Suveranitatea națională ca reper

Suveranitatea națională este invocată frecvent. Cu tot respectul pentru opiniile libere și oneste, sunt nevoit să spun că nu este o chestiune doar de intuiție. Nu-i nici una de înrolare propagandistică sau de șuetă, fie ea și „oficială”.Mai ales în acești ani, în care abundă oficiali cu opinii oarecari.

Ca și în alte chestiuni, e nevoie de cunoștințe de istorie. Sunt și la noi istorici sclipitori care le au, doar să nu mai fie opriți să le enunțe. E nevoie de cunoștințe juridice – bunăoară, nimeni nu stăpânește la noi dreptul internațional mai profesional decât Adrian Severin. Mai trebuie cunoștințe strategice – nu sunt întrecuți azi „realiștii politici” precum Mearsheimer, Walt, Challiand, Sandschneider, Wirsching, Masala, Braml. Este nevoie de integritate – destui dintre concetățeni care o au sunt ținuți la distanță, în pofida solidei lor culturi.

Un cunoscut director de revistă de cultură îmi amintea că suveranitatea trebuie gândită pe continent nu numai pentru Ucraina. De ce nu și pentru dosarul balcanic? Nu se poate spune că greșește. Suveranitatea nu se referă doar la ordinea existentă a Europei, ci și, în cazuri precise, la formarea acestei ordini.

Frontierele nu sunt, firește, singura problemă a vieții. Toți dorim o lume relaxată, cu oportunități. Dar atunci când un stat nu-și integrează democratic cetățenii, refuză acordurile privind minoritățile, interzice partide, monopolizează informații și recurge la ură, fiind construit pe încălcarea suveranității altora, discutarea frontierelor este inevitabilă.

Iar dacă discuți originile mai adânci ale conflictului de azi, nu înseamnă, cum perorează unii, că arunci lumea în incertitudini și haos. A trata profund aspecte delicate, inclusiv frontierele, cu criterii istorico-demografice, este responsabil. În definitiv, necazurile vin și din rezolvări în doi peri și lașitate.

Îmi vine mereu în minte avertismentul înțelept al lui Helmut Schmidt (Die Mächte der Zukunft, 2006) – să nu ne amestecăm în relația milenară dintre ruși și ucraineni, fiind vorba de aceeași istorie, limbă, cultură. Respectul națiunilor impunea să nu se recurgă la decizii ce au dus, cum constată istorici francezi și germani, la conflictul de azi.

Teza mea este că suveranitatea națională trebuie luată mai în serios decât ieri. Nu ca articol de propagandă, rupt de alte aspecte, ci ca principiu sănătos, confirmat direct și indirect de istorie. Mai ales că ne îndreptăm spre sfârșitul ideologiei globalismului. Se poate discuta la infinit, dar, la această oră, oricum se va evolua, sunt la îndemână exemple concludente.

În orice caz, pentru a fi la obiect, în reglementările internaționale actuale se prevede suveranitate națională. Care, însă, include și securitatea vecinului. Aceste reglementări ar trebui citite în întregime. De aceea, dubla măsură sau trecerea sub tăcere a faptelor nu sunt rezolvări, iar înlocuirea argumentelor cu ura doar amplifică conflictele. Și, în definitiv, ce frontiere apărăm?

Pilotați de prejudecăți, clișee și tot felul de servicii, sunt indivizi care nu se mai informează, dar vor să dea lecții altora. Mai grav, unii nu știu decât penibila deviză „sau ești de acord cu improvizațiile noastre, sau ești cu rivalii”. Cu această deviză s-a și ajuns ca, în loc de analiză matură, să se spună că cei cu păreri proprii ar fi automat aserviți cuiva.

Desigur că mediatizarea superficială falsifică și creează ceea ce nu există. Să ne amintim că însuși Heidegger, care nu se putea plânge că nu ar fi avut notorietate mondială, a trebuit să pună pe frontispiciul scrierii sale finale precizarea: cine mă cunoaște doar din ceea ce este publicat, nu mă cunoaște. De altminteri, ziariști de azi de cea mai mare anvergură și probitate au stat ani de zile în arhive pentru a da monografii lămuritoare, care sunt azi referințe.

Sunt și diverși oameni neinformați și de rea credință care își închipuie că și pe alții îi mișcă motivațiile lor meschine. În anii cincizeci, erau propagandiști care cultivau pe aceste meleaguri anti-americanismul. Acum, în virtutea aceluiași mecanism păgubos, copiii lor fac anti-rusism. Jalnice și una și alta, ca orice anti- orb la fapte! Mai ales că românii ar trebui să-și vadă, precum multe comunități de azi, de viața lor, de dezvoltarea și bunăstarea propriei țări.

Mulți am făcut în suișul vieții ceea ce ne-a stat în putere pentru schimbare și o societate liberă și dreaptă. Nu intru acum în detaliile faptului că, intrat pe mâini nepotrivite, proiectul anilor nouăzeci a fost desfigurat în România. S-a ajuns la degradarea economică, instituțională și culturală de azi, sub propagandiști care, atunci când mulți am făcut reforme de compatibilizare spre a intra în Uniunea Europeană și Alianța Atlantică, erau preocupați de propria aranjare și fraudau. Sunt fapte.

Dar proiectul asigurării în România a unei democrații cu libertăți și drepturi, în solidaritate cu lumea civilizată, nu cu fraude și nedreptăți, trebuie reluat. Nu este alternativă. Desigur, reluat cu pricepere, competență și devoțiune, din capul locului fără segregarea cetățenilor.

Un director de publicație este admonestat acum de către un individ abuziv că ar fi „antioccidental, antiamerican, antieuropean, putinist”. Este astfel cazul să ne întrebăm: prooccidentalismul, proatlantismul, proeuropenismul au intrat oare în proprietatea cuiva? Din câte știm, SUA și UE nu au arendat afilierea la valori cuiva. Principial, contează cetățenii. Iar despre oameni de stat și opțiunile lor, pe care monografii americane și engleze temeinice le-au semnalat la timp, ar trebui citit. În fond, a dat respectivul ins vreo analiză? Să o arate!

Ai oare dreptul să pretinzi „prooccidentalism”, când tu stai pe abuz, fraudă și meschinărie? Mă tem că asemenea propagandiști nu cunosc nici America, nici Europa, nici Occidentul, nici lumea. Ei le invocă la ocazii dar nu fac bine românilor. La urma urmelor, de ce valorile lumii libere să nu intre în viețile oamenilor fără intermediari corupți? Din fericire, nimeni nu are monopolul valorilor.

Faptul că, dincolo de împrejurările vieții, păstrezi cooperări mutual avantajoase cu orice țară, nu înseamnă că te căsătorești cu ea. Este mai bună criza în care a fost aruncată Europa – cu sancțiuni comerciale, cu oprirea nechibzuită de cooperări, cu înarmări când se vrea pace? Poți să nu fii de acord cu unul sau altul, dar poți replica argumentat.

Firește, nici suveranitatea nu este ceva simplu. Sănătos înțeleasă, ea nu înseamnă că se închide ceva și fiecare face ce-l taie capul. Nu se poate însă funcționa fără suveranitatea statelor naționale decât intrând în crize.

Desigur că este importantă respectarea reglementărilor internaționale bine înțelese. Că trebuie distins între „națiune civică”, bazată pe instituții democratice de formare a voinței politice, și „națiune etnică”, prezentă în societățile în care trăim. Că reprezentanța națională (parlamentul), stabilită în condiții de pluralism politic și legitimitate democratică, este subiectul de drept al suveranității naționale – persoanele, organizațiile, etc. având alte roluri. Suveranitate fără democrație curată eșuează, vedem bine.

De prin anii nouăzeci, se trăiește, cum se știe, în era globalizării. Dar cu confuzii costisitoare.

O confuzie, despre care am mai vorbit, este între „globalitate”, care este realitatea vieții, în care depindem de ceea ce se petrece pe glob, „globalizare”, care este o politică economică de reducere a barierelor dintre țări, și „globalism” (detaliat în A. Marga, După globalizare, Meteor Press, București, 2018). Globalismul este o ideologie – ideologia potrivit căreia pe lume ar fi un centru de comandă pentru deciziile statelor naționale, dincolo de interese proprii și circumstanțe istorice.

Este de asumat că trăim și vom trăi în globalitate, că se va putea recurge la globalizare, dar ideologia globalismului nu dă rezultate. O spun analiștii cei mai responsabili.

O altă confuzie ține de preluarea de către „democrați” a unor feluri de a face politică condamnate de istorie. Scurt spus, bolșevismul și nazismul revin pe nesimțite tocmai la nepoții celor care le-au combătut cu prețul vieții. Malformarea și interzicerea de partide, limbajul anatomo-fiziologic al decidenților, exaltarea de decizii unipersonale ale unor nulități sunt din arsenalul cunoscut al nazismului. Disciplinarea cetățenilor de la amvonul unor funcții, cecitatea decizională sunt din cel al bolșevismului. Ignorarea legitimării democratice vine din ambele.

Citez mult, cum s-a remarcat. În definitiv, căutarea adevărului s-ar cuveni să prevaleze. Citez experiențe, autori și lucrări ca să consolidez evaluările propuse, să arăt că sunt oameni cu o autoritate mai mare decât a mea în sprijinul a ceea ce susțin și, normal, pentru o informare la zi a concetățenilor.

Fiindcă subiectul articolului de față este suveranitatea națională, să ne amintim de reacția lui de Gaulle. El știa ce lume vine, dar a cerut să nu se distrugă suveranitatea națională. Ea nu este relicvă a unui trecut consumat, ci o condiție a vieții demne de om, spre a împiedica anumite regrese.

Titularul de azi al studiilor politice de la Sorbona ne aduce din nou pe pământ. El ne spune că nu este posibilă democrația fără suveranitate națională și acuză faptul că „îmbrățișând valorile democratice, noi am uitat sensul democrației, sensul ei politic, care este guvernarea de sine” (Pierre Mannent, La raison des nations. Reflexions sur la democratie en Europe, Gallimard, Paris, 2006, p.58). Un italian prestigios a spus-o și mai net: „problema majoră acum este aceea de a salva democrația când parlamentele și guvernele au pierdut progresiv instrumentele de putere și se prezintă, în cele mai bune dintre cazuri, ca executori de politici decise în altă parte sau puternic conditionate de evenimente pe care nu le pot controla” (Sergio Romano, Morire di democrazia. Tra derive autoritarie e populismo, Longanesi, Milano, 2013, p.97). Îi poți contrazice?

Pledoaria pentru suveranitate națională nu este lozincă. Și nu are nicio importanță cine se reclamă din ea. Două argumente din viața actuală sunt hotărâtoare.

Primul este argumentul consecințelor. Un analist american notoriu a spus-o categoric: „democrația pe care noi o promovăm în multe părți ale lumii este parte integrantă a transformării spre noi forme de autoritarism” (Robert Kaplan, „Was Democracy Just a Momentum?”, în The Atlantic, dec., 1997, p.55 și urm.). Se poate contesta?

