Europa sub privirea necruțătoare a unui artist: Semnele progresismului și ale războiului

România trăieşte într-un simulacru democratic – observat de altfel şi în alte ţări – un stat hibrid în care preşedintele trebuie să fie ales şi acceptat pentru a răspunde criteriilor impuse de partenerul strategic. Ceea ce urmăreste U.E. este o formă de neo-colonialism supranaţional printr-un transfer de suveranitate a naţiunilor; însă adevărata Europă aparţine naţiunilor. U.E. nu este un stat, deci suveranitatea europeană nu există. Chiar şi Franţa, o ţară fondatoare, a respins în 2005 la referendum « O Europă suverană ».

Astăzi, preşedintele Macron este purtătorul stindardului federalist, ceea ce a facut ca o majoritate a poporul francez, îngrozită de insecuritate, imigraţie necontrolată şi neintegrată, droguri, cartiere comunitariste, » islamo-gauchism », antisemitism, pierderea modelului de viaţă specific francez, să se replieze în spatele partidului identitar de dreapta radicală « Rassemblement National » patronat de Marine Le Pen, care, astăzi dacă ar avea loc alegeri prezidenţiale, ar fi plebiscitată de poporul francez; iar pentru alegerile europene, conform sondajelor serioase şi constante,(nu ca în Romania…cine plăteşte, stă bine..) lista acestui partid, condusă de tânărul Bardella conduce cu 32%, faţă de 15% lista macronistă ! si 12% lista socialistilor; Supremaţia statului de drept centralizată la Bruxelles trebuie să înceteze. Bruxelles-ul nu trebuie investit cu mai multă putere, ci dimpotrivă, cooperarea între state trebuie să crească. U.E. vrea să impună o federalizare, fără acceptul popoarelor, împotriva unei mari părţi a acestora, însă istoria se face de către popoare şi nu de « oameni gri » şi « khmeri verzi », ecologiştii de extremă stângă de la Bruxelles, inchizitorii Uniunii Europene, impostori politici, nealeşi, care investiţi cu puteri absolute, se cred demiurgi în faţa cărora popoarele şi naţiunile sunt obligate să se plieze!

România are vocaţia si aspiraţia unei ţări europene, acest lucru trebuie subliniat. Însă a fi european presupune în primul rând a-ţi iubi ţara şi istoria ei, a le fi ataşat. O Europă echitabilă şi armonioasă nu poate fi decât un corolar al statelor suverane, fiecare îmbogăţind-o prin patrimoniul său istoric, cultural şi economic, fără ca U.E. să-şi «impună dictatul ideologiei şi să le confişte suveranitatea. Într-un discurs recent, presedintele Franţei vorbea despre o posibilă moarte a Europei. Un punct de vedere contestabil; probabil se referea la U.E. în forma actuală ! Naţiunile s-au edificat de-a lungul secolelor, nu au cum să moară, decât dacă iresponsabilitatea celor care conduc va declanşa un al III-lea război mondial pentru a împlini dorinta Americii, adică eliminarea Rusiei. Globaliştii de la Washington, departe de conflicte, au adus NATO la graniţa Rusiei, strategie care dacă nu ar fi avut loc, astăzi nu ar fi existat războiul din Ucraina, împingând Europa spre pericolul unei mari conflagraţii. Insa nu se mai amintește faptul că SUA l-au convins pe Gorbaciov să desfiinţeze Pactul de la Varsovia, lasand sa cadă Cortina de Fier- pentru că a crezut în promisiunea pe care americanii nu au respectat-o, aceea de a nu inainta cu NATO dincolo de linia stabilită, a Germaniei- acum fiind deja la porţile Rusiei.

Atunci, cum pot fi calificate invaziile (« intervenţiile utile ») Americii pentru a schimba regimurile în lume? Toate acestea sunt trecute sub tăcere de Occident, deşi au fost realităţi tragice ale istoriei. Erau morţii utili…? Însă acele milioane de morţi au existat, oricât s-ar strădui Occidentul să-i prezinte pe americani « apărătorii democraţiilor în lume », iar pe ruşi « naziştii Europei », ei care au contribuit decisiv, sacrificând 25 de milioane de vieţi pentru a scăpa Europa de Nazism. Astăzi acest rol este tendenţios diminuat. Avem memoria scurtă. Istoria ar trebui analizată imparţial, luând în consideraţie ansamblul cauzelor şi întreg mecanismul, altfel punctele de vedere riscă să fie părtinitoare, şi cu consecinţe grave, iar diplomaţia să devină ineficace. Ni se inoculează ideea că Rusia va ataca întrega Europă; pretext pentru a promova războiul, pentru o nouă împărţire a zonelor de influenţă în lume. Această situaţie a dus la apariţia a două blocuri, SUA-UE şi BRICS-ul care pot genera un dezastru universal. Nu era mai utilă, pentru întreg globul, pentru pacea în lume, Neutralitatea Ucrainei în locul a sute de mii de morţi, o ţară distrusă, o Europă în criză şi fracturată, spectrul unui război devastator, o ură rar întâlnită ? O rezolvare diplomatică, cum s-a încercat, a fost refuzată, pentru că planul era pregătit de mult şi concernul militar american se hrăneşte din războaie. Astăzi, a fi pacifist reprezintă stigmatul trădării, eşti considerat reacţionar, extremist, nazist, în solda lui Putin. Această tendinţă din ce în ce mai vizibilă în Europa poartă germenii unei cenzuri dictatoriale care creează o imensă fractură socială.
Se spune din vechime că Ulise cel iute la minte ar fi comentat cu Ahile arta de a face războaie: « Privilegiul celor mari este că pot vedea dezastrul de la balconul palatului ». Se potriveste situaţiei actuale. U.E,, Washington-ul şi Moscova şi-au deschis larg ferestrele ce conduc spre balcoane.

