O nouă polarizare a lumii?

La începutul anilor cincizeci, Heidegger deplângea faptul că nu s-a luat destulă distanță de trecut. „Întreaga lume încă țipă continuu ce acte de violență a comis Hitler. Acestea sunt rele destul. Dar nimeni nu se gândește că niciunul dintre marii învingători nu înțelege să chiar învingă. Această incapacitate este și mai rea. Nu pentru că ne ating urmările ei, ci pentru că afectează întreaga stare a lumii mai adânc decât freneziile lui Hitler“ (Heidegger, Schwarze Hefte, în Gesamtausgabe, vol. 98, p.77). Teza lui Heidegger era aceea că „trecerea peste statele naționale” va duce la „pustiirea vieții popoarelor“ și la „sfârșitul oamenilor pe Pământ“ (GA 98, p. 23). Rămâne speranța că antagonismele „planetarizării”, ce marchează epoca, vor suscita realismul. „Deoarece planeta pe care locuim devine tot mai mică, iar lumea și lucrurile ei pe Pământ tot mai mari, trebuie ca acestea din urmă să devină unite și simple…“(GA 98, p.362) în derularea lor. Heidegger făcea explicit temă din „planetarizarea” postbelică (în detaliu în A. Marga, Heidegger, volum în curs de apariție) și conflictele ei. El le privea acum din perspectiva recuperării unității oamenilor pe Pământ.

Cum știm, după război, lumea s-a scindat în blocuri ideologice și politice, asistate de arme nucleare – unul gravitând în jurul democrației liberale din SUA, altul în jurul socialismului sovietic din URSS. Odată cu înțelegerile Nixon-Mao Zedong–Ciu-Enlai, din 1972, s-a trecut la politica în trei. Sub bagheta lui Deng Xiaoping, din 1978, cea mai populată țară s-a și angajat în modernizare și s-a transformat în scurt timp în a doua supraputere (detaliat în A. Marga, Ascensiunea globală a Chinei, Editura Niculescu, București, 2015). Atuurile Chinei nu se mai lăsau reduse nicidecum la mărimea populației.

În urma înțelegerilor Reagan-Gorbaciov din 1987, apoi a acordurilor Bush-Gorbaciov și Kohl-Gorbaciov, s-a trecut la reunificarea Germaniei. În acest cadru, unificarea Europei a înaintat și lumea s-a reorganizat. SUA au devenit polul decizional al lumii și au lansat, prin Bill Clinton, reducerea tarifelor vamale, relaxarea frontierelor și globalizarea. De aceasta din urmă s-a legat devreme o întreagă ideologie – „globalismul”, ce vine până în zilele noastre.

Nu evoc aici istoria. Observ doar că, la începutul anilor 1990, se vorbea de „noi valuri ale democratizării în Europa”, odată cu cotitura spre societăți deschise în Europa Centrală și Răsăriteană. Schimbările s-au trăit euforic și s-a crezut că, odată cu deschiderile, „istoria s-a sfârșit”.

Desigur, în constituțiile ce se adoptau, se prevedeau libertăți și drepturi inalienabile ale individului. Numai că acestea, rămânând de importanță fundamentală, nu sunt totuși suficiente pentru a avea o societate liberă și democratică. În fapt, chiar în Europa, fie și cu drepturi și libertăți individuale, unele regimuri autoritare s-au perpetuat. Mai mult, după anii plini de încredere ‘90, în unele țări au ajuns la decizii inși rudimentari, care nu au înțeles că o democrație nu se poate dezvolta cu mijloacele dictaturilor. Democrație se creează doar prin democratizare. Ca urmare, cum se observă și în România actuală, unele democrații s-au degradat, transformându-se în „democrații cu conducător”, ce funcționează, în fapt, fără realizări și în dauna propriului popor, cu proptele de ocazie.

În orice caz, lumea formată în jurul lui 1990 – cu globalizare comercială, aplicarea terapiilor de șoc, extinderea democrației liberale, deschiderea frontierelor și o supraputere solitară – a intrat în schimbare. De altfel, globalizarea nici nu a fost aplicată dogmatic de unele țări. Germania, Marea Britanie, China, Germania, Australia, Olanda, Israel, de exemplu, au fost tot timpul avocați ai globalizării comerciale, dar nu au slăbit vreodată rolul statelor proprii. Doar în țări cu analize mediocre și decidenți diletanți – cum, din nefericire, este și acum România – s-a apucat pe ruta reducerii motoarelor interne de dezvoltare, a scoaterii la mezat a resurselor proprii, a creării „statului paralel”, a trecerii politicii și economiei sub serviciile secrete. Altfel spus, pe ruta subminării propriului stat. O rută care duce la coada Europei, cum se vede cu ochiul liber.

În jurul anului 2010, s-a intrat de fapt într-o lume nouă. Proliferarea nucleară nu a putut fi oprită. Dezvoltarea se dovedește dependentă de eforturi interne, cu stat național în rolul de coordonator. Terorismul a devenit, la rândul său, global, încât frontiere recent desființate se restabilesc. O geometrie variabilă a supraputerilor, economice, militare, politice și culturale, a preluat stabilirea sensului istoriei.

A survenit, totodată, corectura globalizării chiar din partea țării care a inițiat-o, căci globalizarea putea antrena fuga capitalurilor și slăbirea economiilor naționale. A devenit limpede că fără stat competent, preocupat de soarta propriilor cetățeni, se ajunge la distrugeri de capacități. Deviza sub care s-a desfășurat președinția lui Donald Trump, “America first”, a fost fructul unor asemenea constatări.

Între timp, dezvoltarea Chinei a înaintat veriginos. Reducând sărăcia în cazul a peste șase sute de milioane de oameni, prin dezvoltare internă, și sincronizându-și hotărât industriile, poziția acestei țări a devenit alta. Proiectul ei – urmărit cu exigență, sub devizele „Chineze rejuvenation”, „opening-up”, a „new type of superpower”, „harmony – câștigă în realizări.

Supraputerile ce dau tonul azi, SUA și China, au luat act de noul echilibru creat pe glob și au semnat în 2019 noi tarife comerciale, care garantau fiecărei părți folosirea unicei și mult visatei piețe a celuilalt. Competitivitea în creștere a Chinei, cu programul ei ambițios de a deveni prima economie a lumii, întâietatea dobândită de această țară în digitalizare, au atras, însă, o interpretare polemică. Pe acest fond, pandemia din 2020, combinată cu anul de alegeri prezidențiale în SUA, au dus brusc la o nouă polarizare a lumii.

Noua polarizare are loc în vreme ce Asia de Răsărit a devenit noul centru economic al lumii – deja în timpul lui Barack Obama. Polarizarea are loc în condițiile în care țările din regiune au izbutit să oprească pandemia și înregistrează creșteri economice deja în dificilul an 2020. Recentul acord de liber schimb între țările de la Pacific – cel mai cuprinzător acord de acest fel din istorie – semnalează o voință regională. Faptul că Australia a anunțat recent că anulează distanțarea polemică față de China, după ce Sri Lanka a ocolit-o, este indiciu.

