Andrei Marga: Realitatea internațională

                                                            

Viața internațională își continuă cursul amenințător. După ce pandemia din 2020 a încetat brusc să intereseze, pe scenă a intrat conflictul din Ucraina. În 2023, acestuia i s-au adăugat relansarea terorismului și a conflictului din Orientul Mijlociu. Nu demult, au început acțiuni militare dinspre Yemen și Liban și bombardamente în Siria și Irak. Noi conflicte se conturează la orizont. Realitatea devine una a încăierării, înarmările cresc, iar războiul intră în obișnuință.

Ceea ce se petrece acum este consecința multor evoluții. Pe fondul scindării lumii, un „nou feudalism” ocupă sferele vieții publice. Tot mai mulți inși de format minor și precar pregătiți ajung la decizii și agită deviza „războiului civilizațional”. Ei se reclamă din tradiții de libertate, dar cer zgomotos sancționarea celor de altă părere. „Corectitudinea politică” a leninismului este reluată uimitor tocmai de adversarii ei de odinioară. Se relativizează orice, iar noțiuni ca „stat de drept”, „democrație”, „globalizare”, „autoritarism”, „extremism”, „suveranitate”, „drept internațional” se aplică la întâmplare. Se cultivă din nou clișee demult clasate, iar informațiile publice sunt tot mai vizibil controlate. Nu se caută explicații raționale ale evenimentelor, ci se perorează pe supoziții privind motivarea rivalilor. Europa pierde teren, iar criza europeană, ce părea depășită prin tratatele de aderare, revine și cere o abordare inovativă, cu totul alta decât cea împotmolită de azi. Propaganda noilor politruci este socotită cugetare, iar viitorul este colonizat de nesiguranță și teamă.

O percepere cu acuratețe a realității internaționale a devenit condiția ieșirii din conflicte. Ea presupune pliere lucidă la fapte. Care este de fapt realitatea?

Să aruncăm o privire în istoria recentă. Epoca postbelică a început prin considerarea în continuare a războiului ideologic ca substanță a istoriei contemporane. Doar că aceasta a fost echivalată cu „confruntarea dintre socialismul răsăritean și capitalismul occidental”. Apoi, din jurul lui 1990, a prevalat iluzia „sfârșitului istoriei” în democrația liberală și globalizarea de atunci. Din jurul anului 2010, s-a acceptat că trăim într-o lume a „pluralizării supraputerilor” – cu consecințe politice, sociale, culturale de rigoare. După 2021 s-a îmbrățișat vederea sumară a popperismului  și s-a postulat că ne-am afla în  mediul „confruntării dintre democrație și autoritarism”.

Se poate discuta pe cât sunt aceste diagnoze alimentate de realitate și cât rămân doar ideologii. Nimeni nu spune că ideologiile nu continuă să aibă pondere în istorie – în definitiv, oamenii se conduc și în funcție de idealuri și interese. Dar luarea precisă în seamă a faptelor, un realism al acestora, este mai indispensabil ca oricând.

În constelația de azi, „realismul politic”, reprezentat de John Mearsheimer (Chicago), Stephen Walt (Harvard) și de emulii lor germani, francezi, israelieni, se opune interpretărilor sufocate de ideologie și propune o abordare alternativă. Teza ei fecundă este luarea „preocupării de maximizare a puterii și a securității statelor” ca miez explicativ al evenimentelor de azi.

Sunt de părere că apelul de venire la fapte este binevenit. Consider însă că la realism în abordarea vieții internaționale mai este de lucrat, miezul său fiind mai complex decât ne spune teza. Argumentez aici ideea prin reconstrucția succintă a opticilor majore din viața internațională și  din referințe specializate și prin articularea propriei explicații.

La o examinare dusă până la capăt, se poate constata că problematica actuală a relațiilor internaționale are în punctul ei de început comunicatul de la Shanghai (1972), care a schimbat evoluția lumii. Mao Zedong a lansat atunci teza urcării Chinei – în virtutea mărimii populației, vastității teritoriale, vechimii istorice și a capacității unei societăți bazate pe egalitate de a-și mobiliza cetățenii – pe primul loc între țări (Selected Works, Foreign Languages Press, Beijing, 1977). Și  a schimbării, desigur, în consecință a lumii. Richard Nixon era de părere că ordinea bipolară a lumii de după Al Doilea Război Mondial colapsează, că se trece la o lume multipolară (1999: Victory without War, Simon & Schuster, New York, 1988). Președintele american anticipa că se intră în lumea cu trei supraputeri – SUA, Rusia, China.

De la aceste vederi asupra evoluției lumii au plecat cei mai mulți. Helmut Schmidt considera că vom asista la democratizare și la triumful drepturilor fundamentale. Vor fi însă cu amestec, favorizat de noile tehnologii, în treburile interne ale statelor, cu reacții ale celor săraci, cu tensiuni religioase și cu opunerea unor țări față de supraputeri (Die Mächte der Zukunft, Goldmann, München, 2006).  Fostul cancelar federal era de părere că nu este cazul interferenței în relația rușilor și ucrainenilor, fiind vorba de o cultură străveche comună celor două popoare.

Nemulțumit de ceea ce se petrecea în Ucraina, președintele Rusiei a anunțat la München, în 2007, cotitura în relațiile internaționale ale Rusiei. Vladimir Putin a acuzat că „în urma Războiului Rece au rămas stereotipuri ideologice, o morală dublă și alte indicii tipice ale gândirii de bloc din Războiul Rece”. Prăbușirea Uniunii Sovietice a dus la „o lume unipolară, cu amenințări noi”, cu „acțiuni unilaterale și ilegitime care au cauzat mai multe războaie și morți decât lumea divizată”. S-a intrat într-o lume cu „o aplicare aproape nelimitată, hipertrofiată a forței (Gewalt) – a forței militare, forță care prăbușește lumea într-un abis al conflictelor permanente”. Se trăiesc „efectele unei autoevaluări de sine exagerate, necontrolate”, se încalcă „principiile drepturilor popoarelor”, iar organizațiile internaționale și media au devenit „instrumente” (Steven Lee Myers, Putin. Der neue Tsar. Seine Politik – Sein Russland, Orell Füssli, Zürich, 2016. Munchen 2007, p.412). În replică, ministrul american al apărării și fostul șef al CIA, Robert Gates, a spus atunci că „un război rece a fost destul”. În același an, la Davos, Dmitri Medvedev declara: „„Nu încercăm să constrângem pe cineva să iubească Rusia, dar nu vom admite ca cineva să-i provoace daune. Ne vom strădui ca respectul față de noi să merite, atât pentru cetățenii Rusiei, cât și pentru țară ca întreg”.

Ceea ce se petrecea în Ucraina a fost evident punctul de cotitură prin care Rusia a renunțat la alianța anilor nouăzeci cu Occidentul și s-a întors la concepția elaborată odinioară de Ivan Iljin. Aceasta a propus „renașterea Rusiei” pe patru piloni: proprietate, drepturi, stat robust, Biserica. Președintele Vladimir Putin a și adus un omagiu cunoscutului cugetător (Robert Nalbandov, Not by Bread Alone. Russian Foreign Policy under Putin, University of Nebraska Press, 2016, p.453), în contextul răcirii relației Rusiei cu SUA și Vestul.

În același timp, China a urcat continuu, condusă de  convingerea că „era ce vine este una a atingerii țintelor mai puțin prin competiție și mai mult prin cooperare; puterile lumii sunt tot mai integrate ca urmare a globalizării și tot mai interesate să ia sub control împreună sursele de conflict”. Ea își propune să fie un „nou tip de supraputere (a new type of superpower)”,  „avocat al multilateralismului și toleranței, în loc de unilateralism și excluziune”, „avocat al unității naționalismului și globalismului”, care „cooperează cu SUA pentru a face față provocărilor în economie, politică, energie și mediu în lume” în vederea „conducerii cooperative” a lumii. În interior, „China promovează un management modern caracterizat de transparență și good governance, care se deosebește de managementul democratic al Statelor Unite sau de sistemele tradițional centralizate autocratic. China nu este înclinată să admită lideri aleși direct de popor care să guverneze țara. În locul acestora, ea pune accent pe participarea publică și transparența guvernamentală crescândă”. În conceperea propriului progres, China pune accent pe „dezvoltare umană și  reducerea decalajului dintre bogat și sărac” (Hu Angang, China in 2020. A New Type of Superpower, Brookings Institution Press, Washington DC, 2011, p. 15-17). Pe acestea le ia drept cheie a dezvoltării cuprinzătoare.

În al doilea deceniu al secolului actual, a devenit tot mai limpede că în configurația lumii s-a trecut un prag. Teoreticieni francezi au lansat vorbirea despre „schimbarea echilibrului geopolitic”, odată cu „dependența lui de China”, despre „relativul declin al ordinii liberale” și despre „sfârșitul hegemoniei Occidentului” (Gerard Chaliand, Michel Jan, Vers un nouvel ordre du monde, Seuil, Paris, 2013). În acest context, Europa nu are cum să rămână în afara schimbărilor.

Fapt caracteristic este că, în noul context, relațiile internaționale, bazate pe respectul reglementărilor stabilite (rule-based system), sunt „confruntate cu provocări”. „Avem a face față unei perioade în care forțe aflate dincolo de restricționările oricărei ordini determină viitorul” (Henry Kissinger, World Order, Penguin, New York, 2014). Dacă ordinea lumii constă din reguli stabilite prin acorduri și apărate de forțele cele mai mari, atunci „principiile păcii westfalice” revin în actualitate. Este evidență însă că, „spre a fi sustenabil, orice sistem al ordinii lumii trebuie să fie acceptat ca just – nu doar de lideri, ci și de către cetățeni.” (p. 8). Nici ordinea fără libertăți nu rezistă, dar nici libertățile fără ordine nu se pot menține. Reperul au a-l da, de fiecare dată, nu criteriile și conceptele venite dintr-o ideologie sau alta, ci situația și opțiunile cetățenilor țărilor respective.

Mai recent, consilieri ai Casei Albe, care s-au opus în 2008 invitării Ucrainei în NATO, consideră că „ordinea liberală este în declin” (Richard Haass, The World. A Brief Introduction, Penguin, New York, 2021), că va avea loc nu doar „asertarea identităților naționale”, ci și  „reemergența naționalismului etnocentric”. Astfel că, din multe direcții, sporește nevoia reorganizării relațiilor internaționale și a cooperării statelor.

