Ce-i de făcut azi în România?

Schimbările democratice consacrate de Constituție (1992) au dus și în România la libertăți și drepturi fundamentale de care să se poată bucura fiecare cetățean. Numai că, în orice loc din țară, oamenii se plâng de abuzuri, nedreptăți, sărăcie și inerție. Acestea nu sunt neglijabile.

Va trebui recunoscut, prin forța lucrurilor, că originea lor rezidă în slăbirea democrației – mai exact, în faptul că partidele și instituțiile răspunzătoare de aplicarea Constituției au tolerat, în ultimii aproape douăzeci de ani, un autoritarism incult și obtuz, care a afectat performanțele. Nu numai că s-au irosit în timp resurse și oportunități considerabile, dar, recent, s-au atins noi culmi. Guvernarea nu a putut să dea reglementări viabile de stimulare a economiei și creștere a veniturilor. Niciodată amatorismul și disprețul pentru cetățeni nu au fost mai fățișe ca în ultimele săptămâni.

Așa stând lucrurile, o convingere și patru șiruri de fapte m-au făcut să duc mai departe reflecția pe întrebarea: ce-i de făcut azi în România?

Personal, mi-am întărit convingerea, ce rezultă dintr-o concepție axată pe comunicare, că abia inițiativa unor oameni pregătiți, devotați și solidari poate aduce asanarea. Aceștia sunt mulți – de la meseriașul și agricultorul productiv, la funcționarul, maistrul, inginerul, profesorul, medicul, fermierul, militarul, artistul, preotul eminent, cu reușite certe. Am argumentat că abia respectând cetățeanul din fiecare s-a făcut relansarea societăților pe care le admirăm și că, în crizele României actuale, dacă vrem soluții, este urgent să se revină la statul de drept democratic și să se instituie, pe locul democrației viciate și mute de acum, o democrație deliberativă.

Este timpul să se discute fără rețineri dificultățile. Se observă ușor, însă, că neîncrederea în legile, instituțiile și reprezentanții de azi sporește zi de zi. Mulți concetățeni sunt resemnați, destui se gândesc să emigreze. Dezbaterea publică, singură luată, nu mai ajunge. Este nevoie și de proiecte viabile.

M-au făcut să duc mai departe reflecția diagnozele date situației de cei mai buni istorici și economiști ai țării, care au consemnat că România ultimelor decenii a înregistrat cea mai gravă prăbușire din istoria ei în timp scurt și că jaful depășește epoca fanariotă. Privatizarea a fost înțeleasă ca devalizare, democrația a fost ruptă de răspundere, la decizii au urcat mulți nepregătiți, politica externă s-a convertit în excursii pline de ridicol. România înregistrează creștere de PIB, dar 38% dintre cetățeni sunt la marginea sărăciei. Se trăiește pe datorie, îndatorarea externă, azi de peste 161 miliarde euro, devenind record. În schimb, abuzul de funcții în stat, privilegiile și lipsa de răspundere nu au seamăn pe continent.

Desigur, țara și-a dat, la rândul ei, o constituție democratică, este în alianțe solide, oamenii sunt liberi și se bucură de ceea ce au. Numai că acestea s-au atins cu decenii în urmă, de cu totul alții decât cei care se bat astăzi cu ele în piept. O societate a libertăților și drepturilor, cu valori ferme și democrație curată, care valorifică opinia cetățenilor, cum s-a cerut din 1918 încoace, rămâne, în orice caz, soluția și pentru România.

M-a făcut să duc mai departe reflecția asupra a ceea ce este de făcut discordanța dintre nevoile României și ceea ce propun cei care vor să o conducă din 2024. Niciun candidat, dintre cei în avanscenă, nu are cum scoate țara din situația actuală – nici prin capacitate, nici prin realizări în interes public, nici prin ceea ce propune. Niciunul nu a fost, profesional vorbind, în fruntea generației sale. Niciunul nu a elaborat singur un program. Niciunul nu s-a construit pe sine. Nici unul nu a exprimat alte opinii decât ale șefilor săi.

Acestea se răsfrâng și în ceea ce propun acei candidați. Se vor aplicări ale digitalizării și geneticii, ignorând faptul că tehnologiile, absolut indispensabile, firește, nu dau rezultate fără normalizare instituțională. Se vrea luptă cu corupția, care este, desigur, lățită, dar lupta dusă a lovit, prin incompetență, întreprinzătorii din țară și a sporit corupția. România a ajuns controlată, ascultată, încătușată, cum spun justificat unii parlamentari, încât cu democrați de mucava creați prin birouri oculte nu se iese la liman. Nu se pricepe că înarmarea nu este ideal de societate, ci măsură impusă de circumstanțe. Țara are nevoie de reforme serios concepute, dar ele sunt confundate cu schimbări mărunte.

Pentru cine vrea să rămână lucid, este evident că sunt candidați preocupați mai curând să satisfacă sponsori. Aceasta tocmai când în alte societăți se asumă că democratizarea este rezolvarea, iar democrație fără meritocrație nu dă rezultate. La urma urmelor, este de pus întrebarea: după două decenii irosite cu alegerea „răului mai mic”, care a dus la prăbușirea ce se vede cu ochiul liber, nu ar fi cazul ca România să treacă la criteriul valorii și capacității persoanelor? Nu ar fi cazul valorificării, în locul simplilor activiști rezultați din jocul împrejurărilor, a numeroșilor cetățeni, din locuri variate ale țării, care au dovedit valoare profesională, capacitate de a crea și transforma în bine unități și instituții?

Nu ar fi și cazul schimbării de optică? Observând, bunăoară, că necontenitele obiecții fără legătură cu valoarea oamenilor face servicii doar imposturii, nicidecum unei țări! Că neîncetata înlocuire a ceea ce este în discuție cu pretexte de orice fel împiedică rezolvările! Că punerea în mișcare a delațiunii duce îndărăt! Ca fapt, în România, actuala putere a rezultat din votul unei treimi din electorat, în vreme ce foarte mulți oameni dintre cei mai calificați sunt trimiși să privească spectacolul involuției și neputinței. Nu ar fi cazul activării lor în interes public – ca și al activării covârșitoarei, dar ignoratei majorități de fapt?
M-a făcut să duc mai departe reflecția o scrisoare a domnului Octavian Știreanu, care a adus, cu argumente, chestiunile la miez. Primul este acela că „nu putem evita întrebarea: /…/ , la care ar trebui să răspundem înainte de a fi pusă> ”. Al doilea argument: „ar trebui prezentat foarte concret un program clar de legi și hg sectoriale menite să aducă vaporul răblăgit și în derivă al țării noastre pe cursul de apă al suveranitățiii, patriotismului, civismului, meritocrației”. Poate fi punct de plecare acel Program prezidențial publicat de ziarul „Cotidianul” (7 februarie 2023), care „ar deschide ferestrele pentru ca țara să respire și care izbește până și în redutele cele mai habarniste, conservatoare și jemanfișiste care colcăie prin politica românească”. Al treilea argument pornește de la întrebarea „Ce vrem de la platforma : …vrem să devină o mișcare politică cu tot ceea ce presupune aceasta – program, oameni, obiective ș.a.? Sau vrem să nu fie nimic din toate acestea sau câte puțin din fiecare, lăsând timpul să treacă pe lângă noi?”.

Din capul locului, programul din 7 februarie 2023 a consemnat premisele scoaterii României din situația gravă de azi. Programul fiind oricând accesibil, amintesc doar câteva puncte, pe care cine candidează se cuvine să le satisfacă: Anume, „Să reafirme supremația Constituției ca lege fondatoare a statalității României”; „Să se poziționeze public pentru întărirea și protejarea autorității Parlamentului ca reprezentant al puterii suverane a poporului (la Art. 61)”; „Să solicite public, în Strategia de apărare națională, eliminarea din diferite legi a prevederilor care pot aduce atingere libertăților cetățenești”; „Să precizeze în programul electoral ce intenții, inițiative, proiecte ori acțiuni de politică externă are în vedere spre a le promova în numele României. Apartenența României la UE și la Alianța Nord-Atlantică sunt în afara oricărei discuții. Dar politica externă a unei țări … nu se poate rezuma la reafirmarea la nesfârșit a acestor opțiuni pe care nu le contestă nimeni. A fi european nu înseamnă a epata birocrația europeană. A fi european înseamnă a fi creativ în politicile comunitare și a pretinde respectul tratatelor fondatoare de către toate părțile semnatare”; „Să restabilească prioritatea reglementărilor naționale în raport cu cele internaționale, conform Constituției în vigoare”; „Să pledeze pentru readucerea CSAT în legalitatea constituțională. Să readucă serviciile secrete în matca constituțională”; „Să denunțe existența Statului paralel”; „Să solicite instituirea prin lege a obligației asociațiilor profesionale de magistrați, judecători, procurori, avocați, ca și a celor de jurnaliști, de a introduce în dosarul propriilor membri o declarație pe proprie răspundere privind (ne)apartenența ori (ne)colaborarea respectivului membru cu serviciile secrete”; „Să militeze pentru consolidarea și promovarea capitalului autohton și a produselor economiei românești în toate prezențele sale publice și în întâlnirile de peste hotare”.