În forma actuală, U.E. instaurează o politică a globalismului, un «fantasm colectiv » promovat de elite intelectuale şi politice. Această U.E. dezvoltă o falangă secretă a cărei emanaţie o regăsim în Comisia Europeană, adversar feroce al valorilor noastre comune. A nu accepta noile valori impuse, precum imigraţia în masă, identitatea de gen, minorităţile, LGBT, multiculturalismul, incluziunea, escalada războiului, primordialitatea Curţii Europene de Justiţie, desemnează un antieuropean, un extremist. Teama de partidele identitare anti-sistem, de « patriotism » o determină pe preşedinta Comisiei Europene să propună un nou concept pe care ni-l prezintă ca pe un  scut al democraţiei(!!), « unităţile anti-dezinformare »în spatele cărora se ascunde tendinţa de eliminare a tot ce nu reprezintă ideologia « Comisiei ».

U.E. a trimis un semnal, festivalul Eurovision, prin intermediul căruia este anunţată tendinţa progresistă actuală.Valorile sociale, comportamentale, morale de ieri sunt considerate sechele depăşite, relicve ale trecutului, ridicole. Cotidianismul mizerabilist şi brutal care se răspândeşte într-un ritm galopant a devnit modelul de urmat. Nivelul de percepţie a lumii s-a îngustat, magia ireductibilă a artei a fost înlocuită de promiscuitatea reţelelor sociale. Ne îndreptăm rapid spre o societate fanatizată de ideologia neo-marxistă dirijată de militarismul doamnei Ursula Von Der Leyne. Am comite un delict de realitate dacă nu am sublinia acest aspect incontestabil care a început să stârnească îngrijorare şi indignare printre naţiunile europene. Se observă cum sistemul imunitar cultural s-a prăbusit, morbiditatea a devenit o valoare, exprimarea satanistă, exhibitionismul, kich-ul au sacralizat urâtul. Non-binarul devine modelul normă. Asistăm în direct la o revoluţie identitară a unei părţi a noii generaţii, pe care U.E., se pare, că deja a impus-o. Ei au ca proiect destructurarea a tot ce reprezintă tradiţia şi normalitatea, te simţi frumos prin urâţenia revendicată voluntar. În curând, canonul frumuseţii lui Botticelli va deveni discriminatoriu! Neo feministele vor arunca cu vinarom peste « Cele trei graţii »!. Obezitatea, dăunătoare sănătaţii, a cărei combatere până ieri era o prioritate, devine un model estetic.

Eliminarea masculinului şi femininului este o etapă ce pare deja câştigată. Ne îndreptăm spre o ştergere a imaginarului tinerei generaţii căreia i se propune un mod de viaţă destructiv, o formă de decadenţă a lumii occidentale de astăzi, o lume în derivă care consideră natura demodată, iar moartea inexistenta  În societatea progresistă propusă de U.E. au început deja să se propage ideile trans-umaniste, tinerii sunt îndoctrinaţi, wok-ismul e o religie fără Dumnezeu, tehnologia inteligenţei artificiale le va oferi o nouă formă de viaţă, umanoidă, hibridă. Printr-un transfer de constiinţă, sufletul nu mai există, vom deveni produsul unui design ingineresc, « nemuritorii de aluminiu » urmând să fim etichetaţi prin vaccinuri, pentru a fi supravegheaţi. Acesta este concuzia la care au ajuns unii analişti ai psihologiei umane. În laboratoarele globalismului, Wok-ismul, acest Cancel-Culture pregătit de eminenţele gri de la Bruxelles reprezintă o contra-civilizaţie având ca scop distrugerea patrimoniului universal, crearea unui « nou început » şi a « noului om ». U.E. a devenit o autocraţie, legile şi modul oficial de viaţă se impun prin ideologie şi ONG-uri, fără acceptul popoarelor. Eroarea pe care o comite U.E. este aceea de a-şi pierde identitatea europeană tinzând să se americanizeze, lucru devenit vizibil(ar fi util sa importam din SUA, aspectele lor remarcabile,nu toxicitatea!); se bazează pe superficialitatea generaţiei actuale vidată de experienţa culturală si social-istorică.

Unde este  »l’esprit des Lumières » a lui Voltaire, Diderot, Montesquieu, Descartes, unde sunt Renaşterea italiană, Opera, Muzica clasică,, unde este filozofia germană? Le-am trocat pe cancel-culture ! Pe «Untold »! Decadenţă contra Măreţie ! Noua democraţie « Von Der Leyne », copie la indigo a noii religii democrat americane, progresismul.

Narco-traficanţii au gangrenat societatea occidentală – dacă înainte de 89 drogurile nu existau la noi, în « Romania educată » occidentalizată,.. ne-am conformat. Acest lucru a fost posibil datorită corupţiei, decăderii morale a societăţii si migraţiei masive şi ilegale, proiectate de globalişti în scopul eliminării şi înlocuirii caracterului şi modului european de viaţă. Islamizarea tacită a continentului european a creat riscul unui război al civilizaţiilor prin lipsa integrării migraţiei venite din alte zone ale lumii, care şi-a impus propriul mod de viaţă şi de religie pe teritoriul european; a se vedea in acest sens situaţia explozivă din Franţa.

E necesar ca U.E. să fie reformată pe alte criterii. O Europă a naţiunilor, respectoasă a libertăţilor, drepturilor , tradiţiilor şi identităţii popoarelor, nu o Europă a profitorilor globalismului care împinge continentul la un război devastator, ce are în plan o rescriere a istoriei şi o ştergere a trecutului popoarelor, şantajându-le cu fondurile şi împrumuturile financiare, pentru a se lepăda de identitatea lor ancestrală. Occidentul, în criză, nu avea nevoie de concurenţă ci de pieţe de desfacere, de materie primă, de mână de lucru ieftină, de colonii moderne, paradis pentru multinaţionalele lacome, care au scos profituri uluitoare cu investiţii minore. Toate aceste avantaje le-a obtinut prin formarea.. pas cu pas a unei clase politice care a trădat adevăratele interese naţionale, pentru prezervarea puterii şi a intereselor personale, ceea ce se întâmplă şi astăzi sub forma unor comasări în alegeri. Cum a fost posibil ca singurele proiecte de ţară să se rezume la.. Flancul de Est şi Ucraina!? Unde au fost adevăratele probleme ale românilor? Educaţia, Sănătatea, Industria, Agricultura, Infrastructura rutiera, Cultura, Nivelul de trai, Pensiile persoanelor care au muncit o viaţă întreagă şi astăzi trăiesc în precaritate, uitându-se ruşinaţi şi resemnaţi la şmenarii cu pensii speciale şi doctorate furate, la Mândria de a fi român şi european ? Dar.. Poporul decide!…sau crede acest lucru… Avem conducătorii pe care îi merităm! Întrebarea este dacă i-am dorit, sau au fost impuşi.. De cine? …De Consimţământul nostru…bine înţeles. Suntem cel mai fidel popor! Cui?….Un mare mister.
România este ataşată Europei, depinde însă ce fel de Europă se doreşte. Este un subiect de gândire. Major. Pentru toate generaţiile.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 37