Prin „promovarea democrației din exterior”, întreținută de globalism, ne spune o analiză autorizată de armata americană, s-a ajuns la susținerea de clici corupte și „guvernanțe cleptocratice” care aruncă cetățenii în disperare (Sarah Chayes, Thieves of State. Why Corruption Threatens Global Security, W.W.Norton & Company, New York, London, 2015, p.6). Metropolele întrețin contacte cu simpli politruci, aceștia le spun ceea ce vor să audă, iar populația suferă. Serviciile secrete și misiunile externe închid ochii la realități. Nu este de mirare că populațiile întorc spatele falsei „democrații” ce li se oferă.

„Promovarea externă a democrației” are la fel de multe lacune ca și exaltarea „promovării doar interne” (Dorothea Gädeke, Politik der Beherschung. Ein kritische Theorie externer Demokratieförderung, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2017, p.55). Ambele au nevoie de o reanaliză din perspectiva „autodeterminării” comunităților naționale. Titularul de la Harvard al studiilor de democrație trage concluzia directă: „dacă vrem să păstrăm democrația, fără a renunța la potențialul emancipator al globalizării, trebuie să permitem statelor naționale să-și ia din nou în mâinile proprii destinul” (Yasha Mounk, The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It, Harvard University Press, 2018, p.27). Altfel, se cultivă o „democrație fără drepturi”, care distruge viața publică. Se poate glumi pe această temă?

Al doilea este argumentul ineficacității. Se observă ușor că democrația există, cât este, în cadrul național (Pierre Mannent, op.cit.). Legitimarea este posibilă începând cu statul național, iar asistența socială o face doar statul național (Jürgen Habermas, Discursul de la Louvain, 2013). Am argumentat, la rândul meu, că „a fi european nu este ceva de natura bătutului cu pumnul în piept, ci are de a face cu luciditatea constatării și cu răspunderea acțiunii. Mai cu seamă astăzi, când este hotărâtor nu atât ceea ce se decide într-un centru de comandă, cât ceea ce rezolvă statele naționale însele. Nu dezarmarea statului național, ci profilarea sa prin rezolvarea problemelor cetățenilor săi este la ordinea zilei“ (A. Marga, Identitate națională și modernitate, Libris, Brașov, 2018, p.336). Cine strivește statul național, strivește democrația și, cu ea, dezvoltarea.

Mulți decidenți, ignorând realități și surzi la opiniile cetățenilor, cred că societatea nu s-a schimbat din 1990. Nu-i deloc adevărat! În toate țările s-a învățat din anii 1980-1990 și s-au făcut schimbări. Nimeni nu stă pe loc. Tehnologiile, ştiinţa modernă, orientările religioase, „marea politică”, de care vorbea Nietzsche, și, desigur, presiunile cetățenilor au alimentat schimbările.

Expun detaliat în alt loc analiza, aici constatând doar că sunt nenumărate probe că s-a ieșit din taxonomia moștenită (capitalism, socialism, corporatism etc.) a societăților. De exemplu, capitalul financiar conduce economia, iar statul intervine când sunt periclitate marile interese. Proprietatea, oricare ar fi, nu mai decide singură politica. Inegalitățile din societate se agravează. Partidele clasice dispar. Carierele le decid nu doar calificarea, ci și corupția, nepotismul, rețelele cleptocratice. Puterea politică o exercită amalgamuri de birocrați, agenți ai firmelor multinaționale, servicii secrete și titrați ajunși. Statul este controlat de această combinație. Populația este sub asaltul propagandei, desfășurată în condițiile unei întinse „refeudalizări” din societate, începând cu sfera media.

S-a trecut astfel la o societate în care individul se bucură de libertăți, dar i se pretinde conformism cu regulile unei competiții cu margini vagi. Presiunea este la depolitizare, începând cu partidele, care devin, din exponenți ai valorilor, agenți de influență. Coerența societății suferă, sciziunile se adâncesc. Democrația devine concurs de coterii. Se petrece un fenomen nou ca amploare – îl vedem în repetarea de clișee pe scară mai mare ca oricând. Gândirea, cugetarea cu mintea proprie sunt de fapt sub asediu. Se caută aducerea la unitate nu a oamenilor, ci a cugetării – ceea ce este primejdios. Dezbaterea cetățenească fiind redusă, nemulțumirile iau din nou calea radicalismului.

Sunt de părere că vorbirea despre libertăți, democrație, justiție, tipul de societate are de plecat de la asemenea realități incomode. În definitiv, este gândire doar acolo unde realitatea este asumată integru, nu escamotată. De aici are de plecat un proiect de societate adus la zi.

România de azi este un exemplu a ceea ce înseamnă renunțarea la suveranitate – căci, să fim lucizi, nu i-a luat-o cineva, ci decidenți ai ei, debusolați și lacomi, o oferă mereu pe tavă. Trec în revistă pe scurt doar câteva dintre urmările certe. Căutând investitori, dar cu disponibilitatea la orice a decidenților efectivi și slabul lor profesionalism, cum ne spun economiștii, țara și-a destrămat o industrie semnificativă. Iar acum, plesnesc lipsurile – în energie, medicamente, alimente și altele. Țara nu mai atinge justiția ca justiție, cât timp este sub vătafi care, depășiți, caută aprobări ale legilor țării pe la diferite porți. S-a cățărat la decizii o prostocrație care cultivă confuzia valorilor. Ea nu a fost în stare să țină piept pandemiei fără furturi, iar acum nu folosește fără hoție banii europeni. Proliferează oportunismul, care reînvie în fapt adevărul unic, gestionat de sus. Sub un amatorism organizat, politica externă s-a descompus în excursii. Exponenții României actuale o înarmează, fără să știe, precum alte țări, de simetrie. Efectul sintetic al renunțării la suveranitate și al nepriceperii decidenților este sărăcirea perseverentă a țării în condițiile cele mai prielnice pentru dezvoltare de sine.

Democrația și civilizația se apără cu adevăruri. Nu vreau să nedreptățesc pe nimeni, dar viitorul României ar trebui să preocupe. Ce înseamnă de fapt să ai vecini înarmați, până la urmă cu arme atomice (să fim realiști: se comercializează deja încărcături nucleare!), fără tradiție democratică și democratizare, atrăgători geopolitic, intrați în alianțe? România va deveni și mai nesemnificativă decât au făcut-o decidenții de azi și trimisă în voia sorții. Se reconfirmă, din toate direcțiile, că reaua credință și judecata pripită sunt răi sfătuitori.

Andrei Marga

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 70
Andrei Marga 578 Articole
Author

106 Comentarii

 1. Incursiune precisă și clară într-o valoare necesară. Cât se va ține cont? Chestiunea practică este se vrea sau nu suveranitate națională la noi?

 2. Adevărat ce scrieți, dar cum comentați în condiții de zisă pace actul de terorism internațional (amintind de cum au distrus conducta prin care primea apă Afrika Korps și l-au învins pe Erwin Rommel nu pot fi artizani decât englezii), îndreptate contra poporului german și economiei Germaniei prin explozii la conductele Nord Stream? Este o proprietate parcă a unor companii din Germania și Rusia? Vi se pare de gravitate mai mică decât distrugerea Turnurilor Gemene? Mie nu? Suntem conștienți de ce lovitură devastatoare a primit economia Germaniei, implicit economiei UE și moneda Euro? Și nimeni nu se revoltă? Unii inconștienți din țările UE chiar se bucură. Se vâd nori negrii la orizont…
  “Fiindcă banul și puterea sunt pericole morale
  Circul vieții ne-a impus salturi mortale!
  Deasupra florilor noastre
  Ciuperca cheamă a pustiu
  Din cer cad păsări albastre
  Și totusi nu îi prea târziu
  Ploaia care va veni
  Le va potopi pe toate… “ (Pasăre Colibrii)

 3. „Voi instrui boierii din Duma să vorbească după cele nescrise, astfel încât să se vadă prostia tuturor!”(Petru cel Mare)

 4. Suntem in razboi, a spus-o Johanis. Globalistii lui Sorosh cu Romania.
  Razboiul este razboi hibrid. Johanis conduce tabara globalista infiltrata de multi evvrei in servicii, guvern, media tv, externe.

 5. „să nu ne amestecăm în relația milenară dintre ruși și ucraineni, fiind vorba de aceeași istorie, limbă, cultură.”

  -„o simbioza istorica”,aia;
  gargara d-asta poa sa dea si alinutza mun-giu ppdd.
  urmariti discursul de ieri a lu Putin
  va lamureste ce e cu „elitele vestice”,
  are legatura cu de-nazificarea.

 6. Mă Margelatu, cu citate scoase din context se poate argumente orice. De pildă, ți se poate aplica: „prostul care nu-i și fanfaron nu este prost destul”. E spusa populară, deci mai tare ca a unei persoane care avea luptele ei. Este și pe siteurile din care citezi ca să te dai cunoscător.

 7. Cine zice ăla e! Primul care a atacat în istorie a fost usa! Cine a dezbembrat Serbia furandu-i leagănul
  Kosovo? Așa a procedat și Rusia cu zona Donbas când putea să meargă până la Kiev! Cine a dat primul cu bomba nucleara? Ipocrizia ne omoară!

 8. Până după cel de-al doilea război mondial, suveranitatea naţională era în mod necesar unică, absolută, şi indivizibilă În această situaţie,pe acest model (‘vrem suverantiate.ro’) orice atingere adusă suveranităţii echivalează cu dispariţia ei, teza indragita de generatiile in varsta, depasite de timp!Suveranitatea nu este nici o instituţie juridică imuabilă, nici o putere absolută. În mod firesc suveranitatea este o noţiune evolutivă, evoluţia sa însoţind-o pe cea a entităţilor pe care le desemnează.

 9. Dl. Marga încă mai face eroarea de a crede că lumea de azi îşi duce traiul bun/rău, sub plapuma valorilor democratice, versus nedemocratice. Nu neg, o fi fost odată…
  Lumea de azi trăieşte sub imperiul unui pragmatism al cărui viteză de propagare împiedică perceperea şi procesarea la nivel rațional, a tuturor informațiilor, în condiții optime. O fi viteza gândului incomensurabilă dar asta tot nu ne ajută să înțelegem perfect tot ce ni se întâmplă. Parcă trăim într-un permanent şah-etern în care câştigătorii sau pierzătorii nu sunt decişi de genialitatea mutărilor ci de posibilitatea ca vreunul să nu mai poată face mutarea ca urmare a expirării timpului alocat. Politica de tip „cine clipeşte primul”, nu prea pare politică. Cu o asemenea presiune în spate, ca jucător este imposibil să nu faci greşeli uriaşe iar ca spectator este imposibil să afli la care dintre jucători ar putea pica stegulețul. Faptul că politica internațională a ajuns sub o asemnea presiune, este o greşeală la care, în diverse forme şi măsuri, este posibil să fi contribit cu toții şi poate ar fi necesar să ni le asumăm. Asta nu se mai poate numi viață ci coşmar trăit pe viu. O revizuire profundă a „stilului de joc”, fără presiunea pusă de steguleț, este mai mult decât necesară căci viața oamenilor nu urmează soarta pieselor de şah.

