×
×
Noi
Citite
Recomandate
Ultima oră
Actualizat acum 4 minute
24 Ore
7 Zile
30 Zile
24 Ore
7 Zile
30 Zile
Data
Joi, 17 august 2017, 20:30
EUR (€)
+0.0079 ↗
4.5816 RON
USD ($)
+0.0111 ↗
3.9104 RON
• • •
Grupul Etnic German, o afacere uriașă, mai ales după interzicere
Istoria unei organizații din care se revendică și Iohannis (II)
Deşi unii susţin că etnicii germani au fost constrânşi, statul român a făcut tot ce a putut pentru a asigura înscrierile în Grupul Etnic German
Deşi unii susţin că etnicii germani au fost constrânşi, statul român a făcut tot ce a putut pentru a asigura înscrierile în Grupul Etnic German

Grupul Etnic German, subiectul nostru de astăzi, a reintrat în atenţia generală după circa 70 de ani de absenţă, odată cu discuţiile pe marginea numirii domnului Klaus Iohannis în funcţia de „vicepremier“. Legătura dintre K. Iohannis, primar al Sibiului, şi defuncta organizație nazistă fiind următoarea: K. Iohannis, s-a aflat în fruntea „Forumului Democrat al Germanilor din România“ (una dintre organizaţiile germanilor din România, similară cu U.D.M.R.). Prin implicarea unor politicieni români, precum Adrian Năstase, a preluat drepturile patrimoniale ale sus-numitei organizaţii naziste (pactul Năstase‑Iohannis).

Iată principalele idei ale primei părți din studiul semnat de istoricul Victor Dogaru, publicate în ziarul nostru de ieri:

* Înfiinţarea şi desfiinţarea Grupului Etnic German au fost dictate României de către forţe externe, iar GER este menţionat pentru prima oară în Dictatul de la Viena.

* La Viena, pe 30 august 1940, pe lângă actul propriu-zis al „Dictatului de la Viena“, s-a semnat de către miniştrii Afacerilor Străine român și german (M. Manoilescu și Joachim von Ribbentrop) și următorul acord, prin care „(...)Guvernul Regal Român îşi ia angajamentul de a pune în toate privinţele în condiţii de egalitate pe cei care aparţin Grupului Etnic German din România cu populaţia etnică românească și de a dezvolta și de aici înainte poziţiunea grupului etnic german în spiritul hotărârii de la Alba Iulia pentru conservarea naționalităţii germane“.

* Grupul Etnic German (GEG) va fi înfiinţat juridic pe 20 noiembrie 1940 (Decret-lege 3884).

* Tot prin acest decret (art. 3) se recunoaşte şi existenţa Partidului “Muncitorilor Naţional-Socialist German“, care reprezenta politic Grupul Etnic, acesta fiind și singurul partid care va funcţiona în România, după desfiinţarea Mișcării Legionare.

* În realitate, prin formarea G.E.G., Germania nazistă preia controlul comunitaţii germane din România.

* În fruntea GEG va fi numit direct de la Berlin Andreas Schmidt. Scopul respectivei organizaţii şi principala misiune a lui A. Schmidt (acesta se întorcea în țară în 1939, după o lungă ședere în Germania, unde devenise membru SS) fiind organizarea eficientă după model nazist a germanilor din România şi realizarea de înrolări pentru Wehrmacht, SS și Todt.

* GEG, împreună cu PMNS, a controlat o serie de organizaţii de inspiraţie nazistă, precum: „Einsatzaffel“, „Deutsch Manmschafr“, „Deutsch Arbeiterscheft“, „Deutsch Arbeiterschejt“, „Landesbaarerscheff“. Această organizaţie a dat Germaniei naziste 50.000/55.000 de soldaţi, inclusiv în unităţile SS, şi circa 15.000-20.000 de lucrători în industria germană (Organisation Todt).

* Naționalismul G.E.G. a degenerat în idei de superioritate rasială şi cultură. Transilvania urma să devină şi ea o regiune a marelui Reich. Referitor la rasismul cultivat în acea perioadă, o notă a jandarmeriei ne semnalează apariția unui certificat de arian în cadrul etniei germane.

