Formarea lumii de azi – Andrei Marga

Cu toate că suntem după schimbări ale lumii, iar pandemia și războiul o vor schimba în continuare, destui speculează asupra trecutului, fără să vadă ceea ce trăiesc oamenii astăzi și fără să aibă de fapt soluții. Alții își fac chiar iluzia că istoria s-a încheiat în realitățile de azi, odată cu ei. Unele instituții vor să proiecteze viitorul, dar rămân prizoniere conjuncturii. Apar, ca de obicei, politruci de diverse extracții în joburi cu nume pompos, care promit orice, dar cât mai puțină schimbare.

Atitudinea este punct de pornire pentru multe în viață. Fiecare dintre atitudinile menționate mai are, însă, mult până la normalitate. De altfel, ele antrenează optici viciate – de suficiență, de oportunism, respectiv de egoism și amatorism, de care s-au și umplut instituțiile de azi.

În opinia primilor, am ajuns în societăți moderne, care procură avantaje de naturi diverse, ce ar trebui să liniștească. Suntem mai liberi, piața diversifică bunurile, șefii se schimbă, societatea ar fi „concurențială”, iar concurența ar fi suficientă pentru viața bună.

Știm prea bine că nu dă rezultate societatea care subestimează nevoia economiei de piață, libertățile și drepturile omului, pluralismul și democrația, statul de drept, deschiderea. Fiecare dintre acestea este condiție a vieții civilizate. Numai că – așa cum se vede în evoluțiile de azi – condițiile civilizației nu sunt cucerite o dată pentru totdeauna. Ele pretind preocupare continuă pentru a le asigura.

În plus, cei interesați pot observa ușor că în situația în care trecutul nu este lămurit de o istorie cu bază factuală, iar științele sociale nu clarifică în ce societate s-a intrat, se irosesc energii uriașe în vorbe fără acoperire, aproximări și dispute sterpe. Se stă prea puțin în arhive pentru a scrie istoria. Se lucrează infim la clarificări privind societățile de azi. Ca rezultat, se iau decizii cu vaste implicații pe cunoștințe sumare și clișee.

Fapt este că multiplele crize – economice, de legitimare, de motivare – și, mai nou, pandemia și războiul, au zdruncinat încrederea în organizările lumii de azi. Bunăoară, altădată, economia inducea orientări în politică; azi, societatea este surclasată de decizii politice fără legitimare. Se aruncă țări întregi în război fără consultarea cuiva; nu doar cetățenii, dar înseși parlamentele sunt ignorate! Până și regula rațională a competiției economice se suspendă: nu se mai concurează, ci se distrug conducte, nu se mai creditează libera circulație a mărfurilor, ci se taie căile de transport, nu se mai asumă unitatea ființelor umane, ci se lucrează la antagonizare. Inflația și tipărirea de monedă au devenit condiție a economiei. Hoțiile la nivel înalt, corupția organizată, segregarea pe față a cetățenilor, transformarea demagogiei în profesie, lovirea celor de altă părere sunt parte a realității. Se recurge la opriri de activități și sancțiuni ce nu rezolvă ceva, dar dăunează tuturor. Viruși scăpați” din laboratoare sau transportați de turiști” sunt noile arme. Sărăcia, fie și relativă, urcă din nou, așa cum ne spun economiștii principali, spre mijlocul societăților actuale.

Nu lipsesc involuțiile. Societatea nesigură” de care am vorbit altădată (A. Marga, Societatea nesigură, 2016) a devenit atât de nesigură încât oportunismul, ușor sesizabil, este acum cvasiregulă. Heidegger anticipa cu decenii în urmă uniliniarizarea” conștiințelor, Marcuse unidimensionalizarea” lor. S-a ajuns, oricum, la paralizarea” conștiințelor ce dau tonul în politică și media. La pupitre de comandă se fac confuzii între deținerea puterii și adevăr, cugetare și aliniere, adevăr și propagandă. Până și minciuna” (George Șerban, Lying: Man’s Second Nature, Westport, Co., 2001) pare a fi intrat în obișnuințe.

Unii cred că am fi după „sfârșitul istoriei”, încât ne mai rămâne doar administrarea cu mijloace uzuale a ceea ce este. Aceia privesc tacit lumea ca fiind una închisă spre viitor, cu un prezent definitiv, și propun jubilația, fie și resemnată.

Diagnoza aceasta stă însă doar pe autoconfirmări. În fapt, inegalitățile, faliile și conflictele care se lărgesc în societățile de azi împiedică stabilizări durabile. Tehnologiile, ştiinţa modernă, orientările religioase, „marea politică” de care vorbea Nietzsche, și, desigur, presiunile la legitimarea deciziilor duc la schimbări pe întreaga scară a realităților. Nu există ceva „ultim” în istorie! După schimbarea scenei mondiale din anii 1980, lumea a intrat, în jurul anului 2010, sub controlul unei „geometrii variabile a supraputerilor” (detaliat în A. Marga, Ordinea viitoare a lumii, 2017). Confruntarea între globalism și reorganizarea pe baza suveranității naționale pune în mișcare lumea actuală.

Nu suntem la sfârșitul, ci mai curând la o cotitură a modernității. Deocamdată, ies în față amenințări: schimbarea climatului, penuria în energie și alimentație, recesiunea, slaba integrare socială a noilor generații, tensiunile geopolitice, terorismul, spectrul confruntării nucleare. Ies în față, tot mai evident, pericolele ce rezultă din slaba forță anticipatoare a deciziilor!

Se întreprind azi, desigur, tot mai multe încercări de pregătire a viitorului. Cum au observat comentatorii italieni, majoritatea rămân însă prizoniere unor interese circumstanțiale, de grup. Programele „dezvoltării sustenabile” asigurate de instituții sunt frecvent lipsite de realism în materie socială, încât rămân pe hârtie. Programul Next Generation (2021), al Uniunii Europene, este elaborat nu de „generația următoare”, ci de o birocrație în care media de vârstă este de peste cincizeci de ani, care își proiectează în viitor interesele.

Nedepășind orizontul intereselor de grup, nu se poate ajunge la viitor. În societățile de înaltă complexitate de astăzi, abia o privire ce vine din înălțimea culturii umanității mai poate contura viitorul.

Între politrucii zilei sunt activiști gomoși, de calibru îndoielnic, care invocă fragmente din futurologi cu priză și perorează pentru voturi: că ar urma înlocuirea industriei cu comerțul, a creierelor cu computerele, a bărbaților cu femeile, a moralei cu gestionarea. Ei nu au idei, decum soluții, dar vântură clișee.

În fond, toate aceste situații îngrijorează. Unele pot să epateze, dar nu au cum să ducă înainte. Li se potrivește ceea ce spunea penetrant Jorge Luis Borges: tot ce facem pare just, dar rămâne indiferent.

S-au multiplicat cei care imaginează, plecând de la datele științei și tehnnologiei, viitorul. Ei leagă fapte incontestabile din prezent cu anticipări în imagini care alarmează.

Recent, o editură din Italia a și avut excelenta idee de a monografia diagnozele viitorului, într-un volum remarcabil (Il Futuro. Storia di un’idea, Gius. Laterza & Figli Spa, Bari-Roma, 2021). Au fost inventariate optici clasice: republica” lui Platon, apocalipsa” după Ioan, cetatea divină” a lui Augustin, comedia divină” a lui Dante, principele” lui Machiavelli, utopia lui Thomas Morus, manifestul comunist al lui Marx și Engels, reflecțiile lui Max Weber, Mein Kampf-ul lui Hitler, anticiparea lui Keynes, manifestul lui Altiero Spinelli, etc.

