Eveniment. Premiile Academiei Române. Cine sunt laureaţii

Actriţa Rodica Mandache, scriitorul Mircea Mihăieş, istoricul Ilie Schipor şi bizantinologul Petre-Radu Guran se numără printre laureaţii Premiilor Academiei Române pentru anul 2021, decernate, joi, în Aula prestigiosului for.

Premiile au fost acordate, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei Române, celor mai reprezentative creaţii ştiinţifice şi culturale româneşti, realizate sau publicate în anul 2020 în domenii diverse, de la literatură, istorie, filosofie, arte plastice, teatrale şi muzicale până la matematică, fizică, chimie, biologie, agronomie, silvicultură, ştiinţe tehnice şi tehnologia informaţiei.

Ceremonia de acordare a premiilor Academiei Române a fost deschisă cu înmânarea semnelor Academiei Române pentru noii membrii corespondenţi.

„Înmânarea semnelor Academiei Române pentru membrii corespondenţi aleşi de curând. Ele vor fi înmânate de domnul Cristea, cancelarul Academiei Române. Nu sunt multe, este o insignă, o diplomă, adică nişte mărturii care sperăm noi să dureze în timp şi care arată calitatea de membru al Academiei Române. Vă reamintesc că membrii Academiei sunt de trei feluri: corespondenţi, titulari şi de onoare. Deocamdată membrii post mortem, printr-o hotărâre adoptată de noi mai de mult, nu se mai fac”, a spus preşedintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop

Au primit distincţii: prof. univ. dr. Rodica Ileana Zafiu, care a fost aleasă membru corespondent la secţia de Filologie şi Literatură, prof. Lucian Pintilie, la secţia de Ştiinţe Fizice, prof. Dragoş-Paul Aligică la secţia Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie, prof. Cristian George Panaiotu, membru corespondent.

În continuare a urmat decernarea diplomelor „Meritul Academic” către:

* Revista „Romanian Journal of Information Science and Technology” – pentru poziţia fruntaşă în evaluarea internaţională şi pentru primul loc în revistele din ţară din punct de vedere al factorului de impact;

* Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu” – cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înfiinţare;

* Dr. Valentina Eşanu – cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova, pentru activitatea prestigioasă desfăşurată în domeniul istoriei;

” Mai sunt încă trei entităţi mari ale Academiei – Editura Academiei Române, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” şi Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”. Au împlinit toate 75 de ani de la înfiinţare, de aceea vrem să marcăm acest lucru, să primească diploma ‘Meritul Academic’ pentru prestigiul pe care l-au adus instituţiei noastre şi ştiinţei filologice şi literaturii române, tipăririi lucrărilor fundamentale în cazul editurii”, a anunţat preşedintele Academiei Române.

Au fost, de asemenea, acordate diplomele „Distincţia Culturală” către:

* Prof. univ.dr. Valentina Vasile, director al Institutului de Economie Naţională, pentru promovarea culturii româneşti şi valorilor din perioada brâncovenească;

* Prof. dr. Alexandru Ioan Herlea, preşedintele Asociaţiei „La Maison Roumaine” de la Paris, pentru anii de muncă în folosul culturii româneşti;

* Alexandru-Dan Bartoc, preşedintele Fundaţiei Culturale „Bartoc”, pentru excepţionala activitate de promovare a istoriei tehnicii şi culturii româneşti;

* Dr. Eugen Nicolae, directorul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei, pentru rodnica activitate în domeniul arheologiei;

* Dr. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, fost muzeograf la Muzeul Municipiului Bucureşti, pentru rodnica activitate în domeniul arheologiei;

* Ilarie Gh. Opriş, directorul Asociaţiei Culturale „Sfântul Gheorghe”; Editura „Cronica Mureşeană” de la Sângeorgiu de Mureş, pentru remarcabila activitate editorială şi pentru donaţia de carte făcută Academiei Române;

* Ordinului Militar de România, pentru contribuţii aduse la promovarea identităţii naţionale.