 10. Suveranitatea națională este într-adevăr reper de evaluare 9din păcate nu și practic!)astăzi, dar, cum bine spune articolul dacă este bine ânțelează și dacă se aplică prezentului și la ceea ce a dus la prezent. Foarte bine că domnul Marga aduce în atenție aceste puncte cheie. Ar trebui intrat în detalii în reglementările ONU, începând cu Charta, aprobată de învingătorii în cel de al doilea război mondial.
  Fekete Tulipan iar habar nu ai, dar te bagi. Ce spui este trivial, căci orice instituție este evolutivă, cum spui cu aer de savant. Evolutivitatea, ca să-ți iau limbajul de ins care nu cunoaște, nu exclude precizia.

 11. probabil ca daca ne am cara din nato ar fi mai bine. cu timpul ne vedem de drumul nostru in „problemele internii”. Ceausescu a avut dreptate! ganditi va bine si luati fiecare cate o decizie. Doamne ajuta!

 12. ”Independență” ?? Suveranitate ”?? Ehei,, Le-ai gătat de mult.. Toți ați jurat strâmb românește.. Alții dictează,, alții profită, alții populează in curând romania, cu alte religii și alte preferințe sexuale, culinare ,.etc. Deci mă intreb de ce sunt unii impacientați, deranjați in prostia lor, de secuiul zice cum că ”ȚINUTUL SECUIESC NU E ROMANIA,.”. De altfel mă aștept să se vândă deja efectiv teritorii din țară, cum ar fi Transilvania sau Banatul..

 13. Floricele pe campii,hai sa le-adunam copii:
  „Orice partid politic care obtine prin vot (sa zicem de dragul discutiei ) o majoritate parlamentara capabila sa sustina un guvern NU POATE REZOLVA PRINCIPALA PROBLEMA A ROMANILOR! Adica STANDARDUL DE VIATA!
  Daca toti care stau cu MERITOCRATIA in GURA toata ziua ar veni maine la guvernare, NU AR PUTEA schimba in bine viata amarata aromanilor De ce in UK salariul minim d de 10 ori mai mare decat in Romania?”de ce Tolea,de ce”

  „noțiunea de suveranitate este învechită”(Todor Jivkov)
  „noi o tratăm diferențiat suveranitatea , într-un fel față de țări capitaliste și într-un fel față de țări socialiste, față de care este necesar să fim mai indulgenți”(Kosîghin 1962)
  „Maselor li se poate acorda libertatea gândirii, pentru că ele nu gândesc.” (George Orwell)
  Concluzia : In 1989 in ROMANIA a avut loc o LOVITURA DE STAT prin care ROMANIA si-a pierdut SUVERANITATEA devenind o colonie!
  „Ce inseamna recastigarea SUVERANITATII??? Inseamna ca poporul REDEVINE O MARE FAMILIE si ca resursele se impart fiecaruia dupa posibilitati si necesitati: ADULTII muncesc cel mai mult si au grija si de copii (EDUCATIE, SANATATE gratuita) si de BATRANI (PROTECTIE SOCIALA, standard minim IMPUS DE POPORUL SUVERAN prin GUVERNUL SAU)!
  Jos SENIORAJUL! (din opera Luciei Lucescu:))

 14. @Istoric calificat: cat de savant este unul care spune : „Teza mea este că suveranitatea națională trebuie luată mai în serios decât ieri.”:)) , mai „evolutivitate” mica, mai ?

 15. Legat de ultimul alineat, care e ideea? Sa omoram capra vecinului ca sa devenim noi semnificativi? Nu mai bine ne concentram pe noi sa devenim mai muncitori, mai productivi, sa ne imbunatatim relatiile cu lumea? Gandire tipic romaneasca, gandire care ne-a adus unde suntem. De fapt, asta trebuie sa schimbam.

 16. Citiți bine, mă băiețași Fekete Tulipan Truth, și învățați noțiunile și cuvintele. Ce ziceți voi este iarăși o scamă pe plachiu și adaugă ce-i în capul vostru cam goluț. De dimineață ați mai pornit cu diversiunile! Oamenii tot pricep, băiețași, nu au mintea redusă cum vreți să spuneți. Articolul este solid, corect, de concepție și răspundere, din care se poate învăța. Cine poate și vrea. Truthul vostru este mereu fals și în misiune vizibilă de la o poștă.

 17. Acum v-ați prins de ce Viktor Orban sufla vant in pupa lui Putin! Are interese mari in Transilvania! Numai un orb nu poate sa vadă ce politică pro-rusa face Ungaria de parcă minoritățile din Romania nu ar avea cele mai multe drepturi din lume, adică mai multe decât majoritatea.

 18. Globalism, comunism , esperando – cititi Talmud -ul!
  Nimic nu e nou sub soare!

 19. Acolo la virf e o lupta acebra intre cine umileste mai mult aceasta tara.Suveranitatea Romaniei este in USA (80%) si la Bruxelles restul.S-a ajuns pina acolo incît USA negociaza suveranitatea Romaniei cu puteri europene,concret cu Franta („contracte” cu submarine si corvete semnate de editat germana de la Cotroceni),Si daca suveranitatea Romaniei este in totalitate „afara”,ce mai cauta coropisnitele prin institutii,la Cotroceni? Ce nevoie mai avem de 250.000 de securisti sau citi or fi?!! Nu sunt suficienti numai turnatorii?

 20. Domnilor, AZI suntem dupa ziua de vineri 30 septembrie 2022, practic cu Romania in razboi.
  Din 24 februarie batem campii – vai rusii au incalcat regulile internationale, au atacat un stat independent, dar nimeni, absolut nimeni nu a citit sau nu a vrut sa citeasca art. 106 si 107 din Carta ONU care da dreptul semnatarilor Actului de la Moscova din 1943 – URSS, SUA, Marea Britanie, China – sa ia masurile necesare fara a putea fi oprite de vreuna din semnatar, sa ia masurile pe care le crede de cuvinta impotriva tarilor care sunt o amenintare pentru semnatare.

  Tarile Axei si asociate care au luptat impotriva URSS in al doilea razboi mondial sunt – Germania, Italia, Ungaria, ROMANIA< Finlanda, Croatia, Slovacia, Bulgaria si JAPONIA!!!.

  Prin alipirea Dombasului si Lunganscului la Rusia, orice atac este o amenintare la adresa Rusiei, iar tarile care ajuta cu arme sau logistic UKraina devin COBELIGERANTE.

  Ma tem ca suverana, nesuverana, Romania este in mare belea….

  Ma intreb cum dreak de SUA, cunoscand Carta ONU, inlegerile facute cu rusii, au primit in NATO prezumtivi dusamani ai Rusiei. Sa zicem ca atat timp cat NATO era numai defensiv teoretic mergea, dar dupa noua strategie tarile NATO ale Axei si asociatii, care ajuta Ukraina de AZI inainte vor fi considerate un mare pericol pentru Rusia.
  Cred ca Ungaruia nu s-a bagat in mocirla acestui razboi pentru ca mai au si cunoscatori ai Cartei ONU si stiu ca e mai bine pentru tara lor sa nu se bage.

  De ce credeti ca SUA nu a livrat armament prin care Ukraina sa loveasca in Rusia sau sa atace flota din Masrea Neagra? Pentru ca mai citesc si ei carta ONU, chiar daca pe sarite….

  Cred ca e momentul ca ai nostri guvernanti sa evalueze situatia Romaniei in acest razboi…ca vrem nu vrem am devenit de ieri TARA COBELIGERANTA!!!

 21. „Auditur et altera pars”, dar ce „altera pars” este domnul profesor! Una de referinta, cu documentare si logica sustinute! Nu propaganda facila ,prin televiziuni si alte media, unde fatuci si baietei de doi lei, vintura idei si lozinci ale altora, facind rau natiei noastre! Ce sa inteleaga Radu Tudor si Iosub de la A3-CNN sau Prelipceanu de la Dejectii 24 sau Musat de Labe 1 tv? Ei nu mai au lectura nici Cartea de telofon, caci nu mai exista, ei „lectureaza” ce li se da scris de ofiicine, interne sau externe!!

 22. Salavamar, draga, la tarile alea care au luptat impotriva URSS, poti adauga usor si Ukrania de Vest, a lui Bandera et comp!

 23. Domnul Marga a fost cel mai mai longeviv rector din istoria Transilvaniei și a fost ales de covîrșitoarea majoritate a universitarilor clujeni în cinci mandate. Știe despre ce este vorba în Transilvania. El cunoaște România și, cum se vede și în articol, vede pericolele. Prima oară un român spune că ce se pregătește la Est nu este bine pentru România. Citiți și meditați.
  Acești trimiși prin subsoluri ca fekete tulipan truth sau nu știu limba română sau nu citesc sau spun inepții. Fekete vrea să relativizeze suveranitatea națională. Da, orice evoluează, dar sunt și valori stabile. De Gaulle a spus-o clar și este bine reamintit. Truth nu știe subiectul, dar dă și el din coadă, o pica ceva. Ca și cum descoperă modernizarea. Citește nene măcar cărțile domnului Andrei Marga: Identitate națională și modernitate(2018), The Destiny of Europe (2011), Philosophy în Eastern Transition (1992). Ca să vezi că modernitatea nu se descoperă nici în România de loaze. Consecințele renunțării la suveranitate de către reprezentanții români, pe care articolul le spune pe șleau, nu au putut fi contestate. Loazele bat doar cîmpii, ca de obicei.

 24. Pana deunazi propaganda agentilor de influenta sovietici gargariseau semidoct pe „amenintarea NATO” asupra „superdemocratiei ruse”
  si de aceea a fost necesara invadarea, distrugerea infrastructurii si macelarirea populatiei pasnice a STATULUI SUVERAN Ucraina…
  Acum se gargariseste sfertodoct despre „dreptul istoric” al Imperiului SOVIETIC asupra POPOARELOR NERUSE si a TERITORIILOR unde se afla de milenii aceste popoare, considerate de bolsevici „popoare si teritorii rusesti”…Ieri CRIMINALUL CONTRA UMANITATII Rasputin a declarat integrate in Imperiul Sovietic cele patru regiuni UCRAINENE unde in mod samavolnic si in prezenta BANDELOR TERORISTE MERCENARE declarate drept Armata Rosie a organizat referendumuri ilegale…Mercenarii au scos ucrainenii din case si
  i-au fortat cu armele de asalt in maini sa „voteze”, altora le-au adus acasa urne mobile si le-au dat „mutarea in plic”…Tot
  ieri, MONSTRUOASA ALIANTA COMINTERNISTA China, India, Brazilia si cateva ATOLURI care cu fatarnicia si cinismul tipic tuturor BOLSEVICILOR din intreaga Lume se „distantasera” de RAZBOIUL DE AGRESIUNE asupra Ucrainei, S-AU ABTINUT DE LA VOTUL DE DECLARARE
  la ONU a ILEGALITATII si NULITATII REFERENDUMURILOR, blocand pt a doua oara CONDAMNAREA STATULUI ARTIFICIAL, TERORIST, Uniunea Sovietelor de Oligarhi BOLSEVICI COMINTERNISTI!!!

 25. Domnule maxtor,ai auzit de rusia kieveana?cunosti cati ani are statul ucrainean si cum a aparut?ai citit vreo carte de istorie?eu as zice sa va dati jos de pe trotinete,sa va spalati pe fata,eventual sa mergeti si la o biserica,chiar daca sunteti atei si apoi sa incepeti sa cititi.carti,nu feisbus.carti de cultura si de istorie.o sa aflati multe si despre voi.chiar daca nu aveti radacini si sunteti ai nimanui,s-ar putea sa descoperiti cine sunteti.succes!

