Religia în zilele noastre

Lumea în care trăim reclamă rezolvări în grade diferite de urgență. În față stau acum desfășurări ce se cer curmate: războiul, conflictul dinăuntrul creștinismului, scindarea lumii, degradarea ființării umane. Niciuna nu încetează fără religie – religie la propriu.

Consider că filosofia, știința, arta, religia, din schema „spiritului absolut”, sunt, totuși, în pofida ambiției lui Hegel de a le aduce sub cupola filosofiei, forme perene ale spiritului. Teza autonomiei fiecăreia, împreună cu teza nevoii unei conlucrări, sunt miezul scrierilor mele despre religie (Teologia Hodje ,2008; Frații mai mari. Întâlniri cu iudaismul, 2009; Religia în era globalizării, 2014; Absolutul astăzi.Teologia și filosofia lui Joseph Ratzinger, 2017; Filosofi și teologi actuali, 2019; Europa și Israelul. O simbioză istorică, 2020). Promovez ideea unui aggiornamento nu numai doctrinar, ci și sub aspectul cunoștințelor despre religie. Aceasta pentru că s-au acumulat – să spunem, de la Renan, von Harnack, Soloviev, Rosenzweig încoace – mai multe asemenea cunoștințe decât în multe secole anterioare.

Recent, am circumscris într-o carte (Unde este Dumnezeu? 2022, coautor dr. Florin Ludușan) situația religiei în zilele noastre, pe care o examinasem în cadrul „Conferințelor de la Târgu Mureș” (2021). Redau tezele la care am ajuns, plecând, firește, de la întrebări puse de auditoriu.

Religia este narațiunea elaborată conceptual despre prezența lui Dumnezeu în lume, cu dovezi raționale și cu conduita ce decurge din această prezență. În pofida oricărui pozitivism, propozițiile religiei au sens, căci viața și felul de viață al omului pot avea sens.

Poruncile sunt stabilite prin revelație și verificate prin practici istorice. Revelația își are loc într-o teorie a cunoașterii capabilă să facă față ramurilor diverse ale întregii culturi.

La integrarea culturală a lui Dumnezeu este de lucrat și azi spre a evita reduceri simpliste – atât în înțelesul că Dumnezeu ar fi făcut totul, cât și în înțelesul că s-ar fi oprit la creație sau ar fi abandonat lumea.

Creator, diriguitor și izbăvitor al lumii, Dumnezeu a încredințat oamenilor, cum spune chiar Biblia, un vast teren de lucru în lumea vieții lor, de care răspund.

Credința în Dumnezeu este miezul religiei și are două componente legate – recunoașterea existenței lui Dumnezeu și punerea soartei proprii în mâinile sale. Cu această înțelegere a credinței se evită confundarea religiei cu alte abordări – fie ele și ieșite din sânul ei.

Suntem în posteritatea criticii moderne a religiei, care a lăsat urme. Conștiințele au devenit mai critice în privința realităților, iar teologia și cultura religioasă au a le face față în mod rațional.

Critica modernă a religiei, care a fost nutrită de aspiraţia depăşirii religiei, a fost, între timp, infirmată. Istoria, antropologia, sociologia și psihologia religiei sunt cercetări utile ale impactului religiei, dar nu ating credința.

În critica modernă a religiei care contează și azi, cu Hegel, Feuerbach, Comte, Marx, Nietzsche, nu a fost vorba în fapt de contestarea prezenței lui Dumnezeu în realitatea lumii, ci de sancționarea instrumentalizării religiei ca justificare a stăpânului și a acțiunilor lui. Valorificarea înnoirii fără precedent a cunoștințelor favorizează azi religia.

În cultura timpului nostru, are loc nu doar resuscitarea nevoii de religie, ci o revenire la religie și o revenire a religiei în cultură. Nevoia de autenticitate și cultură se simte și printre religioși. Azi, înseși religiile monoteiste și denominațiunile lor caută, fiecare, să convingă credincioșii. Ideologia și propaganda ieftină fac însă adesea deservicii religiei.

Timpul erodează multe în lumea materială, dar nu și valorile sensibilității, intelectului și rațiunii. Asincronia nu înseamnă automat inactual, iar timpul elaborării unui adevăr nu-l face anacronic.

Religia nu este doar contemporana noastră. Ea a fost, istoric vorbind, sursa modernității. Abia pe fondul ei s-a format modernitatea: în egalitatea oamenilor în fața lui Dumnezeu, democrația modernă a avut o premisă, iar știința modernă a avut în coordonatele monoteismului iudeo-creștin condiții ale posibilității sale. Azi, religia este suport al apărării umanității oamenilor.

Datele istoriei Bibliei trebuie luate în considerare, căci nu se poate înțelege Biblia fără ele. Cunoașterea este însă întreagă numai dacă urcăm la viziunea durabilă asupra condiției umane încorporate în ele.

Fiind narațiune de mari proporții, în Biblie găsești orice gen de reflecție asupra istoriei, personajelor și evenimentelor. Dar ceea ce este cel mai adânc se află la nivelul sensului: asertarea modului de a fi uman.

Nu se poate înțelege creștinismul fără a observa cum este înțeleasă Biblia în cultura în care s-a format și nu ai cum să ajungi la înțelegerea lui Iisus detașându-l de oamenii și lumea din care s-a înălțat.

Cercetarea lui Iisus sub aspect istoric este un bun al religiilor monoteiste. Cercetarea istorică nu este criteriu de religiozitate, dar rezultatele ei pot spori cultura religioasă. Profunzimea credinței este servită astăzi de buna cunoaștere a ceea ce s-a petrecut la Ierusalim în jurul intrării în era noastră, istoric și escatologic.

Nu se poate explica ceea ce s-a petrecut la Ierusalim fără a lua în seamă Evangheliile, inclusiv diferențele dintre ele, dar și restul izvoarelor valide. Nu este punct de plecare mai realist pentru a înțelege „procesul lui Iisus” decât afirmația din Evanghelia după Ioan, după care, în fața minunilor pe care le săvârșea Iisus, Sinedriul a ajuns să fie dominat de temerea că „dacă-l vom lăsa așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor lua locul și neamul”.

Nu este soluție la crizele societăților de astăzi – de raționalitate, de legitimare, de motivație, de creativitate – fără a apela la resursele religiei.

Globalizarea a prilejuit ieșirea denominațiunilor din izolare și regăsirea orizontului unei religii a umanității, dar a expus religia forțelor marketizării și presiunii laicizării.

O națiune poate face din religia ei un motiv de mândrie dacă acea religie recunoaște în fiecare om o ființă umană demnă de respect ca oricare altul și refuză încercările de a o instrumentaliza.

Religia s-a despărțit benefic de folosirea ei ca justificare a stăpânului. Religia nu exclude politica, dar abia acea politică este compatibilă cu religia care face țintă curentă din umanizarea condițiilor de viață ale celor mai umili și mai loviți de soartă și intervine cotidian pentru ameliorarea condițiilor vieții.

Reprezentarea publică nu este conformă religiei dacă purtătorii ei stau deoparte la evenimente ce afectează viața oamenilor, ca și cum acestea ar fi doar răspunderea altora, dacă nu au răspunsuri la dificultăți și conlucrează cu decidenți străini de interesul public.

Religia nu mai este doar o chestiune privată a fiecăruia, ci o forță majoră în sfera publică a societăților. Nu este nevoie ca toți cetățenii să devină credincioși, ci doar ca mai mulți să se comporte asumându-și că în lume ar putea fi și un Dumnezeu.

Politica fără etică eșuează, iar democrația fără democrați însuflețiți de valori derivate din grija și iubirea aproapelui se subminează singură.

Umanitatea a intrat în constelația culturală a nevoii de conlucrare dintre științe, filosofie, teologie, arte pentru a afirma umanitatea omului și a înfrânge dificultățile.

Lăcașurile de cult nu se închid niciodată, oricine ar dispune. Liturghia îl cheamă pe Dumnezeu în viața efectivă a oamenilor, dar fără ca sublimul viziunii să fie trădat de festivisme de conjunctură.

Lumea nu se sfârșește cu cineva sau ceva, dar pentru fiecare om lumea aceasta se sfârșește la un moment dat. Moartea este evenimentul cel mai profund al existenței. Nimic nu poate compensa moartea.

Conștiința morții implacabile poate induce alegerea unei vieți adecvate. Trăirea convingerii în viața de apoi rămâne un stimulent la răspundere, chiar dacă viața de apoi nu va fi aidoma vieții din lumea dată.

Dumnezeu și împărțirea oamenilor pe culturi sau genuri sunt realități de ordine cu totul diferite. Dumnezeu nu este relativizabil și nici adaptabil la subiecți sau contexte.