Ceremonia a continuat cu premiile acordate în cadrul celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei Române:

În secţiunea Filologie şi Literatură:

* Premiul „Timotei Cipariu” – Roxana Vieru şi Adina Chirilă pentru lucrarea „Antim Ivireanul, Evanghelie, 1697”. Ediţie critică şi studiu filologico-lingvistic;

* Premiul „Bogdan Petriceicu Haşdeu” – Ioana Gafton pentru lucrarea „Repertoriu al schimbărilor de nume (1895-1946)”, vol. I-II;

* Premiul „Titu Maiorescu” – Mircea Mihăieş pentru lucrarea „Finnegans Wake”, sub titlul „Romanul întunericului”;

* Premiul „Lucian Blaga” – Ioan Cristescu şi Ionel-Mircea Vartic pentru lucrarea „I. Negoiţescu – Radu Stanca. Un roman epistolar”. Ediţie integrală,;

* Premiile „Ion Creangă, „Mihai Eminescu” şi „Ion Luca Caragiale” – nu s-au acordat.

În secţiunea Ştiinţe Istorice şi Arheologie:

* Premiul „Vasile Pârvan” – Petre-Radu Guran pentru lucrarea „Rendre la couronne au Christ. Étude sur la fin de l’idée impériale byzantine”;

* Premiul „Dimitrie Onciul” – Oana-Mădălina Popescu pentru lucrarea „‘Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui’. Chipuri sfinte în vechi hrisoave româneşti”;

* Premiul „George Bariţiu” – Cristian-Alexandru Damian pentru lucrarea „La Societa di Gesu e le arti in Transilvania nel Settecento”;

*Premiul „Nicolae Bălcescu” – Laurenţiu-Dănuţ Vlad pentru lucrarea „Istorii româneşti ale ideii de ‘Europa’, secolele XVII-XXI (imagini, note, reflecţii)”;

* Premiul „A.D. Xenopol” – Valer Moga pentru lucrarea „Astra şi societatea 1918-1930”;

* Premiul „Mihail Kogălniceanu” – Mircea-Flavius Stan pentru lucrarea „Programul de măsuri active al KGB-GRU împotriva României (1964-1989)”;

* Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” – Larisa Turea pentru lucrarea „Cartea foametei”;

* Premiul „Nicolae Iorga” – nu s-a acordat.

În secţiunea Ştiinţe Matematice:

* Premiul „Simion Stoilow” – Remus-Andrei Radu pentru lucrarea „Renormalization and Siegel disks for complex Hénon maps”;

* Premiul „Gheorghe Ţiţeica” – Martin David Palmer-Anghel pentru lucrarea „Homological stability for moduli spaces of disconnected submanifolds”;

* Premiul „Gheorghe Lazăr” – Eugen Vărvărucă pentru lucrarea „Large-Amplitude Steady Downstream Water Waves”;

* Premiul „Grigore C. Moisil” – Emil-Adrian Cătinaş pentru lucrarea „How Many Steps Still Left to x*?”;

* Premiul „Dimitrie Pompeiu” – Ionuţ Munteanu pentru grupul de cinci lucrări „Stabilizare la frontieră pentru ecuaţii de tip parabolic deterministe sau stochastice”;

* Premiile „Spiru Haret” şi „Petre Sergescu” – nu s-au acordat.

În secţiunea Ştiinţe Fizice:

* Premiul „Dragomir Hurmuzescu” – Ana-Maria Crăciun pentru grupul de lucrări „Obţinerea şi validarea unor nanomateriale luminiscente în aplicaţii de senzoristică de fluorescent”;

*Premiul „Ştefan Procopiu” – Mircea-Dan Cozma pentru grupul de lucrări „Studiul ecuaţiei de stare a materiei nucleare folosind ciocnirile de ioni grei”;

* Premiul „Horia Hulubei” – Gihan Velişa pentru grupul de lucrări „Studiul aspectelor fundamentale şi aplicate ale dinamicii defectelor induse de fascicule de ioni acceleraţi”;

* Premiul „Radu Grigorovici” – Oana-Claudia Mihai, Florinel Sava, Iosif-Daniel Şimăndan pentru grupul de lucrări „Proprietăţi structurale şi funcţionale ale straturilor subţiri calcogenice”;

* Premiul „Constantin Miculescu” – nu s-a acordat.