 26. @Charle mi-am proipus sa nu te mai bag in seama, dar mp-am saturat de zicerile tale stupide.
  Ukrainienii sunt o ramaura catolica a slavilor de rasrit. este cum ai spune ca moldovenii nu sunt romani sau ca aromanii sau istroromanii nu sunt parte a romanitatii, ca sa pretinzi cu ata tupeu ca ukrainienii nu sunt frati ca popor cu rusii sau ca sunt un „popor milenar” pe teritoriul actual al Ukrainei…
  Cred ca singurul bolsevic stalinist de pe acest forum esti tu…
  Macar stii ceva despre Raputin, ca despre istoria slavilor de rasarit nu stii nimic, numai bati campii…mereu aceleasi?..Sigur nu ai o boala pshica? Cei care au obsesii compulsive pot fi tartai de pshihiatri si cica oppe u nii ii ajuta!!!…

 27. Pentru romani, dl Marga vorbeste in limbi straine. Caci, pt romani, cel putin pentru cei de azi, suveranitatea nationala se reduce la a pupa dindaraturile americanilor si … punct. Ca sa-l citez pe cel mai inalt ganditor … la propria-i bunastare.

 28. ONU este un organism de acaparare al resurselor deghizat intr-o gluma buna pentru botanisti (cei care pun botu’, este o sintagma sinonima cu expresiile fraier, idiot util sau oaie). Obiectivele ONU sunt de reducere a populatiei de botanisti prin avort, sterilizare, controlul reproductiei umane si priveste trei sferturi din populatia umana ca si un bagaj excesiv care trebuie eliminat mai ales prin extensiile numite GAVI si UNICEF. UNU nu este strain si de traficul de copii si sex ca de ex in Rwanda, Somalia, Bosnia si nu numai. Toate incep cu un razboi umanitar. Cu sanctiuni din motive „umanitare”. Daca nu merge, sunt inarmati mercenari si se implementeaza un „no fly zone” printr-un organism international. Daca rebelii nu pot vana liderul, atunci se bombardeaza tara pana cand apare un cadavru de lider. Apoi se sustine ca interventia umanitara a fost un succes. Se distruge suficienta infrastructura pentru a se asigura un imprumut urias si debilitant de obligatiuni FMI pentru reconstructie. Iti suna cunoscut Charlie? Se poate face si pe timp de pace.

 29. Domnule charlie,astia mari se pisha toti pe suveranitatea nationala sau pe dreptul international.de onu nu mai asculta nimeni.tu daca urasti rusia,ar trebui sa urasti si sua.ce face acum rusia a facut sua in iugoslavia,irak,afganistan,libia,egipt,siria,etc.te-ai revoltat cand sua invadat tari suverane si independente?de ce te revolti doar acum?
  Oricum,istoria nu tine cu voi.nici bunul simt,nici normalitatea.nu aveti cum castiga,regresistilor neomarxisti.geaba i-l injurati pe putin,ca va trageti din aceiasi matca:urss-ul comunist.e ca si cum l-ai injura pe tac-tu.

 30. Iar Marga? Dar cine vrei sa fie mai anonim absolut?
  Andrei Marga e un intelectual imens!
  Multi DIN cei care cred că știu sunt furnici pe lângă Marga.Nu am zis viermi.
  Ai noștri decidenti de ieri și de azi corupți, oprtunisti, slugarnici,proști și trădători au priponit ROMÂNIA in coada EUROPEI!
  Si sunt liberi și bogați intr o țară plina de oameni săraci!
  De ce nu-i găsim in pușcării?
  Justiția in mare parte e putredă, coruptă și receptiva la traficul de influență care vine din politic și din sfera imbogatitilor prin furt.
  O țară a JAFULUI!

 31. @Salvamar Ca să își dea seama în ce deep shit ne-au băgat Ciucăhanis cumulat ar trebui să fie mai puțin proști decât Cershensky. Eu mă îndoiesc de asta, ba cred că vor merge cu voioșie înainte spre dezastru.

 32. Stimate domnule profesor , va mai amintiti (sper) ca Polonia, impreuna cu Germania nazista si Ungaria hortista, a participat prin 1939, la a-si oferi bucati din Cehoslovacia, pentru ca un an mai tarziu sa fie macelarita atat de Germania hitlerista cat si de Rusia stalinista ?! Nu va e teama ca istoria se repeta , in pofida (sau din cauza !) putinismului d-voatra savant eludat ?!

 33. De unde ai mai aparut si tu clona securistoid-rasputinoida Ionut grohaid aceleasi tampenii cu humoroido-tomlinii? Tica-losuke,
  v-am mai spus ca nu poti avea tupeul cre Tino Id sa justifici O CRIMA CONTRA UMANITATII contra unui STAT SUVERAN precum Ucraina,
  cu INCALCAREA TRATATELOR INTERNATIONALE, cu INTERVENTIA INTERNATIONALA contra statului colonial Serbia care a comis un GENOCID
  nemaintalnit in Europa de zeci de ani asupra FOSTELOR COLONII care s-au emancipat in spiritul pe care voi in Tica-losia voastra
  il atribuiti fals regiunilor CARE NU AU FOST TARI NICIODATA precum Bosnia, Hertzegovina, Slovenia si Macedonia inainte de 1918!!!
  Esti in mod clar aterizat fortzat din Bala Muk-ul astral ca si Salvamarul galactic…AGENTUL SOVIETIC Tica-los/doru popescu FARA Dumnezeu si FARA PATRIE, zis si Bala Muk-ul astral blasfemiaza organizatia internationala ONU, a NATIUNILOR UNITE, unde taie si
  spanzura de la infiintare URSS si URSS-ul rebotezat de doua ori dupa 1991…Vai de mama vostra de tradatori ai idealurilor sovietice, Rasputin o sa va striveasca ca pe paduchii Spanului ca atacati ONU prin care BLOCHEAZA Lumea LIBERA!!! Nimurugul Salvamar face comparatii de dez axon-at intre popoarele de tip slav si POPORUL ROMAN, invocand populatii inrudite cu noi, dar instrainate de-a lungul secolelor, o ineptie partizana rasputinista fatisa pentru ca ORIGINEA SLAVA COMUNA nu inseamna ca SARBII, BULGARII si UCRAINENII „sunt rusi”!!! Nici macar BIELO-RUSII!!! Lenin si Stalin au incitat popoarele slave NERUSESTI impotriva Imperiului Tzarist, adica a rusilor colonialisti, recrutand teroristi bolsevici din randul lor, dupa care le-au mentinut SCLAVE
  intr-o falsa independenta, ca „republici socialiste sovietice”!? Ne norocit-ule, dupa dejectiile unicului tau neuron, care nu difera de ale lui core/rene zisa Oana cand nu e ileana zisa Rollasonata, Rusia SOVIETICA a lui Rasputin ar trebui sa marsaluiasca
  pana in Serbia si Bulgaria „rusesti”!?

 34. @Charlie:

  Crezi ca e o noutate ca Rusia sa vrea sa marsaluiasca in Bulgaria si Serbia? A incercat in secolul 19 si i-a reusit in 1944. Pe la inceputul anilor ’70, Todor Jivkov a cerut intrarea Bulgariei in URSS.

 35. Da, Anonim, in secolul 19 chiar au administrat la un moment dat Bulgaria, posed si o carte veche in franceza despre perioada respectiva…Sa nu uitam ca Gheorghi/Georgi Dimitrov care ca inalt functionar Comintern a incendiat Reichstag-ul impreuna cu Göring, avand doi acoliti bulgari si care a fost achitat, a fost rasplatit de Stalin, IDOL-ul Rollasonatei humoroid-tomline,
  cu SEFIA Comintern in 1935!!! Sper ca nu vrei sa insinuezi astfel ca bulgarii sunt „rusi”…In orice caz nu m-ai convins prin
  interventia punctuala ca ai fi de acord cu restul adevarurilor cu care le-am dat peste bot AGENTILOR DE INFLUENTA SOVIETICI…

 36. „A trata profund aspecte delicate, inclusiv frontierele, cu criterii istorico-demografice, este responsabil. În definitiv, necazurile vin și din rezolvări în doi peri și lașitate.Îmi vine mereu în minte avertismentul înțelept al lui Helmut Schmidt (Die Mächte der Zukunft, 2006) – să nu ne amestecăm în relația milenară dintre ruși și ucraineni, fiind vorba de aceeași istorie, limbă, cultură.”
  Lasand la o parte abudenta de citate si autocitate, constat inca o data ca dl.Profesor Andrei Marga revine la tema frontierelor actuale. Daca nu trebuie sa ne amestecam in relatia ” milenara ” dintre rusi si ucraineni , trebuie sa intelegem ( de exemplu) ca nici cea ” seculara ” dintre germani si polonezi n-ar trebui sa ne preocupe intr-un viitor apropiat , chiar daca acestia nu sunt ” frati”? Ma gandesc ca si acolo pot fi probleme de frontiera bazate de argumente istorice si demografice.Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca aduceti in discutie si Balcanii.Pentru cine bateti clopotele dle.Profesor ? „Nach osten ” ?

 37. Ceasul omenirii s-a oprit (îmi amintesc faptul că acu’ ceva ani s-a descoperit că, calendarul mayaş se opreşte la anul 2012). Omenirea trăieşte acum datorită inerţiei. Mi se pare că e tardiv să mai vorbeşti acum de suveranitate. Chiar şi pentru faptul că, chiar dacă ai ajunge la ea, nu ai instrumentele necesare pentru a o aplica şi nici oameni pricepuţi pentru a le folosi eficient pe cele vechi.
  Au mai încercat şi alţi eşuaţi şi nu a mers. E binecunoscut eşecul răsunător al Greciei. Şi în Italia va fi la fel.
  Ar trebui repornit ceasul omenirii.
  Cine credeţi că l-ar putea reporni, domnilor filozofi?

 38. Întotdeauna cei puternici încearcă să profite. Cu sau fără suveranitate fiecare este pe cont propriu. Familia și atît. Restul sunt povesti.

 39. @Charle continui sa bati campii.
  O veste neasteptata a zguduit, vara trecută, lumea globalistilor (SUA si NATO), dupa atatia ani de minciuna propagandistica transmisa via mass-media: Slobodan Milosevic a fost achitat de TRIBUNALUL PENAL INTERNATIONAL. Decizia va avea un puternic impact pentru „lumea libera si civilizata”, acea lume, care a condus operatiunea de distrugere a Iugoslaviei, sub pretextul unui asa-zis genocid pe care Slobodan Milosevic l-ar fi comis impotriva sarbilor kosovari.

  Nu stiam ca SUA e „coalitie internationala”, dar stiu atrocitatile comise de SUA in aceasta interventie in care au bomvardat cu bommbe cu invelis de uraniu atat Televizunea narionala a Serbiei, cat si Ambasada Chinei din Belgrad. Ca urmare a uriasei poluari ca din cauza bombardarii rafinariilor de la NOvisad si Zagreb, precum si a folosirii unor munitii cu invelis de uraniu in judetul meu in 2009 la fiecare 10 cetateni unul avea cancer…De unde stiu? Eu sunt unul din ei ma doby!!!