Pe cât știm astăzi, nici un candidat nu a atins angajamente consemnate în Programul prezidențial! Or, la drept vorbind, cine ocolește aceste angajamente nu vrea să înfrunte efectiv situația de azi a României. Un cetățean responsabil și le asumă explicit.
Desigur, aceste angajamente cer diferite acțiuni. De pildă, articolele Constituției cer corecta interpretare, articolele privind protejarea libertăților cetățenești cer corecturi ale legislației, iar prevederi obligative vor trebui elaborate privind multe domenii.

Nicio țară nu s-a lansat fără angajarea minților și brațelor ei. Soluțiile sunt acasă, chiar și când înveți de la alții. „Asumarea de sine” este cheia pentru cetățeni și națiuni, iar ea înseamnă din capul locului folosirea suveranității naționale. Aceasta are nevoie de elaborări juridice, economice, de politică făcute de oameni calificați, cu competență, care cunosc țara și configurațiile ce se pregătesc în lume. Chiar dacă mai pot induce în eroare, nici „suveranismul de complezență electorală” și nici „suveranismul folcloric” nu au cum să rezolve problemele României actuale.

Ca prim pas, în România sunt de făcut democratizarea mai departe și unificarea democrației cu meritocrația. Apoi, este de asigurat controlul aleșilor de către cetățeni după actul alegerii. În jurul aleșilor, în multe locuri, s-au recreat de fapt feude. România – am spus-o și în guvernele din care am făcut parte – plătește costuri grele pentru acestea și are nevoie de „reconstrucție”. Orice altceva este prea puțin.

Cum am mai spus și altădată, ar fi de început cu legea abordării bunurilor naționale, care să pună capăt jafului și să asigure controlul asupra resurselor proprii în condițiile democrației. Aceasta nu este nici etatizare, nici socializare a proprietății, nici izolare internațională, ci ceva ce se practică în democrațiile avansate.

Ar fi de continuat cu legea interesului public. Prea multe legi dintre cele existente favorizează încălecarea interesului public de către interesele unora sau ale unor grupuri care se dau drept public.

Este de înaintat cu legea meritocrației și a concursurilor curate, în care să conteze pregătirea și meritul. Cetățenia democratică, interesul public și meritocrația nu merg decât mână în mână.

Ar fi de mers mai departe cu legea valorificării capacității investiționale a diasporei. Despărțirea de țara de origine nu poate fi funcțională de nici o parte fără a crea cadrul de rentabilizare de investiții.
Ar fi de încheiat primul pachet cu legea valorificării în interesul propriu a calităților României de parte a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice, a parteneriatelor. În plus, este indispensabilă clarificarea asupra realităților de azi, căci pierd cei care ignoră schimbarea lumii.

Plecând de aici, vor putea fi reactualizate sau adoptate legi care să lărgească libertățile și drepturile fiecărui cetățean. Fără o asemenea lărgire, o țară nu mai ajunge la competitivitate.

Domenii prioritare nu pot fi decât multe astăzi. Pentru că, în unele dintre acestea, nici nu s-au dus la capăt reforme sănătoase. De pildă, întreprinzătorul, în loc să fie sprijinit, este împiedicat în felurite chipuri, încât producerea în țară este grav deficitară. Or, comerțul și redistribuirea nu compensează precaritatea producerii. Totodată, este excesivă instabilitatea legislativă, iar haosul administrativ este alarmant.

În alte domenii, s-au distrus reformele care au adus România la nivelul țărilor avansate din regiune. De exemplu, Reforma educației făcută în anii 1997-2000, care a închis primul capitol în negocierile proeuropene și proatlantice ale României, a fost amputată de diletantism și politizare. Distrugerea de piese ale Reformei are deja efecte dramatice: abandonul școlar cel mai mare din Europa, analfabetismul funcțional cel mai ridicat, cea mai mică lectură pe cap de locuitor, în general o scădere a profesionalismului din societate. Dacă Polonia, Ungaria, Cehia, Slovenia, Croația și alte țări au profitat de Reforma analoagă, la noi ea a fost amputată, consecințele fiind pierderi și regresul evident.

S-a încetinit mult schimbarea cercetării științifice și a culturii. Acestea au cedat convenționalismului și impresiei greșite că lumea zilelor noastre se lasă captată doar prin schimbarea de cuvinte, fără a mai lua în seamă faptul că intervin deja schimbări majore în cunoaștere și în lume.

M-a făcut să duc mai departe reflecția asupra întrebării ce-i de făcut în România situația internațională din zilele noastre. Plec, în orice caz, de la expertiza celor mai importanți specialiști americani că războiul din Ucraina nu decide sensul istoriei – cum mai cred unii naivi și, ca totdeauna, interesații. Sensul istoriei îl decid mai curând criza climatico-sanitară, revoluționarea tehnologiilor și ascensiunea Chinei.

Iau în seamă expertiza specialiștilor din țări vecine, potrivit căreia țările mijlocii care nu-și asumă interesele proprii riscă să devină irelevante pe fondul redivizării lumii. Iau în seamă analiza multor proeuropeni că în Uniunea Europeană este nevoie, desigur, de unitate de acțiune. Dar aceasta nu dă rezultate dacă este, așa cum se încearcă, în pofida suveranității naționale prevăzute de tratatele de bază.

Duc mai departe și analiza mea, care arată că, pe de o parte, în lume s-a intrat în noi societăți. S-a intrat în societăți clădite pe libertăți și drepturi democratice, cu noi complementări ale intereselor publice și private și ale rolurilor cetățenilor și statelor. Și că, pe de altă parte, trebuie ieșit din situația pe care o moștenim după Al Doilea Război Mondial și după „războiul rece”, prin încheierea de tratate într-o situație diferită de cea a celor două războaie.
Opinia mea este aceea că lumii pe care am schițat-o i se poate face față de către o țară ca România doar printr-o politică externă inovativă, de participare cu idei și argumente la noua arhitectură de securitate europeană și globală. La care, știm bine, în alte țări se lucrează deja.

Închei intervenția spunând că se poate oricând oferi un program concret pe domenii. Chestiunea este punerea lui în aplicare.
Din nefericire, în continuare se improvizează reglementări peste noapte, votul pe ele este dat fără examinare, în mecanica majorităților formale, și fără scrupule. De aceea, unii oaspeți întreabă pe drept: „la voi cum se numesc demnitarii statului?”. Tot mai mulți deja întreabă: „la voi ce se înțelege prin lege?”.

În orice caz, de vraiștea din statul actual nimeni nu răspunde. Destui profesioniști veritabili, care și-au făcut datoria, își dau seama că – în energetică, educație, diplomație etc. – în urma lor vine un dezastru.

Cum știm, partidele sunt indispensabile unei democrații. La noi, acestea s-au rupt însă de cetățeni, devenind o materie formatabilă de servicii secrete. Nici dezvoltarea, nici investițiile, nici modernizarea, nici veniturile, salariile și pensiile nu sunt de fapt asigurate. În schimb, cetățenii sunt constrânși la pasivitate, iar crizele se adâncesc.De aceea, urgența României este ieșirea din sterilele politici disciplinate de obsesii de parvenire, spre vocea liber exprimată a cetățenilor – temelia societății democratice și europene. (Cuvânt la reuniunea „România – prezent și viitor”, Miercurea Ciuc, 27 noiembrie 2023)

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 13
Andrei Marga 579 Articole
Author

86 de Comentarii

 1. Concepție clară, lămuritoare. Nu va putea fi ocolit fără pagubă ceea ce spune. O discuție exactă ar fi foarte utilă, căci punerea în mișcare a minților și voințelor este cheia ieșirii din neajunsuri.

 2. …în ultimii 20 de ani , în ultimele doua decenii …Sa înțeleg ca Ilici era un mare roman ?