În condițiile asaltului pe care-l trăim astăzi la adresa unor tradiții majore, umanitatea omului rămâne punctul de sprijin. Doctrina facerii omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu rămâne fundamentul demnității umane.

Rezolvă credința probleme de viață? Din medicină aflăm că o condiție sufletească bazată pe credință are rol terapeutic, din istorie știm că oameni însuflețiți de credință au schimbat lumea, etica ne-a spus demult că valorile au premise în credință, sociologia ne spune că acțiunile pot fi energizate de credință, politologia că democrațiile și performanțele vieții sunt favorizate în comunități credincioase.

Creștinul se justifică prin înfăptuirea dreptății și iubirea aproapelui duse pe față dincolo de conformism („fac ceea ce se cere”) și de subiectivism („nu-s vremuri să faci ceva” sau „fac doar ce-mi spune tradiția”). Făcând, deci, ceea ce apropie „împărăția lui Dumnezeu”. Schimbând, așadar, tehnologii, cunoștințe, relații, instituții, decizii și decidenți, gânduri, pentru a întruchipa valori. A fi creștin presupune vederi – de pildă, a valorifica ființa umană din fiecare om, a cultiva disponibilitatea la schimbare, inclusiv la schimbarea de sine, și dialogul; presupune atitudini – de exemplu, a nu ceda egoismului și lăcomiei, a nu te lăsa în seama impresiilor și a simplei propagande; și presupune acțiuni – precum a spune pe nume sărăciei, imposturii, minciunii, nedreptății, a-l apăra pe cel în necaz și a face ca și altul să se bucure de ceea ce te mulțumește pe tine.

Este iarăși mult rău în lume – falsurile, minciuna organizată, fraudele, escrocheriile ce încep cu decidenții, încălcarea democrației și a respectului ființei umane, sacrificarea propriului popor prin decizii nechibzuite, crime. Unde este Dumnezeu? Răul poate copleși, iar teodiceea ne poate da explicații. Dar numai încrederea rațională în Dumnezeu este consecventă cu religia. Ea înseamnă acum a ieși din suficiență și a schimba ceea ce este. Căci sunt corelații, echilibre ale lumii, valori ale societăților și, cu siguranță, ale naturii, care țin de rațiunea lui Dumnezeu și pe care, dacă le încalci, plătești.

Vedem cum astăzi se plătesc din greu costurile acestei transgresiuni. Observăm în jur că atunci când nu este pricepere, se distruge și ceea ce s-a moștenit. Când cultura scade, nu sunt soluții, iar viitorul devine opac. Când nu este nici înțelepciune, se apucă pe căi înfundate. Când buna credință lipsește, se ajunge la conflict. Iar când nu este nici pricepere, nici cultură, nici înțelepciune, nici bună credință, precum în mod frecvent în zilele noastre, vedem prea bine ce iese – șanse pierdute, distrugeri, suferințe și neputințe.

Andrei Marga

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 16
Andrei Marga 593 Articole
Author

85 de Comentarii

 1. Calea lui Isus este CREDINTA. nu religie. credinta, dragoste, alegerea de nu face rau. ENERGIE. religia este controlul maselor, necesar, pentru ca oamenii modificati genetic din maimutze sa nu isi faca rau intre ei. mai mult decat deja fac… Paste Luminat, CREDINTA si DRAGOSTE!

 2. Biblia nu este o sursă istorică de încredere, deoarece nu îndeplinește criteriile standard de fiabilitate a surselor utilizate de istorici. Biblia nu este, așa cum presupun mulți credincioși, o mărturie a martorilor oculari, e considerată mitologică de savanti,in fapt o culegere de povesti teologice si apologetice pentru maturii depresivi

 3. Religia la noi a ajuns ca un circ de maneliști pe mulți bani, eu înțeleg că se acoperă de aur că sa i vadă Dumnezeu mai bine, dar opulenta și lăcomia nu are nimic cu religia. Plus că mulți dintre cei cu funcții și-au turnat la securitate colegii

 4. Si atunci dar si acum umbla multi farisei. Care se dau cunoscatori, educati ce incearca sa zica „ceva”.
  Dar cu cat macane mai mult fariseul cu atat isi descopera feleitatile de farseur.
  Credinta e dincolo de perdeaua de praf aruncata in fata celor care vad doar opulenta, aur, masini scumpe si alte asemenea.
  Credinta e in bobul de mustar. Uitati-va in voi insiva si ridicati Imparatia Cerurilor inlauntrul vostru. Curatati mizeria din voi si nu va lasati doborati de politica zilei. Lasati paiul din ochiul celuilalt si scoateti barna din ochii vostri.
  Nu mai judecari si nu mai clevetiti. Aveti Profesor/Avva pe insusi HRISTOS DUMNEZEU care a rascumparat cu pret de sange pe fiecare dintre noi.
  Cine in istoria neamului omenesc a mai venit pe pamant din Fecioara, s-a intrupat in trup de om creat tot de El, a trait printre noi, a vindecat-tamaduit-inviat mortii ?
  Cine a mai patimit palme, biciuiri, pumni, scuipari, Cui i s-a mai pus coroana de spini cu spini lungi de pana la 15 cm lungime care au intrat in craniu de l-au desfigurat ?
  Cine a dus de bunavoie Toate si Crucea oana la capat ?
  Cine s-a lasat batut pe Cruce in piroane si ridicat sub propria greutate ore intregi ptr a agoniza ?
  Cine a cerut iertare Tatalui din Ceruri ca cei ce L-au vandut si o fac si acum nu au stiut si nu stiu ce fac ?
  CINE A MAI INVIAT ???
  Numai un Dumnezeu ce are in sine Viata a putut-o face.
  Numai HRISTOS, Unsul lui Dumnezeu !!!
  Restul e can can

 5. Credința este una, educația e altă poveste. Nu confundați nici de vre-o confesiune a construit și școli,.. Nu e cazul ortodoxiei române. Credința in sine este rezultatul apartenenței de o colectivitate. Este cât se poate de personală și nu se reclamă, condamnă sau interzice..Experiența umană demonstrează că e bine să aparții de o religie, să crezi in divinitate, mai ales că nici azi de fapt nu știi mai nimic despre perfecțiunea naturii, sau originea umană..Faptul că unii, pe seama religiei iși creează putere, averi, slugi, e de condamnat, mai ales că propovăduiește viața de ascet sărac dar bogat la suflet..iar sicriul nu are buzunar..Popii cu foarte mici excepții nu sunt de urmat..Să nu-mi vină unul cu merțanul in sutana aurită să-mi povestească despre viața lui Iisus.. E cel puțin caraghios..

 6. Zicerile se cam bat cap in cap : Dumnezeu a încredințat oamenilor un vast teren de lucru, în lumea vieții lor, de care răspund contrazice evident „recunoașterea existenței lui Dumnezeu și punerea soartei proprii în mâinile sale”.Credinta este una si religia este cu totul alta .Omul a invatat in veacuri sa separe credinta in divinitate de religie fiecare avind propria lui interpretare a existentei lui Dumnezeu elimind din intrega cultura religioasa povestea ce inca mai sustine existenta Bisericii Crestine .Povestea este una si credinta in Dumnezeu este alta .Pentru omul modern acceptul povestirilor ce reprezinta fundamentul existentei Bisericilor Crestine devine aproape o imposibilitate .Marea problema a Bisericii se reduce la modernizare si greutatea punerii in aplicare a modernizarii Bisericii este marea provocare a viitorului .Cum mai poate convinge biserica moderna omul atunci cind facem referire la poveste .

 7. Eu cred ca religia e una si credința e altceva. Biblia e cartea de capatai a religiei si a fost modelata in timp dupa dorinta și asemanarea celor care propovaduiau credinta luăndu-și partea leului la inceput mai primitiv apoi tot mai sofisticat.Văd aceasta lupta de zilele astea cu data sarbatorii de Paști, e un exemplu perfect cand interesele de grup primeaza intereselor fundamentale. Nu ma intereseaza ideea în sine ci incrancenarea care a fost folosita umbrind sarbatoarea .Credinta in schimb e altceva, e individuala, respectand liberul albitru lasat de Dumnezeu. Tot noul testament abunda de dovezile dragostei lui Isus fata de oameni si ce au ințeles cei ce se intituleaza slujbașii lui , să amenințe, sa facă războaie in numele lui, să strângă averi tot in numele lui și să distrugă orice idee care le poate pune la încercare supremația.Tot ceea ce a fost folosit de autoritațiile de atunci împotriva primilor creștini au folosit apoi cei ce au ajuns conducatori ai creștinilor împotriva celor ce nu erau in linia lor politică. Deci vă rog un articol despre credință în starea ei pură fără constrângerile împuse de caste care profită de pe urma ei folosind istorii scrise si modificate după propriile interese. Dumnezeu înseamnă lumină și iubire, amenință-le interesele și să o vezi reacția lor imediata care numai ce am spus mai înainte nu înseamnă.