* Sentimentele antiromâneşti se manifestă prin diverse acțiuni, precum: germanizarea numelor străzilor din Timişoara, înlăturarea tablourilor cu Regele Mihai și Antonescu şi înlocuirea lor cu tablouri cu Adolf Hitler în diverse clădiri publice, prezența drapelelor naziste la întrunirile publice ale etnicilor germani. La acestea se pot adăuga şi unele mai grave, precum refuzul de a se prezenta la încorporare în armata română sau refuzul de a ceda rechiziţiile obligatorii cerute de statul român, motivând că etnicii germani contribuie la rechiziţii pentru armata germană.

În ziarul de azi publicăm continuarea studiului respectiv.

Organizația obține autonomie educațională

De reţinut că toate acestea se întâmplau în timp ce românii mureau alături de germani pe frontul de Est. Mai mult, în timpul operaţiunii Barbarossa, autorităţile române s-au confruntat cu dezertări importante ale etnicilor germani, care descompletau unităţile române, pentru a se înrola în armata germană.

Tineretul german din țară se pregătea pentru autoapărare, în acest sens organizând diverse acțiuni. Dintr-un răspuns al Marelui Stat Major Secția II, pentru GEG, aflăm că tineretul german primise autorizație să facă trageri cu arme Geco. Totuși, autoritățile române exercitau presiuni ca armele să fie înregistrate conform legilor în vigoare.

Toţi istoricii conclud că G.E.G. s-a completat ca un „stat în stat“, fapt ce tindea să se agraveze cu trecerea timpului (1940-1945). Astfel, G.E.G. a preluat învăţământul confesional şi cel german de stat.

La 1 noiembrie 1941 este publicat Decretul-lege nr. 3.097, prin care G.E.G. primea dreptul să înfiinţeze şi să coordoneze şcoli primare, secundare şi alte instituţii educaţionale. În cadrul acestora, G.E.G. obţinea autonomie educațională, putând folosi propriile planuri de învăţământ, programe analitice şi de examene, acestea trebuind doar să fie aprobate de Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor:

Art. 1. „Grupul Etnic German din România, ca persoană juridică de drept public, are dreptul de a înfiinţa şi conduce şcoli de grad primar şi secundar teoretice şi practice şi institute de educaţie germană de orice categorie. În raport cu Statul Român, Grupul Etnic German din România este reprezentat în ce priveşte învăţământul prin secţia şcolară a Grupului Etnic German“.

Sărbători ariene păgâne, în loc de creștinism

Ca particularitate, poate fi reţinut ateismul lor agresiv îndreptat împotriva germanilor care se ţineau după religia „inventată de jidani“ (n.a. - creştinismul), educaţia tineretului trebuia făcută după perceptele naţional-socialiste, în care creştinismul nu avea ce căuta. A. Schmidt, liderul grupului etnic german, a afişat o atitudine ateistă, el exprimându-se împotriva unei „lupte pentru cucerirea unei vieţi de apoi inexistente“ sau că „religia noastră este istoria noastră“ (a dat chiar exemplu când şi-a înmormântat soţia fără slujbă religioasă).

Pentru a contracara „influenţa“ preoţilor, hitleriştii germani organizau duminica manifestări sportive în vecinătatea bisericilor şi promovau diverse sărbători păgâne vechi „ale arienilor“, care erau sărbătorite „la concurenţă“ cu cele creştine. Astfel, la data de 21 decembrie a fiecărui an s-a încercat introducerea serbării „focului“ sau a „solstiţiului de iarnă“, iar în paralel se sublinia originea „străină“ a creștinismului:

„21 decembrie al fiecărui an, serbarea focului sau a solstiţiului de iarnă, când se ard trunchiuri uriaşe de brad în contemplaţia evlavioasă a adepţilor“.

„Astfel, cu prilejul sărbătorilor în aer liber ale solstițiului de iarnă sau vară se aprind ruguri mari împodobite cu zvastica, iar în cuvântul ţinut de unii fruntaşi s-a arătat că în acest mod se preamăreşte Dumnezeul străbunilor, care nu este acela impus de om dintr-o rasă străină“.

Este de reţinut că nazismul acestei organizaţii nu a fost unul mimat sau de conjunctură (steagul cu zvastica, uniformele, portretele lui Hitler, toate au fost prezente), mai mult, în cadrul minorităţii germane au existat câţiva membri care au încercat să se opună nazificării, precum Episcopul Friederich Muller din Sibiu sau Hans Otto (1890-1953). Reţinem că nu vorbim de situaţie fără vinovaţi, în care toţi etnicii germani s-au lăsat duşi de val din lipsă de alternative. Grupul Etnic German şi partidul Muncitorilor Naţional-Socialist au fost cât de naziste se poate și, din păcate, marea parte a etnicilor germani, în special tineri, s-au lăsat infectaţi de virusul supremaţiei rasiale.