În secţiunea Ştiinţe Chimice:

* Premiul „I. G. Murgulescu” – Aurica Precupaş pentru grupul de lucrări „Interacţia proteină-ligand cu aplicaţii biomedicale, investigată prin microcalorimetrie şi simulări de dinamică moleculară”;

* Premiul „Gheorghe Spacu” – Cătălin Maxim pentru grupul de lucrări „O nouă strategie de sinteză a combinaţiilor complexe heterometalice 3d(MIII)4f pentru obţinerea de materiale magnetice moleculare”;

* Premiul „Nicolae Teclu” – Dana-Alina Magdaş pentru grupul de lucrări „Contribuţii aduse în domeniul dezvoltării unor noi abordări analitice cu aplicaţii în autentificarea alimentelor şi băuturilor”, şi Dumitru-Octavian Pavel pentru grupul de lucrări „Cercetări privind efectul compoziţiei şi texturii hidrotalciţilor în reacţii catalizate bazic”

* Premiul „Cristofor I. Simionescu” – Anca Filimon pentru grupul de lucrări „Materiale polimerice cu aplicaţii biomedicale şi în protecţia mediului”

Premiul „Costin D. Neniţescu” – nu s-a acordat.

În secţiunea Ştiinţe Biologice:

* Premiul „Emil Racoviţă” – Marcel-Ovidiu Ciobanu, Iuliana Popovici pentru lucrarea „Nematode fauna of the Romanian Carpathians, vol. I- II”

* Premiul „Grigore Antipa” – coordonatorilor acad. Dumitru Murariu şi Sanda Maican pentru lucrarea „Cartea roşie a nevertebratelor din România / The red book of invertebrates of Romania”

* Premiul „Nicolae Simionescu” – Cristina Polonschii, Szilveszter Gáspár pentru suita de 23 lucrări ştiinţifice, 2 capitole de carte şi 3 brevete, publicate în perioada 2015-2021, care se referă la metode de analiză (multiparametrică) pentru investigarea celulelor şi pentru detecţia rapidă (fără separare prealabilă) a unor biomolecule;

* Premiul „Emanoil Teodorescu” – Cristian (V.A.) Munteanu pentru suita de 13 articole (2019-2021) în domeniul spectrometriei de masă cu aplicaţii în proteomică: dezvoltarea metodelor avansate de studiu al proteinelor în diferite matrici biologice şi de analiză bioinformatică şi statistică a rezultatelor obţinute, cu numeroase aplicaţii în domeniul cercetării biomedicale şi biomaterialelor.

În secţiunea Ştiinţe Geonomice:

* Premiul „Grigore Cobălcescu” Bogdan M. Popescu pentru lucrarea „Transcarpathian Petroleum Province in Romania”;

* Premiul „Ludovic Mrazec” – Dan-Mircea Tămaş, Alexandra Tămaş, Jessica Barabasch (Germania), Mark G. Rowan (SUA), Zsolt Schleder (Austria), Csaba Krézsek (România), Janos L. Urai (Germania) pentru lucrarea „Low-Angle Shear Within the Exposed Mânzăleşti Diapir, Romania: Salt Decapitation in the Eastern Carpathians Fold-and-Thrust Belt”;

* Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci” – Gheorghe-Viorel Ilinca pentru lucrarea „Using morphometrics to distinguish between debris flow, debris flood and flood (Southern Carpathians, Romania)”;

* Premiul „Simion Mehedinţi” – Răzvan-Andrei Popescu pentru lucrarea „Permafrostul din Carpaţii Româneşti. Studiu de Geomorfologie” şi Dănuţ-Radu Săgeată pentru grupul de articole apărute în anul 2021, cu tematica principală pe probleme actuale de geopolitică şi dezvoltare urbană şi regională;

* Premiul „Ştefan Hepites” – nu s-a acordat.

