Justificarea României cetățenilor

 Încheiam articolul anterior, România de azi: situația și soluția, cu mențiunea: „La orice inițiativă în viața publică de la noi, piedicile nu sunt mici. Nu este loc de iluzii, căci vor fi, ca de obicei, distorsiuni și  falsificări, spre a descuraja și împiedica cetățenii să se manifeste ca cetățeni”. Nicio mirare că așa se petrec lucrurile.

Să lăsăm, însă, distorsiunile și falsificările în seama celor care le fac. Unele se și demit singure din lipsă de logică. Nu se pot niciodată lămuri chestiuni puse în discuție dacă sunt înlocuite cu altele – se  știe din cultura generală. Sofismul înlocuirii subiectului cu bârfa despre persoane este al minților corupte – a spus-o deja Aristotel. După cum, vulgaritatea nu rezolvă ceva. Peste toate, nu se poate compensa incompetența cu agitația unora despre alții, iar situația unei țări nu poate fi normalizată de amatori.

In acest context, merită să lămurim profilul inițiativei România cetățenilor. De aceea, dau răspuns la întrebările puse.

Inițiativa România cetățenilor nu este a unor refuzați, căci fiecare dintre cei care  aderă la ea este căutat de instituții, partide și grupuri. Fapt este că în țară mai sunt oameni integri, care spun lucrurilor pe nume. Iar datele folosite privind situația din România de azi și evaluarea sunt sigure, fiind ale celor mai calificați specialiști ai țării și ale Uniunii Europene. Ele  se regăsesc în privațiunile și nedreptățile trăite de majoritatea cetățenilor.

De altfel, nimeni până în acest moment nu a contrazis nici faptele și nici evaluarea lor. Perorațiile nu duc, totuși, la adevăruri.

România cetățenilor nu este o inițiativă pentru a propulsa candidatura cuiva. Cetățenii vor decide cine să-i reprezinte.

La noi circulă interpretări aberante – fruct și al situației în care nu s-a publicat, nici la Centenar, Istoria României, spre a lămuri pe bază de arhive evenimentele. Când nu se scrie credibil istoria, oamenii se antagonizează mai mult decât este natural.

Unii mai susțin aberația că nimic nu s-ar fi petrecut în 1989 – ignorând faptul că a fost o revoluție, prin care s-a înlocuit puterea partidul comunist cu pluralismul politic, la care majoritatea zdrobitoare a cetățenilor a aspirat. Teza că nu ar fi fost schimbare nu are acoperire.

Aberantă este și teza că în trei decenii în România nu s-a făcut nimic. S-au făcut schimbări benefice, începând cu adoptarea Constituției, care prevede stat de drept, democratic și social, bazat pe libertățile și drepturile fundamentale ale omului, și cu reforme care au permis intrarea țării în Uniunea Europeană și în Alianța Nord- Atlantică.  Că, mai nou, nu se respectă Constituția, iar unele reforme au fost distruse în ultimii douăzeci de ani, este cu totul altceva. Dar confuzia între ce este acum și rezultatul lui 1989 este eronată.

Dincolo de rolul serviciilor secrete în societățile epocii, teza atotprezenței Securității în România actuală este de luat în seamă. Nu mă pricep la funcționarea Securității, dar rămâne certă observația unor istorici europeni că, nici în ultimii ani, România nu a lămurit rolul serviciilor secrete într-un stat democratic. După cum nu și-a lămurit nici ceea ce-i frânează modernizarea.

Nu este nevoie de un efort aparte pentru a ne da seama de ceea ce afectează statul român actual. Au spus-o cei care l-au adus la a fi „stat mafiot”, mai nou „stat eșuat”. Personal, rămân la părerea că este un „stat avariat”, ca urmare a răsturnării de valori ce face ca inși cu slabă pregătire să ajungă să decidă soarta cetățenilor. Altfel spus, în loc să fie sub controlul cetățenilor și al acelei meritocrații presupuse de la început de democrație, statul român a devenit prada unor forțe străine de legitimare, care nici nu știu, nici nu pot, nici nu se sinchisesc de opiniile cetățenilor. Spus simplu, ceea ce se petrece în statul român actual este probă că la clasificarea statelor după efectivul celor care decid și după forma în care se decide, este de adăugat criteriul calibrului celor care decid. Din nefericire, statul român actual ilustrează constatarea că duce în crize diverse statul care a apucat calea mediocrației sau stupidocrației – ca să folosesc termenii deja internaționali.

Este destul să privești în aceste zile neputința de a se adopta, pe baze realiste și cu competență, un pachet de normalizare bugetară. Nu se ating veritabilele surse ale deficitului bugetar– supradimensionarea birocrației, refeudalizarea din unitățile statului și producția modestă – încât nu se rezolvă ceva, iar crizele vor reveni.

Democrația meritocratică nu este posibilă fără partide diverse – o știm prea bine din istorie. Nu partidele șubrezesc democrația, ci starea lor. Din nefericire, partidele care au guvernat la noi s-au redus tot mai mult la asocieri de interese de căpătuială financiară și socială, având puțină legătură cu viața reală a oamenilor.

În asemenea condiții, o societate poate rămâne democratică doar dacă valorifică conștiința și voința cetățenilor săi. România cetățenilor este proiectul care încearcă această valorificare. Rațiunea sa cea mai profundă este simplă: cetățeanul care se înțelege pe sine mai mult decât simplu individ, și decât membru al unui partid, este cel de la care poate pleca reconstrucția țării. Cum, de altfel, s-au petrecut lucrurile în reconstrucția postbelică a Germaniei și a altor țări cu istorie similară cu a noastră.

Încă se înțelege cu greu ce înseamnă a fi cetățean.  Este adevărat că și Constituția, spre deosebire de constituțiile democrațiilor de referință, a luat demnitatea umană nu ca principiu al ordinii de drept, ci ca simplă valoare printre altele. Efectele se văd în ignorarea cetățeanului în dezbaterea publică, organizațiile și instituțiile fiind singurele nominalizate, în felul în care este tratat cetățeanul și în imaginea multora despre ei înșiși.

Din păcate, mulți nu  înțeleg nici schimbările istoriei, care fac ca astăzi, în Europa și în lume, să nu mai fie valabilă alternativa exclusivă „sau neoliberalism sau comunism”. Ca urmare, aceia reacționează la orice preocupare de a gândi situația de astăzi, apelând la clișee și confundă critica stărilor de lucruri cu comunismul.

Or, și comunismul și neoliberalismul se află după crize. Ca urmare a unor crize adânci ale sistemului, nimeni nu vrea comunism. Dar orice om lucid își dă seama că neoliberalismul, mai ales în țări care nu s-au reformat destul, nu este o rezolvare. Și că există alternativa mai bună a revenirii la o democrație nu doar funcțională, ci și capabilă să valorifice mintea, brațele și capacitățile cetățenilor.

Ca să fim limpezi, nu este posibilă economie performantă fără privatizare, nici societate viguroasă fără pluralism politic, nici stat normalizat fără libertăți și drepturi individuale fundamentale și fără democrație reprezentativă. Dar malformarea acestora, adică privatizare ca devalizare, pluralism manipulat, democrație cu vătafi, cum se vede bine azi, pun o problemă deloc simplă conștiințelor!

România cetățenilor este alternativa la această malformare. Ea se plasează deliberat – dacă cineva vrea filosofie, în linia lui Rousseau, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, John Dewey, Habermas, Rawls, de pildă. Ea nu are legătură cu linia comunistoidă, dar nici cu acceptarea dictaturii. Ca exemplu, propunerea completării regulilor democrației cu mecanisme de responsabilizare pe parcursul mandatului, care este chiar în miezul reflecțiilor de azi asupra democrației și ține de proiectul România cetățenilor, nu are legătură cu comunismul. Niciuna! Doar anacronismul nu înțelege diferența dintre democrația care a învățat din istorie și regimurile partidelor comuniste.