GEC – desființat de Regele Mihai în octombrie 1944

După începerea negocierilor de pace, României îi este impus să interzică şi să confişte bunurile organizaţiilor fasciste și naziste. Sunt luate în discuţie Mişcarea Legionară și Deutsche Volksgruppe, se concluzionează că M.L. a fost deja desființată în 1941 (şi bunurile confiscate) şi prin urmare Deutsche Volksgruppe este cea care face obiectul tratatului: „Mișcarea legionară fiind desființată legal de la 21 ianuarie 1941, nu mai era necesar un nou act formal de dizolvare“.

Deşi iniţial aproape toţi germanii au fost internaţi în lagăre sau arestaţi la domiciliu, mai târziu, autorităţile au stabilit că simpla apartenenţă la G.E.G. nu constituia o infracţiune, doar liderii fiind consideraţi principalii vinovaţi. Aceştia din urmă au fost deportaţi în URSS, unde li s-a pierdut urma, de exemplu, Andreas Smith a fost trimis în lagărul Vokuta, de dincolo de Cercul Polar, unde și moare, în condiții neelucidate probabil, în 1948. După alte surse, ar fi murit în minele din Dombas, în 1950.

De reţinut că Grupul Etnic German a fost desfiinţat prin Decretul-lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României, şi nicidecum printr-o lege de naţionalizare. La 2 ianuarie 1945 se înfiinţează Comisariatul General pentru lichidarea Grupului Etnic German şi se trece la identificarea bunurilor mobile şi imobile ale acestei organizaţii.

Deutsche Volksgruppe şi-a obţinut patrimoniul astfel: a) prin absorbţia vechilor organizaţii germane, b) prin participarea la Legea Românizării, adică preluării/confiscării de bunuri evreieşti, c) datorită banilor primiţi de la Hitler şi banilor acordaţi de Antonescu în diverse situaţii.

În urma unor înţelegeri între Klaus Iohannis și Adrian Năstase și, ulterior, Victor Ponta, după Revoluţie, Forumul Germanilor din România, ce se revendicase ca succesor al Deutsche Volksgruppe, primeşte garanţii în vederea restituirii patrimoniului nazist. Din acest patrimoniu ştim că fac parte şi proprietăţi cumpărate cu bani de la Hitler, ca şi foste proprietăţi evreieşti sau bunuri care au aparținut unor diverşi particulari germani care au fost constrânşi să îşi vândă/cedeze bunurile în folosul naţional-socialismului.

Din punct de vedere istoric, doresc să subliniez următoarele aspecte:

1. Grupul Etnic German nu a fost nici înfiinţat, nici desfiinţat ca urmare a voinţei „democratice“ a Statului Român (înfiinţare = al III-lea Reich; desfiinţare = URSS).

2. Restituirea patrimoniului unei organizații naziste prin decizii judecătoreşti intră în directă contradicţie cu tratatele internaţionale semnate de România (articolul 15 al Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944 și art. 5 Tratatului de Pace, ţinând cont că în cazul conflictelor între legislaţia internă şi tratatele internaţionale ratificate de România, au prioritate cele internaţionale).

3. Liderii Grupului Etnic German au fost deportaţi şi exterminaţi în URSS, stabilirea calităţii de succesor de către o altă organizaţie cu alţi membri ce au altă doctrină politică şi un alt nume pare imposibilă. (de ex.: Andreas Smith a murit în lagărul Vokuta din URSS).

4. Grupul Etnic German a fost înfiinţat ca persoană juridică de „drept public“, ne întoarcem la dreptul roman și cităm: „Publicum ius est quod ad Statum Rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitate pertinent“, adică în traducere: ce este „de drept public“ aparţine statului. Fapt recunoscut și de legislaţia europeană, care când vorbeşte de finanţare, precizează:

„2.2.3 Persoană juridică de drept public

Autoritatea publică reprezintă orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care acţionează, în regim de putere publică, pentru satis­facerea unui interes public“.

De fapt, aşa a fost şi modul în care au fost „salvate“ bunurile G.E.G. când ruşii le-au sigilat şi au dorit să le preia ca fiind „bunuri inamice“, atunci statul român a demonstrat că de fapt este vorba de „bunuri de drept public“ şi ele practic aparţineau statului, personalitatea juridică a G.E.G. fiind similară cu a unui minister.

