Destinul temelor lui Donald Trump

Se încheie o președinție a Statelor Unite ale Americii care a ieșit din obișnuit sub multe aspecte. De la început până la capăt.

Acum patru ani am publicat în Cotidianul articolele – „Temele lui Donald Trump și „Praguri” (reluate între timp în volumul A. Marga, Ordinea viitoare a lumii, Niculescu, București, 2017). Am spus atunci ce este nou în temele lui Donald Trump și am anticipat unele desfășurări.

A vorbi despre America pretinde stăpânirea de date precise. Recunosc că m-am bucurat în timp să cunosc Statele Unite mai ales din turnee de conferințe, după 1989, și din două burse de cercetare („Woodrow Wilson”, 1992, și „National Endowement for Democracy”, 1996). Am și publicat, ca rezultat, două cărți documentate în incomparabilele biblioteci de peste ocean – Relativismul și consecințele sale (EFES, Cluj-Napoca, 1998) și Reconstrucția pragmatică a filosofiei. Profilul Americii clasice (Editura Academiei Române, București, 2017) – și introduceri la traduceri.

Am cunoscut îndeaproape cei mai importanți gânditori americani ai epocii – Richard Rorty, care a și fost oaspetele meu la Cluj-Napoca și în Transilvania, Hillary Putnam și alții din generații mai noi. Profesori iluștri și lideri academici americani mi-au fost oaspeți. Ca ministru de externe al țării mele, am avut convorbiri cu secretarul de stat Hillary Clinton, la Chicago și Paris. Am susținut conferințe la Harvard, Columbia, Pittsburg, New School, New York, Riverside, University of Chicago, Columbus-Ohio, Washington DC, Athens și în alte universități și institute americane.

Am fost setos să cunosc resorturile democrației, societății și gândirii americane. Impresionat de la început de tradiția americană a argumentării și a cultivării argumentelor mai bune în viața publică, mi-am dat seama, cum, de altfel, am și scris, că America este puternică prin raționalismul ei – un raționalism orientat de un proiect profund. Poți fi în America adeptul unui partid, dar aceasta nu te face habotnic, ci te îndeamnă să găsești punți argumentative, fie și față de un rival. Partizanatul și rațiunea nu se opun în cultura Americii la modul rudimentar din alte țări. Americanii știu bine ce fel de viață este de căutat în lumea dată.

Admir temeinicia profesională și deschiderea minților din SUA. Discutând cu Hillary Clinton, de exemplu, am avut încă o dată sentimentul că SUA sunt greu de concurat sub aspectul formării personalităților. Pregătire instituțională impecabilă, cultură, capacitatea de a distinge unghiurile de vedere, mișcarea lejeră pe diapazonul limbilor moderne – acestea le-am văzut la demnitarul american. Le menționez pentru a confirma că nu credeam că Hillary Clinton va pierde alegerile din 2016. La votul popular a și câștigat cu un plus de trei milioane de voturi.

Este prea devreme spre a face bilanțul administrației Donald Trump. Se poate spune că aproape totul a fost neobișnuit. Am trăit la Washington DC încercările de a înlocui un alt președinte, dar ceea ce a fost în ultimii ani mi s-a părut și mai tensionat.

În 2016, a fost cea mai puțin elegantă campanie prezidențială. Donald Trump a fost cel mai bogat cetățean american ajuns președinte. El a fost cel mai vârtsnic președinte la primul mandat – Ronald Reagan l-a întrecut doar la intrarea în mandatul al doilea. Punând în cauză establishment-ul, Donald Trump a stârnit o susținere semnificativă în societate. Ba chiar a făcut ca partidul său să câștige în 2016, în același timp, Senatul și Camera Reprezentanților! Deși cu afinități conservatoare, Donald Trump a lărgit adresarea spre muncitorii industriali (“working class”, cum a formulat el), care, de fapt, l-au dus la desprinderea în câștigător. În cursul campaniei, Donald Trump a făcut afirmații riscante, pe care mulți le-au exploatat. Ronald Reagan a venit la Casa Albă pe un val cultural, fiind purtat de curentul „neoconservatorilor” de atunci. Donald Trump avea de creat un curent care să-l susțină.

Împotriva lui Donald Trump s-a ridicat cea mai vastă rezistență cunoscută – la un moment dat, abia un ziar din Las Vegas l-a sprijinit. Toate sondajele l-au dat pierzător. A înfruntat o strategie de discreditare fără de menajamente. Abia Vaticanul a fost din capul locului deschis, premierul Ungariei s-a pronunțat în favoarea sa, iar primul ministru al Israelului și conducerea Rusiei i-au dorit victoria. Restul au fost mai degrabă împotrivă.

Până în ultima clipă – deci și înainte de votul Colegiului Electoral și în preajma confirmării din partea Congresului american din ianuarie 2017 – s-a încercat blocarea. Cu câteva ore înainte de a depune jurământul, Donald Trump a fost acuzat că ar fi câștigat cu ajutorul unei puteri străine și a susținut de la tribuna din fața Capitoliului cel mai întunecat discurs inaugural.

În unele acțiuni, Donald Trump a reușit, în altele nu. A pus economia în mișcare cu rare precedente. Pandemia l-a lovit însă din greu, după ce el însuși a subestimat pericolul. A vrut să comunice direct cu populația și a desconsiderat, în pagubă, comunicarea tradițională. Numirile de personal, cu prea puține excepții, au fost pripite și neconvingătoare.

S-a spus la timp că Donald Trump a sesizat cât de acute sunt unele probleme în societate, chiar dincolo de ceea ce partidul său, oponenții și media recunoșteau. Așa stând lucrurile, se pune întrebarea: dispar oare temele sale odată cu plecarea de la Casa Albă? Să reflectăm.

În anii nouăzeci, cu administrația Bill Clinton, globalizarea, înțeleasă ca revizuire și înlăturare a barierelor vamale între țări, concepută de grupul din jurul lui Robert Reich, a intrat pe scenă, cu toate implicațiile: trecerea la piața globală, mobilitatea capitalurilor, dislocarea forței de muncă, intensificarea competiției. Globalizarea a fost lansată ca politică economică și a redat competitivitate industriei americane, în interiror și în exterior. Dar pe soclul globalizării economice s-a format repede o ideologie: globalismul.

Conform globalismului, politicile sociale, democratizarea, dezvoltarea ar ieși din atributele statelor naționale și s-ar decide de acum din anumite centre ale lumii. Tot ce le-ar rămâne de făcut națiunilor ar fi să-și deschidă frontierele și să se supună.

Ideologia globalismului dă de furcă și în zilele noastre. Unii cred, evident fals, că am fi la sfârșitul istoriei” și nu ar mai fi nimic de schimbat. George Soros s-a pus în fruntea acestei optici și o reprezintă în zilele noastre.

Din nefericire, însă, la globalism sunt încă mai mult reacții, izvorâte din nemulțumire și teamă – reacții de înțeles, desigur – decât contrargumente. Or, contraargumente precise există și ar trebui luate în seamă.

Când spun aceasta am în vedere, doar ca un exemplu, analize americane care arată că SUA au a-și privi mai exigent angajamentele în diferite țări, în raport cu persoane și grupuri. Nu a fost doar cazul României, dar a fost și al României, atunci când, în 2012, s-a sprijinit necondiționat o persoană respinsă la votul referendumului de poporul român, care a adus, în fapt, daune democrației – de pildă, subordonarea justiției față de serviciile secrete sau reducerea cooperării internaționale cu simpla adaptare. Chiar analize ale armatei americane (Sarah Chayes, Thieves of State. Why Corruption Threatens Global Security, W.W.Norton & Company, New York, London, 2015, p.148) au arătat că liberalizările, privatizările, ajustările structurale sprijinite de SUA au fost instrumentate nu o dată, în diferite regimuri din lume, de corupții și cleptocrații locului, pentru a dezvolta de fapt societăți corupte.

Donald Trump a semnalat energic nevoia unei „corecturi a globalizării”. Economiști de prim plan (de la Krugman și Stieglitz, la Attkinson, Piketty și Bootle) și personalități de pondere din Europa o reliefaseră de ceva vreme. Pierre Mannent a argumentat că nu este posibilă democrație decât în cadrul național, Jürgen Habermas că nu sunt posibile politici sociale în afara acestui cadru. Am argumentat, la rândul meu, că nici la dezvoltare nu se ajunge fără activarea competențelor naționale.

Ar fi greșit să se vadă în “corectura globalizării” revenirea la protecționism. Nu este vorba de așa ceva! Este vorba de a da soluții mai adânci și mai realiste la chestiuni deloc simple.

În tradiția republicană, Donald Trump a reluat tema scăderii impozitelor, pe care a prelungit-o cu restructurarea lor. Nu era ceva complet nou. Donald Trump a redat însă ascuțime reducerii impozitelor pe fondul temei mai largi a asigurării competitivității.

Donald Trump a sesizat că suntem în plină migrație a popoarelor și a impus o nouă politică a imigrării, SUA, ca cea mai atractivă țară, fiind mereu sub presiune. Pe de altă parte, rămâne o întrebare a cooperării internaționale dincoace de ceea ce a decis Donald Trump: cum faci ca în cooperare să nu-l devalizezi pe altul prin faptul că îi iei personal calificat? Întrebarea rămâne deschisă.

Donald Trump a acuzat degradarea politicii în “corectitudine politică (political correctness)” arătând că aceasta are urmări grave. Mulți aflați în viața publică de azi se drapează cu principii, sub care comit malversațiuni respingătoare, iar fenomenul nu este nicidecum doar american. Donald Trump a adresat cel mai explicit o critică acestei maladii, care nu și-a aflat nici acum leac.

În Statele Unite se bănuie de decenii, cel puțin de la asasinarea președintelui John Kennedy, acțiunea unui “deep state” – un fel de „stat paralel”, ce talonează și controlează de fapt statul de drept democratic în care cetățenii sunt chemați să aibă încredere. Donald Trump a adus tema în discuția publică. Reușita lui rămâne discutabilă, dar că democrația este subminată cu un astfel de stat nu a putut nimeni de bună credință să conteste.

Statele Unite dispun, prin acumulările istoriei, de justiția cea mai de încredere. Multe atuuri – de la calitatea formulării legilor, trecând prin folosirea curților cu jurați, la solida pregătire a juriștilor în universități – conferă justiției americane superioritatea. Este explicabil, de altfel, că autoritățile SUA luptă ca cetățenii americani să fie judecați în tribunale americane.

Dar chiar și în cea mai performantă justiție, Donald Trump a semnalat tentația procurorilor și a unor judecători de a face ei legea, la distanță de legile votate în Congres, și a reacționat. El a insistat continuu că legile nu se fac de cei chemați să le aplice!

Este destul să observăm că și pe fondul protestelor din 2020 cu privire la aplicarea nediscriminatorie a drepturilor, forțele politice americane s-au pronunțat pentru a ameliora cadrul juridic. A fost clar că legi bune sunt indispensabile și că acestea s-au adoptat, în materia înlăturării discriminărilor, de-a lungul deceniilor, de la Lyndon Johnson încoace. Dar a fost la fel de clar că, fie și atunci când legile sunt bune, mai trebuie lucrat pentru a face ca oamenii să se poată bucura de justiție în mod egal. Justiția este ceva ce nu se sfârșește cu „aplicarea legii”, cum cred activiști juridici cu formație sumară, ci presupune grijă față de situația celuilalt, îndoială, neliniște etică. În SUA, această conștiință juridică este cultivată.

În același timp, Donald Trump a sesizat că, în societatea mediatică, faptele depind de mediatizare și a deschis critica exploatării mercantile a informațiilor. Nu este vorba în reacția sa doar de nemulțumirile fatale ale unui decident față de mediatizarea acțiunilor sale. Este vorba de ceva mai mult, de ceva ce realitatea atestă continuu, anume, comercialismul care a cuprins și ceea ce în tradiția europeană numim “sfera publică (Offentlichkeit)” a vieții din societate.

Donald Trump și-a asumat că democrația liberală are nevoie de o energie nouă, prin încurajarea comportamentului de întreprinzător. El a dat seama de faptul că societățile democratice sunt scindate și a pus problema regăsirii unității comunităților de viață, dincolo de diferențierea din sânul lor. Nu a rezolvat-o, dar tema rămâne.

În politica internațională, Donald Trump a propus o reconsolidare din interior spre exterior. Hegemonia americană a fost și pentru el axioma. În evaluarea sa, America a câștigat de prea puține ori în războaiele în care s-a angajat în deceniile recente. “Suntem – scrie el – într-o situație în care trebuie să ne punem în față sarcina de a face America din nou măreață. Noi toți.” (Donald J. Trump, Great again! Wie ich Amerika retten werde, Plassen, Kulmbach, 2016, p. 8). Donald Trump a plecat de la observația că “nu a fost niciodată un timp atât de periculos ca cel de astăzi” (p. 47). În fapt, Donald Trump și-a asumat maxima lui Theodore Roosevelt: vorbește blajin, dar poartă la tine un băț. În vederile sale, „totul începe cu o armată puternică. Opțiunea sa nu era fără ambiguități, care au ieșit în relief mai ales în finalul mandatului și mai cu seamă la unii colaboratori, dar ea va stârni mințile și de aici înainte.

Donald Trump a insistat asupra faptului că intervențiile în diferite țări nu au adus neapărat câștiguri Americii. Kuweitienii au fost eliberați de armata americană, dar s-au dus la Paris cu banii și s-au lăudat că nu le plac americanii (p. 51). În Irak, America a cheltuit peste 2000 de miliarde de dolari, dar ce a ieșit? Cu Iranul s-a negociat lăsându-i acestuia de la început să înțeleagă nevoia de a se bifa un acord, încât este „o posibilitate foarte reală” (p.57) ca, în curând, America să aibă în față o altă putere nucleară.

Pentru cei care simplifică grosier situația internațională este mereu tentant să opereze cu termenii cei mai severi – “inamic”,”dușman” și să vadă în lume numai conflicte pe viață și pe moarte. Donald Trump nu a cedat mirajului simplismului. El a vorbit realist de „competitori”.

Pentru Donald Trump, “Rusia și China vor rămâne, pe termen lung, neîndoielnic, cei mai mari competitori” (p. 59) ai Americii. Cu China, scria el, „s-a intrat deocamdată doar în competiția economică”, dar aici este deja „un duel în care de multă vreme [America] pierde” (p. 59). Donald Trump s-a și lansat în renegocieri de tarife vamale, dintre care o parte s-au semnat la Casa Albă la sfârșitul anului 2019.

Donald Trump a încercat reexaminarea politicii externe pe două direcții conjugate: mai buna fundamentare a deciziilor și revenirea, de la climatul tensionat, care irosește posibilități și energii, la cooperarea supraputerilor pentru a soluționa problemele existente. Soluția Nixon-Kissinger a fost cea asumată din nou de către administrația lui Donald Trump, multă vreme. El știa bine că terorismul internațional se poate opri prin cooperarea supreputerilor, ceea ce s-a realizat, cel puțin deocamdată. Opțiunea lui Barack Obama, de „încercurire (containment)” a rivalilor, nu l-a atras.

Fapt notabil, Donald Trump nu a declanșat războaie, ci și-a propus să aducă acasă soldații. El a început dezlegarea nodului Orientului Mijlociu – cu mutarea ambasadei americane la Ierusalim, capitala Israelului, și cu recunoașterea reciprocă dintre Israel și state arabe. Faptul ar putea fi o cotitură a istoriei.

Donald J. Trump avea de găsit, la rândul său, o soluție care să scoată economia din alternative epuizate, precum Hayek versus Keynes sau Gallbraith versus Samuelson. De asemenea, o soluție care să ducă societatea americană dincolo de controversa civismului, care i-a opus pe Sandel și Levin. Ambele teme rămân în scenă.

America avea de optimizat relația dintre autonomia inițiativei private și imperativele societății, dintre libertatea persoanei și măsurile de securitate. O soluție dincolo de „progresismul” și „conservatorismul” de pe scena de acum, care, fiecare, în mod evident, exploatează neajunsuri, dar nu dispune de viziuni asupra societății ca întreg, a rămas necesară. Nici „progresismul” și nici „conservatorismul”, care se alimentează din preluări fragmentare ale tradiției americane, nu vor putea motiva durabil societatea americană.

Era digitală a pus pe agenda zilei securitatea cibernetică. Deja este a doua oară când în SUA se acuză intervenția externă în alegeri și afectarea rezultatelor. Digitalizarea a pus pe agendă și protecția vieții private. Panoptismul câștigă teren, dar fără această protecție, democrația nu va putea fi funcțională. Și democrația se cere regândită în era digitalizării, dar ne-am înșela amarnic dacă ar fi confundată cu „resetarea” de care unii vorbesc în Europa fără a știi despre ce este vorba. Democrația nu se poate nici construi și nici apăra decât cu democrație.

Istoria ce vine nu va confirma nici ea simplismul. Ne amintim că Ronald Reagan a fost perceput ca ceva amenințător când a venit la Casa Albă și a lăsat în urmă o schimbare democratică în lume. Barack Obama a venit pacificator și a lăsat în urmă conflicte. Donald Trump a anunțat schimbări pe bază de acorduri, dar lasă în urmă crize, în circumstanțe, desigur, diferite. Acum, Joseph Biden vine, foarte probabil tot pentru un mandat la Casa Albă, care va fi solicitat de pandemie, relansarea economică și restabilirea încrederii. Sunt însă teme ale lui Donald Trump, care prin forța realității, rămân pe tapet.

<a href=”http://www.andreimarga.eu„>Andrei Marga</a>

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 27
Andrei Marga 590 Articole
Author

263 de Comentarii

 1. Analiză echitabilă, exactă din partea unui autor avizat. Așa se face politica externă – cu cultură și idei.

 2. Globalismul nu interzice familia tradițională, nu desființează națiunile doar granițele fizice dintre națiuni. Globalismul nu interzice dreptul cetățeanului de a deține proprietăți, nu interzice religiile sau practicarea lor. Globalismul nu este împotriva tradițiilor naționale culturale. Globalismul nu este o formă de sclavie globală. Globalismul este o doctrină a diversității şi promovării ei. Globalismul este o ideologie de născută pt a contracara ultranaționalismul sau naționalismul prost înțeles care duce spre extremism. Globalismul încearcă să aşeze la aceeaşi masă rotundă națiunile şi popoarele, de la popoarele civilizatoare de pe Tamisa sau Sena până la triburile cu frunze pe acoperiş sau de pe organele genitale din Amazon, Africa sau Papua Noua Guinee. Sunt puține şanse ca doctrina globalismului să ducă la genociduri de triburi sau popoare mai puțin civilizate, în shimb istoria a dovedit că naționalismul prost înțeles a provocat genociduri sau crime împotriva umanității. Deocamdată globalismul este prost înțeles doar de cetățeni simpli excitați care îşi exprimă părerile pe forumuri.

 3. Globalismul inseamna DEZUMANIZARE prin DE-CULTURALIZARE … inseamna PIERDEREA INDEPENDENTEI OAMENILOR SI A OMENIRII …

  O lume FARA NICI O VARIATIE/DIVERSITATE CULTURALA/POLITICA – ar fi doar o lume „gri”/terna … o lume a FURNICILOR … in loc de o LUME A OAMENILOR …

  Asta ar inseamna – MOARTEA CIVILIZATIEI UMANE …. HOMO SAPIENS SAPIENS –> homo stupidus furnicarus …

  CINE VA DECIDE/IMPUNE POLITICA INTERNATIONALA LA NIVEL GLOBAL ????

  Nu mai afirmati prostii !!!

 4. Deep state = statul paralel de la noi.
  In toate ,,democratiile” occidentale veti gasi asa ceva.
  In realitate acest stat paralel sau deep state este format dintr-o mafie nationala care detine in mod real puterea economica si financiara. Presedintii si guvernele statelor respective sunt doar niste marionete in mana acestei mafii.

 5. Ce ar fi sa adoptam modul „globalist ” a celor din Amazon, Africa sau Papua Noua Guine ?? CIVILIZATIE – la ce nivel ???
  Ce ar fi sa adoptam modelul cultural ROMANESC ??? CULTURA – la ce nivel ???
  NATIUNI – la ce n ivel ??
  Proprietate – a cui ???
  Munca – pentru cine/in folosul cui ???

  Deja „globalizarea TURISMULUI” ne-a adus nenorocirea/pandemia de tip COVID-ul !!!

  Nu mai afirmati prostii despre globalizare – GLOBALIZAREA ESTE CEA MAI NOCIVA PENTRU SPECIA UMANA !!!!!!!

 6. „Panoptism”este o exprimare gresita!
  Deriva din limba greaca,se refera la supravegherea indivizilor in societatea actuala ,deci cu „pan”(cu intelesul de „ascuns”)si „optica”(vedere)si este o corect „Panopticism”!:)))Nu va mai spun ce defineste,e vorba de societatea supravegheata in care traim,unii stiu foarte bine despre ce e vorba!Merita studiata problema..
  In rest lucruri banale insirate a la ghiveci calugaresc pentru masa celor mici, un panegiric lesinat,un exercitiu ling-vistic cu parfum de necrolog:))
  Haideti sa nu mai stalcim neologismele…

 7. „Panoptism”este o exprimare gresita!
  Deriva din limba greaca,se refera la supravegherea indivizilor in societatea actuala ,deci cu „pan”(cu intelesul de „ascuns”)si „optica”(vedere)si este corect „Panopticism”!:)))Nu va mai spun ce defineste,e vorba de societatea supravegheata in care traim,unii stiu foarte bine despre ce e vorba!Merita studiata problema..
  In rest lucruri banale insirate a la ghiveci calugaresc pentru masa celor mici, un panegiric lesinat,un exercitiu ling-vistic cu parfum de necrolog:))
  Haideti sa nu mai stalcim neologismele…

 8. Domnule Marga, analiza pare pertinenta insa…e opinia dvs. personala. Un alt profesor, americanul Allan Lichtman, istoric la Universitatea Americana din Washington ,are alte opinii. Domnul Lichtman a prezis, incepand cu 1984 care va fi candidatul ales pentru Casa Alba. Si nu a gresit niciodata. In 2016 , Donald Trump l-a felicitat pe profesorul Lichtman(care este democrat!)pentru prezicerea sa. In 4 noiembrie 2020, intr-un interviu pentru CBC(societate de televiziune canadiana)a afirmat ca Trump nu va fi reales. Jurnalista Melanie Meloche-Holubovski l-a intrebat pe profesor cum a ajuns la aceasta concluzie? Profesorul a raspuns ca a invatat,ca istoric,sa analizeze trecutul cu impartialitate si ca modelul sau de predictie a luat in calcul toate alegerile prezidentiale , incepand sin 1860 si pana in prezent.
  El are un sistem de predictie intitulat ,,cele 13 chei de la Casa Alba”(in aprilie 1982 a prezis alegerea lui Ronald Reagan).

 9. Sărac, sărac în cuget și simțire, mă Jardane! Tare sărac! cauți nod în papură, când nu pricepi nimic. Pentru tine tot ce-i complet și sistematic este ghiveci. Minte de dulău. Pe lume nu este doar usrpluspnl, cum crezi tu. Mai este și cultură, analiză, gândire în sistem. Andrei Marga dovedește din nou anvergură, la care trepăduși ca tine ajung la plachiuri.

 10. Globalismul este perceput ca amenintate de cei mai putin mobilati la mansarda speriati de competitia vietii. Ei spera ca vor fi mai bine protejati intr-o societate inchisa in care sa se adune cu altii de acelasi nivel si in care sa se sprijine unul pe altul. Sunt de fapt victimele unei iluzii, iar de fricile lor profita populistii, care prospera de ceva vreme si care le alimenteaza angoasele. Doar o educatie e calitate care sa le valorizeze cat mai bine potentialul mai mare sau mai mic pe care cu siguranta il au va rezolva problema. Din pacate asta e tocmai punctul slab al tarishoarei: CALITATEA EDUCATIEI. Mai multe teste si examene de promovare „pe bune” care sa aseze pe fiecare individ la nivelul sau de competenta ar fi necesare. Din pacate nu prea vedem la noi atitudinea asta…

 11. Dupa Filmul , Singur Acasa , Filmul Vin cu Bizonul in Public !

 12. Cultură improvizată de filolog cârpit prin subsoluri, Jardane. Panopticismul este legat de Bentham, cu teoria supravegherii în închisoare. Citește înainte de a scrie. Este chiar cum zici tu în confuziile tale – pan și optica – dar se referă la altceva decât Bentham. Închisoarea nu este, totuși, metafora potrivită. Fără cunoașterea chestiunilor, iei, ca de obieci, vorbe ca realități. Jalnic, dar asta-i Jardanul – o plevușcă agresivă!

 13. @bardan:mai, „bardane de la oi”,postacii de aia suntem, pentru a gasi nodul in papura articolelor de pe forum!Fara suparare: decat sa lingi,mai bine sa scuipi!Iar in chestiunea „panopticismului”,intreaba-te ce e „panoptic” cu toata taria ignorantei tale :))”Panoptism”sa fie,dar sa stim si noi:)))”Semnam toti si o dam anonima”

 14. Excelenta analiza . Asa cum ne-a obisnuit exceptionalul prof Andrei MARGA .

  @Kakarot-ule , crezi d-ta ca daca Globalismul va invinge dumneata esti inca o persoana fizica libera ?
  Am observat de multa vreme ca cei care-si epateaza cultura pe Internet nu sunt decit sclavi ideologizati ai Puterii ori marginalizatii in cautare de recunostere …

 15. pan – inseamna TOTUL in limba greaca …

  Nu are nimic de a face cu intelesul de „ascuns” sau de spraveghere …

  pan, to pan – reprezenta in greaca veche (de la Thales, la eleati, … si pana la romani/in forma universalis a lui Cicero) TOTUL UNIVERSULUI/universal … un universal (scolastic) dupa definitie …
  In greaca moderna Univers = sumpan .

  De la universalis (forma latina, prima data mentionata de Cicero) deriva si numele de univers(-al)itate …

  Prin abuz de limbaj – probabil ca unii inteleg prin „pan-optism” universalitatea lumii umane – gresit numita globalism …

 16. Este de la sine înțeles, domnule Socolovici, că orice autor expune păreri personale. Nu văd în textul domnului Marga că s-ar fi luat la întrecere în a prevedea cine urma să fie președintele SUA. Dânsul a spus onest că nu se aștepta ca Hillary Clinton să piardă în 2016. Atât și nimic mai mul! Aproape nimeni nu se aștepta. Despre prevestitori care s-au văzut confirmați discuția poate fi – dar este altă discuție.

  • ,,Domnule profesor de Cluj Napoca”, aflati ca, si eu, mi-am expus opinia personala! In analiza domnului profesor Marga sunt niste lucruri pe care le-am pus in balanta cu opiniile(prezicerile) altui profesor universitar. Ca deosebire, domnul Marga, profesor roman, are opinia unei persoane care vede lucrurile din ul SUA, profesorul Lichtman, american ,cunoaste lucrurile si starile de fapt din interior! Eu nu am vorbit in cele 3 comentarii ale mele despre competitie. Nu puteti infirma ca profesorul Lichtman cunoaste mai putin politica americana in comparatie cu domnul Marga! Desigur, eu nu am reprodus in intregime interviul de la CBS(nu e spatiu nici indicat sa copiem articole !). Pe scurt ,,domnule profesor” a fost o opinie personala! Daca va enervat ceea ce am scris, va cer scuze!

 17. Ce spune profesorul Lichtman despre sistemul sau de predictie?Sistemul sau tine cont de faptul ca americanii voteaza in functie de performantele partidului aflat la putere.Pentru a ,,face portretul” unui candidat la Casa Alba, analizeaza 13 afirmatii cum ar fi:rezultaul alegerilor de semimandat,tertii,situatia economica pe termen scurt si lung,politicile adoptate,prezenta problemelor sociale,succesul si esecul in politica internationala a SUA.Daca 6 din cele 13 raspunsuri sunt false,se poate prezice infrangerea partidului aflat la putere. Daca in 2019 Donald Trump avea doar 4 raspunsuri negative(deci era la o distanta de 2 raspunsuri negative pentru a fi infrant in alegeri )in 2020 avea 7 raspunsuri negative in sistemul de afirmatii al profesorului Lichtman.

 18. pan – inseamna TOTUL in limba greaca …

  Nu are nimic de a face cu intelesul de „ascuns” sau de supraveghere”…

  pan, to pan – reprezenta in greaca veche (de la Thales, la eleati, … si pana la romani/in forma universalis a lui Cicero) TOTUL UNIVERSULUI/universal … un universal (scolastic) dupa definitie …
  In greaca moderna Univers = sumpan .

  De la universalis (forma latina, prima data mentionata de Cicero) deriva si numele de univers(-al)itate …

  Prin abuz de limbaj – probabil ca unii inteleg”astazi prin „pan-optism” universalitatea lumii umane – gresit numita si globalism …

 19. NATURA – inseamna BIO-diversitate … (Darwin)
  NATURA UMANA – inseamna DIVERSITATE SOCIALA, CULTURALA … POLITICA (Aristotel)
  Fara diversitate – umanitatea se dezumanizeaza ( vezi Platon si Aristotel) …

  Intr-o lume globalizata – ce alegem – COMUNISM sau capitalism GLOBAL ???
  Cine VA decide asta ?????? China, US, Rusia, UE … sau Korea de Nord, Iran, Afganistan …

  Vai de globalistii de azi si de incultura lor !!! Invatati … invatati … invatati (Lenin)…

 20. @tibi1, ar trebui sa vezi si reversul medaliei. Esti baiat destept nu trebuie sa-ti explic eu.

 21. Referitor la,,temele lui Trump”,pe care le prezentati aici domnule Marga, profesorul Lichtmana a prezis in 2019 ca Trump va fi reales,dar in 2020 odata cu pandemia totul s-a schimbat si, spune ca in primul mandat, presedintele invins a facut unele erori(a gresit temele!) si ca nu are de blamat pe Bob Woodward, Hilary Clinton sau Obama ci doar pe el insusi:reaua performanta a economiei americane,apelurile la justitie sociala si rasiala,tulburarile sociale,incercarea feroce de a suprima votul,atacul privind votul prin posta(cel mai indicat in perioada pandemiei ),amenintarea ca va trimite armata in birourile de votare,reaua gestiune a pandemiei etc.

 22. kakarot nu este un cetatean simplu este un cetatean complex, probabil „multinational”, „multicultural”. Asta ai vrut sa spui kakarot, eu doar am incercat sa „traduc”…

 23. O analiza care vine prea tarziu, fapt ce arata temerile autorului de a deranja anumiti cititori ce tind spre majoritate si care la ordin sau ca un indelung reflex antiamerican cultivat/implementat de decenii in Romania securista blasfemiaza SUA si pe americani. O analiza care a demarat cu…stangul prin odele inaltate unei componente a Deep(de)State actual, Hillary Clinton, bazate pe pretinsele calitati ale individei care ar precumpani asupra prestatiilor criminale dovedite public.
  Si-a permis elogii total lipsite de acoperire la Hillary stiind ca urmeaza elogiile moderate ascunzand o adversitate greu disimulata fata de presedintele Trump, dupa ce a tacut vinovat tot anul fatidic 2020, pana astazi.Sa insiri temele pe care
  le-a lansat si in parte aplicat Trump dupa ce acesta urmeaza sa paraseasca scena, teme de o brizanta formidabila, ne arata
  un autor dezinteresat de ceea ce nu se incadreaza in gandirea sa neeliberata de fantasmele trecutului!Cel mai bogat dintre
  presedintii SUA a fost prin familia sa Kennedy, dar faptul invocarii averii lui Trump trebuia urmat de accentuarea acelui aspect hotarator, independanta sa fata de grupurile de interese sub mantia carora se piteste Deep de State/CIA-Comintern!
  Si ajungem astfel la delimitarea operata de autor referitoare la pretinsa varsta „frageda” a STATULUI COMINTERNIST PARALEL
  prin indicarea asasinarii lui JK Kennedy. Brusc prin gloantele asasine trase de seful Comintern de la acea data, Hrusciov, s-a nascut acest stat subteran! Dar ce poti astepta de la cineva care o idolatrizeaza pe rasputinista ENGIE?

 24. @Kakarot,
  Ai căzut ca musca în lapte! Această temă te depășește.

 25. Iata cauza „atacurilor” de la Capitol Hill: Donald Trump a fost haituit in timpul algerilor, apoi in calitate de presedinte si va fi si in calitate simpla de cetatean! Cine a facut asta? Sleahta „democrat progresista”! Mai mult, i-a contestat alegerea tot timpul, acuzindu-l de vrute si nevrute! Clintonistii si aliatii lor, au initiat „tribunalul” Mueller, apoi l-au incriminat in dosarul Biden jr-Ucraina si acum in „revolta” de la Capitol Hill! Rezultatul acestor actiuni: divizarea sociatetatii americane si aruncarea ei in haos! Pentru Romania Trump n-a adus nimic bun, ne-a „fortat” sa cumparam armament de opt miliarde, fara licitatii internationale, pe prinpiul G to G, adica negocieri intre guverne! Daca o facea PSD, cine stie, acum dupa plecarea lui Trump se deschideau dosare! Avem exemplul dosarului Dragnea ( vizita la inaugurare), care seamana ca o picatura de apa cu dosarul Ponta-Blair! Adeptii sorosisti din magistratiura n-au invatat nimic! Rezultatul va fi catastrofal! Desi Dragnea este politic terminat, spiritul lui nationalist nu va dispare!