Dar au fost aduse în discuție, pe urmele Ultimelor zile ale umanității (1915-1922), cunoscuta dramă a lui Karl Kraus, și anticipările artei noi”. Ca exemplu, filmul Matrix (1999) ne spune că „pentru a garanta docilitatea ființelor umane, în conștiința lor vine recreată o realitate fictivă, în interiorul căreia credem a trăi o viață liberă și normală, până la moartea corpului fizic (de care nu suntem însă conștienți)” (p.324). Din filmul Big Brother (1998), al lui John De Mol, se poate reține „invazia în viața oamenilor, omniprezent și manipulator, a unor forțe malefice, într-o lume transparentă, dar, paradoxal, opacă”. Din filmul Black Mirror al lui Charlie Brooker se pot extrage anticipări ale viitorului, precum „îmbinări neașteptate între mediatizare, politică, tehnologie”, continua „supraveghere reciprocă prin social media” și „manipularea memoriei”. Cu rezultanta generală: în lumea de azi proliferează „un individ tot mai izolat, la dispoziția unei societăți automatice și de neoprit în fond” (p. 337).

Arta își dovedește din nou forța de pătrundere în straturile adânci ale realității. Atenționările ei sunt inteligente și justificate. Sunt, însă, ele și de ajuns pentru a ieși de sub primejdii? Nu cumva s-a creat obișnuința cu ele, în timp ce declinul în jur continuă netulburat?

Față de reacțiile la ceea ce trăim, de genul închiderii ochilor la prezent, fabulației despre sfârșitul istoriei”, proiectării înguste și mentalităților propagandistice, este nevoie azi de altceva. Spus simplu, abia cu o abordare lucidă a întregului faptelor se face față noii situații a societăților.

Cu o asemenea abordare, Hegel a privit istoria universală ca succesiune a „lumilor”. Un istoric ( Eric Hobsbawn , The Age of Extremes, Abacus, London, 1996) a și vorbit de „lumile” ce s-au succedat în istoria contemporană.

Civilizației occidentale clasice” – cu capitalism economic, liberalism politic, dezvoltare științifico-tehnică, europocentrism, sistem politic mondial – i-a pus capăt Primul Război Mondial. S-a intrat apoi în „lumea dominației viziunilor”. Modernitatea a fost înțeleasă în „termenii opoziției binare” – dintre un capitalism, ce intra, de altfel, în criza din 1929, și un socialism, mai curând impus de sus, într-o țară înapoiată – care a și pregătit Al Doilea Război Mondial. Acestuia i-a urmat „lumea reconstrucției postbelice” – cu „douăzeci și cinci sau treizeci de ani de extraordinară creștere economică și transformare socială, care a schimbat societatea umană probabil mai profund decât orice altă perioadă de scurtime comparabilă” (p. 6). Aceasta s-a încheiat cu „o criză generală nu doar în sens economic, ci la fel de generală în politică. Colapsul regimurilor comuniste între Istria și Vladivostok nu numai că a generat o zonă enormă de nesiguranță politică, instabilitate, haos și război civil, dar a și distrus sistemul internațional care a stabilizat relațiile internaționale în jur de patruzeci de ani. El a dezvăluit, de asemenea, caracterul precar al sistemelor politice interne care s-au bazat în esență pe această stabilitate. Tensiunile unor economii în turbulență au subminat sistemele economice ale democrației liberale, parlamentare sau prezidențiale, care au funcționat atât de bine în țările capitaliste dezvoltate de la Al Doilea Război Mondial încoace” (p.10). În jurul anului 1990, s-a intrat în „lumea unipolară”. Preocuparea dominantă a fost găsirea de echilibre înăuntrul societăților, prin democrație liberală, și, în relațiile internaționale, prin acceptarea statu quo-ului. Lumea promitea să se organizeze pe baza libertăților și drepturilor fundamentale ale individului și cetățeanului și în multe locuri autoritarismul a fost dislocat.

Să continuăm în timp delimitarea lumilor istoriei contemporane. Să o aducem la zi.

Din anii nouăzeci, a intervenit „globalizarea economică”. Asociată cu neoliberalismul, aceasta a antrenat financializarea economiilor, concentrarea de bogății enorme în mâini puține, slăbirea multor state, tensiuni internaționale. În multe locuri, s-a atins dezvoltare, dar bogăția și sărăcia s-au polarizat din nou. Frontierele s-au deschis, dar mulți oameni s-au pus în mișcare disperați, într-o nouă migrație a popoarelor. Deslimitarea benefică a circulației de bunuri și servicii a mers la braț cu criza democrației și a instituțiilor publice. Interesul public a fost dizolvat în interese de grup, iar legitimarea democratică a slăbit.

După 2010, s-a pășit în ceea ce aș numi „lumea noii multipolarități”. Se formează noi centre economice și de raliere în lume, a căror competiție mișcă forțe pe glob. Nicio problemă majoră nu se mai poate rezolva fără conlucrare. Dezvoltarea se dovedește a fi dependentă de eforturi interne, iar statul național revine în rol. Democrația s-a diversificat din nou, cu efecte variate. Efortul de a păstra democrația în condiții de concentrări de putere (economică, administrativă, mediatică) fără precedent, formarea „industriei culturale”, a „societății mediatice” și obsesia „resetării” pe baza digitalizării și a geneticii, disting, de asemenea, lumea în care ne aflăm.

Fapt este că societățile au făcut progrese în era postbelică, cu deosebire dincoace de anii optzeci. Aproape nimeni nu a stat pe loc. Peste tot, oamenii și-au pus în valoare libertățile, atâtea câte erau. De aceea, clișeele „înapoiat”, „premodern”, „răsăritean”, „asiatic” etc., nu se mai acoperă. Suntem într-o lume în care entitățile naționale și politice au organizări diverse și află încă greu un modus vivendi, de care este, de altfel, stringentă nevoie.

De lucrat este acum pretutindeni. La drept vorbind, nu este de jubilat când se acuză tocmai în Franța „epuizarea democrației” (Chalvidan), în Italia „erodarea democrației” (Romano), în Anglia „trecerea la postdemocrație” (Crouch), în Polonia „crepusculul democrației” (Apelbaum), în SUA și Germania „sfârșitul democrației” (Mounk, Hoffstetter). Țările rămân diferite sub aspectul întruchipării democrației, dar nimeni nu poate sta cu brațele încrucișate.

La noi, a rămas din deceniile socialismului oriental cugetarea „adaptată”, comodă, pe care Adrian Marino o stigmatiza pe drept, încât se poate jubila și mai puțin. Realitatea s-a umplut iarăși de propagandiști, deși „regimul prostocratic” și „democrația cu vătaf” împiedică vizibil dezvoltarea țării și produc drame. Iar diagnoze, precum cea a lui Constantin Brâncuși (maladia „camelotei”), Virgil Bărbat („oportunismul bizantin”), Liviu Rebreanu (incapacitatea decidenților), Hugh Seton Watson (demisia civică a vârfurilor), Tudor Arghezi („lipsa de caracter” la cei care decid), D. R. Popescu (băltirea în mediocritatea „pârțăgăriei”) sunt, din nefericire, tot mai actuale. Mai nou, precum în anii treizeci, se și întocmesc liste de către hitlerei renăscuți pentru a împiedica indispensabile schimbări. Inși refuzați de valoare și fără merite, dar puși în mișcare de partide și regimuri ce nu se pot legitima prin realizări și vot, caută vizibil să deturneze cetățenii de la a-și spune cuvântul.

Nu există societate civilizată fără libertățile fundamentale și drepturile omului. Nimeni nu are dreptul să împiedice vocea unei persoane, cu deosebire a unui concetățean, oricare ar fi el. De la acest reper este de plecat în orice situație.