63 de Comentarii

 1. Degeaba striga furnica, calul plecase.Europa-i moartă-n coteț de multișor, de prin 2010.Era bolnavă de davosită sorosată diseminată peste tot. Politica e un rateu cât timp există lobby sau uși turnante, dar asta nu se vede atâta timp cât lucrurile merg relativ bine în iar lucrurile merg relativ bine când e sperietoarea la gard și trebuie să menții loialitatea oamenilor. Ceea ce s-a întâmplat vreo zece ani pe acolo, prin occident. Când stăpânul vrea șefia, atunci se schimbă lucrurile pentru că pentru stăpânii șefilor, tu ești șeptel. România are șefi proști și stăpâni la Bilderberg. Șefii i-au pus cătușele datoriilor. Datorii care vor fi vândute, în criză, altor stăpâni, precum spune Că schwab davositu. Unora mai răi whatever. Când te vând „ai tăi” ,când armata e trădată be de mareșalii ei, înfrângerea n-are egal. Ca azi.

 2. Două greşeli inadmisibile, pentru un intelectual: kitsch e cuvânt nemțesc…nu englezesc. Woke ( wake up!) nu se confundă cu wokul chinezesc pentru gătit. Altminteri o scrisorică fără prea multe noutăți, opinia părții neoportuniste. În general, sunt de acord…

 3. Nu au aparut comentacii sa-l numeasca pe autor ” putinist , prorus ,antiUEsi antiamerican?”Dupa scUrSSula si ceilalti steagul UE nu ar mai fi albastru cu cercul de stele ci culorile” cucurbeului” !

 4. Iata bre,abea ” în anul cinci ” al cincinalului doi, a a ajuns înțelesul, că rahatul deja e la gât..Pina atunci nu se simțea duhoarea!! Nimic nimic!!Nici vorba!!
  Și da,acum,taaare bine se vede, cum anglo-saxonii fraieresc varza bruxelleză..in toate intrările..Cărora nu le place „procesul”sunt porecliți putiniști..!!

 5. Corecta analiza si eu am luat masuri deja si-am facut un 23 August personal ! Asta duapa ce-am vazut drapelul popnautilor pus pe parlamentul ue zilele trecute si pe madam BurSSula tinid un discurs de sprijin al „comunitatii” in viitor. Bine ca Ro nu a semnat (nu s-a putut comenta la articolul respectiv… de ce comentarii inchise ?) si in ceea ce ma priveste am bagat divort fata de ue pe motiv de „nepotrivire de caracter” ! Pt mine personal e gata problema caci am faccut RoExit-ul ! Nu ma mai intereseaza de ue ! Adio si ramineti cu bine acolo la voi …

 6. Avem exemple de d e m n i t a t e . linga noi insa cei peste 20 000 000 cetateni europeni din Romania au ales sa stea cu capul plecat spre Brussel si Whashington , sa murmure cuvinte banale si prostesti si sa-si aleaga reprezentanti Lingai si Sclavi .

  …no comment …

 7. Inca unul care ne spune ca era bine daca stateam in sfera de influenta rusa, ca americanii sunt rai etc.

 8. Idiot util care repeta pe nemestecate mesajul rusesc despre “avansul NATO” pe care americanii l-au impus. De parca a uitat cum la toți în România le curgeau balele în anii 2000 să intre în NATO si se plângeau ca sunt discriminați și nerespectati etc. Asta e, tara de secaturi cum zicea un om politic într-un context similar. Rațiu dacă ar vedea ce fițuica a ajuns ziarul sau…

 9. Sunt o grămadă de oameni care fac abuz de semne de punctuație. Văd des astfel de mesaje în corporate și la oameni de comunicare când trimit e-mail-uri și comunicate de presă, la antreprenori, copywriteri care fac reclame, companii care-și anunță produsele, politicieni, chiar și la oameni simpli care postează o fotografie în care râd la un cățel. Chiar nu știu de ce consideră că dacă prăvălesc o avalanșă de semne de punctuație în text sunt mai interesanți, atrag mai mulți votanți sau vând mai mult.

 10. cristi.. 7:17..
  Nu trebuie sa stai in sfera de influență a nimănui…încearcă măcar să gândești…
  Ce săraci sunt unii la suflet..veșnic în frământări …

 11. Foarte bine punctat, o analiză exactă a realității din România și UE 👍… eu personal, apropo’s de migrație sunt șocat de câți tuciurii au invadat România, în fiecare oraș e plin de ei în timp ce mafia PSD PNL pe români îi fugăresc la sparanghel

 12. @Radu Popescu:

  Bine spus despre ziarul cindva a lui Ion Ratiu. A ajuns sa sustina pe fata propaganda prorusa, desfasurata prin comentarii. Ca Occidentul a facut gafa dupa gafa dupa 1989 este perfect adevarat. Si-a sapat singur mormintul si continua sa il sape.

 13. Da mă, dar de ce și cum ai ajuns in halu ăsta ?? De ce te scremi și acu după Shengen,.De ce ai luat țepe mărețe pentru a fi admis, la vîndut țara ?? Ai intrat la datorii și ai demonstrat impoțență.. Pe departe nu ești european,.Ai rămas același sclav din epoca fanariotă,..poate mai rău,.Și continui ori s fii mîndru la extaz, ori să te balegi in opinci de ce te așteaptă..

