Să nu fie, oare, suficientă lumină în BEC?

Rămânem, în continuare, consternați de răspunsul primit de la Biroul Electoral Central.

Că unii dintre cei trei reprezentanți în Biroul Electoral Central din partea AEP, în frunte cu Toni Greblă, sau că unii dintre cei opt reprezentanți ai unor competitori electorali (PSD, PNL, USR, AUR, UDMR, Pro România, PMP, Grupul minorităților naționale) nu au suficientă pregătire în a citi și interpreta adecvat legile mai că am putea înțelege.

Cum se face, însă, că cei șapte judecători, în frunte cu președintele Vasile Bîcu, asistă și contribuie la aplicarea în mod arbitrar, cam după ureche!, a legislației aferente procesului electoral?

Prin urmare, reluăm și detaliem, totodată, pentru a vedea toți cei interesați de transparența și corectitudinea procesului electoral că analizele noastre sunt corecte și aplicate strict textelor de lege în vigoare.

Legea Nr. 33 / 2007, la Art. 19 stipulează:

(1) Biroul Electoral Central verifică îndeplinirea condițiilor de fond și de formă prevăzute de prezenta lege pentru candidaturi, admite candidaturile care îndeplinesc aceste condiții sau respinge candidaturile care nu îndeplinesc condițiile legale.

(2) Admiterea sau respingerea candidaturilor de către Biroul Electoral Central se face prin decizie, în termen de 10 zile de la înregistrarea acestora.

Este foarte clar, mai puțin pentru BEC. Legea spune că BEC „verifică îndeplinirea condițiilor de fond și de formă prevăzute de prezenta lege”.

Verifică îndeplinirea condițiilor de fond înseamnă că BEC trebuie să se asigure că listele de susținători aferente fiecărui competitor electoral (partide politice, alianțe politice, alianțe electorale, candidați independenți, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale) sunt corecte. Mai precis, potrivit rubricaturii Modelului listei de susținători aferent candidaturilor pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024,

Nr. crt. / Numele / Prenumele / Data naşterii / Act de identitate  //  Denumire // Serie / / Număr / Semnătura

BEC trebuie să verifice dacă Numele este corect (adică să verifice că numele Popescu nu este scris Popăscu, de pildă), că prenumele este scris corect (adică să verifice că prenumele Mircea nu este scris Morcea, de pildă), că data nașterii este reală (adică nu una de genul 29.02.1993, care este greșită, întrucât anul 1993 nu este an bisect astfel încât luna februarie să aibă 29 de zile sau una precum 12.05.2039 care este una din viitor), că actul de identitate este, de asemenea corect, cu denumire, serie și număr (deci nu unul de genul CK, OO 654219317, întrucât prescurtarea de la Cartea de identitate este C.I. și nu C.K., WW nu poate fi o serie, iar numărul este format din 6 cifre, nu din  9 cifre. Tot aici, BEC trebuie să verifice autenticitatea semnăturii din dreptul fiecărui nume al listei, precum și corectitudinea datelor și autenticitatea semnăturii celui care a întocmit lista, adică a elementelor de mai jos

Subsemnatul …………………………………………………………………………………………. *), domiciliat în ……………………………………………………………………………………………………………………, născut la data de …………………………………, în comuna/orașul/municipiul ………………………………………………………….., județul ……………………………………………………………, posesor al C.I.(B.I.) seria …… nr. ……., CNP …………………………………………….., declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ……. poziții, corespund realității.

Data …………….                                                                                                                 Semnătura …………..

 

Verifică îndeplinirea condițiilor de formă înseamnă că listele au acuratețe, înscrisurile sunt suficient de lizibile, nu sunt ștersături, tăieturi, modificări, etc., nu sunt aplicate autocolante, nu sunt pătate, etc.

Art. 16

(4) Pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral Central, listele de candidați propuse de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau alianțele electorale trebuie însoțite de o listă cuprinzând cel puțin 200.000 de susținători. Lista susținătorilor se depune într-un singur exemplar.

Articolul 17

 • Poate candida ca independent cetățeanul român sau cetățeanul altui stat membru al Uniunii Europene care are dreptul de a fi ales și este susținut de cel puțin 100.000 de alegători.

În răspunsul către Cotidianul, BEC spune: „Activitatea de procesare a listelor de susținători încetează după constatarea întrunirii numărului minim de semnături prevăzut la dispozițiile antereferite, indiferent de numărul total al listelor depuse.”

Poate să ne spună BEC la ce articol și la ce aliniat scrie că „Activitatea de procesare a listelor de susținători încetează după constatarea întrunirii numărului minim de semnături (…), indiferent de numărul total al listelor depuse.”? NU!, nu poate, pentru simplul motiv că legea nu stipulează așa ceva.