 8. Ne-au făcut a crede că Dumnezeu a lăsat lumea strîmbă și pe om neterminat. Ne păcălesc că e nevoie de reforme nu de revenire la natural, la firesc. Ne păcălesc că e nevoie de întărirea sănătății nu de menținerea ei, înbunătățirea trupului nu de îngrijirea lui.
  Cei ce conduc nu mai au nevoie de religii. Să ne amintim cît de ușor au prostit aproape toți oamenii din lume că e molimă. Cît de ușor CRED destui că e război în Ucraina și revoluție în Franța. Morala creștină nu le mai e de folos dacă-i să vorbim de omul alb. La fel cu restul religiilor și raselor.

 9. Biblia reprezinta un cod general valabil de atitudini pentru ca omul sa traiasca in pace, ajutorare, impacare cu el insusi si cu cei din jur, sa isi accepte moartea. Dar institutiile religioase care au facut aliante cu politica vremurilor, a regilor, presedintilor si au acceptat rapid mercantilismul au pervertit adevarata credinta. Dupa al doilea Razboi Mondial lumea nu a mai regasit in institutiile religioase credinta adevarata, ci un simulacru al ei. Revenirea la credinta inseamna eliminarea consumerismului inutil, revenirea la solidaritate, incredere, cinste, decenta si bun simt. Si aceata incepand cu toti capii bisericii si toti slujbasii ei.

 10. Desigur mai sunt unii care cred in zicerea cea cu chipul si asemanarea lui sau in existenta Raiului , cu heruvinii cei zburatori, ba chiar si in existenta Iadului ,cel cu cazanele de zmoala atasate , ca vorba aceia bitumul nu era inventat pe atunci .

 11. Desigur mai sunt unii care cred in zicerea cea cu chipul si asemanarea lui sau in existenta Raiului , cu heruvinii cei zburatori, ba chiar si in existenta Iadului ,cel cu cazanele de zmoala atasate , ca vorba aceia bitumul nu era inventat pe atunci

 12. Când cuvântul reforma este spus de gura l-au Johanniss atunci sa te aștepți la ce-i mai rau,dacă ești într-o trecătoare din munți sa te aștepți să cadă bolovan,dacă ești la deal atunci vin alunecări de teren,iar la câmpie asteapa-te la inundații.Oriunde ai fi vine potopul.Paridul Liberal a fost reforma și a ieșit din el o turmă de handicapați,struniți cu dna-ul.Mutu a băgat frica in ei în așa hal încât atunci când vorbesc în parlament se uită la locul din tribună unde a stat Johanniss cândva și-l întreabă dacă zic bine .Toți țin sub pupitru oliță că să nu se ușureze pe jos.Asta înseamnă reforma si e ceva mai cumplit decât înainte de optzeci și noua,pentru că se lucrează pe ascuns,în cel mai viclean mod.Lati văzut printre panouri solare,undeva sus pe un bloc, știu eu unde l-or fi urcat?Mai tragică imagine ați văzut?Eu nu!
  Ce căuta acolo și la cine vorbe de găuri in bugete .Nici păsările cerului nu erau prin apropiere și ele șiu când aud de reforme că e vorba de boabele lor și își iau ce le-a mai rămas și pleacă.Sa tii un discurs, la nimeni, când ești șef de stat e dureros și e un diagnostic și nimeni nu-i prin apropiere cu reteta.
  Pe oriunde umbli nimeni nu-i pronunța numele de frica și atunci când o fac o fac in șoaptă și te studiază cu privirea.
  De pe bloc ne-a spus că în continuare v-a avea un cuvânt de spus.Asta înseamnă că o să aibă grijă de noi și dacă nu vrem,că într-un spital de nebuni unde sunt îngrijiți cu forța.

 13. Omul fără nimic sacru e mai sărac și mai ușor manipulabil. O șaormă spirituală. Ia drept catedrală mallul.

 14. De orbul gainilor ati auzit vreodata ? Urmare a implicarii Presedintelui Iohannis banii din PNRR ,parte granturi parte obtinuti cu dobinda foarte mica,au ajuns in tara . Romania este obligata sa transpuna in fapte (deja asta se si face ) toate cerintele cetatenesti si toate deciziile comune venite pe filiera Bruxelles .Nu vedeti cite se fac in tara ? Nu vedeti ce PIB avem si cum creste Romania pe zi ce trece ?

 15. o fi asa, o fi altfel…

  daca in decursul istoriei omul a creat premisele distrugerii retelei vietii aducind lumea in pragul unei noi extintii generate de propriul comportament si deciziile luate inseamna ca ceea ce a insotit-o in aceasta perioada a avut o influenta. redresarea situatiei prezente se face reincalzind aceeasi ciorba sau incercam si altceva? pornind de la ideea celor 10 porunci, care sa fie azi decalogul redresarii? care sa fie prima lege, cutuma, cum doriti sa-i spunem care sa ghideze actiunea umana? ne intelegem sarcina de co-creatori? renuntam de buna voie la agresivitate? mi-e teama ca educatia/scoala are la baza sfirsitul procesului si nicidecum inceputul… o fi si asta o cauza… hai sa punem in banci niste copii pe care sa-i indopam cu informatie fara a sti insa cine sint ei, care le este rolul, catre ce aspira.

 16. In noaptea asta de Înviere vor veni spre biserici râuri de credincioși ortodocși,iar România o sa fie un Ocean al Ortocsiei,asta v-a fi răspunsul nostru pentru cei ce ne hărțuiesc,ne batjocoresc și încearcă să ne interzică.Lumina Sfânta vine pentru noi dar puteți veni și voi sa luați, fără frica, că e NESFASITA.

 17. Mă Gică, încurci discuția despre Religie cu apucăturile tale. Faci propagandă mai otova ca la leniniști! Și la fel de falsă. PNRR e program pentru Europa, adoptat fără legătură cu Johannisul tău, care a și tăcut ca mutul. Mai trebuie văzut:este vorba de împrumuturi, în cea mai mare parte, cu dobîndă mai mare decît unele bănci din lume. Transpunerea în fapte de care vorbești este de decizii greșite ale Comisiei Europene – vezi situația fermierilor, închiderea termocentralelor și alte prostii cu cravată. În țară sunt crize ca niciodată, cu consecința: cea mai mare sărăcie din Europa și ce mai mare emigrare de cetățeni. PIB a crescut în toate țările, și cele pe care le urăști. Dar depinde și cum e calculat. În România PIBul include mult comerț, nu producție. Așa că este frecție la picior de lemn. Este asociat cu sărăcie, cum se știe.Etc.Etc. Lasă propaganda de gazetă de perete, că se știe cine o face.

 18. Mda, unele postări sunt interesante.. Ministrul marga ar avea ce invăța.. Și mai ales ar trebui să se intrebe,. CARE ESTE DE FAPT ROLUL RELIGIEI ORTODOXE IN ROMANIA DE AZI ??

 19. TOTI CRESTINII ORTODOXI romani,pot urmarii in direct (azi non-stop) TOATA CEREMONIA de la Ierusalim pe postul TV.Trinitas (Canal 161).

 20. gica , gica , nu vorbi de funie in casa spinzuratului , nu vorbi de orbul gainilor cind tu esti de fata ! gica , gica , alianta canceroasa psd-pnl-udmr , a luat HOTARIREA : nu se face nicio reforma , nu se taie salarii de lux, nu se taie pensii speciale , nu se elimina cumulul de functii bugetare , doctorate false , revolutionari falsi , nada , nada !!! NICIUN bugetar nu va fi dat afara ! Nimeni nu are voie sa se atinga nici de un leu de la bugetari de lux ! Muncitorii , tehnicienii , inginerii , arhitectii , vinzatori , tractoristii , constructorii , agricultorii , ceferisti , brutarii , da , astia pot fi concediati ! ESTE USOR , CHIAR DACA EI FAC BUGETUL ROMANIEI si ei construiesc Romania ! Deci pnl-psd-udmr a luat HOTARIREA : sacrificam Romania , sacrificam PNRR , DAR ne salvam noi si pe ai nostri ! Bun asa ! Acum urmeaza sa vedem ce HOTARIRE va lua si poporul roman !Ca si el va lua o HOTARIRE !

 21. „Religia este narațiunea elaborată conceptual despre prezența lui Dumnezeu în lume, cu dovezi raționale …”

  Amesteci irationalul cu rationalul, imaterialul cu materialul si ai dovezi materiale la o constructie imaginara. Are pacientul Multescu un loc la el in salon. Acolo nu va este tulburata discutia asta imaginara.