 26. @jardan
  „Pan” inseamna ascuns la tine!? Atunci Panamerican ce inseamna? O linie aeriana, nu? Dar Pantelimon? Un cartier, nu?

 27. În sine, mondializarea este un fenomen firesc, de așteptat, doar că el este demult preluat de rechinii acestei lumi și deraiat în cele mai abjecte interese ale unui grup restrâns, exact precum erau deraiate corăbiile de corsari, punându-se pumnale sau pistoale în spatele busolei! Harta energiei, informatiei, hranei, medicamentelor, armelor, cu pumnalul metalic al banului si omenirea e sclavizată fără întoarcere! Evident, nu există om normal la cap să nu dorească o lume conectată sănătos, armonios, NU abuziv, ca o planetă cu 2 sisteme, corporatist și sclavagist, cum încearcă progresiștii neomarxiști!

 28. Mă Jardane, diferența dintre noi este că eu știu despre ce vorbesc, iar tu repezi la un dicționar pe care nu-l pricepi și, cu incultura ta patentă, te dai sursă. Nu este cazul.
  Sunt psihiatru și știu bine lucrurile. Metafora panopticon este, place sau nu, o metaforă prea tare. Domnul Marga mi se pare că a intuit că nu se poate folosi în discuția despre societăți de azi și are dreptate.
  De aceea, nu cartea lui Bentham, pe care se vede că nu ai citit-o, contează aici. Michel Foucault, dacă ai auzit cumva de el, vorbea de panopticon, dar și de panoptism, care este un pic altceva.

 29. NATURA – inseamna BIO-diversitate … (Darwin) Doar asa poate EVOLUA VIATA pe Pamant si in cosmos!!! de la forme de pre-viata la OM !!!

  NATURA UMANA – inseamna DIVERSITATE SOCIALA, CULTURALA … POLITICA (Aristotel)… Doar asa poate EVOLUA UMANITATEA !!! De la maimute la OM !!!

  Fara diversitate – UMANITATEA se dezumanizeaza ( vezi Platon si Aristotel) … devenim animale ne-sociale/anti-sociale !!!

  DE altfel:
  Intr-o lume globalizata – ce alegem – COMUNISM sau capitalism GLOBAL ???
  Cine VA decide asta ?????? China, US, Rusia, UE … sau Korea de Nord, Iran, Afganistan …

  Vai de globalistii de azi si de incultura lor !!! Invatati … invatati … invatati (Lenin)…

 30. Șarlicule, iar te dai în stambă! Fă o baie rece, Șarlică, căci nu este nevoie ca autorii să dea examen la tine, mă băiatule! Nu vezi că nici cuvintele nu le stăpânești! Informațiile sunt ceva străin pentru tine, iar interpretările, vai de ele! De pildă, unde vezi tu fantasme, când textul este precis, unde idolatrizare când nici nu este vorba de nume la care faci alergie? Datele tale nu sunt în realitate, ca să nu spun că falsifici la fiecare pas. Ia în serios baia rece!

 31. MONDIALIZARE este foarte diferita de GLOBALIZARE!!!

  Mondializarea reprezinta modernizarea statelor/societatilor/indivizilor prin COOPERARE mutuala la mare scara…
  Globalizarea reprezinta o modernizare FORTATA impusa printr-o dictatura unica/globala !!

 32. Globalismul submineaza familia tradițională, desființează granițele fizice dintre națiuni deci statele dispar, dispare dreptul popoarelor de a se conduce singure. Globalismul distruge dreptul cetățeanului de a deține proprietățile resurselor naturale din tara lui, distruge religiile si practicarea lor prin legi globaliste si amestecarea religiilor.Globalismul este împotriva tradițiilor naționale culturale alterandu-le prin amestecare. Globalismul este o formă maxima de sclavie globală. Globalismul este o doctrină a diversității şi promovării dexaxatilor sexual. Globalismul este o ideologie născută pt a contracara naționalismul si iubirea de patrie. Globalismul încearcă să aşeze la aceeaşi masă rotundă oamenii fara tara si avutii nationale de pe Tamisa sau Sena până la triburile cu frunze pe acoperiş toate conduse in final de excroci si hotzi la drumul mare.
  Hai TRUMP ADUNA GLOBALISTII.

 33. Capitala de pe Tamisa este un bastion al regalității(dreptei) şi capitala de pe Sena este un bastion al republicii (stânga). În ultimii 50-60 ani ambele metropole au promovat globalismul prin fapte, au construit comunități importante de pakistanezi sau indieni care trăiesc alături de băştinaşi în bună înțelegere, în ciuda diferențelor de limbă, cultură sau religie, asta se întâmplă şi pe partea cealaltă a Canalului Mânecii, cu Parisul, unde sunt importante comunități de magrebieni. Eu promovez globalismul prin vorbe goale, sau vorbele unui cetățean simplu din provincie cu un IQ de doar 2 cifre(sub 100). Trump a recunoscut noua capitală a Israelului, ceea ce este corect. O națiune este suverană în alegerea capitalei şi a altor decizii. În schimb alte capitale europene refuză să recunoască Ierusalimul, capitala statului Israel din motive necunoscute mie, ca şi cum s-ar duce de râpă lumea când o națiune îşi schimbă capitala. Trump este un promotor al globalismului în acest caz şi prin faptul că a deschis căi de colaborare dintre Israel şi mai multe state arabe.

 34. @bardan(=burta oii:)) Mai,varza a la Cluj,don profesor sa traiasca,efortul intelectual la senectute il innobileaza,dar sunteti 1-2 asistenti de nota 4(patru) care ii scrieti „ecrituri alese” mereu(interesant cuvant) va prind cu ceva deraiat/deranjant in articole!Parerea mea e sa nu ii mai scrieti voi,ca sunteti prea pitici,lasati-l pe savant,nimereste si singur drumul acasa!
  Ii rog pe postacii interesati sa afiseze „panoptism”pe net,sa vada cum sunt corectati:)))
  Nu mai insista,esti pe dinafara ,cinstita masca!

 35. Nicaieri in analiza nu se ilustreaza adversitatea viscerala a unui amalgam de entitati din societatea americana devenite
  dintr-o data vocale,dar si vorace in a-l crucifica pe Trump initiatorul „temelor” recunoscute cu jumatate de gura ca fiind
  generoase, teme blocate in aplicarea lor pe tot parcursul mandatului sau! S-a rezumat fara sa aprofundeze, in mod vinovat,
  acuzatiile absurde si de aceea TICALOASE de amestec al Rusiei in alegerea sa,de dupa 20 ianuarie 2017, o ticalosie cu atat
  mai condomnabila, cu cat „distinsa…poli gloaba” Hillary era/este impreuna cu toti acolitii ei mercenara Cominternului…
  In timpul contactelor oficiale cu „Hitllery”, cum superb a numit-o „Ileana Rollason”, aceasta facea anticamera deep state?
  Reiterez ce spun aici de ani de zile, GENOCIDUL marxist/bolsevic/nazist s-a planificat si organizat logistic in saloanele
  frecventate de indivizi in frac-uri, redingote si smoking-uri, celebrele „gulere albe” compilatoare de teorii/ideologii,
  indivizi legendati la varful societatilor umane…Destinul temelor lui Trump e impletit cu destinele noastre pecetluite
  prin URIASA FRAUDA ELECTORALA despre care nu s-a scapat un cuvintzel, acolo, asa, de ochii lumii! Resimt o uriasa jena…

 36. @Jardan Durais spune:
  16 ianuarie 2021 la 9:47

  „@bardan:mai, „bardane de la oi”,postacii de aia suntem, pentru a gasi nodul in papura articolelor de pe forum!Fara suparare: decat sa lingi,mai bine sa scuipi!”

  Totusi tu lingi din greu. Ia pune tu postarile tale, alea imbecile despre Iohannis si mai nou despre Turcan (aia de-o lingea pe Udrea: Raluca Turcan despre Udrea – Kill Bill al politicii românești) cu „acesti politicieni modesti” (intelectual). Nu am vazut niciun alt postac pe aici cu exceptia ta care sa laude sau sa fi laudat in maniera scarbos-ceausista Conducerea de Partid si Stat (care o fi fost in ultimii 10 ani sa zicem), exact ca inainte de ’90.

 37. Nu Kennedy,cum gresit apreciaza autorul,a devoalat existenta „deep state” in SUA,ci presedintele Dwight D. Eisenhower in spiciul (speech,poftim:)de adio (farewell address) a aratat ca SUA e pe „pilot automat”,condusa de un complex militaro-industrial,infiltrat pana la varful puterii. In ianuarie 17, 1961,fix acum 60 de ani!
  Vorba lui Milica Zglobiul Constantinescu :”m-a infrant securitatea”:))

 38. Pe portalul Rumble poate fi urmarit un film documentar de exceptie ( Planet Lockdown) in care sunt dezvaluite „jocurile“ politico-economice pe care oligarhia tehno-militaro-globalista ( „Mr. Global“)le desfasoara la nivel planetar. Documentul video ofera explicatii coerente despre crizele financiare produse de reteaua BigFinance,despre manipularile maselor monetare dolarizate ale FedReserve, despre marea carantinare a societăților contemporane si „virusul magic“… Desigur putem comenta si intr-o terminologie filosofica despre „progresism” și „conservatorism”. Dar „Era digitală” ne atrage in capcana unei Societati Totalitariste Globale bazate pe apartheid sanitar si economic, pe supravegherea cibernetică a populatiei, pe eugenism. Digitalizarea comunicatiilor, utilizarea I.A. ofera posibilitatea Oligarhiei globale sa anihileze democrația. Societatea mediatică, exploatarea mercantila a informațiilor este doar „societatea spectacol” creata pentru distragerea atentiei de la fenomenele si actiunile grave ale „stapanilor retelelor de sateliti”… Catherine Fitts – analistă de geopolitică și geoeconomie pentru Solarireport.com – descrie cu acuratețe didactica starea lumii actuale si modul in care „stăpânii universului” tehnocratic, progresistii ideologi ai Marii Resetări, Agentiile de spionaj, pregatesc impreuna cu Sistemul bancar transnational, cu Sistemul BigPharma, proiectul transhumanist al Sclaviei Totale Globale ! Globalizarea economica, înțeleasă ca revizuire și înlăturare a barierelor vamale între țări, mobilitatea capitalurilor, dislocarea forței de muncă, intensificarea competiției, „progresul” peste atributele statelor (guvernelor) naționale, au fost etape ale ideologiei globaliste: o Elita transnationala, „transhumanista”, detinatoare a Puterii financiare&militare, capabila de supravegherea digitala a unei populatii controlabile numeric de sclavi, „resurse umane”…

 39. interesant articolul lui dl Marga, as mai adauga insa 4 idei simple: 1. americanilor nu le plan dictatorii, globalisti sau nationalisti, de nici un fel. Fiind cea mai democrata tara din lume si avand traditiile pe care le au. 2. Deep statul de care e vorba , nu e statul paralel pe care mafiotii il invocau in romania ori decat ori justitia ii lua de gat, ci e vorba de altceva , e sistemul politic organizat american cu check and balance in care presedintele e parte din sistem nu in capul lui, asa cum ii place lui Donalt Trump. El nici acum la 4 ani de mandat nu a inteles ca america e un sistem politic si decizional complex, si nu a stiut sa-si organizeze o echipa si sa lucreze sistemul, iar timp de 2 ani cand a avut majoritate in congress nu a stiut ce sa faca cu ea. Una e sa fii un speculant de imobiliare alta e sa fii presedintele americii, caciula prea mare si pinoasa pentru Donalt Trump
  3. Economia dezvoltata de Trump? FALS. Economia a fost pusa pe picioare de Obama si Biden sa fie clar, pe o politica simpla: cheltuie banii , ca se reintorc la buget in taxe. O politica neagreeata de republicani dar care funtioneaza mereu la democrati adaptata perfect in sistemul american bazat pe consum masiv. Si la Clinton a functionat.
  4. Ce misiune are Biden? Una foarte usoara. lasa profesionisti sa conduca tara. Un lucru de neacceptat in era Trump.
  Daca in cazul coronavirusului lasa specialistii sa ia decizii, acum era reales presedinte cu o proportie covarsitoare. Trist dar adevarat.

 40. Globalismul este noul Bolshevism și este sprijinit de noul Lumpen-Proletariat care se auto insclavageste..invirtind la moara acestuia..
  Globalismul înseamnă moartea creației și independentei de gîndire
  Vei gîndi cum vrea Google, vei lucra cum vrea AWS (Amazon)…
  Dacă vrei să îți vinzi un produs o vei face doar prin Amazon sau alții că el..
  Globalismul înseamnă moarte iar escrocii care-l propovăduiesc fac același lucru pe care l-au făcut bolshevicul…ei Sint noii Rabin-Ayatolahi-Patriarch-Papi ai noii religii …
  Ce a făcut Amazon pentru industrie…absolut nimic doar arunca numere pe bursă și camioane pe șosele făcute și întreținute de alții.
  Ce a făcut AWS -Amazon…trimite un fluviu de bani in US in loc sa ii bage in industriile locale…in plus forțează oamenii să gindeasca in modul voit de ei…dictatura fundurilor.
  Ce a făcut Microsoft…s-a capitalizat pe știință lumii…și a creat un multimiliardar care a exploatat sute de mii de minți care au fost formate de mii de părinți pe multiple continente…abject
  Ne-o bolshevismul globalist este servit de MEDIOCRITATI și se bazează pe condurul iluziilor proștilor…

 41. Bizonule ! Esti Special ! Poate joci in Filmul , Singur Acasa !

 42. „Ion, prostul satului, Acatrinei” a iesit din cotetzul unde-si face veacul, guitzand a Ignat cu coditza incarliontzata falfaind tzantzos. Acest ticalos disparut dintre noi in intervalurile indelungate in care Generalul se pauzeaza strategic
  si chiar cu ocazia ultimilor compilatii analitice e o clona abjecta a robotului din Padurea Fagetului…Oricate eforturi
  as face sa abordez rational elucubratiile dogmatice cu staif ofilit al autorului de citate din altii si sa-i indic unde se da in stamba se dovedeste inutil, omul e nevindecabil doctrinar, dupa chinul si asemanarea politrucilor subalterni precum
  acest infam „Acatrinei”…

 43. Revolta m-a facut sa comit erori de transcriere: „ultimelor”, nu „ultimilor si „ale autorului”, nu „al autorului”,deasemenea
  „dupa chipul si asemanarea”, nu „dupa chinul si asemanarea”…

 44. Jardane,
  Mai zi, ma, odata ca pan inseamna ascuns si zi si ca Panamu’ de pe ceru’ american este un american ascuns după nori! Dupa tine – gura pacatosului – si pandemia este tot o chestie ascunsa.

 45. @Americanu:foarte corecta postarea ta!Din pacate papagalii lui Marga nu sunt de acord sa mai apara clarificari,tot ce este semnat(nu scris) Andrei Marga e „Noul Testament”,nu mai avem dreptul sa comentam decat lautativ
  Trump,care acum douazeci de ani injura Germania si Japonia pentru ca concureaza SUA,astazi are boala pe China si UE ,pe care le-a vrut distruse economic!
  Pozițiile politice ale lui Trump au fost descrise ca fiind populiste, protecționiste, izolaționiste și naționaliste. A intrat în cursa prezidențială din 2016 drept candidat republican și a fost ales printr-o victorie surpriză a Colegiului Electoral asupra candidatului democrat Hillary Clinton în timp a pierdut votul popular. A devenit cel mai bătrân președinte american și primul fără experiențǎ militară sau politică. Alegerile și politicile sale au stârnit numeroase proteste. Trump a făcut multe declarații false și înșelătoare în timpul campaniilor și președinției sale, într-o măsură fără precedent în politica americană. Multe dintre comentariile și acțiunile sale au fost caracterizate ca fiind rasiste, misogine, ableistice sau homofobe.
  Nu stiu daca in sectorul hotelier,al agentiilor de manechine,al terenurilor de golf ,al wrestingului si al divertismentului de care se ocupa famiglia Trump se produce plus valoare mai mult decat in otelarii,mine,uzine auto sau rafinarii sau doar gargara caracteristica ii dadea dreptul sa faca pe savantul in economie!De cate ori aridicat o taxa comerciala,de atatea ori a ridicato si concurenta,in duelul comercial China vs SUA ,ultima aiesit sifonata !
  Plus pandemia de coronavirus care l-a dat pe spate ,pana in ziua de azi nu si-a revenit aratand numai micime sufleteasca fata de cei in suferinta ..

 46. Sters din ISTORIE , disperat dupa vinzarile propriilor carti „INCULTE” . As scrie : la fel ca adrian nastase and company.
  Admirat de locuitorii votanti (pe bune, ai lui boc). Nu face fata : FORTELOR SUPER IQ din BUCURESTI .
  Aici e BUCURESTI „maestre” , pe noi : NU NE PROSTESTI . Dispari …….

 47. cOMENTEAZA PE DIGI / B1/ A3 / . NU AI CE CAUTA AICI .

 48. Compania indiilor de la comert cu obiecte a ajuns la comert cu sclavi apoi si-a facut armata si a subjugat India si Indochina si o parte din China.
  Asistam la Imperialusmul globalist in care marile companii se unesc si isi fac imperiu punandu-si presedintii si guvernele.

 49. Cum merge treaba la UBB-Cluj,e bine ilustrata de un banc:
  „Tovarasa Lelea Marioară,prof univ dr la UBB mergea cu trenul. În faţa ei pe banchetă stătea un negru:
  – De unde eşti maică?
  – Din Africa, doamnă.
  – Şi de unde din Africa?
  – Din Congo, doamnă.
  – Şi de unde din Congo?
  – Din Kinshasa, doamnă.
  – Din Kinshasa, din Kinshasa, da’ de-l cui?”

  Concluzia: daca nu esti intr-o gaska recunoscuta de protipendada UBB-Cluj,nu existi
  La Multi Ani postacilor inteligenti si „neatarnati!

 50. „Americanu”, esti total pe-afara in chestiuni americane, dar te bagi in vorba neintrebat! Majoritatea „profesionistilor” de care „gargarasesti” sunt ILEGALI Comintern la prima sau a „n”-a generatie, legendati ca acoperire a ILEGALILOR Biroului
  Politic-PCUS legendati ca presedinti. Constitutia SUA acorda puteri exceptionale presedintelui ales legal, puteri aflate
  mereu sub controlul celorlalte puteri ale statului…Presedintele se lasa consiliat si informat,dar deciziile le ia singur
  preluand si raspunderile… Rolul consilierilor ILEGALI Comintern e sa preia eventualele acuzatii de mercenariat bolsevic!
  Exact cum am facut trimiteri la MAIORUL STASI Guillaume, referentul AGENTULUI NKVD/Comintern/SS/Abwehr Brandt- norvegianul
  Frahm, omul de legatura al SS cu Cominternul prin ambasadoarea sovietica si intima lui Lenin, Alexandra Kollontay…
  Guillaume s-a lasat arestat in loc sa i se organizeze „extragerea”, inclusiv print-o inscenare de moarte…naturala pentru
  a-l absolvi pe ILEGALUL „Willi”- Frahm catre care conduceau mai multe fire!!! Isi acoperea numeroasele contacte asigurate
  prin jurnaliste cu Centrul moscovit prin „relatii amoroase”, un fel de impletire a „utilului cu placutul”…Am vorbit si de cuplul cominternist Roosevelt care a pregatit timp de un „cincinal” intrarea SUA in macelul bolsevic mondial, soatza sa
  ce-i servea ca TEHNICA organizand serate „culturale” si „lunch-uri cu toti ambasadorii agenti si ILEGALII din media…

 51. Proaste glume, Jardane, precum autorul lor! Nici nu merită reacție. De bârfe este plină lumea. Află că domnul Marga a dus, ca rector vreme de 19 ani, UBB pe primul loc în țară și în primele 600 din lume. El a plecat în 2012 la Jerusalim și Toronto. Așa că tragi un glonte în alții.
  Dar ignoranța face casă bună cu tine, încât nu mă mir. Un prost agresiv. Citește articolul dacă vrei să ai o reacție: articolul nu spune că la asasinarea lui John Kennedy s-a semnalat deep state, ci că cel puțin de de atunci se bănuie. Cee ce a spus Eisenhower se referă la altceva, care vizibil depășește înțelegerea ta. Așa că rămâne cum s-a spus în articol – pe care oricine îl are în față: „cel puțin de la asasinarea lui John Kennedy…” Se vede cum minți pe față. Poate că nu știi nici limba română, loază de subsol!

 52. Charlie, afară de cuvinte grele și goale, recunoaște că nu cunoști nimic. Te bagi în discuții pentru care, nu numai că nu ești calificat, dar nu ai nici cea mai mică pricepere. Istoria! Unde îți sunt studiile? Cărțile? Să le vedem, poate ne procopsim, nene!
  Tot ce spui este prost informat, cu rea credință interpretat și spus cu ură. Așa nu se face analiză demnă de crezare.
  Eu, ca tânăr universitar, nu-mi permit să ignor fapte și să recurg la sofisme. Bănuiesc că profesorul Andrei Marga nici atât, fiind vorba la dânsul de o abordare sistematică a contemporaneității. Nimeni calificat și onest nu poate ignora fapte și face sofisme! Este degradant!
  Ca să vezi cum falsifici, cum spune cineva mai sus, este destul să amintesc că spui verzi și uscate. De exemplu, că domnul profesor Marga nu ar fi analizat ce a făcut Donald Trump în 2020. Două remarci. Domnul Marga publică în vreo șase publicații săptămânal sau lunar? Chiar le-ai citit? În 2020 a publicat două volume – Lecțiile pandemiei și Statul actual – în care se referă la Trump. Le-ai citit ca să vorbești despre autor? Mă tem că vorbeștgi aiurea – ca să ne aflăm, nene, în treabă!

 53. Articol interesant.
  M-as fi asteptat ca autorul sau sa vorbeasca despre retelele de socializare si nelegalitatea manifesta a faptei lor de a lua dreptul lui Trump si a altor cetateni de se mai putea exprima in cadrul lor. Ce este tolerat in SUA risca sa devina norma globalista…
  Deasemenea, m-as fi asteptat ca autorul sa traga concluziile ce se impun relativ la consecintele sistemului judiciar american, deoarece se bazeaza pe dreptul cutumiar, common law, adica opusul celui celui codificat. Deci, Trump s-a suparat degeaba pe tendinta judecatorilor de a creea lege prin jurisprudenta. Acelasi Trump, a extrateritorializat aplicarea unor legi americane, votate in Congres, indreptate impotriva anumitor state, in cel mai pur stil globalist. Nimic mai globalist decat
  common law.
  Este evident ca Big business, Big pharma, si High tech vor o piata globala, in care se va munci, consuma si produce fara democratie. Prin aceasta, ideologia globalismului se deosebeste de cooperare mondiala intre state suverane. A fi antiglobalist este dreptul natiunilor de a decide suveran soarta tarii lor. Banul poate fi apatrid insa bastinasii acestor natiuni nu doresc sa devina ei insisi acest lucru…
  Apropo de expresia lui T.R., „Speak softly and carry a big stick”. El nu vorbea doar de un bat, ci de un bat mare…

 54. poate ar trebui amintită şi exacerbarea unor anomalii accidentale, a unor invenţii artificiale, în contradicţie flagrantă cu natura firească a lucrurilor, scornite de nişte minţi bolnave, precum cea a lui nancy pelosi, care vor să impună dictatura unor minorităţi insignifiante, dar profund nocive, asupra majorităţii covârşitoare, care distrug democraţia sub toate aspectele ei, exact în ţara campioană a democraţiei, dând frâu liber unui globalism canceros şi cancerigen…

 55. @spitfire: mersi,stiam termenul pan-opticism inainte de a te naste tu!dar pan -care inseamna din greaca panoptes cum spui „vede peste tot.vede totul”etc”-in intelesul celui care l-a dat in 1785 Jeremy Bentham,-panopticon-insemna ca paradigma „ochiul ascuns, care vede tot,si nu este vazut”cu aplicatii in proiectarea puscariilor:))Termenul s-a extins la supravegherea „mui larga”a unor natiuni,populatii,grupuri,etc de ex si tu esti astazi supravegheat 24 din 24 ore ,dar habar nu ai de cine,doar intuiesti diverse variante,cum ar fi mobilul tau care sta cuminte in buzunar sau pe masa!
  Bentham a argumentat că, dacă prizonierii din închisoarea tip „panopticon” ar putea fi văzuți permanent, dar nu ar ști niciodată când sunt urmăriți ,acesti deținuții ar trebui să respecte regulile!Asa si cu tine..:))
  Asta e si idea a vedea tot, dar fara a fi observat

  • Mă Jardane, nu fă pe cultul, că nu ține. Putem și noi mânui computerul și citi dicționare. Te văd de mult că, după ce-ți spui prostiile, îi dai cu ceea ce oricine poate citi prin sursele de informare sau pretinsele surse. Tot impostură este, mă Jardane. Mai bine te-ar retrage cei care te trimit la ce nu poți nicicum. Că de impostură este plină lumea.

 56. Pe înțelesul tuturor:
  Un bicicliste care face livrări Uber Eats in Romania da 20% din efortul lui de dat din picioare unei companii din USA care dețin o nenorocita de platforma de dispecerat…
  Sclavageala mondiala e posibilă datorită legislației naționale neprotective… Unii cu taxele, impozitele pe salarii, asigurări medicale…iar alții cu 20% profit…că doar nu îți crede că bitzii pe rețeaua de internet ii cara cineva in spate..
  Similar cu AWSul, Google si alte platforme globale.
  Sa nu mai vorbim despre externalizarea producției în ecosistemul economico industrial al Chinei…
  Cumperi BMW made in China cu prețul de parcă ar fi construit pe Sonnenstrasse in Munchen…
  Daca l-ar vinde la preț de China poate aș înțelege..dar să-l vinzi perceptzional la preț de Europa …e o problema…

 57. @tibi1-zici ca e bun globalismul?! Ce tare! O sa vezi pe pielea ta cat de bun e, dar nu o sa poti scapa de el! Pt ceilalti de pe forum: in tara noastra e super bine, curge numai lapte si miere, asa ca neavand ce face, comentam ce se intampla la americani! Mai mult o dam in bobi(pe romaneste) cu „predictia” cine va fi presedinte sau cum va fi america! Predictia e oculta, nu e logica, iar tara noastra e ca vai de ea, si noi discutam alta tara ce face bine sau ce nu face! Asa suntem noi romanii, parca ne simtim mai bine judecand pe altii ce fac, decat pe noi insine! Globaliamul e la fel de periculos ca nazismul sau comunismul, poate chiar mai periculos! El desfiinteaza cum a scris cineva ” diversitatea” si vom fi niste roboti sclavi umanoizi condusi de oameni bogati, rai si egoisti!

 58. „Asistent P”, alias prostovanul satului…universitar „Ion Acatrinei”,apuca-te „nene” de ceva serios si lasa mercenariatul
  la comanda! Tu nu existi decat cu pseudonimele de front, altfel apari invariabil, dar tot multiplicat cand combate Idolul
  vostru care, cu toata MACULATURA CITATELOR DIN ALTII, se dovedeste un rastalmacitor al realitatilor geopolitice care arata
  ceva mai urat decat IGNORANTA, inregimentarea… Tot ce am evidentiat sunt aspecte ocolite sau interpretate stramb pentru
  sustinerea „resetarii marxist/bolsevice”… Cand tratezi o tematica nu o fragmentezi dupa fitzuicile unde publici. Ce este
  cert, in Cotidianul si lu.ju publica aceleasi titluri si nu „variatiuni pe aceeasi tema”…Aneliza de aici e schioapa si partinica, tardiva si insidioasa, dar mai ales nedreapta din dogmatism si pt ca nu a fost comisa anul trecut surprinzand
  convulsiile statului subteran cominternist care au incununat patru ani de blocaje criminale, hartuieli si haituieli, de
  anarhie generalizata cu insurgenti de elita, totul pentru ca Trump a vrut sa scoata SUA din cursa descreierata declansata
  cu mult inainte de a ajunge la putere de globalistii marxist/bolsevici.Ce sa ceri istoricilor falsaificatori ai trecutului
  daca apologetii lor actuali rastalmacesc pe fatza ceea ce traim? Cine are legaturi cu Estul rasputinist, Trump sau Hillary
  ori Biden?

  • Nene Charlie, se vede că dai lecții din ce nu ai. Eu ți-am spus că trebuie distins între a evalua susținerea unui autor și a evalua felul în care gândește. Distincție la mintea școlarilor. Mata le combini la întâmplare, căci nu ai scrupule, nici de cunoaștere, nici de morală.Am spus că un autor, în acest caz domnul Marga, publică în mai multe locuri. Mata confunzi reluarea de articole ale domniei sale de diferite publicații cu publicarea în diferite locuri. Eu am vorbit clar de ultimele.
   Cu „răstălmăcirea realităților geopolitice” mai ușor, căci te depășește total. Nu ai adus nici un argument nici la Clinton, nici la Merkel, nici la alții care te enervează. Dar pretinzi ca autorii să se ia după aberațiile matale. Este doar o altă aberație. Aberație plusată, în ce faci! Am spus că eu, dar nici profesorul Marga, nu ne putem permite, fiind pregătiți și calificați în temele de care ne ocupăm, să siluim fapte și să comitem sofisme. Mata îți permiți – treabă personală, nu o discut! Dar nu poți pretinde altora să facă abuzurile matale și să probeze incultură.
   Nu am timp de aberații, dar în fiece propoziție cam spui enormități. Ai verificat dacă în alte publicații, în alte țări, oriunde, mai este cineva care susține asemenea aberații? Îți spun – nu este?
   De ce nu lași ca și cititorii români să se bucure de discuții pe adevăr, bine, util? Nu ai dovedit nimic, decît, eventual o ignoranță ofensivă. De ce acest efort de abatere a atenției de la adevăr? Te deranjează adevărul? Îi deranjează pe cei caree te trimit?

 59. Marian Oprisan Liderul Albilor Crestin Ortodocsi din Perimetrul Mioritic a Semnat Grantul de Rezidenta Permanenta pentru Tiranul AntiGlobalist Donald J Trump si Familia sa.
  Cererea Similara a Gangsterului Mike Pence a fost insa Respinsa. In schimb, Mike Pompeo va beneficia de Clementa pentru 36 de Luni in Proximitatea Tiranului.
  Bulibasa PSD – Blondul Marcel Ciolacu originar din Satra Buzaului – a trimis deja Raport de Informare insotit de Plingere Penala impotriva Albului Oprisan direct tovarasei Nancy Pelosi la Congres.
  Marian Oprisan a Declarat pentru Fox News si BBC ca in Vrancea dinsul este Rege si ca personal, i se Filfaie de Toanele unei Babe Demente ca Nancy Pelosi.
  KommiSSarul Bernie Sanders saluta Curajul si Demnitatea Razesului Vrincean.
  Albii Crestin Ortodocsi Mioritici Rezoneaza Total cu Marian Oprisan in aceasta Chestiune Strategica pentru Salvarea Americii.

  • Puțini propagandiștii usrpluspnl, tot mai puțini, da proști, mă băieți! Ce rost au scălâmbăieli ca cea de mai sus, cu Azil politik în Vrancea? Aparent umor, dar în fapt inepție nudă.
   Noroc că mai este și Charlie, care bate miriștea voios, la braț cu Jardan. Și cu Pupincuristul și Anticreștinul, atât de suficienți că le dă pe afară! În văzul lumii!