        Pe urmele lui Paul M. Kennedy (The Rise and Fall of the Great Power, 1987), teoreticieni americani propun tot mai mult înțelegerea a ceea ce se petrece astăzi prin analogie cu trecutul – cu, de exemplu, perioada 1930-1945, cu istoria imperiilor olandez și a celui britanic, a dinastiilor chineze. Istoria s-ar desfășura în „cicluri ale ascensiunii și prăbușirii”, încât „niciun sistem de guvernare, niciun sistem economic, nicio monedă și niciun imperiu nu durează veșnic” (Ray Dalio, Principles for Dealing with the Changing World Order, Simon & Schuster, New York, 2021, p.16). Ca urmare, ar fi indispensabile lărgirea perspectivei, căci, ca oameni, trăim inevitabil în fragmente ale realității, și asumarea faptului că alții trăiesc diferit de noi. „Am ajuns la convingerea că în istorie există numai un număr limitat de tipuri de personalitate. Acestea propun un efectiv limitat de căi, care duc într-un număr limitat de situații, încât rezultă un efectiv limitat de evoluții ce se repetă în cursul istoriei. Actorii sunt doar altfel costumați, vorbesc alte limbi și se servesc de alte tehnologii” (p. 20). În orice caz, toleranța la diferențele dintre oameni a devenit imperativă.

Pe bună dreptate, teoreticieni italieni argumentează că este timpul  unei aduceri la zi a vederilor. Este nevoie să se ia în seamă nu doar „maeștrii” direcției actuale a evenimentelor, care reduc democrația la o „tehnologie a puterii” și o strivesc practic, ci și opiniile celor care au conceput democrația și au talonat-o în cultura lumii (Renzo Giorgetti, Il Nuovissimo Ordine Mondiale, Passagio al Bosco, 2022). A venit timpul culturii largi în democrație, conștientizând condițiile în care a câștigat terenul și restabilind-o în sensul genuin, propriu.

Cunoașterea trecutului, dar și perceperea faptelor noi ale istoriei, sunt astăzi condiții ale civilizației. Pe cursul vieții internaționale suntem, neîndoielnic, într-o lume a „maximizării puterii și a securității”, cum ne spune „realismul politic” de azi. Dar este  și o lume a culturilor de istorie lungă, a apărării identității, a promovării suveranității, în care pretenția unei singure forme de democrație nu are cum să fie democratică.

Astăzi este de distins, în orice caz, între descrieri ale situației în care s-a ajuns în relațiile internaționale, soluții la dificultățile existente și explicații (vezi Ordinea viitoare a lumii, Niculescu, București, 2017, ediția a doua 2023). Ca descriere, socotesc adecvată diagnoza „geometriei variabile a supraputerilor” – lumea este sub conducerea supraputerilor economice (SUA, China), politice (SUA, China, Rusia), militare (SUA, Rusia, China) și culturale (SUA, China, Europa), din interacțiunile cărora, precum și din interacțiunile puterilor și națiunilor, rezultă faptele istoriei de azi. Ca soluție, susțin că suveranitatea națională nu este un formalism retoric, ci include aspecte eminamente economice, juridice și  culturale care se cer puse în relief și precizate. Suveranitatea națională cuprinde azi, de asemenea, suveranitatea asupra teritoriilor înstrăinate prin încălcarea ei. În definitiv, nici încheierea prin tratate asiguratoare a celui de Al Doilea Război Mondial și a „războiului rece” nu va putea fi amânată la nesfârșit, fără noi conflicte.

În conceperea relațiilor internaționale, apăr, în orice caz, optica interacționismului reflexiv, care își ia ca punct de plecare nevoia afirmării de sine a națiunilor, fără a deveni autarhice, și de deschidere spre lume, fără ca acestea să-și piardă rădăcinile. Maxima viziunii pe care o promovez este: „Să interacționăm în lumea timpului nostru luând decizii informate și competente, în care să ne exprimăm noi înșine, luând în seamă și considerând consecințele”.

Miezul istoriei contemporane nu se reduce astfel la „maximizarea puterii și securității”, oricât de realistă este această explicație. Adâncind-o, față de inteligenta și stimulativa pentru reflecție formulă a lui John Mearsheimer, apăr formula: „Miezul istoriei contemporane este preocuparea pentru  suveranitate, maximizare a puterii și securității proprii”. Iată, rezumate, și câteva argumente.

Identitatea culturală joacă un rol incomparabil mai mare decât admit „tehnologiile puterii” și propaganda din zilele noastre. Nu poți, de pildă, separa Statele Unite de cultura libertății, nici China de moștenirea confucianismului, nici Rusia de patriotism, nici Europa de moștenirea ei iudeo-creștină.

Multe țări și popoare luptă azi pentru suveranitatea proprie. Această luptă creează evenimente care formează istoria anilor noștri. A o recunoaște ține de normalitate.

Istoria de sub privirile noastre nu se reduce, desigur, la confruntări de ideologii. Cine nu a observat că președintele chinez a fost cel care a pledat la San Francisco pentru liberalizarea relațiilor internaționale? Cine își închipuia că președintele american va negocia, cum a făcut-o nu demult, sub portretul lui Ho Chi Minh?  Această istorie nu se reduce nici la suveranitate luată doar ca lozincă, fără elaborare, într-o lume a interacțiunilor mai dense ca oricând.

Dar tradițiile ce conferă identitate popoarelor și țărilor, proiecțiile acestora ale viitorului propriu, valorile pe care le îmbrățișează și voința lor rămân, vrem-nu vrem, parte a istoriei. Și, firește, a explicației de care este nevoie, dacă se vrea să fim la nivelul a ceea ce se petrece.

Andrei Marga

 

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 22
Andrei Marga 578 Articole
Author

78 de Comentarii

 1. “în istorie există numai un număr limitat de tipuri de personalitate. Acestea propun un efectiv limitat de căi, care duc într-un număr limitat de situații, încât rezultă un efectiv limitat de evoluții ce se repetă în cursul istoriei. Actorii sunt doar altfel costumați, vorbesc alte limbi și se servesc de alte tehnologii”
  Nemuritor și universal Mihai Eminescu.
  “Tot ce-a fost ori o să fie
  În prezent le-avem pe toate,
  Dar de-a lor zădărnicie
  Te întreabă şi socoate.
  Căci aceloraşi mijloace
  Se supun câte există,
  Şi de mii de ani încoace
  Lumea-i veselă şi tristă;
  Alte măşti, aceeaşi piesă,
  Alte guri, aceeaşi gamă,
  Amăgit atât de-adese
  Nu spera şi nu ai teamă.”

 2. Poare așa se vede de pe un scaun universitar însă de jos, lumea arată altfel.Departe de a”reduce distanța dintre bogat și sărac”, în China, apartenența la PCC sau pila la „zona superioară” a PCC sunt un cec în alb pentru orice infractor care”unge”.Muncă nu are sens pentru că nu există viitor pentru cel care o practică pentru că-i asigură doar boală.În rest, orașe fantomă, munți și câmpii vopsiți în verde, drumuri și poduri care înghit camioane, sărăcie lucie în rural, copii, mai ales getițe, răpiți de pe strada cu toată supravegherea electronică, un tineret ce renunță tot mai mult la poveștile cu zâne ale guvernului și aleg sa trăiasca de pe o zi pe alta, absența completa a moralei și prevalența escrocheriei indica o societate în disoluție.

 3. ciudata asociere ..viata – curs amenintator… chiar asa? viata sare un curs amenintator???

  sincer, chiar nu inteleg ce dorestea autorul sa faca/spuna… „viata” internationala este de fapt rezultatul unui cumul de factori determinati de persoane, organizatii, mafii, criminali, mincinosi si mai putin intelepti… ce legatura au astea cu viata in afara faptului ca cei care le fac, sa fim ingaduitori si sa spunem, ar fi in viata? dar sint ei oare?

  viata asta internationala este traita? de mine nu, pentru ca eu am propria mea viata intr-un ansamblu decis de mine si de aceea nu pot fi gasit in aceasta presupusa viata invocata de autor… deci a cui este „viata” asta internationala? exceptionala expunere a unui sistem in putrefactie care trebuie lasat sa moara. curaj, ca la captul extinctiei sistemului posibilitatea de a avea ceva asortat trairii umane este mult mai mare decit este in acest moment. deci, moarte sistemului!

  trebuie ca limba sufeltului s-a stilcit rau de tot si a fost uitata… si multi profita de confuzii…

  a hrani prezentul cu trecut pare ca este o imensa greseala de abordare. rezultatul il vedem incriminat in fiecare articol al autorului. multumesc pentru confirmari. poate ar fi timpul sa schimbam abordarea si sa hranim prezentul cu viitor.

 4. Rusia, zero progres tehnologic, tot ce este vine via China, furat din Occident, dictatorul împarte plăcinta și ține poporul pe linie de plutire în zona economică.Marile orașe sunt bine hrănite și izolate cu grijă de realitate, ruralul e prăbușit în băutură, noua generație zace pe câmpul de luptă al unei ambiții neroade a dictatorului care știe că nu trebuie să aibă bunăstare la frontiere.Stanurile la est de Urali au încasat-o cel mai rău, nu mai există generație care sa le asigure viitorul , au murit sau au fugit.Dupa moartea șefului se vor încăiera cățeii.

 5. Un apel excelent la realități, la însușirea culturii și la pricepere, articolul domnului Marga! Nu se rezolvă nimic cu ignoranță, lipsă de educație și răspundere. De luat aminte. Cu capete pline de bîrfe și clișee nu se ajunge decît în trecut.

 6. America, Europa, generațiile de nărozi cu bani au scăpat de frica sovietelor și au dat abort la morală, vor Babilon, „s-au sumețit în fața lui Dumnezeu și a oamenilor”. Au ajuns să se creadă zei, și-au pierdut legătura cu realitatea, și-au construit Olimpul lor la Davos cu marele lor preot care le ține loc și de creier, un nazică expirat care le croiește visele pe imaginea unui mozaic român, așa cum le place lor sa se prezinte la vreo sindrofie cu partuză unde nu lipsesc partidele de snuffering cu copiii nimănui, party-uri cu iz satanic, cu coarne și coifuri romane, figuri de țăcăneala absolută de om bogat și inutil, după care îsi iau din nou costumele și vor să-si bată joc de lume, s-o atomizeze să șteargă cu sârg orice valoare intrinsecă care le-ar tulbura narcisismul care a trecut demult de sfera patologicului.Se visează stăpâni mondiali, zei nemuritori si dau bani pentru asta.Adevărul îl escamotează cât de bine pot Au rămas totuși dintre ei câțiva cu picioarele pe pământ, oameni care nu s-au născut așa și-n ei îsi pune lumea speranțe.Când ajungi sa negieconomia, osatura religioasă a lumii occidentale a creștinismului ajuns aproape o glumă care a dat etică și morală care au măsurat legitimitatea liderilor, de bine de rău și care, prin extensie în jos au creat civilizația, când ai ajuns sa Contesti biologia, nu mai ai viitor.Totul se degradează.Totul se degradează pentru că nimeni nu mai vrea să trăiască în rahatul ăsta nenorocit.Si asta se vede.Doar trebuie să privești.