În secţiunea Ştiinţe Tehnice:

* Premiul „Traian Vuia” – Jörg Niemann (Germania), Adrian Pîslă (România) pentru lucrarea „Life-Cycle Management of Machines and Mechanisms”;

* Premiul „Henri Coandă” – Nicoleta Nedelcu pentru grupul de cinci lucrări „Metode şi modele avansate în tehnici de analiză şi caracterizare a materialelor cu diferite aplicaţii tehnologice”;

* Premiul „Anghel Saligny” – Daniel Dan, Valeriu-Augustin Stoian pentru grupul de două lucrări „Studii teoretice şi experimentale privind comportarea seismică a pereţilor beton armat şi hibrizi/compoziţi oţel beton / The seismic behavior of reinforced concrete and hybrid/composite shear walls – Theoretical and experimental approaches”;

Premiile „Petre Sergescu” (Istoria Ştiinţelor şi tehnicii), „Aurel Vlaicu” şi „Constantin Budeanu”, nu s-au acordat.

În secţiunea Ştiinţe Agricole şi Silvice:

* Premiul „Ion Ionescu de la Brad” – agricultură, economie, botanică – Vasile Mocanu, Neculai Dragomir, Vasile-Adrian Blaj, Tudor-Adrian Ene, Monica Alexandrina Tod, Victoria Mocanu pentru lucrarea „Pajiştile României – Resurse, strategii de îmbunătăţire şi valorificare”;

* Premiul „Traian Săvulescu” – biologie, fitopatologie, biotehnologie, ştiinţa alimentului – Mihaela Sărăcilă, Tatiana-Dumitra Panaite, Camelia-Puia Papuc, Rodica-Diana Criste pentru lucrarea „Heat stress in Broilers Chickens and the Effect of Dietary Polyphenols, with Special Reference to Willow (Salix spp.) Bark Supplements – A Review”;

* Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – agricultură, ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare, horticultură, zootehnie – Mădălina-Maria Borca pentru lucrarea „Implicaţii ale activităţii râmelor (Oligochaeta: Lumbricidae) în unele ecosisteme antropice”;

* Premiul „Marin Drăcea” – silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protecţia mediului – Cătălina-Mihaela Munteanu, Cornelius Senf (Germania), Mihai-Daniel Niţă, Francesco Maria Sabatini (Germania), Julian Oeser (Germania), Rupert Seidl (Germania), Tobias Kuemmerle (Germania) pentru lucrarea „Using historical spy satellite photographs and recent remote sensing data to identify highconsevation-value forests”.

În secţiunea Ştiinţe Medicale:

* Premiul „Victor Babeş” – Radu Iftimovici, Dana Baran pentru lucrarea „Personalităţi şi contribuţii româneşti în medicina internaţională”;

* Premiile „Iuliu Haţieganu”, „Daniel Danielopolu”, „Gheorghe Marinescu”, „Constantin I. Parhon” şi „Ştefan S. Nicolau” – nu s-au acordat.

În secţiunea Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie:

Ştiinţe economice:

* Premiul „Petre S. Aurelian” – Meda Gâlea pentru lucrarea „Managementul strategic al cercetării ştiinţifice”;

*Premiul „Virgil Madgearu” – Adrian-Ştefan Constantinescu pentru lucrarea „Mecanisme şi instrumente de stimulare a exporturilor”;

* Premiul „Victor Slăvescu” – Ilie Schipor pentru lucrarea „Destinul Tezaurului României – Argumente din arhivele ruse”;

* Premiul „Nicolas Georgescu Roegen” – Florin-Ovidiu Bîlbîie, Tommaso Monacelli (Italia), Roberto Perotti (Italia), Xavier Ragot (Franţa) pentru grupul de studii consacrate politicilor monetare şi fiscale (Monetary Neutrality with Sticky Prices and Free Entry; Fiscal Policy in Europe: Controversies over Rules, Mutual Insurance and Centralization; Optimal Monetary’ Policy and Liquidity with Heterogeneous Households);