Legea spune clar că toți competitorii electorali trebuie să depună liste cuprinzând cel puțin 200.000 de susținători, respectiv susținut de cel puțin 100.000 de alegători, în cazul candidatului independent și (1) Biroul Electoral Central verifică îndeplinirea condițiilor de fond și de formă prevăzute de prezenta lege pentru candidaturi, admite candidaturile care îndeplinesc aceste condiții sau respinge candidaturile care nu îndeplinesc condițiile legale. Atât! – și nimic mai mult.

Prin urmare, legea permite competitorilor electorali să aducă liste cu peste 200 000, respectiv peste 100 000 de susținători, iar BEC trebuie să le verifice pe toate. Dacă legiuitorul dorea ca BEC să verifice doar 200 000 de susținători, respectiv doar 100 000 de susținători fie stipula acest lucru expres în lege, precizând și metoda, eventual prin eșantionare, de exemplu (dar nu avem așa ceva în textul legii), fie solicita fix 200 000 de susținători, respectiv fix 100 000 de susținători, caz în care evident că BEC verifica doar 200 000 de susținători, respectiv 100 000 de susținători pentru candidatul independent.

Este evident pentru oricine că BEC nu respectă Legea 33 / 2007, actualizată, nici în litera și nici în spiritul acesteia, interpretând-o după bunu-i plac, adică arbitrar. Or, BEC trebuie să o respecte, în litera și spiritul ei, iar dacă nu poate, din cauze obiective, trebuie să solicite rapid schimbarea acesteia, cel mai simplu fiind ca să sesizeze Curtea Constituțională arătând neconstituționalitatea sau viciile profunde ale unor articole și să solicite abrogarea acestora, pentru a putea intra în legalitate. Sigur, cel mai rațional și simplu, în același timp, ar fi renunțarea la listele de susținători, așa cum se întâmplă în multe țări europene (Franța, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Portugalia, Republica Cehă,  Slovacia, Slovenia, Suedia), adică abrogarea Art. 16 și 17 din Legea 33 /2007, actualizată și a prevederilor conexe acesteia referitoare la listele de susținători (de exemplu cele cuprinse în Ordonanța de urgență publicată în MO 195 / 8.III.2024).

Pe de altă parte, BEC, încălcând prevederile Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public, nu răspunde corect la solicitările Cotidianului. Ziarul nostru a solicitat BEC -ului să ne transmită: „Numărul de susținători, aferent fiecărei liste de candidaturi depuse pentru Alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024 de către următorii  competitori electorali”, nominalizând toți competitorii electorali.

BEC, în schimb, ne comunică ce competitori electorali au depus liste cu peste 200 000 de susținători, respectiv cu peste 100 000 de susținători și competitorii electorali „care n-au îndeplinit condițiile legale cu privire la numărul de susținători din liste”.  În paranteză fie spus, dacă doream astfel de date le aflam de pe site-ul BEC și nu ne oboseam să facem o solicitare scrisă în acest sens. Noi dorim în mod expres – și menționăm acest lucru, din nou! –  „Numărul de susținători, aferent fiecărei liste de candidaturi depuse pentru Alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024 de către următorii  competitori electorali”, competitor pe care i-am nominalizat.

În acest sens, precizăm BEC-ului că Legea 33 / 2007, actualizată, stipulează, la Art. 18, că:

 • Lista susținătorilor constituie un act public, sub sancțiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal.

Or, dacă „Lista susținătorilor constituie un act public”, atunci:

 1. Numărul de susținători, aferent fiecărei liste de candidaturi depuse pentru Alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024 este de asemenea public, și noi și alții vrem să știm aceste numere;
 2. Listele de susținători sunt publice, prin urmare BEC trebuie să publice toate listele de susținători pentru ca electorii să vadă dacă vreun competitor electoral nu le-a folosit, în mod abuziv, datele personale, pentru că în Monitorul Oficial, Nr. 195 / 8.III.2024, apare

 

unde, la Art. 8 (3), se stipulează, clar, că

Prin urmare, Cotidianul, în mod public, reiterează Biroului Electoral Central solicitarea de a face public, numărul de susținători, aferent fiecărei liste de candidaturi depuse pentru Alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024.

Totodată, solicităm Biroului Electoral Central publicarea listelor de susținători, aferente fiecărui competitor electoral (evident, cu păstrarea reglementărilor GDPR) pentru ca cititorii noștri și electorii să verifice dacă nu li s-au folosit, fără voia lor, în mod abuziv, datele personale.

Noi nu vrem să facem rău nici unui membru dintre cei 18 ce compun Biroul Electoral Central, dar nu putem tolera sfidarea și încălcarea cu tupeu a legilor aferente procesului electoral.

Noi vrem doar ca procesul electoral să fie transparent, în respectul legilor aferente, ce trebuie urmate în litera și spiritul acestora, iar dacă legile – cum sunt formulate acum – nu pot fi aplicate din motive obiective, atunci să solicităm (și ne oferim să contribuim) la ajustarea lor astfel încât să le putem respecta cu toții.