Noua polarizare nu poate fi înțeleasă fără a lua în seamă „provocările” la adresa lumii actuale: pandemia, relansarea creșterii economice, proliferarea nucleară, terorismul, inegalitățile, securitatea în condițiile digitalizării, păstrarea democrației, drepturile omului, nevoia înnoirii răspunsurilor. Plecând de la acestea, suntem deocamdată în plină polemică. SUA și UE vor, fiecare, cooperări cu China, dar fac temă din drepturile omului. China leagă drepturile omului de dezvoltare și pledează pentru schimburi deschise între națiuni. Rusia este preocupată primordial de propria centură de securitate, dar vrea să fie parte la decizii.

În mod firesc, după alegerile americane din 2020, intervin schimbări. Nu sunt însă realiste clișeele revenirii la ceea ce a fost, clișee ce se lansează deja abundent. Chiar în prima sa declarație de presă, președintele ales Joseph Biden a spus că realitățile sunt diferite și cer alte soluții decât acum un deceniu.

Mulți replică observând în noua administrație americană adepți ai „globalismului” și înțelegând prin „globalism” (care este diferit de „globalitate”, ce se referă la cadrul vieții, și de „globalizare”, care este o politică economică) viziunea axată pe soluții universale în societățile de astăzi. Într-adevăr, „globalismului” i s-a reproșat tot timpul că nu ia în seamă realitățile trăite de oameni în diferite societăți. Bunăoară, România a ajuns ea însăși să nu fie înțeleasă în 2012, când s-a desconsiderat votul a peste douăsprezece milioane de cetățeni, și în anii ce au urmat. În fapt, orice cetățean român a vrut și vrea stat de drept, dar un stat nu poate fi de drept câtă vreme justiția este controlată de servicii secrete și este aservită unor persoane și pregătirii lor precare. Soluțiile pentru toți oamenii, deci cele universale, sunt cele sănătoase, dar justiția privatizată nu este sănătoasă pentru absolut nimeni.

De altfel, analize americane au arătat, deja în jurul lui 2015, că s-a petrecut o „canibalizare a funcțiilor statului” de către „clici conducătoare” din democrații emergente. Acestea au recurs, în pofida Constituției, la ocuparea abuzivă (de genul „desemnărilor unipersonale”, care fac ravagii și în România!) a funcțiilor cheie în stat și apoi la folosirea lor în interes privat. Corelat, s-au comis “erori strategice ale Vestului”, semnalate la prima oră de teoreticieni din Ungaria și Bulgaria: Vestul a luat în brațe anumite persoane și grupuri și a rupt contactul cu restul societății. „Prea des oficialii sunt insensibili la perspectivele și aspirațiile populațiilor” (Sarah Chayes, Thieves of State. Why Corruption Threatens Global Security, W. W. Norton & Company, New York, London, 2015, p. 33). Ambasadori, trimiși speciali, servicii de informații s-au mulțumit să aplice optica lor legitimistă de acasă, conform căreia cel „ales” într-o țară, fie el ales și prin falsificări comise din timp, este reprezentantul cu care se cuvine tratat. Iar “alesul” are grijă să spună Vestului ceea ce vrea să audă, în vreme ce acasă încalcă legile și întreține corupția (p. 45). State întregi sunt avariate de conduceri incapabile și abuzive, ce nu au de a face cu democrația.

Este clar: „globalismul”, ignorând condițiile de viață ale țărilor, ajunge ca în numele valorilor universale să sprijine, paradoxal, clici corupte. El poate stârni o părere sau alta, dar nu cred că va fi reluat, cum mulți se tem acum. Pe de altă parte, ce se va petrece într-o țară va depinde, ca totdeauna, de soliditatea instituțiilor, de cetățeni și de calitatea decidenților. Cu decidenți nepregătiți, care vând și cumpără orice, democrația are zile grele, iar o țară nu are cum progresa. Nicio țară nu s-a dezvoltat prin aceea că a așteptat să-i facă alții lecțiile!

Nu va fi ceea ce a fost nici în politica internă, nici în cea externă a SUA. În definitiv, în urma alegerilor din 2020, au atins recordul istoric de voturi și președintele ales și președintele care a pierdut. Fiecare are în spatele său forțe politice care contează, totuși, într-o democrație vie, precum cea a Americii. Pe de altă parte, America știe să decidă bipartizan.

Se va trece, ca să rezum, de la „America first”, la „America leads”, cu toate implicațiile. După o președinție cu un mandat, care se încheie, urmează, prin forța vieții, tot o președinție cu un mandat. Dar SUA au resurse de relansare durabilă, mai ales că în jurul noului președinte se adună forțe intelectuale considerabile.

SUA au mari resurse de relansare durabilă înainte de orice grație solidității democrației. Dincolo de momente șocante, alegerile din 2020 au probat valoarea procesului electoral. Destul să amintim renumărarea voturilor și deciziile guvernatorilor și majorităților republicane de a cerifica, în pofida unor presiuni, victoria la urne. Peste multe altele, SUA au contribuția cea mai mare la pib-ul mondial, cu aproape o pătrime, fiind urmată de China, care înaintează spre o cincime.

Nu sunt realiste nici clișeele ce înconjoară China de astăzi. De pildă, este greșit să se considere că succesele Chinei se datorează doar schimburilor ei extinse. Desigur, această țară a folosit cu inteligență ocaziile. Ministrul german al economiei, Günter Rexrodt, îmi povestea odată cum s-a reglementat prezența firmelor străine în China: prin acorduri care prevedeau ca profitul să fie reinvestit un număr de ani în infrastructura industrială a Chinei. Și mai larg privind lucrurile, cine cunoaște China, știe că învățământul urcă aici continuu. China a infirmat complet teorema lui Gunar Myrdal după care țări cu populație mare întâmpină piedici de netrecut. China dovedește că o populație mare, bine pregătită, face posibilă orice dezvoltare și poate fi un avantaj.

Este la fel de greșit să se considere că totul în China este datorat unui sistem de mobilizări ideologice. O anchetă din SUA, publicată în săptămânile trecute, atestă că milioanele de tineri chinezi care au studiat în universități străine rămân atașați valorilor de acasă și sunt gata să le servească. Nu poți spune că în acest atașament este neapărat ideologie, căci este vorba de tineri care au petrecut mulți ani în afara țării.

Proiectul chinez al atingerii unei poziții în lume conformă ponderii demografice a țării nu este un secret. El a stârnit, desigur, deocamdată, trei interpretări.

Un expert francez spunea că polii lumii actuale se îndreaptă spre ciocnire. Cu forța ei de muncă (780 de milioane de lucrători, față de 195 de milioane de lucrători în SUA), China va prevala în economie, Americii rămânându-i “superioritatea militară” (Jean-Francois Susbielle, Chine-USA, la guerre programmée, Editions First, Paris 2006, p. 55). Încercarea de a stabili cote pentru produsele care vin din China eșuează, căci multe firme străine produc în China. Apoi, unul dintre strategii militari americani vede China implicată pretutindeni în SUA, de la prezența în guvern și la șefia republicană a Senatului, la economie, educație, comunicații. El consideră că abordarea “războiului cu mijloace nerestrictive”, elaborată de China, este “briliantă și, se poate spune, cea mai importantă carte filosofică și strategică asupra purtării războiului în generația noastră” (Robert Spalding, Stealth War. How China took over while America’s Elite slept, Portfolio-Penguin, New York, 2019, p.13). cel mai prestigios publicist german spune că nimeni nu poate împiedica ascensiunea Chinei, iar secolul al XXI-lea va fi al Chinei, după ce secolele anterioare au fost al Europei, respectiv al SUA (Theo Sommer, China First. Die Welt auf dem Weg ins chinesische Jahrhundert, C. H. Beck, München, 2019). Opțiunea „comunicare-cooperare-concurență” cu China nici nu mai are nevoie de argumentare, fiind evidentă.