 22. Cunosc personal securisti care si-au bagat coada securista si in Sfanta Biserica pentru a face lucrare securista la adresa unor oameni. Pana si in sfanta taina a spovedaniei si a Liturghiei securistul s-a amestecat ca un nemernic, iar unii preoti AU Colaborat cu structurile. Cu noi eate Doar Dumnezeu caci oamenii, in majoritatea lor, l-au rastignit si vabdut pe Hristos, facand rau aproapelui lor! Important este ca unii, adica mai ales securistii, sa retina doar atat- raul facut intentionat este Documentat cu adevarat si sigur de Dumnezeu, si tot Atotputernicul Dumnezeu o sa faca si dreapta Judecata!
  Aveti increderr in Hristos Mantuitorul Lumii! La oameni sa fiti atenti, ca unii nu slujesc lui Dumnezeu!
  Paste Binecuvantat si Hristos Adevaratul Nostru Dumnezeu!

 23. „Amesteci iraționalul cu raționalul, imaterialul cu materialul şi ai dovezi materiale la o construcție imaginară.” Dacă mai amestecai şi staticul cu ceea ce este mişcător, te apropiai de filozofie iar dacă le-ai fi înțeles corect pe amândouă, ai fi urcat spre religie. Păcat, nu ai reuşit! Ai rămas tot acolo unde te aflai deşi continui să te mişti. Nu-i totul pierdut…

 24. Andrei Marga, popii si politicienii, alaturi de unii asa zisi carturari au compromis ideea de religie.Religia si credinta se traieste in tihna,nu popularizata pana la greata.Nu folosita de asa zisii patrihoti nationalisti. Uite,asta faci si mataluta,te folosesti de religie sa starnesti oarece emotii celor care au uitat sa mai treaca pe la scoala sau sa mai citeasca o carte. Atat de jos au ajuns nea Marga,tare jos.

 25. Camelian Propinațiu Sa mori tu ? Omul este liber prin educatie si inteligenta.In momentul in care ajungi sa crezi in iluzii,esti sclavul iluziilor. Dragule, religia te face robul lui mnezeu.Traiesti in niste dogme si nu iti depasesti fricile .Nu iti incerci mintea mai mult,de frica sa nu te piedepseasca mnezeul razbunator. Fugi cu roaba in robie miticule.

 26. In sfarsit PROFI Andrei Marga abordeaza in profunzime, cum nu a facut-o pana acum aici, asumandu-si riscuri imense de stirbire a popularitatii in randul majoritatii cititorilor sai care sunt ATEI militanti, doar cativa mimand un tip fariseic de credinta, deci abordeaza o tema care a preocupat de milenii gandirea umana. O preocupare vizand stabilirea locului Omului in Lume. Din fericire adulatorii sai sunt atat de disciplinati incat nu-i preocupa textele si concluziile trase sau posibil de decelat, astfel incat nu s-au inregistrat strigate de revolta…Surprinsi de aparentza religiozitatii IDOLULUI cativa ATEI mai naravasi au reactionat prin a separa CREDINTA de RELIGIE, respectiv de BISERICA, ignorand pur si simplu realitatea ca, credinta exista prin religie, iar religia e propovaduita de Biserica…PROFI Marga nu si-a putut refuza reflexul marxist de a considera ca „religia a fost instrumentalizata pentru a justifica Stapanul si actiunile lui” punand aceasta concluzie in gura mai multor filosofi printre
  care l-a strecurat pe TERORISTUL ideologic Marx transformandu-l dintr-un contestatar al religiei si al existentei lui Dumnezeu
  in Contrariul, ceea ce tinand cont si de „disputele” cu camaradul sau Feuerbach e o rastalmacire impardonabila…Am luat nota de „malitia” pe care mi-a adresat-o, fara a ma nominaliza, referitoare la „(…)reducerea simplista ca Dumnezeu a facut totul(…)”,
  afirmatie care-i dinamiteaza intreg efortul filosofard, intrucat Creatia e absoluta, iar abordarea DUMNEZEIRII nu tine nicidecum
  de Cultura, aceasta fiind ADEVARATA REDUCERE SIMPLISTA, ci de cultura fiecaruia…Faptul ca in evolutia sa de la Adam si Eva OMUL
  a crezut in Zei nu poate fi folosit ca argument antimonoteist, Dumnezeu existand chiar daca oamenii nu-i sesizasera existenta…
  Dumnezeu e UNIC mai presus de capacitatea noastra de a ni-l reprezente intr-un fel sau altul…Un alt fapt e cert, NU EXISTA ATEISM NEMARXIST/NEBOLSEVIC…

 27. Un patriot Ce e ma, un cod genetic Biblia? Ha ha ha ha ha ha ha. Asa-i ca nu ai nici macar 12 clase? Unii sunteti comici fara voia voastra. Inventati lucruri .Pe de alta parte sunteti niste tristi. Va ascundeti incompetenta si nestiinta in spatele religiei.Cei care au sub 60 IQ sunt cu atat mai religiosi. Cei care au peste 90 isi pun intrebari.Si crede-ma,mnezeu se bucura sa aiba competitie,nu are nevoie de oi proaste.Popii si pastorii da, au nevoie de prosti sa le pupe ghiulul si oasele pe post de moaste.Ca ei sa traiasca in huzur,iar enoriasii cu frica de mnezeu in saracie.Ca asa a fost si Isus, prost si sarac.

 28. Recomandarea medicului dr. Mulțescu, făcută din prima clipă, este întemeiată. Ține de boală ca inși ca acest Tomlin, ce se ascunde sub semnături variate, ce au de a face cu patologia, să falsifice orice. În psihiatrie este bine cunoscut psihopatul nazist. Neputând accede la normalitate, privește cu ură. Îi înnegrește pe cei pe care nu-i poate concura.Incapabil, se ascunde după convenții. Neînstare de corectitudine, atacă persoane. Face delațiune, relativ la cei care îl depășesc. La ins nu Einstein contează, ci, întrucât dă bine, faptul că este evreu care a lucrat la bomba atomică. Nu oamenii contează, ci dacă sunt șefi. Chelnerii, coafezele, manicuristele fiind, cum se poate citit în ce debitează, fixații negative. Insul ia aberațiile șefilor lui ca ceva sfînt. Psihopatul nazist are fixația pe oameni cu părere proprie. Își exaltă ceea ce face, ba negativ, numindu-se Caca Maca, ba pozitiv autoîntitulîndu-se El Delatorio.Aspiră la sifon, bufet, restaurant, vin de regiune. Atacă simboluri – Biserica, și pe Dumnezeu, în cuvinte de coterie, după ce îi face pe preoți, la grămadă, escroci, pedofili.Minte pentru a incita. Se proiectează pe sine mîntuitor, fie și cu minciună, cuțit, pistol sau o măciucă.

 29. Vezi, mă băiete Tomlin, care te ascunzi sub nume felurite (pesemne că te-a prins rușinea!),că aici este discuție despre religia de azi, nu loc pentru mojicii. Du-te la un medic să te ajute la ceva sănătate. Azi mîine o să vrei să sari pe fereastră și e păcat de cei pe care cazi.Ia contact cu medicul, că nu-i altceva de făcut. Destul ca cineva să-ți vadă tîmpeniile pe la subsoluri ca să știe cu cine are de a face. Poate îl iei cu tine și pe acest minte goală Costi, care luptă cu istoria din capul lui. Că de gramatică, le ce să mai vorbim? Și la acest ins prostia umple capul.

 30. @Mărgelatu
  Destul de rau daca ai ajuns pina la varsta asta sa postezi astfel de enormitati ,cu toata informatia pe care o ai la un clik distanta pe tastaura(ca de mers la Biserica nu te suspectez ca ai face un asemenea efort sa pricepi pe propria perceptie care este Adevarul si care este minciuna)!
  Oricum ,nu mi-am propus sa te conving de cele spuse mai sus,doar ca se vede clar ca ai mare lipsa de studiu! Ca de traire duhovniceasca se vede ca nu ai parte.
  Miliarde de oameni nu pot sa se insele,dar daca tu esti convins ca se inseala,asa sa fie!
  Sarbatori fericite si luminate iti doresc (asta daca cumva sarbatoresti desi ma indoiesc) si un Paste Fericit!
  Nu cum mi-ai dorit tu sa pasc…..,bunul simt cred ca trebuie sa-l aiba si aia care sunt convinsi de catre darwin ca se trag din animale…!