S-a dovedit însă și că libera inițiativă demantelează autoritarismul, dar nu poate, singură, construi democrație. Azi, din capul locului, democrația se apără și promovează doar lămurindu-ne asupra societăților existente și, firește, revenind la interesul public în decizii. Pentru ca apoi să se treacă, se înțelege, la alte schimbări. În ce societăți trăim de fapt? Cine, printre forțele disponibile, asigură revenirea la interesul public?

 http://www.andreimarga.eu 

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 30
Andrei Marga 590 Articole
Author

68 de Comentarii

 1. putem depasi aceasta ororare a zilelor noastre, prin constientizarea IDENTITATII NATIONALE – ISTORIA ADEVARATA A NEAMULUI ROMANESC, prin RESPECTAREA CONSTITUTIEI ROMANIEI. din nefericire asta este doar un vis. al meu si al multor romani, desigur. dupa impartirea Romaniei – pentru ca asta se pregateste – Natia Romana nu va mai exista… sau foarte putini. va fi crancen. tocmai ce-am vazut o stire cu o malformata neumana digi-sri care aducea la grad de „normalitatea” consumul de carne „artificiala” de om (de unde stii ca este artificiala? asa spune eticheta? haha!). ce ma sperie este aducerea la grad de „normalitate” a tot felul de idei distopiene, care repetate suficient (Goebels) sa devina adevarate si…normale. nu imi place nimic din ceea ce vad si aud. si orice individ ar veni la putere in cazul in care am supravietui cumva, va continua controlul totalitarian digital asupra noastra pe model mao/china. dictatura prin tehnologie. puscarie #acasa.

 2. e simplu si mai putin filozofic: structura lumii de azi este de tip militar, piramida, cu citi mai putini decicendti la virf si masa larga de executanti. functioneaza pe baza de ordin indiferent cum s-a numit in decursul erelor strabatute si cunoscute ca si scalavagism, feudalism, capitalism, socialism , comunism etc. acelasi lucru, altfel impachetat. scopul nu a fost iluminarea, intelepciunea ci diversificarea metodelor de constringere, perpetuarea puterii si a controlului (dinastii, coorporatii, biserica-dogma, putere militara, apoi financiara etc) S-a marsat pe crima si agesivitate, pe acceptarea lor ca facind parte din cotidian. Din sa nu ucizi a ramas doar „UCIZI!” pentru ca redactarea ei in acesteti termeni, a acestor presupuse vorbe dintr-o anumita sursa (ma amuza teribil cind primitivii si criminalii pun justificarile pe seama Spiritului), avea ca scop, dovedit peste timp, extragerea numai a actiunii adica „ucizi”. Prima lege nu este ceva de genul: Am creat lumea si viata pentru pentru tine si tot ce exista. Pretuieste viata in toate formele sale si fii cocreator la tot! Primele 2 legi-porunci sint hilare si de prost gust, de parca Spiritul ar avea orgoliu” 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tau; sa nu ai alti dumnezei afara de Mine. (nu cumva the dark side ar fi mai predispusa la o asemene manopera?)2. Sa nu-ti faci chip cioplit, nici alta asemanare, nici sa te inchini lor.
  Aceste legi sint pline de egoul si orgoliul uman care cauta sa suprime legatura intre om si Spirit.
  ./.

 3. Continuare:

  Deci organizare militara, crima si agresivitate, protejate prin cutume istorice si legi, propavaduite si de dogma crestina si justificate filozific, par sa reprezinte fundamentul distrugerii lumii prin primitivismul si modul de raportare la arhetipurile primordiale care au fost aproape sterse din mentalul colectiv si inlocuite de dogma (sa nu-ti faci chip cioplit… ha ha ha ha ha ha )
  Exista doua lumi diferite ca raportare la timp: Una vestica raportata la material care a pus bornele civilizatiei in crima, pe a avea, pe justificarea agresivitatii ca necesara mereu ACUM si una din Est, nu Rusia, care tine timpul in mina, care intelege ca in Univers, in infinit, se varsa tot timpul trait. Ca timpul nu curge liniar, ca o sageata, si ca poti , prin curentii fie de desubt sau deasupra sa vizitezi atit trecutul cit si viitorul si sa alegi cel mai bun viitor pentru toti. PENTRU TOTI! atita vreme cit exista o constiinta colectiva formata si suma constiintelor individuale, aceasta PRIMEAZA! deocamdata mentalul colectiv este dominat de agresivitate, de frici, de dogma. Cum ne curatam de agresivitate frici si crima? Cum toti devenim unul? …Ceea ce inexorabil se intimpla la un anumit moment…

 4. Lumea este un concept incomprehensibil ce trebuie probabil, mereu redefinit sau reajustat. La fel am putea spune şi despre realitatea sau realitățile ce derivă din ea. Cât priveşte individul, definiția sau definirea lui, nu este cu nimic mai simplă. Apoi, adevăr, minciună, religie, cunoaştere, ideologie, etc. nu sunt concepte cu mult mai clare sau mai explicite prin raportare directă la cele dinainte. Într-o lume din vremea lui Platon, el n-a văzut o organizare mai bună a indivizilor decât cea din „Republica” (şi aceea, ideală căci niciodată nu a devenit realitate) dar păstrând ideea, (nu şi proporțiile), în complexitatea şi multidimensiunile lumii de azi, nici o mie de Platoni în carne şi oase dacă ar fi printre noi, nu ne mai pot da o direcție clară, dincoace de orice ideal. Omul şi oamenii spun multe lucruri trăsnite, nu doar copiii. Toți spunem ce gândim însă puțini înțelegem că tot ce spunem provine dintr-unul şi acelaşi cerc informațional limitat ce pare infinit sau nelimitat. Din acest motiv, se spun şi se pun în practică atât de multe inepții ori aici trebuiesc găsite pârghii de identificare şi triere a lor precum grâul de neghină. Democrația nu face şi nu poate face asta şi probabil din acest motiv tendința merge spre autocație. Marile idei nu apar pe forumuri de comentarii, nu se tranzacționează în piețe, pe stadioane sau pe burse şi dacă mergem în ritmul acesta, tare mi-e că într-o bună zi, nici pe acestea de acum nu le vom mai putea exprima.

 5. Cele 157 de state subjugate si transformate in colonii de catre Satan USA si-n care au fost locate peste 900 de baza americane sunt conduse de Oculta Modiala Khazara care a penetrat toate guvernele americane de la formarea USA si pana astazi. USA fiind bratul armat militar, economic si politic cu care Oculta Mondiala subjuga lumea asta. Restu-s povesti de adormit #rezistentii. Iar istoria tututor popoarelor subjugate e falsa aceasta fiind rescrisa in concordanta cu insteresele de stapan al acestei Oculte. Democratia si drepturile omului sunt doar idei propagandistice prin care Oculta ii prosteste pe cetatenii acestei planete pentru a-si atinge scopurile de a stapani tot Pamantul.

 6. Menechem Begin, fost prim ministru Israel:
  „Rasa noastra este Master Race. Noi suntem zei divini pe aceasta planeta. Noi suntem atat de diferiti de rasele inferioare, precum sunt ele de insecte. De fapt, comparativ cu rasa noastra, alte rase sunt animale. Alte rase pot fi considerate a fi excremente umane. Destinul nostru este de a conduce rasele inferioare. Regatul nostru pamantesc va fi stapanit de liderii nostri cu un sceptru de otel. Masele ne vor linge picioarele si ne vor servi ca sclavi.„ (miscarea zionista)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Menachem_Begin
  Bertrand Russell:
  “Dieta, injecţiile şi interdicţiile se vor combina, de la vârstă foarte timpurie să producă acel tip de caracter şi tip de credinţe pe care autorităţile îl consideră dezirabil şi orice critică serioasă a puterii va deveni imposibilă psihologic.”