  Numai SUA putea transforma o organizatie de pe lista organizatiilor teroriste in armata populara – este vorba de UCK, acuzata ano de zile de trafic de arme, trafic de droguri si carne vie.

  In cazul Ukrainei exista DOCUMENTE OFICIALE INTERNATIONALE ca ukranii fac GENOCID in Dombas si ca ucisesera 15 mii de rusi si sute de copii incat au aparut celebrele Citmitire ale copiilor ucisi pentru o singura vina ca erau rusi.

  Ma Charlie tu nu meriti notiunea de om!!!

 40. Pr Heidegger l-ați evocat și in Echinox in 1969. Erați desemnat a fi împotriva curentului. O faceți fin nou la zeci de ani distanța. Sinteza va aparține ? Din păcate, specialistul in drept International va precedat in minister dar a compromis meritocratia. Sesizează momentul de pe poziții care, in mod paradoxal va apropie.

 41. Atâta timp cât MAIDANUL deține prin „ocupație ILEGITIMA” teritorii „SMULSE prin FORȚA” ale TUTUROR statelor VECINE (inclusiv ROMÂNIA), TOATE state SUVERANE și INDEPENDENTE (inclusiv ROMÂNIA MARE) … înseamnă că MAIDANUL dintre STATE nu este un „stat” legitim „alcătuit/construit/CONSTITUIT” … si deci NU ARE nici SUVERANITATE si nici INDEPENDENȚĂ !
  R. Moldova, avand doar teritoriu ROMÂNESC și vorbind, oficial, doar limba ROMÂNEASCĂ, este DOAR o PARTE a ROMÂNIEI … ESTE doar un SATELIT al ROMÂNIEI. Și doar al ROMÂNIEI !

 42. Atâta timp cât MAIDANUL deține prin „ocupație ILEGITIMA” teritorii „SMULSE prin FORȚA” ale TUTUROR statelor VECINE (inclusiv ROMÂNIA), TOATE state SUVERANE și INDEPENDENTE (inclusiv ROMÂNIA MARE) … înseamnă că MAIDANUL dintre STATE nu este un „stat” legitim „alcătuit/construit/CONSTITUIT” … si deci NU ARE nici SUVERANITATE si nici INDEPENDENȚĂ !
  R. Moldova, avand doar teritoriu ROMÂNESC și vorbind, oficial, doar limba ROMÂNEASCĂ, este DOAR o PARTE a ROMÂNIEI … ESTE doar un SATELIT al ROMÂNIEI.

 43. Atâta timp cât MAIDANUL deține prin „ocupație ILEGITIMA” teritorii „SMULSE prin FORȚA” ale TUTUROR statelor VECINE (inclusiv ROMÂNIA), TOATE state SUVERANE și INDEPENDENTE (inclusiv ROMÂNIA MARE) … înseamnă că MAIDANUL dintre STATE nu este un „stat” legitim „alcătuit/construit/CONSTITUIT” … si deci NU ARE nici SUVERANITATE si nici INDEPENDENȚĂ !
  R. Moldova, avand doar teritoriu ROMÂNESC și vorbind, OFICIAL si MAJORITAR, doar limba ROMÂNEASCĂ, este DOAR o PARTE a ROMÂNIEI … ESTE doar un taram SATELIT al ROMÂNIEI.

 44. Germania, Polonia şi Ungaria au intenționat să împartă Cehoslovacia. Un an mai târziu aceasta a fost împărțită de către Germania şi URSS iar după vreo şaizezi de ani s-a împărțit singură în două. Temă pentru acasă: Dezvoltați subiectul. Care sunt părțile de vorbire şi de propoziție, care este substantivul, adjectivul, verbul, complementul direct, idirect, de timp, mod, loc, subiectul şi predicatul. Împărțiți fraza în propoziții, faceți schema coordonării/subordonării acestora iar la sfârşit, opțional, dacă puteți, acordați o notă de trecere. Succesuri!

 45. Hașoti dragă, citește, omule. Înainte de a te da cu Osten – Răsăritul pentru cei care nu frecventează germana. Vezi că scrie în articol că este vorba de cultură, istorie, limbă comună. Este o relație rară între popoare europene.În rest, dacă capul cuiva nu duce sau duce doar la idei fixe, nu-i vina autorului, nene. Textul domnului Andrei Marga este explicit, net, plin de miez și răspundere pentru soarta României și a Europei. Axinte dragă,cine a studiat temeinic filosofia i-a studiat pe Heidegger și pe alții și i-a apărat de câte ori a fost nevoie, ca filosofi. Domnul Marga este dintre aceia care l-a mai văzut pe Heidegger în viață, după ce a dat un examen de limbaj filosofic la fosta catedră a acestuia. El a debutat în Germania la acea catedră. Este normal, nene, căci filosofii nu se tratează între ei cu argumente. Bâta este a altora. Peste toate, domnul profesor Marga a a fost totdeuna un fruntaș al generației sale, a gîndit și nu a ezitat să argumenteze rezolvări mai bune. Asta este tot.

 46. @SALVAMAR: esti un tradator nenorocit,cumparat de rusi in viu,nu inteleg cum de te suporta familia,faci umbra pamantului de pomana
  Charlie este un adevarat patriot

 47. Un patriot al TARAMULUI nostru cel ROMÂNESC este acela care RESPECTA și IUBEȘTE poporul cel național și SPIRITUALITATEA cea ROMÂNEASCA (ca istorie straveche, ca geografie a tărmului nostru, ca limbă, cultură și religie stravechi). Nu este cazul bufonului regal.

 48. Un patriot al TARAMULUI nostru cel ROMÂNESC este acela care RESPECTA și IUBEȘTE poporul NOSTRU cel național și SPIRITUALITATEA cea ROMÂNEASCA (ca istorie straveche, ca geografie a tărmului nostru, ca limbă, cultură și religie stravechi). Nu este și cazul bufonului regal.

 49. LOL, „suveranitatea nationala” a fost amanetata in anii 2000 ca sa fim protejati de pericole, si sa calatoreasca rromanul cu bulitinu’ la Paris si Roma-Milano. Rromania a devenit un fel de canton al unei federatii conduse de la CE-NATO de puterea executiva-militara, in timp ce fraierilor li se da impresia ca PE, puterea legislativa functioneaza, in realitatea voteaza ce li se impune… cu cateva, putine voci adevarate, critice… probabil si alea o sa fie reduse la tacere, acuzate de dezinformare, de cenzura vestica. In cativa ani orice voce disidenta o sa fie redusa la tacere, si santajata sa se supuna, prin diferiti agenti economici (banci, corporatii, angajatori), social (exclusi de pe retele de socializare si chiar exclusi fizic din piata publica) si chiar judiciar (prin cercetari si chiar decizii judecatoresti)

 50. Romaniooooo…devino cit mai e timp NEUTRA sau inchiriaza un dictator pentru 7-8 ani !

 51. Recunosc cinstit ca nu shtiu ce a vrut sa spuna Eminescu prin „muscali”. Daca shtie careva sa ma lamureasca shi pe mine. Shtiu insa precis ca Eminescu nu a intzeles prin „muscali” U-Krainieni pentru ca pe atunci cuvantul shi natziunea U-Krainiana nu fusesera inca inventate; le-a inventat generalul nazist German Ludendorf in timpul WW1. Presupun deci neshtiind adevarul ca prin „muscali” Eminescu a intzeles Rushi, acei Rushi din Malorusia sau Rusia mica cum se numea pe atunci U-Kraina. E evident pentru oricine ca nu a venit nimeni de la Moscova ca sa persecute shi ucida Romanii nici cand traia Eminescu, nici la Fantana Alba nici azi deci indiferent cum i-a numit Eminescu ticaloshii „muscali” sunt U-Krainienii de azi care shi azi ucid Romanii din Bucovina inclusiv pe cei din Hotin mentzionati de Eminescu.

 52. Munteanule, in ignoranta ta ne insulti inteligenta
  „Muscal =(în rusă și ucraineană: москаль, în bielorusă: маскаль, în poloneză: moskal, în lituaniană: maskolis) este o denumire istorică utilizată pentru locuitorii Marelui Ducat al Moscovei între secolele al XII-lea și al XVIII-lea”
  Deci muscal e strict utilizat pentru rus:))
  Daca tot vrei sa poimenesti de rusi,iti recomand un al termen peiorativ cu semnificație etnică, katsap care provine din cuvântul crimeean/tatar ‘kasab’ (măcelar), pentru că soldații moscoviți cărau halebarde, care îi făceau să semene cu niște călăi

 53. Muscal (în rusă și ucraineană: москаль, în bielorusă: маскаль, în poloneză: moskal, în lituaniană: maskolis) este o denumire istorică utilizată pentru locuitorii Marelui Ducat al Moscovei între secolele al XII-lea și al XVIII-lea. Inițial, în secolul al XII-lea, cuvântul muscal se referea la locuitorii „Moscoviei”, fiind tradus ad-literam ca „moscovit” (diferențiindu-i pe locuitorii din Marele Ducat al Moscovei de alți slavii estici ca locuitorii Ruteniei Albe (belaruși), Ruteniei Roșii (galițieni) și alții).
  Deci, in epoca lui Eminescu era o denumire istorica.
  Astăzi acest cuvânt a devenit o insultă etnică cu referire la rușii din Rusia, fiind folosit în Ucraina, Belarus și Polonia. Termenul este frecvent peiorativ sau condescendent, un echivalent al termenului rus „hahol” pentru ucraineni. Conotația negativă, cu toate acestea, datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea când cuvântul a început să fie folosit ca o insultă etnică pentru toți rușii. La acel moment, soldații Armatei Imperiale Ruse (și mai târziu cei ai Armatei Sovietice) staționate pe teritoriile ce aparțin astăzi Ucrainei și Poloniei au devenit cunoscuți sub numele de muscali și acei oameni care au fost recrutați cu forța în armată au fost descriși în ucraineană ca fiind luați la muscali (în ucraineană у москалі).

 54. Muscal (în rusă și ucraineană: москаль, în bielorusă: маскаль, în poloneză: moskal, în lituaniană: maskolis) este o denumire istorică utilizată pentru locuitorii Marelui Ducat al Moscovei între secolele al XII-lea și al XVIII-lea. Inițial, în secolul al XII-lea, cuvântul muscal se referea la locuitorii „Moscoviei”, fiind tradus ad-literam ca „moscovit” (diferențiindu-i pe locuitorii din Marele Ducat al Moscovei de alți slavii estici ca locuitorii Ruteniei Albe (belaruși), Ruteniei Roșii (galițieni) și alții).
  Deci, in epoca lui Eminescu era o denumire istorica.
  Astăzi acest cuvânt a devenit o insultă etnică cu referire la rușii din Rusia, fiind folosit în Ucraina, Belarus și Polonia. Termenul este frecvent peiorativ sau condescendent, un echivalent al termenului rus „hahol” pentru ucraineni. Conotația negativă, cu toate acestea, datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea când cuvântul a început să fie folosit ca o insultă etnică pentru toți rușii. La acel moment, soldații Armatei Imperiale Ruse (și mai târziu cei ai Armatei Sovietice) staționate pe teritoriile ce aparțin astăzi Ucrainei și Poloniei au devenit cunoscuți sub numele de muscali și acei oameni care au fost recrutați cu forța în armată au fost descriși în ucraineană ca fiind luați la muscali (în ucraineană у москалі).
  Deci, pe vremea lui Eminescu (sec. XIX) tremenul putea avea si o conotatie negativa.