Q.E.D.

P.S.: Este interesant să vedem cum se va face partajarea între bunurile organizației naziste „de drept public“ GEG şi bunurile Partidului Muncitorilor Național-Socialist German (cu care aceasta era, practic, asimilată), evitându-se bunurile confiscate/preluate abuziv de la evreii (legea romanizării) sau de la germanii opozanţi, sau cele cumpărate cu bani nazişti (intrăm pe alte tratate internaţionale), ca ONG-ul de drept privat Forumul Germanilor din România să preia strict bunurile „organizației naziste“ al cărei succesor se revendica!

În încheiere…

Problema revendicării patrimoniului G.E.G. ne pune în fața unui paradox. Klaus Iohannis, lider al Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR), membru P.N.L. din 2013, a fost susținut în demersurile sale legate de patrimoniu G.E.G. ințial de Adrian Năstase și mai târziu de Victor Ponta, același Ponta care s-a opus, în martie 2014, aducerii domnului Klaus Iohannis la guvernare. Mai mult, șeful domnului Klaus Iohannis din P.N.L., domnul Crin Antonescu, este și inițiatorul unui proiect de lege pentru condamnarea Mișcării Legionare. Același Crin Antonescu nu are însă nicio problemă cu faptul ca FDGR (federație condusă de Iohannis) revendica niște bunuri naziste.

Victor Dogaru, istoric

Istoria unei organizații din care se revendică și Iohannis (I)