 7. Haideti sa nu ne panicam .Timp de zeci de ani in unele locuri trecind chiar de o suta, s-a tot cintat „prohodul ” capitalismului ce ar fi trebuit inlocuit de ultima orinduire posibil existenta pe planeta Terra numita Comunism .Iaca cum vedem chiar acum se face acelasi lucru atunci cind citim astfel de texte de tip fake .Iaca o gogoasa de proportii din text:” Se aruncă țări întregi în război fără consultarea cuiva; nu doar cetățenii, dar înseși parlamentele sunt ignorate! Până și regula rațională a competiției economice se suspendă: nu se mai concurează, ci se distrug conducte, nu se mai creditează libera circulație a mărfurilor, ci se taie căile de transport, nu se mai asumă unitatea ființelor umane, ci se lucrează la antagonizare.”Parca am auzi propaganda de tip comunist a anilor 50 atunci cind cu medicamentele rusesti de ultima generatie blenoragia era eradicata in dauna Occidentului decadent si bolnav pina in maduva oaselor , Occident ce era evident depasit tehnologic de URSS fiind invins mai la toate capitolele existentialiste . Ce gogoasa ni se vindea atunci si asta vedem ca se incerca si acum .Cum imaginatia unor nostalgici comunisti nu poate trece de propaganda veche , de doi bani si un brinci , si-au indentificat alte tinte printre care chiar LGTB crezind in sufletul lor comunistoid si fals nationalist ca doar ei detin adevarul sexual al omenirii si cum pusul limbii „ in josul paginii ” este prima lor datorie sfinta de cind lumea si pamintul .Momentul actual este insa unul de o importanta fara de egal .Comunismul ruso – chinez si-a scos coltii la lumina , incercind, prin vechile trucuri , sa mobilizeze omenirea in dauna democratiilor lumii .Cita lipsa de imaginatie .Cita autopacaleala a stat la baza atacarii Ucrainei vedem acum cu totii.Refacerea URSS , in fapt refacerea comunismului, s-a dovedit o iluzie de proportii .Istoria recenta nu i-a invatat nimic .

 8. În decursul istoriei sale, omenirea a tot construit, pierzând, sau și mai rău, denaturând informația primară.
  Până în zilele noastre, când s-a blocat. Și atunci, din orgoliu, a inventat sloganul „trăiește clipa” și evadarea în virtual.
  Ceea ce trăim azi, nu e formare, nu e construcție, ci o demolare uniformă.
  Iar cel care va veni cu informația primară,fie nu va fi crezut, fie va fi ridiculizat. Sau, și mai rău, va fi condamnat.
  Poate, de aceea, cred că acum este timpul de a se reconstrui fiecare pe sine, ca să poată rezista cât mai mult urgiei care se profilează la orizont. Căci pentru oameni nu există Arca lui Noe.

 9. 1. Să fim serioși: democrație nu există nicăieri decât doar prin comparație, comparație din care România iese cel mai prost: cu toate c-a ieșit din comunism, la capitolul democrație se află tot acolo, adică pe ultimul loc din Europa.
  2. Eseul dlui prof. Marga se referă la filosofia istoriei, cel mai greu domeniu – și din care eseu ca atare, fiștecare trage ce concluzie vrea (Fukuyama zice că-i cel mai bine, iar Derrida zice că Fukuyama e un nerușinat).
  3. Și dacă-i p-așa, zic și eu părerea mea în chestie: omenirea nu s-a schimbat cu nimic, fiind aceeași dintotdeauna, adică din sclavagism și până-n prezent, esența stând într-aceea că 1% din omenire își asumă toate responsabilitățile administrării restului de 99%: de aici și necesitatea religiei, înlocuită în epoca modernă odată cu reducerea timpului de lucru la 12 și-apoi la 8 ore, cu industria drogurilor (adică 50% din întreaga economie mondială!) – adică mass-media, divertisment, turism, mașina personală etc etc etc.

 10. Vedem cum Istoria se repeta . Comunismul doreste sa reapara (Rusia si China au pus la cale planul), din nou , in intreaga lume ,o data cu dorinta Rusiei de refacere a URSS si a zonei ei de influenta si cu ajutorul Chinei devenita si ea peste noapte o dictatura comunista .Vedem cum se incearca , fara nici o sansa de izbinda , reactivarea vechilor discursuri anticapitaliste si anti democratice concomitent cu declansarea unei Invazii in Ucraina ce s-a dorit a fi purtatoare de mesaj antieuropean si anti democratic daca reusea asa cum (evident au fost lasati sa se iluzioneze) s-a intimplat in Crimeea .Capcana a functionat .Armata Rusiei s-a dovedit o fantosa(coruptia a modificat mincinos tot ceea ce in scripte arata existenta unei forte militare extraordinare ) si cei care au sperat (vezi China ) sa faca acelasi lucru in Taiwan, urmind exemplul rusilor, s-au oprit timid tocmai la timp .Marea cistigatoare este UE .UE se federalizeaza .UE creste ca numar de state o data cu NATO ce se reinarmeaza .Toata tehnica militara veche este distrusa in Ucraina si inlocuita cu echipamente noi .Deciziile importante se iau la NATO si Bruxelles .UE se decupleza de Rusia in totalitate .Sanctiunile cresc in intensitate .Noi state foste partenere ale Rusiei isi doresc aderarea la UE. Preturile gazelor si petrolului este controlat de UE si scad .Daca Rusia nu incepea agresiunea toate astea nu se puteau face nici in zeci de ani .

 11. Doamne, existenta unora ca boul samaritean si g(uitz)ica e o pedeapsa pentru pacatele noastre? sunt prea idioti ca sa fie altceva

  • Aștia doi sunt imaginea rezultatului la care s-a ajuns prin această îndobitocire atent urmărită de care vorbește și autorul acestei excelente analize, cu exemple cât se poate de clare din analizele altora lăsând la latitudinea noastră să tragem eventuale concluzii și învățăminte.
   După cele ce-au înțeles cei doi se adeverește încă odată zicala cu aruncatul de mărgăritare în troaca porcilor !

 12. 0Realitatea sau realitățile ce derivă din manifestarea indivizilor în lume deşi au o componentă materială importantă, nu sunt doar materiale ci şi ideatice, deci, virtuale, ideale, imaginare. Suprapunerea directă şi indirectă a celor două planuri reflectată în minte prin simțuri, creează impresia sau convingerea pentru mulți oameni că toate şi totul s-ar manifesta într-un singur plan, cel palpabil sau material reprezentat de sau prin aici şi acum. Analizând cel de-al doilea plan însă, putem observa că nu toți cei preocupați de planul perceptiv sau al materialității pot avea preocupări preponderente şi în cel al ideilor dar există astfel de oameni cu titlu de excepție cum, tot ca excepție există şi cei din a doua categorie indicată. De care dintre cele două se ataşează emoțional sau rațional fiecare în mod preponderent ori majoritar, este o chestiune ce ține de posibilități şi nu de voință dar asta nu înseamnă că ele nu pot coexista şi concomitent. Aici probabil ar putea exista discuții cu privire la „descendența” unor anumite categorii de oameni sau chiar nații întregi direct din zei. În opinia mea, nu sunt dar pentrucă au ştiut şi încă mai ştiu cum se diferențiază cele două categorii şi se pot folosi foarte bine de ea, încă o mai utilizează ca şi cum ar fi o caracteristică excepțională, misterioasă, de geniu. Nu e nici un geniu la mijloc, eu aş spune că seamănă a truc.