 60. Globalismul este și se va dovedi probabil peste ani, că este, ori va fi o imensă utopie.
  Ca orice utopie, ea are un substrat perfect plauzibil,(și comunismul a avut) în aparență realizabil numai că asta nu coincide absolut deloc cu ideea de plan, strategie, axiomă, proiect, etc. astfel cum, în mod propagandistic încearcă marea majoritate a susținătorilor săi să explice. În cel mai bun caz, el poate fi așezat în galeria ideologiilor sau dogmelor de orice fel. Tocmai din acest motiv, „la o primă strigare” ideea pare atât de nobilă, perfect logica și chiar mai mult decât realizabilă. Dacă nu s-ar prezenta astfel, nu ar avea susținători. Ideologii sau dogme fără susținători, nu există și nu pot exista. Dovada faptului că ele sunt utopice, nu rezultă decât prin sau după punerea lor în practică, numai că efectele nu le vor resimți nici inițiatorii, susținătorii și nici contestatarii lor. Iar atunci,pentru ei, orice rezultat este irelevant pentrucă ei nu vor mai fi. Urmașii-urmașilor lor, care astăzi, nu s-au născut încă, în cel mai bun caz îi vor comemora sau nici măcar atât. „Valoarea” oricărei utopii o stabilesc cei care o trăiesc, o percep și o resimt, o vor confirma ca atare. Urmașii popoarelor și națiunilor, in special a unora foarte mari dintre acestea de astăzi , nu dispar în câteva generații. Nici pe cale naturală și nici în alt mod.(Nici măcar în urma unor viruși pandemici) De aici putem concluziona cât de evidentă este această utopie și că rolul și scopul ei nu poate fi cel promovat în sens ideatic, atât de agresiv și tot de aici provin și multiplele rezerve și critici. Prea miroase a manipulare, propagandă și prosteală pe față…

 61. Hai, jardane, las-o! Ai bagat-o dă la tine dintre verze și salate, d-acolo dă unde ești tu rege. Probabil că cei mai mulți te-au crezut văzându-te cum te dai atât de doct.
  O suedeză plăcută! Și pandem ie ușoară pă mai departe!… că am văzut că mai dă pă peste tot primești câte-o urare.

 62. „fardan” sau „dan” care umbla cu farul calauzitor? De unde ai mai aparut si tu clona securist/bolsevica? Dupa modul infam
  si insidios cum ma alaturi unora cu care nu am nimic de-a face mirosi de la o posta a „rene”, poetul ratat care-si schimba
  pseudonimele precum identitatile din Lumea reala! Va deranjeaza, marxisti/bolsevici nefericiti,faptul ca demasc istoria de
  crime contra umanitatii care marsaluieste victorios peste cadavrele a altor milioane de cetateni ai Planetei din Lumea
  Libera preponderent in completarea celor 2 miliarde de la activul teroristilor Marx/Herzen-Engels/Bakunin-Lenin cu peste
  CINCIZECI de identitati false-Stalin-Hitler-Musolini-Hrusciov-Brejnev-Gorbaciov-Elzin-Rasputin? Va irita faptul ca demasc
  jocul marsav al Idolului vostru de a ascunde fanatic realitatea? Nu aveti o minima demnitate sa nu va multiplicati si sa nu aparati orbeste elucubratiile strecurate printre adevaruri de Idol cu scopul rastalmacirii realitatilor? Aici nu mai e
  vorba de recunoasterea internationala, pe care am explicitat-o ca fiind pe sistem piramidal intre camarazi, aici se pune
  problema mistificarii/rastalmacirii realitatilor cu intentie in scopul sustinerii globalizarii marxist/bolsevice!!! M-am
  lasat inselat de mesajele duplicitare despre Stat, Natiune, Suveranitate cand de fapt omul face lobby revolutiei mondiale
  camuflate in globalizare si inchide ochii condamnabil la razboiul biologic prin virusul bolsevic chinez…

 63. Măi, români, grele vremuri!
  Se plânge lumea că se scumpesc toate, dat eu vă dau rezolvarea celor ce nu aveți bani de analize.
  Uite cum procedați: deschideți ORICE articol din Cotidianul și selectați ORICE comentariu semnat CHARLIE, pe care îl trimiteți la ORICE laborator.
  Ăia or să întrebe ce fel de analize vreți, la pipi, caca, sânge, dar voi, bieții de voi, veți primi același răspuns: nene, sau tanti, după caz, atât RAHAT nu putem nici noi analiza, unde îl găsiți, că pute rău! Stricăciunea vine din om, de aia put postările, iar dacă le-ar semna diferit, pe CHARLIE l-ar ”demantela„ MIROSUL.

 64. „gigel”, ti-ai adus aminte de bolsevici si-i prezinti aici ca fiind picati de pe Luna sub forma de extraterestrii…”neo”?
  Baietzel, aveam pretentia ca macar tu sa intelegi ca eticheta „neo” pusa pe „diferite” ideologii criminale e o diversiune ce
  vizeaza delimitarea astora noi de Tatucii lor, lupii tineri fiind la fel de feroci. „Neo-marxism/bolsevism/nazism/fascism
  sau „Noua Securitate” si alte deturnari de la realitatea CONTINUITATII acestei ideologii monstruoase, recte institutie criminala!

 65. CHARLIE, trece ziua și vrei un suvenir de la rene?
  Dacă te mănâncă în fund, și te mâncă și te mâncă, spală-te la fund întâi!
  Torționarule!

 66. Toti Editat au pus botul la unul dintre cele mai slaber articole ale ilustrului profesor!Ce treaba are filozofia lustruita adomnului profesor cu Trump,e greu de spus!Politolog nu a fost niciodata

  • @asa-zisul spitfire, de la 19:46
   Marș pă tarlaua ta!
   spitfire-ul original este cel care a zburat la 11:06, 13:10 și 18:40, adică eu. Să repet?

  • @spifire: nu mai fi nervos,iti cauzeaza!Avem dreptul sa rasfoim articolul,politologia si parerologia sunt meserii de aur

  • Nu înțeleg, este un ”spitfire” cu elice, sau unul progresist, cu ”erecție”, clonă din colecția de clone ”made Bulă Iulian”?
   Și ce autonomie de gândire poate avea acest spitfire clonat se pare de chinezi pentru a creea suspiciuni asupra mândrei națiuni britanice,abia înțărcată de la sânul proeminent, dar sterp al doamnei Merkel?
   Un sfat pentru ”ambii doi” posesori de nick ”spitfire”: nu știu căte kg are Doina Oltului, dar nu uitați să luați o parașută.
   Chiar Charlie ar fi bun, îmbrăcat cu rochia bunicii cu care stătea în poartă copiil fiind, să nu ia goluri printre picioare…
   Avantajul unei parașute ”Doina Oltului” este laptele praf rezultat la prăbușire, iar în cazul parașutei ”Charlie”, puteți citi Cotidianul fără a mai fi terorizați de torționarul plătit cu diplome la Cântarea României pentru gingașul joc al Călușarilor, singurul de care știe frică…

 67. Inainte de a fi crezut acest domn prof.univ. dr. Marga, poate n-ar fi rau sa fie facuta mai intai o investigatie de presa mai profunda in ce-l priveste.Pe cine a turnat,pentru bani sau pasaport,scorul si minutul

  • @așa-zisul spitfire, de la 19:54
   Marș la somn! Ești în criză de imaginație și, oricum, mâine ai de udat în solar.
   Dacă nu ți-a plăcut suedeza îți dau alta.

 68. spitfire, wasp adică, până să-și ”lustruiască” filozofia, Domnul Profesor Andrei Marga a muncit mult și cu folos, cu înțeles
  Accept cu multă înțelegere că nu îți place cum gândește Andrei Marga, dar Iohannis spunea ceva de schhimbat canalul cu telecomanda…
  Evident, scrierile Domnului Profesor nu sunt pentru creierele lustruite, fără circumvoluțiuni.
  Fără supărare, de ce te indispui citind Cotidianul și făcându-te că nu înțelegi ce vrea să spună Domnul Marga?
  Nu te îngrijora, poate chiar nu înțelegi ce înțeleg alți ”editați” care ”pun botul”…
  Te plasezi de unul singur într-o minoritate de austrolopiteci progresist-useriști-contemporani de cacao.
  Dacă ai semnalizat stânga, ba chiar extrema stângă, ți-a reușit, dar acordă prioritate celor ce cunosc semnele de circulație și înțeleg despre ce este vorba în ”filozofeala” Domnului Marga.

  Chiar dacă te grăbești, respectă prioritățile celorlalți și poți vorbi după ce vei consuma un vagon de lame de ras, vei avea un serviciu în care nu ai fost împins de tatăl sau unchiul fost securist, înțelegi tu…
  Măcar atât să înțelegi!

  • Cultură de șoricei de subsoluri, băieți! Nu aveți cum contrazie – nici măcar la o propoziție – încă un articol strălucit prin informație, viziune, ținută intelectuală al profesorului Andrei Marga, dar roadeți și voi pe la pingele sau unde puteți.
   Se cam vede impertinența voastră fudulă și goală, care nu are nimic de spus, decât bârfe. Dacă bârfele vă hrănesc, fiți cu gura pe ele. Numai că de ce să asistăm noi la inepțiile voastre? În ce țară se discută atât de jos cum faceți voi: dacă nu votezi cu ce votez eu, te înjur?
   Jalni, băieți, și dacă vă dați Spidfire, Jardan și orice. Da, să vine alegerile generale anticipate să vă trimtă unde vă este locul și de unde ați fost aduși de noua Securitate.

 69. @rene:macar o data fi fata cuminte,grasa si devreme acasa si culca-te, a trecut si ziua asta,ti-ai dat obolul si d-lui Marga te-ai vaccinat …

 70. TIBERIU , ASISTENTII … : Lasati in pace trecutul ” domnului Marga ” , nu mai pomeniti de el ! Ca sunt oameni rai ,care s-ar putea intreba ce facea ” dl. Marga ” inainte de Revolutia ( furata ) , ce carti scria el atunci SI CULTUL PERSONALITATII cui il slujea ! Si chestii cu Securitatea … sunt inscrisuri si sent. jud. pedinte !Si s-ar putea sa nu-i placa excesul vostru de zel si sa va concedieze . Si este pacat de voi , sunteti doar asistenti !

 71. Domnule! am ras cu lacrimi! Zau! Mi-ati inveselit seara! Am serotonina o luna garantat! Catavencii, Doru Buscu, Dinescu Mircea sunt decrepiti rau! Sunteti in fata lor cu un miliard de kilometri! Dinescu si Buscu sunt ca niste curve tare batrane ce isi arata pulpele descarnate de batranete in fata unor Tir-isti ce tin in brate niste fete de 18 ani! Adica nu mai au cautare saltimbancii astia 2. Nici dracu nu ii mai citeste…Aprob pozitiv umorul dvs de calitate, mare calitate, subscriu. Tica…

 72. donald trump a dat un sut in fund democratiei americane si acum se vede adevarat ei fata !!!
  Ce este democratia americana : dominatia monstruoasa a doua partide -in spatele carora se ascund grupuri de interese – si care se lupta intre ele „la sange ” pentru a ajunge la ciolan .
  In rest vorbarie si inducefre in eroare >
  Filozofia lui Donald Trump : hotii nostri -republicani- sunt mai cinstiti decat hotii lor _democrati sau cum spun cateva vorbe intelepte : hotii striga hotii , cam asa fac cei care pierd alegerile la ei dar acum trump-trompeta a depasit limitele pe care ei le accepta si se pare ca la el este ceva patologic si trebuie analizat serios sub freza.A adus America in pragul unui razboi civil . Gasiti-i urgent un pat liber la Sapoca sau la Marcuta .

 73. Că un autor întâlnește replici este normal. Că replicile ar trebui să fie la subiect este obligație. Că și în anonimat trebuie responsabilitate se înțelege. Că trebuie să cunoști subiectul când te pronunți este obligație profesională. Sunt reguli de minimă cultură.
  Dacă arunci o privire în ce se postează în publicații din alte țări, îți dai seama că în România două erori (sofisme) sunt copioase. Prima este înlocuirea subiectului cu discuția despre altceva (ce a făcut sau nu a făcut autorul, care este istoria chestiunii etc.). A doua eroare este că se discută nu despre ce spune un articol, ci despre ce nu spune. Replicanții vor să se dea cunoscători, nu să lămurească chestiunea.
  Privesc ce se repetă, penibil, la cei mai proeminenți autori de la Cotidianul – Cornel Nistorescu, Adrian Severin, Octavian Știreanu, plus cei din redacție. Aici suntem la un articol – tot cultivat și solid, ca și cele anterioare al domnului Andrei Marga.
  Domnul Marga are operă și sistem de gândire. Sunt fapte, nu povești! Dânsul a reușit să articuleze un raționalism argumentativ ce integrează uimitor mari tradiții europene și americane. Este un gânditor cu diagnoză a lumii actuale, „geomtria variablă a supraputerilor”, a stării Europei, „societatea nesigură”, cu diagnoză proprie a României de azi – un „regim prostocratic”, cu prostofili în exces. Domnul Marga este continuu excelent informat și poate aborda cele mai dificile problemele. Cu analizele sale, el este în miezul fierbinte.
  Nu este de mirare că sar în jurul lui mulți. Ceea ce este uimitor este faptul că, făcând sofisme, replicanzii nu au putut mișca, de ani de zile, nici o formulare a dînsului. Ei se mulțumesc cu bîrfe, perorații, ba chiar aberații. Asta-i miza? Trist pentru o țară și cultura ei!

 74. amagitor si dezamagitor in conditiile in care ar fi asteptari. cum asteptarile produc suferinta, e riscant sa-ti proiectezi trairea intr-un cerc vicios care se bazeaza pe trecut. atita vreme cit avem aceleasi ginduri inseamna ca avem aceleasi alegeri care determina aceleasi actiuni si comportoament care determina exact aceleasi experiente care la rindul lor determina fix aceleasi sentiente si emotii. ceea ce ne propune articolul este sa raminem prizonieri in trecut pe niste teme care nu sint validate de viata pentru ca ignorate sau lasate de-o parte vor produce fix aceleasi efecte ca si in cazul in care ar fi rezolvate: nimic. la ce ne raportam? la o cultura a aprezentului in care se ingramadesc minciuni, crime, manipulari si teme false pentru viata si mediul care sustine viata? asa se pare. nimic util ci totul raportat la o pozitie dominanta de forta pentru impunerea viziunii proprii in detrimentul alteia. inutil demers si o mare pierdere de timp. globalismul are o ideologie… viata nu are… traiti-va propriile vise!

 75. Domne, spirfire ăștia nici ei nu mai știu câți sunt: se uită unul în oglindă și crede că-s doi…
  După nick, este capsomanul de Rammstein, cel cu alese vorbe adresate femeilor și copiilor, ca un pedofil și dealer de femei educat pe trotuarele și la sânul maicii de pripas, Anglia.
  Îl definește disprețul față de femei, semn că mămica l-a adăpat în grabă cu lapte multi-patern, de la clienții zonei unde era arondată de rechinul zonei numită codificat Zoster, pentru că trebuia să umble cam în fundul gol, căci îmbrăcată avea mâncărimi.
  Voia micul rammstein/spitfire să se agațe de fustița mamei, dar pe cât creștea, pe atât o ridica măsa mai sus, așa că s-a făcut scaiete cu elastic, să poată ajunge unde mintea era prea scurtă: azi de pildă, la șireturile Domnului Andrei Marga.
  Că spitfir-ul deghizat în avion de cartoon network crede că-l descalifică pe bărbatul rene, numindu-l femeie, e chestie de identitate de gen, gusturi sexuale și gratuită fudulie masculină, căci ar putea învăța de la femeile românce tot ce e mai frumos pe lumea asta, dar pe un creier lustruit hand made și fără o arătură la vremea celor șapte ani de acasă, nimic n-ar prinde rădăcină.
  Așa că Spitfire a prins a roti elicea de hârtie umedă a usereului iuliano-bulă-bulangifor, până îl va răpune vertijul progresismului rânced-soorosist, plin de scuipați amirosind a drogangeală de partid.
  Mă îndoiesc totuși că a deprins poziția bipedă, vorbitul articulat și credința în Dumnezeu, căci demonii anticreștinismului userist sunt la putere…

  • Clona este jardan; umbla cu acoperișuri. După suedezele primite cu ocazia pan-ului din gard s-a gândit el bine și și-a adus aminte ce l-au învătat pe ta-su băieții din luminiș.
   Îl recunoașteți (cei atenți) după semnalmente și după faptul ca postează des. Apelați-l cu „jardane”!

 76. Ca articolul trece in revista temele interesante pe care Trump le-a fluturat in 2016, atunci da, au fost si sunt inca teme interesante. Dar faptul ca nu trece in revista modul prin care dobitocul, analfabetul si sociopatul Trump a incercat sa le adreseze, atunci NU, articolul este o mizerie propagandistica.
  Inca de la inceput, Trump s-a inconjurat de dobitoci precum Bannon sau corupti precum Giuliani sau Flynn. Prin urmare, nu putea decat sa faca praf toate temele.
  Hai sa le luam pe rand. Romania si alti aliati slabi de ingeri au fost santajati si constransi sa cheltuiasca mult mai multi bani decat isi permitea pe aparare. Da, tinichele, tabla de razboi luata de la americani pentru scopuri egale cu zero.
  Biden tocmai va semna legalizarea a 11 milioane de imigranti ilegali din SUA. Trump, cel care a tot incurajat rasistii si white supremacy din SUA, a fost o fosila dobitoaca in acest domeniu. SUA nu se poate inchide. SUA va trebui sa primeasca in continuare oameni in cautarea oportunitatilor economice. Asa a facut si Europa si o va mai face.
  Iar in privinta razboaielor, Andrei Marga uita sa mentioneze faptul ca daca nu s-a pornit un alt razboi cinetic este pentru ca Iranul si China s-au abtinut in mod EXEMPLAR, stiind ca zilele lui Trump sunt numarate si ca inca un mandat era improbabil. Marga nu trebuie sa uite ca Trump nu a retras nimic din Siria ci a pastrat soldatii pentru a proteja prada de razboi si a impiedica Siria sa isi exploateze propriile resurse nationale.
  Iar RAZBOIUL ECONOMIC declansat de Trump este cu mult mai deranjant decat eventuale conflicte armate cu cateva mii de soldati. Trump a furat efectiv sansa economica a milioane de oameni de a avea produse chinezesti de IT accesibile, a avea 5G, a avea investitii pentru crearea locurilor de munca.

 77. @rene:daca esti barbat,cu siguranta (sarita) ca esti columbofil!”Stilul si opera’te da de gol ca femeie,efeminat,hibrid nereusit,etc
  In plus,suferi de lumbago si dureri la genunchi,fiind mai grasa ca constitutie

 78. @Charlie…cum de ce NEO ? Pai e ca in biblie…vă trebuii un potop să-i nimicești pe cei care se cred asemenea zeilor care i-au creat…:) Dacă o înțelegi și pe asta ești bun 🙂

 79. Charlie 17 IANUARIE 2021 LA 10:45
  Exceptionala postare !Ai spus TOT,fata de un articol fluviu care nu a spus NIMIC,caracteristica (betia de cuvinte) domului de la Cliuj!
  In plus Trump isi permitea ca globalist ce era,sa sanctioneze tari ,companii,etc in sfidarea legilor si tratatelor internationale ,sa ordone arestarea reprezentantilor Huawei,doar pentru ca fabrica telefoane mai performante ca cele americane,sa asasineze reprezentantii altor tari doar ca acestea nu puteau riposta,adica un banditism ridicat la politica de stat!Nu s-a implicat in alte razboaie ca SUA le-ar fi pierdut,asa cum a fost cu Somalia,Afganistan,Irak si Vietnam

 80. „spitfire”, sunteti niste pigmei pe langa robustetea intelectuala a lui „rene” Pe langa el, sunteti niste jevrute cu coada intre picioare scheunand jalnic.

 81. BEST ia securista care-mi foloseste piratereste pseudonimul „Charlie” a lovit din nou la 10:45 cu marsavia si disperarea cunoscuta! Un amestec ideal de „rene” si „Tica” ce ne arata inclinatia proletilor chemati sub arme care trimisi in prima
  linie, pe forum, fraternizeaza in transee, constatand ca dusmanul nu e celalalt!!! Dusmanul comun e „capitalismul” care vrea sa „distruga societatea traditionala”…Dusmanul comun de pe forum e „Charlie” care le demasca jocul antinational…
  „Tica” se semneaza mai sus si „RODODENDRON CU SIFON”, un tic folosit si la ultimul articol al Dlui Nistorescu unde tot cu
  alt pseudonim a spus: „Agatha Cristie…cu sifon(…)”.
  „rene”, poetul ratat si fals dizident ceausist din Securitate, dovedeste ca e prezent cu alte pseudonime de cand apare mai rar, iar cu alea de front „core/ina/etc” a incetat total sa mai dejecteze, la fel cum s-a intamplat cu „Ion prostu satului
  Acatrinei” cu care se identifica… Robot defect creator de clone defecte…
  Toti prostacii Secu care se multiplica se tradeaza prin ticuri si putinatatea ideilor, tembele, dar fixe! Toti urla dupa dreptul la opinie, dar cand cineva face critici la obiect il pun la zid invocand infailibilitatea idolilor lor pe care-i cred pe cuvant si nu le vad mesajele diversioniste strecurate printre adevaruri care astfel palesc, isi pierd consistenta
  afisata duplicitar…
  „Friedrich”, e de salutat ca nu arati acuzator cu degetul spre „Charlie”,dar ignori cu buna stiinta o realitate dezolanta,
  aceea ca cu cat, pretins, autorul e mai bine informat si…culturalizat, cu atat mai grava e „miopia” cu care ignora atat
  fapte, cat si evolutii! Se observa ca de fapt le vede doar le infatiseaza pe unele si de aceea il acuz ca SE OPRESTE DIN CURSA acolo unde ar trebui sa-si intensifice sprintul …

  • Sarlica acrisoara si usor putrezita, prostacule de la 12:05, iar ai sarit programul de perfuzii intensificate de extrema dreapta dogmatica.

 82. O echipa de loaze a fost desemnata sa se ocupe de Cotidianul, de jurnalistii si de comentatorii incomozi. Imi imaginez cum arata sedintele lor de lucru: seful „d”, le spune, avem de fezandat in vederea viitoarelor acuzari pe … „T”, tu raspunzi. Avem de scos de pe site pe …”Ch”, tu raspunzi, Tu, „z”, „j”, postati la liber, sa-i imbroboditi …
  Charlie, tortionarul blogului are sarcina precisa de a bruia articolele de a-i urmari pe comentatorii incomozi cu agresivitate, cu insinuari, cu acuzatii, cu toate instrumentele din dotarea functiei. Impreuna si-au propus sa bruieze dupa tehnicile lor, forumul. Nu le reuseste pentru ca au capacitatea intelectuala limitata mult sub inteligenta celor pe care i-au luat drept tinte.

 83. spitfire, a fi columbofil poate fi interesant, porumbeii au spirit de orientare, sunt luptători și rezistenți la drum lung, dar nu, am alte pasiuni…, vânez cu pliciul verbului, inutile prelungiri a propriului sex cum te manifești chiar tu, vizionarul în oglindă al propriei dubluri.
  Ești aidoma lui Iulian Bulai, holograma-redivivus al vașnicului Bulă.
  Să-i spui la mămica-ta așa: lui rene nu i-a sărit siguranța niciodată înainte de vreme, dovadă că are copii, dar lui Hoha-musculosu…,nu apuca s-o ia în mână că se lăsa cu ”fire” pe limba ta.
  Apropo, de ce o fi Iohannis așa de îngust la umeri și pare pe zi ce trece că îi rămân costumele mici? Joacă propriul rol de umil pauper stăpân a șase sași în șase case, într-o țară numită în mintea lui mai îngustă decât umerii și modest mobilată, MITOMANIA-”dejghinată” Pas cu Pas?
  Evident, stilul desăvârșește opera, dar nu e cazul modestului-rene, neîntrecut să ia la palme pe acei puțoi cu muci în păr și creierul spălat, netezit și apretat după model LGBT, auto-alintați cu nickurile ”spitfire”, rammstein, zmeul sau jardan…
  Charlie e din filmul cu torționarii de la Pitești, cu Eugen Țurcanu…, nu-i de aici.
  Pe naiba ”fire”, esti doar ”spit”, unul din batalioanele de hoitari-scuipaci aflați în soldă userist-legionar-sorosistă de tip nou, ce vor să desăvârșească pustiirea României.
  Ești produsul matriței ”râd de proști”, alt nick de bou batjocorindu-și țara și românii și, mai ales, batjocorind oameni deștepți aidoma Profesorului Andrei Marga.
  De lumbago și dureri de genunchi m-a ferit Dumnezeu, dar ăia care te șterg la nas și poponeață după fiecare postare, sigur sunt osteniți…și supărați: atâta hârtie igienică pentru așa puțin scuipat, fie și de foc…

  • Jardan poate fi recunoscut ușor, în spatele spitfire-ului chinezesc sub care s-a ascuns, după miasma sa progresistă. Originalul spitfire l-a trimis, în postările de mai sus, în solar la cules de castraveți made in sweden, după faza mucită cu panoptismul.

 84. Măi, Charlie, dacă rene e armăsar arab, vrei să spui că Tică e măgar?
  Cum adică ”amestec” de rene cu Tică, explică!
  Ai grijă ce spui, că te retrogradează Tică la categoria Doina Gradea și te așteaptă pe după Piața Crângași să te pipăie, nesimțitul!
  Nu aștepta te bage în seamă rene, ești insignifiant-tataie, ca o păstaie fără boabe rămasă pe un ogoarele lui Tică, cu buruieni uscate purtate de vântul turbat al invidiei…

 85. „Cum arata”, meteorit mistuit de flacari la intrarea in viteza pe forum, te contrazici lasand initial impresia ca-i ataci
  pe prostacii multipseudonim cu misiunea nimicirii unora care, exemplifici, semneaza sa zicem cu „Ch”, pentru ca imediat sa
  ma ataci direct numindu-ma in clar „Charlie”, dar cu „Stampila poetului ratat ‘rene'”: „tortzionarul blogului”!? Oricat ai incerca sa creezi impresia ca nu esti aceasta otreapa securist-pseudodizidenta „rene”,mania dedublarii te tradeaza,imediat
  postand in clar „rene” la 13:06 supralicitand cu BOLSEVICUL pseudolegionar Tzurcanu ce a avut misiunea speciala „Pitesti”
  de frangere a celor mai inversunati anticomunisti/antibolsevici prin metode inumane specifice ideologiei ce o serveste
  acest securist nenorocit!!!In fond ce a facut la Iasi inainte de 14 decembrie 1989 atragand in cursa prieteni si cunoscuti onesti, anticeausisti, CE ESTE ALTCEVA DECAT UN ALT EXPERIMENT PITESTI? Experimentul Iasi…
  ESTE

 86. „gigel”, baietzel cu cas la gura, uite ca imi fac timp si pentru tine, chiar daca dai mereu semne ca esti un „Goe” pus pe „shotii”(daca nu intercalam „h” s-ar fi inteles ca esti pus pe „sotii”-ile altora!). Mititel, dar pus pe distrugeri prin
  cataclisme si masacre in masa si, ca o culme a impertinentei ateiste, faci trimiteri la Biblie…Totul pt ca nu-ti intra
  in capsorul de baietzel neintzarcat ideologic ca „NEO” aplicat IDEOLOGIEI GENOCIDULUI e o diversiune ordinara, ideologia marxist/anarhista/narodnica/bolsevic-socialist revolutionara/nazista/legionara fiind aceeasi si avand aceleasi intentii
  genocidare, doar actorii fiind altii si anume: FIII/NEPOTII/STRANEPOTII teroristilor ideologici si practici ai ultimilor
  170 de ani…Viclenia neangajarii va caracterizeaza pe toti…

 87. @rene:mai ramane sa iti dai cu aurolac pe tine,sa stralucesti ca o rama de tablou!
  @falsului spitfire de la 14:54: ma repet,marș la somn! Ești în criză de imaginație și, oricum, mâine ai de udat în solar.
  Dacă nu ți-a plăcut suedeza îți dau alta,am casa deschisă

  • @jardanu ascuns după nick-ul spitfire ca să scape de cacao
   Las-o jardane, că ești subțire, s-a prins lumea.
   Altfel, văd că ți-a plăcut suedeza, ai păstrat-o. Ce să-ți fac, dacă te-ai dat preadăștept fără să fii, ai primit-o pă nordică. Altădată ai și tu grijă sa consulți dictionaru’ înainte de a te da la dom’ profesor, totuși, nu după!

   Hai, suedezend plăcut, în continuare!

 88. spitfire, se pare ca esti victima metodei de clonare a minunatilor Charlie, Tica, Jardan, darius, zmeul… Iti spun eu, baietii se distreaza. Nu au demnitate, nu au onoare, nu au simtul raspunderii, sunt niste loaze pierdute la nivel de elemntara.

  • @nu au
   Eh, l-am făcut un pic de cacao pe jardan mai sus iar el s-a supărat și mi-a furat nick-ul, crezând că se scoate.

 89. #spitfire, recte ”scuipat în foc”, aurolacul e ăla de l-au prizat #reziștii tăi de hârtie creponată agățați prin multinaționale când erau convocați de Coldea în Piața Victoriei să dea jos guvernele, iar lunarul e vopseaua preferată de celebrul Iulian Bulă Bulai, ”interpretând” cu mâna întinsă ca un cerșetor de mare talent userist, pe marele Henrik Johan Ibsen.
  Pe undeva, ai dreptate: dacă l-am pune pe Iohannis într-o ramă luminată cu leduri, ar pune în evidență, Întreaga Întunecime a Măreției Sale, am crea contrastul divin între Lumina Vieții și a speranței și un Cap de Mort cu Oase Încrucișate.
  Spune, ”scuipatule foc cu foc”: de ce strălucesc ramele de tablouri în mintea-ți plină de leduri, dacă nu pentru a găsi neuronii tăi din dotare o cale pe scurtătură spre cea mai ”mămoasă” sinapsă?
  Tactica de a reproșa unui fals ”muci în păr” postările lui ”spitfire-scuipici foc cu foc” se poate explica prin concurența acerbă de la ședințele de spiritism doctrinar progresisto-userist din bordelurile de partid progresist frecventate, între ”scuipații de foc” filiera Barna, cu ”pișații doctrinari” aripa Cioloș.
  Fraiere, de ce nu citești articolele sub care postezi, nu te lasă religia LGBT?
  Rău fac șefii tăi useriști că trimit la înaintare un scuipat, dar dacă asta vă definește…

 90. Se vede bine, cum remarca cineva mai sus, că la usrpluspnl s-a luat decizia să fie trimiși la postat tot felul de ignoranți agresivi, care nu au treabă cu subiectul, nici nu citesc articolele, dar atacă tot ce apucă cu ce apucă, spre a împiedica cititorii să citească și s-și facă o părere. Continuă diversiune de cel mai prost gust. Se vede bine la autorii cei mai prizați și la articolele cele mai clarvăzătoare. Probabil Cotidianul va trebui să facă ceva să nu devină terenul acestor impostori. Se poate vedea pe postări că cea mai mare parte nu au nici o legătură cu subiectul.
  Se mai vede că acum se iau acești impostori de cap. Jardan, Tică, Rene, Wasp, Charlie, Spitfire, Neos, Darius, Zmeul, Doina Prostului, Cornutul Jorj și alții de teapă, umblă bezmetici prin subsoluri și murdăresc cu lipsa lor de cultură și cap orice.
  De ce trebuie Cotidianul să se lase ocupat de asemenea specimene? Bine zicea domnul cu nume german – doar în România apar postaci de aceștia. Poate dânsul nu știe că sunt noua Securitate.
  Doar aici se folosește nemulțumirea față de trecut pentru a aduce în față inși care sunt mai răi – profesional, politic, moral – decât oricare din trecut – și decât comuniștii, și decât social-democrațiie, și decât țărăniștii și oricare alții! O pleavă ca în anii treizeci, cu dany barna, csolos bacs, ludy orban și johannis în frunte!

 91. „Cititor exigent”, cand esti exigent, nu esti superficial. A-l amesteca pe „rene” in grupul de zgomote al USR-ului este semn de superficialite. „rene” a incercat sa-i puna la punct vorbindu-le pe limba lor.

 92. @rene: toata viata ta te-ai chinuit,ca fomista ce te afli!Ce isi mai ramane decat sa muncesti la asfaltari cu limba,pe care o poti pune lejer pe umar !Cele mai de rahat postari iti apartin,tie ,marius,nastase,marin,ina,core,aceiasi Editat cu cate nick name ii incap in neuron\
  Nu ai familie din cauza ta,ca nu ti-a placut munca ,ai vrut sa fi gurista online
  Te citesc ca pe o carte deschia ,numai foi albe..

  • Pentru cel care se declara „cititor exigent”: Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înţelept.
   Comentariul lui „spitfire” 19:51 ar trebui sa fie un argument in plus la ce am spus.

 93. Punctule, dacă rene i-a pus la respect, îl extrag din grup. Am impresia că semnează doi, de semn contrar, cu rene. Sau trebuie mai multă claritate la Rene de care vorbești!