Publicat Vineri, 17 februarie 2017
8572
 | 30
 | 54
+Adaugă
Comentarii
2000
Trimite
Ileana Rollason
+12
Nastase Adrian, autorul infractiunii de sabotare a proprietarilor României, la închisoare, si urgent! Fara Nastase (si Ponta), Johannis n-ar fi reusit nimic. Acelasi Nastase le-a "restituit " tuturor impostorilor (numai cine n-a vrut n-a primit) patrimoniile imobiliare ale României, bijuterii arhitectonice de peste tot în tara, azi, pe cale sa devina ruine. Renationalizarea tuturor ! pentru asta sa iasa românii pe strada, nu la chemarea impostorilor, hotilor si tâlharilor !
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
C-tin
+4
Domnul Dogaru ca istoric , ne atentioneaza asupra faptului ca imobilele canfiscate conform Acordului de Pace s-a realizat printr-un Decret Lege semnat de Rege , dar care a fost anulat de catre o Hotarare Judecatoreasca . Unde a fost Parlamentul care sa anuleze vechea lege ??? Cine au fost proprietarii acelor imobile ??? Grupul Etnic German , a intrat in posesia imobilelor prin frauda , motiv pentru a fost acuzat de catre o instanta internationala. Adevaratii proprietari nu cumva au fost asasinati ??? Si atunci de ce acceptam stigmatul Holocastului ???
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
Nastratin @ C-tin
+3
Cred ca te uiti la alt film ! Numai comunistii au asasinat oameni pentru a se muta in casele lor !
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
SOBOLANU
+8
MAI E CEVA DE COMENTAT ???????????????????
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
Cata
+17
Faptele ramin fapte. Plac sau nu, e alta chestie. Folosesc unora sau nu, iarasi conteaza mai putin. Faptele il arata pe iohannis dezbracat de caracter, un ghertoi pus pe furt si mismasuri. O mentalitate ce nu se poate insoti cu functia prezidentiala. Desfid eforturile disperatilor de a sterge urme, de a incerca minimizarea faptelor (va dati seama ce e in capul lor daca se preteaza la o asmenea intreprindere inutila si ilogica?), actiune de o mizerie morala inacceptabila...sinteti multi, sinteti inutili, sinteti balastul de care Romania si societatea romaneasca nu are nevoie. Nu avem nevoie de voi, nu avem nevoie de ideile si gindurile voastre pentru ca sint compromise, sint mizerabile, sint imorale! la fe ca actiunile lui iohannis! Stergeti urme ca sa va umpleti de ridicolul care va arunca spre conditia de scalvi! Apreciez lectia de istorie pe care dl Profesor Dogaru o tine legat de acest subiect pe care iohannis, sub nicio forma, nu l-ar fi dorit supus vederii publicului! Un presedinte de o calitate umana si morala mai mult decit indoielnca.
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
Constantin Gajban
+5
Nu aţi ghicit, nu este planul Marschal. Mai documentaţi-vă !
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
germania-brazilia 7-1
-21
In ciuda acestei campanii furibunde,daca FGDG ar avea candidati in toate judetele, ar obtine 46%...
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
Plugarul @ germania-brazilia 7-1
+10
Daaaa , 146% , dacă nu 641% .......
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
cata @ germania-brazilia 7-1
+3
Plugare, parca am stabilit odata ca locul tau este pe tarla !
Publicat Sâmbătă, 18 februarie 2017
+Răspunde
eu
+19
Conform multor documente Grupul Etnic German a fost o organizatie htlerista CRIMINALA, DE ACEEA A FOST INTERZISA, DIZOLVATA PRIN DECRET regal in Octombrie 1944 si imobilele au fost confiscate de statul roman, pe buna dreptate! Cedarea acestor propietati ale statului roman, catre FDGR, E CEL MAI MARE JAF NATIONAL din Romania, din toate timpurile! E vorba de 9600 imobile, cladiri, evaluate la 15 miliarde de de euro!
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
QX
+7
E de inteles Nastase si Ponta sunt principalii vinovati a incalcari tratatelor internationale prin retrocedarea bunurilor naziste urmasilor iohanisti, dar nu se pomeneste nimic de interventei frau Merkel (camarada populara a javrei ordinare), la vizita din 2010, cand a intervenit in termeni ultimativi pentru restituirea proprietatilor si acordarea despagubirilor, nu se analizeaza serviciile care au dus la obtinerea Crucii de Fier de catre imobiliar. Nu se zaresc la orizont luarile de pozitie (fata de situatia prezentat) ala victimele nazismului (cei care au blamat poporul roman introducandu-l pe drept / pe interes in galeria natiilor antisemite).
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
Ypse
+4
Domnule Dogarutot asa de patriotic l-ati sustinut si pe smecherul Paul de Romania? Nu mai dati vina pe Nastase si Ponta. Lasati manuipularile ca atimai incercat unamizerabila in 2012 ca sa distrugeti USL
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
Nastratin
-6
Una din chestiile care ma distreaza este calitatea de ,, istoric '' pe care si-o aroga d'alde unii ! Bre ,, istoricilor '' , istorici au fost Herodot , Tucidide , Plutarh , Suetonius , Tacitus , ..... , nu voi ! Voi sunteti niste absolventi ai unei facultati de Istorie ! Atat ! La fel de mult ma distreaza cand vad ca Gabriel Liiceanu semneaza ,, Gabriel Liiceanu - filosof '' ! Nu zau ? Pai filosofi sunt cei care au creat o doctrina filosofica , ceea ce la dl- Liiceanu nu este cazul ! Leucip , Democrit , Platon , Aristotel , Zenon , sf.Augustin , Erasmus din Rotterdam , ...... !
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
Dan @ Nastratin
+4
...cred ca deja iti dau minusuri din reflex,nu mai citesc ce scrii...
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
Dan @ Nastratin
+2
...sau,poate,sunt dintre cei despre care-dupa testele Pisa- se zice ca nu inteleg ce citesc
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
Nastratin @ Nastratin
0
@Dan : Aia care nu stiu sa citeasca dar nu inteleg , se numesc analfabeti functionali ! E bine ca ti-ai pus eticheta singur ! Si nu-ti face griji , de la pesedei si agenti rusi nu am nicio asteptare !
Publicat Vineri, 17 februarie 2017
+Răspunde
Centrul Atenţiei
alarm off
Cotidianul cititorilor
17 articole/ Actualizat Sâmbătă, 12 august 2017
alarm off
Fotografiile bunicilor
30 articole/ Actualizat Sâmbătă, 05 august 2017
alarm off
Antiştirile Cotidianul
6 articole/ Actualizat Duminică, 09 iulie 2017
alarm off
NUMAI DOUĂ ÎNTREBĂRI
142 articole/ Actualizat acum 13 ore şi un minut
Ioan Vieru

Poliția rutieră se află de mulți ani în derivă printr-un management tot mai defectuos. Scandalurile din ultimii ani arată nu numai lipsa de profesionalism a poliției, ci funcționarea acestei instituții plătită de la bugetul public printr-o mentalitate a fostei miliții comuniste.

Ioan VieruPublicat acum o oră şi 14 minute