 13. Cum se vede, acum, cînd este nevoie de înnoirea cugetării, rudimentarismul constă din obsesii (capitalism, comunism, sovietism, China etc.), de care, precum se observă lesne, nu are habar. Chestiuni depășite de decenii, pe care unii nu le cunosc, dar le agită, căci nu știu decît propagandă ieftină. Ar fi bine să cultivăm și în România o gândire naturală, pe fapte, nu pe vederi prăfuite. Este vital pentru țara noastră. Articolul este o analiză profundă, inovativă și clarvăzătoare, ce lasă în arhive acele vederi. În definitiv, capul este dat omului să gândească, nu să îngurgiteze resturi propagandistice. Democrația, civilizația se apără cu adevăruri. Esențial este că faptele evocate nu ai cum să le contești, decât dacă vrei să înghiți falsuri. Firește, și la înghițit este liber.

  • Domnule Inginer,
   Sunt perfect de acord cu dumneata. Din păcate cei mai mulți dintre noi nu citesc, nici chiar acest mesaj ultradocumentat al profesorului Marga. Aș fi curios câți dintre cititorii acestui articol ți-au răspuns și cum ți-au răspuns. Am 72 de ani, m-am vaccinat cu melancolie și mă feresc de prostie și impostură. Nu reușesc însă întotdeauna. Apoi, vă rog să observați cât de mizerabile sunt unele postări. Ce facem cu acesti oameni?. Dar cu cei care nu citesc nimic ?. Dar cu cei care nu știu pe cine votează, sau votează la comandă?

 14. Traim in minciunile lor vedem si auzim doar ce ne mint ei. Vine Putin si rezolva problema.

 15. „Felul în care percepem realitatea depinde de context, iar fiecare dintre noi are o versiune unică și personală a realității pe care o trăiește . Ce e fascinant de observat ..e convingerea cu care oamenii se agață de propria lor percepție”( Anil Seth)

 16. Vedem cum o serie intreaga de comentatori, contrar cerintelor afisate in clar pe SITE ,se pronunta inadecvat nu asupra continutului textelor scrise de unii comentatori ci direct asupra NAME acestora .Facem un apel spre a fi eliminate astfel de ziceri inutile ce nu au legatura cu un comentariu civilizat .Lasind la o parte inutilitatea aparitiei unor astfel de ziceri nu putemn sa nu obvservam cum ura transpare din spusele unor comentatori ce evident nu pot sau nu vor a intelege motivatia .

 17. Felul in care oamenii percep o realitate nu are de a face cu contextul . Perceperea realitatii este strict determinata de cunoastere .Doar cunosterea poate elimina ,din gindirea umana ,nevoia sentimentala(ista) ce acopera adevarul si care introduce propria minciuna ca si valoare de adevar .O serie intrega de comentatori ce nu sunt in stare sa isi arate propria cunostere ca si intelegere transpusa in scris posteaza doar injurii ce le hranesc sentimentele sentimente care niciodata nu au legatura cu adevarul .Totusi adm. de SITE ar trebui sa elimine astfel de atitudini scrise .Ele nu fac altceva decit sa opreasca pe cei care pot a-si exprima o parere , argumentata de fapte si nu de vorbe , sa mai participe la dezvoltarea SITE cu pricina .

 18. Nazistii useristi sunt robotzii inconstienti din Matrixx….Comunismul din Romania, formal ateist, a fost in realitate un mare si eficient Protector al Ortodoxiei si al constiintei nationale…Sub Comunism intreaga Tara era proprietatea romanilor. Nimic din Romania nu era proprietate straina….Nu sunt un bisericos dar inteleg beneficiul istoric adus de Ortodoxie si
  cred ca noua lume userista este Lumea Satanica.
  Lumea Satanica iubeste Stapanul Atotputernic care este SUA.

 19. Pentru docilizarea tineretului s-au folosit drogurile de tot felul de catre americani, metoda generalizata de cand biserica n-a mai indeplinit rolul de stavilar al revoltelor. Acum rolul biserici este de-a da indulgente la cei care sunt incarcati de pacatul faptelor, altfel, ce sa cauti la escrocii toleranti ai pedofiliei. Ca deh, ce-si mai doresc acum pacatosii: o inmormantare cu fanfara militara si soldati care sa le poarte pernele pline de tot felul de tinichele efemere.
  PS Intrebare cu raspunsul inclus: in articolul anterior s-a nominalizat „licheaua” care se ocupa de digitalizare in RO ? Intreb pentru mine pentru ca eu nu citesc biblioteca pentru toti, numai cea microfilmata.

 20. marin, 9:52,

  Marele merit al lui Menachem Begin îl constituie reușita acțiunii „schimburi de teritorii contra pace”, desfășurate între Israel și Egipt. Pentru aceasta, alături de președintele Egiptului, Anwar el-Sadat, în 1978, a primit Premiul Nobel pentru Pace.

  Linkul pe care-l dai tu este o biografie in engleza referitoare la viata si contributia lui in viata statului Israel si in care nu se gasesc afirmatiile cel putin „murdare” pe care i le atribui tu. Poti cita textul pe care-l citezi tu, din linkul pe care l-ai dat?

 21. Dle @Gică, duceți-vă cu lozincile astea expirate despre agresiunea Rusiei în paginile de facebook Defense Romania sau Digi24HD: agresiunea propriu-zisă aparține Licuricilor care au cumpărat Ucraina cu totul, obligând Rusia să se apere cu orice preț. Punct.

 22. ”Colegul meu, domnul Kuleba, m-a rugat personal, în aprilie, anul trecut, să mă implic în acest proces împotriva Rusiei. România a intervenit, după cum spuneam, și voi avea onoarea să îndeplinesc din nou funcția de Agent al României în acest proces.“, a spus Aurescu la România TV, potrivit site-ului MAE, comițând o eroare: de fapt, domnia sa devine …agent al Ucrainei.

 23. Articol impresionant, de meditat și de ținut minte. Ne dăm seama că se schimbă mai departe lumea și ar fi bine să știm. Altfel se orbecăiește în negurile ideilor fixe care, vrem-nu vrem, ne țin pe loc. Mai bine să lămurim cu cap limpede și cultură ce este, de unde este, ca să putem merge mai departe. Unii, cum se arată, tot trag din chiștocul clișeelor consumate. Dar să nu ne rețină atenția. Sunt și ei la slujbă. Asta e. Într-adevăr, România nu se poate dezbăra nicium, ca țările din jur, de acești nevolnici ce agonisesc din diversiune?

 24. În ziua de după proclamarea Statului Israel, la 15 mai 1948 Menachem Beghin a rostit ultima sa chemare către partizanii săi la stația ei de radio a Irgunului Kol Tzion Halohemet (Vocea Sionului Luptător):

  „„A luat ființă Statul Israel. Și el a luat ființă „doar așa”: prin sânge, prin foc, cu mâna tare și cu braț înalt, prin chinuri și jertfe. Altfel nu putea să ia ființă. Organizația Militară Națională părăsește activitatea subterană înăuntrul granițelor statului evreiesc independent. Nu mei este necesară o rezistență subterană evreiască. În Statul Israel vom fi soldați și constructori. Vom asculta de legile lui, pentru că ele sunt legile noastre. Vom cinsti guvernul său, pentru că este guvernul nostru. Adevărata noastră răsplată va fi când ne vom învrednici – de ne vom întoarce în viață de pe front – să străbatem orașele țării noastre, munții și văile ei, și să vedem copiii evrei jucându-se fără teamă, iar deasupra micilor lor capete, cele mai dragi, vom vedea zburând un avion evreiesc, iar în fața lor se va ivi un oștean evreu, iar de departe vom auzi zgomotul roților unui tren evreiesc, ah, fraților, ce fericire poate fi mai mare ca aceasta?””