 7. Păi bre, Cît de debiltrebuie să fii să crezi in vorba mafiei teroriste americane ?? Incă nu ți s-au deschis ochii. Chiar crezi că cineva te amenință ?? Rusul in europa a făcut doar lucruri lăudabile.. A invins pe Napoleon, A invins pe Hitler,. A invins pe turci, a dat independență romănului și i-a saslvat ultima picătură de onoare la Mărășești- oituz,.In 93 singuri s-au retrs din tările păzite de mafia sionistă occidentală,. Pe urmă nu au greșit cu nimic, Au vrut doar să-și vîndă gazul calitativ bun in condiii de win-win,.din care europa avea doar de cîștigat,, insă americanul pirdea.. Deciera de maidan, și de război..cu inventarea de pericole .. Cum pui imei de nu le vezi ??Azifiresc lumea normală astea le vede și de polarizează altfel. America vizibil numai e de urmat, nu mai e democrație nici stat de drept.. De ce să-l urmezi ?/

 8. Când intervi de (cel puțin) două ori asupra aceluiași subiect, e clar mintea-ți joacă feste, frustrările de împresoară, multă vorbărie, idei putine….

 9. Într-adevăr, foarte bun apel la luciditate articolul profesorului Andrei Marga! Marele Urs are dreptate. Ar trebui învățată istoria și cultura ca să se poată discuta răspunzător. Altfel, prejudecățile și vorbele goale nu fac decât să otrpvească mințile. Profesorul marga are dreptate – trebuie recunoscute fapte, trebuie minți eliberate de prostie și și trebuie capete noi la decizii.

 10. aveti cunostinta de faptul ca adn-ul uman reactioneaza la cuvinte? de ce? pentru ca acestea au o energie proprie care stimuleaza creierul in functie de intelesurile inradacinate. de ce este limitata vorbirea curenta, a mass media la acelasi si acelasi tipar si cuvinte??? brrrrr

  viata este superba, este minunata si toate formele de viata trebuie protejate asa cum avem obligatia de a proteja casa noastra, planeta care ne hraneste si are grija de noi si careia noi ii aratam doar fatza noastra de pradatori…

  exista un singur cuvint din articolul autorului care sa nu fie gasit in precedentul?

  Mersi @Emile pentru aducere aminte… Superb!

 11. Tocmai am aflat că unii
  Se pricep doar la vorbit
  Pe când urma raţiunii
  Alții au de-nfăptuit.

  Şi astfel, în loc să facem
  Ce-am gândit şi ne-am propus
  Alții fac, noi ne prefacem
  Că n-am zis ce-abea am spus.

  Mai mereu trecând prin viață
  Cu palavre şi minciuni
  Aşteptăm o dimineață
  Cu zăpadă şi minuni.

  Am uitat să-mi număr anii
  De la şaptezeci şi trei
  Când m-au atacat duşmanii
  Şi au cerut un sfert din ei!

  Acum stau şi măsor clipa,
  Mi-am făcut timp pentru ea,
  A trecut cât alta vine,
  Asta-i toată viața mea!

 12. The Richard Nixon-Chou En-Lai Shanghai Communiqué (February 27, 1972)pe scurt:
  1.Ambele părți și-au exprimat interesul pentru normalizarea completă a relațiilor și reducerea riscului de război internațional.
  2.Niciuna dintre țări „nu ar trebui să caute hegemonia în regiunea Asia-Pacific”
  3.Ambele țări se opun încercărilor oricărei alte puteri de a domina regiunea( Uniunea Sovietică a fost ținta:)) .
  4.Declarația includea dorința de a extinde contactele economice și culturale dintre cele două națiuni, deși nu a menționat pași concreți. Declarația a afirmat că normalizarea relațiilor ar contribui „la relaxarea tensiunii în Asia și în lume”.

 13. – roexit = pierdere
  – brics = iluzii desarte + pierdere
  Am auzit ca democratia este ” dictatura ” majoritatii , la noi mergatori la vot declarati aprox. 30 % care pupa vreo 5-6 hoarde de politruci hoti .Avem democratie ?

 14. @ Postakel….Mai, nu iti este rusune sa minti, mincinosule???…Un Raport al ONU a scris ca China in 10 ani a scos din saracie un numar de 10 ori mai mare de cetateni decat a scos intregul Occident Colectiv….In Occident 1 la suta din populatie detine 90 la suta din bogatia Occidentului…
  Ce stii tu sa faci? ….Noua Tehnologie NU se poate fura, nu poti fura ce nu se vede cu ochiul liber sau la microscop….Occidentul FURA specialisti din intreaga Lume si asta se vede cu ochiul liber….China creaza exclusiv cu chinezi….NU te poti debarasa de mentalitatea NAZISTA???!!!

 15. Intrebarea este una extrem de simpla .Cine cistiga ? Ucraina apara Europa .NATO ul european creste si isi dezvolta in prima etapa un contingent de 400 de mii de militari ca reactie rapida (Romania aduce rapid inca 20000 de soldati nato).Suedia si Finlanda intra in NATO.O noua forta militara europeana ia nastere .In Orientul mijlociu Organizatiile teroriste ce amenintau ,de zeci de ani ,Europa (vezi cite astfel de nenorociri au fost mai peste tot )sunt distruse si cu acceptul celorlalte natiuni aflate in aceasta zona .Rusii sunt alungati din Europa si din O.Mijlociu .Persanii pierd pe toate fronturile .India ,Armenia si Pakistan renuta la a mai cumpara armament rusesc .In China e jale .Sistemul imobiliar a picat .Economia Chinei este in deflatie .Capitalul Occidental paraseste China .Coruptia din Rusia si China a iesit la iveala .Decesele neexplicate si neexplicabile stau marturie .UE se federalizeaza .Ucraina va intra in proces de reconstructie iar marile firme Occidentale de armament deja s-au deschis filiale in Ucraina .Avem zeci de ani de munca in refacerea Ucrainei .Ghici cine este cistigatorul ?

 16. Cu fiecare noua escaladare a inclestarilor celui de-al TRILEA MACEL BOLSEVIC MONDIAL PROFI Marga silniceste REALITATEA pentru a o ascunde suficient, incat sa le poata „legitima” lu Rasputin si Tzi Ohm Phing OFENSIVELE pe care de altfel, prin enumerare precisa,
  le constientizeaza…

  RAZBOIUL, trebuia sa stie PROFI Marga inainte de a se avanta intr-un domeniu in care nu prezinta nicio aplecare, GEOPOLITICA, a fost si a ramas PILONUL DE BAZA al IDEOLOGIEI MARXIST/BOLSEVIC/HEIDEGGERIENE A GENOCIDULUI in opera de RESETARE MONDIALA…

 17. geopolitică, substantiv feminin
  1. Doctrină social-politică, apărută la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, care susține că politica unui stat este determinată de situarea sa geografică. DEX ’09
  etimologie: limba germană Geopolitik DEX ’09
  Geopolitica este o știință politică ce studiază impactul așezării și poziționării geografice a unui stat asupra politicii sale externe și interne, precum și impactul factorului spațial asupra politicii internaționale în ansamblu. Noțiunea de geopolitică a fost întrodusă în uz de politologul suedez Rudolf Kjellen în 1899, deși fundamentele noii științe au fost puse de geograful german Friedrich Ratzel cu doi ani înainte, în lucrarea Geografia politică. Mult timp geopolitica a fost considerată doar o doctrină politică sau drept un studiu interdisciplinar la intersecția dintre politică (stiința statală), geografie, sociologie și istorie. O definiție a geopoliticii în acest sens ar fi: „O doctrină care, în explicarea fenomenelor politice și sociale, atribuie un rol primordial factorilor geografici și demografici, interpretați în mod denaturat, în spiritul teoriei expansioniste și rasiste a „spațiului vital” (MDN-2007).
  De la Friederich Ratzel a rămas denumirea de „antropogeografie” (geografie umană). În cadrul acesteia, el a analizat aspecte de geografie politică: teritoriul, războiul, statul, poporul, energia poporului (energie vitală), teritoriul necesar unui popor (spațiu vital). În timpul izbucnirii războiului franco-prusac în 1870, sa alăturat armatei prusace și a fost rănit de două ori în timpul războiului. Geopolitica reprezinta o prelungire a nationalismului german (Realpolitik a lui Bismarck) aplicat atat in cadrul Imperiul German, al Germaniei/post WWI, cat si in statele de influenta germanica din Europa (printre care si Romania regalista/post 1866).

 18. vrajeala teoretica americana la mana a doua
  nu mai tine mai baieti avem vizor ca in capra cu trei iezi
  practica va mictioneaza cu jet fierbinte in freza universitara
  daca ati avea un pic de bun simt cerebral v-ati uita la niste stand-upuri americane
  si ati intelege ca :
  – chinezii se inchina la bani – au si un zeu in privinta asta deci confucianismul e doar de fatada ca si biserica in rusia
  – „renașterea Rusiei” pe patru piloni: proprietate, drepturi, stat robust, Biserica – NICIODATA IN RUSIA
  n-am mai citit restul ineptiilor ca n-avea rost
  ce ai scris tu aici tzatico e bun ca exercitiu teoretic ptr autosatisfacere (ca masturbare a desi naturala e obscena ptr pseudopudicii comunistoizi) cerebrala si toata lumea (cu creier) face asta dar in privat nu in public pe ditai ziaru’ online ca esti cel putin obscen trivial si josnic
  esti depasit tanti marga! daca vrei sa purtam o discutie vino cu niste chestii retro de actualitate adica adevaruri fundamentale gen Marea Divergenta + Heartland-ul si pornim de-acolo
  pana atunci, stai jos! DOI!

 19. război, războaie, substantiv neutru
  1. Conflict armat (de durată) între două sau mai multe state, națiuni, grupuri umane, pentru realizarea unor interese economice și politice. DEX ’09
  antonime: pace
  etimologie: limba slavă (veche) razboj „ucidere, jaf”. DEX ’09

  genocid, genocide, substantiv neutru
  1. infracțiune săvârșită în scopul de a distruge deliberat și sistematic, în întregime sau în parte, o colectivitate sau un grup național, rasial, etnic sau politic. DEX ’09

  geopolitică, substantiv feminin
  1. Doctrină social-politică, apărută la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, care susține că politica unui stat este determinată de situarea sa geografică. DEX ’09 DEX ’98
  [diferențiere] Doctrină social-politică neștiințifică retrogradă, care în explicarea fenomenelor sociale și politice atribuie un rol primordial factorilor geografici și demografici, interpretați în mod denaturat, în spiritul teoriei expansioniste a spațiului vital și al rasismului.

  Astfel … putem avea SINTAGMA: RAZBOI – GENOCIDAR – in scop GEOPOLITIC. Pus in aplicare, in cursul GEO-razboaielor (WWI, WWII, Razboiul Rece) de mari blocuri MILITARE …
  ASTAZI, in lume, mai EXISTA doar un SINGUR BLOC MILITAR ramas/cel NATO. Avand, in CONTINUARE o aceeasi SINTAGMA de EXISTENTA ! Altfel, NU si-ar MAI putea JUSTIFICA exista sa ACTUALA si UNICA ! ANTONIMUL sau fiind cuvantul PACE !

