecți toate regulile prevăzute de documentele sale constitutive. Problema este că în aceste tratate, nici la data aderării noastre nici ulterior, statele semnatare (inclusiv România, prin aderare) nu au acceptat ca legile lor fundamentale (Constituțiile) să se subordoneze dreptului UE. Punct!


Formula
aleasă este foarte înțeleaptă: s-a convenit ca legislația internă inferioară Constituției și conformă cu aceasta să se subordoneze dreptului UE, dar cu condiția ca acest drept să fie compatibil cu prevederile Constituției naționale. Totul în condițiile în care adoptarea legislației UE se face și cu participarea noastră și prin instituții controlate și de noi.


Iată care au fost
condițiile existente la momentul aderării” și ele sunt încălcate azi nu de România, ci de instituțiile europene și puterile imperiale care le controlează din umbră. Coloana a cincea” a acestor puteri imperiale, când afirmă principiul potrivit căruia trebuie să ne respectăm obligațiile asumate, nu mai spune care sunt acele obligații și ne cere să executăm obligații pe care nu le-am asumat. Acesta este un act de manipulare și trădare prin dezinformare.


Cât privește
condițiile ulterioare aderării”, în cazul UE lucrurile sunt mai complicate. Legislația europeană (acquis-ul comunitar) desigur că evoluează, dar nu o poate face decât în limitele trasate de tratatele constitutive ale UE și raportându-se la ele. În ceea ce le privește pe acestea, tratatele constitutive nu pot include condiții noi” decât cu acordul unanim al statelor membre; care tocmai au refuzat să își cedeze suveranitatea și să dea un cec în alb uniunii. Restul legislației UE trebuie să respecte tratatele constitutive, ca să nu mai spunem că o parte a acesteia cere, de asemenea, votul unanim. Iar dacă acele tratate sunt respectate, automat și Constituțiile naționale sunt respectate.


Ceea ce se întâmplă acum este că instituțiile europene (inclusiv CJUE), aflate în mod normal în serviciul statelor membre, s-au ridicat împotriva statelor membre și le impun condiții neprevăzute în tratatele UE și neadoptate în conformitate cu procedurile stabilite de acestea.
Iar ceea ce face acum CJUE este o încălcare a tratatelor semnate de statele membre, pentru a confisca suveranitatea acestora, a spori ilegitim puterile oligarhiei eurocrate și a transforma UE în altceva decât noi am convenit să fie.

La originea UE este un tratat (TUE) sau, mai exact, sunt două tratate (TUE și TFUE) convenite prin negocieri interguvernamentale și încheiate în cadrul unor conferințe interguvernamentale, care nu se pot modifica decât prin acordul tuturor membrilor (cu unele excepții ținând de procedură, iar nu de fond, când oricum se cere un vot cu majoritate calificată sau supercalificată pentru a se trece de la o reglementare la alta sau de la o fază a integrării la alte, ambele definite de părți în mod consensual cu caracter condițional-optativ).


UE nu este un stat suveran care printr-o voință independentă de aceea a membrilor săi își poate schimba statutul, modul de organizare și regulile de funcționare, entitățile componente trebui
nd să se supună. UE are numai competențele atribuite de statele membre. Ele pot varia, în funcție de nevoi, dar numai cu consimțământul tuturor membrilor. Tocmai de aceea nu s-a acceptat adoptarea unei Constituții a UE, ci doar a unui Tratat constituțional (și acela respins prin referendum de Franța și Olanda). Constituțiile se pot modifica prin vot majoritar (calificat, supercalificat etc.), dar tratatele se modifică numai prin acordul tuturor părților. Nici o modificare operată fără acordul nostru nu ne este opozabilă.


Cei care au creat UE și apoi au aderat la ea, pur și simplu, nu au vrut să fie altfel. Chiar dacă UE are personalitate juridică, relația între această suprastructură federală și statele federate este concepută în așa fel încât să se realizeze un echilibru între gestiunea intereselor naționale comune și cea a intereselor naționale specifice
, între suveranitatea națională și puterile comunitare (exercițiul suveranității delegate). Acest echilibru este, în prezent, rupt.


Cum tratatele nu se pot modifica în sens
ul în care merge în prezent CJUE sub dictatul hegemonilor UE, întrucât statele membre nu sunt lăsate să o accepte de Constituțiile lor (că de patriotism nu mai are rost să vorbim), soluția” pentru Bruxelles (de fapt pentru Berlin, Paris & Co) ar fi modificarea Constituțiilor naționale. Ceea ce numai slugoi și târâturi, precum cei de la București, o acceptă.


De aceea, pe când urgențe prioritare ne asaltează,
savanții” în drept constituțional români – Ciucă, Ciolacu, Cîțu etc – au decis că este musai să „îmbunătățească” acum iar nu mai încolo legea fundamentală.


Noroc că autorii Constituției au luat măsuri pentru ca revizuirea ei să fie greu de realizat.


Și apropo de zicerea stupidă că toți cei 32 de ani scurși din 1989
până azi au fost la fel, avem acum ocazia să vedem că nu au fost. În anii 1990 s-a încercat dezmembrarea României și noi am ținut țara întreagă; așa cum ne-am priceput. Astăzi, în anii 2020, la dezmembrarea și chiar la dispariția țării pun umărul tocmai cei care au jurat să îi apere integritatea, suveranitatea și Constituția.


Mulți români nu înțeleg sistemul UE. Aceștia cred că tratatele constitutive ale UE ne dezavantajează, iar dintre ei unii zic că, dacă tot le-am acceptat acum trebuie să le acceptăm și efectele. Nu este adevărat. Ceea ce ne dezavantajează – și încă în cel mai înalt grad – este interpretarea și aplicarea abuzivă a tratatelor de către națiunile imperiale europene sau de către plutocrația anațională care, deși se dă în vânt după forța noastră de muncă, resursele noastre naturale și piețele noastre, ne tot amenință cu divorțul, de parcă noi nu am ști că niciodată câinele nu pleacă de la măcelărie.