 14. Bine spuse și corect spuse, doar până la un punct. Analiza excelentă se referă doar la o parte a lumii, cea zis occidentală, unde toate relele pomenite în articol au loc. Pierderea suveranității, a independenţei economice, topirea popoarelor într-o masă amorfă, fără personalitate, LGBT, decăderea morală și multe altele. Dar lumea nu se rezumă doar la cei peste cca un miliard și ceva de indivizi, mai sunt cele cca 5 miliarde de oameni, care au altă cultură care nu a decăzut, altă morală, alte principii de viață, alt mod de a trai. Nu lumea va pieri din cauza relelor reliefate în articol, ci lumea occidentală, așa cum se întâmplă întotdeauna în istoria omenirii, imperiile și nu numai, să zicem civilizațiile de un anume tip, apar, cresc, se dezvoltă după care urmează prăbușirea datorată tocmai puterii prea mari pe care au acumulat-o și pe care nu o mai pot stăpânii. Cu oarecare părere de rău, deoarece fac parte din această lume, constat că ne aflăm deja în procesul de decădere, până la dispariției a civilizației de tip occidental, care va avea loc mult mai repede decât asemenea fenomene sau întâmplat de-a lungul vremurilor.

 15. Autorul ne amintește că rușii au pierdute 25 milioanele de oameni în al doilea război mondial pentru eliberarea europei și acuză că unii avem memoria scurtă. În schimb, autorul nu amintește nimic despre pactul Molotov-Ribentrop, nici despre câți soldați americani au murit pentru eliberarea europei și nici despre imensul ajutor in arme și alimente acordat de americani rușilor. De asemenea, țările este europene nu au ales că unele să fie parte integrantă din URSS,iar altele să fie sub influența rușilor. În schimb, țările est europene au decis singure apartenența la UE sau NATO și asta în urma unor referendumumri, fără a ne pune nimeni sula’n coaste.

 16. …hmmm, autorul are perfecta dreptate dar si norocul de a se adresa unui public, in marea lui majoritate, dotat cu gandire proprie…din pacate, acest public educat de conducatorii avuti inainte de 89, este imbatranit, urmeaza firescul…cine sa mai faca schimbarea?…viata este usoara, regulezi ce vrei, cand vrei, unde vrei, tragi pe nas cand vrei, nu tre sa muncesti, vine ajutorul social sau, daca nu, dai in cap celui care mai da cu sapa fiind sigur de faptul ca nu patesti absolut nimic!…oricum, se leaga frumos acest aricol de cel ce indeamna sa nu traim in minciuna!…felicitari autorilor si redactiei cotidianului, articole de substanta, subiecte grele, consistente, actuale…deja au aparut ceicarenugandesc cu genul de comentarii care-i definesc, idioate…si nici macar nu putem spune ca nu sunt pe subiect, exact despre asta graieste articolul, parca le-a facut profilul psiho-intelectual!…

 17. Nu-i cazul sa generalizati, daca ati avut sau aveti sialoree am inteles ca se poate trata, la fel nu-i decent sa denigrati poporul spunand ca-i de…, dar poate ca stiti ceea ce sunteti conform batranilor:”Cine se aseamana se aduna” sau copiiilor:”Cine zice ala este”. Din acest motiv eu si multi altii nu ne putem aduna cu DVS. suntem doar cetateni ai Romaniei unii get beget…si OAMENI in primul rand…

 18. Problema Europei nu e dilema federalism versus suveranitatea natiunilor. In fond, in viitor, un mare stat federal european ar fi mai puternic, mai eficient si deci mai relevant pe plan international. Si nimeni nu impiedica acest stat federal sa acorde oricat de mare autonomie statelor nationale componenete, pentru a-si pastra fiinta nationala si cultura. Dar ziceam ca problema Europei e alta: faptul ca de ceva vreme politica de la centru este una tembela, aberanta. Iar aceasta politica o fac oameni ca Ursula, care n-au nicio legatura cu nevoile, dorintele si aspiratiile cetatenilor UE. De asemenea ideologia progresista malefica s-a extins ca un cancer si risca sa distruga moral pe toata lumea. Iar politicienii nationali sunt doar slugile corupte ale decidentilor de la Bruxelles. Sunt adevarate toate porcariile mentionate in articol si care ne revolta pe toti oamenii normali la cap. Numai ca, avand atatea nemultumiri, sa nu cadem in plasa propagandei aflate de cealalta parte a cortinei actuale, ca atunci am scapa de dracu si am da de ta’su, dupa cum bine zice o vorba romaneasca.

 19. Un articol excelent.—————- Lumea s-a impartit in oameni nebuni si oameni normali. Ne conduc nebunii si absurdul ne este prezentat ca fiind noul normal. Mi-e teama ca o sa ajungem la un dezastru generalizat si numai atunci lucrurile se vor schimba.

 20. PROGRESISM = NEINTINATELE SI INALTELE CULMI ALE ,,PROGRESULUI,,MARXIST DIGITAL,adica Dictatura Comunista C3AUSISTA modelul NOU ,Pandemia Sanitara Coronavirus,cu IDENTIFICARE DIGITALA.Daca după 80 de ani de DICTATURII COMUNISTA asta o sa vreți asta veți avea!!!😁

 21. Ai batrani aveau o vorba: lucrul amestecat miroase a cacat. UE, NATO,etc, toate aceste organisme eteroclite vor ajunge intr-o buna zi la gunoi, oricat s-ar opune. Ca se va intampla sau nu in timpul vietii noastre, e doar o chestie de bulan propriu si personal.

 22. O să faceți o GAURA IN APA ,românii nu vor mai accepta o nouă dictatura,vedeți voi ce va iese Digitalizare pe urechi.Rasa mamii voastre de psihopați paranoici care nu v.a ajunge ….nu lăsați lumea în pace, să trăiască liberă.Fira.ati voi a dracu cu rasa voastră!