 20. Astfel … putem avea SINTAGMA: RAZBOI – GENOCIDAR – in scop GEOPOLITIC. Pus in aplicare, in cursul GEO-razboaielor (WWI, WWII, Razboiul Rece) de mari blocuri MILITARE …
  ASTAZI, in lume, mai EXISTA doar un SINGUR BLOC MILITAR ramas/cel NATO. Avand, in CONTINUARE o aceeasi SINTAGMA de EXISTENTA ! Altfel, NU si-ar MAI putea JUSTIFICA existenta sa ACTUALA si UNICA! ANTONIMUL sau fiind CHIAR cuvantul cel SACRU – GEO-PACEA !

 21. Fiindcă nu aveți cultură, diferiți nepoți ai Șarlicului, o luați pe panta prostiei. Nu ați clintit nici măcar o literă din foarte temeinicul și profesionalul articol Realitatea internațională. Așa este, cînd prostul nu se mulțumește cu prostia lui, se dă în stabă cu inepțiile ce-i umplu capul. Foarte bună interpretarea evenimentelor prin cele trei prisme – suveranitatea, puerea, propria siguranță. Este realitatea. Numai că noțiunile și ideile sunt pentru oameni cu cultură, nu pentru Charlie, Gmbplay, nope și alte rebuturi evidente din ce scriu.

 22. Alatrinezii pretorieni, analfabeti functionali din Padurea Faget, colaboreaza cu Cerberul in insulte marsave precum caracterul lor infect, infectat pandemic bolsevic, datorita mediului in care si cu cine i-a de-format, respectiv blocarea comentariilor care nu fac decat sa DEMONTEZE MISTIFICARILE ordin Narr-e!!! Fapt consumat la 12:11 cand am DEMASCAT FLITUL cu IMPERIILE NEPERENE, dand exemplul IMPERIILOR BOLSEVICE rusia si china!!!

 23. @nope:cei trei iezi ai caprei sunt in foto,capra e la banca Rothschild,careia o sa-i dam si noi cateva miliarde in contul Rosia Montana,prostia si luxul costa

 24. @cititor constant – se vede esti constant(a) in prostie comunsitoidule semidoct cu pretentii „telectuale”. apropos ai voie de la BOB sa manifesti atitudini „burgheje” ? mai si plagiezi pramatie ca de altceva voi comunistii nu sunteti in stare in materie cenusie. Rebut esti tu da’ inca nu ti-ai dat seama ptr ca probabil ultima data cand ai iesit in lume a fost cu clasa muncitoare in „hecscursie” la plenara celui de-al paishpelea (unde-l durea si odios de tine) congres. De ex tanti marga e doar un batran intelectual libidinos care se autosatisface cerebral in public dar spre deosebire de tine ala nu e comunist ptr ca inteligenta este incopatibila cu comunismul si ca sa faci exercitii teoretice fie ele publice iti trebuie ceva ce comunistii nu vor avea niciodata – CREIER! Ca exercitiile astea teoretice sunt depasite nu e o problema in sine, tocmai d-aia sunt teoretice din ciclul „ce-ar fi daca”, PROBLEMA e ca ele sunt prezentate de onor redactie ca fiind REALE si mai ales CURENTE adica la ordinea zilei. Nimic mai fals ! Si asta ptr ca tovarasul marga cu apucaturile lui comuniste explicabile data fiind ororile mediului in care s-a format ca „telectual”, mama lui de „burghej”, tinde sa copieze pornografia culturala a unor indivizi de pe alte meleaguri si s-o prezinte ca adevar fara sa aiba nici fundalul cultural a acelor indivizi si nici contact cu realitatea culturala in sensul american al cuvantului nu „mangaietorul asta de gat” (i.e. arabescul rāḥat al-hulqūm) romanesc.
  Inteleg ca e dureros si chiar neplacut dar sunteti depasiti de viata bosho’ asa ca faceti frumos si stati jos altfel aveti DOI ! la purtare repetentilor socio-culturali!

 25. Ce spuneam la 12:11 – PROFI Marga trebuia sa stie ca SLOGANUL „imperiile apar si decad”, indiferent in ce conditii, economic sau cultural sau militar este FALS nu numai pentru ca a fost scos pe piatza de IDEOLOGIA GENOCIDULUI MARXIST/BOLSEVIC/HEIDEGGERIAN cu intentia de A IMPRUMUTA O LEGITIMARE DETERMINISTA MACULATURII care-si propusese SUBMINAREA pana la DISTRUGERE a IMPERIILOR care au existat la 1848, carora li s-a adaugat Imperiul German creat prin MACEL MARXIST EUROPEAN, la 1871, de catre ILEGALUL Bismarck!!!

  FALSITATE demonstrata de REALITATEA INTERNATIONALA A DOUA IMPERII MILENARE-IMPERIUL COLONIAL SOVIETIC-in CONTINUITATEA iMPERIULUI
  RUS, care impreuna depasesc UNA MIE DE ANI, mai mult decat preconiza IDEOLOGUL NAZISMULUI Heidegger ca o sa dureze AL TREILEA REICH, dar si de REALITATEA INTERNATIONALA ca IMPERIUL COLONIAL BOLSEVIC chinez, dupa o PAUZA DE CONTINUITATE de 40 de ani de MACEL BOLSEVIC CIVIL pana-n 1948, cand s-a PECETLUIT DEFINITIV CONTINUITATEA IMPERIULUI COLONIAL CHINEZ de peste OPT MII DE ANI,
  care nu a fost in aceasta perioda decat temporar sub talpa altor POPOARE COLONIALE!!!

 26. si cu asta inchei , cititor constant – tu esti exemplul cel mai bun al Marii Divergente
  tanti marga si onor redactia, nu doar ca va arunc manusa (din armura) dar va si pleznesc peste bot cu ea : Scrieti, daca aveti cu ce desigur , un articol despre Marea Divergenta (pun pariu ca nici nu stiti ce-i aia saracilor neuronal!) si cum a influentat ea cursul actual al evenimentelor
  haideti sa va vedem!
  „telectualilor”
  Ha Ha Ha Ha!
  Sah mat loserilor !!!
  Tineretea WINS !!!
  EVERYTIME !!!

 27. Luați-vă de mînă, Șarlatanicule și nopică, și chemați salvarea. Nu ați nimerit nici subiectul, măcar. Așa cum scrieți, doar spitalul poate fi de voi. Că nu-i cultură, e nivelul vostru. Minciuna – vă stă în obicei. Caracter, de unde? Normalitatea e departe. Dar să debitezi aiureli și să nu-ți dai seama ce faci ține de boală. Așa că sunați cît mai repede la Salvare.

 28. Din ignoranță nu ies, cum se vede, decît monumente de incoerență și prostie.Chiar dacă ți-ai găsit și nepoții și-i aduci la subsol, minți, nene Charlie. Nici subiectul articolului nu-l pricepi și minți din greu. Dacă minți despre unul, minți despre oricine. În acest ziar, negru pe alb, sub ochii tuturor, ca și în cărțile dînsului, domnul Marga a prezentat o concepție proprie, organizată, originală. Așa ceva nu intră în mintea matale plină de obsesii (ar trebui cunoștințe, dar unde nu sunt!?). Mata nu ești capabil să pricepi că important pe lume este să înveți și să gîndești, cu concepte și arsenal cultural puse la punct. Acestea se văd bine la profesorul Marga. Bine ți-au spus ceilalți, caută medicul! Că prostia se tratează greu.

 29. Continuarea comentariului de la 12:11 -Trecutul multimilenar al IMPERIULUI COLONIAL CHINEZ impunea cu necesitate IMPERIOASA un MACEL BOLSEVIC CIVILsuficient de indelungat, 30 de ani, prin care COMINTERNISTII Mao si Cian Kai shi sa aiba timp sa EPUREZE prin MASACRE CU CARACTER DE GENOCID societatea chineza de TRADITIILE MILENARE, de STRUCTURILE INSTITUTIONALE care i-au PERENITATEA si de PURTATORII TRADITIILOR!!!

  Au fost MASACRATI cu schimbul de catre Mao si Cian Kai shi PESTE UN MILIARD de chinezi si alte popoare aplicand STRATEGIA LENINISTA
  invatata la Comintern in Universitatea Orientului unde PROFI-RECTOR a fost Karl Radek, ca si la Scoala „Lenin” de CLONARE CRIMINALI MARXISTI/BOLSEVICI/Heidegger-isti NAZISTI!!! Lenin-Stalin-Trotzky o aplicasera PATRU ANI din 1918 pana-n 1922 de MACEL BOLSEVIC CIVIL
  in continuarea fireasca a PRIMULUI MACEL BOLSEVIC MONDIAL, in Rusia Sovietica, pe intreg teritoriul IMPERIULUI RUS, prin CUCERIREA-CEDAREA-RECUCERIREA satelor, oraselelor si oraselor, de fiecare data cu MASACRELE CORESPUNZATOARE ale „COLABORATIONISTILOR si a SIMPATIZANTILOR”!!!

 30. Lasă, nene Charlie, istoria istoricilor. Cu diletanți ca mata faci un deserviciu oricărei cauze. Ți se vede și lipsa de cunoștințe și oportunismul. Suntem în 2024, nu mai e ora amatorilor fără parcurs școlar și universitar să discute istoria. Există pe lume oameni calificați care au tratat subiectele în SUA, Europa, China, Franța. Nu-i nevoie de ignoranți. Tot de spui este falsificat și faci rău adevărului. Nu ai, totuși, o mică grădină să cultivi castraveți? Sau morcovi? Sau alte legume! Ar fi mai util și nu te-ai face cu fiece cuvînt de minune.

 31. nu trebuie sa uitam niciodata,indiferent de geopoliticieni si parerologi ca BANUL conduce lumea si ce sa vezi ,1% din populatia lumii are o avere de 24% din PIB-ul natiunilor fata de 18% din PIB,acum cca 100 ani
  Bogatii au ajuns si mai bogati..
  Gorbaciov a vandut comunismul contra 100 miliarde dolari NERAMBURSABILI primiti de URSS dar nu l-a ajutat cu nimic,URSS s-a pulverizat datorita natiunilor Rusiei ,Ucrainei si Belarusului plus restul
  Nu cred ca azi situatia e schimbata; China si India au conflicte permanente de granita de cca 60 de ani,Extremul Orient rus si Siberia sunt ocupate pe tacute de milioane de imigranti ilegali chinezi iar in SUA sunt extrem de multi bani cu care americanii pot cumpara orice in lume ,de la un kkt de razboi rus in Ucraina la unul ca Putin Atotputernicul
  Banul conduce lumea !

 32. Alatrinezu sef de Garda pretoriana din Padurea Faget nu stie istorie nici cat PROFI care nu numai ca nu stie, dar si cat a aflat de la altii, FALSIFICA DOGMATIC cu un fanatism demn de iepoca de Aur in care s-a de-format moral si caracterial…

  Ne norocit Alatrinez, „nene”, sunt IMPERIUL SOVIETIC si IMPERIUL BOLSEVIC chinez ULTIMILE IMPERII COLONIAL-IDEOLOGICE MONDIALE sau NU? Ne volnic Alatrinez MULTIPSEUDONIM, cati „mari istorici” si cati PROFI recunosc cu CALIFICAREA LOR MARXIST/BOLSEVICA aceasta REALITATE ISTORICA INTERNATIONALA? E Rasputin KAGHEBIST sau nu e kaghebist? Dar Tzi Ohm Phing, e sau nu e PATRONUL PARTIDULUI BOLSE$VIC chinez? Vor acesti CRIMINALI CONTRA UMANITATII sa refaca sub numele BRICS Cominternul si sa rastoarne din
  nou ORDINEA MONDIALA ca inainte de PRIMUL MACEL BOLSEVIC MONDIAL si intre cele doua MACELURI BOLSEVICE MONDIALE?