Pe cale de consecință, Cotidianul își rezervă dreptul, mai mult, are o obligație față de cititorii săi, de a sesiza organele abilitate să cerceteze și să ia necesarele măsuri împotriva tuturor celor care nu respectă legea, în litera și spiritul acesteia.

Articol scris de Magda Colgiu David și Marcel Săsărman

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 4

7 Comentarii

 1. Sfat prietenesc:
  Egoul umflat cu pompa, atitudinea de “diva” a oamenilor din sistemul judiciar, pupincurismul celorlalți vis-a-vis de judecători, avocați, procurori, promovarea ostentativa în mass-media a unor indivizi “emanați” din sistemul judiciar, nu fac altceva decât să transforme aceasta breasla într-o gașcă de scroafe urcate în copac. O consecință a acestui fenomen este aparitia unor articole de genul celui de mai sus, articol care, în cel mai bun caz ar trebui publicat în vreo publicație specializata, adresată profesioniștilor din domeniu, nicidecum neofiților.
  Nu as fi scris mesajul asta dacă nu as mai fi văzut și în alte publicații articole asemănătoare. Articole care au dispărut în perioada pandemiei – nu știu dacă ați observat lucrul asta – în detrimentul articolelor cu și despre medici.
  Într-un fel, aberant desigur, reapariția articolelor de genul de mai sus este un semn al “normalității” societății românești. Normalitate care nu este normalitate deloc.
  Medicii sunt cam pe același palier, Dumnezeu pe pământ, frate! Vezi cazul unuia dintre canditatii la primăria Bucurestiului, un fel de Oprescu II.
  Așadar, sfatul meu, înainte de a mai aproba articole de genul asta, luați un “chill pill” – ma refer la cei din redacția publicației- și fiți mai verticali. Hai, ca se poate!
  O zi bună

 2. Sa fie transparenta sa stie si media si publicul ce rezultate au obtinut!
  Rezultatele nu sunt ale alesilor, sa le iasa aerele din cap! Rezultatele apartin publicului care voteaza.
  F. bine Magda Colgiu David și Marcel Săsărman!

 3. @BM:
  Ia tu „chill pill”! Ia doua la 6 ore!
  „Nu as fi scris mesajul asta dacă nu as mai fi văzut și în alte publicații articole asemănătoare. Articole care au dispărut în perioada pandemiei – nu știu dacă ați observat lucrul asta – în detrimentul articolelor cu și despre medici.”
  De ce ti-e lene sa te abonezi la publicatii de specialitate? A, e ca nu mai ai bani? Eu sunt de vina ca ti-e portmoneul gol si esti falit?
  Eu stau toata ziua pe ziar si tai frunza la caini?
  Adios apartament pe Wall Street, bmw care se conduce singur, tipe cracite cu tocurile intepand bordul masinii, copii frematand de foame care te imtampina inca vii cand dai pe acasa. I-am impachetat pe toti si am plecat la mama.
  „O zi bună”
  Asemenea!

 4. BEC trebuie să verifice autenticitatea semnăturii din dreptul fiecărui nume al listei, precum și corectitudinea datelor și autenticitatea semnăturii celui care a întocmit lista, adică a elementelor de mai jos—CUM ??VĂ ROG LĂMURIȚI-MĂ”!

 5. @HONEY DRIPU:
  Se vor vedea atunci cand se voteaza daca listele au fost mincinoase sau nu. Cel care minte, se minte pe sine obtinand sub procentajul preconizat. Listele de culegere de semnaturi sunt mai mult sau mai putin formale, sunt un gen de polling mai mult de populariare a candidatilor si eventual de reducere a numarului de foi din buletinele de votare.

  Nu ai de ce sa mergi sa-i verifici pe semnatari. Dar poti sa pui o camera, poftim, daca esti atat de suspicios pe cei care culeg semnaturi.
  Corectitudinea datelor votantului… Ba, ai baut gaz? Ti-am dat cafea. Ce ai cu alegatorii? De ce nu te iei de alesi?
  Da-o indarat ca ai inceput sa ai trepidatii! E vorba de acuratete si legibilitate ca reflexie a adevarului.

 6. Cel mai bine e sa se publice numai lista de nume. Daca avand numele respectiv, iti pare ca te-a pus pe lista PSD-ul fara sa-ti fi cerut acordul, si adica te trezesti sustinator al lor fictiv, poti eventual sesiza asta la BEC si ei sa verifice in continuare lista.
  Altfel este cauzator de traume nedorite sa incepi sa-ti vezi datele personale scurse in spatiul public. E penibil si Romania poate fi data in judecata.

  Mai degraba datele alesilor, trecutul lor istoric, furaciunile avute, trebuie aduse in atentia electoratului. Daca este camapanie, trebuie alegatorii sa cunoasca cu cine voteaza. De exemplu un cearceaf de reclama cat 5 etaje cu chipul unuia e prea putin descriptiv dpv al calitatilor si realizarilor sale. O buna informare face alegerile mai usoare si mersul la vot mai imbietor.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.