 23. Este un imperiu in extindere. ONG-uri de activitati politice, banci, multinationale ce schimba schimba guvernele nationale cand su cum au chef si interes, toate tentacule din acelasi imperiu globalist.
  NATO, UE, OMS … nu conteaza sub ce nume apare, la interesel cui se subordoneaza.

 24. @ basil

  1/ Nene, pactul Ribbentrop-Molotov a fost unul de neagresiune iar naziștii nu l-au respectat.
  2/ câți americani au murit încercând să „elibereze” Europa ? Peanuts ! Tu ești la curent că amerlocii tăi au ucis în bombardamente zeci de mii de civili francezi, de o mie de ori mai mult decât au bombardat naziștii ? Iar după „eliberare” au violat mii de franțuzoaice !

 25. Federalizarea UE este un proiect al liberalilor europeni și americani născut mort. Federalizarea este posibilă în state în care locuitorii au în marea lor majoritate aceiași etnie, exemplul clar fiind Germania. State federale cu două sau mai multe etnii sunt instabile și în pragul destrămării,ca în Belgia sau chiar Marea Britanie.

  Macron nu este conștient de asta, el este finanțist,ca Draghi, alt finanțist,pe care ar vrea să îl impună în locul Ursulei la șefia Comisiei. Franța are o datorie publică care depășește 100% din PIB și federalizarea UE ar duce, în viziunea lui Macron, la mutualizarea acesteia. El speră ca un aranjament federal să ajute Franța să obțină împrumuturi pe piețele de capital mai ieftine, dacă datoria Franței se amestecă cu cea a Germaniei și a statelor nordice, mult mai solvabile financiar. ( unul din miniștrii de finanțe din Suedia a refuzat să considere federalizarea UE,din motivul descris mai sus )

 26. Si cine e in spatele distrugerii intentionate a civilizatiei europene? nu doar in europa ci si in ameroca, australia, noua zeelanda.. nu aveti curaj sa spuneti?

 27. Substratul real, determinant este cel economic! În condițiile îmbătrânirii populației, al subțierii clasei de mijloc, al lipsei de apetit pentru muncă la tineri, al creșterii tentației către autoritarism, al dispariției filtrului cultural. Europa nu va putea rezista fără unire, federalizare dacă trebuie și va plăti un cost.

 28. Avantajul puterilor asiatice asupra Europei inclusiv Rusia este, nu armata, in primul rand economia. Si de luat in seama demografia. Pe la unii educatia nu mai ca vine AI si dispare nevoie sa muncim cu capul.

  In Europa prin politici ascunse s-a dorit reducerea populatiei prin mugrarea dub est in vest. In Asia constituie si ca fi un avantaj substantial in viitor, oe prinul caracterul national nu transtantional

 29. VA JOACA IAR Editat PE DEGETE CUM.VOR EI…..nu ați învățat NIMIC din istorie mamaligilor!!!😉După aceia plângeți că nu aveți NOROK in viața!Refuzați mă toate impozitiile și propunerile lor bolnave …FITI LIBERI ,AVETI LIBER ARBITRU,FOLOSITI.L!!!

 30. O analiză profundă și responsabilă a situației în care se află omenirea într-un an electoral.
  Mesajul manifest este de trezire a Omenirii în fața declinului ei și a pericolului unui CONFLICT major mistuitor care se profilează la orizont.
  Ce valori pune in loc acum Europa?
  De ce trebuie ele schimbate radical?
  De ce este nevoie de o „masificare” a omului, a identităților nationale europene?
  De ce ?
  In folosul cui?
  De ce războaie?
  Este momentul să spunem NU și să lăsăm construcția europeană să-și păstreze drumul civilizatoriu bazat pe identitatea fiecărei țări participante la UE.
  Fără influențe SUA.
  Căci așa se construiește o Europa cu O Identitate cu mai multe culturi.
  FELICITĂRI AUTORULUI cu viziune și gând asumate!

 31. Nu Macron iar Franța nu e cea de la 1789. Egalitate, libertate doar pentru unii. UE este o autocrație.

 32. Din nefericire ai mare dreptate. Europa anilor 2000 e moarta, Europa de acum e doar o trista amestecatura care va ceda la prima incercare. Pacat dar se pare ca ne meritam soarta, acum putem intelege de ce la turci le-a convenit sa nu ne ocupe, ne distrugeam noi singuri mai abitir decat o faceau ei, cam ca acum.

 33. Cineva spune că pactul Molotov-Ribentrop a fost în pact de neagresiune. Da, a fost un pact de neagresiune între URSS și Germania nazistă, dar și o înțelegere prin care Rusia ne-a luat Basarabia, Ungaria a luat o parte din Transilvania, iar Polonia a fost împărțită frățește. Cineva îmi spune că, în WW2, pierderile în vieți omenești a americanilor au fost infime față de ale rușilor. Așa este, numai că aceste pierderi nu s-su datorat exclusiv războiului. În război au pierit în număr imens de soldați ruși, dar asta numai din cauza mentalității comandanților ruși și s lui Stalin pentru care viața omului nu conta. Își trimiteau soldații in linia întâi că vitele la abator. Unele dintre țările beligerante au pierdut mai puțini oameni deoarece puneau preț pe viață lor.

 34. Deosebit. Unul din cele mai interesante articole din acest an. Propun Cotidianului sa-l pastrze cumva (poate la scrisori). Domnul profesor Marga sa-l citeasca , are conciziune si forta ! PROBLEMA INSA este cum stam noi, cum sta Romania in aceasta „fixatie” ? Ceea ce analizeaza artiolul se refera prioritar la occident. Dar noi ? La o analiza mai atenta s-ar putea sa fim surprinsi sa constatam ca pentru Romania este o perioada fasta, de consolidare puternica(de fapt cam intregii Europe de Est ii marge binisor)…..

 35. Alegerile sunt sansa de a schimba lucrurile care au luat-o razna. Daca alegerile vor esua in a oferi schimbarea dorita de oameni, adica corectarea aberatiile existente la ora actuala si revenirea la sistemul normal de valori, atunci schimbarile vor fi brutale si vor fi rezultatul unor confruntari violente ale populatiei cu protipendada conducatoare care nu mai are contact cu realitatea.