Este previzibil că, în raport cu noii poli ai lumii, SUA și China, vor avea loc repoziționări. Rusia se va repoziționa curând – ea așteptând doar limpezirea apelor. Fiecare țară din Uniunea Europeană se raportează la SUA. Dar Italia, Germania, Franța și alte țări caută să profite de capacitatea investițională neobișnuită a Chinei și să fie prezente cu produse pe piața ei uriașă. Ungaria, de pildă, creează un centru științifico-tehnologic de ultimă oră, după ce Germania a deschis unul analog pe teritoriul ei. Istoricul care dă acum tonul în decizii ale Berlinului, Andreas Wirsching, are dreptate: „În orice caz, integrarea în forma ei tradițională, ca proiect postbelic specific vesteuropean, s-a terminat. Timpul ei a trecut, într-o epocă în care prioritățile se stabilesc din nou” (Andreas Wirsching, Demokratie und Globalisierung. Europa seit 1989, C. H. Beck, Munchen, 2015, p.228-229). Altfel spus, Europa unită are de angajat procesul unei reorganizări, iar fiecare stat are de inovat.

Deocamdată, polarizarea lumii continuă. Dar, spre deosebire de polarizări anterioare, polii de astăzi știu că, în cazul unui conflict, nimeni nu poate câștiga. Jocul strategic se impune remodelat.

Este, oricum, de ieșit din ceea ce gânditori din Europa numesc „blocada gândirii”, pentru a putea discuta apoi competent abordările puse în joc. Fac aici doar trei observații.

Procese de învățare au avut loc pretutindeni. Nu dă rezultate gândirea prezentului prin prisma trecutului. Capitalismul nu mai este cel din timpul lui Marx și Max Weber, socialismul nu este cel sovietic sau cel al lui Kautsky – ca să ne referim la confruntarea de după Al Doilea Război Mondial. Societățile sunt altele, cu noi generații și trebuințe, încât este nevoie de noi abordări.

Conceptualizările aflate în circulație nu sunt pe măsura „provocărilor” actuale. Tehnocratismul nu rezolvă durabil probleme câtă vreme nu încorporează democratizarea. Creștin-democrația are de tradus ideea creștină a iubirii aproapelui în instituții ale societăților diferențiate. Social-democrația are nevoie de teorie adusă la nivelul globalizării și digitalizării. Liberalii iau societatea drept container”, încât nu au de spus ceva serios până nu reiau tema libertăților la acest nivel. Ecologiștii au a-și elabora doctrina, dincoace de simpla eliberare a naturii – care este, desigur, crucială.

Orice conceptualizare trebuie să vină dincoace de ruptura, moștenită din secolul al XIX-lea, dintre adepții revoluției și adepții libertăților. Crizelor acute ale lumii actuale – criza sanitară, criza de legitimare, criza de motivație și criza de creativitate – nu li se poate face față cu mijloace deja încercate. O nouă abordare, pe soclul democratizării, luând însă în seamă desfigurările ei vechi și noi, a devenit imperativă.

Revenind la polii lumii de astăzi, Henry Kissinger spunea deunăzi, pe bună dreptate, că distrugerea înțelegerilor la care s-a ajuns în relația SUA-China aruncă lumea în preajma Primului Război Mondial. Un economist de prim plan, Henry Paulson, observa și el că, fără cooperarea supraputerilor, nu este ieșire din crize și nici relansare și dezvoltare.

Andrei Marga

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 11
Andrei Marga 591 Articole
Author

56 de Comentarii

 1. Globalismul înseamnă moarte…moartea creației, moartea gindirii libere…impunerea de către preoții noii religii a unor moduri de gindire și acțiune nenaturale iar nerespectarea lor înseamnă excludere..aduc pierderea serviciului ceea ce in societAtea Westica echivalează cu moartea…
  Opunerea OAMENILOR la globalism se poate echivala și compara cu opoziția tzaranilor liberi împotriva colectivizării…Atunci oamenii liberi au fost transformată în sclavi de către khazarii- judeo-bolshevici..nu e nici o diferență.
  China este un pericol mortal pentru omenire deoarece a reușit să impună lumii modul de producție asiatic care este nentural cuvilizTiilor westice…
  O echivalez obligarea oamenilor sa alerge ca șoarecele obligat să invirte roata in care este bagat.
  Producerea de marfa proasta care se strica rapid și trebuie înlocuită…fortind cheltuirea inutila a resurselor in energetice (financiare) ale soriceilor…cînd își pierd energia, epuizați șoriceii sint scoși afară din roată…:) -asta in viatza corporatist se petrece pe la 42 de ani in medie și lăsați să moară alergic himere pe cîmpuri..implicit să-și epuizeze economiile…
  Cît timp chinezul percepe vestul ca arogant și potrivnic, implicit în mod natural va lupta contra lui prim mijloace economice…cumpăra puțin din West si vind cit pot.
  Apropos atzi fost la vreun chinez din West acasă ?
  Da..casa e mare (investiție), mașina e germana..dar în casă nu e nimic…nu tu o carte, biblioteca, nu obiecte de arta…nimic numai mobila lăcuită și pictograme chinezești…
  Nu mai vorbim de mîncare…
  Nu participă cu nimic la dezvoltarea economică a Westului…de obicei și casa e cumpărată cu împrumut de la banca chinezeasca

 2. Tovarășe Gigel, poate că ești doar invers, camarad! Mai încet printre bijuterii! Este un articol excepțional, prin cultură, pătrundere, viziune și nu ține datul cu barda. Trebe argumente, mă băiatule. Simplu fapt că ai o oărere nu înseamnă că e bună de ceva. Nimic din ce susții nu se poate proba. Așa că te poți culca la loc. Te-ai sculat prea drevreme. Nu-s subiecte de tine. Și în astfel de discuție trebe cumpănit. Ai fost în china? Du-te mai înainte și și vezi și apoi vorbește. Ce spui duce drept la izolare și înapoiere.

 3. Foamea duce la razboi. E greu sa ai sute de milioane de negri cu geep in garaj si vila cu gazon si piscina care sa nu munceasca nimic.
  Ii trimiti sa omoare oameni pentru a le lua aurul si petrolul.
  Problema ca Romania este cu nadragii jos…conducere straina de inima poporului, armata de mercenari varza, industria distrusa de ebreii Roman si tziganii Iliescu si Nastase.

 4. A venit, care va sa zica, vremea autocriticii globalistilor.Dupa ce ultimii zece ani au fost ai criticii furibunde, tip ” revolutie culturala „.Asta ne aduce aminte in ce lume traim in realitate:lumea ideologizata, lumea criticii si autocriticii, asadar lumea de care credeam ca am scapat.Credeam ca prostii.

 5. America și-o caută cu lumânarea,.Nu pricepe că Terra nu e exclusiv a lor,.Trebuie să ințeleagă că i se infundă la un moment dat. China nu e singură. America e pe tobogan și cu arme războaie, nu se va mai scoate dinkkt. BLM și antifa sunt deja prezente și devin dominatoare, Impun. Deci, yankeul are probleme grave interne..Occidentul, cică partener,. subatern sau slugă, e islamizat, e corupt și e mituibil,. Deci ușor intorc foaia, si armele,. Mai ales se uită un aspect foarte important.. Există un arbitru,. Rusia.. care mai are și un parteneriat militaro economic cu China,.Eurasia,. Deci ce puii mei vrea america pe picioare de lut,.