Cum observă deja tot mai mulți oameni, actualitatea a intrat sub capacul unei propagande care acuză orice inițiativă ce iese din clișee, cum că ar lua partea unor supraputeri în actuala competiție din lume. Tot o aberație și o crasă lipsă de cunoștințe! Spus direct, România cetățenilor  continuă cele mai bune tradiții ale democrației și democratizării din cultura euroamericană, în care trăim. Doar că ea nu împărtășește simplismul ideologic, fie el și inversat.

Se știe prea bine că, în anii cincizeci, se aplica o „corectitudine politică” comunistoidă care împărțea oamenii în adepți ai comunismului și adepți ai „regimului burghezo-moșieresc” sau ai „imperialismului” și stigmatiza orice om care cugeta liber. Azi, tot fără cunoștințe serioase, se vrea împărțirea oamenilor, potrivit noii „corectitudini politice”, de astă dată pretins liberale, în „proeuropeni” și „comunizanți”.

Nici adepții acesteia nu înțeleg istoria. La fel cum prima corectitudine a fost dăunătoare și a trebuit abandonată, și a doua este dăunătoare și ar fi cazul să fie părăsită. Karl Popper nu este soluție, așa cum nu a fost nici Suslov!

În opinia mea, Liviu Rebreanu a intuit cel mai bine în cultura română nevoia revenirii la profesionalism, democrație și responsabilitate și în chestiunile vieții publice. Cu o asemenea deplasare, nu este în joc atașamentul la valorile europene – cum ar spune unii care s-au trezit peste noapte. Europene sunt anumite valori: libertatea individuală, ca pilon de construcție a dreptului și instituțiilor, dreptatea ca parte a socializării, derivarea voinței politice din argumentarea publică a cetățenilor liberi. Europa înseamnă valori, iar dogmatizările nu o servesc.

Azi, unii reduc disputa internațională la confruntarea dintre globalism  și suveranism.  Trăim, desigur, confruntarea, dar și simplificările ei fatale, mai ales la noi, unde cunoștințele nu se disting prin precizie. Dacă globalismul este o ideologie, globalizarea este realitate. Suveranitatea ține de cultura modernă – libertatea individuală, democrația, suveranitatea fiind sudate inextricabil în fundamentul modernității. Suveranismul este și el o ideologie.

Proiectul România cetățenilor nu împărtășește -isme în general. Ea își asumă fundamentul menționat.

Globalismul nu dă rezultate și nici nu este practicat de mari puteri – Germania, China, Franța, Israel, etc. Dar cine invocă suveranitatea în condițiile erei industrialismului, globalizării, digitalizării și a geneticii, are a-și elabora soluții economice, juridice, instituționale, pe care cetățenii să le poată examina. România cetățenilor este un pas – îmi permit să spun, cel mai mare pas de până acum în țara noastră, în această direcție, căci proiectul operează cu o înțelegere mai  profundă  a economiei, dreptului, democrației și culturii lumii de azi. România cetățenilor este baza fecundă pentru elaborarea de politici aidoma celor din țările dezvoltate.

Unii cer de la o inițiativă în curs de profilare ceea ce nu au cerut partidelor din care fac parte. O ipocrizie care a dus mereu la sărăcie!  Dar, cert și îmbucurător este faptul că oameni de valoare aprobă inițiativa România cetățenilor, iar ei vor putea înlocui nivelul vădit jalnic al decidenților actuali. Este nevoie de creativitate, dar nimeni nu este mai creativ decât cetățenii liberi, educați și coalizați în interes public.

În sfârșit, România actuală se răspândesc în continuare și alte două teze: că România este condamnată să rămână țara „formelor fără fond” și că nu se mai poate face nimic, orice încercare fiind „condamnată  apriori”. Nu discut aici erorile acestor două teze. Aș spune simplu că, la noi, inși trimiși la luptă din meterezele inculturii și ale relei credințe abuzează și fac deservicii  și lui Titu Maiorescu și lui  Emil Cioran, din care se revendică, punându-i să le justifice oportunismul, tocmai când este nevoie de inițiativă.

Ca să răspund simplu, „formele” rămân fără „fond” cât timp nu se schimbă „fondul”, iar, dacă nu faci nimic, lumea se umple de neajunsuri. Bărbat, Rădulescu-Motru, Mărgineanu au avut dreptate.

Dacă ne amintim istoria, alegerea răului mai mic la toate alegerile din 2005 încoace, a dus la situația în care este țara. Astăzi, fără a reaprinde motoarele printr-o inițiativă de genul României cetățenilor, riscul este ratarea în nepricepere, minciună, înșelare de sine și în crizele inerente acestora. Fără această inițiativă, se va trăi o altă ratare a ocaziei de a democratiza România.

Jubilațiile electoraliste, care au început să apară, nu înlocuiesc rezolvările. S-a umplut din nou viața publică cu dezinformări și manipulări, căci inși precari se reped în evaluări și adjective, înainte de a analiza. Și din acest motiv, se pot câștiga din nou alegeri, ca în ultimele două decenii,  dar care să nu ducă la mai nimic benefic.

Cum am mai scris, „datoria de cetățean, aflat în fața abuzurilor și neajunsurilor, este să spui lucrurilor pe nume. Ceea ce se face în rest, nu este doar treaba acelui cetățean”. România cetățenilor și-a asumat să spună răspicat adevărul. Restul nu depinde doar de adepții inițiativei.

<a href=”http://www.andreimarga.eu„>Andrei Marga</a>

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 9
Andrei Marga 578 Articole
Author

61 de Comentarii

 1. Suna fain,dar pana la practica…Cum va fi ascultata si inteleasa vocea poporului? Va fi adunat tot poporul pe un camp de 5/5 km si isi va da fiecare cu parerea? Sau se vor alege (cine,cum va alege?) niste reprezentanti?

 2. Romania cetatenilor este un subiect de dezbatere, din pacate elitist pentru ca extrem de putini romani sunt atenti , daca vor citi, la nuante si detalii ce fac sau desfac integritatea subiectului. Nu neg argumentele folosite si nici telul urmarit dar cred ca stacheta ar trebui sa fie dusa la nivelul ochilor precum raftul ideal din supermarket.
  Analiza contextului istoric din ultima suta de ani, posibilitatea reluarii parteneriatelor avantajoase cu tarile vecine si interesate, in primul rand, sunt pasi importanti in scoaterea de la reanimare a politicii externe calcate in picioare de ultimii doi presedinti de tara. Este demn de urmarit patania Armeniei care si-a sfidat vecinii in favoarea unor iluzii desarte.
  Fara miscari si partide politice ce-si vor asuma programe in interesul Romaniei, orice alte intentii, conferinte, jurnalism profesionist sau declaratii ale oamenilor de cultura nu vor putea depasi procente de impact in randul electoratului mai multe decat are astazi Pro Romania, luat la intamplare.
  Desigur initiativa Cotidianului si a dlui. Nistorescu & comp este laudabila.