 25. Pe tarimul dintre Orientul antic si intelept si `Occidentul modern si lacom numit Romania – se ciocnesc civilizatii , geo-interese , arme si mii de mega-averi .
  In Romania n-a fost si nu va fi niciodata o a r m o n i e – necesara dezvoltarii Natiunii iar populatiile locuitoare { poreclite din 4 in 4 ani * popor * ) vor trai vesnic in suferinta .

  Ceausescu a iubit Romania , a fost de departe cel mai mare patriot care a trait pe aceste meleaguri , a condus 25 ani autoritar de nevoie .

 26. Care viitor? Din moment ce educația este zero și naziștii revin la putere? Puterea mondială! Singura speranță este la Putin care face crucea corect! Restul, niste drogați! Satana a ajuns putere!

 27. Nu sintem numai noi cei din Romania in situatia respectiva ,toata populatia Europei a fost schimbata in rau si asta datorita influentei venita de peste balta .Pana prin anii 1940 europenii erau oameni bine educati,civilizati,corecti,buni crestini si o data cu influentele venite din America,totul a inceput sa se schimbe si vedem cu totii in ce situatie am ajuns la ora actuala.Asa dupa cum se desfasoara situatia nu ar fi exclus ca tot americanii sa ne bage intr-un razboi din care Europa sa fie definitiv distrusa.

 28. „acești nevolnici ce agonisesc din diversiune”

  Te referi la profesorii cu 4 case in declaraia de avere ? Cenzurati-i, vorba unui gigel de pe aici.

 29. Recent am aflat ca pe Marte s-au descoperit dovezi sigure de urmări ale unor explozii nucleare. Dacă privim in urma pe pământ găsim urme ale unor civilizații dispărute pe vremea când încă atomul nu începuse sa facă ravagii. De ce? Acum multe zeci de ani cineva a spus ca lumea este condusă de foame, putere (bani) și sex. Între oamenii care studiază fenomenul dezvoltării umane și cei care o decid este o discrepanta de viziuni și interese copleșitoare. Primii caută adevarul in timp cei ajunși sa decidă viitorul societății sunt mânați de interese. Decidenții se ascund in spatele studiilor cercetătorilor ca sa caute cele mai eficiente măsuri sa le eludeze aplicând contrariul. Încă un articol al domnului profesor Marga care ne permite sa înțelegem de ce acum când lumea militează pentru salvarea planetei, pace, eradicarea epidemiilor și a foamei pe glob, bugetele pentru inarmare cresc la valori care ar fi suficiente pentru salvarea planetei și asigurarea unui trai decent tuturor oamenilor.

 30. Ioan Vasile, din articole se invata ceva in cazul in care mananci, de foame, ziarele in care sunt scriese ! Altfel, vorbarie multa, saracia omului, concizia nu face parte din arsenalul profesoral.

 31. Se pare ca o sumedenie de indivizi de scriu pe SITE sunt comunisti fara sa stie .Unii vor reinvierea URSSS .Altii vor sa le dea statul pomana niscaiva parale.Unii nu stiu nici macar ce inseamna un razboi cu toate consecintele lui .Altii vor ca bugetele pentru inarmare sa le fie lor oferite drept model de hirtie igienica ca sa nu mai vorbim citi inca cred ca Ucraina este invadatorul .Cit despre „Comedia Umana ” nici nu mai e nevoie sa fie intrebati .Habarnismul este in toate cele ce sunt si care miine vor ride la soare . Pacala si Tidala si-au gasit urmasii .Pina si papaiani e fericit, acolo in ceruri, cind vede atitiea mincatori de gogosi umplute cu naftalina .

 32. Soarecii si hienele ascunse in spatele unor usi greu capitonate, din Washington, NY, Londra, Toronto, etc coordoneaza toate mizeriile ce se petrec in Lume. Ei imping zona Euro-Atlantica pentru razboi cu Rusia, chiar cu riscul anihilarii planetei. Sa speram ca Lumea i’i va demasca, expune si neutraliza.

 33. Să nu ne lăsăm, însă, furați de acești scîrța-scîrța ce atacă comunismul, dar sunt comuniști în măduvă, care spun prostii la comentarii, dar nu-s în stare decît să execute ce li se spune la popotă și care fac pe cunoscătorii, dar sunt neștiutori sadea. Ar fi de oameni cu cap să discute articolul din nou extraordinar – ca subiect, inovație, inteligență – al profesorului Marga. Este, într-adevăr, întrebare deschisă: în ce lume s-a ajuns? Ca cineast, mă bucur că ceea ce fac filmele majore are recunoaștere. Îmi plac exemplele date în articol. Dar sunt multe, mai multe filme și regizori care știu bine în ce lume s-a intrat. Antonioni, în opinia mea, a fost deschizător de căi în investigarea filmică a lumii de azi.

 34. Din nefericire soarta lumii shi a Romaniei se va decide in razboiul inceput de nazistul Biden. Daca nazishtii pushi de CIA la Kiev pot sigur vor ataca Romania shi extermina poporul Roman executand astfel ordinele CIA care ii plateshte. Este in „razboi murdar” similar cu cele declanshate tot de CIA cu sprijinul nazishtilor localnici: Klaus Barbie, Jorge Videla, etc. in America de Sud pentru a extermiana Latinii de acolo. Pentru nazishtii din CIA poporul Roman nu este doar „inferior” de „rasa Latina” dar se shi numeshte „Roman” deci trebue exterminat primul chiar innaintea Bolivienilor, Argentinienilor, etc. shi pentru exterminarea lui CIA va folosi calaii nazishti de la Kiev care ucid deja inclusiv preotzii Romani din Bucovina shi Bugeac.

 35. „Ceausescu … a condus 25 ani autoritar de nevoie .”

  Deci noi l-am obligat pe „tabloul intr-o ureche” sa fie dictator-criminal cu ajutorul eroului-criminal cu nume de strada !!! Tu ai numar pe casa ?

 36. „În ultimele unsprezece luni, lumea s-a schimbat radical, iar această intensitate a schimbărilor va continua în mod inevitabil în viitorul apropiat. Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, precum și amploarea, brutalitatea, obrăznicia și impunitatea rușilor care duc războiul, devin, din păcate, ceva obișnuit în noua noastră lume. Rusia lovește instalații de infrastructură, ucide copii, bombardează școli și spitale, comite violențe sexuale, jefuiește case, se angajează în șantaj nuclear și ocupă centrale nucleare. Aceasta comite crime de război în timp ce întreaga lume privește.”
  Ce mai vuiet, ce mai jale, pe la poarta dumitale, stimată massmedia cumpărată pe câțiva arginți ?
  Dar când se bombarda Crimeea , Iugoslavia, Irakul, Afganistanul, Siria, mai nou și Iranul în aceste zile de către SUA și Israel, nimic, nimic ? Păi normal, că nimicul la nimic trage …..

 37. V-ați pus vreodat întrebarea cum ar fi arătat Lumea de astăzi dacă Hitler ar fi câștigat războiul ? Încercați …. 😉

 38. „V-ați pus vreodat întrebarea cum ar fi arătat Lumea de astăzi dacă”

  La fel, identica, copie la indigo, cu acelasi klaun fara umor, doar ca l-ar fi chemat Hans si nu Charlie !