Sunt, însă, și unii români care înțeleg cum ar trebui să funcționeze și cum funcționează în fapt UE, dar în nemernicia lor, pentru că nu au meritele necesare spre a se afirma în România, vor să facă jocul distrugerii României ca stat suveran, și să transforme națiunea într-un simplu teritoriu pe care ei să îl administreze conform împuternicirii primite de la străini. Cu asta ne luptăm acum și fiecare va trebui să aleagă dacă vrea să fie român sau trădător al românilor.

Noi nu suntem în vizită la UE sau tolerați de UE. Noi suntem membri și chiar co-fondatori ai UE (în măsura în care tratatul de la Lisabona a refondat-o). UE suntem și noi, și nimic nu se poate schimba fundamental acolo fără noi. Dacă cuiva nu îi place asta, acela trebuie să plece, nu noi. Asta nu prea conștientizează românii.

Iar dacă va fi să părăsim uniunea, asta va fi sau, cel puțin, va trebui să fie în momentul ales de noi și numai după ce vom fi făcut toate eforturile pentru a o reforma în așa fel încât ea să fie cu adevărat o democrație transnațională în care toți să fim, în același timp, solidari și liberi, egali și diferiți, trăind împreună în siguranță individuală și colectivă, națională și internațională.

Reiterez că alternativa nu este “ieșirea României din UE” sau “ieșirea României din istorie”, ci destrămarea UE, cu războiul european care îi va urma, sau revenirea la proiectul unei uniuni de state care își exercită în comun unele dintre atributele suveranității lor, spre binele fiecăruia. Chiar și ideea Statelor Unite ale Europei” are nevoie de state suverane pentru a se întrupa, iar în cazul Europei acele state nu pot fi și nu pot decât rămâne state-națiune.


Da! Astăzi nu poți fi bun român dacă nu ești bun european. Dar tot atât de adevărat este că nu poți fi bun european dacă nu ești bun român.

Să fim, deci, buni români! Aceasta este chemarea zilei.

 

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 29

64 de Comentarii

 1. Ce facusi pe la Hue Hadriane?
  Acu iti pute?!
  Las-o balta.
  Am auzit ca esti patriot dac ortodox si mioritic si ai renuntat la pensia speciala de la Hue.
  S-au nu ti-o mai dau aia?
  Oricum, cand ne intalnim, sa stii ca stau cu mana pe portofel preacinstite lobbyst.

 2. Democratia inseamna Dictatura majoritatii. Libertatea dispare.
  Daca ai o tara cu 100 milioane de germani si una cu 15 milioane romani, supui democratic la vot si germanii vor face ce vor ei democratic, chiar si disparitia romanilor. Si atunci pentru a fi liber trebuie sa ai tara ta, sa lupti pentru ea, pentru a fi liber si independent. Numai prin lupta esti liber.

 3. Roexit. Singura varianta ca să mai existam ca stat național suveran. PS. Mucavaua de general care se pretinde prim ministru a făcut cocoasa de când este în funcție. În ritmul acesta, în scurt timp, va umbla în patru labe precum câinele care-si miroase stăpânul de bucurie ca i-a oferit o mana ca să i-o lingă. Îmi imaginez ce acte de vitejie a făcut pe câmpul de lupta. Poate o fi jucat șah cu dușmanul și a făcut remiza, remiza care l-a ridicat la rangul de mare general de păpușoi.

 4. Sunt încă multe de zis la subiect, dar în esență lucrurile sunt simple, iar întrebarea este : cine conduce ? Noi sau u€ ?! M-am lovit de problema asta în urmă cu cîțiva ani cînd un străin m-a întrebat direct în față ce sunt eu român sau „european” ? Atunci am căzut pe gînduri și noroc că m-am uitat în bulentin ? și i-am raspuns după o scurtă ezitare : în primul rînd sunt cetățean român, apoi sunt și cetătean al u€ la momentul asta.

 5. Păi să-ți fie clar. Ai de modificat constituția,. Nu că ți-o cere bruxelu, ci pentru că ai de rearanjat administrarea statală, căci evident e falimentară, și ai de pus legi fundamentale care nu permit nerușinări și exagerări,.Acu in plus ai și o coaliție care o poate realiza, Deci clar ai de repus pe alte standarde constituția, cu 16 regiuni autonome, cu guvernatori și mult mai puține primării. Altfel,..

 6. „Mulți români nu înțeleg sistemul UE. Aceștia cred că tratatele constitutive ale UE ne dezavantajează, iar dintre ei unii zic că, dacă tot le-am acceptat acum trebuie să le acceptăm și efectele. Nu este adevărat. Ceea ce ne dezavantajează – și încă în cel mai înalt grad – este interpretarea și aplicarea abuzivă a tratatelor de către națiunile imperiale europene sau de către plutocrația anațională care, deși se dă în vânt după forța noastră de muncă, resursele noastre naturale și piețele noastre, ne tot amenință cu divorțul, de parcă noi nu am ști că niciodată câinele nu pleacă de la măcelărie.”
  Articol excelent si oportun.
  Felicitari domnule Adrian Severin!

 7. Daca UE se considera indreptatita sa fie „independenta si suverana juridic (???)” … ATUNCI inainte ca UE sa-si proclame „suveranitate” … TREBUIE NEAPARAT ca SALARIILE, PENSIILE precum si PROTECTIA SOCIALA sa fie LA FEL si UNITARA in TOT „UE” … adica … pentru a deveni „suverana” UE trebuie sa ia de la BOGATI („tari bogate”) pentru a DA la SARACI („tari sarace”) … PENTRU a-si UNIFORMIZA … astfel LEGISLATIA sa JURIDICA … pe tot TERITIORIUL UE … care s-ar vrea si UNITAR/non FEDERALIZAT !!!
  Daca NU … ramane NU !!! TARILE membre UE … raman in continuare SUVERANE !!!
  Precum ROMANIA si PLONIA de astazi … TARI UNITARE, INDEPENDENTE si SUVERANE !!!
  Atentie juristi/magistrati de trei bani bucata (ASERVITI UE) din TARA UNITARA, INDEPENDENTA si SUVERANA – ROMANIA !