 3. …profesore, constitutia nu este comestibila, nu tine de foame!…mie mi se pare extrem de suspecta initiativa aparuta in momentul in care exista-aparent-un curent suveranist care promite aducerea refacerii tarii pe fagasul normal…scuza cu nu ma pricep la felul in care functioneaza securitatea nu genereaza o scuza pt faptul ca-i faci jocurile…hai sa vedem critica adusa comunismului, cu un exemplu banal:china!…ce avem noi aici:un mod de productie capitalist imbinat cu un mod de redistribuire a veniturilor pe sistem socialist…china este, in acest moment, cea mai puternica economie a lumii…sua creaza iluzia primului loc doar prin rezultatul politicii de zeci de ani de impunere a dolarului ca moneda universala de schimb…si a tiparnitii care lucreaza 24 din 24, 7 din 7…inainte de a continua, intrebare:in conditiile in care o asa minte luminata apare acum cu solutii, unde a fost in momentele incipiente ale declinului, cand ar fi fost mult mai usor de indreptat lucrurile?…ati tacut!…de ce?…nu intrevad decat trei ipoteze de lucru…

 4. …eu sunt obisnuit sa masor eficienta prin prisma rezultatelor…metoda este aplicabila si politicului…hai sa vedem, partidul unic versus multipartidismului-licenta- laudat de tine:partidul unic, condus de un cizmar cu trei clase, cum spunea un functional pe-aici, a ridicat o tara de iobagi la un nivel de necrezut, dpdv al educatiei, industriei samd…democratia de dupa 89 inca nu a reusit sa praduiasca toata acumularea realizata de popor in acea perioada…vine bombonel acum, dupa ce a semnat actul de inceput al distrugerii cociocului sa ne dea lectii despre cum,pt orgoliul personal, a trebuit sa renunte la suveranitate!… nu v-am urmarit dar as fi curios care a fost pozitia ta in aceasta privinta?…pt ca, nu-i asa?!?,da-i, Doamne, mintea romanului de pe urma nu vi se aplica, la eruditia pe care o afisati ar fi tre sa fiti un fel de mafalda, sa intuiti urmarile unor decizii si sa trageti un semnal de alarma, cel putin…dar, clujean fiind, probabil ca a trebuit sa cugetati indelung, precum retardatul din deal…

 5. …sa continuam, prin prisma rezultatelor…deci, dintr-un orgoliu personal, bombonel a modificat constitutia printr-un artificiu ilegal, extinzand perioada votului-artificiu interzis la votul pt demiterea chiorului cu suvita-chipurile pt a accede la nato si la ue…comparatie pe rezultaye:inainte de intrarea in nato cociocul avea 4000 de tancuri, 1000 avioane, 7000 transportoare blindate, 300000 unitati de lupta-militari-si aproape 9 mil rezervisti, industrie de aparare solida-ma refer la metalurgie, chimica samd…totul a fost dat la fier vechi-o mega afacere, un tanc cantareste cel putin 20 tone-pt a fi inlocuit acum cu undeva la 800 guri de foc, cateva zeci de avioane si sub 2000 de transportoare blindate…si cam 60000 de militari activi, despre rezervisti nu mai putem vbi, sunt la munca in alte state…despre ue:destul de repede, a devenit, dintr-o asociere comerciala, in una politica…chiar si-asa, aparentul avantaj a fost repede anihilat de setea de furt a pluri partidistilor slaviti de tine…nu am absorbit nici 30% din fondurile alocate-chiar daca am acceptat, prin reprezentantii pluripartid, cele mai mici cote pt orice…sa nu mai amintesc de accederea la spatiul virtual schenghen, pt care era necesara indeplinirea doar a conditiilor tehnice…samd, samd…aderarea la nato:rusii au fost singurii care au respectat intelegerile, altii au bagat batul prin gard!…nu aveam nevoie, razboiul modern este cel hibrid, pe care amerlocii l-au pierdut asa incat s-au intors la prastie si sabie…ue:criterii mai stricte, imposibilitatea-romanii sunt inventivi, au mai suntat problema-furtului, cociocul tot cu buda in fundul curtii…nu ati prevazut asta?…

 6. Se vede limpede că Dl. Marga vorbeşte strict din perspectiva teoreticianului. Meşter la vorbă, nu s-a dovedit şi la fapte atunci când a avut prilejul şi nu poate pretinde că nu l-a avut. De altfel, recunoaşte non-şalant că „nu mă pricep la funcționarea Securității” dur se supără că este criticat pentru nepricepere. Dacă nu se pricepe, nimeni nu-l împiedică să se documenteze şi să vorbească în cunoştință de cauză. Nimic nu-l împiedică să invite la dezbateri oameni care se pricep. Securitatea în vremurile de azi înseamnă intteligence. Nu poți recunoaşte că nu te pricepi şi să rămâi la fel de infatuat. N-o să-i convină calificativul dar asta e. „Prostul îşi poate permite să greşească dar înțeleptul nu”. Dacă ne trezim atraşi fără voia noastră în conflictul de la graniță, tot prin colocvii îl rezolvați? Nu vă aşteptați să fiți lăudați sau aplaudați. Politica mare şi adevărată era făcută cândva de oameni de sacrificiu, nu de domnişoare de pension. Acum oamenii de sacrificiu sunt împinşi la baza politicii în timp ce „elitele” se cațără în vârf spre propriul lor ghişeft. Refaceți baza distrusă dacă puteți căci, teoretic, elitele nu au nevoie de ajutor.

 7. O noua generatie de hamesiti vor sa se aseaza la Masa Puterii in timp ce batrana generatie de buzati,profitori al Loviturii de Stat din 1989, sunt culesi de DNA

  Meritam o poezie eminesciana:
  „Glossă

  Vreme trece, vreme vine,
  Toate-s vechi şi nouă toate;
  Ce e rău şi ce e bine
  …………………………………
  …………………………………….

  ……………………………………..,
  Regăsindu-te pe tine,
  Când cu zgomote deşarte
  Vreme trece, vreme vine.
  …………..
  …………..

  Privitor ca la teatru
  Tu în lume să te-nchipui:
  Joace unul şi pe patru,
  Totuşi tu ghici-vei chipu-i,
  Şi de plânge, de se ceartă,
  Tu în colţ petreci în tine
  ……………………………………
  Tot ce-a fost ori o să fie
  În prezent le-avem pe toate,
  Dar de-a lor zădărnicie
  Te întreabă şi socoate.

  Căci aceloraşi mijloace
  Se supun câte există,
  Şi de mii de ani încoace
  Lumea-i veselă şi tristă;
  Alte măşti, aceeaşi piesă,
  Alte guri, aceeaşi gamă,
  Amăgit atât deadese
  Nu spera şi nu ai teamă.

  Nu spera când vezi mişeii
  La izbândă făcând punte,
  Te-or întrece nătărăii,
  De ai fi cu stea în frunte;
  Teamă n-ai, cat ei vor iarăşi
  Între dânşii să se plece,
  Nu te prinde lor tovarăş:
  Ce e val, ca valul trece.

  Cu un cântec de sirenă,
  Te momeşte în vârteje;
  Tu pe-alături te strecoară,
  Nu băga nici chiar de seamă,
  Din cărarea ta afară
  De te-ndeamnă, de te cheamă.

  De te-ating, să feri în laturi,
  De hulesc, să taci din gură;
  Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,
  Dacă ştii a lor măsură;
  Zică toţi ce vor să zică,
  Treacă-n lume cine-o trece;
  Ca să nu-ndrăgeşti nimică,
  Tu rămâi la toate rece.

  Tu rămâi la toate rece,
  De te-ndeamnă, de te cheamă;
  Ce e val, ca valul trece,
  Nu spera şi nu ai teamă;
  Te întreabă şi socoate
  Ce e rău şi ce e bine;
  Toate-s vechi şi nouă toate:
  Vreme trece, vreme vine.”