  ANTIIMPERIALISTI ordin Narr-i, va plac IMPERIILE IDEOLOGICE MARXIST/BOLSEVICE? Mai bine trageti-l pe PROFI de maneca sa nu se mai faca de ras LEGITIMANDU-L pe CRIMINALUL CONTRA UMANITATII Rasputin! Aplicati-i principiul vostru, cine face o gafa se descalifica
  in ansamblu, principiu care e aproape identic cu al meu, NU CONTEAZA NOTORIETATEA UNUI AGENT, de influenta, SOVIETIC, atat timp cat e AGENT, de influenta, SOVIETIC si promotor al IDEOLOGIEI GENOCIDULUI!!!

  SCLAVETI ALATRINEZI, a postulat sau nu TERORISTUL Marx RAZBOIUL ca instrument in DESTABILIZAREA SOCIETATII CAPITALISTE UNIVERSALE
  si instaurarea la nivel planetar a COMUNISMULUI, fara STATE, fara BISERICA, fara FAMILIE, fara TRADITII, fara „suveranitate”?
  Au devenit IMPERIALISTII INTERNATIONALISTI BOLSEVISTI peste noaptea mintii voastre „suveranisti”? Stalin e modelul lu Rasputin si nu asa cum MISTIFICA PROFI Marga un simplu obiect al criticii!!! Deja a introdus in Constitutia SOVIETICA acruala CONTINUITATEA URSS-„federatia rusa”!!! Acestea sunt ADEVARURI care SPULBERA MISTIFICARILE AGENTILOR de influenta ai lu Rasputin!!!

 33. banul nu are cum conduce lumea el singur. banul este doar un instrument prin care se impun lucruri. cred ca ceea si cine conduce lumea nici macar nu se afla la vedere. interesant pina unde puteam ajunge cautind stapinii stapinilor…e vorba de un sistem creat sa slujeasca. iar in cadrul acestui sistem banul este o componenta.

  concluzia: MOARTE SISTEMULUI! oricit va fi coafat, fardat, imbalsamat, actualul sistem pute a hoit! toate lumea strimba din nas insa multi nu vor sa-l lase sa moara si-l hranesc din ignoranta, necunoastere, prostie, infatuare, orgoliu etc. obisnuinta, a doua natura… sau altfel spus numai ce e cunoscut , e sigur. scirtz!

  lucrurile frumoase se afla in necunoscut. asa ca din toti rarunchii: MOARTE SISTEMULUI!

 34. Mă, nene Charlie, istoria se scrie de oameni care cercetează arhive, după ce au învățat metode și un arsenal profesional. Istoria nu se scrie la subsoluri pe care le murdărești cu prostii din mintea dumitale fără pregătire. Istoria este în monografii și tratate de care habar nu ai. Nici nu meriți să-ți ia cineva în seamă prostiile. Repeți ca un bezmetic falsuri și vrei să nu se vadă că sunt idioțenii cu care te faci de minune. Dar faci de minune și gazdele și, pînă la urmă, pe români. Așa jos nu cred că au ajuns cititorii ca să nu-ți vadă idioțeniile.

 35. Șarlicule, mă tot apelezi. Dar mi-era silă să mai discut cu cineva care nu are controlul de sine. Compătimesc suferinzii, sunt solidar cu ei, căci să suferi este fatalitate. Numai că mata ești demn de compătimire, dar spui baliverne și aberații cu ghiotura și ataci doar persoane care sunt de n-ori deasupra. Moral, cultural, profesional, civic. Mă onorează că mă confunzi cu ele. M-ar deranja să mă confunzi cu tine, Șarlicule. Că-mi batjocorești numele arată doar cît de vulgară și limitată ți-e mintea. Peste orice, din solidaritate îți spun încă odată: tratează ignoranța și te du la medic. Pînă nu-i zadarnic.

 36. „concepție proprie, organizată, originală.” copiata de la americani
  v-a zis bine ala – avem vizor adica net
  hai marsh inapoi la balaceanca ca stim si noi engleza chiar mai bine decat voi
  comunistii fura si pe urma mint ca-i munca lor, jet cu plagiatorul comunistoid

 37. Minciuna v-a devenit a doua natură, @profesorul trăznit de la bălăceanca. O spune un vestit psihiatru din capitală. Nu ai nici un argument, dar arunci, biet ins rătăcit, cu vorbe goale. Unii oameni citesc nu doar engleză, ci, de asemenea, română, italiană, franceză, germană, spaniolă. Așa că întoarcete la bălăceanca ta și ia aminte că pe lume se poate verifica orice fapt de natura pregătirii. Ar fi bine măcar să pricepeți cuvintele, că noțiunile este mai greu, cînd ești doar la margine, fără cunoaștințe. Ar fi bine să puneți articole ca Realitatea internațională sub persnă și să le citiți repetat. Așa se poate prinde măca ceva de căpșorul vostru.

 38. Psihopatia nu poate ascunde minciuna și ignoranța, băieți care veniți de la Bălăceanca! Nici nu le scuză.În loc să aveți o idee, fie și micuță, la un cuvînt, fie și numai unu, din originalul articol Realitatea internațională, vă învîrtiți ca șoriceii în borcan și nu prindeți nimic. Decît tot prostia voastră demult știută, care vă ține afară de normalitate.

 39. Se vede că vii de la Bălăceanca, @profesor. Nici nu ai citit articolul Realitatea internațională, că de priceput ți-e imposibil, în care este alternativă la concepția unui profesor din Chicago. Apoi Helmut Schmidt, Hu Angang, Chaliand, Giorgetti nici nu sunt americani. Se vede că la Bălceanca toate pisicile le vedeți albastre.

 40. Axoane, ție să-ți fie rușine puștane, că ești naiv, îți mănâncă câinii din traistă.Dacă vrei să vezi cum trăiește chinezul, întreabă-l pe el, nu partidul comunist și cu atât mai mult pe careva care citește ce i-a scris partidul.Vezi indicele demografic și veniturile defalcate pe categorii din surse independente.Ai auzit de satele”cancer”? De faptul că tot mai puțini chinezi se mai încumetă să-si facă familii? De faptul că se trezesc americani cu sume importante de bani în cont, virate de chinezi pe care nu-i cunosc dar care fac apel la cinste că să-si păstreze astfel agoniseala pâna reușesc să scape din China? Făți lecțiile daca vrei sa intri în discuție, nu mai veni ca un papagal să repeți prostii de propagandă.

 41. Ochiul Rockfeller vede tot, inclusiv „prudenta” continuta in panseurile autorului articolului. Baletul absurd continua. „Realitatea” internationala fara acces la toate arhivele care conteaza.

 42. Prudența în fața unei realități complicate este calitatea specialistului, iar profesorul Andrei Marga o manifestă cultivat și cu eleganță. Da, insule, care semnezi @profesor de la Bălăceanca, am scris și eu că în acest ziar, ca și în alte publicații, din țară și din străinătate și în cărți, domnul profesor Marga desfășoară o concepție proprie, cu construcție originală. Nu te poate face nimeni, insule, nici cu boii să citești. Dar, ca să nu debitezi iarăși inepții, observă, dacă știi ce e aia, procedeul reconstrucției folosit aici și soluția data de autor: explicarea evenimentelor actuale prin tripticul suveranitate, maximizare a puterii și securității statale, ca alternativă la realismul lui Mearsheimer. Vă cam băgați, vădit fără lecturi și cu buletin de Bălăceanca, să discutați ceea ce ignorați și spuneți tîmpenii tipice primitivismului.Citește cărțile domnului profesor Marga din domeniul articolului Realitatea internațională: Ordinea viitoare a lumii (2023); Profilul Americii clasice (2017), The Destiny of Europe (2011), Europa și israelul (2018), China ca supraputere (2021), România în Europa actuală (2017). Vei găsi, în ele, detaliată, concepția. După ce ai citit, vei fi mai instruit și vei putea vorbi nu ca la Bălăceanca. Altfel, orice prost poate crede că e buricul Pămîntului. Precum mata.

 43. Recent am trecut prin Faget unde am servit masa de pranz intr-o liniste care acum, aici, ma surprinde constatand ce vietati guralive populeaza Padurea care poarta acest nume…Alatrinezu a mobilizat toti mutantii involutivi care ii faceau in trecut
  galerie lu PROFI…Definitorii pentru adevarata pozitionare a lu Profi sunt dejectiile Marelui urs siberian IREDENTIST pe care
  le-a degustat Alatrinei in varianta Bartolomeu…Ne norocitilor, eu nu insult persoane din senin, doar in replica, iar in ce-l priveste pe PROFI i-am criticat ideile cand au „legitimat” personalitati istorice monstruoase si crimele acestora!!! Cum poate
  cineva vorbi de „realitatea internationala” cand MISTIFICA partizan amplul fenomen european si universal de la 1989 al trecerii
  LAGARULUI COLONIAL DE CONCENTRARE SOVIETIC prin LOVITURI DE STAT KGB/GRU/Comintern la PSEUDODEMOCRATIA-PSEUDOCAPITALISMUL care
  de 34 de ani a asigurat CONTINUITATEA SUFERINTELOR a zeci-sute de milioane de oameni in aceste teritorii restranse, dar si la nivel mondial!!!

 44. Citeva nik-ri de pe aici , pretioase ridicole (fabian, flavius, prof. de strasburg, de buc., cititor constant , sa ) repeta cu obstinatie , balaceanca , balaceanca , salvare , spital , doctori ! Ca fiind vezi Doamne , necesari adevaratilor comentatori de pe aici , unii dintre ei absolut remarcabili ! De fapt , fara sa vrea evident , evidentiaza doar saracie culturala si frustrare !

 45. Hahaha, am luat o punga de popcoarne si ma distrez cum Charlicul este injurat de toate neamurile proaste, PROFI turnatori secucu, pe care i-a protejat pana acum. E adevarat, nu stiu ce l-a apucat, de la o vreme, maraia impotriva influentei lui PROFI asupra lui Cornel, probabil influenta legionar auristica. Asa e, Charlie, „ii dai nas lui Ivan, se urca pe divan” ! Au venit si PROFI care predau materia Bucuresti si/sau materia Strasburg. Sunt asteptati PROFI care predau materia IASI si CLUJ. Chelnerii si cuafezele nu mai apara ce nu stiau, au folosit google.com si au aflat. De rusine nu mai apar sa scrie: scuze, n-am stiut, n-am crezut ! Nici PROFI nu crede ce a facut. Charlie, tin cu tine astazi, sa te umple astia de scuipati, ca ei educa !