 31. Nu voi intelege niciodata motivul pt. care AGENTUL SOVIETIC ATEU tomlin este tolerat la toate articolele in afara analizelor lui PROFI Marga! Cum mi-e greu de inteles absenta AGENTILOR SOVIETICI „patriotarzi ceausisti” dintre care unii sunt satanisti, altii isi fac cruci materialist-dialectice pervertind credinta in Dumnezeu a POPORULUI ROMAN si ISTORIA MILENARA a ROMANIEI GENERICE pt a le fortza sa „legitimeze republica bolsevica” instaurata cu tancurile si AGENTII COMINTERN, fosti de TOATE NATIONALITATILE, de catre Stalin ASASINUL POPOARELOR Planetei!!! Orice abordare geopolitica, filosofica si de Istorie a Religiilor vizand civilizatia umana este obligata sa surprinda toate fatetele fiecarei discipline intr-o armonie ontologica cat mai aproape de ideal…Revenind
  la TERORISTUL ideologic Marx care a fortzat impunerea unei noi „religii”, nu inteleg de ce PROFI Marga nu a fost decenii in sir ofuscat de faptul ca „noua religie marxista justifica noul Stapan si actiunile sale”, eventual si il putem crede, a emis critici blande, mai mult de COSMETIZARE, ca de altfel si acum cand ne propune doar inlocuirea „prostocratilor” cu „desteptocrati” FARA SCHIMBAREA RADICALA A SISTEMULUI, pornind de la ceea ce e ANTIDEMOCRATIC in Constitutie…

 32. Yoko Ono s-a casatorit la Tokyo cu un American. Cu toate ca au avut impreuna o fiica, Keyko, casatoria s-a destramat. Americanul era creshtin shi Yoko nici nu vroia sa auda de asha ceva. Americanul a luat-o pe Keyko pe atunci in varsta de 2 ani in SUA pentru a-i face educatzie religioasa. Yoko a venit in SUA sa-shi caute fiica dar nu a gasit-o. L-a gasit in schimb pe John Lennon cu care s-a casatorit. Cum amandoi erau atei casatoria mergea bine shi s-a nascut fiul lor Shean. John Lennon a fost assasinat de un creshtin fanatic pentru ca a indraznit sa-shi „Imagineze” o lume fara religie. Politzia n-a investigat dar foarte probabil assasinul, home-less prin Hawai a fost platit shi antrenat de o conspiratzie creshtina mai mare posibil finantzata de Richard Nixon care il ura pe Lennon shi facuse dja planuri de assasinare. Innainte shi dupa assasinat multzi altzi creshtini, unii chiar Romani, au pretins ca shi ei ar fi tras in Lennon daca ar fi avut ocazia. Altzi creshtini au distrus in public discuri cu melodia „Imagine” shi „Give peace a chance” scrise shi cantate de Lennon. A distruge discurile este identic cu arderea cartzilor ordonata de nazishti la care multzi „creshtin-democratzi” Germani au participat. Yoko l-a plans pe Lennon shi l-a crescut pe fiul lor Shean. Tarziu dupa moartea lui Lennon Yoko a gasit-o pe Keyko. Facea parte dintr-o secta creshtina care indemna credincioshii sa se sin-ucida caci cica doar astfel pot ajunge in rai. Unii dintre ei chiar s-au sin-ucis. Keyko a refuzat sa se sin-ucida a fugit din secta shi a gasit-o pe mama ei Yoko iar acum Yoko, Keyko shi Shean sunt atei shi fericitzi. Creshtinii nu sunt pashnici ci assasini sadici ca cel care l-a ucis pe Lennon shi cei care au ars pe rug ereticii. In Mexic a fost necesar un razboi cu creshtinii ( la Cristiada ) pentru a opri arderile pe rug. Mii de preotzi criminali au fost spanzuratzi de stalpii de telefon pe marginea caii ferate shi doar asha arderile pe rug au fost oprite.

 33. Sarlicului escroc >
  „You beat your pate, and fancy wit will come:
  Knock as you please, there’s nobody at home.” (1732 Alexander Pope)

 34. „Nu voi intelege niciodata motivul pt. care AGENTUL SOVIETIC ATEU tomlin este tolerat la toate articolele in afara analizelor lui PROFI Marga!”

  E greu Sarla, adevarul doare ! Iar tu stii cine e cenzorul sef aici, din proprie experienta. De aia il pupincuresti pe PROFI.

 35. Omenirii i-au fost oferite religiile cu simbolurile si poveștile ei pentru consolarea spiritului, dar nu i-a mai fost transferata de la A la Z si știința care explica modul CUM spiritul atinge transcendența.

 36. Dr.Ioanid Baiete ,suferi de dementa.Atat biserica cat si Dumnezeu sunt inchipuiri umane.Te intreb ceva: tu mananci miel de Paste? De ce da, de ce nu? . Esti narod rau daca tu te limitezi doar la ceea ce ai preluat din strabuni si popi fara sa fi citit macar odata Biblia si sa compari cu realitatea.Sa fi citit pe Sf.apostol Pavel sa vezi cat misoginism si cata ura iese din invataturile lui.Sa nu mai spun de insusi isusul,care da sfaturi despre cum sa traiasca barbatul cu femeia lui.Si tine minte ,din toate scriwerile apostolilor .nicaieri nu se spuna ca isusul ar fi fost casatorit,ar fi trait cu o femeia sau sa fi avut copii.Si atunci de unde isi da el cu parerea despre cum sa traiasca o familie? Sunt atatea anomalii in Biblie,doar ca tu nu le citesti.Ti le interpreteaza popii asa cum vor ei sa te suceasca .Si mai este o alta anomalie dupa care se ascund impostorii si infractorii: cum ca,”sa ma judece Dumnezeu” ca toti gresim. Adica, furi, omori,violezi, dar trebuie sa te iertam pentru ca ai fost ispitit.De judecat nu legea lumeasca sa o faca,ci Dumnezeu,nu-i asa? Pana la acel Dumnezeu si acea biserica dupa care va ascundeti nestiinta,va prostesc popii.Cand voi vedea un popa imbracat saracacios, darund si camasa de pe el uni crestin,atunci va cred.Dar cand popii se falesc cu SUV-uri de lux, imbracati in haur si cu vile mari,cum sa asculti in gura lor o evanghelie? Tu nu te simti mintit si tradat? Noi astia putin mai diferiti decat voi cu IQ sub 70 incercam sa va mai deschidem mintea.Sa rationati.Sa va puneti intrebari.Nu mai fiti atat de inchisi si nu mai atacati .Lumea este diferita si diversa. Nu toti sunt crestini, nu toti sunt ortodocsi .Sa nu mai spun ca ortodoxismul nu e asa de vechi cum nici crestinismul. Sunt religii cu mii de ani mai timpurii decat mascarada asta de crestinism.Care s-a impus prin violenta.

 37. Dumnezeu este un biofizician, genetician si matematician de cel mai înalt rang.
  El a folosit matematica avansată, lumina (fotonii) si muzica (frecventele /sunetul) pentru a modela materia si a crea universul.

  Păcat ca oamenii aleg sa înțeleagă atât de puțin. Doar in momentele de cumpăna, de revelații, de deja-vu si de evenimente-miracol ei încep sa caute.

  Greșeala primordială a omului modern este ca nu studiază:
  – cel puțin 300 de cărți de biofizica, genetica, matematica, fizica atomica, cosmologie, neuroștiința
  si
  – alte 300 de cărți de istorie comparativa a religiilor, filozofie, istorie generala, drept, alchimie.

  Din păcate unii sunt doar filosofi excelenți dar lipsiți de mecanismele tehnice sa construiască ceva in lumea palpabila, alții sunt oameni de știință geniali dar lipsiți de spiritualitate, empatie si de “credința” in miracole.

  Ce conversații s-ar naște si ce descoperiri ștințifice s-ar realiza dacă 50% din populația lumii s-ar dezvolta echilibrat, pe toate planurile: intelectual, științific si spiritual.

 38. Unora de pe aici: mergeți de luați lumina, fiindcă altfel bajbaiti prin negura vieții. Voi nu sunteți atei, fiindcă ateul are convingerile sale și nu dezavueaza credinta omului. Voi sunteți fiii întunericului.

 39. Conceptul de Dumnezeu reprezintă Fotonii – Lumina (“Dumnezeu este Lumina” – zice Biblia) si el este orchestratorul forțelor fundamentale ale naturii care se manifesta in univers: cele patru cunoscute (Gravitația; Forța nucleară slabă; Forța electromagnetică; Forța nucleară tare) si cele încă nedescoperite.

  Dumnezeu este “sursa” care creeaza si orchestrează simfonia vieții: fotoni-neutroni-electroni-protoni
  dar își deleaga atributiile din anumite colțuri ale universului, cum este Terra, către “îngeri”.