 94. @spitfire, puține cuvinte ști, dar și pe alea le retezi cu elicea brațelor când demarezi în trombă cu trotineta…, scrie, măi, cuvintele întregi, apropo de foame…
  De acord, mulți fomiști sunt în țara asta, încă mai mulți vor fi cu PNL, USR, UDMR-ul lui Charlie și Iohannis la guvernare.
  Dacă esența guvernării voastre de foști copii și nepoți de securiști corciți cu activiștii ceaușiști de partid este să ieșiți din foame, așa să fie…
  Dar dă-te jos de pe soclu, căci nu pari mai deștept precum însuși Bulă Bulai călare pe soclul lui Ibsen.
  Oare și tu ai furat voturi cu rucsacul pentru Cloța lu Armand, că parcă te știu de undeva?
  Apropo, de ce te-a scutit tactu mare de armată, că pari neajutorat rău, cred că ai pantofi cu scai ca fătălăii, de unde să ști tu să legi niște șireturi, blegovenie, dacă nu ai făcut armata?
  Prognozez că în ”pereoada” imediat următoare o să-ți schimbi nickul, că pe ăsta l-ai făcut de cacao…
  Îți dau consultații gratuit…
  Dacă tu mă citești ca pe o carte formată din foi albe, e doar vina ta, nici pe Profesorul Andrei Marga nu-l citești, vezi negru în fața ochilor.
  EU, dacă aș vrea să te descriu pe tine, nu mi-ar ajunge trei sute de pagini, dar nici pe alea nu le-ai citi, ai prinde muște cu ea, ca Soldatul Svejk, de pe chipul lui Iohannis ”zugrăvit” cu grafitti pe zidurile Palatului Cotroceni…
  Pentru că nu-ți place școala, ca să nu strici tractoarele patriei, sau să omori oamenii prin abuz de malpraxis prin spitale, o să ajungi șef fără carte de muncă, la câte hahalere sunt prin parlament, guvern și ministere, ce contează un ”scuipat” în plus?

 95. „Cititor exigent”, daca ai fi un cititor cu vechime al Cotidianului, l-ai fi cunoscut pe „rene”, un patriot cu iubire pentru tara si poporul lui. Din pacate, gasca de care vorbesti si-a propus sa compromita prin postari false, pe toti comentatorii care reprezinta adevarate valori intelectuale si morale. Si-au propus si, in parte au reusit sa alunge comentatori pe care nu-i agreaza. Au ramas 2, 3 care au puterea sa reziste asaltului mediocritatii printre care si „rene”

 96. @cititor exigent :iar ai baut ?Mai usor cu beutura,strica omul si afecteaza judecata,mai geamandura!

 97. @rene: nu se scrie „tactu mare”se scrie „tac-tu mare”a propos de „Pentru că nu-ți place școala”:))
  Scoate-ti cratima de unde o ai acum si incearca o reteta de slabit

 98. „cititor exigent”, am sa-ti demonstrez cum „Jardan Durais” a parazitat nick-urile lui „spitfire” si „rene”. La inceputul articolului sunt vreo doua comentarii semnate „Jardan Durais” Daca te uiti peste ele, vei observa ca individul, de regula, nu separa semnele de punctuatie exemplu virgula „,” sau semnul exclamarii „!” de cuvintele de legatura, prin spatii. Exemplu in comentariul pe care i l-a atribuit lui rene si care ti-a fost adresat:
  „beutura,strica” „judecata,mai”.
  Fiind un cititor exigent, te las pe tine sa identifici postarile false atribuite lui spitfire si rene de catre acest „Jardan Durais”.
  Eu sunt un comentator care am renuntat la un nick pentru ca am avut parte de acest „tratament” cu obstinatie.

 99. Particularitatea de scriere a lui Jardan Durais fara pauze care sa separe semnele de punctuatie de cuvintele de legatura, o veti gasi si la comentariul semnat „ina”, 16 ian 20:32 (nu mai fi nervos,iti cauzeaza!Avem) adresat lui spifire. „Ina” este un nick la care am renuntat din cauza acestei tactici de parazitare si perturbare a comentariilor.

  • @punct
   În ce mă privește, cred ca această postare a mea l-a supărat pe jardan cel mai tare. 🙂 ))) După asta mi-a furat nick-ul.

   „spitfire spune:
   16 IANUARIE 2021 LA 18:40
   Hai, jardane, las-o! Ai bagat-o dă la tine dintre verze și salate, d-acolo dă unde ești tu rege. Probabil că cei mai mulți te-au crezut văzându-te cum te dai atât de doct.
   O suedeză plăcută! Și pandem ie ușoară pă mai departe!… că am văzut că mai dă pă peste tot primești câte-o urare.”

 100. desi lumea vorbeste de TATA MARE ….vechimea cuvintelor este mai mare de doua mii ani de pe timpul getilor.
  MARE se gaseste si in limba gota MARA insemnand MARE si in engleza MORE inemnand MAI MULT adica tot ceva mare.
  Tata de asemenea cuvant vechi sub forma TATILA adica TATICU , TATUTZU, nume dat de daco-romanii din Trans-silva lui ATILA adica TATILA .

 101. Urmarind aceasta particularitate de scriere a lui Jardan Durais, cititorii exigenti sau nu, vor putea descoperi sub care nickuri se multiplica Jardan Durais, exemplu „doina Oltului”…

 102. @punct sau rene, alege?: „Știai? Azi e cea mai deprimată …”
  Nu mai veni cu supozitii, atacurile tale nedemne te coboara foarte jos
  Nu te mai incuraja ca ai vreun talent,PSD ti-a dat o paine alba,sa parazitezi, probabil ai platit in natura (troc)

  • @jardan/spitfire spune:
   18 IANUARIE 2021 LA 10:55

   Jardane,
   Îți mai amintești asta?
   Mai ia-o o dată!

   „spitfire spune:
   16 IANUARIE 2021 LA 18:40
   Hai, jardane, las-o! Ai bagat-o dă la tine dintre verze și salate, d-acolo dă unde ești tu rege. Probabil că cei mai mulți te-au crezut văzându-te cum te dai atât de doct.
   O suedeză plăcută! Și pandem ie ușoară pă mai departe!… că am văzut că mai dă pă peste tot primești câte-o urare.”

   Hai, să trăiești!… și s-o iei mai de la nord!

 103. „rene/nu au…un cititor exigent cu cap limpede…punct”, asa arata un robot defect in plin proces de fabricatie de clone
  dupa chipul si asemanarea tehnica defecta!!!Falsul dizident al Securitatii, aripa kgb-ist complotista si mare poet ratat
  „rene” care mai semneaza si „nu are” cand i se adreseaza sefului „Radu Humor” la articolul Dlui Nistorescu cu Bulai este capacitat ca misiune sa ma declare UDMr-ist, seful trecandu-ma la „semiti”, ambii impreuna cu celelalte clone, nenumarate,
  catalogandu-ma cand bolsevic, cand nazist, ba chiat legionar dupa toane si ordine superioare…Printre randuri am fost trecut si la USr-ul sörosist, eu, luptatorul anti-Comintern in care miliardarul KGB Söros joaca un rol principal in cadrul
  Filialei Deep (de) State si Subfilialei CIa a Partidului Comunist Mondial reintrat in 1989 in ilegalitate…
  Aceasta otreapa securista „rene” e frate de cruce cu securistul din Padurea auxiliara Faget, „Ion prostalaul satului/camp
  pseudouniversitar Acatrinei”, ei vorbind aceeasi limba si avand aceleasi ticuri nonverbale…
  De „stanga” sau de „dreapta”, nu faptul ca-i altoiesc la deraierile repetate le provoaca ura, factorul hotarator fiind de fapt atacul la dogma marxist/bolsevica/nazista/legionara si e relevant amanuntul ca niciodata nu m-au acuzat de marxism!!!
  Doar am dat cu Marx de pamant mai des si mai dur decat cu Lenin-Stalin, Hitler si Antonescu al caror acolit m-au decretat
  in descreierarea fanatismului lor dogmatic…

 104. @punct:sa punem punct,in rezumat,un articol penibil,iar postarile sunt si mai penibile, chiar si ale mele,recunosc
  Pe viitor @rene,daca te poti abtine de la postari, sex si de la mancare,doar cu apa tu poti trai , ar fi minunat pentru toata lumea
  Si refuza ajutorul social, fi demna cum au fost si parintii

 105. Am cautat pentru curiosii exigenti si am gasit ca Jardan Durais, Zmeul, Doina Oltului si alte Doine sunt nickurile aceleiasi loaze care se distreaza la nivel de scoala elementara postand comentarii provocatoare sub nickuri straine ca sa determine polemici intre comentatori. Pana si la 10:55 pastreaza acelasi tic: „talent,PSD” „alba,sa”.
  Jane, dictionarul are mii de cuvinte si tot atatea nickuri.
  Observ cu placere ca Charlie reactioneaza simtindu-se solidar cu loazele. Nu intamplator, darius i-a felicitat pe Tica, Zmeu si Charlie. Astia sunt mandrii postaci USR.

 106. Am acceptat observația lui Punct, dar în rest am avut dreptate.
  Să ne uităm la postările publicate între timp de cei manționați: nici una nu trădează informație, nici una nu trădează că semnatarul are idee despre Temele lui Trump, care sunt aici în discuție. Nici un semnatar nu are cultura temei și cultura dezbaterii. Lipsește cultura istorică și se ia pe arătură.
  Unul mai sus vorbește de „forum”. Eu cred că încurcă noțiunile: într-un „forum” cetățenii stau față în față, cu identități neascunse, nu aruncă cu pietre și fug.
  Ar fi bine să fie Comentarii, cum spune și titlul rubricii. Cele menționate nu sunt comentarii, ci niște exhibări de inși instrumentați de noua Securitate să deturneze atenția de la realitate.
  Așa că socotesc justificată intervenția Cotidianului, pentru a nu se lăsa teren pentru un mob, cum zic americanii, o gloată ca să traduc, de data asta mobul usrpluspnl – probabil cel mai murdar, ce a ajuns să decidă în țară. În murdărie au depășit orice a fost în România de după război.

 107. „rene”, ticalosia ta intrece orice limite…”punct”! Pe mine nu m-a felicitat „darius” cu sinceritate de care ca si tine nu
  este capabil datorita tarelor caracterial-dogmatice!!! Acest „Darius” e o veche clona a Securitatii baso-yoha-niste care a fost tehnologizata ca robot si am dat repetat lista cu pseudonimele lui clonate ca sa para o divizie de prostaci. Tehnica voastra e comuna si tine de faptul ca ofiterii vostri coordonatori fac parte din aceeasi Directie rebotezata a Securitatii, chiar daca de la divizii diferite, profilate pe partide politice de „stanga” si de „dreapta”! Multiplicarile si mai nou pirateria patrimoniala va tradeaza deasemenea inregimentarea antinationala. Nulitati fara caracter si demnitate
  uniti prin ferocitatea de fiare turbate dresate marxist/bolsevic/nazist/legionar…

 108. Am comentat ca sa fiu insultat si calomniat, in cea mai pura limba de lemn si „aratura”, de un omniscient abonat al imprecatiei „academice”. Mahalaua psihologica persista si semneaza, schimbandu-si doar pseudonimul…

 109. @Vai, Andrei, ce platitudini revoltatatoare esti în stare sa repeti din presa „mainstream”, pe care-o condamna si-a condamnat-o Trump. Nu te-am citit pâna la capat, nu meriti. Mai ales când faci gafa de neiertat de-a vorbi de „cultura” lui Hitlery Clinton! Vai, Andrei! Trump : „A vrut să comunice direct cu populația și a desconsiderat, în pagubă, comunicarea tradițională”. Vai, Andrei ! Când Big Tech a facut imposibilul sa-l reduca la tacere, asa de-n „paguba” i-a fost, tipului, comunicarea „netraditionala”. Când, de cânt tipul, cu 89 DE MILIOANE de abonati twitter, si nu stiu câte zeci de milioane facebook, le-a produs, celor 2, care l-au interzis – fiindca ei însisi contribuisera masiv la falsificarea sorosista a alegerilor SUA de anul trecut -, în numai 2 zile, pagube de 55 de miliarde de $! Vai, Andrei! Superficial si oportunist. Repet ca n-am avut rabdare sa te citesc, sa-ti citesc platitudinile neoriginale. Nu netraditionale, neoriginale. Copiatul. A la Robinette. Si sursele tale de „documentare” , mainstream media = seci, neinteresante. Vai, Andrei! Când te-ar fi asteptat si oameni inteligenti. Tipi care l-au facut, si cu temei, pe Trump, personaj „suprarealist”. Pacat ca nu i-ai citit nici pe ei, si nici suprarealismul nu l-ai priceput. Pe Dali ilustrând Qon Quijote. Fara nici o diferenta. Trump ramâne, încarneaza mitul eternei re-ntoarceri, e-n codul genetic al americanilor. Asta, fata de Clinton-Bush „W”, Robinette-Obama. Vai, Andrei! de ce NU esti în stare! Si raspunsul : de-a nu scrie platitudini, lucruri fumate, scheme, când Trump a fost orice, numai schematic, reductibil, de pus pe Patul lui Procust, nu. Vai, Andrei !

 110. erata: 1. „când, de CÂND tipul, cu 89 de MILIOANE de abonati twitter … ” 2. „când Trump ESTE orice, numai schematic, reductibil, de pus pe Patul lui Procust, nu”.

 111. Lume, lume, s-au unit kopeicarii pesedorci sa ma discrediteze in fata fanilor mei .asa cred ei ,ha ha ha ,mai loazelor ,eu am facut o scoala pe acest forum,nu sunt singur foarte multi gandesc normal in romania normala ,numai unii ca voi stau sa numere postari si sa mute virgule. Fiecere dupa capacitatile intelectuale ,ha ha ha ,

 112. Am observat o treaba aici. Tocmai cei care il lauda pe Marga sunt ….needucati. Combat cu mistouri si jigniri. Oare sa fie mandru Marga de aplaudacii lui? Un filosof din cate stiam isi atrage oameni asemeni lui. Pe undeva ceva nu se leaga. Ori filosoful nu e filosof, ori laudatorii de fapt il denigreaza.

 113. Victor S,,, Cine-l apara pe Marga? Ha ha ha ha, numai gargaragii. Dar daca acest Andrei Marga scria la un alt ziar crede-ma ca nu mai era laudat de cotidieni. Facem pariu? Dar stii de ce? Pentru ca aici vorbeste pe limba voastra, va influienteaza sa blamati occidentul ,SUA si NATO si progresul. El a ramas la nivelul cultural in trecut. In prezent, daca nu stii sa te adaptezi,devii critic acerb. Pana la el toate sunt valori, ce e dupa el,sunt prostocrati, nu-i asa? Tineretul de azi e spalat pe creier de tehnologie, asa-i? Tu ai citit opera lui Marga ? Spune-mi daca are vreo legatura cu ceea ce promoveaza azi Andrei marga. Iti spun ca nu. Din filosofie nu iese banul, asa ca, cine-l plateste acolo proslaveste. Amin.

 114. Se poate remarca si pe plan international Marga? Sa aiba o lucrare, sa zicem la nivel de Eliade? Sau Eugen Ionescu. Petru Comarnescu a fost un pic cu vechiul sistem . Dar de Tepeneag ati auzit ?Dumitru Tepeneag. Arsavir Acterian. Dar sa lasam .Nu e cazul sa ne zbatem cu titluri. Era vorba aici de caracterul lui Marga si faptul ca aici se descalifica. Sa fi fost de exemplu scrib la Adevarul,toti de aici de la Cotidianul il injurau. Doar aici vin toti frustratii sa scrie. Daca a ajuns Severin reper pentru Cotidianul…ce sa mai zic.

 115. Zmeule, alias Jardan, apreciez ca te-ai straduit dar hai cu o mostra!
  Zmeul spune:
  26 NOIEMBRIE 2020 LA 20:39
  … cum sunt eu,ce fac eu. Ca nu eu sunt subiectul discutiei,te abati… Nu fi frustrat ca am studii in afara. Si Eminescu a studiat in afara si Brancusi a plecat afara si Enescu. Si multi altii. Asta se numeste schimb de experienta. Cand in tara nu-ti functioneaza scolile si spitalele asa cum trebuie,faci sacrificii.

  Am ales o mostra de scriere dar si o mostra de gandire stralucita. Poate invata si „cititor exigent” ceva din filosofia ta de viata.

 116. Cum au observat mulți, mințiți cum respirați, Jardan, Zmeu și alte nume sub care par să fie aceiași! Nu este nevoie ca voi să evaluați un autor. Nici un autor nu seamănă cu altul, de aceea au loc pe lume și Comarnescu și Țepeneag și oricare.
  Voi nu citiți, dar vorbiți aiurea. Doar un exemplu, cartea domnului Andrei Marga despre America (Reconstrucția pragmatică a filosofiei.Profilul Americii clasice, Editura Academiei, 2017) este peste tot ce s-a scris în cultura română despre SUA. Comparați documentarea, analiza, interpretarea, limbajul, deschiderile. Vă pot da și alte exemple, la nevoie.
  Singurul vostru argument este ignoranța (dacă poate fi argument), denigrarea din ignoranță. Nu ați răsturnat nici o susținere a domnului profesor Andrei Marga – ceea ce este esențial. Nici nu puteți, cu o cultură săracă, cârpită cu wikipendisme.
  Restul e după vorba – proștii trec, adevărurile rămân!
  Știu de mult, este imposibil de discutat cu inși care nu citesc, dar vorbesc cum îi taie capul.

 117. Te-ai trezit, Ileano Roll.? Dup cum cugeți, cam tulbure ți-e mintea, noaptea între 4 și 5, cum se poate citi! De unde cineva care a cunoscut oameni și situații nu are voie la părere personală? Trebuie aprobarea ta sau a cuiva? Domnul Marga a evaluat lucruri pe care le-a cunoscug și pe care le-a completat cu lecturi.
  La tine se vede că nici nu ai cunoscut oamenii cu O – față de tine Clinton a studiat, totuși, la Yale și Harvard – și nici nu citești. Donald Trump este analizat cu probe, nu cu poveștile ce-ți umplu ție capul.
  Un merit al analizelor domnului Andrei Marga îl vâd în aceea – și știu despre ce vorbesc, căci sunt medic – că nu se ia după povești, ci judecă cu mintea proprie și cu probe.
  Tocmai poveștile continue în locul faptelor și adevărurilor țin în loc România. Iar tu, și alții ca tine, sunteți nu numai eșcurile țării, dar și cauza ținerii pe loc.

 118. @Profesor de Cluj -Napoca :
  Un banc evreiesc care descrie cum nu se poate mai bine rățoiala lui Marga cu universul :

  „- Rabinul meu este atât de sfânt încât în fiecare sâmbătă comunică personal cu Dumnezeu!
  – De unde ști?
  – De la rabin însuși.
  – Rabinul tău minte!
  – Te contrazic, o persoană care comunică cu Dumnezeu în fiecare sâmbătă nu poate minți!”

 119. Bancurile de doi lei, și fără umor, nu țin loc de adevăruri, mă Jardane!Văd că te strădui prin subsoluri să ciupești ceva de la un ul sau altul, dar nu ține. Se vede bine cultura de improvizații, misiunea securistică și proasta creștere. A, vă deranjează faptul că domnul Andrei Marga spune lucrurilor pe nume? Se observă de mult că asta vă nemulțumește ca propagandiști ai unei cauze putrede, iar la voi nici măcar nu este sublimată.
  Nu văd că domnul Marga ar avea ceva cu universul, când a publicat enorm pentru a scoate în relief evenimente,personalități creații de referință. Ia mai citește, căci văd că ai nevoie, din volumele lui Andrei Marga, măcar Absolutul astăzi (2005), Philosophie der Europaischen Einigung (2009), The Destiny of Europe (2011), Relativismul și consecințele sale (1998). Îți mai pot da sfaturi, ca să te cureți un pic de murdăria ce te îneacă!
  Știu că vrei și tu o plată și faci orice, dar tot acolo ești – un nimeni în drum care se bagă printre valori dovedite.

 120. Sa postezi ca Editat, fara continut mediatic, doar asa ca sa te afli in treaba este ceva de neinteles pentru mine…. Dar la cate capete seci sunt in Romania, este de inteles! In afara de 4 5 persoane, care sunt OK, restul sunt buruieni sociale. Cand posteaza femela cu psedonimul rene, imi este imposibil sa ii citesc ineptiile cu toata bunavointa de care pot sa dau dovada….Imi provoaca scarba, reflux gastroesofagian, nu e nici macar spirituala femela asta… Nu stiu… cand posteaza Jardan, wasp, Zmeul, au un mesaj, o frustrare, scriu cu argumente solide, e ceva! Dar cu mici exceptii,ceilalti tufe! Nu au nerv, vana sunt mamaligi! E o parere strict personala, dar mi-o mentin. Punct.

 121. Profesore de la Cluj .Ba baiatule, traiesti intr-o lume paralela. Ai luat tu la picior Romania, de la sate la comune si ai vazut tu integritate la cei la care este slujbas Marga? Tocmai ca autorul articolului abate atentia de la problemele de integritate scriind cica filosofie .Daca faci referire la ultimii 30 de ani,fii tu integru sa-l multumesti pe Marga si spune corect, cine a adus Romania in halul asta? Omule, fapte,dovezi si argumente iti pot arata oricand. Marga bate campii. Nu este cinstit cu el insusi. Este ca si cum va duce la un balci sa vedeti hora, in timp ce derbedeii va indoiesc berea cu apa. Marga vorbeste de integritate, unde, la Cotidianul,acolo unde isi mai pierde vremea si un anume Severin, alt integru. Tu esti convins de ceea ce scrii? Ma critici pe mine, dar oare eu sunt problema? Nu cumva ai intrat si tu ca si altii in acea fenta folosita de politicieni? Ca Marga pana la urma are stofa de politician.Si inca un lucru, sa nu te iei de generatia tanara USR-ista cum ii spuneti voi .Sa-ti musti limba mai bine. De ce? Pentru ca arata micimea din tine. De la Marga nu m-as fi asteptat. El traieste in lumea lui fara sa ne spune de romani de-ai lui si de-ai tai ,din diaspora care lucreaza la NASA, la Microsoft, in cercetare. Chimisti, medici, profesori universitari sau manageri la firme din SUA. Sau de primari romani alesi in unele provincii din Italia si Spania. Voi ,Doar voi intre voi va certati. Eu v-am deschis usa sa vedeti dincolo .Dar,probabil va e frica sa pasiti in prezent si in realitate.

 122. @profesor de Cluj Napoca :atacurile tale imunde, suburbane, imi aduc aminte de profesorul de Tg Ocna, aka Perversul de Târgu Ocna cu celebrul „ori suntem golani, ori nu mai suntem”
  Exact asta esti,daca te mai cheama si Sorinel (si ai si o vaca acasa). Vorba lui, „doi indivizi m-au apostrofat cu o bâtă”
  Tu,plus rascolita de rene,raspopitul de spitfire,talambul de punct,fraierul de Cititor exigent, etc., numai japite si scursuri pesediste pe forum
  Saracii intelectuale lucii..

 123. Exigentule .Ha ha ha ha ha. Ce tactica aveti. In numele „argumentarii” tot bolovani pravaliti. Esti superficial. De ce te incapatinezai sa nu vezi mai departe de Marga? Am inteles, pentru tine mnealui este intruchiparea perfectiunii, este unicul si inegalabilul. Ce nu vrei sa stii este ca dansul foloseste stiinta ca denigrare. Nu-ti explic ,nu ai intelege .Incurajeaza impostura pentru unii si-i critica pe altii. Nu este impartial daca intelege inteligenta matale .Punct.

 124. Charlie Ti-am mai zis dar nu a aparut ce am scris. PSD este o masea putrezita in societate si trebuie scoasa. PNL este o masea cariata care,daca nu se reformeaza va fi scoasa. Stai tataie linistit ,tinerii care aduc aer proaspat in politica si in Romania va urni tara din loc si te va trage si pe tine din ghiarele trecutului. Nu mai crriticati ce nu intelegeti.Subiectul nu sunt eu, ci Marga, care, pe timpul impuscatului nu a misvat in front la nici una din revoltele muncitorimii. Cele doua a minerilor din 77 si 81 si cele a muncitorilor de la tractorul Brasov din 87. S-au tupilat. Hai ma, plimbati ursul de Marga.
  Voi aveti impresia ca odata disparut comunismul sau ce naiba aveti in cap ,dispare lumea ? Frica de nou duce la tampenii de gandire .Punct.

 125. Pe scurt, pentru stiinta Dlui Profesor de Cluj-Napoca. Din prezentare se vede ca sunteti mandru de Scoala facuta dar ca orice profesor, aveti oarecare ingaduinta pentru loaze dintre care Ardei Umplut are nickul consacrat, Tica iar nickurile Jardan Durais, si Zmeul sunt „cartile de vizita” ale unuia si aceluiasi produs al inculturii de dupa ’89. Cum tiparul lor este acelasi cu al unui Bulai sau alti ministri din guvernul actual, va spun sincer ca avem de ce sa ne ingrijoram pe mainile cui ajunge viitorul Tarii.

 126. Domnule care postati Ardei Umplut va aprob pozitiv, esenta cuvintelor dumneavoastra spune mult ,dar nu are cine sa inteleaga ,postacii PSD-isti nu bat asa departe .lipsa argumentelor si a gandirii avansate isi spune cuvantul din plin .Nu stiu altceva decat globalism si jigniri, dar vorbesc de limba greaca sau despre citate din clasici .Incultura si impostura . Punct.

 127. Domnilor profesori, realizati in ce stare critica ne aflam? Unul ca Jardan alias zmeul, alias Doina Oltului… aproba pozitiv sau bulverseaza comentariile pe Cotidianul? In ce prapastie de subcultura am intrat? Va intrebati in ce fel de scoli s-au format?

 128. O turmă de maidanezi pseudointelectuali, dați din cozi pentru că știți adunări și scăderi de clasa a treia. Dacă va dau o ecuație de liceu vă uitați că la stele. Nu am competitori printre voi. Oricare dintre voi are dreptul la opinie. Eu m-am exprimat argumentat, subiect închis. Vad ca niciunul dintre voi nu e afectat ca s-a amânat sau anulat olimpiada de matematica. Vai de nepoții noștri. Vad cum toți inginerii din deal și din vale ies cu fasolea la vânzare în sprijinul turnatorilor la securitate deghizați în mari filozofi și calcă cu bocancii bolșevici opțiunile progresiste. Nu numai eu am fani, vedeți ca nu sunt singur și nu suportați gândirea avansata a celor care postează cu argumente și bine documentat. Rușine ciuma roșie.

 129. Unde nu-s șapte ani de acasă ai acestor loaze aduse de usrpluspnl – că s-a văzut de mult că au incultura lui Bulai și viziunea de vizuină a lui barna-orban-johannis – nu ai de făcut decât să semnalezi. Asta-i guvernarea în care au ajuns prin forța mușchilor, nu prin merite – zmeu, jardan și loazele lor sunt personalitățile propagandei. Nivel de baltă, dar asta este. Tot vorbesc despre orice, dar de citit nema! Vor da în bară și vin alegerile anticipate, care îi vor trimite acolo unde le este locul – la infractori de drept civil.

 130. @Dr. Multescu (I) : scriu si ziua la prânz, nu numai la 4-5 dimineata. Faci pe grozavul: româneste, ce sa mai! ocupat si teritorial, si mental. Cu Hitlerica, însultându-ma pe mine, despre care habar n-ai, dar însailezi. Si fiindca-mi spui de Yale, cu ce „rezultate” „a studiat” Hitlerica la Yale? acolo a-nvatat sa otraveasca, „arta” lui La Voisin, ori îi sade-n codul genetic? acolo a-nvatat sa voteze, ca … senatoare (de croshetul lui Bill Lewinski) exclusiv pentru interventii armate ale SUA (la fel lui Robinette), pentru toxificarea, dezertificarea Planetei, ca de! astea-i erau capritzurile de paranoica (à la Nancy Pelosi-Nuland)? acolo a-nvatat sa se ia-n seama de parca buricul pamântului, ori trebuia sa-si faca abonament la psihiatru? Trump: ce fel de dovezi ai împotriva lui, habaucule? UNDE SUNT? Urletele unei Pelosi, si tot ce-a facut individa (inclusiv o interventie ratata la Seful Stelor Majore Reunite ale SUA, sef ramas perplex de s-a simtit obligat sa dea, spre luare-aminte, si-a paranoicei, si-a altora, un comunicat de presa). Nu vezi ca istericele tale senile (alaturi de Tartorul cu Alzhemer. Apropo, doctore, cauta isteria asortata de pervesiune-n viata publica, în loc de-o sala de spectacol, „theatrum … mundi”, fiindca tipelor si Tartorului tot Pamântul nu le-ajunge! : TOT sa usuce, TOT sa distruga!) nu le e decât s-aiba PUTEREA, sunt nebune dupa PUTERE, pe care s-o tina pentru ele, sa se-ngroape cu ea, Babele Iaga ale tale.

 131. @Dr. Multescu (II): Andrei Marga. Îl cunosc de foarte multa vreme. Nu mi-a-ngropat un proiect national, azi, devenit obligatoriu: Colocviul Eminescu. Fata de el, însa, care sade-ntr-un Cluj din ce-n ce mai îmbâcsit, auto-parazitându-se, eu nu mai sed în România. Aud, vad, compar, fiindca nu-i interzis. Ai priceput, @Yale? Apropo: Hitlery la Yale a-nvatat sa-ncerce sa intre, c-un speraclu (Yale), hoteste, în viata intima a cuiva (aia publica fiind … publica), sa-l omoare, printr-o … „campanie” sponsorizata de Soros, doar-doar o face Trump AVC!!! Vrajitoarele = dusmancele poporului („deplorabilii”= Hitlery). 55 de milioane de fara adapost si precari în SUA, desi muncesc. „Sunt medic, nu se ia dupa povesti”. N-ai, dat, adica, de rolul POVESTILOR în diagnoza istoriei umanitatii. N-ai auzit de psihanaliza si psihiatrie. De antropologie. „Esecurile tarii”, „tinerea ei pe loc”. Uita-te-n oglinda. Hitlery-Pelosi = „ideea fixa” (= tinerea pe loc, obsesia) cu Rusia la radacina declinului bulgar-de-zapada al SUA. Care declin vine din interior, opera lui Hitlery, inclusiv. Complotism anti-national,^al „deep state”, care, deocamdata, l-a-nvins pe Trump, si pe care istericii si istericele-l exporta si-n UE a institutiilor, în care care si-au tot plantat agentii, de la WW2 încoace. Marga : manierist. Demn de Arcimboldo. Caramelizat în lecturile de tinerete. Fata de Trump, om de geniu. Bruiat 4 ani de zile de presa national-socialista mondiala (Soros). Te las, asadar, cu maestrii tai în Afacerea Otravurilor: de la alea nucleare (= bombe-n Estul Europei, fiindca asta urmeaza, vezi „doctrina” Brzezinski), la alea insidioase (spalarea creierului fiecaruia, formatarea urii tuturor împotriva tuturor). Orwell, cu pasaj prin Mein Kampf, Multescule.

 132. CITITOR EXIGENT …- Oi fi tu exigent , dar in acelasi tip esti si semidoct ! Nu exista ” infractori de drept civil ” — infractori sunt persoanele care savirsesc infractiuni , incalca legile penale , Codul Penal ! Ca mazare , ca dragnea , ca fenechiu , ca udrea , ca severin , ca nastase … ! Iar incalcarea legilor , savirsirea infractiunilor , se constata de instantele judecatoresti prin Hotariri ! Asa !ca nu mai trimite oamenii la scoala !

 133. Dacă cineva are ceva de spus în mod rațional este limpede în formulări și la cap. Dar la Ileana Roll se vede pe postări că nici la zece ore de la prima postare, care mi s-a părut deja tulbure, deci nici la zece ore Ileana cu pricina nu s-a limpezit. Cine poate pricepe aiurelile de mai sus, este ghicitor în stele!
  Nu merită să-ți pierzi timpul cu ele. Așa că lăsăm persoana să se odihnească, căci odihna face bine la anumite maladii. Chestiunea este alta – cum se face că la o discuție despre Trump, cu un articol strâns argumentat și impecabil informat, se adună nu capete limpezi, ci unul și una: inși fără ocupație, inși din noua securitate pentru a crea diversiuni, alți inși aflați în treabă. Nu mai putem discuta cult și argumentat în această țară? Mereu derbedei și impostori?

 134. Depinde unde, cum și cât ai studiat dreptul, Darius. Infracțiuni sunt pe o gamă largă. Dar nu am timp să fac un semidoct violent să se dumirească. Nu aceasta este esențialul, ci altul. Vreți să ascundeți că trăiți din infracțiuni – de la încălcarea legislației civile la crime. Lasă tu pe dragnea sau năstase – când vei fi făcut tu a mia parte din ce au făcut ei pentru țară stăm de vorbă! Când o să ajungi să-ți permită ei să-i saluți stăm de vorbă! De aceea, abia aștept alegerile anticipate, să se termine cu inșii prost pregătiți, prost educați, din prostocrația actuală și din prostifilia ce-i trage clopotele. Fii liniștit – veți dispărea așa cum ați venit, pe aripile Secu.