 3. Eliberarea de sub stapanirea si asuprirea alogenilor paraziti!
  ASTA E DE FACUT !
  Daca nu constientizam aceasta realitate ca santem ocupati, ca toate institutiile importante, de forta ale statului sant ocupate de alogeni paraziti ca lupii imbracati in blana de oaie, prin minciuna, viclenie si „valori” occidentale iudeomasonice NU NE VOM RIDICA din genunchi !!!

  TREZEŞTE-TE ! Ridică-te împotriva alogenilor paraziţi iudeomasoni care ne-au ocupat, ne jefuiesc şi ne gonesc din țara noastră aducând în loc arabi, negri, asiatici, distrug copii, viitorul ţării, prin lgbt, desfrâu, droguri! Nu le mai da putere prin minciuna cardului bancar, „banul” digital ! Aruncă-l la gunoi, foloseşte numai banii numerar şi cere urgent revenirea la moneda fizică din aur ! Trezeşte-te ! Ridică-te!

 4. Vorbe, nicio sansa. Plagiatorii analfabetii functionali, politrucii nu vor reforme reale ci doar mimate. In tara au ramas bugetarii, prostii si pensionarii. Migratia va continua iar coruotia si traficul de influenta la fel. Sunt in gena natiunii.

 5. Astazi in Romania nu mai este nimic de facut in afara de doua lucruri:o interventie din afara (dar nu i scop de jaf,asa cum e cea americana),sau revolutia.Nu mai departe,aseara,prim-ministru tigan a declarat ca „suveranismul e o tema falsa”,ca mizeaza pe „patriotismul enonomic”.De asemenea a declarat ca a mincat „cartofi cu brinza” si „oua ochiuri” si n-a avut nici o problema (la stomac?,la cap?…..).Cu asemenea exemplare cu asemenea „viziuni filosofice” ruinarea e asigurata.

 6. „Închei intervenția spunând că se poate oricând oferi un program concret pe domenii. Chestiunea este punerea lui în aplicare.”
  Ca orice postac am comentariu de facut si de raspuns indarat.
  Nu este punerea in aplicare care conteaza, ci nivelul de practicalitate al planului. Toti avem design-uri fel de fel in minte, dar care dintre acestea intruneste conditiile de eficienta si de minim de resurse necesitate? E ca primul ajutor in caz de urgenta.
  De ce sa nu se traga alarma si sa se declare ca e o stare de urgenta? Este o urgenta si e nevoie de de toate. Cu ce incepi?

  „Din nefericire, în continuare se improvizează reglementări peste noapte”
  Aici e si problema! Inflamatia publica patrunde prin partide, in speta un anumit partid, pana sus de tot si toti actioneaza ca o masa unitara, aparand lipsiti de individualitate sau o judecata sanatoasa.
  Deciziile gresite luate de sus afecteaza pe cei de jos, multi, lipsiti si nelinistiti. Una, doua decizii gresite daca se iau si sunt deja de ajuns lovituri ideologice date nu opozitiei, ci viitorului tarii caci din momentul prezentului iese acesta.

 7. totul vine din lipsa de educatie, din neclaritatea „legilor” care sunt facute de indivizi fara viziune si fara scoala, care, cu ajutorul unor mituiti politic (-ce-ree) consfintesc ca si constitutionale, mizeriile „legislative”. LEGEA TREBUIE SA FIE CLARA, ASTFEL INCAT ORICE CETATEAN SA O INTELEAGA! ori, avem in functii si aici vine tavalugul peste toate institutiile statului, inclusiv peste firmele parazitare ale securistilor, mici si capusare ale utilitatilor publice, militie, armata, o gramada de „organe” parazitare pe capul cetateanului CARE NU CUNOSC LEGEA, DAR O INTERPRETEAZA PENTRU CA LI SE DA VOIE. astfel orice cetatean care stie legea si o arata acestor paraziti este trimis in instanta, stiindu-se ca omul nu are bani si posibilitatea sa o faca! ca justitia este ferecata si corupta acum, exact pentru a nu-ti face dreptate! uitati-va in plan-de-mita! uitati-va cum s-a desfiintat in instanta de catre Aurelian Popa starea de laerta! asta ar trebui sa aiba consecinte juridice! inclusiv asupra datoriilor facute in numele nostru si impotriva noastra. o stare de nulitate, anuleaza TOATE ACTELE SUBSECVENTE! CE SE INTAMPLA? NIO-MI-C. CONSTITUTIA SI PRINCIPIILE DE DREPT NU SUNT RESPECTATE! LA ASTA A CONDUS PENSIONAREA I MASA A ADEVARATILOR PROFESIONISTI DUPA 1989. LA ELIMINAREA GANDIRII SI DISTRUGEREA INVATAMANTULUI! O NATIE SLABA, FARA GANDIRE, EDUCATA CU „FRICA DE CURENT” si montata la mkiltra te-ve!

 8. @Conul:
  „patriotismul enonomic”
  Asa ii spune acum daca te uiti la eficienta pacatelor pe care le comite? Spune-i ca editat!
  „a mincat „cartofi cu brinza” si „oua ochiuri””
  Pe care le-a ars de nu le vor nici cainii. Sa iasa din bucatarie! Comunistii nu stiu nici sa gateasca de cat de sedintomani sunt.

 9. Ce-i de făcut azi în România?:)) Stie perfect Mircea Geoana care a taiat maioneza suveranistilor si a furat startul

 10. Cotidianul / Liliana Vornicu: **Judecătoarea Dana Gîrbovan, președintele Curții de Apel Cluj, ne îndeamnă de 1 Decembrie să reflectăm mai mult la Constituție și la valoarea supremă pe care o are într-un stat. A pune în discuție supremația ei e semn că trebuie să ne întoarcem la trecut, ca să vedem ce am moștenit, ca să înțelegem și prețuim această moștenire. Dacă nu îi înțelegem valoarea nu înțelegem nici jertfa, nici lupta și nici aspirațiile. ”Unirea a fost precedată, iar apoi mereu însoțită de necesitatea adoptării unei Constituții”, spune Dana Gîrbovan.
  https://www.cotidianul.ro/721203-2/

 11. si uitati-va pe strada ce „firme” au ramas: pacanele, farmacii, case de schimb nalutar si amanet. librarii ? NU MAI EXISTA. sunt oarecum „vizitate” de parinti la inceput de an scolar si cam atat. ah da, si parazitii pentru care se fac legi cu dedicatie: VULCANIZARILE. In nici o TARA NU EXISTA ABERATIA SCHIMBARII CAUCIUCURILOR! asta este un tavalug si un „abonament” LA BUZUNARUL OMULUI DE RAND. SI HIPNOTIZATUL ACCEPTA! ATAT TIMP CAT IN CAZUL UNEI SITUATII SAU AL UUI ACCIDENT NIMENI NU POATE RASPUNDE CU EXCEPTIA GAPTUITORULUI, NU POATE FI OBLIGATORIU NICI UN „MIJLOC” DE SIGURANTA, CARE SA SUBSTITUIE RASPUNDEREA FAPTUITORULUI! ATAT TIMP CAT RASPUNDEREA PENALA SI CIVILA ESTE A FAPTUITORULUI, NU AI VOIE SA IMPUI „ABONAMENTE” LA BUZUNARUL CETATEANULUI, PRICEPI? acestea sunt niste smecherii securice de tipul: ca „ordine” sa mai inventam, ca astia sunt speriati de bombe si accepta orice, sa scoatem si noi niste bani de la prosti! NU MAI ACCEPTATI, MAH, ABONAMENTELE LA BUZUNARUL VOSTRU! NIMIC NU ESTE OBLIGATORIU CU EXCEPTIA CONSTITUTIEI, CARE TREBUIE RESPECTATA IN PRIMUL RAND DE PARAZITII SI CRIMINALII SI MAFIA LOR ORGANIZATA IN TOT SI IN TOATE: DE LA REPARTITOARE, DETECTOARE DE GAZ (ABONAMENT INUTIL LA BUZUNARUL OMULUI, CARE NU CUNOASTTE ORDINUL ANRE, FACUT CU DEDICATIE PENTRU FIRMELE SECURICE DE „CONTROL”), SCHIMBARI CAUCIUCURI, „ASIGURARI” – CE ROL AU EXACT, ATAT TIMP CAT NU PLATESC NIMIC? CE ROL AU ATAT TIMP CAT RASPUNDEREA ESTE PER-SOOO-NAAA-LAAA BHAI! NU RASPUNDE NIMENI IN LOCUL TAU, OMULE. ASTIA VOR BANI SI JECMANEALA PE PROSTIA VOASTRA CARE NU VA CUNOASTETI DREPTURILE BHAI!