 8. Ceea ce se intimpla acum, cu aceasta grupare de crima organizata numita UE, nu s-a intimplat nici macar pe vremea Tratatului de la Varsovia : in momentul invaziei Cehoslovaciei, Romania NU a participat, si pentru acest lucru nu numai ca nu a suferit la rindul sau o invazie sovietica (+ satelitii) dar a mai avut si ocazia, prin vocea lui Ceausescu, de a protesta ! Este inimaginabil ca mai putem face parte din aceasta hazna de la Bruxelles, orice zi, orice ora de apartenenta la aceasta mizerie este pierduta pentru Romania, oricum o tara pierduta ! (ps : slugilor nemernice si tradatoare aflate vremelnic la conducerea Romaniei le recomand sa aduca macar vorba de iesirea tarii din UE, ia sa vada cum, daca se tin tare pe pozitii, canaliile de la Bruxelles se calmeaza !)

 9. Disputele constitutionale sunt o prostie, Romania este un stat suveran, adica face ce vor locuitorii ei, nu ce vrea o proasta ca a stat mai mult pe masa de nasteri decat la scoala. Deci, raspunsul este clar si scurt: NU ! l Restul e vorbarie goala de la unii care vor egalitate la molecula de apa de ploaie.

 10. Iar ai luat-o pe aratura !(nu mai reamintesc vorba cu Luna aratata idiotului, pentru ca idiot nu esti, doar rau intentionat !). Reorganizarea teritoriala (ai ai ! ce ti-ar mai place o „Regiune Autonoma Maghiara” ! …) NU intra in discutie in ideea revizuirii Constitutiei (asa cum e dorita de aceasta mafie de la Bruxelles) si nici NU este subiectul articolului. Asa ca … viseaza in continuare, visele nu costa nimic !

 11. Din pacate Romania e condusa de marile corporatii prin sclavii de la conducerea tarii.

 12. Avem o singura solutie ca sa avem o tara a noastra si nu a alogenilor bruxelezi. Rom-exit.

 13. Ceea ce incearca aceasta CJUE, n-a incercat nici Inalta Poarta Otomana cand tarile romane erau sub jugul turcesc, sau cand Romania era sub opcupatia militara sovietica.
  Nici macar atunci sultanii sau Stalin n-au incercat sa ne impuna sa incalcam legile pamantului romanesc si sa fie respectate legile otomane sau legile muscalesti. Bestiile actuale de la Bruxelles intrec orice masura si orice limite ale bunului simt.
  Daca acum, la inceput de drum, acesti nemernici vor sa ne impuna asemenea pretentii, ce ne va astepta in viitor?
  Sper ca acesta sa le dea de gandit multor nelamuriti, ce inseamna in realitate UE.

 14. Asta te roade pe tine: AUTONOMIO. Stai linistit, porcaria asta nu va fi niciodatra votata de romani ptr o adunatura de 1 200 000 de venetici adusi de vanturile Azsiei si raspanditi in toata Romania.

 15. Internaționala comunistă. Proiect vechi sub diferite nume drag fenicienilor.

 16. Felicitări justiția română care a eliberat pe europeanul irlandez care a lovit la temelie organele statului român care dorm in post la fel ca medicii în serviciul de gardă! Succesuri jandarmeria română care monitorizeaza palatul Parlamentului dormind pe coada! Mai sunt in jandarmerie asemenea jigodii cu sporuri pentru lucrări de excepție de 50% din funcția de baza? Parchetul militar doarme pe el! Bode, demisia! Succesuri CSAT!

 17. Cat de ipocrit este acest Severin. Ptin toate postarile lui indemna prostimea la neascultare indrugandu-le numai tampenii si promovand prostia si nostalgia acum se da sfatuitor? Cat de ipocrit. In alta tara civilizata s-ar fi retras in decenta dupa iesirea din puscarie.

 18. opla Atunci nu mai fi sclav prostule. Decat sa te plangi fa naibii ceva bun. Deschide o firma puternica, sa ai acces cu produsele sau serviciile ei in lumea larga. Nu te tot smiorcai atata ca nimeni nu e de vina pentru nerealizarile voastre. Eu doar te intreb, ce scoala ai si unde lucrezi? Iti dai singur raspunsul. Ca nimeni nu munceste in locul tau sa faca ceva maret si nici nu invata in locul tau. De asta si sunteti luati la misto, ca aveti atitudine de sclavi.

 19. Tu chiar crezi ca mafiei udemeristo-oportunista o sa-i ajunga un guvernator si mai putine primarii? Tare fraieri sunteti voi cu autonomia. In afara de autonomie marita la automobilul electric pe care o sa ti-l cumperi ca vrei, nu vrei, curand, in rest nu o sa vezi tu asa ceva in noua ordine.