 135. „GLOBALISMUL SI HEMORO-iZII E BUN „primul globalism a fost descoperirea americii si a dus la eradicarea „nationalistilor”( indivizi invadatori) autohtoni ai americii de nord si de sud. a doua globalizare a fost ” civilizarea” africii de au ras tot . deci acesti globalisti au „emigrat” milioane de africani spre america, au civilizat animalele salbatice si au cultivat padurile africane. apoi au descoperit asia si au colorat in orange jungla, au sapat adanc pamantul cu avioanele , au eradicat bolile toata lumea murind sanatoasa , apoi au descoperit europa de est si au deschis granitele , ” aerisind ” economia prin reucere la jumatate in 30 ani, esticii la lucru la sparanghel si banii spre banca UE. probleme au fost cu musulmanii ca acestia sunt foarte saritori in sus si foarte individualisti , nu se aduna la un loc ca sa-i poti linisti ,” democratiza”. democratizarea este o activitate globala si nu esentialmente individuala si cuprinde doar interdictii si obligatii cu sanctiuni foarte linistitoare.

 136. Urmăresc și eu, ca sociolog, nivelul postacilor. Am observat că prea puțini dintre ei sunt pregătiți în subiectele de care se agață, la comparație cu postări din alte publicații și țări. Unii, cum se vede ușor,nici nu citesc. Dar ceea ce mă uimește este inconștiența cu care fac erori de licean.
  Domnul Friedrich menționa înlocuirea a ceea ce este în discuție cu discuția despre biografii sau altceva (eroarea ad hominem cunoscută din logică) și discutarea a ce nu spune autorul în loc de ce spune (care este tot eroare a înlocuirii subiectului). Ambele erori sunt izbitoare în postări de mai sus. Păcat că nu se citește cartea domnului Marga, Argumentarea (Editura Academiei Române, 2010), din care s-ar învăța.
  Am material destul pentru a spune că sunt și erori culturale grave.
  Una este nestăpânirea noțiunilor. Nu au pregătire, dar unii postaci se ambalează să discute despre politici. Americanism și imperialism, globalism și globalizare, protest și progresism etc. le amestecă ca la aprozar. Unii nu știu ce înseamnă dezbatere publică, forum, argument. Multe noțiuni le folosesc ca pietrele.
  Alta este suficiența. Ei confundă ce se petrece azi cu 1990, dacă nu cu 1968, cu 1945 sau mai mult. Distincția între capitalism, stat cu libertăți și drepturi, democrație, monopolism le este străină. Ca multe altele! De aceea, dacă analizezi bine, observi că acei postaci au în cap altceva decât faptele. Cei mai mulți nu sunt în stare să discute ce este în fața ochilor și se refugiază în închipuiri, clișee, bârfe.

 137. Dorind, chiar ținând prea mult, să pară imparțial Andrei Marga a reușit să trezească și atenția celor care consideră articolul deloc echitabil în ceea ce-l privește pe cel ce s-a luptat, aparent de unul singur, timp de patru ani, ca nimeni altul cu sistemul așa zis globalist, dar de fapt satanist, în frunte cu Clinton-ii, Obama/ii și ceilalți Sorosiști ce s-au luptat din răsputeri să-l reducă la tăcere inclusiv printr-o încercare disperată de suspendare , dar și să stârnească mușuroiul de postaci plătiți de cei mai sus amintiți, care calcă mai mult în străchini, decât cum ar vrea ei , pe cadavre , ca să-și apere stăpânii de oprobriul public din ce în ce mai pronunțat !
  Când te-ai întâlnit, și doar odată cu Hitlary, cum bine-i zice Cineva, e la mintea cocoșului că nu poți decât să-i împărtășești ideile, măcar așa de ochii lumii, dar nu cred că era momentul potrivit spre a deschide un asemenea subiect, într-un asemenea moment crucial, nu doar pentru America, dar și pentru întreaga Omenire !
  Ce a urmat, reflectă starea deplorabilă în care aduc postacii de serviciu, orice articol în care n-au alte argumente pentru a-și apăra stăpânii din țară și de peste hotare în afara unor sloganuri repetitive duse până la extrem și mutând adevărata dezbatere în zona futilului și a derizoriului, domenii în care se simt ca porcii în mocirlă, fiind siguri că nimeni nu se încumetă până acolo ca să le dea peste bot, cu prețul de a se mânji și ei de noroiul urât mirositor al noii ideologii care le-a ajuns ălora până la gură !

 138. II
  Și totuși unii, dar mai ales unele , se încumetă s-o facă aruncându-le de pe marginea băltoacei sorosiste în care se bălăcesc de dimineața până noaptea câteva…. mărgăritare, ce scot și mai mult în evidență penibilul situației în care s-au aruncat pentru câțiva talanți, sau au fost vârâți fără voia lor, prin șantaj, din cauze și vini care nu le aparțin în întregime !

  Păcat !

 139. „Zmeu”-le, maseaua stricata de care vorbesti e PCR care in 1989 s-a „plombat” cu o falsa democratie model Comintern! Au fost
  reanimate partide create in ordine: de Marx-PnL cu familia narodnica Bratianul si de Lenin-Partidul national si Partidul Taranesc cu agentii bolsevici Mann si Mihalacheul care s-au contopit in casrul Comintern! Despre Mann am mai facut vorbire
  fiind „pacificatorul”/decimatorul in fruntea unei falange rosii de 50.000 de partizani/teroristi a trei centre imperiale
  austro-ungare, Praga, Viena si Budapesta!!! V-am descris crearea de catre cominternistul Astalosh a numeroase partide din ofiteri acoperiti ai Securitatii(PUNR a fost finantat din escrocheria securista Caritas), dar cele mai importante au fost
  PNT-cd si PnL, „istoricele”, prin rechemarea la baze a multiagentilor Comintern Campeanul si Ratz talonat de TEHNICUL lui
  Mann, Coposul, artizanul diversiunii Tamadau din 1947!!! Cand o sa intelegi ca nu exista partid necontrolat de Securitate
  din 1990 pana azi o sa mai stau de vorba cu tine fara sa te altoiesc asa cum meriti pentru ca te faci ca nu intelegi ce va
  spun tuturor, in Romania nu exista democratie cu OFITERI DE SECURITATE in fruntea institutiilor statului si nu pentru ca ar fi „PROSTOCRATI”…

 140. Vezi cel care semnezi Charlie că ai ajuns bine pe arătură. Aici este un articol despre Donald Trump, nu despre altceva. Ce legătură au toate cu inepțiile tale – Rațiu era Ratz, cu sugestia de rigoare, Coposu a trădat la Tămădău etc. Nu te gândești că așa cum îi faci agenți pe aceștia, dintre care unii au suferit enorm, oricine te poate face securist și este plauzibil? Cine mai falsifică istoria în halul ăsta, ca să abați atenția oamenilor de la ceea ce trăiesc? Lasă, tovarășe, oamenii să fie liberi, să gândescă cu capul său fiecare, de ce te deranjează libertatea celorlalți? După cum judeci toți au fost agenți, poate și regina angliei, președinții americani și cancelarii germani. Vezi-ți, omule, de viața ta și lasă că oamenii nu au nevoie de informațiile tale false, care vor să oprească citirea articolelor pentru a asculta inepții.

 141. @Jardan..

  🙂 calcă cu bocancii bolșevici opțiunile progresiste…:)
  Tare asta…e bulversare totala…pai mai progresiști că Bolshevicul buna fost nimeni…mai ales în fapte…
  E o varza totala in sistemele de gindire
  Propun angajarea unui phiholog pentru unii dintre postaci…unii vor avea șansa de obține certificate de handicapat mintal..se acorda stimulente financiare și alocații 🙂

 142. „Radu Humor”, puteai fi mai clar ca sa te inteleaga si ceilalti in afara de mine! Individa Hitlery poate fi joviala, plina
  de farmec, transpirand de „cultura si limbi”, dar despre ea vorbeste o alta limba, prestatia de ansamblu, asa ca te zbati
  inutil sa-l scuzi pe autorul care a plasat special pasajul respectiv in sfidarea cititorilor si a realitatii americane!
  Sa fie cum spui tu „o lipsa de tact”? Important e ce gandeste si nu daca risca sa-si demaste gandurile ceea ce trebuie
  inteles ca o dovada de „sinceritate sfidatoare”! Si nu e singura. Intreg contextul exorcizarii lui Trump demonstreaza ca aceasta atitudine spune mai multe decat tratate sau dizertatii despre sexele ingerilor in timp ce Planeta e incendiata…
  „Dionisie”, o vorba nu ai scos pe tematica pana nu ai fost trimis din Padurea Faget sa-l ataci pe singurul de aici care a abordat analiza…Faptul ca Ratziu era Ratz e unul decisiv, la fel ca diversiunea Securitatii/Sectia de Cadre PRM/PCR de
  la Tamadau care a dat semnalul arestarilor in masa a taranistilor, o diversiune asemanatoare aceleia a lui Canaris/Abwehr
  dintr-o localitate de la granita polono-germana care a dat semnalul atacarii Poloniei!!! Ce va doare pe voi, slugi infame
  ale unei ideologii genocidare, e DEMASCAREA „holocausturilor” comise de bunicii si taticii vostri…Indiferent cu ce pseudonim esti trimis in lupta pt Cauza vorbesti aceeasi limba, cuvinte, punctuatie, idei schioape, o clona nenorocita!

 143. I.In privinta antiglobalismului ,Donald Trump a avut curajul sa fie”protectionist”de fapt nationalist pt.interesele si ec.si comertul american,instituind taxele pentru importurile de oţel şi aluminiu din UE,amenitand cu taxă vamală de 20% pe importurile de autoturisme din statele blocului comunitar,”spargand”politica globalista economica si de comert a Organizaţia Mondială a Comerţului La 26.07.2018,SUA -Trump si preşedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker au incheiat un ACORD comercial,dovada ca Trump a avut dreptate ,ambii parteneri actionand pentru a reforma Organizaţia Mondială a Comerţului şi pentru a soluţiona problema practicilor comerciale neloiale, inclusiv furtul de proprietate intelectuală, transferul forţat de tehnologie, subvenţiile din industrie, perturbările create de intreprinderile de stat, precum şi supraproducţia.A iritat globalismul progresit comercial inclusiv BIS-Elvetia,Basel -„comerţul liber şi deschis a reprezentat fundaţia pentru progresul global”:a reprezentat spolierea ecoomiilor nationale !La 02.06.2017 Donald Trump a anuntat retragerea SUA din Acordul Global pentru climă. spune că tratatul este dăunător pentru economia americană, deoarece distruge locuri de muncă şi pune ţara în dezavantaj,să negociem şi vom vedea dacă vom ajunge la o înţelegere care este corectă.De asemena s-sa retras din OMS vrand reformarea ac.organism,ministrul sănătăţii Jens Spahn a declarat că Donald Trump „are dreptate,trebuie să ne dăm seama exact unde se duc banii”,reformele ar trebui să vizeze „guvernanţa şi responsabilitatea”.In Geopolitica, ainfruntat China vazand pericolul ei de superputere, a sprijinit Isarelul,a denuntat tr.nuclear cu Iranul,a vrut sa retraga turpele din Afganistan,aliatii NATO sa-si plateasca contributiile,Ro a primit o sepcuta pentru asta !

 144. Că prostul stăruie în inepții ține de însușirea lui de prost – nu cumva să o socotești calitate, tovarășe Clarlie, că doar te înșeli. Și află că nu sunt de la nici un Făget, ci sunt din Craiova. Așa că nu ține tehnica de a ataca persoane, în loc de ți vedea inepțiile. Ce zici nu este de nasul dumitale, este treaba unor oameni pricepuți – a istoricilor mai cu seamă. Că te pui și vorbeșrti în locul lor este numai abuz, dar nu pare primul la dumneata. Mai bine ți-ai vedea de ce te pricepi – căci până și la securisme o dai se vede în bară. Vrei să agiți naivii cu inepții.

 145. II.Intern.In primul rand economia a prosperat existand creştere continuă a PIB, un nivel al şomajului istoric de scăzut, totul intrerupt de pandemia lui Bill gates si a OMS.Desi a promis noi locuri de muncă pentru clasa muncitoare, să stimuleze industria prelucrătoare naţională şi să descurajeze companiile să-şi delocalizeze activităţile,a fost acuzat ca „renunţa la locul de lider al multilateralismului”.Reforma sa fiscala de reducere a impozitelor pt.”corporatii’-cei bogati” a avut in vedere tocmai intarirea corporatiilor autohtone in fata concurentei chineze.In sanatate a suferit un esec cu abrogarea Obamacare,datorita Curtii Supreme desi a propus un alt sistem alternativ-NET,pt.cei saraci.In social nu accepta LGBT, pe care s-a străduit să le limiteze în cei patru ani de preşedinţie ,este antiavort si crestin”in SUA religia se afla sub asalt”.In migratie,nu vrea ca Biden sa”reafirme valorile Americii ca naţiune de imigranţi”,fiind imp.imigraţiei ilegale ,50.000 de straini se stabilesc in fiecare an in SUA.In ceea ce priveste discriminările rasiale in SUA este o problema cruciala. Dl Trump a numit mişcarea Black Lives Matter „simbol al urii” si asa este ,el s-s opus ferm diminuării fondurilor serviciilor de poliţie. PS.Dupa ce au mancat secole albii si negrii din aceiasi halca, au construit s-au trezit dusmani datorita ideologiilor perverse potrivit carora „sudul ar fi confederat,urmasul stapanilor de „sclavi”,iar Nordul-„discriminat”.DC Columbia Washington un district aproape total locuit de negrii,are ceva cu Confederatii si Confedaratia ,cu Rev.Americana si cele 13 state „originare” vor sa dicteze celorlalte ,ce si cum !Toate temele,sub D Trump vor fi invers duse mai departe,reflectand lupta dintre dintre conservatori si progresisti,dintre normalitate si political corect,dintre omul nou irational si omul rational,echilibrat.Ma tem ca AMerica nu se va face bine sub Biden.

 146. „Dionisie”, oricat ti-ai accentua balbaiala nativa tot te demasti ca fiind „Ion…prostul satului/campului…Acatrinei”!!!
  De ani de zile neuronul tau defect nu dejecteaza alt cretinism decat ala cu „marii istorici” si faptul ca v-am demonstrat
  cum au fost majoritatea legendati din Rusia Sovietica-URSS, respectiv din vechi familii de ILEGALI MARXISTI/BOLSEVICI nu are cum sa va mobilizeze activitatea craniana imperceptibila! „Istoricii” falsificatori pe care-i invoci sunt de teapa lu’
  Generalul din Padurea Faget si faptul ca declari ca nu esti din „Faget” iti arata cretinismul, gen etic, caci cele doua gasti securiste din aceasta „Padure”(e o metafora cu trimitere la Padurea Baneasa, analfabet functional!) de „stanga” si de „dreapta” nu sunt create doar prin inhaitarea exclusiva a unor clujeni/ardeleni, participand si moldoveni, olteni si banateni…

 147. Leana ne ține cu știri din presa timpului, pe care le știe orice cititor, Charlie cu aiurelile lui. Nu aveți ceva de lucru? Este destul de făcut la asfaltare, la îngrijit grădina, la ajutat oamenii necăjiți. Pierdem titmpul și nici măcar nu suntem la subiect. Se discută o schimbare în lume, iar voi îi dați cu ceea ce se știe sau cu ceea ce nimeni nu acceptă, fiind aiureli. Nu ar fi bună curățenia și la subsoluri?

 148. „Dana”, tare nesimtiti sunteti voi astia prostacii multiplicati prin clonari intensive sa apareti asa, prin rotatie ca sa creada lumea ca sunteti adevarate „Brigazi internationale”…Atat „ileana”, cat si „Ileana Rollason au ceva in cap si sunt
  cultivate, spre deosebire de tine „Dana, piciorus de miriapod(Securitate!)”!!! Romanii uita, pocitanie bolsevica fanatica,
  de aceea trebuie sa li se aduca tot timpul aminte…E prima oara cand dejectezi ceva personal, ca doar cretinismul cu subsolurile te-a definit de la prima postare ca „Ion…prostalaul satului…Acatrinei” si anume ca „se vorbeste de o schimbare in Lume” adica de victoria „Revolutiei Mondiale” cu arma biologica, VIRUSUL BOLSEVIC CHINEZ-COMINTERNIST…
  Generalul arde sa-si vada incununata lupta de-o viata pe toate meridianele pentru Cauza, sa stie ca a lasat ceva palpabil
  in urma, Planeta Maimutelor care ciugulesc din palmele Initiatilor, nu MACULATURA cat un hectar de padure defrisata de
  camaradul legendat ca miliardar, Schwein Hofer…

 149. @sociolog Dumitru Ionascu (I): De ce „postaci”? „comentator”, nu „postac”. Fii politicos, daca vrei sa-ti dovedesti pregatirea profesionala. Ai dreptate ca-n Vest, lumea ori se-abtine de la comentarii, ori ca sunt foarte scurte. „Ad hominem”: tu însusti oferi premisele, când începi prin a spune ca esti „sociolog”. „Noblete” de studii. Pe care, însa, trebuie s-o si sa le dovedesti. Ia-n calcul cadrele istorice: în ’45, românii, abia sacrificati pe fronturi, erau si-n colibe, subterane-n general, si analfabeti, si plini de tot felul de boli. O societate abia de-atuncea începând sa se construiasca. Pâna atuncea, nici o coeziune sociala. Nici vorba de „societate”, asadar. De triburi, razlete (satele, comunitatile nationale, care nu comunicau între ele, ba chiar se urau, boieri vs ceva investitori, straini, mai ales, da, „societate”, nu. Mahalale si plebe. „Deplorabilii” Hitlericii Clinton). Institutii putine, pentru ca, dupa ’89, s-ajunga pletora, însa forma fara fond si TROTZKISM (la Coposu, mai ales, PNTCD, în general. Pioni diversionisti, distructivi). Revenind: familiile si scoala, dle sociolog, absenta modelului social, înainte de ’45. Orânduirile interbelice (fiindca mai multe, aia civila facându-i loc statului legionar si dicturii lui Antonescu), cu taranii înghesiuti prin fotografii, în costume nationale obligatorii, ca sa „faca frumos”, când era vorba de mestesuguri (croitorie, broderie…) pe care nimeni nu le vedea-n costumul national, si pe cale de disparitie, fiindca asta-i tragedia, si de analfabetismul de masa (la tara, esentialmente, dat fiindca absenta institutiilor statale si-a reperelor civilizatiei: lumina electrica, apa curenta, biblioteca personala).

 150. @socilog Dumitru Ionascu (II): De-acolo si din mahalale + dintr-o Mare Unire boicotata, institutional, de indivizi (PNT, generalmente, fiindca el a fost la manete-naintea dictaturilor, cu care-a si colaborat), si incapabili, si agentii altora (Maniu, Coposu), urlatori ca la teatru, dar xenofobi (România de dupa 1918 fiind multietnica), de-acolo, asadar, si nascându-se legionarii. Brutalitatea, crima, trotzkismul + cainarea de sine, timpi istorici rau defulati, relatii de vecinatate inexistente, imperiile maturate. Si ce-ai fi vrut, când Unio Trium Nationum intrase-n codul genetic al Imperiului Habsburgic? românii, „rasa inferioara” (fiindca si analfabeti, si nespalati), la fel slavilor (ultimii, si mesianici, si trotkisti), conformându-se „modelului” vremii: anarhia. „Progresismul” de care spui = americanii de sute de ani îl revendica. Rezultatele fiind vizibile: lovituri de stat si interventii militare, teritorii imense ale Pamântului, devastate, în numele „libertatii” si „egalitatii” IACOBINE. Promiscuitatea altei „cuceriri a Vestului”, a goanei americanilor în pradarea resurselor naturale ale altora. Si-n privinta MODELELOR, mai, draga (vorba criminalului de Iliescu), scoala, care devenise gratuita si obligatorie dupa 1945, se distruge dupa 1989. Egalitatea (nu tocmai iacobina, din fericire) în drepturi a oamenilor de pâna la 1989 distrugându-se, dupa 1989, si ea, de Dinu Paturica (de la Nastase Adrian la Isarescu si restul, Johannis inclusiv), si analfabeti, si hoti, si tâlhari, si slugarnici, si totalitari. N-ai decât sa te iei de indivizii, ANARHISTI, nu de „postati”, care nu-s decât RECIPIENTE, victimele oligarhiei fara scrupule înstalate la manete dupa’ 89, într-o tara pe cale de disparitie. „Ei confundă ce se petrece azi cu 1990, dacă nu cu 1968, cu 1945 sau mai mult”.

 151. @sociolog Dumitru Ionascu (III): Tipii nu „confunda”. Istoria e repetitiva. Nu se schimba decât generatiile, fiindca omul e muritor. Paradigmele ar fi altele, daca, macar, liderii UNEI generatii ar fi TRUMP, ar avea, adica, scrupule fata de generatiile viitoare. Ori, azi România e mai deposedata decât la 1945. Deposedarea ei începând prin asasinate, la 25 decembrie 1989. Capitalismul. Numai de „libertati” în drepturi nu-i vorba-n ce-l priveste. Monopolismul fiind în plina actualitate, vezi facebook, twitter, etc., MONOPOLURI în stare sa organizeze lovituri de stat (vezi SUA, lovitura de stat împotriva lui Trump, cu tot arsenalul national-socialist, NAZIST: a-l criminaliza pe adversar (Trump)pentru a-l EXTERMINA). @Charlie : multumesc, asemenea.

 152. Ai în pretinsa ta argumentare, Charlie, cel puțin trei lucruri putrede.
  Ataci persoana înainte de a observa ce a zis. Capeți o aparență de radicalism, care nu ține la oamenii cu capul pe umăr. Ține șa inși de statura ta micuță.
  Tu știi de la începutul lumii cine este persoana. Complet fals tot ce perorezi. Nu aveam cum să fiu pocitanie bolșevică, cum zici prostește, căci abia am trecut de 28 de ani. Nu mă prinzi cu asemenea mizerii. Deși sunt conștientă că sunt oamenii la optzeci de ani mai proaspeți în gândire decât tine și decât m ulți efectiv tineri.
  Restul din ce spui, cum ți-a spus-o oricine și-a pierdut timpul cu bazaconiile tale, ține de frontiera dintre impostură, securism, maladie, manipulare a naivilor.
  Observ de mult că te tot lauzi că ai dovedit nu știu ce. Dă-mi și mie datele – editura, revista în care ai publicat ce ai publicat. Așa este corect. Să nu pierdem ocazia de a citit o dovedire pe care o tot amintești.

 153. Charlie, nu ingteresează pe nimeni elucubrațiile tale, insultele, mizeriile din care deversezi pentru a te elibera de fantasmele trecutului tău probabil sulfuros.
  Nu realizezi nimic dacă încerci să ne amesteci în hârdăul tău cu moaște comuniste.
  Suntem altă generație, nu pupă ce vrem noi cu măgăriile tale.
  Pentru tine, cuvântul nesimțit este prea puțin, dar imbecil pare mai aproape de statusul tău existențial
  Așteptăm toți să ne dai amănunte despre ”opera” ta: titlu de carte, recenzii, editură, tiraje…
  Iartă-mi cutezanța de a spera că tinerii din generația mea nu vor ajunge ca tine, decrepitul Charlie!

 154. Plec din acest loc maiestuos cu o inimă loială și bucuroasă și un spirit optimist și cu o încredere supremă că, pentru țara noastră și pentru copiii noștri, ceea ce este cel mai bun de abia de acum urmează să vină (the best is yet to come)”, a conchis el.. Într-un fel, sau altul, cât de curând, mă voi întoarce ! Mulțumesc și rămas bun.

  Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii! God bless you, God bless the United States of America!, sunt urările cu care și-a încheiat Trump ultimul discurs de la Casa Albă.

 155. @Dana, @Pro Dana: te poftesc sa nu insulti si înjuri. N-ai decât sa-l inviti pe @Charlie la o cafea, daca ai de vorbit cu el, restul lumii nefiind obligat sa-ti citeasca elucubratiile. Fiindca tu elucubrezi, nu @Charlie. Ce-i aia „hârdau cu moaste comuniste”? Ori „suntem alta generatie” (da, analfabetii de dupa ’89) „nu pupa” (sic!) „ce vrem noi cu magariile tale” (sic!) Te poftesc sa nu insulti magarii, cucoana! Magarul, saracul de el, e animal de tractiune, de povara! Munceste ca sa crapi tu-n tine. Folosit în mine, inclusiv. Tzoapa fara pereche ce te afli! Si de când e @Charlie „decrepit”? daca „decrepit”, n-ar scrie, n-ar fi-n stare sa-si vada claviatura ordinatorului si sa tina minte unde-i fiecare litera! @Dana: de când sunt realizarile asa-zisului „comunism” din România, „mizerii”? Ia sa te fi vazut pe tine ce faceai într-o tara si-nvinsa-n WW2, si-n ruine, si falita, si cu despagubiri de razboi de platit! Si ce legatura între „impostura, securism, maladie, manipularea naivilor”, când le apartin unor categorii mental-cognitive si institutionale diferite? cine-i de vina ca n-ai discernamântul, rigoarea, cultura si detasarea de-a-ti face ordine prin camarile mintii? Si-nvata româneste, cucoana, fiindca scrii de-i faci rau omului : „capeti”(!!!) „o aparenta de radicalism” (!!!)

 156. @Radu Humor : nu-i, cu siguranta, ultimul. Fii atent la Pennsylvania, procesul fiind pe rol la Curtea Suprema, la fel procesului privind organizarea alegerilor din Georgia. Pennsylvania: guvernul statului modifica legile electorale. GUVERNUL. Autoritate ADMINISTRATIVA. Când elaborarea unei legi e de COMPETENTA materiala EXCLUSIVA a AUTORITATII LEGISLATIVE, Congresul statului respectiv. Care n-a fost convocat sa legifereze. Nu stiu daca Trump are cum sa revina, legalmente, al Casa Alba-n urmatorii 4 ani, nu sunt la curent cu amanuntele legislatiei SUA. Va avea, însa, un cuvânt greu în opozitie, mai ales ca Democratii îsi exiba gloabele vechilor administratii, între care pe Robinette-criminalul împotriva umanitatii, si sunt sigura ca Trump va candida pentru a câstiga urmatoarele alegeri si legislative (Congres, Senat), c-un Partid Republican epurat, si viitoarele prezidentiale. „Tomorrow is another day” (Scarlet o’Hara).

 157. Excelent, Radu! Dupa toate cate am vazut noi adica eu si altii ca mine, la firul ierbii, sa plece si sa spuna aceste cuvinte! Cred ca asa se poate defini un POLITICIAN.

 158. Cultivarea prostului gust – nu mai discut proasta creștee, care vă face să nu luați în seamă evidențele de la care pleacă orice cap normal – nu este motiv de autoflatare, Ileana Rollanson și Charlie!
  Luați-vă, mai bine, de mână și faceți-vă o publicație în care să vă debitați bazaconiile și perorațiile. De ce trebuie să parazitați subsoluri la articole pe care nu le citiți, nu le pricepeți, iar dacă ați face-o, le-ați măslui ca să faceți loc la ce vă trece prin minți vădit incoerente? Nimic din ce spuneți nu stă în picioare, dacă omul judecă luând în seamă faptele.
  Dana și pro Dana au dreptate punct cu punct. Este de salutat luarea lor curată, corectă și necesară de poziție.

 159. Am presupus că sunteți o femeie dețteaptă și devreme acasă, așa încât am căutat cine este Ileana Rollason.
  Am ajuns relativ repede la pagina Dumneavoastră de Wikipedia, de unde am aflat așa:
  Vi s-a atras atenția că postările nu trebuie să conțină atacuri la persoană.
  În 7 octombrie 2018 ați fost blocată 24 de ore pentru comportament neadecvat, ”campanie evidentă contra la articolul Petru Groza”.
  Ați fost sfătuită să ”repetați” ce aveți de postat ”la cutia cu nisip”, sub amenințarea că vi se va ridica dreptul de a modifica paginile proiectelor publicate pe Wikipedia dacă- veți continua cu un anume comportament neadecvat.
  Ați fost avertizată, vi s-a dat un avertisment final și în cele din urmă ați fost blocată după o ultimă avertizare, deși ați trimis un mesaj că nu vă descurcați dpdv tehnic, privind cominicareaîn Wikipedia.
  Se pare că sunteți expertă în al doilea război mondial, dar vi s-a atras atenția că diacriticele sunt importante pentru postările pe Wikipedia.
  Cine vrea să aprofundeze personalitatea complexă a perechii de luptă cominternistă a lui Charlie, poate accesa pagina de Wikipedia de mai jos.
  Mă rog, cei tineri nu au trăit ororile războiului și comunismului adus pe tancuri sovietice, cine îi condamnă pe românii care au suferit și supraviețuit acelor vremi, sunt niște proști nerecunoscători.
  Dar, madame Rollason, lumea trăiește în prezent, moaștele comunismului nu ne interesează.
  Dacă ne interesează, punem mîna pe carte, găsim pe Google sau întrebăm istoricii adevărați, reprezentativi și cu operă consolidată.
  Suntem tineri, dar nu suntem proști, madame Rollason!
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Discutie_Utilizator:IleanaRollason

 160. Am căutat cu lumânarea unde a scris Dana că realizările comunismului în România au fost mizerii și cât m-am holbat, nu am găsit nimic.
  Dar, doamnă Rollason, dacă îmi permiteți să mă adresez astfel, poate aveți dioptrii mai mari, poate o lanternă puternică, nu o lumănare ca restul muritorilor ne-membrii ai nomenclaturii comuniste…
  Eu nu vă critic că sunteți rusofilă, căci nici eu nu sunt rusohob.
  Ați văzut, marile caractere făsesc mereu ceva în comun.
  Mai ales cei născuți în comuna primitivă a socialismului multilateral dezvoltat, cum zicea Tovarășu, ucis mișelește în ziua de Crăciun.
  Cred că la moaștele lu Tovavarășu făcea referire Dana, că tor pomenește soțul dumitale de Comintern, bată-l norocul!

 161. @ Profesor din Strasbourg (I): cine te pretinzi, amice, sa te umfli-n pene, când e limpede ca nu esti profesor, n-ai pregatirea! @Wikipedia (adica „Doina Oltului”) : n-am publicat nici un „atac la persoana”, madam. Am fost, dimpotriva, atacata, autorul articolului (despre Denis Buican, daca tin minte), permitându-si sa invoce, fara sa si marturisesca, dogma unui „comunism criminal, cu zeci de milioane de morti”, etc. Buican fiind una din curelele de transmisie ale dogmei. Am sa depun plângere împotriva wikipedia, adun dovezi, desi sunt greu de gasit sediul ei social si numele angajatilor, fiindca intreprinderea nu-i benevola, asa cum se lauda, „scrisa de cititori”. Se hraneste, dimpotriva, dintr-o evaziune fiscala MASIVA si din intoxul „totalitarismului”(Hannah Arendt, Stéphane Courtois – acelasi care face „pelerinaje” la „monumentul „eroilor anticomunisti” (citeste „legionari”) de la Satu-Mare. Si-n loc de „pelerinaje”, citeste „chefuri la manastire”. Omul fiind adânc marcat de Revolutia lui Franceza, pe care-o stie bine, nu-i vorba, dar care, desi imitata, n-a produs, asa cum ar fi vrut individul cu madama lui Arendt cu tot (ba chiar si Cioroianu, din România), la imitatori (Trotzki, sosie a lui Robespierre) acelasi fanatism, si nici acelasi tip si numar de victime.

 162. @Wikipedia (II): „Ororile comunismului”: esti serioasa, „Doina Oltului”? Când tarile estice fusesera aduse la ruina de WW2 si trebuiau reconstruite, si când Stalin e pedepsit pentru a nu fi vrut sa semneze Acordul de la Bretton Woods, $ ca moneda de rezerva bancara internationala, adica, dupa Marele Razboi de Eliberare a Patriei, sumisiunea la SUA! Fiindca tipul asa a ajuns un „tiran”, si victimele razboaielor de cotropire a Rusiei bolsevice, dupa razboaiele civile si dupa WW1 – între care, de catre polonezi, fiindca TIPII, cotropitorii, au fost închisi în gulaguri! fara sa fi-nvatat minte! – si victimele razboaielor de cotropire a Rusiei devenite bolsevice, batjocorite! Si de cine! de ciocoii vechi si noi, autori ai Holomodorului din Ucraina, de pilda, de prometeisti, în Polonia, si de descendenti ai fanaticilor legionari, in România! Pune-te la punct privind prometeismul polonez, înainte de-a vorbi de „ororile comunismului”, madam Doina Oltului! -, s-au transformat, si ele, în „victime ale … comunismului”. Când, cucoana, comunismul s-a inventat în Franta (liberté, EGALITE, fraternité!). Wikipedia enunta una despre „comunism”, si UCLA, altceva. Ori, la UCLA e-o incontestabila scoala de sovietologici, nu à la Conquest, care nu stia nici ruseste, si nici nu citise piese de arhiva. Wikipedia fiind o institutie POLITICA, AMERICANA (inventatorul ei având si-o fundatie, à la Soros, cu care si-i mâna-n mâna), si „benevolii” ei din România, împânziti de „Hannah Arendt-isti, Stéphane Courois”isti.