 6. Bună ziua d-le profesor.
  Nu cred că e vorba de o nouă polarizare a lumii, cât mai degrabă de începutul sfârșitului erei globalizării. Poate părea paradoxal, dar acest sfârșit este decis tocmai de cei care au gândit și inițiat era globalizării. Tot mai multe state și-au dat, sau își vor da seama, că una e să ai schimburi economice cu China și alta să depinzi economic de China. Poate acesta e și unul din motivele care au determinat Anglia să iasă din U.E. Putem spune ca englezii au fost mai deștepti, cu doua minute, decât europenii. Sau americanii.
  De asemenea, nu cred că e vorba de o ”corectură” a globalizării. O corecție presupune unele ajustări, păstrând însă, directia inițială principală. Nu cred că e cazul aici.
  Și pentru că tot am pomenit ”globalizarea”, vă rog să-mi permiteti o opinie personală: cei ce au gândit și pus în practică acest concept, sunt convins că au avut în vedere toți factorii care ar fi putut avea o influență negativă : economici, sociali, demografici, geografici, cultură și mulți alții. Au omis unul: natura umană. Au uitat să se uite în oglindă.

 7. Sunt uimit de rapiditatea si indrazneala cu care iti afisezi incultura si …”analfabetismul” politico-econimic. Nu cred ca ai citit articolul dlui Marga.
  Convins ca nimeni si nimic nu-ti poate zdruncina „convingerile” si „cunostintele”, iti zic, totusi :
  – „Producerea de marfa proasta care se strica rapid și trebuie înlocuită” nu este „inventia” Chinei, ci doar „exploatarea” consumerismului occidental. Nu cred, de ex, ca un autoturism fabricat in China are o viata mai scurta comparativ cu acelasi brand din Vest. Nu China a inventat normele de poluare si „obligativitatea” schimbarii auto, cat mai repede, cu unul nou. China a construit si construieste imobile din otel si beton pentru milioane (prevad „acuzatia” : sunt maghernite tip …”ceausist”) in timp ce SUA construiesc „bidonviluri” din carton si placaj pe care le matura periodic vanturile etc
  – Te invit sa citesti de ce „chinezul percepe vestul ca arogant și potrivnic” si „implicit în mod natural va lupta contra lui prin mijloace economice…cumpăra puțin din West si vind cit pot” .. Merita lectura pentru a afla de ce e arogant si ce se intampla daca nu mai cumpara din Vest (vezi doar piata petrolului, reducerea cumpararilor de soia din SUA, de carne, vinuri, carbune din Australia etc etc)
  – La fel de uimit sunt si de descrierea ta a unei case de chinez din Vest ! Eu am citit ca au un sistem de invatamant foarte performant, ca au milioane de tineri in universitati din toata lumea !
  – Incerc sa inchei succinta tentativa de a-ti imbunatati cunostintele cu mirarea pentru faptul ca urmasii lui Mao isi cumpara case cu imprumuturi de la banci chinezesti si nu vin sa ia credite de la cele din Romania, care ofera cele mai scazute dobanzi din lume.
  – Si ultima nedumerire, despre „mancare”. Vrei sa zici ca mor de foame sau gastronomia lor e saraca ? Iti amintesc faptul ca, la noi, vreo 200.000 de copii se culca in fiecare seara flamanzi.

 8. Aide -Memoire referendum 2012:
  „Comunicatul Integral al CCR:
  În ziua de 21.08. 2012, Plenul CCR,.. cu majoritatea de voturi …., a hotărât :

  «1. Constată că procedura pentru org. şi desfăş. referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preş. României, dl Traian Băsescu, a fost respectată.

  2. Confirmă rezultatele referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 comunicate de BEC şi constată că din totalul de 18.292.464 de persoane înscrise în listele electorale permanente au participat la vot 8.459.053 de persoane (46.24 %), din care 7.403.836 (87.52 %) au răspuns „DA” la întrebarea „Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României?”, iar 943.375 (11.15 %) au răspuns „NU”.

  3. Constată că la referendum NU au participat cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, pentru ca referendumul să fie valabil în conformitate …etc

  4. La data publicării prezentei hotărâri în Monitor.., încetează interimatul d-lui G.C. L. Antonescu în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României.

  5. De la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, dl T. Băsescu îşi reia exercitarea atribuţiilor constituţionale şi legale de Preşedinte al României.

  Prezenta hotărâre se prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună.

  Hotărârea este definitivă şi general obligatorie şi se publică în Monitor.., Partea I, şi în presă.»
  Dezbaterea a avut loc la data de 21 august 2012 şi la aceasta au participat: Augustin Zegrean, preşedinte, A. Cojocaru, A. Gaspar, P.Lăzăroiu, Mircea Ştefan Minea, Iulia Motoc, I. Predescu, Puskas Zoltan, Tudorel Toader, judecători”

  Probabil cifra de 12 milioane votanti a fost culeasa la intimplare!Izvorul istoric trebuie citat exact,cifrele reale nu trebuie deformate,nu suntem studenti la Yeshiva University

 9. La inceput marii patroni americani au facut fabrici in taiwan vietnam corea de sud china…si au vazut ca mana de lucru este ieftina. Au concurat firmele franceze si germane de electronica si electrocasnice. Apoi au mutat toata industria in tari cu mana de lucru ieftina inclusiv Romania.
  Problema ce dai de munca muncitorului american negru si alb???
  Il trimiti la razboi sa cucereasca resurse de petrol aur argint cupru aluminiu diamante si pietre pretioase…campuri de cereale
  Globalismul nu se distruge singur.
  Va sfarsi prin un imperiu mondial cu niste ebbrei clasa conducatoare cu negrii armata de gorile si cu o multime de sclavi albi si arabi indieni…etc

 10. Globalizarea este o politică economică. Ea a fost concepută de Robert Reich și introdusă de Bill Clinton și administrația sa, ca demontare a tarifelor vamale și a frontierelor rigide, în vederea unor schimburi oricât de libere. SUA câștigau cu asemenea privire a globalizării. Celelalte țări doreau această globalizare, dar, sesizând și pericolele ei, au păstrat rolul puternic al statului național propriu în economie. Germania, China, Marea Britanie sunt cele mai proeminente exemple. Donald Trump a constatat că prin globalizare fug pe scară mare capitaluri americane.
  Este vorba doar de corectura globalizării, căci fiecare aspiră să poată folosi piața globală. Nimeni nu renunță de bună voie la ea. Așadar, globalizarea ca politică economică rămâne, cu această corectură ce constă în aceea că statul național este chemat în rol cheie, acela de coordonator ultim.
  Distincția globalizare- globalism este esențială. În cazul ultim este vorba de o ideologie destinată înlocuirii, în noi contexte, ca orice ideologie.
  Nici o țară nu ajunge să depindă de alta decât dacă vrea sau dacă proprii decidenți nu sunt competenți.
  Natura umană!? Această optică este plauzibilă. Dar nu există studii bine elaborate și de încredere care să ne arate clar cât duce, cît poate suporta natura umană, așa cum este ea.