 20. winpc Esti european cu cetatenie romana talamba. Ce s-ar intampla daca si in SUA ar gandi la fel ca tine locuitorii? Genul asta de patriotism e patetic. Tine in momentul in care tu ai facut ceva remarcabil de care sa fii mandru. Ca te-ai nascut in Romania nu e patriotism, este o intamplare. Puteai sa te nasti si pe luna. Dar acolo unde te nasti fa ceva remarcabil de care sa se bucure si altii. Mandrie de tifnos, ca esti roman. Si care e mandria ta ? Lipsa autostrazilor, politicienii gen AUR, WC-urile din fundul curtii, taierea porcului cand sarbatorim Craciunul care inseamna nasterea Domnului. Eventual sacrifici un miel. Dar nu, bravii romani taie porcul sa intampine Craciunul. Nu ai cu ce fi mandru. Ca avem un Brancusi si Enescu si altii? Sunt realizarile lor, ei pot fi mandri. Dar daca ma gandesc Brancusi nu prea era incantat de prostimea din Ro. Si nici Enescu, de nu era un compozitor universal,deci nu roman, comunismul s-ar fi atins de el. Mai informati-va mandrilor habarnisti .O Europa unita inseamna o Europa puternica. Si asa Putin asta urmareste, o Europa dezbinata. Se pare ca unii sunt usor de prostit cu patriotismul si nationalismul de factura ruseasca.

 21. Tocmai cand ma pregateam sa-mi scot palaria in fatza autorului pentru acuratetea analizei a dat cu bata-n balta cu „politica de prada a Dublei Monarhii”, un reflex care puteam sa-l inteleg in primii ani 1990, nu si astazi, stiind
  ca gGUVERNUL ILEGALILOR BOLSEVICI AUSTRIECI NU REPREZINTA POPORUL AUSTRIAC SI NICI AUSTRIA, tot asa cum ILEGALII BOLSEVICI LEGENDATI IN ROMANIA IN 1989 si ulterior NU AU REPREZENTAT/NU REPREZINTA POPORUL ROMAN si ROMANIA!!!
  Deasemenea, cum sa-ti mai scoti palaria in fatza cuiva care vrea sa justifice un regim ilegitim, instalat prin crime
  contra umanitatii cu misti ficarea impiedicarii „ruperii Romaniei”, o marota plimbata si pe forum de cativa flacai
  wxtrem de receptivi!!! Pacat de frumoasa pledoarie pentru apararea SUVERANITATII ROMANIEI…Oare reprezentantii Seku
  trimisi in capitala Colhozului Bolsevic european nu au stiut ce voteaza, iar cei cativa ajunsi acolo prin propriile forte au crezut „in orb” ca procedeaza patriotic „delegand suveranitatea pe mainile unor ILEGALI BOLSEVICI”? Nu era clara calitatea de COLHOZ BOLSEVIC a foatei uniuni? Pacaleala cu „libertatea de miscare” prin care viitorii sclaveti
  au fost amagiti s-a autodemascat dupa DECLANSAREA CELUI DE-AL TREILEA MACEL BOLSEVIC MONDIAL cu VIRUSUL BOLSEVIC chinez!

 22. suntem pe drumul de a ne face o cruce pe ascuns, UE suedeza, a vrut sa desfiinteze Craciunul, asa ca urmatorul pas dupa afirmatiile/dorintele unuia sustinut de Iohannis AUR ar trebui scos in afara legii. Insemna ca intr-o zi PNL/Iohannis ne va interzice sa ne declaram romani. Ni se iau toate drepturi, dar nu vor putea sa ne smulga din inima tricolorul. Liberalii nu mai sunt cetateni romani par niste dusmani ai poporului. De fapt imprumuturile masive a lui Citu/PNL este o dovada ca reprezinta interese ciudate. Nu am votat AUR, dar sigur voi vota pt ca in sigla acestui partid se vorbeste de romani ceea ce deja a devenit o ilegalitate. Sa te nasti in Romania si PNL-ul prin parlamentarii lui sa-ti interzica sa te consideri roman, sa-ti interzica sa ai o tara, o Constitutie. UE suedeza incalcand Cuvantul Domnului sa speram ca se va risipi in neant si anumite tari vor cunoaste Judecata. Sper sa traiesc pt a vedea cum se va narui Babilonul distrugator de neamuri, cum se va pune sare pe ruinile Babilonului.

 23. EXCELENT articol, domnule Adrian Severin,concis,exact si argumentat logic si juridic profund patriotic romanesc,care demasca „perversii lasi si tradatori” de neam si istorie. Intrebare (noi nu cunoastem)…orice schimbare de articol,paragraf,alineat…din Constitutia Romana,de cine se face si daca este OBLIGATORIU supusă la vot popular pentru aprobare si promulgare.!? MEREU sub tricolor national ROMAN.!

 24. TAIEREA PORCULUI . Locuitorii Romaniei de azi vin din era glaciara cand iernile ereau lungi. Toamna consumau grauntele adunate, probabil meiul si graul salbatic si ciuperci uscate. Dar venea miezul iernii cu ger de minus 30 grade. Oamenii aveau multi copii dar si caini si locuiau in pesteri sau gauri in maluri de pamant. Atunci trebuia sa vaneze porci mistreti pt grasime care erea folosita la iluminat si pt carne.
  Porcul le salva viata. Dar asta o faceau si celtii .
  Dar tu te-ai nascut in eprubeta, sarbatoresti iarba si seringa.

 25. „tăcerea asurzitoare a CSM” este explicabila , CSM ul in componenta actuala e complice internationalistilor de la noi si din UE . Povestea cu Danilet nu trebuie sa ne pacaleasca , acestuia i s-a oferit ocazia ( cf planului ) sa dea in judecata statul roman si sa obtina o decizie care sa ofere astfel posibilitatea unui si mai adanc ( si legal ) amestec al UE in suveranitatea Rou .O decizie cu care apoi se va lupta si impotriva Poloniei si a Ungariei doua state suveraniste .

 26. Da, un articol necesar ! Ar trebui ca argumentatia articolului sa incite la dezbatere ! Interesant, carcoteli urate la adresa reactiei CCR au venit din Austria tara care profita din plin de „feudizarea”Romaniei cu sute de firme ce sug de aici. Se vede astfel ca afirmatia domnului Severin ca aceasta CJUE face jocuri imperiale are substanta. Nu a reactionat Danemarca sau Spania, Portugalia, tari baltice etc. ci au reactionat cei care sunt mulgatori sefi in Romania.