 12. Omu are mult timp și scrie un cârnaț de text. A spus unu aici, intervenție din afara sau revoluție…sau și una și alta.
  Votez Aur!

 13. 38% dintre cetățeni sunt la marginea sărăciei. )))))))poate pe vremea lui Iliescu, banca mondiala il contrazice ,astazi doar 20% cifra in scadere ; daca si Luxembourg are 17 %ce sa mai zicem List of sovereign states by percentage of population living in poverty

 14. Intr-o campanie electorala trecuta un mare partid se lauda cu Mandri ca suntem romani, voteaza cu noi, Romania granarul Europei un mare blahabla cu fotografii generoce cumparate de Shutterstock, facute prin pe campurile aparent din Belarus.

  Situtia nu e de pe-acum, n-a inceput este de ani zile. Habarnismul si impasibitatra nu au inceput cu mandatele si guvernele lui Iohannis. Erau inradacinate si Iohannis cu Orban, Citu si Ciolacu doar a profitat de ce deja exista.
  Cresterea si stabilitatea din timpul guvernelor precedente nu s-a datorat guvernarilor, au prin o situatie favorabila pe plan internationala. Toata lumea crestea, crestea si Romania. Cresterea Nu a fost in baza a cine stie ce masuri active „destepte” luate de un partid. S-a intamplat ca n-au avut „ghinion” ca pe ultimul mandat prezidential. Din ghinion in ghinion pana datoria externa a explodat si nivelul de trai implodat. Sau e pe aproape.

 15. Privesc spectacolul, ca să văd reacțiile la o analiză curajoasă și profundă, Ce-i de făcut?. Poate fi test al voinței sau nevoinței, existenței capului sau necapului.Este hîrtie de turnesol ce arată cine duce în jos această țară, cu suficiență. Gigione vrea revoluție, cu aur. Fie, nene, numai revoluție să fie. Gmbplay crede că-i superior în ceva lui Ilici – nu se știe care, căci sunt mulți Ilici, toți peste el, care mai trebuie trecut de clasa a patra. Margelatu ca de obicei, colportor de vorbe goale. Să-i dea Geoană ce-și dorește din startul furat de la suveraniști de care vorbește. Concluzia: pierdere de vreme cu suficiența.

 16. Socoteala-i mult mai simplă.Pletora înveșniciților la rotația cadrelor e formată din bișnițarii PCR&nemoșagul+clămpăi tari in clanță, cu priviri piezișe când e vb despre răspundere și competență, noul trenx în materie de „management” directori de stat degeaba”cu idei” care”obosesc” „organizând” la nesfârsit, ca-n bancul cu bordelul lui Brejnev.Nu numai ei sunt Fanarul ci și generația călcaților pe cap care ciripesc si acum cu grijă să nu fie auziți și”sunt multumiți” pentru că”să nu fie mai rău”, se „adaptează si ei cum pot”, dar „o duc binisor” pentru că copiii lor sunt”bine” , invariabil plecați in occident și, cu ajutorul lor, „se descurcă” că”ce poți să faci” că „așa e situația”.Culmea învârtelii la firul ierbii e „să fii aranjat”adică”polițist” iar dorinta lor cea mai mare este să vadă mașina nouă a vecinului, bușită în parcare.Mașina cumparata pe datorie de vecinul care vrea să citească invidia vecinilor de palier care, dintr-o dată, după 20 de ani, nu-i mai salută și se uită chiorâș la el.Mediul privat? Coada la finanțe, la închis de firme, vorbește de la sine.Domnule Andrei, La Mulți Ani de ziua numelui și mulțumesc pentru gândul bun și diorama unei patrii ipotetice dar…

 17. De ce o fi simțit Dl. Marga „nevoia” de a-şi publica „luarea de cuvânt” de la Miercurea Ciuc când putea face un rezumat cu trei-patru idei, mi-e greu să înțeleg. Ne-a spus de atâtea ori ce este de făcut încât mă îndoiesc că mai ține minte tot ce a spus. „Lucrurile nu sunt greu de făcut, greu e să ajungi în situația de a le face,” spunea cineva cândva. Dl. Marga a fost odată în situația de a le face, încearcă acum să ajungă din nou în acea situație, se străduieşte, scrie, ține cuvântări, etc. dar totuşi nu poate. Simte, îşi dă seama de asta şi înțelege că nu poate mai mult dar refuză să recunoască ascunzându-şi neputințele în spatele unor vorbe şi idei sofisticate. Aici există însă o diferență între domnia-sa şi cei pe care îi critică „constructiv”, jicnindu-i aproape permanent. Cu o astfel de tactică nu face decât să adâncească şi mai mult prăpastia propriei neputințe, deschizând şi altora calea de a pica în ea şi în mod paradoxal, nu pare a înțelege asta. Atunci când confunzi sinele unui om cu numele lui, vrând-nevrând ajungi să confunzi şi faptele cu vorbele lui fără să înțelegi unde se află diferența. (Greu cu filozofia.) Dacă Dl. Marga vrea fapte pe măsura vorbelor sau scrierilor sale, atunci nu are decât să treacă la fapte şi să lase vorbele pe seama altora, chiar a criticilor săi, oricine ar fi şi oricum s-ar numi ei dar dacă nu poate face acest lucru, cum ar putea face ceea ce spune cu atâta patimă şi convingere că „este de făcut”!? Şi apropo de convingeri: Cineva a spus că „ceea ce sunt convingerile pentru oameni, sunt cărările pentru vite; cu cât merg mai des pe ele, cu atât par mai drepte” (şi de neînlocuit). Eu sper că nu este adevărat dar, presupunând că ar fi, oare cum ar putea să sune… „convingerea mea”!?

 18. Simplu bre.. Vorbă lungă e sărăcia omului.. Să vrei să fii român în ziua de azi, și să fii mândru de asta, apoi trebuie să fi prostu pământului..Clar bre..

 19. senzatia e ca fiecare ,prof dr.,reformator,lider politic incearca sa ne prosteasca mai ales in anul 2024 anul inghesuielii alegerilor
  Viva Milei!

 20. Domnu Marga,soluția nu vine de la politica,societate civila, cultură Mass Media,lumea economică etc.toate dominate si infectate de elemente sionistomasonice,care fac parte din ,,elita,,vip parazitara si de care sant gestionate.Solutia vine din suferinta oamenilor de rand,care traiesc pe aceste meleaguri si care suporta si indura toate nedreptatile si ea nu poate fi decat CEA JUSTA di dreapta.Cand v.a fi nimeni nu stie pentru Ca rabdarea romanilor numai Dumnezeu o stie.Dumneavoastra ce vreti, sa vina Simion un alt halogen si altii teleghidati Ca si El si sa ne aduca ce?Vorbe satisfacatoare ,niste dictatura chineza,marxist/DIGITALA.Tineti.o pentru voi ROMANII SANT LIBERI NU.I MAI INTETESEAZA POLITICA VETI VEDEA LA VOT CATA LEGITIMITATE AVETI.

 21. Achizitia de vaccinuri《 ♧jaf programat》 realizata de surlele si trambitele cu Fara penali in functii publice, cei mai penali ministri ai presedintelui cel mai albit de procurori.

  Anticoruptii s-au dovedit cei mai mari hoti si corupti.
  Asa zisele „reforme”, Romania normala, educata, lucrului bine facut, tunuri si tepe bine date votacilor anticoruptie.
  Plandemia doar o alta ocazie de furt pentru care putini vor raspunde penal cu adevarat. Majoritatea va ramane cu furturile.

 22. &Conu .Corect se spune patrioturism enogastronomic(vin vechi,mancare buna,fete frumoase,gratis)😁

 23. pro-Europenii cei mai mari hoti in frunte cu sefa gastii de la Brucsel.

 24. Marga este deja haurisificat. Cuvantarea lui in presa cat si in aer liber este lipsita de sens. Toase margarina,ai fost la butoane,atunci trebuia sa arati ceva.Nu dupa si nu cu vorbe. Hai bre lasa-ne ca nu mai tin discursurile sforaitoare. Si catre cine ma rog te adresezi,dacilor liberi?

 25. Conspiratia pensionarilor de peste 75 de ani promite sa faca de acum in colo tot ce n-a facut pana acum. Noi succesuri, noi, nu voi !

 26. Poti rade de pe acum de puscariasii USR Vlad Voiculescu si Ioana Mihaila condusi de primpuscariasul lor Vasilica Citu.