 39. Englezii spun: Daca Hitler ar fi cashtigat razboiul azi Rolls-Royce ar fi proprietatea BMW ! Daca Hitler ar fi cashtigat razboiul … Da ce l-a pierdut ? Daca Hitler ar fi cashtigat razboiul s-ar fi aliat cu nazistul Churchill cum incercase Rudolf Hess shi impreuna ar fi exterminat Rushii, Romanii shi alte „rase inferioare” folosindu-i drept calai pe nazishtii lui Bandera. Daca Hitler ar fi cashtigat razboiul l-ar fi numit preshedinte in SUA pe Fred Trump conducatorul nazishtilor localnici shi apoi pe John Kennedy nazist Irlandez shi apoi pe Joe Biden tot nazist Irlandez.

 40. Acum că nu se mai poate nega existența laboratoarelor de arme biologice conduse de Statele Unite în Ucraina, cea mai recentă poveste de la Casa Albă este că aceste facilități există doar pentru a desfășura „cercetare de prevenire a pandemiei”.

  Acest lucru este potrivit coordonatorului pentru comunicații strategice al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, care recunoaște acum că biolaboratoarele din Ucraina sunt reale. El mai susține, totuși, că au fost „dezactivate în siguranță” înainte de lansarea operațiunii militare speciale a Rusiei.

  Declarațiile lui Kirby au venit după ce Ministerul rus al Apărării (MOD) a lansat un nou lot de informații despre programele biologice ale Pentagonului în Ucraina. Aceste informații au fost obținute în cursul operațiunii militare speciale de la Moscova, care a fost lansată pentru prima dată pe 24 februarie 2022.

  „Trupele Rusiei de Apărare Radiologică, Chimică și Biologică (RCB) au dezvăluit luni că în 2022 SUA au evacuat specialiști ucraineni care lucrau la arme biologice în țările occidentale, inclusiv SUA, Canada și în întreaga Uniune Europeană”, a informat Sputnik News .

  „Relocarea a fost întreprinsă parțial pentru a împiedica Rusia să obțină mai multe informații despre activitățile specialiștilor ucraineni și americani care ar putea contraveni obligațiilor internaționale și normelor tratatelor. Trupele RCB au început să expună amploarea programului american de arme biologice în Ucraina în primăvara anului trecut.

 41. Un articol foarte bogat! Pornesc numai de la titlu „Formarea lumii de azi”- Putin shi celilaltzi doi rushi puternici din conducere sustzin ca Rusia trebuie sa ajunga pan`la Lisabona! Rusia inghite shi Germania shi Frantza in lacomia ei?
  Cred ca cel mai mult vor suferi saracii shi clasa de mijloc indiferent din ce popor.

 42. ca exemplu:

  L’ HYPERCASHER. L’hallucinant lynchage d’Amédy Coulibaly…! (Hd 720).mp4

 43. ce s-antamplat in 4 februarie … in afara faptului ca
  USA a fost luata-n balon si Blinken Nu MAI MERGE la orezari … ?

  Totusi …nu-i straniu-INEXPLICABIL strashnika „COINCIDENTA” ca acum cateva luni a aparut mishto = din neant …ca cheie-cod avertismentul:
  – Atentie la „4 februarie” si „investitorii galbeni” !
  MISHTEAUX e …special !
  (Nu cred ca altcineva putea ghicii [din nou!] atat de punctual un eveniment de ne-aflat altfel (eventual de serviciile de informatii internationale PRIVATE … cu fonduri imense fata de cele …oficiale ! 🙁 )

  a Mishteaux un pROFET sau nu ? … 😀 … intreb pentru STATISTIC judecat … PREA-i coincid predictiile cu ulterioritatea
  … si prea e inexplicabil RATIONAL 🙁 cum le-ar ghici altfel decat … asemene supranaturalului „LEGION_is-his_name_!”
  🙁

  REINTREB … „investitorii galbeni” … „4 februarie 2023” … CEARTA pe fata cu orezarii … si
  STRANIU-COINCIDENT …balonul cinezesc
  = sa potrivt profetia [Q] ? [micutiloooor de-ati sti ce forta au paianjenii din retea ai lui mishteaux 🙁 = e mai bine asa …
  SHALOM !
  (Thoma-necredinciosilor, acum … credeti in … Mishteaux ? carevca Iisus nu scuipa-n ciorba … )

 44. Pentru mine „24-joi” si „ochii pe butelie” (eventual „batiscaful”)
  m-ai impresionat „metafizic” mai tare !

  Mishteaux ma distra cand spunea clown-icesc ca „fabricile de muraturi” MODERNE nu mai au experti …
  acum mai sunt doar TRIST !
  (ce-au fost 🙂 si ce-au 🙁 ajuns ! MDA ! = ‘s putini cu IQ-ul natural genetic al lui Mishteaux ! Valoarea lor in aur ! 😛 )

 45. RAZBOI HYBRID ?
  Ce zici de Mishteaux ? … le doar nimereste sau ceva-i INEXPLICABIL ?
  PS: Cum v-a mai intrebat candva … mai vreti 😉 prefetii-ENIGME de …rezolvat 😉 ???
  Pana acum ati fost mereu unimiti de ulterioritati … insemna ca nu prea pricepeti … ALUZII CLARE !
  [vreti sa stiti cand e gata „razboiul” ukran ? = si-asta o stie misteriosul mishteauX !
  SHALOM

 46. Nu am obiceiul sa fac mai mult de un comentariu la un articol. De data asta m-a văd obligat sa fac o precizare. Cred ca trebuia sa încep comentariu citând ultima fraza a articolului: “ Cine dintre forțele disponibile asigura revenirea la interesul public?” Îmi permit sa cred ca interesul public este ca toată lumea sa poată trai decent intr-o lume in care democrația și înțelepciunea celor aleși sa ne conducă sa poată asigura pacea necesară unui echilibru egalitar între națiuni și între oameni pe o planeta căreia sa i se asigure condiții de supraviețuire. Poate scris sub aceasta forma ar fi fost mai ușor de înțeles.

 47. Ma surprinde oarecum abordarea problemei care se manifesta exclusiv la nivelul perceptiei senzoriale intr-un mediu familiar dar viciat de cultura care l-a creat. a merge mai departe pe fix pe acelasi drum nu poate genera decit acelasi rezultat: distrugerea planetei si perspectiva sfirsitului civilizatie umane. Dincolo de ceea ce vedem, cit mai exista?
  Atit vedem, atit scriem:
  „Știm prea bine că nu dă rezultate societatea care subestimează nevoia economiei de piață, libertățile și drepturile omului, pluralismul și democrația, statul de drept, deschiderea. Fiecare dintre acestea este condiție a vieții civilizate.”

  nevoia economiei de piata? pluralismul? statul de drept? conditie a vietii civilizate? Democratia?
  Deschiderea?
  Si daca niciuna dintre toate acestea nu reprezinta o conditie a vietii civilizate? Viata civilizata poate fi conditionate de ceva???? Am inteles, va place sistemul. Mie, nu! Este opresiv, este limitat ca orice sistem, este agresiv, cinic. Operati cu notiuni a caror insemnatate, in mentalul colectiv, este viciat de actiunile intreprine si cutuma culturala. Deci mentineti mai departe confuzia si o alimentati. Este ok, fiecare nu poate face decit ceea ce intelege din sine.

  Amestecate de-a valma pentru a putea justifica confortul, familiarul, in contextul unui mediu cultural viciat care, probabil, conduce doar la un staus quo.
  Vreti sa gasiti rezolvarera? Parerea mea este ca ar trebui parasita cararea stiuta, familiarul, cultura prezentului (ca suma a experientelor pe linia timpului numita istorie). Este una dintre putinele variante de succes! Ceea ce este plin de vechi nu lasa locul noului.

 48. Și-ncă ceva: am intrat în toiul celui de-al treilea război mondial, care este unul hibrid: toate statele occidentale s-au coalizat cu: sateliți, armament, instructori și mercenari – pentru ștergerea Rusiei dupe suprafața Pământului. Punct.