 27. @COSTI fara minte PORCUL SALVA VIATA OAMENILOR Plimba porcul prin alte locuri tovarase. Si rusii sunt tot porci. Auzi, din era glaciara. Tu iti citesti gandurile cand scrii? Doar Romania a trait in era glaciara.. Ha ha ha ha ha

 28. „Să fim buni români!”in gura domnului Severin prof.dr.Adi, suna comic,ca ca cimpoiul printre pigmei!Altceva daca suna cimpoiul intr-un regiment irlandez,acolo,da stiam cine e stimabilul,cine e onorabilul si chiar, cine e venerabilul!
  Ce ciudat : Adrian Severin a fost ministru de externe,Zoran Thaler a fost ministru de externe si Ernst Strasser ministru de interne,toti trei Spitzenkandidati la Euro parlament, din partea partidelor lor Cand a fost la o adica un mizilic de 100.000 euroi/per capita, au pus botul la unison
  Si ce bine le-a mers,astazi acesti Three Tenors canta aceiasi arie: „Nessun dorma”

 29. Hai să rîdem de mințile atît de înguste că nici posesorii nu pot trece cu ele vreo punte, decum un examen: calin, tomlin, rîd de proști. Zic să li se multiplice panseurile și să fie afișate undeva, ca cetățenii să le poată pune note. Va fi sectacol. De Funes este nimic, pe lîngă aceste capodopere de comic involuntar.

 30. Cel mai mult ma amuză gradul ridicat de oligofrenie si plasa imensa pe care au luat-o tembeli precum „costi”(ță de porc), imbecilii care „rid de prosti” sau alti dobitoci „antiPSD” ! Doar citindu-i mi-i imaginez cum isi trag palme stind pe budă si amintindu-si ce bine era atunci cind Marele Prostovan Plavan lăuda sexul oral tocmai cu „prietenii” de azi, cam in genul bancului cu cățelul care se lingea pe puță si care la un moment dat se intreaba : „Ba, da’ ce mama dracu’ fac eu aici ? Dau sau iau m…e ?”

 31. Problemele și suferințele României, ale românilor onești, declanșate dupa înlăturarea regimului Ceausescu, au fost amplificate an după an și sunt cronicizate în anii 2000 după aderările nefaste la NATO și UE. Forțele externe ostile statului național și suveran au corupt și cooptat în operațiunea de dezmembrareaa țării pe cei care au jurat să îi apere integritatea, suveranitatea și Constituția!!!!!
  Ce pagube și câte crime au făcut conducătorii Armatei/ ai forțelor de represiune in 1989? Cate dezastre economice/ sociale/ politice ar fi putut impiedica „cei care jură să apere integritatea, suveranitatea, Constituția Țării”, daca în ultimele 2-3 decenii ar fi avut conștiința națională și s-ar fi comportat loiali României și poporului românesc!

 32. Voi realizați cine conduce țara asta? Ciucă, Iohannis, Catu, Ciolos, Barna etc sunt niște sclavi trădători. Ăștia ar da România gratis, la ordin! Vine UE și le spune: „Bă sclavilor, voi să faceți ce vă zic eu, eu sunt dumnezeul vostru! Iar sclavii în frunte cu Iohannis și premierul general (adică un soldat care ascultă ordinele „comandantului suprem al forțelor armate”) replică „tăios” : „Am înțeles luminația voastră!” La fel și „medicul” Rafila apostrofat de UE și OMS (Organizația mondială a sceleraților): Bă Rafila, nu ai introdus încă certificatul verde la locul de muncă? Ce faci, dormi sclavule?

 33. esti vegan sau credinta ta iti interzice sa mananci carne de porc foarte bine, dar respecta diversitatea nu-l judeca pe un locuitor al Europei care de trei milioane de ani, trecand prin cateva ere glaciare a invatat sa supravietuiasca datorita consumului de carne atat de vanat cat si de animale domesticite, daca s-ar fi nascut in zona subtropicala sau ecuatoriala nu ar fi avut probleme ca procurarea hranei si ar fi evitat chiar carnea de porc datorita unei bacterii care o face mortala in zonele calde, ca sa intelegi de ce in unele religii a fost interzisa. Europa si erele glaciare au fost o sansa pt oameni, si-au dezvoltat inteligenta. Din pacate azi aceeasi Europa a devenit o lume ostila din care vor iesi doar de cei demni, pt care libertatea si suveranitatea poate fi mai de pret decat viata. Astfel de oameni sunt in Polonia, in Romania sunt doar fiinte care confirma Teoria lui Darwin, Nu sunt guvernanti/parlamentari ci yesman cu un comportament de apatrizi nu inteleg poporul care s-a luptat cu stihiile naturii, cu invaziile, pe care alte tari nu le-au cunoscut. Unii romani au obosit sa-si ierte aproapele care uneori prin deciziile luate ruineaza tara. Apocalipsa semnifica o criza morala majora. UE poate fi generatorul unei distrugeri finale, acumularea de energie negativa va declansa un cataclism care va adanci falia din oceanul Atlantic si va modifica scoarta Pamantului. Popular se spune „Nu i-a mai rabdat Pamantul”.

 34. Merry Christmas, ho ho ho ! Trece anul si tot dobitoci ati ramas. Aveti ceea ce meritati, un PSD plin de mafioti si un AUR plin de golani . Alaturi de o Sosoaca ranceda ,copie fidela a Vadimului. Dar mai proasta totisi. Stiu ca nu va convine cand vi se arata prostia. Dar cu-i ii pasa daca ramaneti tot prosti? ! Nimanui. Veti fi manipulati si de amu inainte ca o meritati cu varf si indesat. Doar sa nu uitati de patriotism si nationalism. Ca tin si de foame si de sete. Fiti patrioti ,voi nu aveti nevoie de civilizatie. Ramaneti cu drumuri de pamant si WC-uri in fundul curti. Ca doar asa va exprimati patriotismul. Bravo prostime.