 163. @Profesor din Strasburg, ps : încurajezi semidoctismul, distrugerea, prin absenta logicii-n gândire si-a unui elementar exercitiu stilistic, a limbii române, pe de-o parte, si, pe de alta, îti bati joc de animale, esti pervers. Mitocan, „fiinta superioara”, vârându-se-n ciorba fara motiv, si dând cu ciomagul, din placerea sadica de-a face rau, de-a proslavi semidoctismul unei sau unor @Dana. Halal.

 164. De unde faceți voi, Ileaana Roll, Charlie și alte specimene, pe oricine are opinie contrară bazaconiile voastre, „semidoct” și orice? Cine vă dă acest drept? Care este de fapt „cultura” voastră – afară de pornirea oarbă a unor instrumente securiste, ce se ascund acum la subsolul principalelor articole din ziare? trebuie ca cineva să dea examen cu voi? De unde stupizeniile?
  Și Dana și Pro Dana și numeroși alții au dreptate să apere dezbaterea onestă, calificată, contra farsorilor de orice fel. Toți vă sunt superiori profesional, civic, moral. Tot discutați istoria, dar fără pregătire. Nu ați ajuns nici măcar la tălpile comuniștilor, social-democraților, țărăniștilor, democraților din România de ieri și de azi!

 165. Ideia d e baza articolului este ” Conform globalismului, politicile sociale, democratizarea, dezvoltarea ar ieși din atributele statelor naționale și s-ar decide de acum din anumite centre ale lumii. Tot ce le-ar rămâne de făcut națiunilor ar fi să-și deschidă frontierele și să se supună.Ideologia globalismului dă de furcă și în zilele noastre. Unii cred, evident fals, că am fi la “sfârșitul istoriei” și nu ar mai fi nimic de schimbat. George Soros s-a pus în fruntea acestei optici și o reprezintă în zilele noastre”.Se face referire si la Romania,politici sociale schioape,problema de „baza”fiind pensiile si salariile lumpen-proletariatului si pensionarilor saraci, democratizarea prin sabotarea de catre „deep state”a democratiei securitatea intervenind in Justitie subordonarea justiției față de serviciile secrete ,”dezvoltare” cu ochii la UE-prin imprumuturi masive la banci:avem USR+Plus minoritar in frunte .Trump a vrut sa corecteze globalizarea ,nationalist a facut o bresa adinca, astupata acum de Biden,cu prisosinta.Trump a dat o gura de oxigen omenirii in speranta ei ca serpilienii nu vor invinge.Si aici pe forum se despart apele, @Dana,@Multescu@sociologul etc.nu aduc contrargumente ci in conditia lor dicutabila,cu convingerile lor, provoaca controverse, ataca si n-au nici-o ideie a lor proprie,nu suntem sociologi,istorici etc.ci unici fiecare in unicitatea sa de a se exprima .polemica necesara,dar nu asa.Articolul este mare ,izvor de idei,pacat,sunt curioasa cum va argumenta dl.ilozof Marga, intoarcerea la 180 de grade a lui Biden, un serpilian globalist ,scriind Istoria chiar in aceste zile sub ochiii nostri:sfrtecarea umanitatii, disensiunile ei,polarizarea natiunilor,reluarea asaltului globalist impotriva umanitatii si civilizatiei.

 166. @Secera si Ciocanul (I): citeste înca o data ce-au scris „Dana”/”Pro-Dana”, în loc sa-ti pui ochelari de cal. @Dana: „Nu aveam cum să fiu pocitanie (!!!) bolșevică (!!!), cum zici prostește, căci abia am trecut de 28 de ani. Nu mă prinzi cu asemenea mizerii” (!!!). Profesie de credinta fascista. „Nu realizezi nimic dacă încerci să ne amesteci în hârdăul tău cu moaște comuniste”. Profesie de credinta fascista. Ma-ngrozeste haosul pe care l-ar produce individa, fizic si moral, daca-ntr-un grup, daca lider (anarhist) de opinie. Final apoteotic (=semidoctismul glorificat): „Suntem altă generație, nu pupă ce vrem noi cu măgăriile tale”. Simptoamele @Dana-@ProDana = al BLACK LIVES MATTER, SUA, raspândit si-n EUROPA. Asociat simptoamelor „CANCEL CULTURE”, tot din SUA venite. Extrema stânga anarhica : praf si pulbere sa se-aleaga de cultura si civilizatie. Ruine. Bibliografie, bombardamentele SUA asupra Irakului, unul din leaganele culturii si civilizatiei mondiale, si asupra Siriei, la fel. În România, „Piata Universitatii”, Coposu. Autor moral al anarhiei, al resurectiei legionarismului în România. + Nastase Adrian si complicii (distrugerea industriei, „restituiri” ilegale si imorale ale patrimoniului imobiliar al tarii, desi România câstigase Afacerea Optantilor si-si cumparase Transilvania cu 164 de tone de aur masiv, etc.). De ASTA E VORBA. ASTA aperi tu.

 167. @Secera Si Ciocanul (II): Când asa zisul „comunism” din România N-A DISTRUS (era vorba de reconstructia unei tari în ruine, dupa un WW2 teribil. Ca reconstructia nu s-a putut face-n întregime, din cauza de bani, fiind alta poveste). Dupa ’89, însa, distrugrea tarii devenind un virus. O ideologie. A la perioada interbelica, în care România tot colonie americana ajunsese. Proprietatea de stat, distrusa, cladirile si monumentele istorice, la fel, prin „privatizari”, citeste „palate si conace devastate, lasate-n paragina, când, pâna-n ’89 fusesera scoli sau primarii. Sedii de institutii de stat, în orice caz. Sub motivul (UNIC ÎN EUROPA! Nastase si complicii tradâdându-si tara la mare, si nepedepsiti), al „restitutio in integrum” (sic! si cui? NIMANUI, mii de escroci pretinzându-se-n „drepturi” si facând obiectul unor procese care priveaza restaurarile, cât timp instanta nu-i declara impostori, procese cu desfasurare lunga (expertize, etc., „restituiri”, asadar, unor escroci (c-asa-i în „statul de drept”, nu-i asa!) si colaboratorilor nazistilor din România. Alte tari „despagubind” cu ceva bani fosti proprietari, si-atâta. Patrimoniul lor arhitectonic ramânând întreg si fiind protejat, necazând în ruina. Nu ca-n România, în care, prin impozitele si taxele latite 45 de ani, românii-si cumparasera patrimoniul nationalizat la 1948.Si cine-i agentul distructiv, viermele? eu sau national-socialistii de Nastase Adrian + complicii + Isarescu, individ care pune leul sa joace tumbe, prin ’90-’91, i-l „ofera” lui SOROS, ca sa fie sigur de distrugerea tarii?!!!. Industria, asa-zicând „privatizata”, adica distrusa.

 168. @Secera si Ciocanul (III): CAP-urile distruse, si ele, cu sistemele lor de irigatii cu tot, când pamântul României e secetos, ba chiar nisipos, si trebuia salvat, nu batut joc de el. Centrala nucleara de la Cernavoda. Alt desastru dupa 1989. Drumurile, podurile, soselele, caile ferate. Podul Anghel Saligny. Constanta ca oras, Casinoul si portul Constanta. ETC, ETC. Toate, bine-ntretinute si aducându-i venituri tarii, în „comunism”. Nu-i vorba de „sovietici”. Care-n România n-au stat decât pâna-n ’56, ocupatie dat fiind primii trei ani ai WW2, când România lupta alaturi de Germania nazista. Ori, SUA si-acuma sunt în Europa Vestica, au baze militare, de unde nu pleca, DIMPOTRIVA, la 80 de ani de la WW2. Americanii „pe tancuri” intrând în Europa, e adevarat. Ce ma deranjeaza, în România, e procesul de intentie UNIDIRECTIONAL al unor ocupari teritoriale. @”Secera si Ciocanul”, „Nomenclatura comunista”, într-adevar. Tipii n-avusesera, înitial, scoala. Veneau de foarte de jos. Numai ca statul român a rezistat. Si datorita lor, care s-au apucat sa se scoleasca, si datorita echipelor de tehnicieni, de înalti functionari, economisti, oameni de cultura, cercetatori, etc., despre care, azi, nu se vorbeste, si care-au mentinut institutiile-n România. Rau distruse, de altfel, si de razboi, si-nainte, de pigmeii politici inculti de Maniu-Coposu si dictaturile legionara-Antonescu. Cititi documentele vremii, sa va faceti o idee de atitudinile unui Maniu în Camera si ca Prim Ministru. Tradatoare. Începând cu Adunarea de la Alba Iulia, unde, programatic, nu era prezent. Si-apropo de nomenclaturi : aia „comunista nu ti-a placut, dar ce-a fost înaintea WW2 si ce-a urmat dupa 1989, jaful tarii, de catre nomenclaturile „necomuniste” ti-a convenit si-ti convine? Privind incarcarile tale de-a fi ironic, nu-ti reusesc. „Cei născuți în comuna primitivă a socialismului multilateral dezvoltat”, nu zau!

 169. @Secera si Ciocanul (IV): „Nascuti în comuna primitiva”. CINE-A ELECTRIFICAT ROMÄNIA, desteptule, si SCOS-O din „COMUNA PRIMITIVA”, daca nu santierele „comunismului”? Cine-a construit centralele electrice de la Bicaz, Arges, Cernavoda, daca nu „comunistii”? cine i-a reconstuit si dezvoltat industria, creat locuri de munca, scapat lumea de bordeie, construit blocuri electrificate si cu apa curenta? „comunistii”. Cine-a declarat învatamântul OBLIGATORIU si GRATUIT, daca nu „comunistii”? lasa-ma cu nazismele induse de ramasitele internationale ale tipilor, cu subteranele lor ideologice, între care, xenofobia. Nu de „rusofilie” ori „rusofobie” e vorba aicea! e vorba de MODELE sociale: ori, perioada interbelica si ulterioara au fost ale INDUSTRIALIZARILOR, si PESTE TOT. România nefacând, nici ea, exceptie. Ca România a cazut în cursa $ ca moneda de rezerva mondiala (= împrumuturi în $, dobânzi în $, speculatii bursiere – Soros a si „pariat” în bursa pe datoria României, daca asta-ti spune ceva! la fel cum acuma „bursele ajung la culmi, dupa alegerea lui Robinette”! Si stii de ce? fiindca tipul, anarhisto-national-socialist ca ideologie (lovituri de stat, razboie, devastari), e si keynesian. SUA vor face, asadar, sub domnia individului, alte împumuturi faraminoase, adunate la alea deja de neplatit de pâna acuma. Ori, speculatorii bursieri se delecteaza, îsi fac, din asa ceva, averi uriase. Vezi covid, care i-a miliardarizat si mai zdravan pe miliardari. Ceausescu, o data „prins” în pariurile speculatorilor bursieri, a tinut mortis sa-i plateasca României, datoriile. Lucru care l-a costat viata. Cu rezultatul ca, dupa’89, România-si înceteaza existenta.

 170. @Secera si Ciocanul (V): ps nu sunt casatorita cu @Charlie, pe care te si sfatuiesc sa-l citesti cu atentie, fiindca tipul, cultivat, scrie, bine, histrionic. Mesajele lui, DACA citite cu atentie, sunt pertinente. Are dreptate privind comunismul în oglinda al Comisiei Europene, etc., etc. Numai ca, pentru a-l pricepe, tu însuti ai nevoie de-o cultura solida. Nu à la @Dana, @Pro-Dana si laudatorii (între care, asa-zisul „profesor” din „Strasbourg”, si eterna lasha de Doina Oltului (semnând, acuma, „Wikipedia”. Doar-doar m-o teroriza. Matricea tipei nefiind decât Teroarea, cu apanasul ei, delatiunea. Totaliraism în lege, cu alte cuvinte). Te sfatuiesc s-o citesti pe Catherine Verdery, americanca, antropologa, venind si stând în România, înainte de ’89, sa vezi cum descrierea ei a „comunismului” românesc deloc nu coincide cu aia din „wikipedia” national-socialista, Hannaharendt-ista. Ori, România de dupa 1944, cum bine spune Verdery, n-a fost totalitara. Ca alta individa, madam Durandin, frantuzoaica, apropiata de GDS-SOROS, si-a inventat, din cauza propriei doctrine national-socialiste, pentru România, un inexistent „national-comunism”, fiind alta poveste. Ce face Durandin tinând tot de doctrina Black Lives Matter = distruge-ti tinta (cultura si civilizatia). Îngenungheaza-i pe aparatorii lor. Violeza-i. Striveste-i. Nici numale sa nu le ramâna. CANCEL CULTURE. Doctrina rasarind în anii ’60-’70, în SUA anarhiste, si de-atuncea, tot „înflorind”, pâna la excrescentele teribile de-acuma. @cetatean bucurestean: esti înc-un produs al Black Lives Matter-Soros. @ ileana: de acord. „Globalism” = ia sa vad ce mai pot sa fur, ce mai pot si pe unde sa devastez?” Robinette si „schimbarea”. În loc de-o bomba, arunca doua. Fiindca „inconstient”, bolnav de-Alzeimer. Asa ca-nlocuit de Kamala.

 171. Tot la vorbe goale, tot securism, Ilenelor (sau Ileana care semnează cum apucă!)? Nu citiți, se pare. Suntem la un articol despre temele lui Trump, nu despre globalism, care este doar amintit ca temă a fostului președinte. Nu-i de mirare, citiți, cum se vede, din haști în paști, dar vorbiți banalități că nu mai încape! Oricum, dați-vă vouă lecții! Cei mai mulți sunt mai sus decât voi – mult mai sus – în cunoaștere, bună crește, bună cuviință

 172. @Alta Pro Dana : într-adevar. Ca numai tu mai lipseai. Nu eu am deturnat tema articolului, mai baiete, restul interveninentilor au facut-o, fiindca singurul lor subiect (si ala, nestapânit) e România. ps eu n-am pomenit de „securitate”, mai baiete, pe tine te-apuca pandaliile. Si de citit, TU nu citesti. Altfel nu te-ai vârî ca musca-n zar într-un subiect deja-nchis. N-ai decât sa-ti iei „lectii” numai din mahalaua-n care stai, de la lumpenul de-acolo! Buna cuviinta tie-ti lipseste, mai baiete! creatura à la Robinette: dupa ce bombardeaza, dupa ce face una cu pamântul, leaganele culturii omenirii, se mai si pretinde „eliberator”, re-ncarnarea lui Christos. Vezi-ti de treaba, musculitza-necându-te. Incultura, amice, agresivitatea semidoctismului, astea-s amprentele perioadei de dupa 1989 în România, careia-i si apartii. De ce nu te iei de asa-zisul „profesor” din „Strasbourg”, „gigel”, „jardan”, „cititor exigent, „spitfire”, etc., fiind AIA au deturnat articolul lui Marga? fiindca sunt barbati? si cine-ti da voie sa te vâri ca musca-n zar, discriminator, mister incultissim, împotriva unor femei FIINDCA femei? daca nu toxifici nu te simti bine? 7 ani de-acasa, pe care nu-i ai, „cultura” facându-ti-o prin dracu’ ce stie ce lupanar! ai chef de-o plângere penala pentru discriminare? vezi ca se pedepseste zdravan, si ca nu ezit nici o clipa s-o depun! ai priceput? mai ales c-o pui, cu ce esti în stare sa scrii, într-o situatie deplorabila pe maica-ta, si, daca ai, pe nevasta-ta ori amica, limpede fiind ca nici una din ele n-are nimic de-asteptat de la tine. Pentru tine, femeia trebuind sa fie musulmana, ca Principatele Române tot au fost, odinioara, sub otomani : si analfabeta, si numai la bucatarie, si grasa, si-n negru pâna la pamânt, si insultata si batuta de barbat în fata a zece copii!

 173. Ileana Rollason, de ce îl plagiezi non stop pe Charlie?
  Nu vă lasă religia să folosiți diacritice?
  Nu v-au școlarizat gratuit?
  Vi s-a interzis folosirea diacriticelor în lupanarul din Moscova al Cominternului?
  Nu dau bine diacriticele când scrieți MĂMĂLIGĂ? Îl pronunțați ca englezii, ”MAMALIGA”?
  Folosești, cucoană, cuvinte rare, moștenite din timpuri isterice, cum ar fi ”lumpen”, ”lupanar”…
  Eu, cucoană, nu am dat cu dosul prin locurile sfințite de arhanghelii comunismului ancestral și dacă a le înțelege sensul înseamnă a practica religia dumitale aplicată cu fundul la problemele de azi, mai bine lipsă!
  Dacă zici că ai cunoscut-o pe Ana Pauker, zi-ne, cocoană de ea! Zi-ne de Sidorovici, de martirii împușcați în munți și îngropați fără cruce, spune să știe tinerii zăbăuci de azi despre Fenomenul Pitești, condamnă ororile comunismului, nu ridica osanale socialismului de baltă românesc.
  Spui că nu ești nevasta lui Charlie?
  Ar fi bine să fie așa, dar ai o explicație pentru coincidențele care vă unesc într-un mod indestructibil destinele postace?
  Ce spui de antisemitismul manifest al unui anume Radu Humor, în comparație cu ambiția decrepitului Charlie de a salva poporul evreu fără să îi ceară nimeni?
  Tinerii de azi nu sunt proști, cucoană, dar lămurește-i pe ăia care sunt, adică pe gigel, jardan, spitfire, cititor exigent, care este poziția față de guvernarea actuală și viitorul pe care îl întrevezi în salvarea României de faliment?
  Este de ajuns eradicarea pesedeului? Ce punem în loc?
  Cum ai votat cucoană la referendumul pentru familie? Vrei desființarea Secției Speciale? Ce părere ai despre guvernele Iohannis?
  Hai, cucoană, deschide-ne ochii, construiește viitorul cu tinerii de azi, nu mai linge de mucegai idolii tăi comuniști.
  Să mă ierți că am folosit diacritice, eu nu scriu doar pentru Charlie, scriu pentru români.
  Hai, pa! Punct.

 174. @Dana : am depus plângere împotriva ta si-a grupului tau infractional. Asta, ca sa stii. Ce faci si ce spui nu e de suportat, mai ales ca pedepsit, si drastic, penalmente.

 175. Ileana Rollason, pacat ca aduci in acest spatiu niste metode de acum 70 de ani. Tu ai provocat niste reactii corespunzatoare ineptiilor pe care le sustii si tot tu ameninti cu procese! Rusine si jenant!

 176. Și dacă depun și alții plângeri – împotriva ta, Ileana Rollason? Nu vă înțeleg – și mata, și Charlie, și jardan, și zmeu și alte semnături – chiar nu aveți profesie? Nu aveți job? Sau mă înșel – chiar ce faceți prin subsoluri de articole este jobul? Nu puteți lăsa ca oamenii să examineze și reflecteze, fără atacarea cuiva? Cine vă dă dreptul să dați lecții? S-a ieșit de mult din dictatură – la gândit și vorbit este, totuși, liber? Sensul în care merg societățile nu-l stabiliți voi – oamenii au voie să aleagă. De ce nu respectați libertatea de gândire a oamenilor?

 177. Nu te-am citit pâna la capat, nu meriti. Mai ales când faci gafa de neiertat de-a vorbi de „cultura” lui Hitlery Clinton! 4:40, 19.01
  … Si fiindca-mi spui de Yale, cu ce „rezultate” „a studiat” Hitlerica la Yale? acolo a-nvatat sa otraveasca, „arta” lui La Voisin, ori îi sade-n codul genetic? acolo a-nvatat sa voteze, ca … senatoare (de croshetul lui Bill Lewinski) exclusiv pentru interventii armate ale SUA (la fel lui Robinette), pentru toxificarea, dezertificarea Planetei, ca de! astea-i erau capritzurile de paranoica (à la Nancy Pelosi-Nuland)? 14.05 19.01
  Tzoapa fara pereche ce te afli! 17:31. 21.01
  Am sa depun plângere împotriva wikipedia, adun dovezi, desi sunt greu de gasit sediul ei social si numele 1:17 22.01
  de-a proslavi semidoctismul unei sau unor @Dana. Halal. 1.30 22.01
  Profesie de credinta fascista. Ma-ngrozeste haosul pe care l-ar produce individa, fizic si moral, daca-ntr-un grup, daca lider (anarhist) de opinie. Final apoteotic (=semidoctismul glorificat): Simptoamele @Dana-@ProDana = al BLACK LIVES MATTER, SUA, raspândit si-n EUROPA. Asociat simptoamelor „CANCEL CULTURE”, tot din SUA venite. Extrema stânga anarhica : praf si pulbere sa se-aleaga de cultura si civilizatie. Ruine. 13.27 22.01
  @cetatean bucurestean: esti înc-un produs al Black Lives Matter-Soros 14:18 22.01
  De ce nu te iei de asa-zisul „profesor” din „Strasbourg”, „gigel”, „jardan”, „cititor exigent, „spitfire”, etc., fiind AIA au deturnat articolul lui Marga? fiindca sunt barbati? si cine-ti da voie sa te vâri ca musca-n zar, discriminator, mister incultissim, împotriva unor femei FIINDCA femei? daca nu toxifici nu te simti bine? 7 ani de-acasa, pe care nu-i ai, „cultura” facându-ti-o prin dracu’ ce stie ce lupanar! ai chef de-o plângere penala pentru discriminare? vezi ca se pedepseste zdravan 15.05 22.01

 178. Ileana Rollason, modul total jignitor in care se adreseaza charlie unei femei tinere inteleg, Dana, nu te oripileaza? Nu ti se pare discriminatoriu?
  Nu numai ca nu-i amendezi limbajul injurios la adresa unei femei dar prin atitudinea ta partinitoare fata de charlie, ai declansat seria de reactii pentru care te declari mandra ca ai depus plangere penala. Ce sa spun? Rusine!
  Charlie:
  „”Dana”, tare nesimtiti sunteti voi astia prostacii multiplicati prin clonari intensive sa apareti asa, prin rotatie ca sa creada lumea ca sunteti adevarate „Brigazi internationale”…„Dana, piciorus de miriapod(Securitate!)”!!! Romanii uita, pocitanie bolsevica fanatica,
  de aceea trebuie sa li se aduca tot timpul aminte…E prima oara cand dejectezi ceva personal, ca doar cretinismul cu subsolurile te-a definit de la prima postare ca „Ion…prostalaul satului…Acatrinei”… „

 179. Rollason, poti fi mai explicita? Impotriva cui ai depus plangerea ca sa stie oamenii sa-si ia avocati, sa-si faca apararea…? Pana atunci, dincolo de spicuirile din postarile tale, tu ai jignit sentimentele unor romani atacandu-i pe Maniu, Coposu…

 180. Sa vina Salvarea!!! Sa aducă Prozacul, nitroglicerina și infirmieri și doctori bărbați bine și în putere 🙂 !

 181. Cetățean bucureștean vă întreabă, doamnă Rollason, cine vă dă dreptul să îi numiți pe ceilalți comentatori ”semidocți”, chiar dacă ar fi așa.
  Trebuie să dăm examen de admitere cu Charlie ca să ne permitem alte opinii?
  Rollason, sunteți statuia în viață a civismului universal, acuzator public?
  Personificați Inchiziția morală auto-atribuite?
  Sunt oripilat de părerea dumneavoastră despre marii oameni politici uciși de bestiile comuniste ale timpului, Iuliu Maniu, Coposu, deținuți de conștiință ai regimului stalinist de atunci.
  V-ați opus și nu știm noi?
  Cu bune și rele, ne place sau nu, partidele istorice au făcut România Mare.
  Ce au făcut comuniștii? Au făcut rahatul praf, Rollason, dacă a făcut cineva ceva în țara asta, au făcut-o românii de toate condițiile, de voie bună sau cu pistolul la cap.
  Rollason, nu vă atacă nimeni ”sistemul de valori”, nu vă fură nimeni amintirile, nu vă invidiază nimeni sinapsele ce debitează avalanșe de obscenități istorice și nu cred că atentează cineva la feminitatea dumneavoastră.
  De ce închideți ochii la insultele numitului Charlie la adresa majorității comentatorilor, pentru a-i scârbi să mai posteze?
  Nu sunteți oripilată de comentariile misogine postate de el de-a lungul anilor? Păi, cum?
  Înțeleg, aveți o scară de valori, dar nu vreau să urc pe ea, are trepte putrede!
  Dr. Mulțescu e medic: vă acuză că reprezentați eșecul țării și motivul ținerii ei pe loc. Nu știu cum faceți, dar așa zice.
  Adevărul este unul singur: lumea trăiește în prezent și pentru viitor.
  Cine vrea Istorie documentată, găsește, vă recomand Evenimentul Istoric, cu subiecte inclusiv din perioada dragă dumitale, din surse verificate.
  Rollason, o să fiți satisfăcută.
  Sănătate și gânduri creștinești la toți românii!

 182. @Spicuiri, @Core (I) : va raspund, desi numai pseudonime: plângerea mea se refera la atacurile personale, injuriile, defaimarile, insinuarile, discriminarea si apologia totalitarismului (fascismului) pe care-o fac @Dana si alti vreo doi-trei în „comentariile” lor. La faptul ca ma ataca PERSONAL. @Spicuiri : tipii n-au nevoie de avocati la stadiul asta, si avocatii nu cred sa le fie de folos nici mai târziu, fiindca premeditarea faptelor pe care le-au comis e limpede. Nimic nu-i din „imprudenta”. Poti sa omori pe cineva din imprudenta, dar nu scrii orori „din imprudenta”. Premeditarea, intentia de-a face rau, de-a-njosi pe cineva personal si ca etnie sau rasa, e limpede, apologia totalitarismului fascist e mai mult decât evidenta-n ce-i priveste. Maniu, Coposu : agenti britanici. PNT = anti-românesc. Pseudo-partid, scos de pe scena politica de alegatori, dupa ’89. Guvernarea lui Maniu, complicitatile individului cu legionarii îl acuza drastic (asa zisul „anticomunism” = fascism. Hitler a invadat URSS în numele „anticomunismului”), si condamnarea lui Maniu dupa WW2 = act de justitie. Vinovat, prin provocari bombastice dar lashe, prin atacuri mimetice aiurea – Maniu-Coposu niciodata negândind cu propriul cap. Ori, în anii’30-’40, „vedeta” internationala se chema Hitler- , de dictaturile urmatoare (legionara, mai ales) guvernarilor lui, si de milioane de morti (în WW2, inclusiv).

 183. @Spicuiri, @Core: „Jignit sentimentele unor români”? haida-dé! românii s-au debarasat de respectivii prin alegeri. Si-n ’46, fiindca alegerile din ’46 au fost, contrar acuzelor lui Coposu, libere : lumea nu i-a mai votat pe colaboratorii nazistilor, vinovati si de antrenarea României în razboi ALATURI DE AXA. Hitlery Clinton, etc. Mentin ce-am scris despre individa, si-asta nu te priveste. Nu-i vorba de tine, e vorba de altcineva, si-nca vinovat de crime-mpotriva umanitatii. Cu nimic mai prejos de BLM, miscare rasista (anti-alb), extremista, distructiva. @Core : vad ca-n ce te priveste, nici acuma nu te-ai potolit, nici acuma nu pricepi ce nu trebuie sa faci, nu distingi între bine si rau. Si privindu-l pe @Charlie, ce te-amesteci? are un limbaj colorat, care trebuie decodificat. Si despre mine spune(a) tot feluri de lucruri, unele care-mi si dadeau de gândit. Psihanalist. Fata de tine, care dai cu pumnul, esti agresiv, extrem de violent (inclusiv fiindca incult. Decât sa tot pocnesti anapoda, à la Black Blocks, mai bine cultiva-te). @gigel: ai dreptate. Sa vina sa-i ia pe targa. @Secera si Ciocanul : la fel lui @Core: am sa depun la dosar tot ce-ai scrii, fiindca indamisibil.

 184. Draga Ileana Rollason, fiind tu asa telegrafica in postarea de la 13:22, te rog sa detaliezi cu ce te-a suparat Core? Ceilalti colegi si-au exprimat civilizat parerile dar se pare ca cine te-a suparat mai tare, este Core.

 185. Ileana Rollason, eu nu am fost „taranista”, nu eram pe vremea aceea, nici parintii mei nu au fost dar foarte multi romani au avut parinti, bunici in PNT, unii au apucat si vremea de dupa ’89 dar multi, prea multi au murit in inchisorile comuniste, fara sa se stie unde le sunt mormintele. Maniu am citit ca a murit chinuit, Coposu, era o umbra de om dupa ’89 si vii tu si spui ca au fost niste ticalosi?
  Daca ai trait acele vremuri si ai adevarurile tale, nu inseamna ca trebuie sa ma obligi pe mine sa le accept ca pe niste dogme. Nici nu inseamna ca trebuie sa accept jignirile tale sau ale lui charlie la adresa unor colegi de comentarii pentru ca eu cred si in definitia democratiei data de Ion Ratiu si in zicerea ca cine tace consimte. Adica sa tac ca pe vremea comunistilor ca ma ameninti tu si tu si Charlie sa-mi jigniti colegii de comentarii si pe autorii articolelor si eu sa pun capul in pamant si sa-mi astup urechile?

 186. „Iuliu Maniu a avut un rol hotărâtor în realizarea Unirii Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918, dar discursul său de la Alba Iulia şi contribuţia marelui om politic ţărănist au fost trecute sub tăcere în perioada comunistă pentru că nu i se putea ierta faptul că după al doilea război mondial el a fost unul dintre simbolurile rezistenţei anticomuniste din România.

  Unul dintre cele mai puţin cunoscute episoade din primul război mondial este ocuparea Vienei de către regimentele româneşti, conduse de Iuliu Maniu, pentru a împiedica instaurarea bolşevismului.

  Potrivit istoricului Apostol Stan, Iuliu Maniu s-a oferit să asigure ordinea la Viena, unde, ” izbucnind greva generală care cuprinsese inclusiv poliţia oraşului, se înregistrau – în august 1918 – agresiuni, furturi, violuri şi tâlhării. El se baza pe soldaţii români din capitala austriacă, ramaşi neatinşi de contagiunea bolşevică sau pacifistă”.”
  Cum sa cred acuzatiile tale la adresa lui Maniu, Ileana Rollason? Istoria vorbeste!

 187. „În cei 8 ani de închisoare de la Râmnicu-Sărat, în condiţii de izolare absolută, cât nu a vorbit cu nimeni, a uitat pur şi simplu să vorbească. Coardele vocale pur și simplu nu îl mai ascultau. La ieşirea din închisoare, Corneliu Coposu a recunoscut că a fost nevoit să reînveţe să pronunţe noţiuni elementare, precum bebelușii. Iar frazele erau o mare problemă, pentru că trebuiau îmbinate cuvinte între ele şi coardele vocale nu voiau să asculte de comenzi. Condamnarea la tăcere s-a vrut a fi suprema pedeapsă prin care să se ajungă la dezumanizare şi obedienţă totală faţă de noile structuri.”
  Cum sa-ti accept elucubratiile referitoare la adresa unui martir, Ileana Rollason? Tu vrei sa ma condamni la tacere?

 188. @core (I): autocritica, care va lipseste tuturor. Extremismul, fascismul. Necunoasterea istoriei. Lipsa culturii, în general. Nu uita ca Ratiu, fondatorul Cotidianului, desi PNT, a fost altceva decât Maniu-Coposu. Diplomat, în primul rând. Om calatorit din copilarie, si descendent al unui Memorandist. Fata de ultimii doi, vârâti în cioba fascismului. @Core: ce scrie e mai putin grav decât ce-a scris @Dana (summum-ul) la adresa mea. Il citez: „Personificați Inchiziția morală auto-atribuite?” (ce-l apuca?). „Oripilat de parerea dvs despre marii oameni politici” (?! nu, zau!), „ucisi de bestiile comuniste ale timpului” (= fascism, extremism. + ca tipii-si meritau închisoarea, nici vorba de „Memorandisti”, care-au fost altceva. De-aia au si resuit. Maniu, în schimb, vine la Bucuresti cu toata-ncarcatura provinciala, cu uri si incompetenta, fiindca nu era format sa conduca o tara. Gargarisea, à la Gagamitza Dandanache, si, vezi mai sus, despre mimetismul individului + ca faimoasele „închisori” au fost construite la vremea Mariei Thereza. Daca respectivul @Core s-ar fi revoltat pentru Horia, Closca si Crisan, mi-ar fi câstigat stima, pentru Maniu-Coposu, nu. „Sunt oripilat de părerea dumneavoastră despre marii oameni politici uciși de bestiile comuniste ale timpului, Iuliu Maniu, Coposu, deținuți de conștiință ai regimului stalinist de atunci”.Stalin = a fost sincer iubit de compatrioti, care si plângeau la moartea tipului. Diabolizat de SUA (la fel lui Putin), cu interes strategic. A electrificat si industrializat URSS si construit locuinte pentru vagabonzi (traditionali, în Rusia, pâna la Stalin), cersetori, la Moscova, mai ales (satul nu mai producea, „moda” fiind industrializarea, lucru care s-a-ntâmplat si-n SUA = saracirea unei parti imense a populatiei, fermieri deja precari, vezi centrul SUA, centrul tarii si Siberia, în Rusia, depopulate).