 11. Acest Jardan transformă ziarul Cotidianul și șansa de a purta o discuție, fie și anonimizat, în tribună de propagandă a usr și a dulapului. Nu cred că ăsta-i rostul comentariilor. Nici jardan și nici acoliții lui nu pricep nici ce se discută și nu au vreo idee. Cum se vede bine, se mișcă la Comentariile articolelor importante (ale unor Nistorescu, Spânu, Marga, Buduca și alți autori de pondere) și, neînțelegând ce se discută, repetă adesea fragmente pe care le au în magazia de copii. Se vede bine că misiunea de diversiune este misiunea jardanilor.
  Trebuie ca ziarul Cotidianul să devină, la Comentarii, tribuna de propagandă, în fond mincinoasă și bazată pe falsificări vizibile, ale unor inși și partiduțe?

 12. Eream inginer stagiar acum 30 ani la o fabrica mare.
  O masina automata de facut piese fabricata in fosta RDG foarte eleganta fiabila si productiva.
  Langa ea o alra masina care facea aceleasi piese facuta la rusi.
  Mare greoaie dar fiabila si mai inceata.
  Langa ea o masina facuta in China.
  Identica cu cea ruseasca dar se strica mereu. China copia la greu orice dar nu stia si compozitia si rezistenta otelurilor.In timpul ala rusii si chinezii nu ereau in relatii bune.

 13. Cu amintiri din copilărie nu se explică nimic. Cu priviri mereu întoarse în trecut nu progresează nimeni. Înapoiere – numele tău este mintea înapoiată!

 14. Ca de obicei, un text articulat, corect pina la virgula. Convingator pentru cititorii interesati si constienti de ceea ce au in fata ochilor, nu pentru trepadusii mononeuronali de serviciu. Plec de la o fraza: „Ambasadori, trimiși speciali, servicii de informații s-au mulțumit să aplice optica lor legitimistă de acasă, conform căreia cel „ales” într-o țară, fie el ales și prin falsificări comise din timp, este reprezentantul cu care se cuvine tratat”. Aici avem o problema, domnule profesor. Aceea ca ambasadorii, trimisii speciali si serviciile de informatii (nota bene: straine!) DECID cu cine trateaza si legitimeaza implacabil asa numitii „alesi”. Iohannis e viu, desi nu pare… E elementul de FORTA, de impunere a vointei asupra unor tari slabe si degraba iubitoare de VASALITATE, dintre care Romania se detaseaza cu putere de exemplu. Asadar, cel putin unul dintre polii lumii contemporane joaca murdar, cu pumnul invelit ori ba in catifea, si o face cu deplin cinism. Am numit SUA, care bate cadenta multor state ale lumi, ba chiar, in mintea unor strategi washingtonezi, a intregii Europe occidentale. Astept analiza necesarei rezistente prin SUVERANITATE asumata a statelor supuse presiunilor/santajului politico-militar/ocupatiei de facto ale marilor si mai marilor planetei. Asta ca sa nu lasam americanilor toate relele, caci amatori de HEGEMONIE sunt destui…

 15. O descriere pertinenta a lumii in care traim si a schimbarilor ce vor urma.Polarizare nu e o solutie si cred in concluzia din finalul articolului,că numai cooperarea intre superputeri ,poate da un nou restart omenirii din toate punctele de vedere.Cat mai multe articole de acest gen ,pot deschide ochii si celor inveninati,inregimentati ce nu pot privi in stanga de frica dreptei si viceversa.Ironiile fine ale dlui profesor Marga,ce vizeaza nepriceputii,nepregatitii si a celor ce dorm in loc de a veghea institutional ,sunt bine venite !

 16. Tin minte ca in anii ’60 familia mea a avut un televizor rusesc Rubin si un frigider romanesc FRAM – care au rezistat vreo 30 de ani… 
Tin minte ca in anii ’70 familia mea a avut un radio romanesc MAESTRO/Stereo – care functioneaza si astazi …Tin minte ca in anii ’90+ am achizitiona (pentru institutia mea) o intreaga gama de supercalculatoare SGI (produse in Silicon Valley,USA) – care sunt in stare de functionare si lucreaza si astazi.
  CAPITALISM inseamna O SOCIETATE DE CONSUM salbatic.
Asta, pentru a se putea rula cat mai repede produse si a le putea schimba gama (SIC!) ca pe chiloti,
Pai cum sa se mai imbogateasca UNII PRIVATI daca aparatura si infrastructura poate dura zeci de ani ???

  CE S-AR INTAMPLA CA INTR-O LUME CAPITALISTA SI IMPERIALISTA sa apara mesajul consumatorilor de tip ‘INCETINESTE RITMUL’ ???

  Exemplul cel mai elocvent este IT-ul din zilele noastre (Internet, telefonie mobila, tablete, nG) …. = globalizarea informatiei.
Este buna este rea aceasta globalizare ???
DESI, multi dintre noi nu (mai) stiu sa citeasca o carte si sa scrie corect – dar (DOAR) isi fac si trimit selfiuri si se joaca pe IT si pe retelele de socializare …

  MAI NOU, folosind simple tablete, STATELE (PARALELE) au invatat sa falsifica orice ALEGERI si din orice colt de lume. (vezi implicarea la falsificarea voturilor a STS-ului din Romania si alegerile din SUA).

  Capitalism == SOCIETATE DE CONSUM salbatic. Asta a fost, este si va fi FILOZOFIA CAPITALISMULUI. Goana dupa bani …

  Globalism = globalizare.
Capitalism global == inperialism mondial. Unele PRIVATE CAPITALISTE sa castige ==> MAJORITATEA CELORLALTI OAMENI sa saraceasca !!!!!!!!!!!!!!!

  Definitii ramase de la MARX … vezi CELEBRA SA carte ‘Capitalul’… Carte care nu se va invechi atata timp cat vor exista CAPITALISMUL si IMPERIALISMUL in lume !!!

 17. Azi pe Jardan Durais îl demască cel puțin două lucruri.
  Când Elena Udrea era pe cai mari, își angajase vreo 5o de postaci ca să-i atace pe cei pe care-i voia slăbiți și să o laude pe ea. Schema a rămas și la Jardan. Cum a observat cineva mai sus, Jardanul nu înțelege despre ce se vorbește, dar se bagă cu texte prefabricate. De aceea, cine se uită pe la comentarii îl găsește cu același text de multe ori la autori diferiți. Este clar că este din categoria de interpuși trimiși să plaseze texte.
  Acum Jardanul spune că 12 milioane de oameni, care au votat la referendumul din 2012 demiterea lui Băsescu, nu este cifra. Este chiar cifra Biroului Electoral Central de atunci, în care am lucrat. 12 milioane și ceva este cifra corectă, ultracorectă.
  Ea a fost pusă la îndoială doar de generalul Florian Coldea de la sri și securiștii lui. Fiind dintre aceștia, acest Jardan se trădează involuntar și reia un fals. Ca tot ce zice acest argat, este fals ca și acum.
  Este falsă postura insului: argat Udrea și argat Coldea.

 18. Parlamentul României are sansa de a-si regasi coloana vetebrala a legiferarii,in respectarea reala a principiilor democratiei,printr-o sesiune speciala in care dl. prof.univ.Andrei Marga sa prezinte ideile din acest articol pentru o ampla discutie,la care sa participe si principalele personalitati ale vietii sociale,economice si politice recomandati de activitatea lor din ultimii 30 de ani.