 46. „Niciun sistem de guvernare, niciun sistem economic, nicio monedă și niciun imperiu nu durează veșnic” …
  Cine NU STIE asta … TREBUIE sa CITEASCA, NEAPARAT, opera lui Dimitrie Cantemir … „Istoria Creșterii și Descreșterii Imperiului Otoman”, redactată în latină: Historia Incrementorum atque Decrementorum Aulae Othomanicae, între 1714 și 1716.
  În această lucrare, Dimitrie Cantemir a relatat istoria imperiului otoman și a analizat cauzele care ar fi putut duce la destrămarea sa. A insistat și asupra posibilităților popoarelor asuprite de a-și recuceri libertatea. În această operă, Dimitrie Cantemir descrie, la început, evoluția politică ascendentă a statului otoman, furnizând totodată date importante în legătură cu biografiile a 19 sultani, de la Osman, întemeietorul Imperiului Otoman, până la Ahmet al III-lea, contemporan cu Dimitrie. Sunt prezentate detalii interesante despre viața socială din imperiu, printre care și relatările privind răscoala lui Bedr ed-Din (1418-1420), răscoalele lui Musa Celebi, sprijinit de Mircea cel Bătrân și răscoalele gelalî (țărănești) din Anatolia în secolul al XVII-lea. Prima parte a cărții se încheie pe la 1672, când imperiul intră în faza declinului politic și militar. Partea a doua a cărții, consacrată decăderii (scăderii, după cum zice autorul) Imperiului este mult mai concisă decât prima (se limitează numai la patru decenii, 1672-1712), însă este mai valoroasă, deoarece cuprinde unele observații personale ale lui Cantemir, martor ocular la o parte dintre evenimentele istorice descrise.
  Prima publicare a operei s-a făcut în limba engleză în două tomuri. în 1734-1735, în Londra. Traducerea în limba franceză, a apărut la Paris, în patru tomuri,în 1743. În 1745 apare la Hamburg traducerea germană. În 1876-1878, apare la București, traducerea în limba română.

 47. Dimitrie Cantemir (1673 – 1723) a fost domnul Moldovei în două rânduri (1693 și 1710 – 1711) și un mare cărturar al umanismului românesc. A fost membru al Academiei de Științe din Berlin. Voltaire spunea despre Dimitrie Cantemir că „unea talentele vechilor greci, știința literelor și aceea a armelor”.
  A mai scris:
  „Divanul sau Gâlciava înțeleptului cu lumea sau Giudețul sufletului cu trupul”, scrisă în limbile română și greacă, tipărită la Iași în 1698. Divanul… a fost considerat ca o carte bisericească și a fost copiat pentru biserici.
  „Sacrosanctae Scientiae Indepingibilis Imago” (Icoana de nezugrăvit a științei sacrosante), 1700, lucrare filosofică în care încearcă să integreze fizica într-un sistem teist, în linia lui Francis Bacon, un fel de împăcare între știință și religie, între determinismul științific și metafizica medievală.

 48. Despre realitatea interna si internațională a vremii sale, Dimitrie Cantemir a mai scris si:
  „Istoria ieroglifică” scrisă la Constantinopol în română (1703 – 1705). Este considerată prima încercare de roman politico-social, alegoric și autobiografic. Cantemir satirizează lupta pentru domnie dintre partidele boierești din țările române.
  „Istoria Ieroglifică” are ca scop demascarea realității dezolante in care boierii mari sunt înfățișați ca niște animale de pradă care „de vărsarea sângelui nevinovat se bucură”.
  „Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor”, scris mai întâi în latină, dar tradus apoi de autor în română (1719 – 1722), cuprinde istoria românilor de la Traian până în pragul celei de a doua „descălecări” sau întemeierea principatelor (de la anul 107 până la anul 1274).
  Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei), scrisă în latină (1714 – 1716), la cererea Academiei din Berlin. Descrierea Moldovei reprezintă prima prezentare interdisciplinară (geografie, demografie, etnografie, cartografie, psihologie colectivă) a Moldovei și locuitorilor ei.
  „Monarchiarum physica examinatio” (Examinarea fizică a monarhiilor), 1700. Este un tratat asupra esenței monarhiei. Autorul constată că monarhiile sunt noțiuni particulare, adică finite: ele „trebuie să se nască, și să moară, să se schimbe și să se transforme.

  Ceea cea a ramas valabil si astazi .

 49. ANALFABETII FUNCTIONALI care sunt identici, chiar daca meclele hidoase sunt diferite, fac confuzii abrupte determinate de lipsa de cultura in calitatea de CULTURNICI marxistoido/bolsevicoido/ heideggeriano nazistoizi intre IMPERII si CIVILIZATII!!!

  E o chestiune de ESENTA, ca de obicei si oricat ar cita din wiki-google-tik-tok, nu pot suplini incapacitatea FUNCIARA de a gandi
  la nivel de ESENTE!!! Da, CIVILIZATIILE pot sa dispara, fapt ce poate fi demonstrat de DISPARITIA CIVILIZATIEI UMANE in momentul cand RESETAREA MONDIALA MARXISTOID/BOLSEVICOID/HEIDEGGERIAN-NAZISTA o sa fie DESAVARSITA dupa AL TREILEA MACEL BOLSEVIC MONDIAL aflat in plin curs de desfasurare GENOCIDARA!!!

  In schimb IMPERIILE COLONIALE supravietuiesc fiind ghidate de IDEOLOGIA GENOCIDULUI si exemplul IMPERIULUI COLONIAL SOVIETIC si al IMPERIULUI BOLSEVIC chinez e EDIFICATOR, oricat s-ar strofoca ticacalosii tomlini doru popesti dez axon nati ALATRINEZI sa sustina contrariul!!!

  Pana sa-i miruiasca pe STALINISTII Karl Barth-RASPOPITUL si Heidegger-IDEOLOGUL NAZISMULUI imi pusesem naiv sperante in PROFI, pornind de la convingerea ca NUMAI UN OM AL TRECUTULUI poate AMELIORA, NU ERADICA, SUFERINTELE ROMANILOR!!! SECURITATEA FIIND ETERNA inca dinaintea infiintarii oficiale in 1948 si la fel CONFISCAREA ROMANIEI GENERICE comisa din 1859 si perpetuata pana azi
  de MARXISTII NARODNICI/ANARHISTI cu Centrala la Bucuresti, pana sa fie mutata la Moscova din 1917, cu Filiale la Liga Natiunilor de la Geneva si ulterior ONU de la New York, respectiv SUBFILIALE la deepee de staaate/Langley si Brueexeellees, via Berlin!!!

 50. Vă băgați băieți prin subsoluri fără să pricepeți vreun articol și cu murdăria în gură. Asta e tot ce puteți. Recomandarea medicului dr. Mulțescu, făcută din prima clipă, este întemeiată. Ține de boală ca inși ca acest Tomlin, ce se ascunde sub semnături variate, să nu aibă nici o legătură cu subiectul și să falsifice. În psihiatrie este cunoscut psihopatul nazist. Neputând accede la normalitate, îi înnegrește pe cei pe care nu-i poate concura.Incapabil, atacă persoane. Face delațiune, cînd cei din jur îl depășesc. Chelnerii, coafezele, manicuristele fiind, cum se poate citi în ce debitează, fixații. Insul ia aberațiile șefilor lui coldea-băsiști ca ceva sfînt. Ca psihopat nazist, are fixația pe oameni cu părere proprie. Își exaltă ceea ce face, ba numindu-se Caca Maca, ba El Delatorio. Atacă simboluri – Biserica, și pe Dumnezeu, în cuvinte de coterie, după ce îi face pe preoți, la grămadă, escroci, pedofili.Minte pentru a incita, ura fiind partidul său. Se proiectează pe sine mîntuitor, fie și cu minciună, cuțit, pistol sau o măciucă.

 51. Iarăși agitație neosecuristă că nu se poate contrazice articolul Realitatea internațională. Care deschide orizontul cu o foarte oportună rememorare a înaintării spre actuala împărțire a puterii în lume și cu o explicație temeinică a înaintării suveranității. Nici o postare a agitatorilor nu a putut contesta vreun cuvînt din articol, decum idee. Neputîndu-se contrazice articolul, lichele psihopate atacă persoane. Nu e prima oară cînd lichelele vor să-și impună prostiile. Două întrebări. Nu s-a învățat nimic din trecut, că lichelismul e lichelism? Chiar așa jos s-a ajuns? În rest, nu merită răspuns acestor lichele. Ele fac doar ceea ce pot.

 52. „Tot mai mulți inși de format minor și precar pregătiți ajung la decizii și agită deviza „războiului civilizațional”. Ei se reclamă din tradiții de libertate, dar cer zgomotos sancționarea celor de altă părere”.
  – Nene Marga, haiasta’i hiba Dimocratiei/cea mai buna’ntre toate cele : „Nu are criterii de alegere a valorilor” !

 53. Din nou un articol impecabil pe subiect ce arde. Care-i viziunea ce scoate din necazuri? Ce-i mai urgent decît ca oamenii pricepuți din orice profesie, dar gata să reconstruiască țara, să se unească? Articol de concepție a unei personalități capabile și devotate.Domnul Marga are tot ce este nevoie. Experiență de creare de instituții – a creat cîteva. Experiență de gestionare de instituții. Cunoaștere a României și cunoaștere a lumii.Cunoaștere a situației actuale a României. Știință a dreptului, economiei, sociologiei, politicii.Viziune. Conexiuni internaționale. Legături cu marile puteri. Cunoaștere a culturii de azi. Capacitate de a decide democratic. Energie și angajament patriotic.

 54. I Cuvântul este starea naturală a realității înconjurătoare sau a unor fragmente din ea transpuse într-o interpretare logică dar cum realitatea este infinită iar fragmentele sunt multiple şi foarte posibil, tot infinite, orice interpretare logică este permanent dependentă şi determinată total, obligatoriu şi absolut de existența unui om în măsură a o interpreta. (Precum cititorii acestui text spre exemplu.) Omul rațional este aşadar unul dintre „interpreți” dar, bineînțeles, nu singurul ci, în primo tempo, împreună cu cei asemenea lui, ce au vocația de a interpreta în acelaşi fel, cu amendamentul că fiecare interpretează o partitură ( a se citi o realitate) proprie ce poate fi cunoscută sau asemănătoare cu a celor care cunosc cel puțin elementele ei de bază precum sunetele, literele, cifrele, notele muzicale, sensul logic al cuvintelor şi frazelor, etc. dar „interpreți” sunt în felul lor, toate celelalte forme de viață sau ființe vii.