 27. Bună echipă de dublu la campionatul de prostie, Escu și Râd de proști. Ambii, dacă n-o fi unu, cred că se poate vorbi cuiva fără cuvinte, căci cuvintele, vezi Doamne, îi obosesc. La un articol impecabil, pe subiect de viață, cu date răscolitoare, nu au ce zice decât că nu-i destul de jos, pe mintea lor. Într-adevăr, nu e. Cum scrie cineva mai sus, nivelul lor sunt Voiculescu, Mihăilă. Cu Escu, Râd de proști are acum de cine râde. Sperăm că e și invers.

 28. Gîndul ce-l am citindu-i pe unii, aflați limpede din afara subiectului, în postări aiurea, este simplu. Cînd nu ai nimic de zis la un subiect de importanță pentru oricine se stă ca vițelul în fața vitrinei cu lucruri alese. Dar te poți lega de nr. la pantofii oamenilor, mărimea pașilor, vîrsta, mersul înclinat sau orice fără importanță. Cam asta a rămas din tînărul Emil Cioran la noii hitleruți, care nici măcar umorul trist al acestuia nu-l mai nimeresc. Epigonism ieftin cînd casa arde. Noroc că mai sunt oameni responsabili, care arată ce ar fi de făcut. Foarte necesar și oportun articolul Ce-i de făcut în România de azi!

 29. Mare atenție bre.. UE acu, după doi anui de ”rezbel” din ukraina și minciuni cu grîul ukran pentru flămînzii africani, a scos o circulară in care atrage atenția statelor europene asupra toxicității produselor dâprovenind din ukraina. Acu după ce romîni folosesc aproape in exclusivitate produs eprovenind din ukraina, pînă și ouă sai miere.. TOATE SUNT TOXICE , nu corespund standardelor europene..mă intreb de ceva miniștrii patrioți n-ar fi cazul să nu mai doarmă in chipiul și cizmele statului..

 30. Cea mai mare si tare teeapa mai mare si mai tare ca toate tepele cu care si-au intepat vaccinisti in plandemie, a fost trasa de tzeparul neamului i-a convins pe tefelisti sa-l voteze sa-i scape de PeeSeeDee. Plactute suedeze, recuzita #rezistaca, regie si montaj servicii&NGOuri, ocupama cladirea guvernul. Ce-a mai ras ciolannis dă proosti. Tzeapa totala. Meritul lui Iohannis de Oscar.

 31. „Noroc că mai sunt oameni responsabili, care arată ce ar fi de făcut”

  Unde e de facut, la oala sau in punga prinsa de pulpa piciorului ? Pana si recrutorul care sa-i citeasca informarile olografe a murit. Inganfatul asta se crede singurul detinator al adevarului. Adevarul i-a fost aratat in 2012, definitiv si irevocabil, l-a vazut toata Romania.

 32. dl Marga e un tip prea destept,prea bine pregatit (prea ca la tara:))pentru Romania
  Ca ministrul Educației Naționale a rezistat 3 ani,dupa el a venit ‘distrugatoarea’Androneaska
  ca ministru la MAE a rezistat 3 luni ,fiind dat afara de Basescu si Ponta
  Andrei Marga este autorul a numeroase cărți având ca subiect istoria filosofiei moderne și contemporane, filosofia politică și filosofia religiei.
  nu este o taina ca in iulie-august 2023 foştii rectori ai UBB Cluj, Ioan Aurel Pop şi Andrei Marga,erau în preferinţele AUR pentru alegerile prezidenţiale
  numai ca ‘politica este arta posibilului’cum spunea Otto von Bismarck
  In Romania nu poti sa faci din kkt, bici si sa si plezneasca, reforma la romani inseamna ‘la vremuri noi,tot noi’stiti cine

 33. Motto:
  „Un popor care votează corupți, impostori, hoți și trădători, nu este victimă, este complice.”
  (George Orwell)
  a 34 de ani de la revolutie si de la căderea comunismului, România este un stat nereformat, cu un sistem politico-administrativ excesiv centralizat. Aceasta este principala cauză a prelungirii stării de tranzitie de la socialism la capitalism, cu consecinte dezastroase pentru tară, in plan politic, economic, social si cultural. Noi încă ne conducem după legi comuniste din 1968, adică centralism democratic-socialist, în plin capitalism democratic-european. Ori acest centralism este o frână a dezvoltării economice.
  De aceea, pentru a face progrese evidente, România are nevoie urgentă de 3 tipuri de reforme:
  -reforma constitutională si consolidarea statului de drept;
  -reforma administrativ-teritorială care să permită descentralizarea si autonomia locală;
  -reforma morală, prin educatie care să promoveze meritocratia in functii publice.
  Pentru asta e nevoie de curaj politic şi de oameni cu pregătire solidă si nu de figuranti, precum cei care au condus România in ultimii 30 de ani .
  O bună ocazie pentru reforme ar fi fost chiar in ciclul electoral actual din perioada 2020-2024, fără nici un fel de alegeri . Din păcate oportunitatea aceasta a fost irosită, chiar dacă a fost invocată pandemia de COVID-19.
  In prezent există depus la senat un proiect de LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968, republicată, privind organizarea administrativă a teritoriului României: (https://www.senat.ro/legis/PDF/2023/23b278AD.PDF?nocache=true)
  Vezi si: https://www.cdep.ro/proiecte/2023/400/30/3/pl197.pdf

 34. Ce este de făcut nu este greu de spus. O dovedește domnul profesor. Ce nu ne spune însă dansul este cine o va face în .Romania de azi. Odată cu cei peste cinci milioane au plecat oameni de acțiune capabili să facă schimbări. Și au plecat tocmai pentru ca nu au fost lăsați să faca ceva. Își mai amintește cineva cum au venit minerii chemați de Iliescu să “ disciplinizeze “ piața universității? Acum punem întrebarea ce e de făcut? Domnul profesor a fost în funcții unde ar fi putut face ceva. Dar a renunțat, ca și domnul președinte pentru ca nu a fost lăsat. Crede dansul ca cei care nu l-au lăsat pe dansul să facă ceva atunci vor lasa pe cineva să o facă acum? Cred ca și în viitor vor fi chemați să facă ceva cei capabili să facă ce se hotărăște la UE care și ea face ce i se spune. Probabil ca acest articol va fi tot așa de valabil și peste ani si ani și…..

 35. Cînd ar trebui discutat un articol extrem de actual, vin minciunile despre persoane, iar unde încep aceste minciuni, este sigur că este Tomlin psihopatul. Ce spune el sunt încropeli ale coldeabăsismului, care l-a produs pe ins. Nu există nimic din acele aiureli – s-a spus de n-ori. Toate rezoluțiile, chiar ale instituțiilor pe care le îmbrățișează psihopatul, au recunoscut aiureala creată. Creată și cu acest ins, căci să furi corespondența unui om și apoi să i-o falsifici este treaba lui. Oricum, trebuie să fii tare dus cu pluta să repeți falsuri. Pesemne că și azi coldeabăsismul are ceva de ascuns și atacă oamenii care discută fără menajamente situația în care a fost adusă România. Trebuie să fii tare primitiv să nu fii în stare să discuți o idee, un pasaj, un articol, dar să o iei de fiecare dată pe arătura delațiunii.

 36. „se stă ca vițelul în fața vitrinei cu lucruri alese”
  Nu haliti vitelul!
  Fara de vitel, nu exista nici vitrina. 😁
  Si apoi daca traiesc doar in capul meu, sunt o inchipuita, cu ce m-ar ajuta existenta vitrinei daca eu o tin tot pe a mea?

 37. @rad Ce legatura are asta cu Marga ? Esti setat pe a fi anti ceva ?:)))) Am ras copios . O fi de la fasolea de ieri.Fasolea patriotica cu ciolan. Ai facut un mare partz cu comentariul tau. Totusi lamureste-ma ce ai vrut sa transmiti ? Simtul umorului nu-mi piere vazand cati trogloditi ca tine exista. M-as plictisi daca te-ai apuca de carte.Te sfatuiesc sa ramai la fel de amuzant(a se citi imbecil).