 8. …continuam…vreti sa redati cociocul cetatenilor…bineee!…democratia pe care o clamati va obliga sa respectati legea…asadar, singura cale pe care o induceti este cea a votului…alta nu exista in aceasta forma de pluriparditism…pe de alta parte recunoasteti faptul ca serviciile au acaparat institutia electorala…care ar fi solutia?…de regula, cand o creatie a serviciilor scapa de sub control-vezi cazul partidului romania mare-se incearca, la modul primitiv, compromiterea miscarii prin scandaluri, in principal cu tenta sexuala si, cand acestea esueaza, infiltrarea entitatilor cu oameni ai sistemului…desigur, liber de la baieti la aparitia unei puzderii de creatii cu aceleasi platforme, pt disiparea votului…mizand pe inocenta ta-doar ca exercitiu de imaginatie, grupul de la cluj este mare-singurul mod de a readuce patria in mana cetatenilor este formularea programului, in amanunt, cum am mai spus, coalizarea majoritatii entitatilor avand aceeasi doctrina declarata-vezi aur, sos, partidul lui peiu samd-in jurul acestui program si impunerea acelor persoane competente in pozitii care sa le confere putere de decizie…altfel, toata aceasta initiativa are doar atributele unei manevre a padurenilor, cu efect contrar celui din titulatura…

 9. Am încetat să citesc această gargară la Loviluţia din 1989. Diferenţa dintre teorie şi practică arată în felul următor:

  În teorie a fost „revoluţie”, în practică puterea a ajuns pe mâinile securiştilor şi interlopilor. În practică au fost ucişi 1116 oameni şi „revoluţionarii” ajunşi la putere nu au fost capabili să condamne asasinii de 34 de ani – probabil pentru că sunt unii şi aceiaşi. Şi tot în practică la Curtea de Apel Bucureşti s-a stabilit în cameră preliminară, procedură în care nu se face cercetare judecătorească, nici mai mult şi nici mai puţin, că Miliţia şi Securitatea nu sunt vinovate şi nu pot răspunde civil. Deci noi stabilim vinovăţia anterior începerii judecăţii, pentru că pensii speciale. Conform Curţii de Apel Bucureşti în 1989 pe străzi nu era niciun miliţian şi niciun securist. Această glumă proastă a avut loc în anul 2023, nu 1983.

  Pluralism politic??? FSN format de kaghebistul Iliescu, nomenclaturistul Roman şi securistul Măgureanu a avut mai mulţi copii: PDSR devenit PSD, PD devenit PDL şi infiltrat în PNL, pe care l-a transformat tot în PSD şi alţi sateliţi precum PUNR, PRM, UNPR, ALDE, PMP-Petrov sau AUR. Toate aceste partide sunt Partidul Unic ce se trage din FSN, adică din Securitate, PCR şi Rusia. Partidul Unic a avut în permanenţă peste 60% din parlament şi administraţie. Aşa că şi „pluripartidismul” diferă foarte mult pe planul teoretic faţă de planul realităţii practice.

  Deocamdată noi trăim în feudalism, cu boieri şi ciocoi fanarioţi, dar discutăm la nivel teoretic despre o ţară utopică a cetăţenilor. Ce glumiţă haioasă!

  • Corect , imi aduc aminte de scorul lui ilici la care au contribuit multi dintre cei care astazi se dau mari democrati .

  • D-le , aprob pozitiv. Cu exceptia ultimilor cuvinte , desuete.

   In realitate ar trebui sa remarcam si sa evidentiem ( pentru a valorifica practic ) exceptionalul comentariu a acestui articol al prezidentiabilului Prof Univ Andrei MARGA .

 10. Solutia este votul masiv exprimat .Nu exista alte forme democratice de a conduce o natiune .Fara participarea masiva la vot intreaga structura politica se decredibilizeaza .Cetateanul trebuie sa iasa la vot spre a-si exprima doleantele si nu visarea .Alegerile cetatenilor se fac doar din rindul Partidelor ce reusesc sa atraga numarul necesar de sufragii spre a intra in Parlament .In mod cert micile partide nu trebuiesc incurajate ele neavind forta necesara punerii in valoare a promisiunilor .Vreti o Romanie puternica iesiti in numar mare la vot , eliminati astfel „ balamalele ” si responsabilizati partidele ce isi pot pune in practica promisiunile .Intruniri „tovarasesti” de felul celei prezentate noua care nu aduc in fata natiunii o idee nouă, un tel bine definit si un nou Partid competitiv , totul bazat pe vechile idei si pe zicerile unor formatori de opinie usor anacronici vremurilor sunt doar suete fara importanta al caror scop este evident .

  • „… vot masiv exprimat …” , poti da exemple de grupari politruce care merita votul ?

  • Nu ma pot pronunta in numele tau .Eu voi vota doar Partidul sau Alianta , dupa ce citesc toate promisiunile electorale , care este capabila sa puna in practica propriile intentii si care reuseste sa tina Romania in structurile UE si NATO . TU?

  • @ esop
   „Nu exista alte forme democratice de a conduce o natiune”
   S-o crezi tu si alti CREDULI.
   Nici Oile Nu au nevoie să fie conduse ca să Pască !
   Oamenii sunt OBSEDAȚI de PUTERE, CONTROL, Lăcomie si EXPLOATAREA altor Semeni.

 11. ….”Din păcate, mulți nu înțeleg nici schimbările istoriei, care fac ca astăzi, în Europa și în lume”… pai din pacate nu cunoastem istoria reala…

  nu multi, extrem de multi, adica majoritatea de 90% care ne include pe toti inclusiv pe autor. nu cred ca aveti acces in zonele intunecoase de decizie pentru a intelege ceea ce este dincolo si ceea ce se urmareste. nici macar nu se stie cine sint decidentii… deci las un beneficiu de 10% (posibil exagerat) al celor care vad esenta care stiu ce inseamna omul si cunosc ce inseamna ansamblul care formeaza Unitatea.

  sint mai multi care intuiesc adevarul si actioneaza in consecinta. intuitia ii face sa se trezeasca sa vada sa isi eleveze perceptia. asa se formeaza masa critica in directia schimbarilor necesare.

  majoritatea va dori sa stea captiva in ceea ce cunoaste pentru ca familiarul este confortabil si in consecinta il doreste perpetuat. considera ca ceea ce stie este maximul in ceea ce poate fi: democratie, partide, nato, ue… ma scuzati acestea sint iluzii si nu viata! Avem tendinta de a ne confunda esenta umana cu rolurile pe care le jucam in viata de zi cu zi.

  Am fost prezent ieri in sala. In principiu nu a fost altceva decit ceea ce s-a tot scris in ziar si a precedat aceasta intilnire. Inedita prezenta lui Simion care a venit dupa ce Piperea a plecat fara sa-si prezinte tema. Parea ocupat. M-am uitat la Simion, era in raza mea vizuala. Avea la el doua telefoane cu care jongla pe rind cu dexteritate uitindu-se continuu ba intr-unul ba in altul. Ma intreb cu ce l-ar fi manevrat pe al treilea… Se putea mult mai bine… Oamenii au uitat sa vorbeasca cu sufletul. Vorbesc rece, din minte, de parca totul nu ar fi decit o autopsie a neputintei de a fi intregul corp-minte-suflet-spirit.

  -1-

  • Daca tot ai inceput discutia ai vreo minimala parere despre ceea ce se intimpla cu adevarat ? Daca ai te rugam sa o pui in pagina spre a comenta si noi cei presupusi nestiutori .

 12. -2-

  Ne blocam cu incapatinare in ceva ceea ce se demonstreaza ca la nivel global nu functioneza si incercam sa perfectionam ce nu functioneaza. De la sclavagism incoace nu prea s-au schimat multe lucruri in afara tehnologiei pe care unii au ales sa o foloseasca distructiv. Am abandonat spiritualitatea si intelepciunea. Am uitat sa deprindem si sa percepm sincronicitatile pe linga care trecem fluierind. In lumea de azi totul trebuie sa fie cauza-efect. Asa ne-au invata cele 5 simturi. Ce exista dincolo de ele? Se stie, se spune in diverse moduri insa nivelul de respingere este mare pentru ca nu este palbail prin cele 5 simturi. Si nici nu va fi. Acesta este probabil si motivul pentru care se bate pasul pe loc…

  Unul dintre vorbitori a expus o idee mai interesanta care ar merita atentie si ar pansa intr-o oarecare masura situatia de azi: democratia mixta, adica o combinare a democratiei directe cu cea indirecta. Nu se stie insa pentru cit timp pentru ca variabilele sint extrem de multe. Dar macar ar muta decizia legislativa si a stabilirii prioritatilor din mina clasei politice in mina romanilor.