  @gica:
  Îngerii sunt versiunile viitoare de oameni, ființe mai evoluate intelectual, genetic si spiritual decât oamenii actuali, care au reușit sa controleze conceptul de “timp” si călătoriile in timp.
  Ei ghidează ființa umana. Sunt maeștrii, fiecare, in absolut toate stiintele vieții: Bioenergie, biofizica, fizica cuantica, neuroștiința, endocrinologie si A.I.
  Dacă nu au intrat inca in contact cu tine – ghinion!

 40. Prin gândurile create in palatul de cristal al minții umane si prin emoțiile create in câmpurile energetice umane, omul poate mișca realitatea sa înspre acel univers energetic – pe frecvențe de rai, sau de iad.

  Uităm de multe ori ca existăm într-un plan cosmic de sincronizare a conștiinței (umane si pământești) care este guvernată în mare măsură de mișcările:
  – pământului (rezonanța Schuman = 7.83 Hz care normalizează propriul nostru câmp energetic și bioritmurile),
  – soarelui (sa nu uitam rolul fotonilor receptați si decodificati de glanda Pineală din creier care secreta DMT – molecula spiritului; de aici s-a inspirat si Biblia cu “Dumnezeu este Lumina”) și
  – satelitului Luna.

  Stările de spirit (raiul sau iadul pe care îl alegi) sunt determinate de
  – informatia cuantica (neuro.bytes) cu care îți hrănești mintea,
  – informația genetica (mâncarea, apa, aerul) cu care îți hrănești corpul fizic si
  – frecventa locurilor in care trăiești. ^1

  *Forța gravitațională a satelitului Luna asupra pamantului = 2.21E + 20 N
  (1/2)

 41. @charlie:
  – Momentul când spiritul tău trece definitiv in alta lume este scris/a in codul tau genetic. Astăzi oamenii nu trăiesc mai mult de 120 de ani.
  – Timpul = efectul forței gravitaționale asupra materiei.

  – Pe Pamant, conștiința percepe si interpretează realitatea pe intervalul 0- 900 HZ. Acestea sunt limitele.
  Spiritul trece in alta lume pe unde Delta ale creierului (0.5–4 Hz, deci in “vise”). Prea putini studiază ce se întâmpla in momentul “trecerii” dinspre o lume înspre alta. Ciudat însă ca singura persoana care studiază științific visele, nu ca mine, filozofic, fără buget, m-a găsit; el a inițiat conexiunea.

  -Aurul proiectează conștiința umana înspre noi dimensiuni. La fel si diamantul (C), dar pe frecvente diferite de ale aurului si in alte universuri.

  – Multe temple antice rezonează la 111 hz, frecventa divina. Studiile arată că expunerea la frecvența de 111 hz are ca rezultat regenerarea celulară. De ce prea puțini intelectuali știți lucrurile astea?

  Cauta pe Google:
  – Differences between *Christianity and Islam.
  – Biology of Kundalini.

  * Creștinism (2.8 miliarde adepți),
  * Islam (1.9 miliarde adepți)
  * Hinduism (1.1 miliarde)
  (2/2)

 42. Tica-losul tomlin ce-l pupincureste pe Rasputin din toate pozitiile rastalmaceste pana si criticile mele dure la PROFI Marga, nu numai la adresa tuturor celorlalti PROFI care se zbenguie pe aici…Cinismul intrebarii „Unde este Dumnezeu” e cu atat mai jenant
  cu cat crimele ideologice de la 1848 pana azi, ca sa fac abstractie de ideologia ghilotinei de la 1789, au fost comise de ASASINI ATEI, indiferent ca unii au mimat credinta datorita LEGENDARII in „tabara opusa”…Preferam o urare de Sarbatoarea Pascala…DE aceea o fac eu in locul lui PROFI Marga din simplul motiv ca a livrat totusi niste argumente rationale, cu toate ca nu le-a valorificat cum meritau: Sfinte Sarbatori fericite tuturor ROMANILOR!!!

 43. In Romania credinta in Dumnezeu si dragostea de tara nu mai exista .Am ajuns sa fim un popor ateu,care credem doar ce ne spun politicienii si mediile ,spalati pe creier ,rai ,razbunatori,invidiosi,incorecti,tradatori de tot ,inclusiv de tara ,sintem in stare pt. bani sa ne vindem parintii si copii.Nota de plata pt. romani vine cit de curind ,atunci va fi intristarea pt. toti !

 44. Diana R. Si unde este ratiunea in ce ai zis asa,frumos. Se vede ca te pricepi in oratorie.Dar unde este totusi logica? Spui ca Dumnezeu este si matematician,fizician, biochimist,genetician.De ce nu si maturator,agricultor,buldoexcavatorist, scafandru . Vezi tu undeva in Biblie scris despre aceste lucruri enumerate de tine? De ce minti si te minti ca mnezeu le-a facut pe toate? Totul este atomul.Din atomi suntem facuti, in atomi redevenim dupa ce inchidem ochii pe veci.Daca era asa cum spui,de ce religia crestina s-a opus mereu stiintei? Cand lumea a dat sa progreseze, hop biserica s-a opus mereu.Ca vezi,sunt lucruri diavolezti.Daca mnezeu este genetician,de ce crestinii se opun vaccinurilor? De ce a interzis accesul la pomul cunoasterii? Si de ce ortodoxia acum 200 de ani s-a opus construirii de scoli?Dumnezeu este tot ceea ce-si inchipuie omul.Cand omul a fost furios si a inventat cruciadele,Dumnezeu a fost si el furios.Cand si-au dat seama ca totusi prea multe crime sunt totusi prea multe si cand si-au facut plinul bisericile, omul a devenit bland, milostiv. Si Dumnezeu a devenit milostiv.Vechiul testament, un Dumnezeu brutal.Noul testament, autorii au indulcit si i-au dat o aura mnezeului.Chiar te rog,fa-ti un test de inteligenta si imi spui cat iti iese.

 45. Si apropo, a fi spiritual nu are absolut nici o legatura cu religia,sau credinta.Dar ce frumos scrii.Poti sa te inscrii in AUR sau sa fii un pastor bun.Si ei folosesc cuvinte indulcite .Poate chiar esti.

 46. Este scris în Biblie: Exodul 20:1-17. “Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis: “Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. (1) Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.

  (2) Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc neleguirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

  (3) Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.

  (4) Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

 47. „Aş da ca exemplu relevant religia aborigenilor australieni, un cumul de credinţe exprimând raportări specifice ale comunităţilor umane la elementul spiritual, la misterul a ceea ce există dincolo de aparenţele existenţei materiale. Aborigenii australieni cred în simbioza existenţială dintre oameni şi mediul în care trăiesc. Relaţia lor cu felurite divinităţi, cărora le atribuie spirite sau suflete, se face în mod pragmatic, simbiotic existenţial. Cu alte cuvinte, religia serveşte omul, nu omul serveşte religia. Putem face o paralelă între religia aborigenilor australieni şi tradiţiile populare religioase ale românilor. Pe aceste coordonate credinţele sunt asemănătoare cu divinităţile noastre populare exprimate prin Zâne, Ursitoare, Sânziene, Dochii, Iele, Drăgaice, Dragobete, Caloian, aşa cum am arătat în proiectul amintit. Oamenii din poporul românesc nu adulează zânele şi zeii. Ei sunt în simbioză existenţială cu zeităţile. Aici este deosebirea fundamentală între tradiţia populară românească şi religiile abrahamice. La nivel popular astfel de divinităţi participă la viaţa omului servindu-i unor scopuri utile.
  Iar tradiţia prezentă la români este un cumul de crezuri care datorită elementului spiritual se poate numi religie populară.”

  exista multe alte puncte de vedere dincolo de istoria evereiasca transpusa in biblie. o manopera indoielnica, triviala si un atac nedisimulat la adresa spiritualitatii.

 48. „Oamenii din poporul românesc nu adulează zânele şi zeii. Ei sunt în simbioză existenţială cu zeităţile.”

  religiile avraamice exclud femininul facind masculinul predominant (lilith egala lui adam este stearsa de pe fata pamentului ca sa apara eva din coasta lui – ha ha ha ha ha ha ha ) sursa primordiala a misoginusmului si a suferintei feminine, femeia – primul miracol al vietii – este biblia…

  cui ii este frica de feminin, de mama Pamint??? si cum a fost posibil ca locul iadului sa fie plasat in pintecul pamintului datator de viata????

  captivi in simbolistica religiei iudaice… ca si poruncile de mai sus…

  si cind torsionezi sufletele te astepti la rezultate pozitive… chiar asa?

  credinta este precrestina. ea vine odata cu apartia omului.