 38. Horațiu Nene moralistu,actualizeaza-ti stilul de a scrie. Inteleg ca vrei sa pari patriot,dar limba de lemn ,in cazul de fata scrisul cu lingura de lemn,arata cat de inapoiat esti in gandire. Ce te face sa crezi ca ce spune Marga ar fi si actual? Ce lectii de viata si ce trairi iti inspira? Ti-ai pierdut tineretea odata cu el.Si tot odata ai ramas incremenit in comunism? Cu voi tara merge direct in mocirla. Nene,vorbe nu fapte asa cum spunea Ciolacu.Asta face si marguta-margarina. Te scuipa cu vorbe aiuritoare,sensibilizatoare :))) Iesi nene din bula sa mai prinzi prezentul. trecutul sa ramana trecut.Marga apartine trecutului eocii de haur.De asta s-a si aliat cu haur. Sa-si mai aduca aminte de discusurile sforaitoare.Voi nici acum nu v-ati prins ca ne amuzam pe prostia unora. Iar Marga stie excelent sa va foloseasca emotiile.

 39. Varful de tunuri+tzepe s-a dat de fix cei mai anticorupti, cei mai anticomunisti, cei mai anti rusi, cei mai anti anti …
  Un fel de omul potrivit la locul potrivit. Potrivit la anticorupt+furat. Asta dovedit.

 40. Horațiu Nene moralistu,actualizeaza-ti stilul de a scrie. Inteleg ca vrei sa pari patriot,dar limba de lemn ,in cazul de fata scrisul cu lingura de lemn,arata cat de inapoiat esti in gandire. Ce te face sa crezi ca ce spune Marga ar fi si actual? Ce lectii de viata si ce trairi iti inspira? Ti-ai pierdut tineretea odata cu el.Si tot odata ai ramas incremenit in comunism? Cu voi tara merge direct in mocirla. Nene,vorbe nu fapte asa cum spunea Ciolacu.Asta face si marguta-margarina. Te scuipa cu vorbe aiuritoare,sensibilizatoare :))) Iesi nene din bula sa mai prinzi prezentul. trecutul sa ramana trecut.Marga apartine trecutului epocii de haur.De asta s-a si aliat cu haur. Sa-si mai aduca aminte de discusurile sforaitoare.Voi nici acum nu v-ati prins ca ne amuzam pe prostia unora. Iar Marga stie excelent sa va foloseasca emotiile.

 41. Romania „Educata” sta cel mai prost culmea la educatie, cheltuie desi are datorii uriase, zeci de miliard€ pe armament vechi. Cheltuielile pe cercetare-dezvoltare la coada Europei. Intre timp „Dictatorul” Erdogan are in lucru avioane si drone supersonice dezvoltate intern, rachete de croaziera hipersonice. Cu atat mai importante cu cat „aliatii” NATO foarte discutabil cum, cat si cand ajuta. Turcii si le face si singuri, nu stau de pupat poala la Brucsel, Berlin sau Washington.
  Ce-i de facut? Ca pana acum „pupat poala popii” ca la priceputii Ciuca, Ciolacu, Iohannis.
  Sau „Tace si face”, ca la Erdogan.

 42. În loc să discute ce spune articolul, Margelatu discută biografii. Ar fi însă cazul exactității. Profesorul Marga a încheiat mandatul la Educație, după trei ani și ceva, punând în mișcare reforma care a închis primul capitol din negocierile României de aderare la UE. La Externe a fost adus din poziția de profesor la Universitatea din Ierusalim și, iminent, Toronto, pentru a reforma sistemul. Dându-și seama că nu se poate, cînd a primit într-o săptămînă invitații de vizite la Washington, Moscova, Beijing, Seoul, dar biletele i-au fost anulate, ca să poată pleca altcineva, a demisionat. A declinat numirea ca ambasador, mai tîrziu,ca ministru etc. A spus mereu că vrea să se dedice elaborării unei concepții – amînată de rectorat, ministere etc. Desigur că se spun multe, se minte din greu de către unii, dar profesorul a privit cu umor situația. Evident că dînsul are nu doar opinii, ci analize și teorii articulate, publicate în țară și în afară. Cel puțin patru partide i-au cerut să candideze la prezidențiale. Profesorul Marga nu a spus vreodată că ar avea această dorință.

 43. Mă uimește boala-ți, tomlin (și alte semnături: intox, nu sunt Charlie, I trust numerar, trust sifon etc). Nu ești capabil să comentezi idei. Nici nu ai comentat vreuna, deși stai toată ziua la subsol. Dar ataci persoane. Am văzut că ataci pe Pleșu, Nistorescu, Severin, Papa, Caragiale, Peiu, Păunescu, Simion, Piperea, Năstase, Marga, Biden, Inexistentul (cum zici despre Dumnezeu), Europa, evreii. Am citit panseurile matale – mi se par de ins incult, incoerent și bolnav. Nu ai nici un drept să ataci oamenii. Mai ales că sunt personalități de vază, unii cu operă recunoscută, care nici nu te bagă în seamă. Valoarea oamenilor nu-i de nasul matale, căci ți se văd ignoranța și gradele. Dacă cei atacați te dau în judecată? Boala nu-i scuză. Faci caz de candidaturi la alegeri, de care impricinații nici nu au vorbit vreodată. Dar cine ești mata să faci trierea? Îi dai cu recrutorul, pesemne din experiență, dar chiar generalul Rog, unul din patronii matale, spunea că se falsifică orice. Nu este și nu are cum să fie încredere în instituțiile băsismului, la care te închini. Ai debitat atîtea minciuni și vulgarități că nici chelnerii, cuafezele, sifonul, vinul de regiune, coniacul etc.pe care le tot ceri, nu te pot spăla.

 44. EXCELENȚĂ, ca toti marii filosofi aveti dreptate teoretic, dar pragmatic vă lipseste spiritul de echipă și de sacrificiu. Ati fost seful presedintelui Academiei, AȚI AVUT SUBALTERNI DE LA O A POP, la I DELEANU, VL HANGA, GH BOBOS, D V FIROIU, LIVIU POP, ca să nu amintesc de BOC, DINCU, MAIOR, RUS, etc grupul de la Cluj!!!!Constitutia, statul de drept si domnia legii nu aunt aleatorii, la dispoziția si cheremul politrucilor infantili, penibili, jalnici de 34 de ani.Suspiciunile, indoielile și bâjbâîelile la care recurgeți cei 3 muschetari, alături de STIREANU și NISTORESCU , vă face să pierdeti timp pretios si să alunecati pe un teren alunecos în care va trebui să dovedoti n doar profesionalim și patriotism, ci fermitate și verticalitate, identitate si demnitate națională. ”AUR” CU Siminon și Sosoacă v-au luat fața cu tergal și iluzii de la tarabe srl, nu cu elite și crema lumii academice, mereu în umbră și cârcotasă la politicieni de carton, investitori de paradă și circumstanțe lamentabile. Unproiect-program de producție autohtonă, reabilitarea muncii ca factor de progres și civilizatie, omul potrivit la locul potrivit, să țină piept startului futrat prin prostitutie intelectuală, manipulari zilnice, diversiuni mediatice și malefice, paranoia politică a aroganților și ticălosilor proslaviți la TVCIRC, TVSCANDAL, TVMANIPULAREA.Dacă doriți concretețe si acuratețe,prezzent si viitor VĂ STAU LA DISPOZIȚIE!

 45. Din cele zece porunci Dumnezeiești, în șapte dintre ele ni se spune ce NU trebuie făcut, iar trei reprezintă îndatoriri.
  Ori, dacă înțelepții Bibliei au început cu ceea ce NU trebuie făcut, de ce înțelepții noștri se zbat atât să ne arate ceea ce trebuie făcut?
  Și pe lângă asta o țin langa cu drepturi și libertăți.
  Mie mi se pare logic ca atunci când te gândești la ceea ce trebuie făcut, să te gândești mai ales la îndatoriri și obligații, nu doar la drepturi și libertăți.

 46. „Was tun”/”Ce-i de facut” zicea si CRIMINALUL MARXIST/BOLSEVIC/NAZIST/ANTISEMIT/RASIST IDEOLOGIC Lenin cu peste 100 de ani in urma?

 47. Si care a fost tot timpul rolul filosofului, sa justifice faptele CRIMINALULUI ?

 48. Ce-i de făcut? este formulă ce vine de la discipolii lui Socrate. În timp au folosit-o mulți. Doar n-o să se ocolească limba germană căci a vorbit-o Hitler sau rusa că a fost a lui Lenin sau franceza că a fost a lui Petain! Jalnice minți la noi, ce întrețin jalnice prejudecăți și justifică realități triste.

 49. Ce-i de făcut? Ultima soluție, incă o revoluție! Cine sa o mai facă? Românii de pretutindeni care sa se prezinte la vot și să dea cu matura pe scena politică plină de hoți străini infiltrați la vârful statului în ultimii 34 de ani! Dat jos psdei,pnlei,usrei,udmerei, umanisti etc! Toți care au jefuit Romania in ultimii 34 de ani trebuie alungați cu pietre! Sa vina patrioți români la conducerea țării care sa le naționalizeze averile hoților!