 55. Se spune ca nu suntem ceeace vrem sa fim ci ce am negociat.Valabil pentru individ,grup,natiune si tara.La capitolul negocieriatori/negocieri stam pe locul care-l meritam fiind reprezentati de oameni cu pregatire corupta pentru care interesul national nu exista.Cu cit ne desteptam mai tirziu cu atit o sa ne cinte cucul mai jalnic.Din pacate este ora 25.

 56. ALIANTA China, India, Brazilia, Rusia si cateva ATOLURI … numara cam 1,5 miliarde + 1.3 miliarde + aprox. 1 miliard … fac cam 4 miliarde de locuitori ai Terrei. Unele dintre ele avand civilizatii stravechi de peste 9 mii de ani (China si India)!
  Iar lumea „cea necivilizata”, condusa de emigrantii de sub 250 de ani, numara doar 1 miliard de locuitori de pe Terra.
  DEH … CIVILIZATII stravechi, versus, necivilizatii actuale … CIOCNIREA dintre CIVILIZATIE si NONcivilizatie !

 57. Ce tot ii dati bai naucilor , cu Marga in sus , marga in jos ? Parca suntet o secta … secta margotilor ! Nu vedeti ca ROMANIA , este distrusa sistematic si zilnic de PSD-PNL , de 32 de ani ? Ca ROMANIA NU POATE SA MAI RESPIRE ? Ministrii si parlamentarii acestor 2 mafii politice ( dintre care a facut parte la greu si Marga )sunt responsabili si trebuie sa raspunda . Cu averea ( furata ) si libertatea . Asa este drept ! Asa cere Justitia omenesaca !

 58. Imi place de de MARGA … isi spala niste pacate ! Arata ca tine la neam , la romani ! Putea sa-si vada de treaba lui !
  si sasi lase semenii mergand agale inspre prapastie !
  Si e arata ca-i roman !
  Vin vremi unde ce face acum pentru ROMANIA i se va evalua in bine ! 🙂

 59. Baba Cloanța vezi că ți-ai pierdut și dinții muscînd probabil pietre și altceva. Numai cu scurtimea de minte a capului tău poți să-l iai pe profesorul Marga la rost. Ești bine pe arătură. De ce nu-l contrazici în susțineri? Nu poți, fiind incapabil. Se vede. O persoană – oricare ar fi – se ia la rost pentru ceea ce a decis personal. Citește un pic de drept. Structura dreptului modern este personalistă, insule care debitezi inepții.Ți-o spun ca judecător! V-ați întrebat ce păcate aveți voi de spălat, Baba Clonța și Maxtor? Păcatul ignoranței. Se adaugă, cum se vede, păcatul proastei creșteri. Mîrlănia nu salvează România, ori de unde vine.

 60. Pledoaria stralucitoare pentru Suveranitatea nationala,argumentatia imbatabila,
  vine intr-un moment in care toate principiile sau aproape toate principiile sunt incalcate de natiunile puternice ,de catre ONU,NATO,UE .-NATO alianta militara a citora tari, a reusit sa se „alieze”cu ONU organizatie mondiala „intemeiata pe principiul egalităţii suverane a tuturor Membrilor ei”,si drept urmare suveranitatea „egala”a suferit mutatii indelungate si periculoase,
  Europa se afla in fata unui pericol major aproape iminent.
  Este o pledoarie de chemare la luciditate si realism-impotriva ideologiei globaliste,”Mai ales că ne îndreptăm spre sfârșitul ideologiei globalismului”:”O confuzie, despre care am mai vorbit, este între „globalitate”, care este realitatea vieții, în care depindem de ceea ce se petrece pe glob, „globalizare”, care este o politică economică de reducere a barierelor dintre țări, și „globalism” (detaliat în A. Marga, După globalizare, Meteor Press, București, 2018). Globalismul este o ideologie – ideologia potrivit căreia pe lume ar fi un centru de comandă pentru deciziile statelor naționale, dincolo de interese proprii și circumstanțe istorice.”
  De aceea trebuie sa se permita Statului National sa-si asume destinul,este un principiu vital al omenirii si securitatii Suveranitatea sa devina deplina,nu o lozinca la care s-a ajuns prin implantarea „democratiei din afara sau de sus in jos”.
  Sunt mindra vazindu-l pe romanul Andrei Marga implicat pt.Romania,in actualitatea fierbinte de azi.

 61. Extraordinar articol-lectie .Problema este daca comentatorii au inteles (functie de pregatirea lor intelectuala).
  Multumim d-le Marga si speram ca si alti intelectuali de valoare (care mai sunt) sa se implice in astfel de dezbateri.

 62. Inca din vremea celui care avea comandate vagoane de carti cu coperti rosii , pe care nimeni nu le citea , m-am saturat de texte fluvii fara nici o corespondenta in viata amaritilor .La examenele de barbologii cu chiu cu vai luam un 5 . De sporovaiala sint satul pina peste cap , vreau fapte si astea nu se intimpa facind cir cu mari demonstratii sau texte publicate contra plata in zone in care esti agreat . Oricum acum este foarte tirziu , mai tirziu si decit decembrie 1989 cind analfabetul si academica au fost secerati de gloante ( ! ) .

 63. Laude peste laude unele grețoase fara apa, ma mir ca acest ziar,altfel echilibrat ,critic,zici ca retraim Zilele Congresului al XIV-lea de la care se implinesc ,luna asta 3 de anisori,cand au trecut,frunzele amintirii
  Multumim adulatorilor. ca retraim momente dragi ..
  cazuse Zidul Berlinului…prea tarziu…

 64. Laude peste laude unele grețoase fara apa, ma mir ca acest ziar,altfel echilibrat ,critic,zici ca retraim Zilele Congresului al XIV-lea de la care se implinesc ,luna asta 33 de anisori,cand au trecut,frunzele amintirii
  Multumim adulatorilor. ca retraim momente dragi ..
  cazuse Zidul Berlinului…prea tarziu…Tarile Blocului comunist erau in fierberea numita „revolutii”
  Era 20 noiembrie 1989 cand, timp de sase ore, Nicolae Ceausescu a vorbit celor 3.308 aplaudaci aflati in sala, prezentandu-le Raportul congresului

 65. Este dificil pentru Romani sa nu fie anti-Americani cand fiecare American spune clar ca doreshte sa extermina poporul Roman numit de ei „inferior” de „rasa Latina”. Aici nu il includ pe Iohanis care nu este Roman ci nazist German membru in Grupul Etnic German organizatzie nazista interzisa inca de Carol al 2-lea. Probabil dupa exterminarea Romanilor de catre Americani Iohannis va pleca in Germania evident nu cu mana goala. Shi altzi „Romani” ca Basescu, Roman, etc. au acceptat in schimbul mitei primite sa fie pro-Americani shi sa contribue shi ei la exterminarea poporului Roman. Foarte probabil pentru exterminarea Romanilor Americanii vor folosi shi nazishtii U-Krainieni inarmatzi de CIA asha cum la 1877 au folosit Turcii inarmatzi de Americani cu pushca automata Winchester.

 66. Începem să ne dăm seama cîtă prostie s-a distribuit pe lume cînd apare acest gmbplay. Mereu nu pricepe, mereu confundă analize de valoare cu bîrfele de la birtul său. Nici o țară nu poate ieși din situație cu confuzioniști care cred că dacă au ajuns la birt au prins pe cineva de picioare. Deocamdată cei care nu-i dau pace în liniștea lui acefală au făcut ceva pentru ca el să beneficieze. Burtăverziumea e tot ca la Caragiale.

 67. Foarte bun articol ! Te impinge la meditatie , la gandire mai atenta ! Siii….Puneti mana si cititi „Protocoalele Sionului”

 68. Domnii Opincă, Hasotti și Otova, vai și de kourul vostru, săracu, că va trebui să gândiți cu el, nu de alta da cap sau, mă rog, ce a ar trebui să aveți în cap vă lipsește cu desăvârșire. Rog mult de tot, obțineți patent pentru ideile voastre stălucite/e drept, cam băshite/ să nu zic trăznite/ și dacă mă gândesc nițel/ vă propun pentru Nobel/ să nu stați ca un vițel/ la poarta cea nouă/ evident când plouă/și cloca stă pe ouă! Pace vouă,/ gânditorilor/ desigur unicati/ gumă mestecați/pe burtă vă frecați/ nu cumva să transpirați.

 69. Democratia autentica nu poate fi decat aceea in care fiecare locuitor al cetatii se exprima prin vot direct, despre fiecare decizie care il interesa.
  Evident, in conditiile in care „cetatile” au devenit din ce in ce mai mari iar deciziile din ce in ce mai multe, un astfel de sistem democratic nu a mai poatut fi pus in practica. Astfel, s-a inventat sistemul democratiei „prin reprezentare”, ceea ce inseamna ca o comunitate isi alege un reprezentant care, se presupune, va vota in intereseul celor care l-au ales, intr-o adunare relevanta decizional, numita Parlament. In ce masura acesti „reprezentanti” ne-au promovat sau nu interesele, cunoastem fiecare dintre noi.
  Astfel s-a ajuns la o deturnare a democratiei autentice, numita democratie parlamentara.
  Dar asta nu a afost tot!
  Prin cedarea de facto a suverantitatii nationale catre birocratia Bruxelleza s-a ajuns la situatia in care soarta ne-o dicteaza oameni pe care nu-i cunoastem, NU-I RECUNOASTEM si pe care nu i-am votat niciodata! La randul lor, ei nici macar nu au habar despre problemele si interesele noastre locale si clameaza ca ne conduc in numele unor interese „superioare”…
  Asta poate fi numita oricum, numai DEMOCRATIE NU si nu are cum sa functioneze, nici macar pe termen mediu. Ample miscari sociale sunt previzibile!

 70. Corect , Baba Cloanta ! Tara arde , si patrihotii EXPIRATI DAR cu pensii speciale furate de la romaniI CARE MUNCESC CINSTIT , se piaptana si fac cultul personalitatii , pe Cotidianul.ro . Fara greata ! CA cica nu stie nimeni cine sunt si au voie sa manince . PS- Corect pdv al tau , cei care au distrus Romania sa raspunda conf. legilor , dupa faptele lor individuale .

 71. Cel care semnează Baba Cloanța se laudă singur pe sine, după ce îmi ia a treia oară numele. Tehnică de haimanale! De aceea, semnez de acum Dorina Dintotdeauna. Ca să fie clară diferența dintre mine și haimanale care încep (nu este chiar rău!) să se rușineze de numele lor și iau numele altora! Numai să-i țină rușinea! În limbajul urspluscoldea inșii atacă pensiile speciale. Și eu vreau să le văd abolite. Dar cine ia pensie specială? Să ne lămurim! Mă tem că atunci cînd au fost la guvernare usrpluscoldiștii au menajat pensionarii speciali, iar acum fac demagogie. Pensiile speciale ar trebui abolite, fiind nedrepte. Ar trebui știut cine are pensie specială.