 36. # Basil….Evident..americanii erau mai minimalisti..Pragmatici! Au aruncat doua bombe nucleare la Hirosima si Nagasachi!! Si-au crutat oamenii , nu-i asa?? In ura ta fanatica contra unui popor care a contribuit fundamental la infrangerea nazismului esti lipsit de bun simt pana la a parea monstruos! Stiai ca numai in Vietnam americanii timp de 20 de ani au facut 600 000 de victime si tot atatia raniti??? Cati copii au fost arsi de bombele cu napalm ale SUA ?

 37. Suveranitatea cui ? A assasinilor nazishti Myrotvorts care ei conduc acum Europa shi chiar Lumea ? Suveranitatea ucigashului lui Robert Fico platit de Myrotvorets ? Romania ar accepta sa fie condusa de Frantza dar Frantza este deja condusa de U-Kraina nazista shi Francezii tremura shi ei de frica assasinilor nazishti Myrotvorets. Interesul Romaniei este UNIREA cu Basarabia, Bucovina, Maramureshul de Nord, Bugeacul shi Insula Sherpilor. Daca Europa sustzine UNIREA este prietena Romanilor daca nu nu e. Atat timp cat dominatzia U-Krainei naziste asupa Europei shi lumii intregi nu inceteaza Europa nu are nici un viitor shi vom sfarshit totzi assasinatzi de Myrotvorets ca Robert Fico.

 38. # Omul simplu….. Este uimitor cat de profund ati inteles textul. Faptul ca ocultati ironic continutul unui text demonstreaza limita dvs. de a avea un dialog pertinent,indiferent ca valorile care va reprezinta sunt incompatibile cu cele ale autorului. Sunteti penibil.

 39. @Stefan Râmniceanu: fii atent la ortografie. Sinteza admirabila, însa fii atent la ortografie, corecteaz-o, daca vrei nota 10. Pe tipa, apropo, n-o cheama Von der Leyne. Plus altele, punctuatia defectuoasa, inclusiv. Toate felicitarile pentru continut, însa fii atent la ortografie! @Munteanu: o uniune (UE) în faliment – si moral, si material (situatia actuala)- e mormântul tarilor componente.

 40. Foarte corectă analiză.
  O mică subliniere ar trebui făcută totuşi: Europa NU se distruge singură sau din cauza prostiei Ursulei Von den Leyen şi a acoliților săi de la Bruxelles care o țin langa cu aiureli de tip LGBTQ, încălzirea globală, agendele „verzi” sau nevoia de înarmare fiindcă, vezi-Doamne, vin ruşii peste noi fiindcă se plictisesc să stea la ei acasă.
  Nu e aşa de simplu. Europa ESTE DISTRUSĂ DIN EXTERIOR, de la Washington, conform infamei doctrine Wolfowitz care se aolucă în continuare! Altfel spus, SUA este în război atipic cu Europa, pe care a învins-o fără a trage niciun glonț. Pentru aceasta a folosit 2 pârghii: (1) a creat o suprastructură statală denumită UE menită să dicteze Statelor Membre comenzile şi ordinele de la Washington, şi (2) a cumpărat sau numit liderii din cadrul UE şi din fruntea statelor europene, care au devenit trădătorii propriilor neamuri. Iar Coloana V a acestei construcții a fost reprezentată de miriada de ONG-uri, cu care Statele Membre au fost forțate să colaboreze.
  Deci cu asta ne confruntăm acum: cu trădare din interior, la comandă externă.
  Motivul e simplu: SUA a transformat Europa în Colonia sa pentru a o jefui şi aservi, America fiind în prezent într-o situație economică extrem de gravă din cauza lăcomiei „elitelor” globaliste, care sint în fapt nişte încrengături familiale de tip mafiot. Rockefeller şi Rothschild sunt doar două exemple de famiglii care dețin o parte semnificativă din avuția SUA.
  Aşa că Europa este în prezent o colonie exact din aceleaşi motive vechi de când lumea, de când s-au inventat coloniile.
  Şi acesta este şi motivul pentru care alegerile la nivelmondial din acest an sunt cruciale. Fiindcă ar putea fi ultimele alegeri la care oamenii vor vota. Pe următoarele le va putea tranşa Inteligența Artificială…

 41. Exelent articol despre realitatile demonice care conduc in prezent Europa vestica, America si o parte din lume. Acest articol ar trebui preluat si prezentat de catre profesori cu mintea intreaga, generatiiilor de elevi si studenti, carora actualul sistem de invatamant le-a inoculat instrainarea de valorile crestine traditionale.

 42. @Vasil habar nu ai de istorie. Ungaria ne-a luat Transilvania de Nord prin Sikyayul de la Viena in care rusii nu au avut nici un rol. Pactul Ribentro=Molotv a fost un rezultat al dezmembraii Cehoslovabiei de catyre Germania cu acordul mai pe fata mai pe ascins. Ai uitat ca pana si Polonia a profitat de aceasta dezmenrare, Adica de Acordul de la Munchen semnat de Germania cu marea Britanie, Franta si Italia. Asa ca ciocu mic….A zis vreun occidental ceva cand a fost semnat Acordul Ribentrop- Molotov?
  Bati campii. SUA a pierdut cateva in al doilea razboi mondial in TOATE TEATRELE DE OPERATIUNI – Europa, Africa, Asia – 400.000 de soldati.
  Uniunea Sovietică a înregistrat şi cele mai mari pierderi umane (20 000 000 de oameni/10 % din populaţie, din care jumătate au fost civili) şi materiale (1. 710 oraşe distruse, 70.000 de sate, 32.000 de întreprinderi industriale, 98.000 de colhozuri, 1.876 de sovhozuri, 65.000 km de cale ferată)

  Articolul de fata este cea mai profunda si adevarata analiza a realitatii Europei de azi. SUA vrea sa isi rezolve criza printr-un mare razboi si pe spatele economiei europeme.

  Victima actualului razboi nu este numai Ukraina sau Rusia, ci chiar Europa.