  • Si ce contine asa numita democratie mixta ? Democratie si capitalismul reprezinta chiar existenta umana transformata in fapte indiferent ca ele ne plac sau nu ne plac ca suntem sau nu suntem de acord cu aceste fapte .Libertatea de a arata cu degetul chiar daca ea nu contine un adevar palpabil este un cistig imens .Sper ca mixta nu inseamna vreo forma de alegere sau de extractie a unui bine presupus dintr-o teorie politica sau din alta spre a recreea un alt intreg politic .Un fel de strut-o camila

 13. ” Manipulári ‘filozofice’ a la Marga „, demontarea zicerii ‘telectuale'(restul ar reprezenta pierdere de timp) : ‘ … în țară mai sunt oameni integri, care spun lucrurilor pe nume … ‘, nimeni nu susține contrariu, dar, cine îî ascultă și care sunt rezultatele, dacă este o persoană publică și susține teze care nu convin vremelnicilor este etichetat drept ‘conspiraționist’ și marginalizat.

  • A spune lucrurilor pe nume devine un imperativ absolut necesar de pus in practica .A minti populatia nu mai reprezinta o varianta .Suntem in plin razboi chiar daca el nu este inca declarat .In aceste momente alegerile cetatenilor devin si mai importante .Votul masiv devine singura solutie pertinenta el avind in componenta capacitatea de responsabilizare si de eliminare a unor entitati politice create artificial spre a putea modela, conform dorintelor unora , decizia Parlamentara .Votul masiv elimina axceasta posibilitate si el responsabilizeza cistigatorul partid sau alianta electorala .

 14. …dap, exact cum banuiam…tocmai vazui pe doua canale padurene-labetriste1 si digi pomenire despre miscar, la stiri…clar, coldica incearca ceva cu miscarea asta…bafta la trafic si reclame, adicatelea la banuti…restul, la discutii sterile…

 15. Din expunerea de motive, „România cetățenilor” pare a fi o asociere bazată pe frustrări acumulate în ultimii treizeci de ani. Ori, o astfel de asociere va duce, mai devreme sau mai târziu, la abuzuri. Și nu cred că este o soluție înlăturarea abuzivă a unor abuzuri.
  Pe de altă parte, inițiatorii nu sunt niște neprihăniți, așa cum lasă să se înțeleagă, ci au fost de-a lungul timpului parte la dezastrul național actual. Ar fi remarcabilă dorința de a repara greșelile care se mai pot repara. Dar pentru asta trebuie să și le asume. Ori, n-am băgat de seamă că ar încerca cineva așa ceva.
  Este, pentru mine, doar o încercare de a reveni pe prima scenă având o altă bază de susținere.
  Iar cetățenii, înainte de a avea interese naționale, ar trebui să aibă interese imediate, palpabile, că să zic așa, altfel asistăm la crearea unei alte forme fără fond. Știe vreun cetățean din țara asta care-i sunt îndatoririle și obligațiile? Că democrație și drepturi clamează toți.
  Altfel, inițiativa este lăudabilă. Dar, se pare, că n-ai cu cine și mai ales n-ai pentru cine.

  • Care ar fi in imaginatia ta „dezastrul national ” invocat ? In rest ai dreptate sunt doar amintiri ce se doresc a fi reactivate dar care nu se regasesc in dorintele cetatenilor .Romania cetatenilor doreste democratie (deocamdata atita cita e pentru un popor tinar ce nu prea stie ce si cum )doreste libertate de miscare si de exprimare , doreste non amestecul statului in multe dintre temele la zi .Romania se afla , dincolo de nemultumirile unora , in cel mai prosper moment din existenta sa. Priveste in urma , citeste istoria si sigur vei intelege .

 16. Marga: „formele” rămân fără „fond” cât timp nu se schimbă „fondul”

  Opacitatea si autosuficienta omului astuia iti opreste mintea in loc….
  Tot romanii sint de vina, nu _formele statului_ importate si impuse decerebrat asupra lor de prostocrati elitisti… Formulele esecului statal copiate din ‘occident’ fara macar sa inteleaga caror probleme ele se adreseaza, necum sa fie capabili sa le evalueze dezirabilitatea ca solutii…

  ‘Platforma’ e un act avortat. Sa ne vedem de ale noastre.

  Compilatie Andrei Marga
  anon . to / n4emkE
  Copacul libertatii
  anon . to / eQIj85
  Propozitii esentiale despre stat
  anon . to / Xbfi6Q
  Vox populi
  anon . to / 3Z1oA0
  Un exemplu pentru Romania in 2024
  anon . to / MicF1B

 17. NU POȚI FACE O SCHIMBARE TOTALĂ ÎNTR-O ȚARĂ
  Fără să SCHIMBI Toată clasa politică,
  Toate Sistemele Perfide, Mentalităti perfide-învechite,
  și să-i tragi la Răspundere pe cei care au Devalizat țara,
  E ca și cum ai Prescrie totul ( ca în România cu mii de dosare prescrise
  Mii de infractori spălați de justitie si pagube de Miliarde de Euro !).
  Dacă se Continuă așa Niciodată Nu se va face vreo Schimbare Reală
  din contră SE VA PERPETUA PERFIDIA.

 18. Marga: „formele” rămân fără „fond” cât timp nu se schimbă „fondul”

  Relatia dintre ‘forme’, adica institutii, legi, adica _statul_, si ‘fond’, adica oamenii, caracterul lor moral (in sens atit generic, de etos, cit si specific, de etica) este complet, gresita si exact pe dos.

  Daca exista o singura gindire care se poate afirma ca a pus bazele modernitatii politice, aceasta este ‘Despre spiritul legilor’ a lui Montesquieu. Ea a avut o influenta enorma in proiectarea (designul) statului american independent (constitutia americana asta contine).
  Ideea, ca orice idee adevarata, este extraordinar de simpla: _legi bune, oameni buni – legi rele, oameni rai_. Legile, adica variabilele constringerii, ale violentei monopoliste exercitata de stat, ele determina caracterul moral al popoarelor. _Virtutea civica se naste din legi bune_. Asta inseamna ‘spiritul legilor’ din titlul cartii.

  Dar intelegerea aceasta exista si inainte de Montesquieu. Un bizantin în sec XV, Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, spune :”Este acest neam, dacii, viteaz in ale razboiului si are _o organizatie cu legi nu prea bune_; locuieste prin sate și e aplecat spre o viata mai mult pastoreasca. […] sint impartiti in doua domnii, in Bogdania și în Tara aceasta de la Istru si au _organizatie cu legi nu prea bune_” (citat verificat, sublinierile mele).

  Budai-Deleanu stia ca ‘asuprirea naste suflete de sclavi’. Deci, _suflete virtuoase sint nascute in libertate_.

  De ce intelectualul roman nu stie nimic despre acestea? Raspunsul trebuie sa fie la fel simplu: pentru ca el nu iubeste libertatea poporului. El si-a legat soarta, convingerile, interesele de stat. El vrea sa creada ca binele se face de ‘sus’ in ‘jos’ (cu constringere la o adica!), nu la firul ierbii (grassroot), de _jos_ in sus.
  El nu vrea sa stie ca societatea este in opozitie cu statul, aceasta fiind o a doua propozitie fondatoare a modernitatii.