 35. DSP-urile trebuie supravegheate și interceptate electronic, deoarece toti mortii vor fi cu Omicron! Trădarea naționala exista, trebuie săltați acești criminali care măsluiesc cifrele la ordin extern! Exista o rețea de influențatori folosiți de Milițiile Naziste Globale pentru a continua Mascarada!

 36. @rad de prosti: Dar tu ce studii ai si ce firma ai infiintat? Dupa cugetari, esti doar un repentent in clasa intiia.

 37. Marele urs ești un bivol fara oua. Adică înțelegi ce. Auzi, frate, ce tupeu! Ai de modificat Constitutia! Says who? Muma ta? Who the fuck are you, Yoggibear?(editat) mă la unitate, descoperitule. Nimeni nu modifica nimic. Să va iasă din cap rahatul cu regiunile și guvernatorii. România = stat suveran,unitar și indivizibil. Nu ți convine, adică șefii tai cu și fără grade vor federație? Liberi și cale bătută. Mars! Căutați va casa pe unde vreți. Pe aici ați greșit andrisantul. J(editat) vandute! Vi s a urat cu binele? Ba, când mai ai idei de astea, ia o pungă și vorbește în ea. O să te scape de multe. Alo, șefii la (editat) asta, se aude? Valabil și pentru voi. Să nu vă pună dracu.

 38. @Adrian Sevewrin de ce face CJUE ce face …desi nvad chiar ei ca e ASBSURD in ce prostesc INSISTA !

  Din acelasi …dar cu siguranta acelasi motiv pentru care UE …TREBUIE(!!!) sa tiparesca suma asta imensa de FIAT MONEY (= o mascata taxa imorala cauzata „greseliele” investitiilor ultimilor ani IMPUSA clasei mijlocii careia i se vor diminia imoral premeditat economiile in moneda …tiparita talharesc acum !

  😀

  TOTUSI …Severine … unde erau paznicii vcare pazeau in UE …limita de 3% de am ajuns sa fim OBLIGATI sa tiparim 2 milioane de milioane de EURO (falsi pe piata …condamnati nu de mine ci de CURTEA SUPREMA GERMANA !) 😀

  PS: Imi place cum scri = esti un om peste medie inteligent ! :*

 39. Daca deveneam PASHALAK ne imuneau religia musulmana cum au impuso sarbilor in Bosnia si Kosovo !

  😀

  Romanii-s prea pezemetici pentru a le impune muuuuuuuuuuuuuult ceva ! cateodata (=la scara istorica !) e OK sa fi BEZMETIC !

  La Plevna am fost cu rusii …La Marasesti am fost cu ANTANTA … La ODESSA am fost cu nemtii … La Berlin am fost cu rusii (sovieticii) …acum 😀 😀 😀 suntem („pana trecem puntea” frati cu 🙂 americanii !

  Hehehe !

  PS: Mi se pare ca multi romani nu-si cunosc ISTORIA si …li s-au ales din diferitii DRACI cu care-au facut FRATIE pentru a trece bezmetic puntile !

  De ce nu ne-au obligat turcii la RELIGIE MUSULMANA daca tot le plateam tribut (adica le eram suspusi „BIR”-uiti !) ?

  😀

 40. Corect !
  Istoric corect !

  Insaaaaaaaaaaaaaaa chiar trebuie sa le aarati americanilor CARACTERUL nostru SPECIFIC
  NATIONAL:

  – sinceritatea cu care ne tratam (temporar) …”stapanii puntii istorice actuale, de trecut” !

  🙁 🙁 🙁

 41. Aceste articole ale domnului Adrian Severin despre relatia dintre constitutiile nationale si legislatia UE trebuie sa ramana ca un ghid de actiune al diplomatilor si juristilor romani pentru viitor. Domnia sa stie exact ce vorbeste, asta poate constata orice specialist in domeniu. Nu trebuieste cedat nici cat un capat de ata din suveranitatea nationala. Poporul roman a luptat de-a lungul vremii si si-a varsat sangele pentru a-si apara patria, pamantul lor, drepturile lor, nu pentru a satisface lacomia feroce a birocratilor de la Bruxelles si a celor care trag sforile pe dupa draperiile groase. Romanii au murit in lupta pentru Romania, nu pentru Germania sau Franta, sau Belgia sau Austria, etc.! Pe teritoriul Romaniei primeaza Constitutia Romaniei si interesele Romanilor, nu cele ale birocratilor hulpavi si asasini care injecteaza fortat intreaga populatie a Europei sub steagul fals al apararii impotriva unei pandemii de fapt inexistente. Renuntati la comunicatiile wireless bazate pe microunde / telefonie mobila, transmisii Wi-Fi, Bluetooth sau minimizati-le si veti scapa de asa zisa boala covid, care este de fapt rezultatul interferentei dintre microundele din comunicatii si grafenul injectat prin vaccinurile antigripale sau anti-covid (tot o gripa rebotezata). Folositi cat de mult comunicatii optice, prin fibre optice sau prin cablu. Transmisiile 5G sunt cele mai periculoase, dar si 4G sau 4G+ sunt periculoase pentru toti cei injectati cu grafema pentru gripa sau covid.