 55. II Nici o clipă oamenii nu se opresc şi nu se pot opri voluntar din interpretarea realității pe care o percep şi o împărtăşesc sau nu cu alți semeni care o înțeleg şi o acceptă sau o resping. Prin neînțelegerea partiturii unui cântec spre exemplu oricare dintre noi este exclus involuntar de la interpretarea lui şi invers. La fel se întâmplă şi cu limbajul vorbit, scris sau cu ideile. De aici fiecare poate dezvolta mai departe subiectul în funcție de infiniți factori ce permanent se manifestă într-o ordine consider eu predestinată, „la poarta îngustă” a interpretului iar interpreții suntem noi toți, exact acolo unde suntem, întocmai cum suntem (nu insist pe acest subiect.) Mizez totuşi pe predestinat mai mult decât pe interpretarea de ordin general, colectiv, individual sau de grup a uneia şi aceleiaşi partituri sau a mai multora pentrucă, tot logic vorbind, acest lucru nu este „tehnic” posibil. Mai pe înțeles, trupurile şi mințile noastre răsfirate, nu pot interpreta o realitate în alt mod decât tot răsfirat pentru ca de aici pornid, tot pe bază de interpretare să o unificăm, să o împărtăşim sau nu după diverse criterii subiective sau obiective ori să o trăim întocmai cum este, ca ființe unice cu valențe interpretative proprii. Doar imaginația este cea care ne face să credem că se poate şi altfel dar, dacă observăm cu atenție, ori de câte ori trăim din imaginație, nu trăim şi în realitate ( fenomenul fiind valabil şi invers.) Aici au intervenit spiritualitatea, profeții, sfinții, Mântuitorul Iisus Hristos şi Însuşi Dumnezeu Atotputernic, Omniscient, nevăzut, de nevăzut şi de neatins, greu de perceput, înțeles, crezut şi acceptat.

 56. „maximizarea puterii și securității”, oricât de realistă este această explicație. Adâncind-o, față de inteligenta și stimulativa pentru reflecție formulă a lui John Mearsheimer, apăr formula: „Miezul istoriei contemporane este preocuparea pentru suveranitate, maximizare a puterii și securității proprii”.
  Nu este vorba doar de maximizarea puterii si securitatii la modul general,sa doar la nivelul si ca drept doar a marilor puteri care clasic au invirtit „echilibrul”(sau dezechilibrul politicii mapamondului ci de securitatea ,puterea,suveranitatea PROPRIE a ficarei Tari,Natiuni si STAT,cu dreptul propriu asupra acestor valori!
  Cum este intimpinata aceasta idee,pozitie,pledoarie de catre cei care cred ca au dreptul exclusiv de a face ordine in lume,ramne desigur o discutie de viitor.
  Putem insa fi si optimsti si pesimisti deopotriva.
  Vreau doar sa-i spun lui @nope ca descoperirea cartii Marea Divergenta,nu face decit sa „decopere”o alta doctrina privind calea si explicatia si cauza dezvoltarii Europei „contrarie”Asiei ,una din multe doctrine existente, si a manifesta curaj nu inseamna deloc a insulta.Doctrinele sunt ca boabele de margaritar,le insiram si alegem dupa vointa,ele vin si plec ,sunt istorice,insasi imperiile apar,se dezvolta si dispar.Problema este daca noi afla,intelegem la un moment istoric ce se intimpla cu noi si patria ns.,de pilda daca cineva ne-a explicat ce-i cu politicile keynesiste,cum le-au aplicat la noi econmistii,finantistii ,monetaristii -care niciodata nu au spus nimic poporului”ignorant”.

 57. exista om rational sau doar om? oare cum s-a adejectivat omul cu rational???

  ce este omul in esenta sa in raport cu etichetele care i se pun si rolurilor care i se atribuie??? ce-l defineste, esenta sau conjunctural eticheta? daca cineva ii lipeste cuiva o eticheta poate acea eticheta sa fie altceve decit proiectia celui care pune eticheta?

 58. „Țările române”: Transilvania, Moldova, Țara Românească, ca formațiuni statale naționale românești, AU AVUT DINTOTDEAUNA aceleasi IDEALURI de UNIRE teritoriala de tip NAȚIONALA. Aceleasi si la anii 44 BC, 610 AD, 1600, 1710, 1821, 1848, 1859, 1918, 1941, 1944, 1947, 1989.

  A NU SE CONFUNDA … TARILE [Teritoriu locuit de un popor organizat din punct de vedere administrativ și politic într-un stat. DEX ’09] si CIVILIZATIILE asociate acestora [Nivel de dezvoltare materială și spirituală a societății dintr-o epocă dată, a unui popor, a unui stat. DEX ’09] … (printre care China, Franta, Germania, Rusia, Marea Britanie, Turcia, Austria, SUA /le-am ordonat in mod istoric de inchegare si formare) …
  cu IMPERIILE [Teritoriu cuprinzând un stat dominant (marea metropolă) și posesiunile lui coloniale. DEX ’09], (cele din sec. XIX-XX/post epoca de Restauratiile din 1815 si DESFIINTATE dupa anul 1918) !
  IMPERIILE COLONIALE NU POT SA SUPRAVIETUIASCA fiind ghidate de IDEOLOGIA GENOCIDULUI MULTI-STATAL (cf. lui Cantemir), dar, CIVILIZATIILE NU POT sa DISPARA fiind LEGATE de IDEALURI de INCHEGARE si de UNIRE teritoriala de tip NAȚIONALA [Comunitate umană caracterizată prin unitatea de teritoriu, conștiința identității istorice și culturale și, în general, prin unitate de limbă și religie. DEX ’09]

  PS. NU A EXISTAT NICI O DIFERENTA, ca STATE de tip UNITE, intre Statele Unite ale Americii (SUA, finalizata ca tara la inceput de sec. XX) si Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice (URSS finalizata ca tara in sec XX, dupa Razboiul Civil din 1917-1922). State de tip UNITE in mod BENEVOL sau prin CUCERIRI succesive.
  Intre timp, URSS s-a DESFIINTAT si S-A DEZMEMBRAT (in 1991) in Tarile/Republicile componente (printre care si tara/republica numita Rusia, tara a Rushilor cei Varegi, tara care a inceput sa se inchege pe la anii 860 AD).

 59. Corectă observația: Suficient ar fi sau ar fi fost să spunem doar om căci conceptul sau termenul de „rațional” este circumcis, numai că regulile gramaticale de factură latină fac disticție clară între subiect şi predicat, oricare ar fi acțiunea, inclusiv aceea de a gândi iar întrebarea este: Putem încadra gândirea sau acțiunea de a gândi în categoria tututor verbelor de oricare alt fel sau e un verb cu un caracter special, complet diferit de toate celelalte ce ar fi fost mai util să fie evidențiat separat de celelalte? Ştiu că există anumite tipuri de limbaj care nu conțin pronumele „eu”, acesta fiind circumcis oricărei acțiuni pe care o face un om. Nu cunosc detaliile, nu mai ştiu exact care sunt aceste forme de limbaj şi cum funcționează, însă acest fapt ne spune că este posibil. Care sunt efectele, este puțin mai greu de înțeles sau presupus pentru noi dar, probabil, ego-ul se manifestă mult diferit de al nostru.

 60. „oare cum s-a adejectivat omul cu rational???”

  Ca omul de valoare ! Umanistii n-au invatat la scoala, ca udau buretele la baie, ca valoarea se intinde pe toata axa, de la plus la minus. Motiv pentru care evita proprietatea esentiala la om: caracterul. Dar ce caracter sa ceri la un non-profesionalist, profesor care si-a turnat studentii ? O (editat) de mare anvergura, un enorm nimic. Viitorul este al tinerilor: „mai bine in ETER decat in FORMOL” !

 61. Spuneam ieri la 17:32 nestiind ca un pretorian-alatrinez sta de veghe:

  ALATRINEZII sunt de o NESIMTIRE sfidator de monstruoasa in insistenta de a nu accepta ca IDOLU lor e un vechi AGENT-de influenta-
  sovietic, cu relatii cominterniste internationale, fiind CONECTAT la toate FILIALELE Comintern din Lumea larga si mai ales la DIRECTORATELE Moscova si Pekin, de unde ia in continuare LUMINA si carora le face PROPAGANDA contra cost, colateral contribuind filosofard la MASCAREA CONTINUITATII PCR si Securitatii, REBOTEZATE… Cineva ne recomanda sa lasam PROFI sa se uneasca intrucat sunt „priceputi”, asa cum vedem ca au demonstrat din 1989 cand prin GENOCID au jalonat Calea DISTRUGERII ROMANIEI din ultimii 35 de ani…

 62. Va recomand Scarlat Demtrescu – Greseli din alte vieti+Cercetari in domeniul METAPSIHIC si SPIRITIST

  Merita un moment de pauza in nebunia prezentului…Si poate vom invata sa nu ne mai jucam cu cuvintele…Ceea ce nu sintem capabili inca a vedea nu inseamna ca nu exista…

 63. Ceea ce nu suntem capabili a vedea, ne dezvăluie mişcarea de rotație a Pământului într-o ordine foarte precisă şi exactă pe care o putem numi destinată sau predestinată. Această mişcare a mai fost numită în următoarea ordine: profeție, predicție, lege a cauzei şi efectului, planificare, evaluare, monotorizare, legea determinismului, etc. însă, în esență, toate se referă la una şi aceiaşi unică lege pe care mintea noastră o poate înțelege, este adevărat, mai greu, astfel că, per-ansamblu, ea se prezintă la ca fiind neînțeleasă sau chiar de neînțeles. În definitiv, sunt atât de multe cele pe care nu le cunoaştem iar cele pe care le cunoaştem ne pot fi suficiente şi arhisuficiente încât să ne umple viața din plin, să ne-o facă frumoasă şi aproape perfectă. Mulțumesc pentru recomandare!

 64. „Si poate vom invata sa nu ne mai jucam cu cuvintele”

  A nu te juca-cu cuvintele, macar, inseamna sa fi prost, incremenit in proiect. Cand vei ajunge la capatul vietii (doar carnatul are doua capete) vei afla ca toata viata a fost o joaca, a Naturii, a Creatorului, a Bunului dumniezeu, spune-i cum vrei. Sa traisti toata viata incruntat ca filosofarzii astia, e pacat, vezi ce mufe inchise la cunoastere au. Hai, la joaca, asculta-ti inima, nu pe toti incuiatii, nu pe popalai, viata e ca-cafeaua: neagra, amara si scurta !

 65. …ce de filosofi pe mm patrat!…nici macar unul dintre cei care chibiteaza pe marginea acestui articol de doi lei-dpdv filosofic-nu a citit macar un rand din vreo lucrare nici macar consacrata pe tema!…dar cata emulatie!…cel mai corect-gura pacatosului adevar graieste-este tomlin 16;13…sigur a postat cu micu-n gat si berea in mana…tigan 100%!…dintre toti postacii pe tema este cel mai practic filosof!…carpe diem!…

 66. Este deja penibil, dar inși cu vădite dificultăți ale minții și lacune ale formării, Tomlin, Charlie și ciraci, repetă bezmetic, fără legătură cu articolele ziarului, minciuni despre oricine gândește, este cultivat și a realizat ceva pe lume. Ar trebui puși să scrie ei la teme – se va vedea incapacitatea! Postările lor la subsoluri sunt pline de dejecții la articolele semnate de sau despre Severin, Nistorescu, Știreanu, Cristoiu, Merkel, Adenauer, Piperea, Marga, de Gaulle, Kennedy, Simion, etc, Inșii nu citesc, nu pricep articolele,dar emit inepții și mahalagisme ce fac rău ziarului Cotidianul. Ei denotă un nivel de cultură atât de jos, încât fac de rușine ziaristica din țara noastră. Sub pretextul libertății și al fantomelor din mintea lor, tomlinii și charlicii cultivă un primitivism fără precedent.Întrebarea este simplă: maladia se observă, dar de unde acest neosecurism și la ce bun mahalagismele ce-i compromit pe inși, dar compromit cultura din țara noastră?