 189. @core (II): „Partidele istorice au facut România mare”, fals! LIBERALII au facut-o, fiindca taranistii au sabotat-o. Maniu n-a fost, „din principiu”, la Alba Iulia. „nu vă invidiază nimeni sinapsele ce debitează avalanșe de obscenități istorice, și nu cred că atentează cineva la feminitatea dumneavoastră” (în afara de insultele precedente, ce-are tipul cu „feminitatea” mea”? „Aveți o scară de valori, dar nu vreau să urc pe ea, are trepte putrede!””Dr. Mulțescu e medic: vă acuză că reprezentați eșecul țării și motivul ținerii ei pe loc”.I-auzi! acuze personale, si publice, si din partea numitului Multescu, si-a lui @Core, fapte inadmisibile. Bine-nteles ca-i vorba de calomnii, mai ales ca eu, personal, nu sunt un „esec”, si ca nu sunt, si nici – spre diferenta de Maniu-Coposu, etc., si aia de dupa ’89 -, n-am fost în vreo ierarhie politico-administrativa, sa fi sabotat tara, fie prin incompetenta, fie deliberat. Nu sunt nici Iliescu-Stanculescu-Petre Roman-Voican Voiculescu…, nici Nastase Adrian, Isarescu, Basescu, Johannis, cu clicile lor cu tot.

 190. @core (III): Maniu si coardele lui vocale. Putin îmi pasa. + ca nu-i adevarat ca si-ar fi pierdut vocea din cauza-nchisorii. Povestea tine de martirizarea prin orice mijloace a fasistilor, de catre alti fascisti. Coposu, la fel. Stia perfect de bine sa-mproste, cu toate cuvintele posibile, în toti aia care nu se contaminasera de fascismul lui „anti-comunist”. Maniu : n-a fost militar niciodata. Si ce „ocupare a … Vienei(sic!, în tara n-avea treaba, individul? cine-i dadea dreptul sa se amestece unde nu-i firbea oala? „Greva generala la Viena, furturi, tâlharii”, si la ce-asteptai, când se dezagrega un Imperiu? asa s-a-ntâmplat si la Revolutia Franceza, ba chiar si mai rau. Si la Revolutia din Octombrie, desi nu la proportiile Revolutiei Franceze. Povestea cu „mortii-n închisorile comuniste” = intox URIAS, în primul rpand ca ele fusesera construite-n SECOLUL AL XVIIILEA, si-n al doilea, ca tipii-nchisi acolo, dupa WW2, fusesera fie colaboratori (de tipul Maniu) ai fascismului, legionarilor, fie legionari vinovati de atentate în grup constituit, de sabotarea unei ordini sociale RECUNOSCUTE DE ONU. Violenta, crimele pe care le-au comis i-au condamnat, nu altceva. Daca „Memorandisti” si necolaboratori la dezastrul tarii – cu legionarii, cu totii împingând tara-n WW2 alaturi de Axa -, ar fi câstigat.

 191. Să revenim la subiect, mai bine zis la ce urmează după Trump, deci la Biden :

  Iată compoziția guvernului Biden. “Great Reset” poate începe cu o compoziție mărită a primului guvern bolșevic, care avea în componență evrei doar în proporție de 85 %

  articol din 8 ianuarie 2021

  Great Reset poate să înceapă cu compoziția actualizată a primului guvern bolșevic, în care 85 la sută din membri erau evrei sioniști. Nu mai este loc de aproximări într-un moment atât de critic, toate ministerele strategice din SUA o să fie dirijate de Israel:
  – Ministrul Justiției este evreul Merrick Garland (Horwitz), după ce procurorul general în administrația Trump era evreul William Barr. Acesta o să ducă cea mai mare epurare împotriva albilor din istoria SUA;
  – Ministerul Finanțelor o să fie în mâinile evreicei poloneze Janet Yellen, care o să-i succedeze bancherului evreu Steven Mnuchin. Aceasta o să fie responsabilă cu distrugerea finală e economiei reale (economia productivă și încă independentă) în profitul giga-monopolului digital 2.0 (GAFAM) controlat de evrei. Această distrugere finală o să înceapă puțin după 20 ianuarie, când o să fie decretată cea mai brutală carantină din istoria omenirii;
  – Ministerul Afacerilor Externe (Secretary of State) îi revine evreului Anthony Blinken. Partizan imperialist, nu e degeaba evreu. O să se folosească de Armata SUA pentru a impune dictatura evreilorla scară planetară. Dorește de asemenea o invazie în Siria pentru a instala un regim jihadist în slujba Israelului;

  – Ministerul de Interne (Secretary of Homeland Security) o să-i revină evreului Alejandro Mayorkas, care o să aibă ca misiune distrugerea tuturor organizațiilor patriotice din SUA succeptibile să producă opoziție Partidului Central sau următoarelor alegeri;

 192. II
  – Direcția Informațiilor Interne (Director of National Intelligence) o să fie condusă de evreica Avril Haines, a cărei misiune se va desfășura în jurul spionării organizațiilor albe în vederea distrugerii lor, sub supervizarea atentă a evreului Alejandro Mayorkas;
  Operațiunile de la Casa Albă vor fi coordonate de evreul Ron Klain. Acesta o să ia toate deciziile oficiale și strategice în contul Israelului, iar Biden o să le semneze fără stres.
  După cum știu cititorii noștri, revoluția marxistă aflată în desfășurare sub masca unei urgențe sanitare este asociată cu înșelăciunea climatică pentru stabilirea colectivismului „verde”, ceea ce o să le permită evreilor să realizeze cel mai mare transfer de avere din istoria omenirii. Evreul John Kerry a fost numit să coordoneze această politică economică sub acoperire „verde”.
  Pentru a ne asigura că nimeni nu va numi acest articol un „delir conspirativ”, trebuie doar să cităm cea mai autorizată presă de stânga din SUA în această privință. Ea recunoaște că noua abordare a Casei Albe este o politică revendicată de democrații din lumea întreagă, fiind descrisă de presă drept „radicală”, dar necesară (evreilor proprietari ai giga-monopolului GAFAM).
  Care este următoarea acțiune majoră a ZOG (Guvernul Mondial) care va fi preluată imediat de ATGOR ? Vaccinare obligatorie pentru toți. Până atunci, o să fie decretat al patrulea val de Covid-19 și cea mai radicală carantinare cunoscută până acum.

 193. Pt. Ileana Rollason :
  Îmi pare rău să mă despart de dvs. mai ales că am avut chiar câteva aprecieri reciproce, dar odată cu linșarea unor martiri -nici faptul că au zăcut în închisoare atâta amar de ani , nu v-a făcut măcar să nu le mai aduceți în discuție eventualele greșeli , în viziunea dvs. , bine-nțeles și să-i atacați ca pe cei mai odioși criminali, dintre care unii vă scapă, cred că cu bună știință , sunt opinii peste care nu pot trece, nici vorbă să mă asociez lor !
  Iar asta cu plânsul la moartea lui Stalin, probabil și a lui Dej , mai lipsea și la Ceaușescu, la care regret sincer că m/am bucurat așa mult atunci, m-ați lămurit definitiv !
  P.S.
  Vreau să-i mulțumesc inimoasei ce-și schimbă atât de des pseudonimele, pentru obiectivitatea cu care apără opiniile diferiților comeentatori chiar și atunci când nu este pe deplin de acord cu ele, dar și atunci când sunt atacați, de multe ori nu doar pe nedrept, ci și ca urmare a unor planuri diabolice de care se folosesc de-acum cunoscutele slugi sorosiste de pe aici pentru a deturna subiectul discuțiilor, sau pentru a impune prin repetări insistente niște sloganuri perfide și dușmănoase-n același timp !
  Mulțumesc , Doamnă ! Și-n numele celor care încă nu au făcut-o !

 194. II
  Ca să nu mai amintesc de episodul cu darea-n judecată care , date fiind motivele invocate, pur și simplu m/a oripilat !
  Nu exagerez cu nimic ! Nu credeam să mai avem parte de timpuri pe care se străduie unii să le reînvie din vremuri atât de întunecate pe care le credeam imposibil de readus în dezbatere !
  Dar probabil că nu numai somnul rațiunii, naște monștri ….

 195. „Ce bine că eşti, ce mirare că sunt!
  Doua cântece diferite, lovindu-se amestecându-se,
  Două culori, ce nu s-au văzut niciodată,
  Una foarte jos, întoarsă spre pământ,
  Una foarte sus, aproape ruptă
  În înfrigurata, neasemuită luptă
  A minunii că eşti, a-ntâmplării că sunt” Nichita Stanescu

 196. @Rollason- toate postarile.
  Nu m-am mai uitat aici si acum vazand cum se da in spectacol @Rollasonul, o intreb cu ce drept alogena asta,in sensul ca nu este cetatean roman isi permite sa atace,denigreze Istoria Romaniei, sa spuna despre personalitati politice ca Iuliu Maniu,Cornel Coposu si altii ca au fost „vârâti în cioba fascismului”,in schimb cand @Core spune ca MAniu a fost ucis de comunisti -Oripilat de parerea dvs despre marii oameni politici” c e zice @Rollasonul -(?! nu, zau!),ca a spune ca au fost „ucisi de bestiile comuniste ale timpului” asta inseamna = fascism, extremism. + ca tipii-si meritau închisoarea, nici vorba de „Memorandisti”, care-au fost altceva.Cine esti tu @Rollasoane sa judeci toate astea ?Esti o nomenclaturista alogena ce te-ai refugiat in Franta,dupa ce t-ai imbuibat si ai facut RELE aici,asta esti!Desi alt detracat@Charlie te-a atacat in toate felurile, NU AI ZIS nici pas,deoarece ti-a convenit ca si el a DENIGRAT TOT CE A VRUT-pe N Iorga,pe I>ANtonescu,pe MIHAI EMINESCU,PE Iuliu MANiu ,pe Coposu,ca si tine-tot ce este romanesc-NEINCETAT!Cine sunteti voi alogenilor-tu evreica in franta el udemerist aici,cu ce drept denigrati istoria,Cultura,mintiti cu nerusinare?Cien daca nu Nomenclatura ta din primaverii,cu Tismeneski si altii in frunte ,internationalisti revolutionari agenti ai tuturor l-ati tradat pe N Ceausescu si acum „va plangeti”tot voi, chipurile in c eHAL a ajuns Romania?Desi v-ati aranjat pe viata?Iti spun sa iti vezi d e Franta ta, fara biserici si Dzeu, cu Macron al vostru,nu-ti mai baga nasul sa crezi ca suntem prosti si inculti!Mars,alogena nerusinata!Ia-l si pe Charly!UNDE E TARA TA?Tu nu ai tara,gura sparta si cu tupeu neobrazat!PS.Nu mai face deservicii Ro,taca-ti fleanca de puturoasa !Tu si ai tai ati jecmanit ROmania!Si acum faci”judecati de valoare”,nerusinato!

 197. @Radu Humor
  Te miri ca asta @Rollasonul a plins la moartea lui STalin ,criminalul omenirii si al poporuluir rus,al Rusiei, eu nu ma mir !
  Sustinind ea comunizarea Romaniei odata cu tancurile sovietice venite si bolsevicii adusi la noi, asa a sustinut „reconstructia”ro dupa razboi, ca fiind „saraca si inculta „,noroc cu specialistii sovietici si alogeni adusi-ca si c and terenul era gol,pustiu, Ro nu trecuse ca tara beligeranta cu a doua partiicpar ein razboi,rol nercunoscut de aliatii ce ne-a-u dat pe tava URSSului ca prada si premiu de consolare pt. ca fusese agresata,atacata de Hitler.Aliati care au uitat ca Stalin avea Tratat de negresiune si alianta cu Hitler din 1939,si eu jucau la balul pacii cu Hilter, si-i dadeau Transilvania si basarabia !Ttaucul Stalin ce atrimis la maorte victime mai multe decat facute in al doilea razboi mondial,inclusiv evrei a trimis cu milioanele la moarte, a murit ca un caine,inecat in voma sa, fara sa-i dea-beria -un pahar cu apa-zvarcolindu-se in dureri atroce-pedepsit pt.viata ce a dus-o de criminal!Nu el a electrificat Rusia cum zice @Rollasonul, ci General Motors sau Ford,nu mai retin,bogatiile Rusiei si Rusia a fost vanduta pe 50 de ani catre bancherii masoni americani si europeni pt.cate miliarde au dat lui lenin, Trotzki sa distruga,sa chinuie ,sa destrame Rusia si natiuni intregi cu „revolutia „lor antichristica!

 198. @Radu Hunor.
  Las-o sa dea in judecata!Sa vedem ce dovezi are @Rollasonul ca Iuliu Mnaiu si Coposu si altii au fost „fscisti” sau „legionarii”cu care tot timpul neacuzasine denigreaza precum Insti.Elie Wiesel, din oment ce la Nurnberg,nu s-a stabilit vreun fascism sau hitlerism la adresa legionarilor !Ion ANtonescu a salvat circa 500 mii de evrei ,l-au rapit si inchis rusii, l-au judecat si condamnat la moarte, in timp ce horty a scapat bine mersi prin interventia americanilor !@Rollasonul sustine ca este „jurista”,ce dovezi aduce in sprijinul acestor acuze de „fascism”la adresa personalitatilor politice romanesti ?Nici-una !

 199. „tipii n-au nevoie de avocati la stadiul asta, si avocatii nu cred sa le fie de folos nici mai târziu” 13:15

  Core : vad ca-n ce te priveste, nici acuma nu te-ai potolit, nici acuma nu pricepi ce nu trebuie sa faci, nu distingi între bine si rau. 13:22

  Poate cineva sa traduca?

 200. Lăsați, oameni buni, istoria celor care au studiat istorie și au scris deja în domeniu. Tot ce spuneți – și Ileana, și Charlie, și alții ca ei sunt amatorisme pentru dus de nas naivii.
  Mai grav este altceva, însă. România a ajuns condusă de un nepriceput, care umple țara de cîți, orbani, rareșbogdani și alte nulități. Viitorul nu are cum fi roz. Lăsați-i pe Maniu, Coposu, pe evrei în pace – nu ei fac acum situația din România! Să fie sănătoși, dar România o duce cum o duce din cauza lui johannis, câțu, pnl, usr și alte adunături. De ce nu vă ocupați de cauze, care sunt la fața locului, dacă țineți la această țară?

 201. CALOMNII-CALOMNII, de la Rollason și Charlie(1)

  Hitleri Clinton?( Las că face Ambasada SUA dosar de calomnie, să nu zici că nu ți-am spus!)

  ”pigmeii politici Maniu-Coposu”? (Spune clar, vrei să dărâmăm statuile, sau ce?)
  ”După 1989, România și-a încetat existența”? (Defetism, calomnie, invitație pentru detructurarea României!)
  ”Nu sunt căsătorită cu Charlie. Te sfătuiesc să-l citești cu atenție fiindcă tipul, cultivat, scrie bine, histrionic.” Mesajele lui, DACA citite cu atenție, sunt pertinente. Ca să pricepi, ai nevoie de o cultură solidă.” ( Hai, dă-mă dracu! Histrionic? Să mori, tu că nu sunt Calomnii?)

  ”Cetățean bucureștean, ești un produs Black Lives Mater-Soros”.(Ia uite calomnie, neamule!)

  ”Dr. Mulțescu: Eu nu mai șed în România. Aud, văd, compar, fiindcă nu-i interzis”.(Ce e corect, e corect, dar scrie corect! Și taci!)

  ”@ALTA PRO DANA, numai tu lipseai. Te-ai vârât ca musca-n zar. (Calomnie, insultă!)
  N-ai decât să-ți iei lecții din mahalaua-n care stai, de la lumpenul de acolo. (Calomnie! Pe cine faci tu, fă cucoană, haimana?)
  Vezi de treaba ta, musculitză necându-te. (Amenințare directă!)
  Incultura amice, agresivitatea, semianalfabetismul, astea-s amprentele perioadei de după 1989 în România, căreia îi aparții. (Insultă!)
  De ce nu te iei de așa zisul ”profesor” de ”Strasburg, gigel, Jardan, cititor exigent, spitfire, etc, fiindcă ăia au deturnat articolul lui Marga. (Îndemn la violență verbală.Bagabonții ”se iau” de câte cineva.)
  Și cine ți-a dat voie să intri ca musca-n zar, discriminatoriu, împotriva unor femei FIINDCĂ femei? (Cum ne dăm seama după nick dacă sunt persoane reale, nu închipuite, ci sunt femei aievea? Aveți un sfat util pentru o biată fată neajutorată care trăiește într-o Românie ”care nu mai există”?)

 202. Apropos de tradus : Am tradus poezia lui Nichita ca pe o minunată comuniune virtuală în care ne-am prins Câțiva dintre cei cu suflete și gânduri curate !
  Și dintr-o dată Lumea pare mai ușor de străbătut , chiar mai ușor de înțeles și de iertat !

 203. CALOMNII-CALOMNII, de la Rollason și Charlie(2)
  Dacă nu toxifici nu te simți bine?(Adică putem toxifica diferențiat? După ce criterii?)
  Nu ai 7 ani de acasă, pe care nu îi ai, ”cultura” făcându-ți-o prin dracu știe ce lupanar!”(CA-LOM-NIE!, ai vrut să spui ”tractir, bordel?)

  Ai chef de-o plângere penală pentru discriminare?(Mamaie, ne interzici tu dreptul la opinie? Se pedepsește!)
  ”Nu ca @Dana, @PRO DANA și lăudătorii între care ”Profesor” din ”Strasburg” și eterna Doina Oltului semnând acum ”Wikipedia” doar mă terorizează.”

  ”@Dana, @Pro Dana, te poftesc să nu insulți și înjuri măgarii, cucoană! Măgarul, săracul de el, e animal de tracțiune, de povară! Muncește ca să crapi tu-n tine, tzoapă fără pereche ce te afli!” (Insultă și calomnie, dar dacă-mi iau un măgar, o să-l alint Charlie, na!)
  De când sunt realizările așa zisului ”comunism”, mizerii? (Repetă să înțelegem: De ce ai scris ”așa zisul” comunism?
  Nu a fost DESTUL comunism în fosta țară România, de care spui că s-a desființat după 1989?(Ce faci, Rollason, defăimezi?)

  Cine-i de vină că nu ai discernământ, rigoare, cultură și detașarea de a-ți face ordine prin cămările minții? (Calomnii înșirate ca mărgelele!)

  Să nu mai vorbim de grupul Rollason organizat împreună cu ”histrionicul” Charlie, în scopul unui bruiaj coordonat la comentariile ce apar în subsolul articolelor din Cotidianul.
  Propaganda neonazistă/comunismul și stalinismul, prozelitismul de simboluri ce îndeamnă la extremist și anarhie, chiar sunt de actualitate în România, madame Rollason?
  Pe la voi pe la Periș, e cool să dărâmi simboluri naționale, să ataci deșănțat persoane importante pentru Istoria României?
  Vezi, Rollason, ce faci tu înseamnă să te bagi ca musca-n zer!

 204. @Radu Humor: te rog sa ma lasi în pace cu „linsarea martirilor”, care-n realitate erau tradatori de tara. Daca vrei LINSARI, uita-te la Vestele Galbene ale „democratului” de Macron. Sunt fotografii pe net. Scos ochii, taiat bratele, calcati de masini de politie, etc. Oameni fara venituri, care n-au cum sa mai fie angajati, nu mai sunt apti de munca fizica. + ca s-au ales si cu ranile morale. Ce-mi vii cu tradatorul de Maniu si tu? de afacerea Skoda, coruptie pâna-n pânzele albe, ai auzit? cine minte si fura o data, minte si fura toata viata. Individul numai de cosmetizarea propriei vieti ocupându-se. Un tradator ORDINAR, si repet, ORDINAR. Nu e vorba de „greseli”, ci de TRADARE de TARA CONTRA COST. Asta ti-e Maniu, si-asta a fost si Coposu. Nürnberg: nu era procesul legionarilor, era al responsabililor nazisti din GERMANIA. România ar fi trebuit, si ea, sa-i condamne pe legionari ca entitate, si n-a facut-o. De interzis, însa, au fost interzisi nu de „comunisti”, ci de Antonescu. Dupa pogromurile si „ispravile” cu lovitura de stat a sefilor. Zelea Codreanu nu de „comunisti” fiind, nici el, condamnat. Revenind: nu-i nici o „dare-n judecata”: am depus o plângere PENALA. Nu o chemare-n judecata CIVILA. @Core: da, la stadiul asta nu-i vorba de avocat. Citeste Codul de Procedura Penala. Fapt sigur fiind, însa, ca Parchetul va face o investigatie. Si da, @Core: nu-ti dai seama de granita dintre bine si rau. N-ai discernamânt. Ti-am tradus. @ileana: tu nu esti ileana, esti un substitut de proasta calitate. Care se ia dupa … Charlie, fiindca tipul observase ca @ileana, adevarata, e cultivata. Asta, fata de tine, care esti si barbat, si agramat, si antisemit.

 205. @falsa „ileana”: ce-mi dai, într-o româna agramata, cu „tratatul Ribbentropp-Molotov”, când în 1938 „marile democratii” europene au încheiat cu acelasi Hitler „acordurile de München”, soldate cu disparitia Cehoslovaciei, înghitite inclusiv de Polonia?

 206. Propun redacției Cotidianului să închidă accesul pentru cei care nu fac Comentarii, ci atacă persoane și nu sunt la subiect. Se constată că mulți nu știu ce este Comentariu. Unii – diletanți vizibil, dar asta este altă treabă – își expun considerații istorice, fără legătură cu subiectul articolelor la subsolul cărora se intervine. Acele considerații, cum este plin mai sus, să și le expună în articole sub semnătură, în ziare, reviste sau în volume.
  Altfel, se profită de anonimat pentru a debita aiureli, aberații, bazaconii, năzbâtii ale unor inși evident nepregătiți. Mulți vor să se răfuiască cu cineva – nu-s interesați de adevăr.Cotidianul nu trebuie să devină terenul de lăfăire a amatorismului.

 207. Ileana Rollason, afirmatia ta:
  „@Core : vad ca-n ce te priveste, nici acuma nu te-ai potolit, nici acuma nu pricepi ce nu trebuie sa faci, nu distingi între bine si rau. 13:22 23.01” am luat-o ca pe o amenintare.
  Am tradus-o astfel, nickul „Core/core” a fost supus la tot felul de hartuieli la fel cu orice nick pe care mi l-am mai ales, pana cand, destul de rar, am ajuns sa renunt la orice nick care sa ma reprezinte.
  Din afirmatia ta, inteleg ca hartuiala la care a fost supus nickul core, facea parte dintr-un plan al cuiva de a „ma potoli” si eu nu am inteles asa ca acum ma ameninti direct.
  Radu Humor, da, am vrut sa aduc putina poezie, putina liniste si sa-ti multumesc pentru aprecierile tale in acest mod.

 208. @Radu Humor : ai pretentii vane, amice. Esti miop, si-n privinta documentatiei istorice, cvasi-nul. Maniu al tau, familie cât de cât politica, stia de agonia Imperiului Austro-Ungar. Oportunist, individul vânând un os de ros. Tradându-si pâna si proprii stramosi. Spectacol pur, si de-o calitate odioasa. Dovada, AFACEREA SKODA. Plus ca Unirea de la Alba Iulia „se joaca” acolo unde s-a „jucat” si Unirea de la 1859, si anume-n FRANTA de dupa umilirea ei la Sedan, la 1871 si proclamarea Imperiului German nici mai mult, nici mai putin decât în Sala Oglizilor de la Versailles. FRANTA, care trebuia sa-si ia revansa. Ori, Principatele Dunarene erau la confluenta a doua imperii care se destrama la 1918: austro-ungar si tzrarist. Atmosfera de sfârsit de lume, care, si repet, se „JOACA” la PARIS. Unde Maniu al tau n-avea nici o trecere. Drept care-si improvizeaza spectacolul de la Viena, cu „antibolsevismul”. Când, la 1821, Rusia le „da” Tarilor Române PRIMA Constitutie, Regulamentele Organice. Si independenta lor e câstigata tot pe lânga Rusia, alaturi de Franta lui Napoleon III, la 1877. Cauta legaturile lui NAPOLEON III CU ROMÂNIA, daca vrei sa pricepi Unirea de la 1918. TRADITIA BUNELOR RELATII România-FRANTA, si-nversunarea lui CLEMENCEAU de-a-ngenunchea Imperiul German, al carui aliat era alt Imperiu, Austro-Ungar. Maniu al tau încercând, spion fiind, si înca de-un oportunism de speriat, sa-si traga spuza pe-o turta proprie, dintr-un aluat inexistent. Pune-te la curent cu dedesubturile luptei pentru suprematie-n Europa si-n lume, baiete, înainte sa faci pe desteptu’! Generalul BERTHELOT nu degeaba având o misiune la Bucuresti. Fara Franta, „tigrul Clemenceau” si Berthelot, nici Unirea de la 1918, cu care Maniu îsi falsifica memoriile. Tipul = afacerea SKODA + colaborarea cu legionarii. De care scapa Carol II. @rene: vezi-ti de treaba.

 209. Ileana Rollason, urmăresc cu atenție postările tuturor.
  Sigur că da, îmi pot vedea de treabă, rămâne să înțeleagă și Charlie despre ce este vorba, mai ales, sa înțeleagă ca orice, dar absolut orice se poate vindeca prin dialoguri calme, fără insulte și calomnii.
  La cât m-a calomnia Charlie…, sunt sau nu la comentarii, el mă invocă extrem de agresiv.
  Apropo, cred ca Ileana este Ileana, iar Radu este un bărbat asumat, având o experiență care a lăsat urme, care e problema?
  Încă ceva, cred că sunt cateva postări ale Ilenei Rollason care nu sunt ale Ilenei Rollason, iar postările contra presupusei Rollason sunt doar mesaje ale unor entități histrionice, citite atent, vom descoperi ce a declanșat nebunia.
  Nu fac apel la conștiința nimănui, dar odată deschisă, din Cutia Pandorei pot ieși monștrii.
  O cunosc pe core din postări, pe Ileana și Radu, dar și pe Ileana Rollason. Sunt persoane decente, fiecare cu poziții tranșante, adaptate la problemele zilei, articole și alte comentarii.
  Sunt persoane mândre, drepte, care nu se lasă călcate în picioare. Vreau sa ai o certitudine: core și Rene sunt persoane diferite.
  Așadar, stau deoparte, dar dă-i un semnal lui Charlie sa oprească provocările.
  Iar Ileana Rollason să pună punct și sa treacă mai departe.
  Dar cine sunt eu să spun ce sa facă Ileana Rollason?
  Vreau sa înțelegi ca sunt la fel de mândru de convingerile mele ca și tine. Dar, da, pot sta de o parte în ce privește pe Ileana Rollason.
  O zi bună.
  Dacă vei continua dialogul. Îți voi răspunde, dar nu hotărăsc eu acest lucru.

 210. @rene (I): da, ai dreptate. Suntem 2 Ilene, eu si „ileana”, de ieri aparând si alta „ileana”, falsa, care face greseli de ortografie si habar n-are de cuvinte, existând si a doua „Ileana Rollason”, care ma scandalizeaza. Nu stiu cine fiindu-mi sosia si cu ce drept. Observ, însa, ca ti-ai asumat termenul meu, de „histrionic”. @Charlie : nu-l luam în serios, pâna când i-am gasit o postare pe-un site oficial. Extrem de strânsa, de bine gândita. În ce ma priveste, astept sa-ti ceri scuze pentru postarile anterioare, la articolul lui Marga, la adresa mea. Defineste-ti termenii, daca vrei sa discutam. Ori îti închipui ca trebuie sa-nghit tot, si din partea tuturor, pe care tu sa-i mai si aperi? Calomnia : cauta-n codul penal, nu mai exista ca infractiune, si-n orice caz, eu nu calomniez. Calomnie = a-nvinui pe cineva, fara acoperire, de-o FAPTA ori atitudine precisa. Discriminarea la care a refer eu n-are legatura cu „dreptul la opinie”. „Pigmei politici, Maniu-Coposu”: da, vreau ca statuile celor doi sa fie darâmate. Si-le altora, care, însa, nu fac obiectul nici al articolului, nici al „comentariilor” în marginea lui (si care, de fapt, numai în marginea lui nu-s). A propos, „din cutia Pandorei pot iesi monstri”, nu „monstrii”, ca nu-s toti în ea. Revenind: „comunism”: România NICIODATA n-a fost „comunista”. Confunzi „comunismul” cu suratele lui, si anume : ANARHIA (inerenta oricarei revolutii. Trotzkistii facându-si din anarhie profesia de credinta -„revolutia permanenta”), si SOCIALISMUL (devenit dusman de moarte al „comunismului” pe care-l preceda.

 211. @rene(II): Între socialismul secolului al XIX lea (= asa zisul „comunism” din Europa Estica), si actualul „socialism” legaturile tinând de incest. Comunismul adevarat fiind în kibbutz-uri. Într-ajutorare si dezvoltare din care banii-s eliminati. Citeste-l pe Marx, Manifestul Partidului Comunist, 1848. România de pâna-n decembrie 1989 fiind un stat socialist monopolist. Monopolul = initialmente, al capitalismului. Vezi GAFA, SUA, în lupta lor nebuna-mpotriva lui Trump. Comisia Europeana cu directivele ei OBLIGATORII tot un MONOPOUL fiind, însa interstatal. Ca-ntre rânduri, SUA (fiindca ele au înfiintat Comisia Europeana, prin Walter Hallstein, primul ei presedinte, NAZIST „reconvertit”), îsi strecoara-n Europa si-asa zise „drepturi ale omului” citeste ale MINORITATILOR, MAI IMPORTANTE DECÂT MAJORITATEA, fiind alta poveste. Sper sa fi observat si lupta acerba a UE (Macron, de pilda), împotriva natiunilor, a popoarelor. A Revolutiei de la 1848, cu alte cuvinte. În favoarea „poporului … european”. Cu ce seamana asta, daca nu cu nazismul? Când pomenesc de nazism, gândeste-te de doua ori de ce scriu cuvântul, fiindca eu m-am ocupat de studiul sistemelor politico-sociale, care-ar cere zeci de pagini de explicare. Si când scriu ca „România a devenit neo-nazista”, am dreptate. „Lupta” însasi „împotriva comunismului” fiind de esenta nazista. + glorificarea legionarilor ca „eroi ai neamului, ai luptei anticomuniste”, lucru care tine de sacrilegiu. La fel eliminarii (vezi Coposu) perioadei socialismului monopolist de stat din istoria tarii, de parca reconstruictia dupa WW2 ar fi fost de condamnat, si lumea, sa fi ramas în bordeie, fara îngrijiri medicale (gratuite-n România socialista), scoala (gratuita-n România socialista) si casa-masa decente (fata de promiscuitatea dinainte si de dupa WW2, bordeie fara curent electric si apa curenta).

 212. @rene (III): Ca satul a fost, cu toate astea, victima socialismului monopolist (de peste tot, nu numai din România, fiindca, din secolul al XIX lea, independenta de sub Otomani, România nu face decât sa imite ce se-ntâmpal-n restul Europei vestice), fiind un adevar. Si când spun si ca „România a-ncetat sa mai existe”, stii bine c-am dreptate. 1. Catarama, secretar de stat în primul guvern Roman, care desfiinteaza centralele din ministerele productive. Ce-nseamna asta? centralele ministeriale încheiau contracte interne si externe si erau singurele detinatoare de valuta si emitente ale ordinelor de plata. Industria României în felul ASTA moare. 2. Dupa care vine Isarescu, tartorul seriei inflatie-deflatie-inflatie-deflatie-n România, prin manipularea leului. Soros si pariaza pe România, la data respectiva. 3. Si nu-n ultimul rând, Nastase Adrian, marele tradator mare, care „privatizeaza” si mai ales, „restituie” bunuri imobile asa-zis „confiscate” (sic!) „în comunism”. Când ele au fost NATIONALIZATE, si NATIONALIZARI se fac si-n capitalism pentru salvarea economiilor, pe de-o parte, si când Transilvania fusese CUMPARATA de România, ca urmare a Afacerii Optantilor (despre care azi nu se mai vorbeste) cu 164 de TONE de AUR.