 72. Cucoana dorina dintotdeauna – sau ce esti – Dorina este chiar numele meu de botez , asa o chema pe nasa mea . Tu de ce nu folosesti numele tau ? nu-ti iubesti numele ? sau esti doar lasa ? Oricum postara ultima a ta nu mai suna asa de pupincurism , este mai decenta , mai aproape de ceace ii doare pe romanii care muncesc cinstit !

 73. Azi am citit pe blogul Contele de Saint Germanin o postare „kasparov”-pe care o redau si care exprima un punct de vedere care ma intriga.Am fost de acord cu filozoful Andrei Marga in privinta opiniei sale privind teritoriile ce au apartinut Romaniei si date Ucrainei prin Tr.de la 1997 ca ele au facut obieectul pactului Ribbentrov-Molotov si trebuiau restituite urmare anularii pactului Hitler-Stalin, lucru valabil si astazi.
  (Se îngroaşă gluma (II). Care va fi prima ţintă nucleară a lui Putin?Contele de Saint Germain 25/09/2022 Care va fi prima ţintă nucleară a lui Putin?2022-09-25T20:14:36+02:0055 Comments)
  „kasparov”septembrie 28th, 2022 at 16:12“Serbia … will not recognize that (referendums) as it adheres to international law, the United Nations Charter and UN resolutions,” Vucic told reporters. “We are protecting our own territorial integrity and it is in our best interest to protect the territorial integrity of other internationally recognized countries,” Vucic said.
  Andrei Marga si-a expus si el „opinia” conform careia granitele recunoscute international sunt optionale, ceea ce conteaza este interpretarea subiectiva a unor perioade din istorie. Conform acestei opinii Ardealul in intregime, sau macar o parte a Ardealului ar trebui sa apartina Ungariei, indiferent de tratatele existente. Aceasta „opinie” exprimata public de un fost ministru si rector al unei Universitati din Romania este nimic altceva decat un act de tradare al intereselor Romaniei. Nu stiu daca tradarea asta a fost inlesnita cu bani sau obtinuta prin santaj de catre Rusia si/sau Ungaria, dar ramane exact ce am spus: un act de tradare.”

 74. Dorina, de la nașa lichelei care recunoaște mai sus că dă sfaturi sub numele meu, Dorina află că vulgaritatea nu este semn de inteligență. Este doar indiciul de prost ajuns la un computer. Așa că opinia mea, inclusiv despre lichele, este aceeași. Și ele tot așa rămîn. Haimanale inculte și obraznice care umblă prin subsoluri. Poți să numești cum vrei atitudinea mea rațională. Eu disting valorile de lichele. Dar usrpluscoldiștii ar fi cazul să se clarifice: care este lista pensiilor speciale? Nume? Nu cunosc pe cineva cu așa ceva.

 75. Se îngoașă obiceiul neosecuristic de a plasa la comentarii postări sub numele altora, deformându-le opinia. Acum o pățește Ileana cu postacul mai nou, ce se dă cu același nume, a pățit-o Dorina, care acum a fost nevoită să semneze Dorina Dintotdeauna. Au pățit-o și alții. Se vede că este mișcare de derbedei care fug de numele lor (de ce?) și iau numele altora. Se poate bănui că cei care falsifică vor să împiedice audiența articolelor. Se înșeală, dar insul primitiv ce altceva face?

 76. @Vadim spune:
  3 OCTOMBRIE 2022 LA 16:13
  Nu e vorba de nici-un „postac nou”,deci nu e nci-un derbedeu care ia numele altuia,in cazul meu,acum !
  Spun tot timpul ce gindesc !
  Mai bine spune daca exista sau nu exista vreun text la care face referire respectivul „kasparov”!
  Este pt.prima ca am intrat pe siteul lui Sent Jermen,
  se poate verifica ce sustine „kasparov”,acolo!
  AM spus ca m-a intrigat aceasta postare ,mai ales ca la 2 OCTOMBRIE 2022 LA 14:15, mi-am exprimat punctul de vedere.
  Este dreptul meu sa verific daca „kasparov” este credibil,aici este dezbatere ,daca nu te superi asa cum o faci pe „avocatul meu”-„Acum o pățește Ileana”.NU, n-o patesc, doresc adevarul,nu balmajeala ta!

 77. Sub acoperirea anonimatului numai buna credință salvează. Este totdeauna prea puțină. Faptul observat de mine este fapt. Necontestabil. Impostura este mare începînd cu vorbirea fără citit, de dimineața pînă seara, de postaci fără legătură cu opiniile, ci în misiuni vizibile. Este datoria oricărui om cu cap să le spună pe nume, căci nu iese ceva. Sărăcie, din minciună iese sărăcie. Pierdem vremea cu făcături de simpli derbedei.

 78. Draga Ileana, te rog sa citesti exceptionalul articol al d-lui Marga „Sinagoga în cultura Europei”din 13 iunie 2019 si te lamuresti Sunt oameni de mare cultura care traiesc pe plute si acestea , conform definitiei sunt in deriva!Ce sa mai cerem,ce sa mai vorbim..daca si medicina este depasita Granitele recunoscute international sunt optionale,ele sunt obligatorii doar pentru goimi
  Shalom!

 79. Niște proști! Vorba cunoscutului roman! Editat Profesorul Andrei Marga a creat studiile internaționale europene, americane, italiene, germane, evreiești, spaniole etc, la UBB. Institutul de studii judaice, o premieră în România, era o creație a sa și a unui rabin de New York. A scris cel mai mult dintre românii în viață despre cultura evreilor. Vezi volumele Frații mai mari (2009), Emanciparea evreilor (2016), Europa și Israelul. O simbioză istorică (2019).A prefațat multe volume ale culturii evreilor și ale unor rabini în traduceri românești. În 2012 a fost numit profesor oaspete la Universitatea din Ierusalim. Textul Sinagoga în istoria lumii este conferința susținută la Universitatea Iași, la o reuniune de studii iudaice. Nu este mister. Nu este rău să fii cult. Este bine să ai anvergura domnului Marga. Cu prostia antisemiților, indiferent sub ce nume se ascund, să se ocupe cei în drept.

 80. Minți, mă care semnezi Rabbi Mordechai. Învață să citești. Fostul ministru al educației naționale și ministru al afacerilor externe Andrei Marga nu a spus vreodată că granițele recunoscute internațional sunt opționale. Sunt minciunile tale. Ceea ce spune dînsul este cu totul altceva. se vede că nu ai capacitatea de a pricepe. Cum dovedești, nu sunt chestiuni pentru tine, nefiind pe mintea ta săracă. Așa că ocupă-te de alte minciuni. Aici ai în față un articol extraordinar de bine articulat, care spune lucrurilor grave azi pe nume. Adevăruri incontestabile. Pesemne nu pentru căței de cușcă ca tine.

 81. Postarea asistentului DR imi aduce aminte de o alta scriere dumnezeiasca a domnului Marga „Pesah – regina sărbătorilor”in care are dansul o fraza epocala „Din iudaism s-au desprins mai târziu, cum se știe, creștinismul și Islamul” foarte adevarat,noi v-am crescut!
  Il simtim atat de aproape,ca pe un frate in credinta dreapta ,mai ales cat am jubilat la restabilirea sinagogii din Hărlau, unde a rostuit frumoasa expunere si eleganta „Sinagoga în cultura Europei”
  Pacat sa ratati si textul””Templul de la Ierusalim a rămas, desigur, cea mai importantă instituție a evreimii dintotdeauna. Aici se aduceau ofrande (korbanot) sub călăuzirea preoților (kohanin) aflați sub autoritatea marelui preot (kohen gadol), într-un serviciu liturgic (Yom Kippur) ce se întindea pe toată ziua.”, atat de inestimabil
  Asa un barbat fin,ii dorim tot mereu „Kol tuv ,ah”Numai bine,frate !

 82. @Julien: gaga, nu te stresa,iti cauzeaza !Citeste atent,nu fii pork : „Frontierele nu sunt, firește, singura problemă a vieții. Toți dorim o lume relaxată, cu oportunități. Dar atunci când un stat etc.,suveranității altora , discutarea frontierelor este inevitabilă.”
  Ce face ma,revansardul asta intarziat..Frontiere sunt INVIOLABILE(Carta ONU)

 83. Amesteci cuvintele ca găina boabele, cel care te ascunzi Mordechai, Statu Palmă. Sau nu știi românește sau vrei să minți sau ești un prost. Pare că a treia este adevărul. Și un elev de clasa a patra pricepe cuvintele ce se spun, nu inventează și nu minte. Iar treaba cu citatul tău din ONU este ridicolă. Citește și vezi că frontierele se decid cînd sunt argumente. Oricum, nu ai în articolul domnului Marga inepțiile din capul tău. Așa cum citești și Hamlet era jucător de rugby, insule. Nu poți fi inteligent, dar măcar nu minți când nu pricepi nici cît un copil.

 84. @reptila Jullien cum califici comparatia „discutarea frontierelor este inevitabilă.”(Andrei Marga) cu DECLARAŢIA PRIVIND PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ RELAŢIILE RECIPROCE DINTRE STATE ( Actul final al Conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa, elaborat la Helsinki la 1 august 1975.)
  III. Inviolabilitatea frontierelor

  Statele participante consideră inviolabile, fiecare, toate frontierele celuilalt, precum şi frontierele tuturor statelor din Europa, şi în consecinţă ele se vor abţine acum şi în viitor de la orice atentat împotriva acestor frontiere.

  În consecinţă, ele se vor abţine, de asemenea, de la orice cerere sau de la act de acaparare şi de uzurpare a întregului sau a unei părţi a teritoriului oricărui stat participant.”
  Cine pierde,scine castiga?:))

 85. Du-te Statu Palmă și te culcă! Așa cum crezi tut lumea este ca tine – înțepenită în aiureli. Citește documentele ca lumea și nu le rupe pe bucăți care-ți plac. Tot ce spune domnul Andrei Marga este fundamentat pe reglementări și fapte. Citește, nene, declarația parlamentului României din 1991. Măcar atît! Ca să nu-ți dau peste puterile tale, prea mici, de lucru. În rest, cu adevărat, romanul lui dinu săraru Niște proști are dreptate – cel care te multiplici mordechai, Statu Palmă etc. Se mai poate adăuga, proști vizibili și răi ca niște hămesiți de plată. Minciuna le e hrana. Mai rău ca păduchii!

 86. @Asistent D.R.: esti paranoica draga mica,gaspadinii Severin y Constantinescu,cei doi basarabeni cu care ne-a daruit Rivolutia au calcat cu gratie pe „declarația parlamentului României din 1991”.E posibil ca d-ta sa fi lipsit la lectia asta ,ca aveai bunica bolnava!
  Vorba lui Sharli De Gaule: „Ţi-am auzit părerile. Nu sunt în concordanţă cu ale mele. Decizia este luată în unanimitate” sau,mai bine „Când vreau să ştiu ce gândeşte Franţa, mă întreb pe mine însumi.”