 19. Chiar daca in articol a fost mentinuta nu am ghicit locul Romaniei in ecuatie.Foarte bun articolul dar nu îi era locul intr-un ziar din Romania.Poate din Ungaria.In Romania se fura,se distruge,se spoliaza,se tradeaza,se ruineaza viata oamenilor si dupa aia se minte cum nu s-a mai vazut in istoria universala.”Ajutorul american”dat in numele globalizarii,in numele apararii,sau cooperarii de toate felurile,costa Romania miliarde (or fi zeci,or fi sute).Ce-mi este clar e ca securistii au fost intodeauna contra acestei tari si acestui popor roman si intodeauna au dat vina pe altii pentru nenorocirile pe care le fac.

 20. @Dionisie:

  „Biroul Electoral Central a dat publicităţii, miercuri, rezultatele finale de la referendumul pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu.
  Astfel, potrivit BEC, 46,24% (8.459.053 de alegători) din românii înscrişi pe listele electorale s-au prezentat la vot duminică, până la ora 23:00. Numărul voturilor valabil exprimate DA – 87,52% (7.403.836 voturi), NU – 11,15% (943.375 voturi). Voturi nule înregistrate – 1,32% (111.842 voturi).

  “Procesul verbal a fost semnat de membrii BEC în această dimineaţă. Urmează ca, în scurt timp, să fie trimis către Curtea Constituţională unde se va încheia un proces verbal de predare-primire”, a declarat Gabriela Bogasiu, preşedintele BEC.
  (PRESA 1 august 2012)

  Intrebare : Dionisie,tu la care BEC ai lucrat de numara 12 milioane voturi,ca poate era ARS???:)))

 21. Jardane, lasă manipulările și fă altceva, dacă cumva ești în stare. Minți pe toată linia. Această țară are nevoie și de profesioniști și oameni de caracter. Că te tot dai judecător este falsul din care trăiești. Vine ora socotelii și cu voi. Negreșit1

 22. La ce ne foloseste ca sa stim niste lucruri despre polarizare si sa batem campii cu diverse pareri, acum cand situatia din tara e tragica?! Romania trage sa moara si noi dam cu pareri de polarizare! Ar trebui rezolvata problema grava a tarii si apoi vom putea sta la taclale cu opinii despre polarizare, oricum pe unii ii depaseste aceasta polarizare si spun ce au auzit si ei sau ce au invatat de la partidul lor

 23. Române pierdut, ai și în această discuție a polarizării, care este, vrei- nu vrei realitate, sugestia pentru tine: deoarece țara are decidenți necapabili și corupți, hotărăște-te – îi mai ții sau nu? Trebuie schimbări, începând cu sibianul cotrocel!
  Simplu ca bună ziua, doar să citești cu ochii deschiși. Se poate spune tot timpul „trezește-te, române!”. Se și spune. Dar dacă trezirea este grea? A fost grea și alătădată, dar a venit. Și atunci s-a opus jardani și alte ființe ale subteranei, care bagă tot timpul bețe în roata istoriei, cum vezi. Și acum va veni!. Sunt de acord cu tine – n-ar mai trebui întârziere. Da, problema țării este gravă, cum zici!

 24. Țara, națiunea, sau etnia, este la o scară mai mare, ceea ce este omul viu, individul, cu tot ceea ce reprezintă viața, conștiința, rațiunea sa, tot ceea ce înseamnă existența sa, așa cum este km pentru centimetru sau milimetru, anul pentru secundă, tona pentru gram, etc. A pretinde că una dintr-o anumită categorie poate exista fără corespondentul simetric, „la scară” sau „în oglindă”, din cadrul aceleiași categorii sau că una este mai valoroasă ori mai lipsită de valoare decât cealaltă, ar fi o adevărată nerozie. Toate acestea țin de o logică de abecedar.
  În aceste condiții, globalismul, ar trebui să fie o etnie sau ceva similar unei națiuni sau etnii dar chiar și așa fiind, care etnie sau națiune poate renunța VOLUNTAR la cultura și limba sa!? Eventual, în cât timp? În cel mai bun caz printr – o îmbătrânire exagerată iar în cel mai rău, printr-o formă de epurare sau exterminare masivă. Altfel, o uniformizare naturală a culturilor, limbilor, obiceiurilor, nu s-ar putea obține nici în sute sau poate chiar mii de ani.
  Din in acest motiv, globalismul ori e una din cele mai aberante utopii ori are în centrul său, cel mai odios plan pe care mintea omenească l-a putut imagina vreodată.

 25. @Dionisie:cand nu ai argumente,cand vinzi numai minciuni,mai ai tupeul sa ameninti,”sarmane Dionis”?Mare grije cu amenintarile,calaule..

 26. @Dobre și ăluia de la 9:32

  Tovarasu’ gradul…daca va e draga China va rog sa vă mutați voi și familiile voastre acolo. Veți avea parte de produse de calitate, cultura autentică, civilizație vestică și copii frumoși..
  La 8 USD pe zi partidul comunist va pune la dispoziție mii de membrii de partid care sunt bucuroși să se lase sclavagitzi de voi daca vă duceți că investitori..
  Domnilor sinteti doar niste propagandiști neo-bolshevici globalisti jegosi…dobra harasho care sperați să faceți un ban probabil vinzind jeguri chinezești in talciocul lui Niro sub protecție generălesei de securitate chinezoaice…credeți că kume-i proasta hai…

 27. Acum cativa ani fratele lui Orban lucra la europa. Am ascultat la tv cand el spunea ca romanii vor trebui sa vorbeasca ori franceza ori italiana si sa renunte la limba romana. Cam asta gandeau globalistii.
  Apoi au dorit REGIONALIZAREA care insemna DISPARITIA ROMANIEI CA STAT si existenta doar a unor regiuni europene. Ma intreb CINE AIA MASII APARA UNITATEA SI SUVERANITATEA STATULUI NATIONAL INDEPENDENT ROMANIA??? Se pare ca e vorba de TRADARE LA NIVEL INALT.
  Sorosh si-a infiltrat oamenii peste tot.

 28. Din pacate, nu o analiza-cu concluzii ci un amestec perpetuat din ultimile articole-comentarii.
  Bine ca exista citatul de final: „Un economist de prim plan, Henry Paulson, observa și el că, fără cooperarea supraputerilor, nu este ieșire din crize și nici relansare și dezvoltare”.

 29. Zău, te compatimesc.
  Am vrut sa te ajut, dar vad ca nu se lipeste nimic de tine.
  Recunosc faptul ca, in calitate de „globalist jegos”, io am adus in omenire nenorocirea asta, impreuna cu „amerecanii si chinejii”
  Obesrvi ca am scris incorect ?
  Poate vezi ca, de multa vreme, s-au schimbat reguli de scriere in limba romana si pentru tine (gindire, cît, sinteti vinzind, fortind etc etc) Macar cu chestia asta sa-ti fiu de folos.
  Pentru „cultura generala”, pune mana pe carte !