 50. Marele scUrs Loaza, noi nu vrem sa fim romani, suntem romani cu toate cele bune si rele. Tu esti un bitang fudul si mai prost decat prevad legile naturii. Avem radacini mai vechi aici decat tu si toate neamurile tale pana la a paispea spitza de pe adn-ul tau corcit. Daca tot o dam in rasisme.

 51. Aveti ideie in ce masura RO traieste din productia in regim de LOHN? Sa vedeti nenorocire cand se vor retrage ăia! Ce va rămîne din celebrul program 7Feb,cu statul paralel,serviciile secrete,CSAT si alte baliverne?

 52. @intox > ursuleanul se va plange ca l-ai discriminat (scos in evidenta, subliniat, bolduit) !

 53. Atât timp cât în România deciziile unui inginer sunt contestate de muncitor deoarece inginerul este slab pregatit profesional sau muncitorul crede că în democratie poate contesta pe oricine şi orice, nimic nu va funcţiona corect (tandemul inginer-muncitor este generic, poate fi sef de clinica – iNfirmiera, colonel – soldat, profesor – elev, sef de partid – membru de partid etc, etc, etc).
  Deci, ce trebuie făcut azi în România? Simplu! IERARHIA REPUSĂ LA LOCUL CUVENIT – SEFUL SĂ FIE SEF (SCOALĂ MULTĂ ŞI TEMEINICĂ, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ IMPECABILĂ, COMUNICARE) IAR MUNCITORUL SĂ NU MAI CREADĂ CĂ DEMOCRAŢIA ÎNSEAMNĂ DOAR DREPTURI CI ŞI INDATORIRI. PUNEŢI IERARHIA LA LOCUL CUVENIT ŞI TOTUL VA REINCEPE SĂ FUNCTIONEZE NORMAL!

 54. Domnule Andrei Marga si gura soluție este “resetarea”! adică revenire pentru minim 40 de ani la o semi Dictatură, cu planuri cincinale de refăcut independența industrială și energetică a României. Modelul “O țară două sisteme”. Întâi generatoare 3, 4 Cernavodă până în 2028, plus o nouă centrală nucleară până în anul 2032. Refacerea industriei pentru locuri de muncă distribuit pe resurse și specific regional. Metalurgie, siderurgie, fabrici de ciment, minerit și metalurgie neferoasă, industrie constructoare de mașini, material rulant, motoare electrice, cabluri electrice, Chimie, petro-chimie, mase plastice, clorosodice, îngrășăminte, flotă de pescuit și transport, textile, industrie alimentară fabrici de zahăr, ulei, biscuiți, conserve. Proiectele sunt în arhive, trebuie doar adaptate la oportunitățile de automatizare actuale. Interzis ca SRI să desfășoare afaceri. Se poate începe de mâine cu ziua lucru de 6 zile în instituțiile guvernamentale. Cei 34 de ani trecuți dovedesc că anumite popoare nu au maturitate, caracter pentru democrație. În dictatură sunt creative, în democrație devastator de distructive.

 55. I Tot ceea ce este peren trăieşte mai întâi prin rădăcinile adânci pe care le are şi abea apoi prin ramurile, frunzele şi fructele sale şi se pare că omul face parte din categoria formelor de viață perene. Sinele sau egoul provine din gândurile, vorbele, ideile şi faptele individului în relația cu mediul însă dincolo de toate gândurile şi ideile sale, omul este şi rămâne un întreg orice ar face şi orice ar gândi. Asta înseamnă că are o dimensiune spirituală mai presus de cea fizică limitată de percepții şi idei. Dacă aceasta poate fi cunoscută prin prisma simțurilor sau minții, la rădăcini nu se poate întoarce şi ajunge tot prin ele căci prin rădăcini a trecut deja mai înainte de a le avea pe acestea iar „zona aceia” nu este nici moartă nici în afară de trup ci în trup, chiar dacă pare a se afla în afară de minte precum toate celelalte organe ce la rândul lor par lipsite de minte proprie. Dacă nu ar fi astfel, probabil nu ne-am mai putea aminti nimic din trecut dar ştim totuşi că amintirile se întorc doar până la un punct.

 56. Un articol informat, cu viziune, extrem de util într-o țară care se ia în serios. Un apel la profesionalism și civilitate. S-ar profita din discutarea articolului și din discuția cu autorul. Idei au mulți, viziuni organizate foarte puțini. Din păcate la noi, cum se vede ușor (cu prostul care Rîde, cu psihopatul Tomlin = je suis pas charlie, je suis pas Intox etc.- se putea spune scurt je suis malade, și asociații) se face orice decît o discuție profesionalizată. Explicația e simplă: usrismcoldismul este lovit de analfabetism funcțional și contribuie la ultimul loc al României la consumul de carte pe cap de locuitor. Este evident. Inșii habar n-au de teme, nu discută vreo idee, nu sunt în stare să răstoarne vreun argument, dar atacă persoane, în stânga și în dreapta, sus și jos. Nu este ușor cînd ajungi într-o cameră cu acești proști și psihopați. Ce faci? Oricum să nu dați în mintea lor. Căci ce e murdar cu valul trece.

 57. II Aşadar, fără spiritualitate viața omului ar fi fost limitată fie de o vârstă minimă sau maximă, fie de clipa conştientă pe care o trăieşte ori noi putem observa că viața nu este şi nu poate fi limitată de nici unul dintre aceste momente. Întotdeauna ea trece dincolo de ele. Probabil că o parte dintre popoarele care au înțeles asta şi-au organizat mai bine cursul vieții lor pe când cele care nu au înțeles s-au organizat
  precum individul de rând, „de pe o zi pe alta”. Spiritualitatea nu este aşadar tot una cu inexistentul aşa cum par a trage concluzii mințile ce trăiesc în şi prin ele însele ci este starea extinsă de dinainte şi care nu este şi nu poate fi cuprinsă de nici o minte dintre cele prezente dar din care oricare dintre ele provine în mod real şi fără nici o excepție. Aşadar indivizii creează sau pot crea între ei un corp unitar dincolo de mințile lor iar cea care nu poate pricepe sau accepta asta, în mod paradoxal este chiar mintea la nivel de individ care crede sau are impresia că le ştie pe toate. Greu cu filozofia dar mai greu cu spiritualitatea.

 58. „Inșii habar n-au de teme, nu discută vreo idee, nu sunt în stare să răstoarne vreun argument, dar atacă persoane, în stânga și în dreapta, sus și jos.”

  Ce bine te-ai definit inginere Danila !

 59. „CETĂȚENI RESEMNAȚI” SE GÎNDESC SĂ EMIGREZE! UNDE ,DOMNULE PROFESOR?
  „PRĂBUȘIREA-JAFUL-DEPĂȘEȘTE EPOCA FANARIOTĂ”!DEMOCRAȚIA ..RUPTĂ DE RĂSPUNDERE!

 60. Te observ de mult cu zicerile tale de mahala. Dovedești că nu doar psihopatia, ci și infantilismul ți-e neajunsul, Je suis pas Charlie Tomlin Sifon Numerar etc.Caracterizarea din partea mea te includea. Ca să nu o confunzi cu a altora, o ai din nou. Ți-o spun iarăși unde stai toată ziua, la subsol. De data aceasta ascuns sub un articol de concepție, informat și extrem de util, care este și un apel la profesionalism și civilitate. S-ar profita din discutarea articolului. Din păcate la noi, cum se vede ușor (cu prostul care Rîde, cu psihopatul Tomlin, ce putea spune scurt: je suis malade, și asociații) se face invers decît discuție profesionalizată. Explicația e simplă: usrcoldismul este lovit de analfabetism funcțional și contribuie la ultimul loc al României la consumul de carte pe cap de locuitor. Este evident. Inșii habar n-au de teme, nu discută vreo idee, nu sunt în stare să răstoarne vreun argument, dar atacă persoane, în stânga și în dreapta, sus și jos. Nu este ușor cînd ajungi într-o cameră cu acești proști și psihopați. Ce faci? Oricum să nu dați în mintea lor. Căci ce e murdar cu valul trece.

 61. „Te observ de mult cu zicerile tale” … Asa este explicabil … Suna 112, sa te descarcereze din incremenirea din proiect.

