×
×
Noi
Citite
Recomandate
Ultima oră
Actualizat acum 7 ore
24 Ore
7 Zile
30 Zile
24 Ore
7 Zile
30 Zile
Data
Miercuri, 26 aprilie 2017, 06:58
EUR (€)
-0.0090 ↘
4.5250 RON
USD ($)
-0.0146 ↘
4.1556 RON
• • •
Salonul Cotidianul.ro
Silvia Radu: "Cred că fac parte dintr-o generaţie de aur a sculpturii române contemporane"

Cititorii rubricii Salonul Cotidianul.ro s-au putut bucura anul trecut, în vremea Sfintelor Sărbători ale Crăciunului, de întâlnirea cu pictura maestrului Ștefan Câlţia. Acum, că am intrat în Săptămâna Patimilor şi a Sfintelor Sărbători ale Paştelui, vă facem cunoştinţă cu sculptoriţa Silvia Radu, un nume de referinţă pentru arta plastică românească, autoarea unei celebre expoziţii, ”Grădina cu Îngeri”, vernisată în anul 2013, la Academia de Studii Economice din Bucureşti, şi a unui excepţional monument, „Sfântul Gheorghe”, amplasat în Piaţa Sfântul Gheorghe din Timişoara, un emoţionant omagiu adus tinerilor ce s-au jertfit în Decembrie ’89. Se cuvine să mai adăugăm că, dimpreună cu soţul său, eminentul sculptor Vasile Gorduz, a ctitorit o biserică la Vama Veche, iar în ultimii ani a contribuit, financiar şi sufleteşte, la ridicarea în satul natal, Pătroaia Deal, a unei mănăstiri de maici.

Date biografice

Silvia Radu se naşte la 30 iunie, 1935, în comuna Crângurile, satul Pătroaia, judeţul Dâmboviţa.
1960 – absolventă a Institutului de Arte Plastice ”N. Grigorescu”, secţia sculptură, clasa profesorului Ion Lucian Murnu.
Prezentă, începând cu anul 1961, la majoritatea expoziţiilor anuale, municipale, ocazionale organizate de Ministerul Culturii şi Uniunea Artiştilor Plastici.

Carte de vizită

Expoziţii personale şi de grup, în ţară şi străinătate (selecţie):

1967 – Sala Dalles, împreună cu Sultana Maitec.
1979 – Bienala de la Veneţia.
1979 – Muzeul din Constanţa.
1989 – Sala Dalles, amplă retrospectivă.
1991 – Paris, în Place Fontenoy, împreună cu Mircea Spătaru.
1998 – Mucsarnok, Budapesta, curator Sorin Dumitrescu.
2003 – Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, împreună cu sculptorul Vasile Gorduz, soţul său.
2011 – Muzeul de Artă din Chişinău, împreună cu Vasile Gorduz.
2013 – Grădina cu Îngeri, vernisată la Academia de Știinţe Economice Bucureşti.
2014 – Grădina cu Îngeri, la Paris, în organizarea Parohiei Ortodoxe Române, în biserica „Saint Sulpice”.
2016 - Grădina cu Îngeri, la Universitatea Politehnică din Bucureşti, cu excluderea din expoziţie, în baza Legii 217/2015, a patru portrete reprezentându-i pe martirii închisorilor comuniste.

Lucrări monumentale, premii şi distincţii

1966 – Legenda Meşterului Manole (piatră, Parcul Herăstrău)
1971 – Neptun (marmură, staţiunea Neptun)
1971 – Ansamblu ambiental (staţiunea Costineşti)
1986 – Eroii Neamului (marmură, satul Potlogeni)
1994 – Sfântul Gheorghe (bronz, Piaţa Sf. Gheorghe din Timişoara)
1968 – premiul II al UAP pentru sculptură
1974 – Premiul II al UAP, artă monumentală
2003 – Premiul Prometheus, pentru Opera Omnia, al Fundaţiei Anonymus, împreună cu Vasile Gorduz
2009 – Ordinul regal ”Pentru Loialitate” oferit de Casa Regală a României

Flash interviu

Care dintre numeroasele expoziţii de până acum vă este cea mai dragă?