  Imi pare rau.

 19. Articol foarte bine axat pe părăsirea clișeelor. Foarte bun apelul la creativitate. România cetățenilor este viabila dacă este creativa. Cu clișeele unora de mai sus se rămâne în mocirla. Unora le place sa fie avocatii mocirlei.

 20. Care cetățeni va rog?! Cei ce au votat pana acum, cum au votat, nu sunt aceeași cetățeni la care va referiți? O sa i schimbați dintr o dată, vor deveni mai înțelepți, mai atenți la hoții și mincinoșii care candidează?! Sau va referiți la cetățenii „conducători”? Cei pe care ii cauta partidele și nu numai? Asta nu înțeleg eu, la care cetățeni va referiți. Acum alt articol din cotidianul n o sa mai pot citi pentru ca mi zice ca e traficul prea mare.Se întâmplă și altor cititori sau sunt eu mai simpatică?

 21. Să nu pierdem din vedere că nu suntem întro societate multilateral dezvoltată unde plugarul schimba lama la IAS, completa forme pentru casarea fierului obosit și se grabea să prindă RATA pentru examenele la comasat ca să-și pregătească nervii pe când timpul îl va arunca ‘sans cullotes’ peste excedentul de 600.000 de cetățeni francezi, plecați cu carnetele democrației directe ale lui Napoleon spre nenăscuți tovarăși și decupați la probele pentru Declaratia drepturilor omului si cetățeanului din materialul în posesia clientului: ‘dreptul pozitiv’ si ‘legea naturală’. Bazele democratiei directe spre ridicolul celei reprezentative au fost puse de Facebook(nu Twitter, nu Tik Tok), unde românii-cetățeni fac cele mai multe permutari ideologice, politice, organizaționale, de parcă pentru ei s-a croit platforma aceasta.

 22. Dle IulianH, pacat ca ai DREPTATE, dar nu ai formulat in termeni clari mergand la ESENTA SCHIMBARII TOTALE/RADICALE care NU POATE FI CONCRETIZATA DECAT prin SCHIMBAREA Constitutiei unde sa fie CONSEMNATA SCHIMBAREA TOTALA/RADICALA!!! MENTALITATILE nu se pot
  schimba cu FORTZA, au incercat si bolsevicii si nu au reusit in totalitate, dar cu o CONSTITUTIE DEMOCRATICA REALA putem reporni la drum!!!

 23. Nu poți,, tăia ” lemnele cu ,,vorbe, teorii, filozofii, democrația liberalismul, statul de drept, etc ,utopii peste utopia cu comunismul”, ci cu ,,toporul, drujba etc”, așa și cu frăția corupților care stăpânesc toate și pe toți,,numai banul îl vânează și câștigul fără muncă”.

 24. Dl.Marga a dovedit,in orice funcție a fost, rector, ministru,etc ca știe domeniul, ca știe reforma, ca a făcut reforme. Dovada, evaluările cunoscătorilor naționali si externi in materie. Ca alții distrug reforme, e treaba lor. Dl. Marga a dovedit ca știe decide, ca știe economie, drept, istorie, psihologie. Ca urca la filosofie, e o chestiune de cultura. Dansul are cultura. Filosofia e cea mai profunda abordare a realității. Se știe demult

 25. Cetatenii nu consuma discursuri unor politruci trebuie sa cumpere mancare, sa se imbrace, sa-si duca copii la scoala, sa plateasca facturi, taxe, impozite si multe altele.
  Transpunerea vorbelor in practica se lasa cu mult zGomot pentru nimik, cum a facut guwernul meu.

 26. Colonia nu poate face nimic de capul sau. Chiar daca ar incerca i s-ar da repede un maidan. Metropola nu are niciodata nevoie de o periferie independenta si puternica. O conjuctura internationala ar fi singura sansa de schimbare. In bine sau in rau. Istoria o demonstreaza. Africa „post coloniala” si America latina stau marturie.

 27. esop spune:
  30 sept. 2023 la 15:39
  Comentariul tău așteaptă moderare. Aceasta este o previzualizare; comentariul va fi vizibil după ce este aprobat.

  O intrebare care si-o pun multi dar care are exact acest raspuns de mai jos pe care il ofer spre lecturare ca sa stiti ce va trecut pe linga ureche si ce va paste daca veti vota nationalistii de carton .Guvern minoritar care nu putea accesa fondurile europene urmat de un faliment total ce distrugea Romania .Strada reactiona puternic iar haosul se instala sau toti Parlamentarii semnau in favoarea renuntarii la mandatul oferit de catre cetateni in alegeri si Presedintele natiunii decidea intrarea in Alegeri Anticipate ceea ce amina obtinerea banilor din PNRR si provoca dezastru economic neschimbind ,la acea data, configurarea parlamentara .Riscurile asumate de catre PNL PSD si de catre Presedinte au adus citeva voturi in plus partidului AUR . .Alegerea lui Iohannis a fost simpla ca si alegerea PNL si PSD ce ar trebui aplaudate , dupa fuga USR de la guvernare ca factor declansator al haosului si nu injurate asa cum fac multi habarnisti chiar acum .Se bucurau unii dintre vecini nostri mai ceva ca Charlot cind se strimba la luna sau mai ceva ca in momentul in care PSD era cit pe ce sa ofere gratis ,prin lege votata in Parlament , asa numita autonomie a Tinutului Secuiesc .Noroc ca Iohannis a oprit actiunea si ca tot Iohannis a faurit Alianta si a girat obtinerea banilor din PNRR parte granturi parte imprumuturi cu dobinda mica si termene laxe de returnare .Alianta nonpolitica aflata la guvernare era matematic unica solutie viabila a momentului din trecut .Doar naivii nu inteleg care este binele enorm facut Romaniei si cine este artizanul .Altfel forta alegerile anticipate si oferea pe tava alegatorilor capetele politicienilor ce nu doreau sa voteze comnform .

 28. politicianismul progresist din romania se bazeaza pe un singur principiu:
  intretinerea sperantei de a ajunge la putere pentru a putea fura linistit din averea comuna
  fara ideologie nu exista guvernare…ba deloc…exemplu fiin guvernarea democrat social liberala din Romanica
  sau mai degraba „HAI LA FURAT IMPREUNA” ca , vorba aia…stim cine prea multe unul despre altul.
  ailalti mici..la incalzire, chibitzi pe marine si joc de glezne, mirie, chitzaie si spera si ei la sa ajunga la FURAT…
  furat de fonduri evropeene, ciupit de comisioane la vinzarea resurselor, spaga sau pretul tradarii la distrugerea industriei…bani sa iasa
  de facut insa nu stiu sa faca nimic…practic…un surub, un cui, ceva…
  vad absolventzi de filologie la conducerea SRI…aburitori de profesie…inainte erau in stare sa fure si sa evalueze ca sa fure/transfere technic ceva…acu nimic, ma rog…acu nimic…dor specialisti in prostire a populatiei prin mass media…
  eu zic ca initiativa dumneavoastra nu are fundament…cit timp intretinerea sperantei ca daca ajungi la putere poti fura nepedepsit nu dispare.
  cit timp moralitatea si buna credinta nu sint respectate iar hotzia si minciuna ramin nepedepsite…romanica se va scufunda…

 29. „Şi tot în practică la Curtea de Apel Bucureşti s-a stabilit în cameră preliminară, procedură în care nu se face cercetare judecătorească”

  Nici pana azi nu se vorbeste, macar, ca inaintea „evenimentelor”, Procurorul general al Romaniei a hotarat interzicerea autopsiilor la Institutul National de Medicina Legala ! Crime cu premeditare ce trebuiau (si au fost) acoperite ? Cum sa stabilesti cauza mortii fara o minima cercetare legala ? „Revolutie la comanda” !