 30. Dumpingul social practicat de Republica Populara Chineza este tolerat de Occident, desi i-a distrus deja acestuia clasa muncitoare si este pe cale sa o distruga si pe ceea mijlocie, deoarece companiile occidentale produc si ele cu mana de lucru chinezeasca ieftina si nesindicalizata produsele pe care le exporta in Occident. Cel ce stie tace…

 31. Noroc că nulitățile au tupeu și profită de ignoranța răspândită prin usr și pnl, altfel s-ar duce la fund. Din inculți, vulgari, plini de clișeele zilei niciodată nu a ieșit viitor. Altfel ieșea ceva și din moța și marin sau din hitleruții de stradă! Ies sigur distrugeri și crime.
  Mai trebe și citit înainte de a vorbi, mă dan t. Mai trebe și cap. Nu merge cu suficiența voioasă și moftangismul de mahala.

 32. Una e să vrei, alta e să poți.
  Este complet irelevant că cineva ar vrea sau și-ar dori ca toți românii să vorbească franceza sau italiana, -( numai acestea!?) – atâta timp cât faptic, acest lucru este imposibil.
  Presupunând că s-ar trece la fapte : Cât ar dura? Probabil multe generații. Cine poate garanta că peste două, trei generații nu vin unii cu idei și mai năstrușnice? Poate se gândesc că ar fi bine ca italienii sau francezii să vorbească româna!
  Așadar, despre aberațiile unora… numai de bine. Viața adevărată este altfel decât și – o imaginează unii. Chiar și în ce îi privește.

 33. Ca şi Capitalismul, Globalismul este pentru dulăi, nu pentru căţei !
  Dar din păcate mulţi dintre ei, se cred dulăi şi sfârşesc ca nişte javre , trăgând după ei îmbolnăvind toată haita !
  Frica de duba hingherilor îi face să se ascundă prin posturi bine plătite, nu de la cei mari, ci sărăcindu-i tot pe-ai lor, pe cei mici !Aşa-o că pare că totu-i fără rezolvare şi nimic nu le poate sta-n cale ? Deocamdată…..

 34. In facultate am avut cursuri intregi despre suprapopularea globului cu cap de lista China.
  Si uitati ce scrie la istoric pe Wikipedia ca din anii ’50 au luat masuri:

  „Încă din anii 1950 guvernul Chinei a încurajat prin campanii un număr redus de copii per familie.
  Introducerea politicii copilului unic a avut loc în 1978, aplicându-se nașterilor din 1979 și de mai târziu.
  În 1987 politica a fost ajustată pentru a permite oficialităților locale îngăduirea excepțiilor în caz de „dificultăți practice”.
  În urma cutremurului din provincia Sichuan din anul 2008, autoritățile provinciei Sichuan au permis părinților care și-au pierdut unicul copil să aibă încă un copil, fie prin reproducere, fie prin adopție.[2]
  În mai 2008 autoritățile chineze au anunțat că guvernul nu va renunța la această politică pentru cel puțin încă un deceniu.[3]
  În octombrie 2015 autoritățile chineze au anunțat că renunță la politica copilului unic.[4]”

  Acum dupa 70 de ani de la primele masuri mai crede cineva ca pentru ei a fost o surpriza?

 35. Semidocția nu permite cugetare, Neos! Capul este plin de propagandă de bulevard! Vorbești de Republica Populară Chineză. Este mai bună Republica Securistă Română de acum? Te înșeli amarnic, dar vrei să-i înșeli și pe alții cu opinii care nu au nici o legătură cu faptele.
  Dumpingul? Chiar crezi că în China s-a inventat? Nici unei țări nu îi poate nimeni distruge ceva, decât dacă ea vrea. Sau dacă cei care conduc vând orice.
  Nimeni nu obligă pe nimeni să aibă relații cu China. Cine-i perdantul?
  Așa că mai încet cu opinii fără nici o bază și date cu aplomb ca înțelepciune. Înțelepciunea fără cunoștințe și fără adevăr este doar înșelare.
  Am lucrat ca inginer în China și știu despre ce vorbesc. Nu ar strica să vorbești după ce vezi ce este acolo și mai cugeți. Nu de altceva, dar îndestularea cu falsuri este prea răspândită la noi și nu duce nicăieri. Duce doar la pierderi mari.

 36. Am scris : „cu cap de lista China”. Covrigul e amer. Sunt la curent si cu decimarea de aici perfect.
  Semidoctia nu poate fi definita dimineata. :))) Mai incet cu acuzele gratuite.
  Eu nu voi scrie niciodata doctorate aici pentru ca ar fi cate 500 pagini per idee.
  Si mai ales ca va uitati cu prea mare atentie pe fiecare virgula ceea ce e profund gresit.
  E un defect al jurnalistilor. Pe ingineri nu ii vei vedea ca ataca alti profesionisti in orice:)
  Cand un jurnalist vorbeste despre profesie acolo unde nu e cazul inseamna ca nu e stapan pe ea.
  Si Einstein cu Edison puteau vorbi doar partial profesional. Edison nu stia cum e cu gravitatia.
  Si in concluzie … doar Dumnezeu conduce … ramai aici doar atat cat ti-a fost scris cu semnatura lui finala sa il reprezinti … dincolo se platesc gratuitatile extra, mai ales cand pusca iti nimereste ing(in)eri.

 37. Nu este totul să ai idei. Chestiunea grea este să fie și adevărate. Fiecare poate vorbi din ce a auzit, din ce scrie pe undeva și din ce își închipuie. Chestiunea este să fii documentat. Nu poți fi astfel decât văzând la fața locului și citind din răsputeri. Chestiunea este să ai cugetul curat. Porniri pentru sau contra sunt cîte vrei. Nu înlocui curățenia cu pornirile!

 38. Tare mult as vrea sa citesc macar un „doctorat” de-al tau de „500 pagini per idee” !
  Sunt sigur ca ai scris multe. In librarii, sub numele „Gibonu” n-am vazut nici unul.
  Sunt postate in vreo biblioteca virtuala ? ..cea Nationala sau a Academiei Romane ?

 39. Mi-am transmis ideile celor care au bunavointa si timp sa scrie doctorate, fosti colegi etc.
  Trebuie sa raspund cu cinste si sa spun ca sufar de lene si incerc sa ma tratez.
  Ceea ce ma ajuta sa tratez lenea in ultima vreme este sa citesc orice e in trend online si sa vad cum isi impart bogatii banii de la stanga la dreapta. Dar asta e ceva ce faceam si multi ani in urma. Cu onestitate trebuie sa marturisesc ca impresia generala este ca mi se cuveneau si mie din bani publici vreo doua trei jeepuri si o casuta la malul marii. Am niste merite notabile dar nu sunt semnate pentru ca ador sa traiesc in umbra, sa nu aiba access oricine sa ma comenteze pe aparente. Detest aparentele si le-as pune la colt.
  Pe grand total ceva lejer mediocru pana in 500koko, conform cu varsta.
  Dar noroc ca astea sunt asteptari in curs de devoltare si cel putin de moment nu supravietuiesc intr-un copac mancand banane. 🙂

 40. A nu se intelege ca am o problema cu coruptia. 🙂
  Stiu perfect sa fac distinctia intre corupti si vad la secunda o privire de caprior plin de remuscari.
  Mi se par o prada buna de urmarit deoarece stiu ca au gresit si sunt si sensibili cum imi place mie.
  Sa stiti, inainte nu eram asa, dar pe parcurs ce trec anii oamenii se schimba.
  Uneori e din pacate, alteori din fericire.
  Dar cred ca pana la urma ceea ce conteaza in viata este sa iti respecti varsta si sa nu ramai atarnat,
  intr-un copac cu aborigeni care ocazional ii dau tarcoale sa il scuture de nuci de cocos.