Țin la toate, pentru că, cu ajutorul lui Dumnezeu, întotdeauna am încercat să spun ceva prin ele. Dintre toate, însă, cea mai dragă îmi este ampla retrospectivă din 1989, de la Sala Dalles, vernisată de marele critic şi istoric de artă Dan Hăulică. Şi aş zice că la fel de dragă îmi este şi Grădina cu Îngeri, numită aşa de acelaşi mare om de cultură, Dan Hăulică. Cu această expoziţie am fost la Paris, la Bruxelles şi Lisabona şi în câteva oraşe din ţară. Din păcate, la trei ani de la vernisaj, am dus această expoziţie şi la Universitatea Politehnică din Bucureşti, unde, spre marea mea surpriză şi totodată revoltă, patru lucrări, portretele unor martiri ai închisorilor comuniste, au fost scoase pe motiv că erau „incorecte politic”, adică au fost cenzurate în baza Legii 217/2015. Penibil!

Care au fost oamenii şi artiştii care au contribuit decisiv la devenirea Dvs. artistică?

A contat în primul rând faptul că m-am născut şi format, ca om, ca educaţie, într-o familie de creştini ortodocşi. Tatăl meu, Nicolae, se trăgea dintr-o familie din zona Sibiului, unde au vieţuit Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori ai Ardealului Visarion şi Sofronie, de la Cioara, şi Oprea, de la Săliştea Sibiului şi era tare mândru de asta, cum de-altfel şi eu sunt. Am avut apoi şansa să fiu studenta unui profesor unic la Belle-Arte, Ion Lucian Murnu, fiul lui George Murnu, care a tradus epopeile marelui Homer. Nici nu vă pot spune ce om minunat a fost domnul Murnu, un pedagog, un artist, filozof şi creştin de aleasă simţire. A contat enorm pentru formarea artistică a unui grup din care făceau parte Peter Iacobi, Paul Vasilescu, Victor Roman, George Apostu, Vasile Gorduz. Eu zic că am fost o „generaţie de aur”, şcolită şi îndrăgită de titanii acelor vremi, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Cornel Medrea, Ion Jalea, Gheorghe D. Anghel şi mulţi, foarte mulţi alţii.

Aţi trăit cumva, în viaţă şi în artă, şi vreo descumpănire?

N-aş putea zice că am trăit, în viaţă, vreo descumpănire. M-a ajutat Dumnezeu să trec peste toate necazurile şi mi-a arătat, prin oamenii Lui, mare mila sa. Un astfel de om a fost soţul meu, Vasile Gorduz, pe care cred că Dumnezeu mi l-a hărăzit. Un altul a fost Părintele Sofian Boghiu, de la Mănăstirea Antim Ivireanul, duhovnicul şi sfătuitorul meu întru toate cele ale credinţei şi ale lumii. Hrănită şi îndestulată de harul Părintelui Sofian şi ocrotită de iubirea soţului meu, n-am avut parte de decumpăninri în artă.

Cum aţi defini, pe scurt, propria profesiune de credinţă, acel Ars Poetica al operei Dvs.?

Cum aş putea, oare, să vorbesc, pe scurt, despre un drum care a început de peste şase decenii?! A fost vorba, la început, în prima mea lucrare monumentală, Legenda Meşterului Manole, de o intuiţie, care a devenit, cu timpul, o idee călăuzitoare, acea credinţă că lucrezi pentru înnobilarea omului, pentru luminarea sa interioară, ceea ce din toate răsputerile face ortodoxia noastră. Este vorba de o lucrare uriaşă la care, ca mai toţi artiştii, mă adaug şi eu, cu smerenie şi evlavie.

Silvia Radu: „Cred că fac parte dintr-o generaţie de aur a sculpturii române contemporane”

Dialogul de-aproape trei ore şi ceva cu doamna Silvia Radu s-a transformat într-o veritabilă lecţie de religie despre Sfânta Treime, Maica Domnului, despre Sfinţii Apostoli şi despre umilii, dar uriaşii cuvioşi părinţi, despre rostul religiei şi lucrarea acesteia asupra sufletului şi felului de-a fi al neamului românesc, despre duhovnicul domniei sale, Părintele Sofian... Dar şi despre Măria Sa Ţăranul Român, în faţa căruia se închină simbolic până la pământ şi-i deplânge, totodată, soarta, sărăcia şi devălmăşia în care se zbate.