 67. Asociere stranie – un articol ce aruncă privirea cultivată și profundă în realități deloc faste, urmat de cîțiva inși smintiți la Comentarii. Într-adevăr, bine zice Tomlin despre sine și ai săi, „de ce aici încuiați și popălăi” ca ei, care au legătură cu cîrnatul, nu cu cultura.Întrebarea este ce caută psihopații la comentarii? Când aici e vorba de citit, cunoscut, cugetat, de opinii în subiect? Când nu se dau cîrnați? Vorba Vînătorului de mai sus: ”1oo% țigănie”. Ce caută cînd își spun că „viața le e precum cafeaua:neagră, amară și scurtă”? Ce legătură au impresiile de crîșmă cu discuția de oameni cu cap? Cînd mahalagismele sunt tot ce pot? Cînd, incapabili, nu știu decît să stea prin murdării? S-a mai încercat cu ei și sub chipul hitleruților și s-a ajuns la fărădelegi. Vulgaritatea minții naște efectiv monștri.

 68. Îmi explic agitația de serviciu a neisprăviților: 1. Domnul Marga a dat teorii ce se confirmă zi de zi; 2. Dînsul a anticipat între primii efectele băsismului (vezi volumul său România actuală, 2009) și johannismului (Justiția și valorile, 2014). Diagnoza sa a regimului prostocratic (Statul actual, 2019) se adeverește. Crizele României actuale au găsit o prefigurare în România în Europa actuală (2018). Cotitura la suveranism are anticipare deja în Identitate națională și modernitate (2018). Se pot da și alte exemple ale unei concepții elaborate și de utilitate socială; 3. În septembrie 2o22 la Alba iulia, profesorul Marga a arătat că nu va fi pace în Ucraina fără normalizarea teritoriilor, prin negocieri Rusia, UE,China, SUA, Ucraina, iar recent, 72% dintre cetățeni sunt de această părere; 4. La sondajul Cotidianului 67% dintre respondenți susțin candidatura Marga la președinția României. În vreme ce sondajele au dat susținere semnificativă în Oltenia, Moldova etc. Dînsul nu a spus dacă va candida sau nu. Bine ar fi să o facă.Ar fi nevoie de un om cu vederi largi.

 69. Tuasu membru CC al UTC din Romania (precizare obligatorie) a fost informator la securitatea ceausista unde si-a turnat olograf (cu mana lui) colegii, studentii si musafirii. Asta scrie in decizia CNSAS nr.2914 din 06-11-2012.

 70. În locul discutării extrem de profesionalului articol, iarăși trebuie dată atenție neisprăviților.Profesorul de București are dreptate cînd sesizează agitația, precum la acest Tomlin, care minte la fiecare cuvânt. Lista membrilor CC al UTC este publică și se poate verifica. Membrii CC al UTC au fost, dintre miniștii, Iliescu și Stoica – nu alții. Turnători mai ceva ca tomlin rar să fie. Se repetă paranoic, cu aceleași falsuri. Ca și cum dacă cineva ar fi avut tangență cu securitatea nu ar putea fi personalitate cu operă, iar neosecurismul ar fi mai bun. Știu bine dosarul. Este un dosar fabricat din falsuri, de regimul Băsescu-Coldea. Realitatea este că vreme de decenii nu s-a găsit nimic, iar cînd ministrul a luat decizii neconvenabile regimului, hopa! Trebuia inventat! Cu toate acestea, pe toate examinările cnsas, este concluzia: “domnul Andrei Marga nu a fost colaborator al Securității și nici parte a ei”. Nu există nici un text olograf cu turnarea cuiva. Rupturi și confecții din corespondența privată a oamenilor nu sunt așa ceva. Iar recunoașterea că, fiind asiduu vizitat de profesori străini, a venit un străin acasă era obligație prin lege înainte de 1989 pentru orice român. Se falsifică, însă, orice, iar cei care trăiesc din delațiune jubilează. Chiar generalul de care tomlinul ține a spus public că s-au falsificat și se falsifică documente. Asta este tot ce mestecă, împotriva unor oameni de valoare, diferiți psihopați, mai nou unelte ale propagandei ucrainiene. Mai ales că profesorul spune adevăruri pe care nimeni nu le-a putut contesta.

 71. teoriile cred ca se confirma intr-un dat. rupte de context se evapora. contextul, intimplator sau nu, este determinat de un sistem care a impus altceva decit viata ca fiind prioritatea absoluta. nu numai a oamenilor pentru ca sint multe alte forme de viata pe care sistemul le dispretuieste prin propria sa natura pradatoare. nimeni nu cred ca spune adevaruri ci doar pareri personale. adevarul exista dincolo de orice parere si cred ca fiecare poate fi in acord sau nu cu el prin propria existenta, prin ceea ce gandeste, face si spune.

  a contesta parerea cuiva e lucru dat de perspectiva fiecaruia si e normal sa fie asa. o poti lua in seama sau pur si simplu ignora. a-l contesta pe emitentul parerii insa, inseamna a-l anula ceea ce e si imposibil si inutil. in momentul in care reactionezi abrupt nu faci decit sa recunosti in respectivul lucruri nevindecate/mai putin placute (proportional cu reactia) in tine. cuvintele noastre vorbesc numai despre noi.

  in continuare se face uz de cuvinte a caror insemnatate fie a fost denaturata, fie inlocuita prin folosirea excesiva in contexte nepotrivite cuvintului respectiv.

 72. Tuasu autonumit „judecator” > Si instantele de judecata spun ca esti turnator cand vad ca in sute de publicatii si in documente oficiale esti considerat asa, ai patit-o ! Eu doar citez. Altfel, ce cauti tu „judecator” prin subsolurile forumului ?

 73. Ești complet dezaxat, biet Tomlin. Elev silitor la școala lui Rog, minți cu toată respirația. Dar nu are nimeni de dat examen cu tine. Valoarea oamenilor nu se stabilește cu brișca, de gașca falsificărilor. În loc să te cultivi un pic, citind articole pline de cultură și concepție, precum Realitatea internațională, bați cîmpii prin iscodiri de minte rătăcită. Nici o instanță de judecată nu a pretins ce spui cu spume de minciună. Nu este nici un document oficial sau publicație cu basmele tale. Citezi din aspirația ta paranoică. Ce caut eu la comentarii? Apăr valoarea și atrag atenția asupra adevărului, contra unor psihopați ce mint. Nu ai cum să-i educi, fiind târziu. Dar să le arăți nimicnicia este datorie de judecător. A propos, te iei de utc și alte istorii. Mințind, dar chestiunea e mai gravă: nu vei fi nici măcar la tălpile celor care au fost utc.O spun pentru fixarea cunoștințelor, căci la tine minciuna e viața

 74. Pretins „judecator” > daca realitatea ar fi asa cum pretinzi tu, fara vreo dovada, care-i rolul tau la subsoluri ? Cel mai simplu, cand ceva nu exista, nici nu se observa, o iluzie, dar de ce te zbati atata, daca nu exista ? Pe mine ma distrezi, ii faci exact rau tuasului de suferinta, exact cum ii face pretenul care-i ofera loc saptamanal sa-si etaleze marfa. Iar eu exersez loviturile cu manta, tuarash folosit ca manta. Cine citeste pe aici, nu ma crede nici pe mine si nici pe tine, se duce si se documenteaza la institutiile statului si la publicatii, simplu, cautare pe net, iar acolo este jale la tuasu cu uteceul. Eu va folosesc de 2 ani ca manta si voi nu v-ati prins, inca. Si nici tuasu, sa va opreasca.

 75. Dezaxat e puțin spus, lichea Tomlin. Păi cine citește siteuri și publicații, din țară și din alte țări, află opera intelectuală și cât de multe sunt recunoașterile internaționale și naționale ale omului la care eu m-am referit. De care te agăți ca psihopat. Nu realizezi că te agăți de ceva ce nu-i de tine. Doar nu speri ca o personalitate de anvergura acestui om să se ocupe vreodată de tine și mîzgălelile tale! Dar dacă cerem celor care te cunosc opinia despre licheaua care te dovedești? Că patronii tăi, din coldea-băsism, scriu și ei, la nivelul lor de delațiune, a mărturisit părintele acțiunii tale. Nu mai insist. Că toți știau că au comis falsificări era clar și cînd au chemat această personalitate să revină la guvern, de n-ori. Este clar și azi, când presiunile sunt să candideze. Meritele, competența și valoarea nu le stabilește mintea ta vulgară și rogii matale, cu instituțiile folosite ca măciuci, demult compromise. Văd că perseverezi în minciuni și faci confuzii. Manta? Nu mai e nevoie, o poartă doar paranoicii. Afară e, totuși, cald, iar alți oameni sunt normali la cap. Omul de care vorbesc nu a avut nimic cu funcții utc. Învață ce-i utc, compară-te și îmi vei da dreptate. Ești sub ceea ce era utecistul mediocru.Dar, la boala matale, pesemne că nu se simte și, deci, nu contează.

 76. Mai bine ar fi fost să discutăm excelentul articol Realitatea internațională, care este firbinte.Treaba cu informatori este o înfundătură fără sfîrșit. În nici o altă țară oamenii capabili, cu realizări în interes public, nu se iau la rost de neica nimeni, precum tomlinii, care, bineînțeles, se răzbună pentru nereușită în viață. De aceea, Germania, Polonia, Ungaria, Cehoslovacia și alte țări au pus capăt măsluirilor, falsificărilor, bîrfelor ce pot însoți orice cnsas. Cum au și însoțit. Cnsas a ascuns situația lui Băsescu. Băsescu însuși a patronat falsificări la oponenții săi.S-au smuls, și atunci și înainte, fragmente din corespondență și s-au dat ca olografe sau s-a recurs la delațiuni pentru a-i stigmatiza pe cei care nu le-au satisfăcut pretențiile sau și-au slujit propria țară. Minciuna costă din greu o țară. Se plătește, cum se vede în jur, cu sărăcie în toate privințele.Generalului Rog i-a scăpat recunoașterea că se falsifică din greu, orice. Delatorul care vrea azi să-l înfunde la corupție pe arhiepiscopul din Constanța este prototipic.România nu are însă atât de multe valori încît să le risipească de dragul delatorilor. Noua securitate, cum bine spunea cineva, nu este altceva decît cea dinainte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.