 49. Dacă nu este timpul o creație a rațiunii, atunci rațiunea este o creție a timpului. Ambele imateriale, ambele cu putere de a imprima direcție materiei, ambele la îndemâna şi dispoziția propriului lor creator aflat mai presus de ele, Dumnezeu cel veşnic, Zeul Thot sau sub orice alt nume şi din care s-ar părea că în mod direct şi nemijlocit provine şi Omul, cel asemenea Lui.
  Hristos a înviat!

 50. Ce copii sunteti! In loc sa va bucurati de niste zile de sarbatoare, va pierdeti in silogisme.
  Lumina sfanta apare din 1106 si chiar mai devreme.
  Ce adevar este in:
  „Ploaia dansa împreună cu noi, se-nveselea când râdeam amândoi”?

  Hristos a inviat ca sa fim mai buni!

 51. Ca un simplu si umil om al zilelor noastre (cu o conceptie deschisa si progresista in/si despre cunoasterea umana),
  – dupa ce am decantat limbajul stiintific (limbajul formal logico-matematic) de cel al pseudo-stiintelor
  – si dupa ce am studiat cam 600 de cărți de astronomie si cosmologie, fizica, chimie, biofizica, genetica, neuroștiințe, toate scrise in limbaj matematic (stiintific), si de istorie comparativa a religiilor, filozofie, istorie generala, asta fiind meseria mea …
  pot sa mentionez [cu modestie (de tip coperniciana) si cu o atitudine de smerenie (stiintifica)], ca Universul Extragalactic (obiectul cosmologic descoperit de omenire DOAR la anul 1930/de catre Hubble folosind telescopul sau de 2.5 m) constituie obiectul astronomic care a creat (pe rand) in decursul evolutiei sale fizice NATURAle (de expansiune adiabatica, de la micro-scara de degenerare cuantic gravitationala si pana la macro-scara actuale a structurii filamentare) si particulele elementare si materia atomica si cerurile (galaxiile, stelele din acestea, dar si roiurile si superroiurile de galaxii) si Pamantul si Viata de pe Pamant.
  El cel Uranic (obiectul NATURAl numit Universul Extragalactic) folosind (in cursul evolutiei sale) un limbaj matematic extrem de simplu (doar cateva legi ale NATURII fizice/ale gravitatiei si ale termodinamicii adiabatice) … pentru a crea (pas cu pas/etapa cu etapa/epoca cu epoca) in cursul evolutiei sale PANcreatoare NATURAle … si particulele elementare si atomii, si mai apoi, dupa decuplarea radiatiei de materie, a folosit muzica (frecventele /undele acustice) pentru a modela si lumina (fotonii/radiatia de fond de microunde/CMB) cat si materia (BAO/oscilatii acustice ale materiei care au creat prin fragmentare atat galaxiile, cat si stelele in galaxii, cat si sistemele planetare asociate lor, iar prin atractie gravitationala si structurile supergalactice la macro-scara/grupuri, roiuri si superroiuri de galaxii).

 52. „Umanitatea a intrat în constelația culturală a nevoii de conlucrare dintre științe, filosofie, teologie, arte pentru a afirma umanitatea omului și a înfrânge dificultățile.”
  Astfel, pot sa mentionez [cu modestie (de tip coperniciana) si cu o atitudine de smerenie (stiintifica)], ca in descrierea Universului Extragalactic (obiect cosmologic descoperit de omenire DOAR la anul 1930) putem folosi atribute precum …
  MIC (microscara), MARE (macroscara), MIRACULOS (plin de evenimente PANcreatoare dar NATURAle, care par a fi miraculoase), MITIC (intr-o abordare geopolitica, filosofica si de istorie a civilizatiilor umane) …

  Altii (teologi, teleologi, filozofi) … AU SARCINA cea GREA… DE A EXPLICA, a DEMONSTRA si a ARMONIZA … LEGATURA dintre … El cel Uranic (Universul Extragalactic) cel care a creat cerul și Pământul (obiectul CUNOASTERII umane, dpv. stiintific) si El/Elohim ca DUMNEZEIRE (al CREDINTEI umane, dpv. religios).

 53. Piticule cracanat, esti dus si cracanat la minte! Biblia are multe invataminte si multe pilde. Confuzi etica cu genetica, la cata carte ai nu se mira nimeni la ce prostii debitezi! Mai pune mana pe carte!!!

 54. Un om inteligent are indoieli. Ceilalti au google si/sau un Joker pentru orice gol din capul lor ! 500 Hz produci cand te basescu.

 55. Îndoieli are fiecare om – nu-i cazul de dogmă. Și un ignorant poate avea îndoieli. Chestiunea este să fii inteligent, dar cultivat, responsabil și dus la biserică.

 56. Care a fost conceptia religioasa/credinta spirituala a lui IISUS, DUMNEZEUL nostru cel CRESTIN ?
  „14. Caci este vadit ca Domnul nostru a iesit din Iuda, semintie despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preotie.
  17. Fiindca iata ce se marturiseste despre El: „Tu esti Preot in veac, dupa randuiala lui Melhisedec” (Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 7).

  Care a fost conceptia religioasa a lui Melchisedec?
  „Şi a binecuvântat Melchisedec pe Avram şi a zis: «Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului.” (Facerea 14, 18-20). Malki Tzedek, a fosr rege din Salem si preot al lui El Elyon .

  Care a fost conceptia religioasa a lui Avram ?
  Avraam a fost pentru evrei, creștini și musulmani, primul om care a optat pentru monoteism, recunoscând unicul Dumnezeu.
  Avraam este primul din cei trei patriarhi din Biblia ebraică sau din Vechiul Testament al creștinismului (după cronologii prezumtive – circa 2150 – 2000 BC).
  Familia lui Abraham – originară din Ur – era idolatră (cf. Iosue 24,2; Iudita 5,7-9; Gn 31,19-35), unii descendenți ai lui Terah au / poartă în numele lor urme ale zeului selenar Šin, cult care-și avea sediul central în cetatea Ur.

  Asadar, vrand, nevrand … au existat diferente de credinta spirituala intre IISUS (adoratorul lui El Elohim si preot a lui Melchisedec) si adoratorii lui Yahweh. Si de aceea … exista cele doua sarbatori de Pasti … una luni-solara (a Exodului) si cealalta DOAR solara (a semificatiei noastre CRESTINE a mortii si invierii Domnului IISUS). Hristos a înviat!

 57. „14. Caci este vadit ca Domnul nostru a iesit din Iuda, semintie despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preotie.
  17. Fiindca iata ce se marturiseste despre El: „Tu esti Preot in veac, dupa randuiala lui Melhisedec” (Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 7).

  Care a fost conceptia religioasa a lui Melchisedec?
  „Şi a binecuvântat Melchisedec pe Avram şi a zis: «Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului.” (Facerea 14, 18-20). Malki Tzedek, a fosr rege din Salem si preot al lui El Elyon .

  Care a fost conceptia religioasa a lui Avram ?
  Avraam a fost pentru evrei, creștini și musulmani, primul om care a optat pentru monoteism, recunoscând unicul Dumnezeu.
  Avraam este primul din cei trei patriarhi din Biblia ebraică sau din Vechiul Testament al creștinismului (după cronologii prezumtive – circa 2150 – 2000 BC).
  Familia lui Abraham – originară din Ur – era idolatră (cf. Iosue 24,2; Iudita 5,7-9; Gn 31,19-35), unii descendenți ai lui Terah au / poartă în numele lor urme ale zeului selenar Šin, cult care-și avea sediul central în cetatea Ur.

  Asadar, vrand, nevrand … au existat diferente de credinta spirituala intre IISUS (adoratorul lui El Elohim si preot a lui Melchisedec) si adoratorii lui Yahweh. Si de aceea … exista cele doua sarbatori de Pasti … una luni-solara (a Exodului) si cealalta solara (a semificatiei noastre CRESTINE a mortii si invierii Domnului IISUS). Hristos a înviat!

 58. Charlica mincinosul > Azi noapte, la ora 0:30, clopotele celei mai mari catedrale au batut scurt si in surdina, in cea mai importanta localitate din Romania, cu peste 300.000 de locuitori si plina de turisti. I-a anuntat politia ca-i amendeaza daca deranjeaza peste 80% din locuitori si cel mai obraznic popa de acolo s-a supus ? Cred ca la Ojdula, unde zac csangaii unguri, cei romani stau la Poiana Sarata, peste munte, a fost liniste deplina. Apucati-va sa vindeti bilete la meciuri UEFA, sa spravietuiti si lasati blestemela la shatra. Auguri si …

 59. După cum cetesc p’acilea credința e numai pt cei culți la cap. Mântuirea vine după facultăți.

 60. @doru popescu spune:
  16 APRILIE 2023 LA 13:49
  Adevarat a Inviat !
  Fie ca Lumina lui sa Invieze Poporul Roman !