 213. @rene (IV): Asa ca de-aia România a-ncetat sa mai existe. „Restituirile” (UNICE-n EUROPA, ale) tradatorului de Nastase Adrian si clicii s-au facut cu SFIDAREA AFACERII OPTANTILOR, a SUVERANITATII (integritatii teritoriale) si INDEPENDENTEI ECONOMICE a României. Astazi, daca vrei sa stii, pâna si MUNTII RETEZAT fiind „revendicati” de-o familie de unguri, Kendeffy. ASTA au facut Nastase si complicii. Statuile indivizilor vrând eu sa le darâm, o data cu-ale lui Maniu-Coposu (afacerea Skoda si toata impostura din jurul Unirii de la Alba Iulia, când ea s-a facut pe cai DIPLOMATICE, cu ajutorul IMENS al Frantei, vezi misiunea expresa a generalui Berthelot, si distinctiile acordate lui, si pe buna dreptate, de România). ps îti scriu prenumele fara accent ascutit, fiindca nici tu nu-l pui.

 214. @Ileana Rollason, voi începe prin a-mi cere scuze: într-adevăr, am semnat cu mai multe nickuri la adresa unei ”Ilene Rollason” care m-a scandalizat.
  Sper ca respectivele postări să le fi adresat acelei ”Ilene Rollason” care ți-a clonat nickul.
  Chiar dacă afirmația nu este în totalitate exactă, îmi asum acele postări.
  Nu-mi cere nickurile sub care am postat, am un stil insuportabil și pot fi ușor intuite.
  Dar, evident, a existat o presiune imensă asupra lui ”rene” la acest articol, cu atacuri și riposte de la spitfire, Charlie…
  Am o vârstă, un trecut, anume realizări și păreri consolidate despre viață. Nu e rostul aceste postări să detaliez și nici nu cred că trebuie. Dacă mi-ai citit vreodată postările cu „rene”, este posibil să nu fi fost de acord cu mine, după cum nici Ileana Rollason nu-i poate cere lui ”rene” să acheseze la toate opiniile ei.
  Într-o anume situație, nu-mi aduc aminte contextul, te-am susținut într-o dispută, iar dacă am intervenit, probabil că așa mi-a dictat conștiința.
  Nu-mi ascund violența unor postări susținând că sunt pamflete, iar eu aș fi un personaj histrionic sau îngeraș fără greșeli, dar da, am intrat în coliziune cu profesioniștii provocatori, lipitori care fură nickuri și fac afirmații în numele altora, pe care eu sau alții nu le-ar fi făcut vreodată în viața asta la adresa nimănui.
  Este ușor de a deturna discuțiile de la absolut orice subiect, dar eu nu susțin neapărat opinia celui ce semnează un articol sau altul, dacă am o părere, o spun, eventual revin cu alte argumente.
  Încerc să nu fiu agasant sau repetitiv și nu atac pe nimeni dacă nu mă provoacă grav.
  Încerc să fac un comentariu cât mai consistent, înainte ca cineva să posteze folosindu-mi nickul.

 215. @Ileana Rollason
  Nu, nu trebuie să înghiți nemerniciile unora, cum nici eu nu trebuie să înghit batjocuta altora.
  Uite, Ileana Rollason este femeie, rene este bărbat: ți se pare normal să fiu batjocorit ca ”rene- femeie” în termeni de o abjecție rară? Evident, este vorba de misogini care au provocat reacții punctuale și nu am obosit niciodată să iau apărarea femeilor în general și punctual dacă a fost cazul. Te miri că la atacuri abjecte, răspund pe măsură? Crezi că nu-mi dau seama că răspunzând acestora, le fac jocul și parazitez eu însumi comentariile? Ce alternativă aș avea, să renunț la comentarii, să fug în mulțI ca partizanii? Abia atunci aș da dovadă de lașitate.
  Oare nu ai observat că sunt grupuri de comentatori a căror sarcină este diluarea și carotarea comentatorilor, nivelarea conștințeler spre o societate ce va însemna moartea țării ca entitate distinctă în lume?
  Sunt unul din puținii care au rămas pe baricadele luptei cu o anume gașcă, dar am devenit o țintă predilectă. De ce sunt o țintă, pentru că militez pentru românism, cetățeni responsabili, naționaliști și buni creștini, cu frică de Dumnezeu, empatici pentru cei mai slabi și neajutorați.
  Consider că tinerii trebuie crescuți în tradiția datinelor pământului, neexcluzând calea aducerii în țară a cees ce este bun în occident.
  Societate în care trăim este fix suma fricilor noastre, neasumarea de responsabilități și tăcerea asurzitoare la abuzurile clasei politice, complicitățile dintre eșalonul doi cu oameni ejectați din servicii după 1989, după cum este de vină pentru sitiuația actuală oportunismul ce ne-a copleșit după 1989 și vine din adâncurile istoriei.
  De luni de zile am propus redacției Cotidianul să instituie un sistem de apreciere a comentariilor, acel sistem ar face diferența între postările ok si cele pe lângă subiect.

 216. @Ileana Rollason
  Am avut o speranță deșartă ca cititorii de buna credință să nu mai răspundă la atacuri, dar nu poți lăsa fără răspuns atacurile repetitive, grave.
  Redacția Cotidianul nu poate interzice dreptul la opinie, dar a devenit o tribună vicioasă pentru o gașcă ce vrea să să paraziteze și să distrugă, să inducă frică, să influențeze negativ evoluția societății și să alunge de la comentarii pe cititorii onești, care au ceva de spus: uneori corect, de multe ori greșit, dar mereu liberi de presiuni inadmisibile.
  Da, sunt victime colaterale, acum este”Ileana Rollason”, dar ”care Ileana Rollason?
  Câte din postările de la acest articol aparțin unei ”Ileana Rollason ” falsă?
  Nu pot accepta susținerea ta în privința unor oameni care au lăsat urme în istoria României.
  Nici vorbă să fiu de acord cu dărâmarea statuilor lui Iuliu Maniu șI a lui Corneliu Coposu, ei au fost niște repere a vieții lor, a uita trecutul riscăm să-l repetăm în forme încă mai grave.
  Prezentul este plin de pildă de partide infiltrate încă de la ”nașterea sau renașterea” lor de după 1989 ccu persoane ce au făcut praf România și nu se opresc.
  Nu durează mult și vom trăi în dictatură. Nici cu asta nu sunt de acord, dar prea multe se vor întâmpla fără să conteze părerea noastră.
  Voi face acum niște precizări despre cei de care mă simt apropiat ca gândire și de multe ori ne întâlnim în opinii: se întâmplă de multe ori să nu fiu de acord cu unele din opiniile lor, dar asta nu înseamnă că nu-i prețuiesc. Dacă vrei părerea mea, ”Ileana” de care spui că ar fi una clonată, chiar cred că a fost clonată, nu i-am recunoscut scrisul, nici violența verbală, dar dacă este Ileana cea apreciată de toțI, poate a fost violentă la adresa acelei ”Ileana Rollason false.

 217. @Ileana Rollason
  Eu spun să lași problema acelei Ilene Rollason false în așteptare, va recidiva.
  Mi se pare straniu, am sesizat și eu niște postări semnate Ileana nearticulate, tocmai la Ileana care își argumentează consitent susținerile șI pe care o apreciez.
  Trecând la Radu Humor, cred că este un bărbat de ispravă și cu personalitate, convingeri asupra cărora nu am căderea să comentez.
  Am lăsat la urmă pe core, o persoană admirabilă, săritoare și ”umană”, cu pozziții demne de respect, care își asumă nemeritat injurii și aprecieri negative sărind în ajutorul colegilor de comentarii.
  De ce crezi Ileana Rollason, că a schimbat mai multe nickuri, dacă nu pentru a scăpa de insultele nemeritate care i s-au adresat?
  Vreau să spun că îmi asum ”prietenia” cu Ileana, core, Radu Humor” șI, la nevoie îi voi sprijini.
  Am recitit toate postările care implică numele ”Ileana Rollason” și da, îmi repet afirmația că multe au fost semnate de ”rene”, cu alte nickuri.
  Dar, pe care Ileana Rollason am scos-o din sărite?
  Nu-mi cer scuze pentru anumite erori de exprimare sau ortografiere, după cum nici Ileana Rollason nu trebuie să scuze agramatismele nu știu cărei „Ileana Rollason false”.
  O seară bună ție, lui core, Ilenei șI lui Radu Humor.
  Sper că am răspuns succint dar suficient la întrebările tale, asta neînsemnând că te voi feri de critici la subiectele pentru care mă simt capabil să o fac.

 218. @Ileana Rollason (4)
  Eu spun să lași problema acelei Ilene Rollason false în așteptare, va recidiva.
  Mi se pare straniu, am sesizat și eu niște postări semnate Ileana nearticulate, tocmai la Ileana care își argumentează consitent susținerile șI pe care o apreciez.
  Trecând la Radu Humor, cred că este un bărbat de ispravă și cu personalitate, convingeri asupra cărora nu am căderea să comentez.
  Am lăsat la urmă pe core, o persoană admirabilă, săritoare și ”umană”, cu pozziții demne de respect, care își asumă nemeritat injurii și aprecieri negative sărind în ajutorul colegilor de comentarii.
  De ce crezi Ileana Rollason, că a schimbat mai multe nickuri, dacă nu pentru a scăpa de insultele nemeritate care i s-au adresat?
  Vreau să spun că îmi asum ”prietenia” cu Ileana, core, Radu Humor” șI, la nevoie îi voi sprijini.
  Am recitit toate postările care implică numele ”Ileana Rollason” și da, îmi repet afirmația că multe au fost semnate de ”rene”, cu alte nickuri.
  Dar, pe care Ileana Rollason am scos-o din sărite?
  Nu-mi cer scuze pentru anumite erori de exprimare sau ortografiere, după cum nici Ileana Rollason nu trebuie să scuze agramatismele nu știu cărei „Ileana Rollason false”.
  O seară bună ție, lui core, Ilenei șI lui Radu Humor.
  Sper că am răspuns succint dar suficient la întrebările tale, asta neînsemnând că te voi feri de critici la subiectele pentru care mă simt capabil să o fac.

  Posibil să nu fi trimis al patrulea fragment, iar dacă dimineață vor apărea două cu același conținut, sper să nu fi enervat pe nimeni.

 219. @rene (I): sa ne-ntelegem bine: 1. pentru mine (si nu numai) histrionismul e-o calitate. Vezi Nietsche, Nasterea Tragediei. Fara „histrionism”, nici viata demna de numele asta. Nu suntem roboti, si dezastrul ar fi sa devenim. 2. „rene-femeie” : ideologia gay-lesbiene a lui Robinette. Numai el si-ai lui îsi bat joc (de natura). 3.: ” grupuri de comentatori a căror sarcină este diluarea și carotarea comentatorilor, nivelarea conștințeler spre o societate ce va însemna moartea țării ca entitate distinctă în lume”. Absolut de acord. Derbedei încurajati de la vârf, dupa 1989. „Tendinta” Comisiei Europene. Mediocrizarea voita, deliberata, a unui continent întreg, prin sabotarea scolii „clasice” si asa-zisul „multiculturalism”. România înca nefiind atinsa de el, de medicritate si trivialitate, însa, alaturi de rea-vointa, în schimb, da (vezi Iliescu, un criminal, Nastase Adrian si clica, Isarescu si clica, Basescu, Johannis, ultimii doi, infractori de drept comun. Delapidari, falsificari, deturnari de fonduri, intoxicari de masa, spalaera creierelor în masa … fiindca ASTEA sunt „exemplele” de la vârf). Ideologia lui Macron care nu vrea popoare distincte-n Europa, ci-un singur „popor”, uniformizat, ideologic formatat, „european” de nuanta national-socialist vest europeana, adica nazista. Nazism fiind si conducerea unei tari de catre minoritati (nationale ori sexuale). 4. „Postarile la acest articol ale unei „Ilene Rollason” false: nici una. Asum tot ce-am scris, fiindca rodul unor lecturi multiple (si nu al unor lucrari, studii, etc., ale unor români, ci ale unor francezi si americani) si-al comparatiilor situatiilor de fapt.

 220. @rene (II): Judecati de valoare. Ca sa ai un viitor, trebuie sa-ti asumi trecutul, nu sa-l „arunci peste bord”, de parca Satana. Nu suport politica-„poveste” a SUA, „noi, bunii, si ei, raii”, fiindca „inferiori” (între care, rusii ori popoarele Orientului Mijlociu, China, pentru concurenta directa la primul loc mondial, pe care-l va si obtine). Nu suport diabolizarile – care, în plus, se fac pe banii contribuabililor, si-nca foarte multi. Manipularile de masa, spalarea creierelor (tipica si pentru nazisti, si pentru neo-nazisti, adica SUA), intox-ul privind „comunismul”, lucru pe care trebuie sa-l fi explicat mai sus, nu mai verific. 5. Maniu-Coposu: nu te opreste nimenea sa-i absolvi, cum nu ma opreste nimenea sa-i condamn, si drastic. Fiindca suntem de acord ca România s-a dus de râpa dupa ’89, eu fac responsabil de asta în primul rând lobbying-ul Coposu, cu „abordarea” lui national-socialista – hannah arendt-ista (Hannah Arendt fiind amanta lui Heidegger, membru al NDSAP), „comunism” = nazism. Lucrurile trebuie asezate-n contextul lor istoric, cf. Scoala de sovietologi de la UCLA, mai putin cunoscuta, fiindca nu le serveste intereselor SUA (neo-naziste) de subjugare a Europei. Nimic, si repet, „de aruncat peste bord”. A fi cinstit cu sine însusi si-a nu-si diabloza proporul, istoria lui, de dragul unor interese straine (à la Coposu, Lucia-Hossu Longin, Cioroianu, cu totii, de dogma totalitara, pe care eu o resping). Citeste-o pe Katherine Verdery, antropologa SUA, venita de multe ori în România înainte de 1989 (îl cunoaste bine si pe Marga), tipa, buna observatoare, data fiindu-i meseria, spune ca „România niciodata n-a fost o tara totalitara”. Glumele despre Ceausescu plouau si toata lumea „se-aranja” si „politic”, si material (în ultimul caz, aprovizionându-se de la tzara, lucru pe care toata lumea stia, de altminteri).

 221. @rene (III): 6. „Nu durează mult și vom trăi în dictatură”: eu spun ca SUNTEM deja-n dictatura. Socialismul mondialmente biruitor devoalându-si adevarata fata. EL fiind de „condamnat”, nu „comunismul”, care n-a declansat nici un razboi, produs nici un genocid (în ciuda propagandei national-socialiste, între care Conquest, SUA), n-a sabotat nici o tara prin „sanctiuni” care s-o declasifice, aduca-n lumea a III a, etc. Rusia si-alte tari de-aia se si debaraseaza, si-n ritm urias, de $. Câta vreme $, si dictatura. Mai ales ca-n ultima vreme, „dotat” de atribute „diplomatice”, extrateritorialitatea. Absolut abuziv. @Radu Humor: m-a suprins neplacut ultima lui interventie. N-are decât sa-si ceara scuze, daca-i cinstit.

 222. Ileana Rollason, am trăit și înainte de 1989, am facut școală adevărată și generația mea a crerat bunurile pe care unii nu au bunul simt să le conserve sau să le înlocuiască cu ceva mai bun, să conserve ceea ce a fost bun.
  Voi face o referire la postările mele, mărefer la editorialul domnului Cornel Nistorescu despre ”Muzeul Doina Levintza!”
  Cineva, nu-mi amintesc cine, m-a incitat, acesta este cuvântul, să-mi canalizez atenția la problemele zilei, să las disputele neproductive pe subiecte marginale.
  Nu știu din ce imbold, am postat câteva poezii anoste, evident, departe de talentul marilor poeți români.
  Nu făceam asta dacă unul de făcea pe deșteptul, nu mă întreaba dacă stiu versuri din câția poeti cunoscuți, al căror nume nu-l știa scrie corect. Am replicat cu o poezie ușurică proprie, apoi am început să fragmentez o carte scrisă pentru mine și pentru nepoții mei, dacă vor dori vreodată să afle ce s-a întâmplat cu țara asta, fragmengte pe care le-am postat în Cotidianul. Evident, așa cum am perceput și trăit eu însumi evenimetele.
  Cu siguranță, mi se poate imputa o anume rigoare istorică, dar nu am pretenția că sunt nici Balzac, nici Sadoveanu. Sunt cuvintele și gândurile mele scrise. Când am considerat că am abuzat prea mult de Cotidianul, care a permis acea desfășurare de fragmente, am întrerupt publicarea lor. La respectivul editorial sunt 201 postări, îl vei găsi ușor. 20 SEPTEMBRIE 2020, fragmentele încep în 22 septembrie la ora 7,42.
  Te-aș ruga să arunci un ochi asupra acelor fragmente

 223. @Ileana Rollason, Veți găsi acolo indicii clare despre cum am trăit și înțeles acele timpuri.
  Nu au fost timpuri trăite degeaba, indiferent cum s-a trăit atunci și cum suntem acuzați în zilele de azi.
  A renunța la acele amintiri ar însemna să-mi anule poate cele mai frumoase perioade din viață și nu voi face asta.
  Nu putem nici întoarce timpul, nici anula.
  Dacă am trăit ceva ne-a marcat negativ, da, putem tine minte, dar nu vom trăi mai bine dacă nu iertăm.
  Și nici dărâma statui ca în Statele Unite, eu neavând nici-o afinitate pentru cele două partide istoricem, dar ca om spun că bune sau rele, ne dispar simbolurile.
  Nu sunt adeptul ieșirii în stradă, dar ceva trebuie schimbat.
  Eu aș lăsa Iostoria să îi judece.
  Am scris mult înainte de alegerile parlamentare în Cotidianul, am scris extrem de mult și critic la adresa PNL și a luilui Iohannis, fără să fiu membru în vreun partid politic, dar pot comenta ca cetățean liber de condiționări impuse politic. Cred că am discernământul necesar să cuantific nevoile societății în care trăim cu toții, de care guvernanții își bat joc. Nu vreau să derapez de la discuția cu tine, inducând teme colaterale. Nu știu câți au postat mai mult decât mine, insistând asupra Dictaturii ce ne va termina ca țară.
  Voi sări la semnatura ”rene”: fiind inginer într-o zonă minieră, la vremea blocării în subteran a zeci de mii de mineri, am semnat un articol pentru ”ZIUA” cu două nume. Primul era numele meu real. Al doilea era o anagramă perfectă a numelui adevărat. Din cele trei nume ale anagramei, am scos inițialele de la primele două nume: ”R” ȘI ”N”. Ulterior, ”rene” a devenit parte dintr-o adresa de mail. De aceea nu are nici-un accent. Dacă mă gândesc bine, chiar eu am dat prilejul de a fi ”batjocorit” ca femeie.
  Eram inginer activ și activ am rămas până la pensie, căci da, rușine mare pe capul meu, iaca sunt pensionar.

 224. @Ileana Rollason, atacurile concentrate asupra lui ”rene”, core, Ileana sau Radu Humor, Justinianus și Marius se datorează poziției noastre constante și tranșante vizavi de nebunia unor legi și hotărâri ce ne omoară ca țară. Nu are nimeni pretenția că deține adevărul absolut în nic-o problemă, dar mă oripilează de exemplu, Legea Identității de gen, propaganda pro LGBT, tentativele de schimbare a Constituției, desființarea Sectiei Speciale sau modificarea CCR pentru a servi Dictaturii ce ne paște.
  Nu sunt sigur că avem percepții identice asupra unor chestiuni aflate în desfășurare, dar asta nu mă face obtuz sau refractar, cum nici lui Radu nu-i poate nimeni cere să treacă peste traume greu de uitat și, în cazul său, de iertat. Am avut o scurtă dispută cu Radu pe tema antisemitismului și am renunțat la părerea mea nu pentru că îmi lipseau argumentele, dar am considerat că mai prețioasă este o prietenie ipotetică în spațiul virtual. Eu însumi am fost atacat de un zăpăcit pe seama unui pretins antisemitism, demontat prin aducerea în atenție a unui fragment fix despre aprecierea mea pentru domnul ambasador David Saranga. Am avut altă dispută despre ieșirea sau nu la vot in decembrie. Eu am îndemnat cu argumente de ce trebuie votat masiv împotriva Iohannis-PNL, el, pentru boicutul alegerilor.
  Ne salutăm de sărbători și ne citim postările.
  Voi aștepta un semn că nu vorbesc singur, ok?
  Important de știut: dacă nu aprind lumina, se întâmplă ca degetele să atingă alte litere, alteori le ating superficial și las impresia că mănânc litere…

 225. @Ileana Rollason, am revăzut postările din punctul în care a apărut DANA. Apoi a apărut Charlie, eu am interevenit semnând Pro Dana, iar ”Ileana Rollason” a sărit să-l apere pe Charlie și de acolo tot ce a urmat, cu escaladări și tot tacâmul.
  Evident, intervenția ”Ilenei Rollason” în apărarea lui Charlie a indus confuzie, mi s-a părut că sunteți, dacă nu soți, măcar cunoscuți extrem de apropiați. (Și dacă erați, ce?)
  Intervențiile Ilenei și ale lui Radu au intervgenit pe fondul unor afirmații de ale tale care i-a scandalizat în problema Iuliu Maniu și Corneliu Coposu, apoi ai luat la țintă pe core,
  în apărarea căreia a sărit Radu, ca getleman ce este.
  Evident că nu e vorba de nici-un grup infracțional, dar da, pentru tine a fost ca în filmul ”Furtuna Perfectă”, lucru la care am contribuit. Iar tu, Ileana Rollason, te-ai nimerit în ”ochiul” Ciclonului.
  Se mai întâmplă.
  Eu mi-am cerut scuze, Ileana Rollason, ocazie pentru a deschide o cale de comunicare fără asperități și cine știe, ne vom întâlni prin subsolul altor articole cu aceleași gânduri bune.
  Este alegerea lui Radu să ceară scuze. Va aprecia singur dacă sau când va face, cu atât mai mult cu cât nu știe cărei Ilene Rollason să se adreseze.
  Rămân cu dilema acuzelor din partea Ilenei, ”care” Ileana nu a fost de acord cu Ileana Rolasson.
  Mă voi feri să răspund la toți netrebnicii fără trecut, care ne jignesc și ne impută trecutul, bun sau rău, cum l-a trăit fiecare.
  Iar tu, Ileana Rollason, ia aminte la provocările mercenarilor provocatori de la subsolul articolelor, atacă cu adevărat în haită. Nu sunt cei numiți mai sus, garantez.

 226. @rene (I): am citit tot, numai c-am depus deja plângerea privind o serie de interventii-n Cotidianul, între care, @ProDana. Care nu-si aveau rostul. Cel mai rau înfuriindu-ma interventia @Danei. @Charlie : nu stiu cine-i, îi stiu numai pseudonimul, care-i unic. Trebuie, cred, sa sada-n Bucuresti. Si-i plac jocurile de cuvinte. 2. Desfiintarea Sectiei Speciale: nu ajungea ca tipii sunt si nepregatiti, si unii, rau intentionati si corupti, mai trebuie sa se desfiinteze si Sectia Speciala. La presiunea lui Johannis (MCv, pe dracu’!), fiindca procurorii-judecatorii care l-au achitat în dosarele cu falsurile si alea 6 case cinstite, au, cu totii, dosare la Sectia Speciala. „Identitatea de gen” : împotriva ei a luptat (si lupta) Trump. Si-ai vazut cum si-au batut, indivizii (lobbying extrem de puternic, dar EXTREM de puternic, si nu numai în SUA) împotriva lui. Ïn Franta, unde sed, un ziarist, Eric Zemmour, cu cote enorme de audienta, observa, si-are dreptate, ca democratia s-a-nlocuit prin dictatura minoritatilor asupra majoritatilor.Împotriva tipului (cu care mi se-ntâmpla sa corespondez) depunându-se-n mod constant plângeri. Apare, pâna la urma, si prin tribunale, pentru nimicuri. Alea care sa nu se fi rezolvat deja printr-un NUP. Eventual, pentru câte-o condamnare de 1500 de euro de daune-interese. Care, la drepturile de autor pe care le-ncaseaza, fiindca-i celebru, scrie carti devenite referinte, nu conteaza.

 227. @rene: „CCR”: si-n SUA, Robinette si clica vor sa modifice componenta unor instante, respectiv sa le desfiinteze, ca sa-i închida lui Trump alta candidatura la prezidentiale. Nu cred sa si reuseasca. Johannis nu face decât sa-i copieze, si el, pe alti lipsiti de scrupul, care, în plus, sunt si DRACULA. 3. „rigoare istorica”: asta numai unui istoric i se poate reprosa cu adevarat. Restul, nu prea se duc la arhive. Si-n rest, memoria-i înselatoare.

 228. „A fi domn este o intamplare, a fi om, este lucru mare” este valabil si la feminin „A fi doamna este o intamplare, a fi om, este lucru mare”.

 229. Unde a dispărut postarea cu delațiunile acestei noi membre a nou înființatei mișcări din Franța, după celebrele Veste Galbene, acum Furo(u)rile Gri ( foste albe!) ?
  P.S.
  Dar și o postare de-a mea…..

 230. rene spune:
  12 OCTOMBRIE 2020 LA 8:16

  Alegerile au fost furate pentru că trebuia cucerit ultimul Bastion PSD, Primăria Capitalei, plus primăriile de sector.
  Evreii ne sunt chiar prieteni față de americani, francezi, olandezi și germani, degrabă violatori ai independenței de stat românești.
  Priviți discursul emoționant al ambasadorului Saranga, în contrapartidă cu cel al altor ambasade.
  A doua zi după votul la locale, Iohannis a decorat-o pe ambasadoarea Franței în România, anticipând victoria furată Noaptea de Hoții Clotildei Armand și garantând parcă fraudarea alegerilor.
  Nu evreii ne ispitesc tinerii cu viciile societății lor, ci americanii și statele vestice.
  Vom avea primar geberal și parlamentari pro LGBT, cu susținerea UE, vor schimba legislația în ce privește educația sexuală a tinerilor.
  Nu evreii ne distrug cultura și ne interpretează istoria.
  Reforma din învățământ prin care se scot materii importante pentru formarea unor buni cetățeni români, cum ar fi istoria și limba latină, este inițiativa sasului Iohannis.
  Se scot din manuale nume importante de scriitori și domnitori români.
  Așa se șterge memoria unui neam, PAS cu PAS.
  Nu Israelul ne golește țara de tinerii absolvenți, ci occidentul care ne golește țara de resursele umane școlite sau calificate pe banii românilor.
  Apoi, să nu uităm că nu pentru Israel se dau peste cap guvernanții să trimită în plină pandemie mii de români la cules sparanghel.
  Mai este și problema președintelul Iohannis, membru FDGR, cel care s-a bucurat de nenorocirea câtorva zeci de mii de evrei și când a putut, i-a mai dezmoștenit odată, el și neamul lul de asasini de talie mondială.
  Așa cum spunea Iohannis NIȘTE EVREI, așa putem spune și noi NIȘTE SAȘI, FRANCEZI și spun alții despre noi în sens peiorativ, NIȘTE ROMÂNI…

 231. rene spune:
  1 noiembrie 2020 la 19,35

  Ca cetățean român, am abonament la THE TIME OF ISRAEL și primesc periodic știri, admir Israelul și ANTHEM ISRAEL, exemplu de concizie și îndemn spre împlinirea unui ideal național.
  Ce face acum CHARLIE este un exercițiu în desfășurare de denigrare la adresa ROMÂNIEI și o batjocută adresată personal lui Cornel Nistorescu, autor unui articol excelent, dar și gazda acestui mizerabil comentator al sitului.
  În fapt, este un act de denigrare la adresa României, excepțiile neputând a se constitui ca o regulă și anume că, majoritar, românii ar fi antisemiți.
  Ca cetățean al României, sunt mândru de naționalitatea mea și repet declarația că sunt un troll-român, vinovat că lupt împotriva celor ce o denigrează fără încetare, o dezbină și o distrug din interior.
  În ce mă privește, dacă nu vorbesc acum, sunt condamnat să tac pentru totdeauna.
  Eu nu-mi reneg poporul și nu consimt prin tăcere la denigrarea României de către cei aflați în funcții de conducere în statul român.
  Mă voi adresa Ambasadei Israelului, domnului ambasador David Saranga personal, cu rugămintea ca cineva din mediul ambasadei să verifice postările celor menționați se Charlie ca antisemiți: rene, core, Radu Humor și evident, ale calomniatorului Charlie, sub toate nickurile lui.
  Din păcate pentru Charlie, eu am postări care dovedesc fără putință de tăgadă că nu sunt antisemit.
  CITAT a revenit la ora 18,22 cu postarea mea sub semnătura RENE din 12 octombrie 2020, care postare, consider că este suficientă spre a clarifica afirmația excrocului Charlie, gargaragiu-denigrator de țară.
  Dacă Moderatorul COTIDIANULUI are obiecții asupra textului pe care mi-l asum, sub numele rene, este ok, îl voi reface și-l voi retrimite pentru postare.

 232. Charlie 11:45 (Buduca, Ura are memoria ei) : „in trecut fiindu-i mai dusman decat le sunt unor „rene” si „Humoroid” tocmai pt ca demascam Lovitura de Stat-Comintern…” Si asta nu e tot. Pana unde poate merge ura?
  Tu comentator, te declari dusman al unor colegi de comentarii si-i urmaresti cu ura ta pana la a le face rau in viata reala?

 233. Am vrut și noi puțin ”șalom”,
  Cuvânt rostit atât de des…
  Dar pacea nostră cu vecinii
  N-ai avut timp s-o fi ales…

  Antisemiți /”antiromânii”/ se agită,
  Urlă bezmetic tot ce vrei,
  Se-ncarcă lumea de prostie
  Și se descarcă pe /”români”/evrei…

  Avem atâtea premii-n lume
  Și mari artiști, sub steaua Ta,
  Dar nimeni nu ridică glasul
  Când ne înjură-o haimana!

  Poate că lumea joacă teatru:
  Privesc la cer și văd noroi,
  Sunt generoși cu orișicine
  Și democrați! Dar nu cu noi…

  Când undeva le merge rău,
  Când ageamii fac lumină
  Și nu au bani și mor de foame,
  Numai evrei/”românii”/ sunt de vină!

  Când se mănâncă între ei,
  Când se omoară frați cu frați,
  Săracii ei n-au nici-o vină!
  Numai evrei/”românii”-s vinovați!

  Suntem copiii tăi, o, Doamne,
  În casa Ta intrăm smeriți,
  Și-atunci de ce ne lași în lume
  Pe mâna unor troglodiți?

  De ce-i înduri pe asasinii
  Cei fără lege, fără minte,
  Amarnic să ne pângărească
  Până și sfintele morminte?

  Cu noi se răfuiesc întruna
  Intelectuali și derbedei,
  Dar ce-au cu morții noștri, Doamne?
  Ce vină au că-s morți, /”români”/, evrei?

  Tot ce se-ntâmplă-n lumea asta
  Catastrofal și ne-nțeles
  E doar și doar din vina noastră!
  De asta, Doamne, ne-ai ales?

  Ei pot să facă tot ce vor!
  Să poarte zvastici, căști sau fes!
  Noi n-avem nici un drept pe lume?
  De asta, Doamne, ne-ai ales?

  Se uită acru-n pașapoarte,
  La vămi ne purecă ades,
  Noi suntem /”infractori”/,”afaceriști”!
  De asta, Doamne, ne-ai ales?

  De asta ne-ai adus pe lume?
  De asta ne-am crescut copii?
  Să tremurăm pentru secunda
  Ce Tu ne-o dai pentru-a trăi?

  Tu ne-ai dat multe lacrimi, Doamne,
  Ne-ai dat nevoi și griji și stress,
  Dar Tu ne-ai dat și Israelul/,”România”!
  Și pentru-această fericire,
  îți mulțumim că ne-ai ales!

  Aurel Storin

 234. Nici o țară-n Lumea largă
  Nu-i mai bună, sau mai rea
  Dar nici una nu-mi e dragă
  Cum mi-e România mea !

  (din folclorul românesc )
  nu din ăla prea lumesc……
  Cum s-ar spune…troglodit
  de alții nu prea iubit !

 235. Cel mai grav mi se pare atunci când nu doar Ion e nemulțumit de unele acțiuni ale tale , dar și Johan și John și așa mai departe, mergând în Istorie până +n cele mai vechi timpuri și tu să nu-ți recunoști nici un fel de vină, ba mai mult să-i acuzi, iar când poți să-i și pedepsești pe alții pentru că îndrăznesc să-ți reproșeze ceva !
  P.S. Cel mai bun exemplu se întâmplă chiar în zilele noastre pe care Storin nu le-a mai prins și probabil de asta are impertinența de a se erija în victimă, fără a observa motivele care duc la astfel de atenționări, dar și de a împoșca s(v)enin în toate părțile cu invective ce nu pare să înțeleagă că nu duc la reconciliere ci la perpetuare a unor milenare conlicte !
  Când vrei să te împaci cu cineva îi întinzi cu sinceritate o mână goală, nu înarmată cu tot felul de ironii insultătoare !

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.