Şi mai ales am sporovăit, ca la gura sobei, despre profesorii şi colegii săi din vremea studiilor, pe care-i consideră ca făcând parte dintr-o veritabilă „generaţie de aur” a sculpturii române contemporane, despre soţul Domniei Sale, eminentul şi regretatul sculptor Vasile Gorduz, despre arta Greciei antice şi arta etruscă, despre verile trăite intens la Vama Veche, despre statuia Sfântului Gheorghe, omagiu adus eroilor din Decembrie 1989, statuie ridicată în Piaţa Sfântul Gheorghe din Timişoara, dar şi despre fabuloasa sa expoziţie Grădina cu Îngeri. Şi n-a fost, cum s-ar putea crede, o lecţie ternă, obositoare, ci una vie, colorată, caldă, (deşi în atelier era un frig pătrunzător!), cu un „material didactic” copleşitor, alcătuit din zeci şi zeci de lucrări care acaparaseră aproape tot spaţiul.

Recunosc că, între timp, gândul îmi zbura spre cel mai emoţionant şi veridic monument închinat tinerilor martiri din Decembrie, statuia Sfântului Gheorghe, întruchiparea acelui tulburător strigăt: „Vom muri şi vom fi liberi!”. În icoane şi în alte reprezentări, Sfântul purtător de biruinţă este înfăţişat ca un bărbat puternic şi cutezător sub suliţa căruia este răpus „răul” lumii, balaurul. Întrucâtva altfel ni-l propune doamna Silvia Radu. Purtătorul de biruinţă este, în viziunea sa, un tânăr, un adolescent, un efeb venit parcă din arta Greciei antice, dar amintind şi de statuetele înfăţişându-l pe „Cavalerul trac”. Crucea din mâna dreaptă, ridicată în înaltul cerului, îi dă o lumină, o linişte şi o neclintită încredere că suliţa, subţire ca un gând, va răpune fiara încolăcită la temeliile lumii.

„Monumentul, îşi aminteşte doamna Silva Radu, a fost expus pentru prima dată la Bucureşti, în faţa Galeriei Catacomba. Îmi era pur şi simplu teamă că Părintele Sofian nu-l va accepta. Ei bine, s-a învârtit de trei ori în jurul statuii şi a zis da. Pentru mine a fost ca o sărbătoare a sufletului. Deşi mă abătusem oarecum de la canon, întrucât eu omagiam curajul acelor tineri martiri, eram, totuşi, înlăuntrul canonului şi Părintele Sofian a binecuvântat strădania mea. Şi aş mai spune, cu modestia cuvenită, că în lucrarea asta sunt sentimentele mele din acel fierbinte Decembrie ’89, când, împreună cu soţul meu, Vasile Gorduz, am ieşit pe străzile Bucureştiului şi ne-am amestecat printre acei minunaţi tineri. Că soţul meu a şi fost arestat în acele momente înălţătoare, asta ar fi o altă poveste”.

Şi aş mai putea să adaug acestui semi-reportaj că dinspre uşa atelierului s-a auzit un fâlfâit de aripi. Nu, nu s-a auzit nimic. Dar, în tăcerea ce se aşternuse după mărturisirile domanei Silvia Radu, n-ar fi fost exclus să se audă un anume fâlfâit de aripi. Dinspre piesele ce au alcătuit fabuloasa expoziţie „Grădina cu Îngeri” poate că venea o rumoare, un vaiet şi o speranţă. Vaietul era al martirilor din închisorile comuniste, iar speranţa era a Îngerilor. „Expoziţia asta, îşi continuă amintirile doamna Silvia Radu, botezată ca atare şi curatoriată de marele om de cultură Dan Hăulică, a călătorit, în ţară şi în lume, şi m-a bucurat enorm, dar m-a şi întristat. La trei ani după vernisaj au fost cenzurate, adică excluse, patru dintre portretele dedicate celor ce s-au săvârşit în închisorile comuniste. M-a durut enorm şi nu pot accepta să se amestece cineva în ceea ce eu fac din prea plinul sufletului”. Altfel spus, Îngerii, pe care artista i-a văzut ca fiind sufletele acelor martiri şi pe care i-a plămădit ca pe o speranţă, poate că s-au întristat. Pe chipul unora dintre ei chiar se citeşte o dezamăgire, un regret că lumea este încă sub vremi şi neînţelese legi, şi nu deasupra lor. Să ne-amăgim oare că lumina aripilor lor dăinuie, ne învăluie şi ne îmbărbătează?!