 42. Europa înseamnă totalitarism , toate deciziile luate in spatele ușilor închise pe un ton arongant-imperativ deja evident că sunt scârbiți cei din este mai ales când nu suntem de acord cu ei … încearcă să ne spele pe creier dar in afară de niște slugi angajate nu se uită nici dracu in gura lor cu politică lor care pare de ospiciu , dorința supremă de a controla ei totul …Europa si SUA au soluții doar pentru Terorism COVID și încălzirea globală (de parcă deșertul nu a fost cândva acoperit de apă ,sau avem impresia ca se mărește uscatul ? ) terorismul o alta invenție de a controla lumea …iar mascaradă COVID care există doar prin prisma celor mai dubioase teste posibilele care nu au nici un fundament științific (NIMENI nu poate să explice cum funcționează ) iar așa numitul vaccin care nu reușește sa determine sistemul Imunitar nici după 4 doze ….la asiatici nu am auzit de altfel de probleme …. trăim in minciună si in știri generate de „inteligence” a confundat unul Casa Poporului cu Hotelul și a spart un geam și a dormit acolo , Dincă a ars un cadavru in butoi …..nu au găsit nici astăzi nimic , văd pe unul la ProTV cu prosop pe față și-a băgat ciocanul in fund ……….cine dracu va mai crede ????au furat motorina timp de 4 ani … și realizează după 4 ani ????????? toate știrile sunt concepute de „inteligence” in afară de 2-3 bătăi si câteva accidente nu se întâmplă nimic in realitate

 43. Excelent articol. Sper ca romanii sa se trezeasca si sa isi apere drepturile. Sa apere suveranitatea pe care Constitutia o acorda fiecaruia dintre noi. Tot sper. Speranta moare ultima…

 44. Altii ereau nomazi capuse la egipteni , altii plimbau camila prin desert , altii beau lapte de iapa , altii mancau peste crud si ala e obiceiul lor ca pestele le-a salvat viata. Tu dute la ai tai …Romanii maghiaruzati se cunosc dintre huni dupa vorba. Hungurul care zice: cea cea mai buna leguma e porcul, ala e roman.

 45. „Smarandache”, tu esti o bestie de teapa lui „rene”, inventatorul de comportamente si postari ce nu-mi apartin. Am crezut
  mult timp ca scarnaviile securiste de „dreapta” posteaza in numele meu, de fapt era aceasta taratura pseudodisidenta, „rene” agent al Securitatii kgb-iste cu o contributie majora la Lovitura de Stat-Comintern, inscenarea de la Iasi din 14 dec 1989, soldata cu arestari in masa si concentrarea Securitatii pe Iasi ca oras al declansarii complotului, apropierea de granita cu URSS unde fusesera concentrate trupe dand o confirmare contraspionajului roman ca se pregateste o… „revolutie”!!! In acest fel a fost neglijata Timisoara, municipiul fixat de KGB/GRU in colaborare cu Securitatea ungara sa porneasca TAVALUGUL TERORIST …Antoanesei…

 46. Esti complet batut in cap (si, pentru ca probabil esti si fan USR, si in (editat) !). Unde ai citit, ba (editat), ca sint admirator PSD, adevarat gasca de infractori ?! Rid de (editat) ca tine, care s-au trezit peste noapte „cu dusmanul in pat”, dar rid si de (editat) sau banditii care mai au inca tabloul cu mecla lui Iliescu deasupra pestelui de sticla de pe televizor, care probabil ca isi mai smulg si acum parul din cap (ala pe care-l mai au) cind au vazur curvasaria celor pe care i-au votat pentru doi litri de ulei si un kil de zahar ! Eu ? Bag in p… ma-sii si PSD-ul mafiot, si PNL-ul infestat de (editat) basiste si la fel de mafiot, si USR-ul degenerat si „butonat” din afara, si UDMR-ul ilegal si care n-ar trebui sa fie mai mult decit o asociatie sau cerc literar, neavind conform Constitutiei ce sa caute in parlament. Cit despre facatura AUR … o alta diversiune securista, ca sa avem cam toate nisele ocupate, dupa disparitia in ceata a PRM-ului. Te-am lamurit,(editat)?

 47. asaaa.. gata si articolul anti UE pe ziua de azi. Maine il bag pe ala cu Vladimir Vladimirovici Putin cel drept, despot luminat si bine lucrat la sala , de care orice tara ar avea nevoie la conducere
  si dupa aia trag linie pe anul asta.
  mai trebuie sa merg si la ambasada URSS de pe Kiseleff ca se fac platile catre colaboratori.

 48. Articolul profesorului Adrian Severin este o mostră de logică juridică, fiind impecabil argumentat. Trebuie să fii urangutan dacă nu îl înțelegi sau un trădător mizerabil al poporului român dacă te faci că nu îl înțelegi.

 49. Ce vorbiti dle Severin, e unul Tica pe forumul Cotidianului, care nu e de acord cu dvs., va reduce „aptitudinile” la gresala cu formula apei! Asa ca.., despre suprematia dreptului UE, este ca si cum taranul roman din Transilvania s-ar opune puterii grofului maghiar sau sas!

 50. @Charlie
  Din tot ceea ce imi reprosezi, rezulta fara dubiu ca tu esti satanist globalist, un complice direct la genocid, sourcaciune ce esti! Sigur ca te supara sa fiti dati in vileag voi satanistii si planurle voastre de asasinat global, de asta si reactionezi atat de violent. Noi oamenii vom impiedica prin lupta pe viata si pe moarte planurile voastre care sunt expresia raului absolut, dar razbunarea pentru noi si pedeapsa pentru voi adeptii lui satan, de la Dumnezeu va veni. Scris este(Romani 12:19-21): „Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti, zice Domnul. Pentru tot raul pe care-l faceti veti primi dreapta rasplata Divina, care este dreapta, dar si cea mai grea care poate fi imaginata. Cei ce azi atipus la cale aceste crime oribile impotriva umanitatii nu veti scapa nepedepsiti in mod exemplar. Legamantul iubirii lui Dumnezeu pentru om este chiar jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, cel ce este una cu tatal mai inainte de toti vecii. Jertfa aceasta este chezasia ca Dumnezeu nu-l va parasi pe om in care a investit atat de multa iubire. Omul chiar pacatos fiind, va fi indreptat pe calea mantuirii, dar sub nici o forma nu va fi lasat prada parjolului satanic. Planurile intunecate ale satanelor sunt sortite esecului si pedepselor. Dumnezeu va zagazui puterile raului lasand din rau doar atat cat omul sa inteleaga sensul binelui si al raului.