 43. NU exista popor fara limba proprie. Poporul roman NU mai exista! Uitati-va in ce limba este reprezentata tara romanilor – Romania, la competitiile INTER-TARI. Uitati-va in ce limba se adreseaza strainatatii cel care este INTAIUL REPREZENTANT AL ROMANILOR.
  Romanii, CA POPOR, NU MAI EXISTA. Iar bastinasii din Romania se bucura si se gudura pe langa straini, ca niste sclavetzi.

 44. „În forma actuală, U.E. instaurează o politică a globalismului, un «fantasm colectiv » promovat de elite intelectuale şi politice.”NU SUNT DOMNULE „ELITE” SI MAI ALES „INTELECTUALE”,SUNT PUR-SI-SIMPLU JIDANI DROGATI.Singurul care a ationat deschis pina acum impotriva lor este Victor Orban,premierul Ungariei,care a spus:luati-va palariile si plecati! Pe unul il cunoastem foarte bine.Este Mark Gitenstein.

 45. @ Ileana Rollason: sunteti una dintre persoanele de pe forum, pe care le respect, motiv pentru care virulenta atacului dvs., maniera intransigenta si autoritar repetitiva m-au surprins. Ati aruncat o umbra asupra continutului pe care l-ati apreciat. Cititorii, mai ales cei care sunt ostili punctului meu de vedere, vor fi sub influenta criticii dvs. Am dat o utilizare speciala semnelor de punctuatie pentru a accentua caracterul retoric al continutului, pentru a oferi frazei mai multa plasticitate. Da, am ortografiat din greseala numele presedintei Comisiei Europene. E mult mai putin grav decat hotararile pe care ni le impune! Cred ca ati exagerat.

 46. @Basil (continuare):

  Pierderile americane si britanice sint mult mai mici pentru ca Aliatii au dus mai mult un razboi tehnic, in aer si pe mare. Nu neaga nimeni contributia sovietica dar factorul decisiv a fost potentialul economic al SUA.

  Nu URSS a sustinut prin livrari de tot felul toate fronturile, din Europa, Asia, Africa. Nu flota sovietica a dus Batalia Atlanticului si nici Razboiul din Pacific, care a ingenucheat Japonia. Nu fortele sovietice au facut campania din Africa, Indochina, Burma, China si nu ei au organizt cele patru debarcari din Europa. Nu aviatia soviedica a redus la ruine Germania si Japonia.

  A arunca in derizoriu contributia Aliatilor la victorie este o aberatie, pe care numai propaganda rusa o poate sustine. Rusia se leagana si azi in iluzia victoriei obtinute, pretinde ea, singura in ultimul razboi.

 47. Redactiei:

  De ce nu apare si prima parte a mesajului catre Basil? Cu ce incalca textul meu normele de publicare?

 48. Readctiei:

  De ce nu imi acordati si mie acelasi drept de opinie, pe care il acordati si altora? Cind publicati fara rezerve comentariile unora ca axon, ics, Ileana Rollason, ultima practicind o propaganda stalinista de neacceptat intr-o tara care a suferit atit de mult din cauza vecinatatii cu Rusia soldata cu peste 10 ocupatii, nu poate fi evitata concluzia ca forumurile au devenit fieful propagandei proruse.

  In afara de aceasta dar completind-o, se adauga dublul standard la moderare. Mi s-au respins sau editat comentarii (recent la articolele despre aniversarea deportarii tatarilor, Fintina Alba, Transnistria), in timp ce interlocutorilor li s-au admis chiar exprimari grosolane. De ce deci sint favorizate pe fata astfel de comentarii?

 49. @Basil:

  Ce spui este perfect adevarat, numai ca nu ai cu cine te ‘certa’. Forumurile Cotidianului sint fieful propagandei proruse. Ma mir ca nu au aparut inca: axon, sa ne lamureasca despre binefacerile pe care le-a facut Rusia Romaniei cele naziste, care a si provocat Al doilea razboi mondial; ics, care sa ne spuna ce nationalisti scirbosi sint romanii, pentru ca nu recunosc nationalitatea moldoveneasca, cea anexata si oprimata de ‘valahi’, cum ii numeste el pe romani; Ileana Rollason sa ii ridice osanale lui Stalin, etc., etc.

  Cit priveste pierderile maretei URSS, disproportionat de mari in raport cu ale USA si UK, acestea au fost cauzate nu atit de operatiile militare in sine cit de politica stalinista fata de proprii cetateni, civili si militari. Regimul bolsevic a ucis zeci de milioane de oameni pentru a le aduce fericirea, fara ca sa fi fost razboi. Sovieticii au eliberat Europa de nazism pentru a impune propriul nazism adica bolsevismul, crimele continuind astfel si dupa razboi.

  URSS a fost probabil singura tara care si-a ucis fostii prizonieri la inamic, repatriati dupa incheierea ostilitatilor, pentru ca Stalin spunea ca nu exista prizonieri ci dezertori – cazul Razboiului iernii, cu Finlanda.

  Stalin si-a decimat propria armata, acuzind-o de lasitate cind a fost surprinsa de atacul german. Nu era lasitate ci inadaptarea sistemului rigid sovietic, surprins de atacul german cind el insusi era pe punctul de a ataca Germania. Soldatii sovietici erau trimisi la moarte minati de trupele speciale ale NKVDului, multi dintre ei chiar fara arme. Exista destule inregistrari video pe youtube, unde se poate vedea cum aratau trupele sovietice la Berlin, prin comparatie chiar cu invinsii germani.

 50. Redactiei:

  M-ati sicanat la fel ca la articolele despre Fintina Alba si Transnistria.

  Atunci cind, in fine, ati binevoit sa pubicati comentariul meu si acesta a avut mai multe parti, le-ti publicat disparat, nu in ordinea in care au fost transmise. Astfel, coerenta expunerii a fost distrusa.

  Care este, in ultima instanta, motivul acestei atitudini?

 51. ” România trăieşte într-un simulacru democratic ”

  -nu e adevarat,
  e chiar urmarea democratiei UNIVERSALE,
  se alege praful cand toti parlitzii voteaza!