Sociologie:

* Premiul „Dimitrie Gusti” – Maria-Cristina Otovescu pentru lucrarea „Realităţi sociale şi politici publice în România”, şi Cristinel Pantelimon pentru lucrarea „Mihail Manoilescu şi doctrina corporatistă”;

* Premiul „Henri H. Stahl” – Simona-Ionela Mihaiu pentru lucrarea „Criminalitatea violentă. Semnificaţii şi implicaţii sociale”;

Ştiinţe Juridice:

* Premiile „Nicolae Titulescu””Simion Bărnuţiu” şi „Andrei Rădulescu” – nu s-au acordat.

Secţiunea Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie:

* Premiul „Constantin Rădulescu-Motru” – Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan (coordonator), Ramona Răduţ-Taciu, Cornelia-Afrodita Stan pentru lucrarea „Dicţionar de pedagogie”;

* Premiul „Ion Petrovici” – Andrei Vieru pentru lucrarea „Elogiul frontierelor. Mic tratat de libertate”;

* Premiul „Vasile Conta” – Viorel Mirea pentru lucrarea „Fermenţii basmului românesc”;

* Premiul „Dumitru Stăniloae” – Florin-Ciprian Petre pentru lucrarea „De l’homme extérieur a l’homme intérieur. L’anthropologie spirituelle de saint Jean Cassien” şi Arhimadrit Dionisie Dumitru I. Constantin pentru lucrarea „Frumuseţea Liturgică Ortodoxă – Icoană a frumuseţii cereşti. Istoria, arta confecţionării şi semnificaţiile teologico-simbolice ale obiectelor de cult”;

* Premiul „Mircea Florian” – nu s-a acordat.

În secţiunea Arte, Arhitectură şi Audiovizual:

Creaţie muzicală:

* Premiul „George Enescu” – compozitor Cristian-Antoniu Bence-Muk pentru lucrarea „21.12.2012 pentru clarinet şi cvartet de coarde”;

Muzicologie

* Premiul „Ciprian Porumbescu” – Ozana-Irina Alexandrescu pentru lucrarea „Catalogul manuscriselor de tradiţie bizantină din sec. al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române (vol. IV)”;

Istoria artei

* Premiul „George Oprescu” – Călin-Gelu Demetrescu pentru lucrarea „Les ébénistes de la Couronne sous le regne de Louis XIV”;

Artă plastică

* Premiul „Ion Andreescu” – Luminiţa Gliga pentru expoziţiile „Martor tăcut” (Sala Rondă, Cercul Militar Naţional), „Periplu şi Reflecţie” (Galeria Căminul Artei), „Uneori caii sunt verzi” (Galeria artelor, Cercul Militar Naţional);

Etnografie şi folclor

* Premiul „Simion Florea Marian” – Marin Marian-Bălaşa pentru lucrarea „Ochiul dracului şi al lui Dumnezeu (mentalităţi economice tradiţionale)” şi Antoaneta-Liliana Olteanu pentru lucrarea „Lucrarea: Mitologie română (vol. I-III)”;

Creaţie arhitectonică

* Premiul „Duiliu Marcu” – Arh. Marian Moiceanu pentru lucrarea „Din spatele cinematografului spre Sala Frescelor”;

Artele spectacolului

* Premiul „Aristizza Romanescu” – actriţa Rodica Mandache pentru rolul Floarea Plătici în filmul „Luca” (regia: Horaţiu Mălăele).