  Dupa 20 de ani … „Procurorul general: Cer iertare victimelor Revoluției din decembrie 1989 și societății românești pentru neîndeplinirea obligației legale de a stabili adevărul și de a trage la răspundere vinovații”.

  In plus, toata lumea ignora intelegerea americano-rusa de la Malta (1989) ca Romania si Bulgaria sa ramana, in continuare, sub influenta URSS. NU se poate construi ceva pe o minciuna continuata ! Altfel, merg pe mana Coti, are toti ciocli necesari unei fastoase inmormantari.

 30. domnule prof ANDREI MARGA,
  SUPERBĂ OPINIA DV CA DE OBCEI , MAI PUTIN DR H CAUSA ACORDAT ANGELEI, marchiza de berlin, dar dacă românii ar alege intre 2 clujeni ca A MARGA SI IOAN AUREL POP , cine vă va vota
  care cetateni?
  1.cei cu dublă cetatenie ca arafat, simonis,klaus, andruh, manole,
  2. unii maghiari, sași, in special din politicienii propulsati de alți cetateni
  3. bețivii, buzatii, grindină, oprisanii, cei care cer 12 tone de tablă șpagă și sunt uitati
  4.curvele, lipitoarele, tarfele, amantele, ilenute, alinute, rovane, ancute,
  5. nepoții, verisorii,cumetrii, finii, mătusele, unchiuletii
  6.pensionarii cu pensii de de 1000=-1500 lei
  7. pensionari cu 10-20 mii pensii+indemnizatii de revoluționar, de stres, de functii inalte și răsplătite
  8.cei 5 milioane de cetateni ce au migrat pt o pâine și un trai mai bun
  9. cei ce trăiesc și s-au obișuit să trăiască in minciună, hotie, prostie, nebunie, trădare pas cu pas,
  10.cei mulți , profesionisti din sănătate, educație, administratie rămași de dragu țării, părinților și istoriei, marginalizati, ignorați, umiliți și batjocoriți de cea mai infectă și perversă, incomăetentă și nesimțită clasă politică din ultimele 3 secole??? EU, CA ABSOLVENT CLUJEAN as alege între MARGA ȘI POP, ÎNTRE DANA GARBOVAN SI ADRIANA STOICESCU.Mă aude și ascultă cineva sau cartile la varf sunt facute de serVICII, ELITISTI ȘI MASS MEDIA culpabilă la jaful si crasa incompetență din ultimii 34de ani??

  • Deh , cam ai dreptate d-le .
   Insa sa nu disperam , oamenii se mai schimba , uneori peste noapte ….

 31. Texte kilometrice pre”sărate” cu nevoia de a cauta lamuriri suplimentare, nu mertia citite, oricum nu prind ca nu au cum. România cetățenilor care anume, care vorbesc mult si nu spun mai nimic?

 32. Ca sa înțelegi ce ar trebui sa fie România cetățenilor nu este suficient sa citești numai articolul, trebuie sa citești și comentariile. altfel nu poți înțelege ca de la teorie la practica este “o cale atât de lunga ca mii de ani i-au trebuit luminii sa ajungă” dacă vorbim de țara noastră și mai ales dacă nu știi cum a acționat securitatea si mai ales cum funcționează acum când averile adunate de vechea garda trece in mâinile noii generații. Un lucru: democrația este sau ar trebui sa fie o dictatura. A majorității aplicată prin legi minorității care are alte păreri si obiceiuri. Cetățenii nu pot apăra cetatea fără acest deziderat. Și încă ceva. Am citit intr-o statistica recenta ca cel mai bine este sa trăiești in Singapur. Ce nu știe toată lumea e ca prin anii 1950 era patria hoților si borfasilor. Dar un om si-a asumat răspunderea si a băgat in pușcărie sau condamnat la moarte pe toți cei care nu respectau legea. (nu singur) . Apoi a organizat alegeri generale si a fost ales cu o majoritate covârșitoare. O fi așa sau nu, eu așa am citit. Dacă o fi adevărat, ar fi bine sa se mai inspire si cei care doresc binele României.

 33. (1 din 2)
  Cei care tot clămpăne despre DEMOCRAȚIE sînt fie ignoranți cu creierii spălați de învățămîntul de stat, televiziuni și ziare, fie demagogi care încrearcă să trăiască parazitar pe spinarea enoriașilor naivi ai democrației. Democrație (ca putere a poporului) nu a existat niciodată, nicăieri. Nici măcar în Grecia antică.

  Numai cetățenii atenieni adulți de sex masculin care își terminaseră pregătirea militară aveau drept de vot în Atena.

  Procentul populației care participa efectiv la guvernare era de 10% până la 20% din numărul total de locuitori. Acesta excludea majoritatea populației: sclavii, sclavii eliberați, femeile și rezidenții străini în Atena. Este important de subliniat că DEMOCRAȚIA ATENIANA se sprijinea economic pe munca sclavilor, fiecare familie de cetățeni atenieni avînd în medie 5-6 sclavi.

  Faptul că în zilele noastre fiecare cetățean are drept de vot nu înseamnă că PUTEREA este a poporului. Ceea ce crede cetățeanul generic că știe despre partide și politicieni este ceea ce i se spune la televizor si ceea ce citește pe internet si prin ziare. Pe baza acestor jumătăți de informații, minciuni, calomnii și dezinformări votează. PUTEREA este, de fapt, în mîinile celor care sînt în spatele televiziunilor, ziarelor, rețelelor sociale de pe internet. Adică, în mîinile celor care au BANII.

 34. …clar, esop nu este ai, este doar un functional…ce va trecut pe linga ureche…urmeaza ce va va paste…paduche parfumat!…spunea intr-o postare ca votul asumat este solutia, functie de oferta-cel putin declarata-politica…esop, singurul partid care a venit cu o facatura de program de tara-facatura, dar a venit-este aur!…il vei vota?…

 35. Unii postaci nu se întreabă dacă ei merita un candidat calificat care a dovedit competenta și devoțiune pentru tara. Probabil ca pentru ei Kovesi, Hellvig si Geoana sunt numa’ buni. Un candidat valoros nu-si pierde vremea sa candideze judecând după nivelul acestor postaci. Cu siguranță, cetățenii nu se confunda cu acestia.

 36. Romania are viitor din AUR ! Nu vad nicio femeie in el, o fi ca la unguri („femeia nu e om”) ?

 37. Dl. Marga ne lămureşte: „România cetățenilor este baza fecundă pentru elaborarea de politici aidoma celor din țările dezvoltate”.

  Aici avem o mare problemă: politicile țărilor dezvoltate s-au dovedit falimentare. Sau „nesustenabile”, ca să folosim un termen la modă.
  Este un mare joc piramidal menținut în viață de transferul de bunăstare dinspre țările sărace către metropole, care consumă mult mai mult decât produc. Iar acum această schemă Ponzi globală se prăbuşeşte.

  Deci asta NU este o cale de urmat. Aşa că tot eşafodajul logicii dlui Marga devine vicios, fiindcă dânsul promovează leitmotivul grupului de la Davos, cu „Build Back Better”.

  Iar mişcarea acesta cu „România cetățenilor” începe să aducă cu intelectualismul Grupului de Dialog Social din anii ’90, care-i avea ca protagonişti pe Liiceanu, Pleşu şi alții, despre a căror agendă soroşistă a ieşit la lumină mult mai târziu.

 38. „leitmotivul grupului de la Davos, cu „Build Back Better” …”

  Cine stie ca: „inainte era mai bine” ? (intrebare cu raspunsul inclus)

 39. AVEM CETATENI MAGHIARI, SASI, EVREI, se pregatesc cei de AUR???in afara celor 1,6 păcăleste traian lulea si vadymistii??