 41. p.s. La etajul 4 si la 7 din Biblioteca Central Universitara sunt foarte multe carti despre omenire.
  Am stat si eu pe acolo cateva saptamani ca multi altii, de aceea sufar de semidoctie …
  Port un vestmant special ca om si care imi da bunavointa peste masura si trec peste jigniri cu usurinta.

 42. Ehei, ati lesinat acum de surprindere. 🙂
  A mers reclama la Svaiter la tv si acum toti soriceii de biblioteca vor ce au auzit ca e cashcaval smeker.

 43. Cand crezi tot ce speli cu mopul e nasol.
  Asa iti gasesti sfarsitul luminat de sphyl imbatranit in rele, care nu da drumul si tine cu dintii de bani.
  Ha ha ha Christmas is here … opiniile sincere va doboara deja. Si nu mai sta nimeni cu frica. E loc peste tot.

 44. FYI ANTURAJU EI
  Doamna 45/50/55, mancatoare de cotoare criminale,
  Arat beton armat asemanator cu o capra baltata,
  Pieptanata zilnic si spalata din ora in ora,
  Interior, exterior cu polish special cu ceara,
  Spalat pe dinti din 5 in 5 minute ca am avut un an plin,
  Doar cu cristalgate, maxwhite si pepsiglas,
  Imbracata dihor armat de sus pana jos,
  Incaltata beton fara homofobie,
  La toc metalic de otel alterat,
  Stiu sa fac fata la orice fost puscarias,
  Vreau aruncata pe pereti de obicei cu iezi,
  Ca au forta mai de titirezi,
  Am incercat anterior sa le tai stomacele,
  Dar nu merge, nu imi place!
  Restul pe trup ramane gras, iar eu pot doar foaie gras!
  Doar de rata, si nu de magar,
  Care vroia sa faca loc la mercenar.
  L-am bifat de nevoie si pe el,
  Deasta PARANOIESC continuu,
  De frustrare c-a fost putin,
  E purcel in chinezesc si atunci el prefera de test,
  Asadar si prin urmare,
  Din tata in fiu, din paianjen in gandac,
  Din nepot in stranepot,
  Maxim varsta de 17 ani eu tot pot,
  Disponibila maxim 3 ore pe zi, ma misc repede si dau gol,
  Cu limba la orice poarta de fizic troll.
  Accept interlopi cu ceafa lata si paduchi,
  Pe crestet pentru rezolvarea acestor paranoisme,
  Care nu au dorit sau nu au putut sa mi le rezolve la obregia,
  Cand am fost ultima data si eu am zis online ca am fost la
  Saint Tropez.
  Ocazional precizez ca am vedenii, auzenii,
  Sufar de paranoia morbituara cate 6 minute pa zi,
  Am talent, am macsim de valoare,
  Cred orice mimi care vine, orice vulpita cu gura latita,
  De moshneci zeci de ani bushita,
  Care zice ca e la fel ca mine si o bag in anturaj,
  Sa ne facem toti de haz,
  Fix acolo unde nu e cazul,
  Dar dementa-i la putere,
  Hai la anu de-om mai vedea,
  Cine mai rexista asta!
  Ma refer la interlopi,
  Maxim de batuti in cap,
  Increzuti si fara haz,
  Urmarind tot de necaz,
  Din invidie si ranchiuna!

 45. Cui nu-i place cu binele, e luat pe sus cu forta iubiriii :)))
  Pe ce mi se pune pata bifez sau probez punct.

 46. Acești usr-iști inculți și vulgari, aduși de Jardan și țopăitorii lui prin ziare, se vede cât plătesc – nici o ceapă degerată. Vai de această țară dacă se ia după ei. Nu se pricep la nimic, dar vor totul și strică orice. Va fi praf și pulbere. Numai că vor plăti necăjiții, nu lichelele!

 47. Domnule Andrei Marga, La multi ani! Pentru toti romanii care isi serbeaza onomastica de Sf Andrei si pentru toti romanii de Ziua Nationala a Romaniei, la multi ani!

 48. Mă alătur urărilor pe care Core , ca o adevărată Doamnă , le adresează sărbătoritului , tuturor ce poartă pre/numele Sfântului Andrei, cu toate variantele lui şi mai ales tuturoe ce poartă în suflet România !
  P.S.
  După ce am citit totuşi inepţiile de dinaintea postării ei, doar văzându-i pseudonimul m-am simţit ca atunci când scapi dintr-un loc murdar , urât mirositor,lăsat aşa cu bună ştiinţă …

 49. Cine calca pe cadavre, la un moment dat primeste inapoi pas cu pas totul:

  Și Ana Cichirea, medic român stabilit în Belgia a acuzat-o pe Dana Budeanu că ar fi copiat mai multe modele ale unor designeri internaționali:
  Recunosc că am cumpărat și eu câteva cârpițe de la tine. Nu o să comentez calitatea lor…nu m-a obligat nimeni să cheltui bani la taraba ta.
  Îmi erai simpatică pe vremea când apăreai rar și vorbeai puțin. Apoi te-ai transformat ușor ușor în profesoară (vorba lui Chirilă) și mi-ai stârnit curiozități. M-am tot întrebat cine ești tu să jignești medicii și toți oamenii responsabili care poartă masca, indiferent de condiții, din luna martie pentru a-i proteja inclusiv pe cei ca tine? Cine ești tu să deschizi gura pe subiecte de medicină? Cine ești tu să-ți bați joc în repetate rânduri de cei care ti-ar salva viața oricând în caz de nevoie? Cine ești tu defapt măi Dănuța Guțilă?
  Eu nu cred ce spune Rizea despre tine. Nuuuuu…eu nu cred așa ceva. Eu sunt mai sceptică din fire și-mi place să-mi formez propriile opinii pe baza unor informații concrete, dovezi, nu din simple vorbe. Așa m-a educat pe mine școala medicală, să gândesc. Ghinion…dar ai apăsat butoane greșite.
  Ia spune-ne și nouă unde e publicată lucrarea ta de doctorat că nu o găsesc pe nicăieri și vreau să o citesc să aflu și eu mai mult despre UE. Nu o găsesc pentru că nu există. Dar subiectul ăsta îl vom detalia mai târziu.
  By dă way, Vauthier e mai ușor de cusut. La McQueen trebuie să mai exersezi puțin. La imaginație stai foarte prost, dar acum e prea târziu să mai faci ceva.
  În fine…kiep in taci mai diărrrrrr.
  Cu drag,
  un om! ?
  A scris medicul pe pagina de Facebook.

 50. Cum o fi sa traiesti zilnic mintindu-te ca le stii pe toate?
  Ca ai vazut un om in poze si ai cerut niste trei pareri si deja stii ce e in mintea si sufletul unei persoane?
  Ce fel de ipocrit sa fii sa ai senzatia ca acel om isi expune sentimentele in fata oricui si ca poate fi catalogat atat de simplu? mai danuta, ia spune tu care crezi ca e valoarea ta spirituala ? mai ales atunci cand in mintea ta crezi ca stii un om din trei poze si decizi tu pentru el si opinezi pe spinarea lui?

 51. Comentariile privind-o pe Dana Budeanu demonstrează clar intenţia de deturnare a discuţiilor de la probleme importante . Cel care o face nici nu are curajul să se semneze …
  Ce zici grădinare ? X eşti dus cu zmeul….

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.