Victor NiţăPublicat Duminică, 09 aprilie 2017
637
 | 4
 | 7
+Adaugă
Comentarii
2000
Trimite
Răzvrătitul
0
Bravo, Silvia Radu. Ești de o modestie exemplară. Succes.
Publicat Sâmbătă, 22 aprilie 2017
+Răspunde
Alcibiade. Braila.
+5
Vad ca este amintit si marele sculptor George Apostu, mort la Paris in noiembrie 1986, prieten apropiat a Presedintelui Chirac, emigrat aici din cauza demolarii locuintei si atelierului sau de creatie din Baneasa de pe strada Zeletin. Pe faleza Dunarii la Braila are o sculptura inspirata din Simfonia "Pasare de Foc" a lui Igor Stravinski urmare participarii sale la Tabara de Sculptura Donaris, 1980. Aici se mai afla lucrari ale unor mari artisti romani precum doamna Rodica Pamfil, D.Pasima, M. Istudor, F.Tanasescu, Cucu Aurel, Virgil Mihaiescu, marele meu prieten mort la o vanatoare in Insula Mare in noiembrie 1988 si inmormantat in comuna sa natala si draga Brebu- Prahova. Si mai este un sculptor renumit al carui nume sa ma ierte ca nu mi-l amintesc acum, "prezent" pe faleza cu o lucrare in metal simbolizand un "Excavator" Aici in tabara de sculptura veneau la o "sueta" si intalnire de taina in gradina de la "Privighetoarea" sau la Blasova, multi alti artisti plastici, critici de arta, prezentatori de televiziune, conducerea de atunci a Uniunii Artistilor Plastici din Romania, etc. etc. O "nota de culoare" era data insa intodeauna de prezenta lui Francois Pamfil, atunci redactor sef la revista Arta, sotul Rodicai Pamfil, impreuna cu cei doi copii, Pitu si Kinder, o domnisoara de 15 ani si un baiat de 13 ani. A lipsit in acea vara de la Braila numai Dan Haulica, uriasul intre uriasi de la Secolul XX.
Publicat Luni, 10 aprilie 2017
+Răspunde
SOBOLANU
+2
FRUMOS LA PRIMA VEDERE DAR NU MA POT EXPRIMA CORECT NU SUNT CRITIC DE ARTA !!!!!!!!
Publicat Duminică, 09 aprilie 2017
+Răspunde
Mischa
+4
Asta se pupa singura in oglinda.
Publicat Duminică, 09 aprilie 2017
+Răspunde
patriot
+5
Generatie de aur doar in mintea voastra.Avand in vedere varsta doamnei nu vreau s-o critic sau jignesc dar as dori sa stiu ce premii si recunoastere internationala are.Altfel,autorul ar trebui sa cunoasca, daca abordeaza aceasta tema,ca in Romania sunt artisti plastici,chiar sculptori,ce-i pot fi nepoti doamnei,care sunt cu adevarat recunoscuti si apreciati in strainatate.(vezi grupul de la Cluj).Pe acestia insa nu-i prezinta cititorilor Cotidianului.De ce ?
Publicat Duminică, 09 aprilie 2017
+Răspunde
nicu cohen
+5
Crezi degeaba coana mare . Niste porcarii . Maestrul Naum Corcescu a fost sculptor adevarat .
Publicat Duminică, 09 aprilie 2017
+Răspunde
sss
+5
Pe bune???Sincer,majoritatea sunt cam grotesti.Sper ca nu e vreo matusica de-a lui cartarescu!(intentionat scris cu minscula,daca as fi putut chiar si fara aia,as fi facut-o)
Publicat Duminică, 09 aprilie 2017
+Răspunde
Recomandate
Minut cu minut: relatarea tragediei din Retezat
Publicat acum 22 ore şi 58 minute
Decizia CEDO privind penitenciarele din România
Publicat acum 19 ore şi 44 minute
Comuna Brebu - o bucurie pe lângă Câmpina
Publicat acum 17 ore şi 14 minute
 De ce și-a anihilat PSD propriii lideri
Publicat acum 14 ore şi 35 minute
Centrul Atenţiei
alarm off
Tragedia din Retezat
7 articole/ Actualizat acum 13 ore şi 19 minute
alarm off
Cronica din Berceni
6 articole/ Actualizat Miercuri, 19 aprilie 2017
alarm off
Cotidianul cititorilor
10 articole/ Actualizat Joi, 20 aprilie 2017
alarm off
Fotografiile bunicilor
16 articole/ Actualizat Duminică, 16 aprilie 2017
alarm off
NUMAI DOUĂ ÎNTREBĂRI
110 articole/ Actualizat Vineri, 21 aprilie 2017

România se va schimba cînd o altfel de elită va exista care va cîştiga alegerile cu un program alternativ şi va guverna.

Alina Mungiu-PippidiPublicat acum 11 ore şi 16 minute