 52. Autorul articolului, un om curajos, lipsit de oportunism, care spune adevarul…păcat ca suntem atat de putini care au curaj sa „strige” nedreptățile lumii în care trăim..cei multi si nemulțumiți vorbesc in „soapta”, este acceptare sau inca bântuie frica dinainte de ’89??!!!

 53. Si, uite-asa, am dat de dracu! Am dat, am dat, dar ce facem acum? Tara e vraiste, altii (straini) sunt stapani la noi iar presa o da-nain te cu nevoia de UE. Legile UE, gandite sa ingradeasca orice forma de „deviationism” (va e cunoscut termenul?) au fost impamantenite solid si cine misca-n front e bestelit la tembelizor. Ce facem? Avem o clasa politica amorfa, inerta si inepta, usor coruptibila. E mai rau ca-n regimul fanariot! Mai vor (cu voia mai marilor nostri) sa ne bage si-n razboi? N-ar fi mai bine s-o lasam mai usor cu vitejia coparticipativa si sa fim mai elastici?

 54. Anonimule Stalin a fost Gruzin iar Molotov Evreu din U-Kraina. Tzi-am mai spus asta dar nu intzelegi ca Rushii au fost shi ei victimele U-Krainienilor Hrusciov, Brejnev shi Gorbaciov shi au fost mereu aliatzi cu Romanii shi au sustzinuta re-facerea Romaniei Mari. Masacrul de la Fantana Alba a fost comis de militari U-Krainieni din armata sovietica.

 55. @Munteanu:

  Si eu ti-am mai spus de foarte multe ori ca gresesti. O faci si acum, cu aceeasi dezinvoltura.

  Nu conteaza ce au fost conducatorii bolsevici. Conteaza ca au fost urmati de marea masa a rusilor, atunci cind li s-a stirnit orgoliul ca ei sint cei mai cei.

  Nici unul din cei de care spui ca au fost ucraineni nu au fost ucraineni ci rusi, chiar daca doi dintre ei au fost nascuti in Ucraina.

  Rusia nu a fost niciodata aliata sincera a Romaniei, ci doar de conjunctura. Ea nu a contribuit cu nimic la crearea Romaniei Mari. Din contra, a urzit, si, dupa toate aparentele, inca urzeste, distrugerea Romaniei, chiar daca nu mai este Mare.

  Ucraina nu avea trupe sub comanda proprie. Este ultimul lucru pe care si l-ar fi dorit conducerea suprema a URSS, cu sistemul ei ultracentralizat. Pe ce te bazezi deci cind spui ca autorii masacrului de la Fintina Alba au fost ucraineni si ce legatura arw cu subiectul articolului de fata?

 56. @ Anonim Dvs. ati citit textul autorului?? Analiza in primul rand semnificatia ideologiei neomarxiste a progresismului si decadenta pe care o disipeaza in lumea de astazi. Despre razboiul din Ucraina accentueaza faptul ca el nu ar fi avut loc daca s-ar fi respectat intelegerea pe care SUA i-au promis-o lui Gorbaciov.De a ramane cu influenta NATO la limita Germaniei. Aceasta a fost cauza. Insa ura fanatica pe care o aveti fata de rusi, va opreste sa vedeti si milioanele de morti datorate ..”interventiilor” Americii peste tot in lume, care nu au avut ca efect decat absurditatea dezastrului lasat. vreti sa vi le detaliez? Comentati textul, nu mai folositi orice moment ptr. a va napusti impotriva rusilor fara a recunoaste evenimentele istorice si cauzele care au generat ceea ce vedm astazi.

 57. @X=Y:

  Da, l-am citit. In mare il aprob. Nu autorului am raspus. Am raspuns celor care, abatindu-se de la subiect, ridica in slavi Rusia. Tangential, o face si autorul. Cum nu acesta este scopul articolului, nu am comentat.

  Care este totusi scopul interventiei dumneavoastra? Vreti cumva sa aplaud cele peste 10 invazii ale spatiului romanesc, soldate cu ocuparea a jumatate din Moldova si impunerea regimului comunist?

  Vreti sa laud Rusia de azi, care si acum, in linie cu propaganda bolsevica, pretinde ca moldovenii nu sint romani si ca Romania urmareste distrugerea identitatii acestora? Daca exista doua state romanesti, de ce nu ar exista trei? Cine se afla oare in spatele separatismului unguresc cultivat in Yrsnsilvania? Pe linga cine se gudura azi Ungaria?

 58. Din dec.89 dupa serialul TVR, regia Sergiu Nicolaescu (viitor senator venit cu o zi mai inainte de la crucea de piatra mult iubita din Germania), scenariul tov. Brucan (khazar Oracol di Daramare, fost shi viitor iudeolog al chibutzului PCR), interpretzii securici acoperitzi ka Karamitru, Besoiu, poet Dinescu, kaskadorii rasului, samd, la Hora cu strigaturi a cominternistului Bratesh=ka ka lin, ka lin ka ca mai ia, cu aplaudacii lor cu vechi shtate de serviciu ca spionul rus ex.gen.Militaru, dar mai ales emanatul fasait din PCR, tov.rromica Ylici Y., totzi, dar totzi, au pus BAZELE puterii unui grup informatzional organizat, cu aportul mai ales a aceluiashi aparat de represiune al securicilor, ce sunt la cashcaval primii, ca merita, ex.minerade, terorism shi altele. Norocul lor ca sa nu se innece la infulecarile lor, a fost ca a 2-a zi tov.Rebenciuk le-a adus sulu de hartie higenica ca sa se shtearga la botishorul lor. Dar asta cu marele „curaj” ca dai shi lupta ca de la 48, cand tov.Ceashka era deja la ia-ma nene trofeu vanat ca urshii din Harghita, DAR fara sa le pese ca trimeteau tinerii, etc. la moarte sigura ca la Austerlitzul lor, ce acum il imputa ca autori tot pe mamaligarii pe care conform Pata/WC s-au pishat.
  O zi buna.
  Con
  P.S. Restul este istorie in kolonia noastra mica shi stramta, de unde lumea fuge de pute rea lor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.