 61. ATEUL/CARE NEAGA DUMNEZEIREA si ANTISEMITUL/CARE URASTE EVREII tomlin e un Tica-los fara pereche chiar in randul HAITELOR reunite ale Securitatii ceausiste rasputinizate…Faptul ca e tolerat pe forum nu viza Redactia, ci prost-tracii printre care multi sunt pretorieni din Garda Imperatorului din Padurea Faget ce-l tolereaza la alte articole unde nu le agreseaza IDOL-ul putand conlocui
  intr-o perfecta armonie pestilentiala…

  Am asteptat cu incredere ca noua-vechea moanstra Diana R. sa-si exale si ATEISMUL ORDINAR si, iata, a ales momentul potrivit sa loveasca in POPORUL ROMAN CREDINCIOS in Dumnezeu!!! De aceea monstrul doru popescu FARA Dumnezeu si FARA PATRIE/APATRID UCRAINEAN RASPUTINIZAT este la randul lui tolerat de HAITELE reunite ale hemoroidei core/Core!!! Mizeria lor moral-caracteriala poate fi si mai bine evidentiata de FARISEISMUL acestor PRIM MATE cand ii atacau pe „useristii neomarxisti” care NEAGA DUMNEZEIREA!!! La fel de monstruoasa e acuzarea SUA ca promoveaza „neomarxismul” la fel de ATEU, uitand cum incheie orice presedinte SUA DECLARATIILE CATRE NATIUNE: „Dumnezeu sa protejeze SUA”!!! Cu atat mai pregnant cu cat de PESTE UNA SUTA ANI in SUA presedintii au fost FARA EXCEPTIE legendati de Lenin si creaturile lui la fel de monstruoase!!! Acum a venit ordinul ATACULUI FINAL!!!

 62. Ileana Leoveanu Lumina cui sa invieze ? Trebuie sa lumineze acest popor cu mintile intunecate in Ev.Mediu.De luminare are nevoie poporul asta dogmatic si habotnic.Va pierdeti esenta credintei incurcandu-va in ritualuri.

 63. De ce trebuie inviat in fiecare an inexistentul ? Cine omoara pe Siret in fiecare an ?

 64. Ceace este revoltator si inspaimintator , in aceesi masura , este faptul ca acesti oameni care nu sunt liberi ( caci informatorii Securitati nu mai pot fi liberi , evident ) , conduc Romania , prin mii de fire nevazute !

 65. Mai este cineva revoltat de turnatori ? Ma mir, timp de 3 ani pe Coti, am mai intalnit vreo 2-3. Altfel, liniste vinovata sau co-laboratoare. Continuati, aveti profi pe care-i meritati !

 66. Charlie a inviat Corect pusa intrebarea. Ideea este ca invie la nivel simbolic.Doar ca unii devin atat de …naivi incat chiar cred ca el invie in fiecare an si aprinde lumina ne(sfanta)

 67. Poate nu stiti, acesti oameni, selectati din elita, au fost pregatiti din anii ’70 sa conduca prin santaj pentru securitate dupa schimbarea programata si cunoscuta din anii 1989 ! SUA incearca disperate sa schimbe invingatorul din WW2. Doar ca, cu babalai nu faci ceva, iti iei avant cu ba-sina, doar.

 68. costi, presupunand ca tu te-ai nascut pe 29 februrie 2000, te sarbatoresti vreodata sau iti pui intrebarea daca renasti la fiecare 4 ani?

 69. Timpul le rezolva pe toare…Asa cum Diana R. alias ileana=Rollasaonata si inca vreo douazeci de acoperiri si-a dat in sfarsit arama ATEE pe fatza hidoasa materialista pentru ca dialectica nu da rateuri, tot asa si in varianta ileana Loveleoveanu…Situatie valabila si pentru provocatorul ordinar de „dreapta” costi care e geamanul lui tomlin, urmand aceeasi involutie!!! Aceste prim mate sunt oamenii noi ceausisti care raman aceiasi indiferent ce „alte directii” le traseaza Securitatea ceausista…

 70. Hmmm Tu ai inteles ce ai vrut sa spui? Iti dai seama, fara sa vrei m-ai facut sfantul Isus. :)))))))))

 71. Charlie … poți face DOVADA celor AFIRMATE de tine … despre PATRIA mea (alta decât ROMANIA) și despre DUMNEZEUL meu (altul decât IISUS fiul lui EL cel URANIC) … CU ACTE IN REGULĂ (BULETIN de NAȘTERE și ACT de BOTEZ ale mele) … ca să PROBEZI că TU/Charlie NU EȘTI doar UN MINCINOS și un FARISEU ! Probează … că EU mint și că TU spui adevărul ! CU ACTE OFICIALE și LEGALE.
  Sau, doar DEGEABA te OF.TICI ?!?
  Sau, eu sunt și rămân UN ROMÂN neaoș PĂMÂNTEAN (născut în orașul Craiova/ROMÂNIA) iar tu rămâi doar un STRAIN.
  Sau, eu sunt și rămân un CREȘTIN ORTODOX (BOTEZAT in RIT creștin în orașul Craiova/ROMÂNIA) iar tu rămâi doar un NECREDINCIOS PĂGÂN și ATEU.
  Charlie … PROBEAZĂ toate ASERTIUNILE tale … sau … TE ACUZ PE ACEST FORUM … de MINCIUNĂ și SPERJUR.
  DOVEDEȘTE Charlie … DOVEDEȘTE cu ACTE în REGULĂ (dpv. LEGAL) și NU DOAR cu FALSURI în DECLARAȚII !
  Până atunci … este cazul ca TU Charlie să TACI !

 72. PS. Ce relevanță au asertiunile unor „niște altii” … STRĂINI de TĂRÂMUL nostru cel ROMÂNESC?
  RĂSPUNS … NICI UNA!

 73. Las-o pe Diana R., 500 de Hz este frecventa cu care (editat) stabate spatiul din doua lumi: wc-ul si canalizarea ! Ai grija de infantilii tai care cred ca se pot ascunde in era google.com !!!

 74. Pe lista linkurilor scoase de google exista si unul cu exact acelasi articol ca aici pus pe inpolitics. Merita citit la comentarii, abia atunci intelegeti de ce Coti este in faliment din cauza cenzurii !!!

 75. Charlie … ÎNȚELEGE CĂ … deoarece simificatia noțiunii de Paște diferă între evrei (legat de Exodul neamului lui Moise) si CREȘTINI (legat de moartea și de inviere lui IISUS) …
  „zeul” cel arabic al RĂZBOIULUI a lui Moise /Yahwe … este ALTUL și complet DIFERIT ca ESENȚĂ spirituală religioasă … de EL cel URANIC, TATĂL cel CERESC al lui IISUS/DUMNEZEUL nostru cel CREȘTIN.
  Și de aceea, in raport cu NOI (cei CREȘTINI de pe acest TĂRÂM de la anul 50 AD) … tu rămâi VEȘNIC … doar un „simplu alt STRĂIN” (PĂGÂN ATEU) în RAPORT cu NEAMUL nostru cel ROMÂNESC.

 76. Charlie … ÎNȚELEGE CĂ … deoarece simificatia noțiunii de Paște diferă între evrei (legat de Exodul neamului lui Moise) si CREȘTINI (legat de moartea și de inviere lui IISUS) …
  „zeul” cel arabic al RĂZBOIULUI a lui Moise /Yahwe … este ALTUL și complet DIFERIT ca ESENȚĂ spirituală religioasă … de EL cel URANIC, TATĂL cel CERESC al lui IISUS/DUMNEZEUL nostru cel CREȘTIN.
  Și de aceea, in raport cu NOI (cei CREȘTINI de pe acest TĂRÂM de la anul 50 AD) … tu rămâi VEȘNIC … doar un „simplu alt STRĂIN călător” în RAPORT cu NEAMUL nostru cel ROMÂNESC.

 77. doru popescu > tu esti constient cand trebuie sa taci, cand interventiile tale sunt inoportune ? De la tine aveam pretentii, ceilalti doi gura sparta nu merita amintiti, sunt pusi sa devieze discutia !

 78. Discuția oamenilor normali este, aici, la Comentariile articolului despre Religie în zilele noastre, despre ce se scrie: religia. Că apar inși care nu au ce spune decât aiureli, este deviere. Nu ar trebui ceva cunoștințe, precum la Doru Popescu, ca să se discute? Trebe să ne luăm după cei care au greutate să fie normali? Doamne ferește! Sunt proprietari la bîrfe, se vede bine. Dar la adevăr, sper că nu sunt proprietari. Nici nu sunt, dar cînd normalitatea suferă…

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.