 49. ZALMOXIS—- Foarte interesant comentariul d.tale ! ” CEACE este plin de vechi nu lasa locul noului „… E ATIT DE SIMPLU , TREBUIE OBLIGAT SA LASE LOCUL NOULUI … de buna voie nu o va face niciodata ! Romania este un exemplu trist in acest sens .

 50. Mi se pare edificatoare postarea :
  „La cei 81 de ani ai mei pot spune ca cunosc destula istorie ca sa ii dau dreptate lui Marga cind acesta a spus ca Ukr. se afla in granite nefiresti.Inteleg si nu condamn trendul in care 99% dau dreptate Ukr.Pentru noi romanii asa a fost mereu,sa fii de acord cu inalta poarta fie ea de la Stambu, Moscova sauBruxelles.Dateistorice care exista dar nu le publica nimeni indica ca la 24 feb 1922, Lenin semneaza un transfer teritorial in cadrul URSS, prin care RSSFR transfera catre RSSU cam 45% din actualul teritoriu al Ukr. pe motive ideologice si economice.Intre 1939-1945 Ukr primeste noi teritorii pe baza acelorasi transferuri teritoriale semnate atunci de Stalin teritorii obtinute de rusi in urma tratatului Molotov- Ribbentrop.Iar in 1954 Hrusciov transfera Crimeea catre Ukr.Motivul vehiculat pe la noi. hilar, un cadou pentru Natasa sotia liderului. Doar ca in primavara pe masutele volante din fata sediului ARLUS de pe Batistei se populariza stirea prin expunerea unor brosuri in limba romana pe coperta carora apareau doua miini inlantuite sub care scria” poporul rus ajuta din nou economic Ukr.” cu explicatii despre transferul Crimeei. Atunci eram copil si nu intelegeam si nici nu ma interesa mai ales ca brosurile alea erau maculatura buna de aprins focul.Acum in timp mi-am amintit acel episod si am mai realizat ca de fapt ziua Z insemna 24 feb 2022, exact 100 de ani. decind Lenin facuse primul transfer..In 1994 Ukr. santaja Rusia privind armele nucleare .Atunci la Budapesta rusii au semnat un memorandum prin care recunostea granitele Ukr dar actul nu a fost ratificat niciodata derusi.Inschimb au facut un memorandum bilateral ruso-ukr. prin care Ukr. raminea in sfera lor deinteres.Desiera reinoit si ratificat din doi in doi ani era clar ca intre cele doua parti erau mari disesnsiuni.

 51. II ==== Din 2017 in semn de protest pentru episodul Crimeea 2014, Ukr. a refuzat sa mai semneze.Asta pentru rusi insemna ca Ukr. vrea sa schimbe barca si va lua cu ea si fostele teritorii rusesti.Personal , dincolo de substratul transferurilor facute de rusi,stau si ma intreb cine e nebun sa dea teritorii imense degeaba? Pai nimeni, decit daca beneficiarul ramine in sfera ta de interes dar nici macar atunci.Rusii ar fi trebuit sa-si ia inapoi teritoriile la data dezmembrarii URSS, nimeni nu s-ar fi opus dar ei au dorit ca in postura de dirijor sa conduca. Ukr cooptata in CSI.Doar ca Ukr a realizat ca se poate descurca si singura insa doreste sa pastreze teritoriile dobindite in timpulURSS.Siuite asa sa ajuns la razboi.

 52. Radu Humor Cea mai mare indobitocire o face biserica,apoi narativele rusesti. Restul tine de lipsa educatiei.Accesul la educatie este gratis timp de 12 ani. Marga se adreseaza tocmai celor needucati.Sa-i valideze cum ca sunt si ei cineva,”demni” de luat in seama.

 53. Radu Humor Cand s-a dezmembrat URSS era vai mama ei de Rusie. Logic si rational ar fi ca Rusia sa ramana cu teritorii din jurul Moscovei si Petesburgului. Nu ai cum sa tii in saracie un umens teritoriu cu diversitati culturale si religioase .Stau de frica acele state, nu de buna voie. Asta asa pentru cultura ta.

 54. Rîd de proști, te uiți dimineață în oglindă? Cînd te văd că reapari rîd la început, apoi mi-este milă. Mai bine spune-ți tu adevărul, ca să nu te ofensez. Așa prostie perseverentă ca la tine greu de găsit. Mai bine ai citi și lua aminte la ce spune articolul profesorului Marga. Nu ai putut vreodată contrazine ceva.Știu că voi, biete haimanale, nu degustați valorile. Dar ar fi cazul să citești. Măcar pentru a putea grăi. Altfel, postările tale sunt prostii care fac oameni să rîdă. Atîta prostie denoți în ce zici că nu poți decît să rîzi.

 55. Gura păcătosului adevăr grăiește! citez: nu există societatea civilizată fără libertățile fundamentale și drepturile omului.

 56. Foarte bine legate în articolul Formarea lumii de azi opțiunea pentru salvarea libertăților fundamentale și a drepturilor omului într-o situație în care țări democratice au ajuns dominate de elite politizate ce nu au interes pentru democratizare. Aceasta este chestiunea mai adîncă a vieții de azi, pe care autorul o abordează cultivat și convingător.Un articol memorabil pentru clarviziune și întrebarea finală: în ce lume se trăiește de fapt? Adică dincolo de ideologiile și propagandele zilei.

 57. Ai dreptate domnule Bardan spunând că unii scîrța-scîrța umblă pe la comentarii cu minți de corigenți la clasa a șaptea, trimiși de la popotă și se dau știutori în ce nu sunt. În ipostazele astea îl vezi pe acest Fekete Tulipan la articole cu adunături din dicționare și de pe siteuri, și contrazicîndu-se pe sine. Ne spune mai sus: “Felul în care percepem realitatea depinde de context, iar fiecare dintre noi are o versiune unică și personală a realității pe care o trăiește . Ce e fascinant de observat ..e convingerea cu care oamenii se agață de propria lor percepție”( Anil Seth). Să nu-l întrebăm de operele lui Seth. S-a descris însă bine sine, insul,căci se agață de propria percepție. În vreme ce alții sunt maturi și ajung la realități! Acest Fekete este doar altă pildă de incoerență și intrat în ce habar nu are.

 58. „@Radu Humor spune:
  5 FEBRUARIE 2023 LA 1:12
  RAZBOI HYBRID ?
  Ce zici de Mishteaux ? … le doar nimereste sau ceva-i INEXPLICABIL ?”

  AUD ? 😛

 59. Daca stie doar romaneste la nivelul care scrie … e jalnic
  daca stie 5 limbi moderne la nivelul in care stie valaha … e …genial comicul !
  (aud? … vezi la nemti … ca e pe/in vine !)

  Totusi nu inteleg … 🙁 … de unde putea sti atat de exact … mascarada luari yancheilor in BALON de catre (investitorii) CHINEZI ?
  Nu ti-e stranie gagica ? 😛

 60. totul e numai despre tine, am inteles. esti genial, esti unic, stii tot.
  pesemne capul tau a mai fost la un fund de baba 🙂

  ps. mult succes si spor la trinta cu mama omida! e locul liber…

 61. Fi cu ochii pe politica nemtesca ! Si : „ROCADA” din 12 martie 😉 !
  Inveti si tu …ceva 😉 ! [– ti-a placut faza cu „investitorii galbeni” si 4 februarie „ghicita” …din senin ! 😉 Intelesu-o-ai la timp 🙁 ! ]
  SHALOM amicilor ! <3

 62. bah Zamohlsy (esti polonez ca un vecin de-al unui coleg de gard ?)
  cu cin’te certi ?
  cion’ti-ataca ORGOLIUL ?

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.