În secţiunea Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei

* Premiul „Grigore Moisil” – în colaborare cu Secţia de ştiinţe matematice (vezi III. ştiinţe matematice) – Dumitru Băleanu pentru grupul de şapte lucrări privind „Metode matematice în controlul avansat al sistemelor complexe”;

*Premiul „Mihai Drăgănescu” – Mike Horia Mihail Teodorescu pentru grupul de cinci lucrări „Etica algoritmilor de Machine Learning (ML)” şi Mihai Dascălu pentru grupul de 16 lucrări „Inteligenţă Artificială pentru Educaţie”;

* Premiul „Tudor Tănăsescu” – Elena-Lorena Hedrea pentru grupul de trei lucrări „Modele şi regulatoare prin transformarea modelelor bazate pe produs tensorial”

* Premiul „Gheorghe Cartianu” – Vasile-Florian Păiş, Radu Ion pentru grupul de patru publicaţii şi platforma informatică RELATE pe subiectul „Tehnologia şi aplicaţiile prelucrării limbajului natural” şi George-Pantelimon Popescu, Andrei Tănăsescu pentru grupul de trei lucrări „Noi rezultate în Quantum Computing”.

În cadrul evenimentului a fost instituit şi un nou premiu – Premiul ‘Prof. Alexandru Avram’, care i-a fost acordat doctorului Florian Matei Popescu, arheolog şi epigrafist, cercetător ştiinţific la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, pentru contribuţii remarcabile în arheologie şi epigrafie.

„Academia Română, în colaborare cu Fundaţia Alfa pentru sănătate şi educaţie, anunţă instituirea unui premiu nou, Premiul Prof. Alexandru Avram’, pentru excelenţă ştiinţifică în domeniile Ştiinţelor Istorice, Arheologiei şi Epigrafiei. Premiul poartă numele profesorului universitar doctor Alexandru Avram, născut în 1956 şi mort în 2021, specialist în istoria, epigrafia şi arheologia Greciei antice şi a spaţiului Mării Negre şi un contributor valoros la proiecte internaţionale de epigrafi, istorie şi arheologie a coloniilor greceşti. Cariera sa academică de excepţie şi dedicarea sa pentru educaţie şi cercetare, atât în România cât şi în Franţa sunt o sursă de inspiraţie pentru comunitatea academică”, au anunţat organizatorii.

La finalul ceremoniei, preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a spus că, „în ciuda faptului că ceremonia a fost un pic mai lungă, premiile sunt mai puţine”.

„Aţi observat că în aproape fiecare secţie nu s-au acordat anumite premii. Probabil că asta nu înseamnă că se fac cercetări şi că există creaţii mai puţine în România, în ultimii ani, dar cu siguranţă cu ceva există: subfinanţarea cercetării. În România cercetarea nu e pe prim plan, cum ar trebui să fie într-o ţară civilizată şi de aceea ca în anii următori să avem şi mai puţine lucrări de premiat, fiindcă noi suntem obligaţi de la înălţimea acestui for să menţinem exigenţa şi nu putem acorda premii la început de carieră. Premiile Academiei Române înseamnă consacrare într-un domeniu sau altul. Premiile de debut se acordă de alte instanţe, alte entităţ şi sunt şi acelea foarte importante”, a conchis Ioan-Aurel Pop.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 2

6 Comentarii

  1. Academia (in America exista academii de popice) lui Aurel seamana tot mai mult cu o popota a securitatii. Inca se mananca bine.

  2. Normal. Ioan -Aurel POP scrie la Apostrof. Îl premiază pe Ionel Vartic.

  3. Rusine securistule,…ce-a făcut acestă instituție publică pentru românia?…ați furat banii românilor, asta ați făcut…un Arahat cât casa albă!…

  4. Pariez ca anul viitor Ioan Aurel POP își va plăti datoriile fata de Msrta Petreu Vartic.

  5. Intre cativa oameni de valoare, au reusit sa-l strecoare si pe Mihaies, sluga basescului, cu opera falsa, dar cu limba catifelata.

  6. Mihaies? Dar lui Basescu nu-i dati un premiu? Premiul „Bachus”, cum ar veni, pentru contributii exceptionale la arta bautului de alcool la locul de munca, in care se pare ca se desavarsesc si „academicienii” nostri. Da, cu ghilimele. „Colegii” Elenei Ceausescu…

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.