 87. Mordechai și Statu Palmă Barbă Cot, luați cu voi un jurist care știe drept internațional. Acela vă va spune cel puțin două lucruri. În Actul final al Helsinki 1975 era vorba de stabilizarea frontierelor în condițiile celor două sisteme din Europa acelui timp. A venit însă denunțarea Pactului Ribbentrop-Molotov, în 1991, care s-a făcut pentru țările baltice, dar nu s-a făcut încă pentru România. Unele tratate dintre actualele țări europene cuprind recunoașterea reciprocă de fontiere, urmând ca discuția mai de fond să aibă loc la o dată ulterioară. Ca urmare, are dreptate Asistentul DR mai sus că Mordecai și Statu Palmă ar fi cazul să iasă din fixisme. Pe scurt, lucrurile sunt altfel reglementate decât înțelegerea voastră. Se pot adăuga și multe alte argumente juridice și istorice. Optica profesorului Marga este cea corectă, căci stă pe fapte și pe reglementări luate și înțelese în întregime. Cum se spune și în articolul Suveranitatea ca reper. Este drept că unii nu înțeleg lucrurile nici dacă sunt expuse clar.

 88. @Demostene: eu iti inteleg pasiunea,dar nu am scris un cuvant despre frontiere,de ce ma certi pe mine ,din antisemitism? Din postarile mele nu poti extrage motive religioase și culturale care să justifice iudeofobia.
  Plec de la premiza bunei credinte si iti recomand calduros lectura articolului d-lui academician profesor doctor AndreI Marga in 13 decembrie 2013, chiar in Cotidianul articol numit pe buna dreptate „Ieșirea din ignoranță” :
  „Știm prea bine că, de pildă, Papa Paul al VI-lea a decis în cele din urmă renunțarea în liturghia catolică la formulările ofensive față de evrei, care au fost înțelese ușor, în decursul istoriei, ca formulări antisemite. Această operație trebuie făcută și în liturghia de la noi. Ar trebui ținut seama de împrejurarea că fragmentele din Evanghelia după Ioan, care se invocă frecvent, au fost elaborate în cadrul unei polemici ce avea deja un trecut înăuntrul iudaismului și riscă mereu (desigur, adesea datorită slăbiciunilor exegezei) să fie înțelese pe dos, ca formulări antisemite, ceea ce nu a fost și nu este nicidecum cazul.

 89. Se ascund și antisemiți sub nume evreiești, ca Rabbi Mordechai. Nu se schimbă lucrurile. Față de asemenea antisemiți este chestiune de sănătate să vorbești sub semnătură proprie. Domnul Andrei Marga, ale cărui scrieri sunt sub numele dînsului, nu are nevoie de citatele tale delatorii. Cărțile dînsului sunt la dispoziția oricărui cititor. Umblatul la citate spre a stîrni antisemitismul este doar josnic. După tot ce scriu și fac mulți oameni sunt filosemiți pe față. Mata ești antisemit ce se ascunde în anonimat și în spatele altora. Ai vreo carte sau articol sub nume propriu pe temă? Nu ai, fiind o biată unealtă de diversiune prin cotloanele societății de azi.

 90. ILEANA – COMPLIMENTE PT. COMENTARIUL TAU ! Rareori citesi la art. semnate A.M., COMENTARII DE BUN-SMT , cinstite si fara dorinta de manipulare !

 91. Cînd vezi că Darius dă sfaturi ne nemanipulare, pe cînd nu este în stare să citească și să priceapă vreun subiect, ci vine cu aiurelile lui, îți dai seama cît de puțin contează cinstea. Cel care minte dă lecții de adevăr! Bieți argați ce nu sunt în stare nici să discute un subiect și se laudă unii pe alții. Să ne consolăm, asta este deocamdată situația. O altă Românie decît a acestor incapabili este necesară. Cînd va veni, Doamne?

 92. @Demostene: de ce ma faci antisemit ,mai imberbule? Demostene tine pietricele in gura,tu ce ai in gura mai tot timpul?
  Publicul atenian a ras de Demostene pana a murit ,in 322 tot in octombrie,ca tine
  Eu sunt vinovat ca ma iau in bete cu toti necioplitii
  Cum spunea Andrei Marga, in „Fratii mai mari: Întâlniri cu iudaismul” Bucuresti, Editura Hasefer, 2009:”Ignorarea incomodului face parte din tehnicile postmoderniste ale comunicarii”

 93. Democrația și civilizația se apără cu adevăruri…spune autorul. In revers autocratia se apara cu minciuni… corect??

 94. @Nastratin: ‘Când’, nu ‘Cînd’ ,măi prostută cu celulită
  Pentru a lămuri orice confuzie legată de cele două litere „î” și „â”, iată regulile de folosire ale acestora:

  „â” se folosește în interiorul cuvântului: fân, mâncare, cadână, cântec, râu, brânză, fărâmă, dânsa,când;
  „î” se folosește la începutul și finalul cuvântului: înger, în, însumi, început, însă, își, îmi, a coborî, a pârî, a tăbărî, a hotărî, a doborî;
  de asemenea, „î” se folosește și în interiorul cuvântului, în cazul cuvintelor formate prin prefixare: neîncetat, neînsemnat, preaînalt;

  Al tau admirator,
  Shein ot Buhusi

 95. Yes, mă Mordechai, ascunzi un antisemitism de cătun. Este, firește, afacerea ta. Citatul cu incomodul este bun, domnul Andrei Marga a avut dreptate să spună. Dar cînd incomodul este doar un prost care se bagă și el, trebuie să cauți alt citat. De genul Prostul care nu-i cu citate pe care nu le pricepe și le aplică aiurea nu-i decît un argat.

 96. Ia legătura cu elevii de a XI-a Tibi1. Vei învăța și ce rezultă logic corect dintr-o judecată, precum cea pe care o citezi: Democrația și civilizația se apără cu adevăruri…. vei afla și cum o iei pe arătură. Mai ales că aici nu văd unde este discuția despre autocrație. Care în plus, așa cum te pot lămuri elevii de clasa a VII-a, nici nu este doar singura opoziție la democrație. Mai puneți mîna pe cărți, inșilor de serviciu, că vă apucă anii irosiți în căutări prin gunoaie.

 97. „Astăzi ştim bine că nu e posibilă o economie performantă fără piaţă ca regulator, dar ştim la fel de bine că piaţa nu este unicul regulator al economiei şi nu poate singură regula o economie”citat din Andrei Marga (18 septembrie 2012)
  Preşedintele ICR, Andrei Marga, a susţinut, marţi, la o dezbatere privind imaginea României în străinătate,”că va trebui insistat pe „lucrurile tari”, precum teoreme, ipoteze şi teorii ştiinţifice”.media18 sept. 2012
  E foarte bine pregatit!

 98. Bine ai ales citatele, Arhivar. Bravos! Poate te ajut să înțelegi alegerea pe care ai făcut-o. Tare vine de la științele tari – fizica, chimia, biologia, tehnologiile et.Nu poți contesta nene, cu pregătirea ta de cafenea. Științele tari merită respectul și sunt respectate la Viena, Berlin, Paris, Budapesta și oriunde. Treaba cu economia de piață este teorema celor mai mari economiști de ieri și de azi. Citește, nene, Krugman, Piketty și alții. E drept, la noi, burtăverzimea de cafenea are dificultăți la pricepere, dar i se pot îndrepta. Aducînd oameni care pricep și au ceva simț al răspunderii.

 99. Plin de inși care nu citează ce spune un om, oricare ar fi. Aici, de exemplu, profesorul Andrei Marga. Lichelele citează serviciile de presă ale băsismului. Ca să zicem doar de presă! De ce nu citați, lichelelor, din ce publică autorizat de el însuși domnul Marga? Înțeleg, vă este frică de adevăr. Cu minciuna sunteți în familie.

 100. @Katrin:ce carte de telefoane utilizezi,ca l-ai omis pe Stiglitz?!
  La insirat margele,la aruncat citate cu prastia ,la tir cu arcul de nume si prenume niciodata citite,doar fusereala,nu va intrece nimeni!Vorba domnului Marga : „Hagada are rânduri ce trimit la teologie şi dogmă, rânduri ce ţin de ritual, precum şi rânduri liturgice, dar se concentrează, în acest ansamblu religios, asupra a ceea ce putem numi ordonarea vieţii”Incercat sa invatati ceva,nu doar vorbe goale

 101. Tot mărginit, ba chiar (editat) Arhivarule. Ce citezi mata este spre lauda domnului Andrei Marga. Se vede că iei de pe siteuri banalități și le dai drept mari cunoștințe personale.Este prea vizibilă impostura amărît arhivar de conjunctură.Cu ceva mai acătări nu ai a veni,(editat) ce se vede prin toti porii? Îmi pierd timpul cu un simplu (editat).

 102. Tot mărginit, ba chiar prost Arhivarule. Ce citezi mata este spre lauda domnului Andrei Marga. Se vede că iei de pe siteuri banalități și le dai drept mari cunoștințe personale.Este prea vizibilă impostura amărît arhivar de conjunctură.Cu ceva mai acătări nu ai a veni,lichea ce se vede prin toti porii? Îmi pierd timpul cu un simplu impostor.

 103. S-a scremut unul până i-a ieșit „produsul” , l-a luat cu lopățica și l-a adus repede punându-l moț în fața unor postări vădit provocatoare :
  „Sunt oameni de mare cultura care traiesc pe plute si acestea , conform definitiei sunt in deriva!
  scriere dumnezeiasca a domnului Marga „Pesah – regina sărbătorilor”in care are dansul o fraza epocala „Din iudaism s-au desprins mai târziu, cum se știe, creștinismul și Islamul” ,foarte adevarat,noi v-am crescut!”
  Mda ! Numai că profesorul se oprește la timp, în timp ce provocatorul continuă… ( „noi v-am crescut”).
  Mai apoi, greșit înțeles, probabil tot în urma unei altfel de „înțelegeri” se trezește să se victimizeze:
  „..de ce ma certi pe mine ,din antisemitism? Din postarile mele nu poti extrage motive religioase și culturale care să justifice iudeofobia.” și se apucă să descopere antisemiți mai vechi , cum ar fi după, era să zic greșit mintea lui, cum ar fi chiar Apostolul Ioan , 1pe motiv că fragmentele din Evanghelia după Ioan, care se invocă frecvent, au fost elaborate în cadrul unei polemici ce avea deja un trecut înăuntrul iudaismului și riscă mereu (desigur, adesea datorită slăbiciunilor exegezei) să fie înțelese pe dos, ca formulări antisemite, ceea ce nu a fost și nu este nicidecum cazul.” Mai pe scurt: nu ei l-au răstignit pe Iisus Hristos !
  Măi mordechai, tu n-ai să mori zvârlit de cai, ci o să fi azvârlit la gunoi de propriile tale mugetări de perciunat, unsuros și căpiat !
  Uite că ți-am ridicat la fileu : – Marș la casierie, să te întâlnești cu Charlie ca să vă luați shekelii !
  P.S.
  Antisemitismul este o făcătură vreiască din care se câștigă mulți bani, dar și ură, dacă sunt lăsați asemenea descreierați să mintă, insulte, acuze și să jignească provocator și la comandă !

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.