 62. Văd că ești mai mult decît infantil, Tomlin Sifon Je suis pas Charlie Numerar Vin de regiune etc.. Văd și că ești convins că, stînd de dimineață pînă seara prin subsoluri și legîndu-te de personalități, ai proiect de viață. Și că ai încremenit în asemenea prostie. Așa că, ți-o spun și ca inginer arhitect, care nu are cum încremeni, căci îi cere piața să dea noi proiecte, ar fi cazul să mergi la școală și la o muncă demnă. Ca să nu mai rămîi psihopat, infantil și încremenit în prostie.

 63. Motane Danila , daca ai fi ” inginer arhitect !!! ” nu ai sta toata ziua pe la subsolurile astea . Ai avea demnitate , mindrie , nu ai fi postacul nustiucui ! Esti un prefacut jalnic .

 64. Emile – Excelent comentariul tau , in totalitate . Felicitari si pt. curajul de a spune adevarul evident .

 65. La alte postări, Motanul (alias Tomlin) bătea lumea la cap auzite din Emil Cioran, pe cînd acesta era hitlerofil. Acum Motanul vrea dictatură. Bine ne-am procopsit! Văd și că orice aducere în discuție a neosecurismului irită tomlinii. Aici citarea din Programul prezidențial lansat de Nistorescu și Știreanu. Ca și, de altfel, pasajul din articol: “Nu ar fi și cazul schimbării de optică? Observând, bunăoară, că necontenitele obiecții fără legătură cu valoarea oamenilor face servicii doar imposturii, nicidecum unei țări! Că neîncetata înlocuire a ceea ce este în discuție cu pretexte de orice fel împiedică rezolvările! Că punerea în mișcare a delațiunii duce îndărăt!”. Aceste haimanale de prin subsoluri ( ce semnează uneori Rîd de proști, cum învață pesemne la popotă) se dau în stambă. Nu au fost în stare de măcar o obiecție la articole! Se mai dau și tineri, ca și cum nu ar fi deja senili!

 66. Pisicutule bardann , ai observat o chestie ? Tu ( si celelalte pisicute ale lui M. ) nu comentati articolele lui M ! Voi comentati postarile lui Tomlin . Arunca el o pietricica in balta … ! Amuzant , nu ?

 67. Toate postarile de subsol ale margatilor nu fac decat sa convinga toata lumea cine se inconjoara de voi, decat unul ca voi. Va urez sa traiti cat mai multi ani !

 68. Cineva m-a atenționat că Tomlin ( acum Motanul)a deraiat iarăși. Te-am prevenit, Editat că boala nu trece de la sine.Ba se agravează. Te și lauzi că nu-i citești pe autori. Nu era nevoie să o spui, căci, după mintea ta slabă, era evident că nu o faci. Dar să te și lauzi că vorbești despre ce nu citești? Păi atunci ce cauți pe la subsoluri? Serviciul și boala te împing. Azi mîine îți dai foc și spui că e de vină crearea lumii.La spital sunt leacuri. Și pentru obsesii, incoerență, patima minciunii. Du-te la spital. Poate fi orice spital de urgență, căci boala ți-e gravă. Azi mâine o să spui că numai tu ești pe lume. În psihiatrie se știe că un prost și bolnav ajunge la asta.

 69. Când confunzi un prost cu un bolnav, nu te poți numi doctor. Să fii e şi mai grav. (Pentru doctor, desigur.)

 70. Ce cred niște orfani de coldeabăsescu, ca acest tomlin, ce se dă mai nou Motan, după ce era je suis pas Charlie, in numerar I trust, sifon, vin de Regiune etc. ajunși acum la usr și la mahala, nu are importanță. Fiecare e judecat după ce dovedește că are în cap. Oricum haimanalele au în cap, cum se vede bine din ce debitează, uscături. Chestiunea este că oameni cu cap, cultură și demnitate se împiedică de vulgaritățile lor – bine s-a zis, psihopatice și infantile. Oricine normal este pus pe gânduri de un articol extrem de actual și perspicace, cum este Ce-i de făcut azi în România? Soluțiile pe liniile de reconstrucție sunt extraordinare. Pesemne că tocmai noutatea și profujnzimea articolului neliniștesc haimanalele, dar mai ales pe cei care le trimit prin subsoluri. Viața merge, însă, înainte, peste uscături.

 71. Pacient Multescu, eu n-am turnat la securitatea ceausita ca ilustrul tau profesor lipsit de umor si talent la scris. Asa ca, vezi de tratamentele pe care ti le-au prescris medicii si nu mai muri de grija altora.

 72. Ne pierdem vremea cu Editat, care semnează Tomlin și în fel și chip, care atacă la Comentarii nu idei, ci persoane. Primitiv! Cum se vede mai sus, îi atacă pe patriarhul Daniel, Pleșu, Severin, Peiu, Nistorescu, Cristoiu, Papa, Stireanu și mulți alții. Nu a turnat nimeni la nimic. Insul, în turbulența sa mentală, ia în brațe ce a învățat la Coldea, Udrea, Basescu și instituțiile acestora. Minciuni de la un cap la altul, din care trăiește. Probabil neavând din ce. Îmi zice că nu comentez. Fals! Comentez faptul că nimeni în drum, pe care medicii îl cheamă la spital, dau lecții unor personalități care se exprimă public. de data aceasta cu acest articol extraordinar Ce este de făcut azi în România? O spus clar: nu se poate face mare lucru fără a respecta medicii și a spitaliza cei care au nevoie de tratament.

 73. „Secretul e sa il faci sa rada pe Dumnezeu”

  dumnezeu are umor, la cati multesti a creat ?

 74. Dr. Mulțescu are dreptate. Un ins fără de subiect, fără de cultură, fără de caracter, fără de Dumnnezeu, cum se laudă, nu are ce căuta în presă. La spital e locul lui. Ia-l, domnule dr.Mulțescu, pe acest Tonlin, cu alibiuri cu tot! Apoi să-și facă presa lui de escroc. Nu-l împedică nimeni. Ce caută printre oameni normali la cap?

 75. Nu știm ce vrea să facă domnul Andrei Marga, dacă va candida sau nu. Nu a spus-o nicăieri, deși puberii vulgari, cum bine le spune profesorul de adineaori, s-au speriat. Și îi dau cu suveranismul și putin. Cum face orice prost astăzi, care înțelege precum găina.Andrei Marga nu are nevoie să-i creeze cineva statura. O are singur. Nu ar fi rău să candideze, cum au spus cei mai buni ziariști, nu doar din țară. Are are analize proprii, are opera, are proiect de țară, are capacitate instituțională și internațională. Ar fi, cum au observant ziariștii, cel mai pregătit. Se vede că de aici furia puberilor vulgari și a stăpînilor lor din coldeabăsism.

 76. „La spital e locul lui” (Dan)

  Indicatie specifica de comunist, legionar, nazist, toti foloseau internarea ca arma politica. Mai rasfirati, bajeti !

 77. Maia e acea maia care strange.Raspunsul e langa noi si simplu. Ce e de facut?
  Maia Presedinte!

  🇷🇴 +🇦🇩 = 💔

 78. Acest Tomlin, ce stă toată ziua prin subsoluri, în loc să învețe din articole ca Ce-i de făcut azi?, ale lui Andrei Marga, minte din greu. Ca și cum dacă ar fi avut tangență cu securitatea cineva nu ar putea fi personalitate cu operă de calibru. Ca și cum a fi la noua Securitate, care a asistat destrămarea industriei românești și a democrației în țară, ar fi mai bine. Știu bine dosarul. Este un dosar fabricat din falsuri sub regimul Băsescu-Coldea. Cu toate acestea, pe toate examinările cnsas, este concluzia: “domnul Andrei Marga nu a fost colaborator al Securității și nici parte a ei”. Nu a existat vreun proces pe vreo pretinsă apartenență sau nu. A fost un proces de calomnie, intentat de dînsul unui ins pe care nu l-a făcut profesor și care minte continuu. Dar, cum calomnia la noi nu se pedepsește, nu s-a admis. Asta este tot ce mestecă un psihopat, mai nou unelte ale propagandei ucrainiene. Mai ales că profesorul spune adevăruri pe care nimeni nu le-a putut contesta. Unii s-au speriat că va candida la prezidențiale. Ceea ce domnia sa nu a spus niciodată că o va face. A spus mereu că preferă statutul de om liber.

 79. CE-I DE FACUT IN Romania ? Cititi opinia comentatorului EMILE . In citeva prpozitii simple , descrie o situatie ipotetica pe care multi romani incep sa o vada ca pe o solutie . Foarte multi romani cinstiti , care sunt dezamagiti profund de democratia ( hotilor, impostorilor , trdatorilor ) romana !

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.