 51. Stimate Domn! Nu este vorba de formula apei la dl Severin! Este vorba de pușcărie, de desconsiderarea României la Bruxelles, de am crezut că mor de rușine și de scârbă! O conservă securistă, cu pâine și sare la Ceaușescu, vezi pe net, e putred sufletește! Trăiește degeaba, poluează România tot degeaba! O formă proteică de evitat! Eu evit pușcăriașii dle Justinianus! Dvs domnule dragă dacă iubiți criminalii, violatorii de copii, șuții de buzunare e NUMAI treaba dvs! Atât am de spus. Semnat T.

 52. Smarandache, charlie este tartorul postacilor usristi si are ca scop discreditarea celorlalti. Ii terorizeaza pana dispar. Este ajutat in aceasta actiune de o bruta care-si zice T.

 53. Domnule „Semnat T”,dacă ați fi știut mai multe și ați fi un om de bună-credință, ar trebui să vă fi rușinat, poate chiar revoltat,că în România există judecători de care a avut parte profesorul Adrian Severin. Dacă aveți altă părere despre respectivii judecători,vă doresc, în preajma Noului An, dumneavoastră și celor dragi ,să aveți parte de asemenea judecători!

  • Stimate domnule Vlad,
   Vă adresez sincere felicitări pentru că ați reușit de minune să exprimați o părere / constatare a multor, foarte multor români de bună credință care au fost / sunt convinși că domnul Adrian SEVERIN a fost / este victimă nevinovată a unor judecători nedemni, care au acceptat degradanta postură de docili executanți ai dorinței unor adversari politici ai domnului Adrian SEVERIN.
   S-a vehiculat – la timpul respectiv – părerea / informația că aceiași adversari politici ai domnului Adrian SEVERIN s-au folosit tot de asemenea judecători nedemni pentru a obține declanșarea falimentării frauduloase a Băncii Internaționale a Religiilor (!?).
   Credeți că va fi – oare – posibil ca Parlamentul / Consiliul Suprem al Magistraturii / Parchetul General sau o altă instituție a statului român să ceară verificarea legalității sentințelor declarate în cele două cazuri (întemnițarea nedreaptă a domnului Adrian SEVERIN și falimentul premeditat al Băncii Internaționale a Religiilor) ?
   Aștept cu mare interes răspunsul dvs.
   Vă mulțumesc !

 54. nu este un paradox

  aceasta Tara = Romania pur si simplu nu merita sa detina astfel de cetateni de o exceptionala valoare numiti ” romani ” .

  22 000 000 cetateni chinuiti la limita dintre viata si moarte – tinuti ostateci intr-o tara care nu-i merita .

 55. Tara este POPORUL si nu TAGMA jefuitorilor !!!
  Dintre cei 19.186.201 de locuitori de pe TARAM romanesc 88.92% suntem (MAJORITAR) ROMANI. Si te ASIGUR ca suntem foarte MULTUMITI ca TRAIM pe acest TARAM – RAIUL MAICII DOMNULUI! TARAM care ne-a FOST si CASA si MASA … pentru cei ROMANI de AICI !

  Bineinteles ca restul de aprox. 11% din populatie (MINORITARII cei migratori si calatori) se pot simti STRAINI si TOLERATI pe acest TARAM romanesc!
  Bineinteles ce aprox. 1% dintre locuitorii acestui TARAM (MINORITARII din tagma JEFUITORILOR si a celor ce vor sa PARVINA) se pot simti NEIMPLINITI pe acest TARAM romanesc !

  Dar NIMENI, NIMENI nu va tine taica cu forta/OSTATICI pe acest TARAM !!! Daca vreti sa plecati … PLECATI !
  In EU este „libera circulatie” … Noua ne CONVINE … atata PAGUBA ca ne pleaca cei STRAINI in/de acest TARAM !!!
  DE ABIA ce SCAPAM de USCACIUNILE … care (oricum) POLUEAZA (invenineaza) aerul cel ROMANESC !!!

 56. Problema este ca „MINORITARII din tagma jefuitorilor si a celor ca vor sa parvina” nu se afla in majoritate, nu sunt „STRAINII”, ci chiar…MAJORITARII…In procente usor de dedus.

 57. Pentru „râd de proști”: tu ai impresia că sclavul cu burta plină este fericit?! Doar dacă nu are identitate, coloană vertebrală, practic este un animal domestic. Din ce ai scris cred că tu te incadrezi in categoria animalelor domestice din curtea UE. Dacă tu ești un sclav te privește, mergi și slugărește pe cine vrei, noi însă preferăm burțile goale dar independenți, suverani și indivizibili! O națiune se construiește cu oameni ca noi , cu oameni ca tine se construiesc doar colonii. Tine minte! România n-ar fi existat niciodată dacă populația ar fi gândit și făcut cum gândești și faci tu și cei asemenea ție.

 58. Cf.legilor penale romanesti, pedofilii si homosexualii care abuzeaza un copil, sunt aspru pedepsiti, cu ani grei de inchisoare. Daca UE anuleaza Constitutia Romaniei, cu legile Tarii, atunci Romania va fi raiul lesbienelor, pedofililor, homosexualilor, iar crimele acestor neoameni, vor fi justificate prin smecherii medicale, etc. Defapt, se urmareste transformarea Romaniei intr-un spatiu georgrafic de experimente contra naturii, nepedepsite legal. Dupa iesirea grosolana ordinara a CJUE, putem vedea adevaratele motive pt care Marea Britanie s-a retras urgent din cloaca UE.

 59. @ Ion- astia nu-s sclavi ,sunt mancurti ! Nu ai ce le cere , creierul lor este fiert si vad drept izbavitor pe primul care le da o palarie si o ulcica cu apa !

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.