 40. Despre formele fara fond:
  – Nu le-as dezavua. E important sa cream formele, ca pana la urma, mai devreme sau mai tarziu, se vor umple si cu fond.

 41. Maestrul C s-a scuzat ca nu s-a inscris de la inceput in proiectul „Romania cetatenilor”‘ dar a promis ca isi va expune ideile intr-un articol pe aceasta tema. (Vezi „Jurnalul meu video” de azi-noapte).

 42. „Justificarea României cetățenilor”

  De cand dorinta umana se justifica ? Eu stiam ca ordinul, doar …

 43. Bine își semnează inepțiile fudule Un alt nimeni. Da, acolo ne dovedesc că sunt mulți postaci. La suficiența inepțiilor fudule.. Cel care semnează ??? e primul. La necunoaștere, la bîrfă, la gol în cap.Nu pare să fi ajuns nici la cunoștințele de clasa a șasea. Dincolo de oamenii cu cunoștințe și bună creștere de la Comentarii, vezi cum mișună usriști, neosecuriști, vorbitori de prostii. Îi ghicești ușor. Ca și cum nu s-ar fi trăit decenii cu aceste mizerii. Dar e de înțeles că aceste ființe nu pot trăi decît din așa ceva. Să fim sănătoși, că e vai de țară cu prostia acelora. Cam multă pentru un popor necăjit.

 44. Romania cetatenilor: oamenii voteaza in prostie crezand ca Johannis se lupta cu pesedistii, Iliescu, Dragnea, Putin, rusii, martienii, comunistii si martienii conform propagandei hashtag rezist USR.
  Despre ce vorbim?

 45. Domnule Marga pe ce lume traiti? Cum puteti spune: “Aberantă este și teza că în trei decenii în România nu s-a făcut nimic. S-au făcut schimbări benefice, începând cu adoptarea Constituției, care prevede stat de drept, democratic și social, bazat pe libertățile și drepturile fundamentale ale omului, și cu reforme care au permis intrarea țării în Uniunea Europeană și în Alianța Nord- Atlantică.“
  A se fi facut ceva care nu aduce nici o schimbare benefica poporului este chiar mai rau decat “Teza Aberantă’ ca nu s-a facut nimic.
  La ce a ajutat masele schimbarea Constitutiei si intrarea tarii in doua cluburi unde nu avea chemare si nici o afinitate culturală?
  Sefii acestor doua cluburi sunt imperialisti prin cultură si apucături militare si trateaza pe cei mai mici in felul lor, iar noi, proaspeti intrati am simptit-o pe pielea noastră.
  Este adevarat ca aceste schimbari te-au adus pe matatle in functiii ce nu le-ai visat inaite, dar nici nu ai avut performante in aceste functii, rămai la nivelul vorbelor seci si lipsite de directie.

  Cum puteti să scrieti pagini pe editoriale si cărti pline de NIMIC, căci dumneata spui clar: “Nu mă pricep la funcționarea Securității, dar rămâne certă observația unor istorici europeni că, nici în ultimii ani, România nu a lămurit rolul serviciilor secrete într-un stat democratic. După cum nu și-a lămurit nici ceea ce-i frânează modernizarea.”
  Rolul serviciilor secrete este sa apere tara sa nu cada prada intereselor straine si nu sa administreze tara in numele acestor interese straine ca un vechil turbat prin mijloace ilegale de terorizare si santaj.

 46. “ Ca sa fim limpezi”? Eu cred ca trebuia scris “ca sa aratam ca suntem tulburati” alfel nu a-ti fi scris: “Ca să fim limpezi, nu este posibilă economie performantă fără privatizare, nici societate viguroasă fără pluralism politic, nici stat normalizat fără libertăți și drepturi individuale fundamentale și fără democrație reprezentativă.”
  Dumneata domnule Marga vorbesti fara sa stii realitatea simpla si clara: CHINA este comunis-capitalista si nu a privatizat ca Romania bunurile si rezervele statului.
  Da, are o Banka Centrala (a lui Rothschild) dar si-a pastrat avutul si trezoreria separat. Din acest motiv jongleaza cu 2 monede si are si un mai bun control al acestor emisiuni monetare.

  Asa cum descrii matale România cetățenilor este o creatie utopica inecata in fraze frumoase si plina de simtamante inaltatoare pe care nici pragmatismul stiintific al lui John Dewey nu o mai poate salva de la innec.
  Daca solutia de a iesi din marasm este doar de a spune: “„datoria de cetățean, aflat în fața abuzurilor și neajunsurilor, este să spui lucrurilor pe nume. Ceea ce se face în rest, nu este doar treaba acelui cetățean”, atunci chiar ca am dres-o, multamire pentru sfaturile tehnico-filozofice.

 47. Bine își semnează inepțiile fudule Un alt nimeni. Da, la așa ceva dovedesc că sunt unii postaci. La suficiența inepțiilor fudule. Cel care semnează ??? e primul. La necunoaștere, la bîrfă, la gol în cap.Nu pare să fi ajuns nici la cunoștințele de clasa a șasea. Dincolo de oamenii cu cunoștințe și bună creștere de la Comentarii, vezi cum mișună usriști, neosecuriști, vorbitori de prostii de care nu răspund. Îi ghicești ușor. Ca și cum nu s-ar fi trăit decenii cu aceste mizerii. Dar e de înțeles că acești inși nu pot trăi decît din așa ceva. Să fim sănătoși, că e vai de țara cu prostia acelora. Cam multă.

 48. Don Pasquale, organizează-ți mintea un pic. Nu ai mișcat vreo idee a articolului formidabil, plin de noutăți și îndrăzneală, al domnului Marga. Mesteci vorbe, dar nici o idee. Filosofarea este treabă de oameni cultivați, învigorează mintea și aduce perspective noi. Mata rămâi se vede cam tot la banalități. Nimeni nu construiește fără viziune, idei, ce pot fi economice, juridice, filosofice, programatice. Cam la vechituri rămâi, Don pasquale, cam la muzeu. Fără muzică.

 49. Mi se pare salutară inițiativa României cetățenilor. Cine, dacă nu cetățenii, pot salva o țară? Îmi explic agitația fără noimă a unor postaci: 1. Domnul Marga a dat teorii ale vieții internaționale ce se confirmă zi de zi; 2. Dînsul a anticipat efectele negative ale băsismului (vezi volumul său România actuală, 2009) și johannismului (Justiția și valorile, 2014). Diagnoza sa a regimului prostocratic (Statul actual, 2019) se adeverește cu fiecare săptămînă. Crizele României actuale nu au găsit nicăieri o prefigurare mai clară decât în cartea România în Europa actuală (2018). Cotitura la suveranism din zilele noastre are anticipare deja în cartea Identitate națională și modernitate (2018). Se pot da și alte exemple ale unei concepții organizate, actuale și de mare utilitate socială; 3. În septembrie 22 în declarația de la Alba iulia, profesorul Marga a arătat că nu va fi pace în Ucraina fără normalizarea teritoriilor, prin negocieri Rusia, UE,China, SUA, Ucraina, iar recent, 72% dintre cetățenii țării sunt de această părere; 4. Opinia domnului Marga privind războiul din Ucraina se confirmă zi de zi. Vezi republicanii din SUA, alegerile din Slovacia, săbătorirea oficială a lui Schroder în germania și… indirect, pierderile României. 5. La sondajul Cotidianului 67% dintre respondenți susțin candidatura domnului Marga la președinția României. În vreme ce sondajele au dat peste 52 % susținere în Oltenia, Moldova etc.. Se vede cum o personalitate, la noi, este luată la rost de neisprăviți și vulgari, după ce nu au putut clinti un cuvânt din articolele domnului Marga. Dînsul nu a spus dacă va candida sau nu. Bine ar fi să o facă.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.