Calendarul obligaţiilor fiscale pe aprilie  

Principalele repere din calendarul obligaţiilor fiscale stabilite de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru luna aprilie 2018, prezentate într-o analiză Mediafax.

Luni, 2 aprilie
– Depunerea Declarației de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (Formularul 010 sau 700), ca și a Declarației pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (Formularul electronic 700), după caz. Sunt vizate persoanele juridice care au îndeplinit la 31.12.2017 condițiile prevăzute la art 47 din Legea nr.227/2015. Prevederi normative relevante: Legea nr.227/2015 art.55 alin.(2), Legea nr.207/2015 art.88 alin.(1), OPANAF nr.3725/2017.

Marți, 10 aprilie
– Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formularul 099). Sunt vizați contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 322, OPANAF 1165/2009.
– Depunerea declarațiilor: 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (Formularul 010) sau 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (Formularul electronic 700, după caz); 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (Formularul 020) sau 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (Formularul electronic 700), după caz; 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (Formularul 070) sau 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (Formularul electronic 700), după caz. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.310 alin.(7), OPANAF 3725/2017.
– Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (Formularul 087). Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) și d), OPANAF nr.3698/2016.

Luni, 16 aprilie
– Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1).
– Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.354 alin.(8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1).
– Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.394 și art.398, HG 1/2016 titlul VIII pct.63 și pct.97 alin.(1).
– Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.397, HG 1/2016 titlul VIII pct.85.
– Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.375 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2).
– Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).
– Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).
– Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).
– Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).
– Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).
– Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).
– Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal sau navigație – Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11).
– Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal sau navigație – Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați pentru depozitare. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11).
– Depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.383 alin.(3), HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3).
– Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.424 alin.(5), HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2).

Vineri, 20 aprilie
– Depunerea Declarației speciale de taxă pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES). Sunt vizare: a) persoanele impozabile nestabilite în U.E. care prestează servicii electronice de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune persoanelor neimpozabile; b) persoanele impozabile stabilite în UE, dar în alt stat membru decât statul membru de consum care prestează servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune. Prevederi normative relevante: a) Legea 227/2015 art.314 alin.(7); b) Legea 227/2015 art.315 alin.(6).

Miercuri, 25 aprilie
– Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă. Sunt vizați Plătitorii următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din premii și jocuri de noroc; obținute de nerezidenți; din alte surse. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) și (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) și (6).
– Efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrul I 2018. Sunt vizați: a) contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial; b) persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; c) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.41 alin.(8), Legea 227/2015 art.233 alin.(3).
– Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (Formularul 100). Sunt vizați: a) lunar – contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat: impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice, impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți, taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, alte obligații de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1; b) trimestrial – contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat: plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, impozit pe veniturile microîntreprinderilor, redevențe miniere și petroliere, impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, impozit pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr.170/2016, impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, alte obligații de plată trimestriale prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.2; c) alte termene – contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat: pentru plățile anticipate aferente trimestrului IV, în cazul contribuabililor care declară și plătesc impozit pe profit anual, în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, alte obligații de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3. (vezi instrucțiunile de completare din formular). Prevederi normative relevante: OPANAF 587/2016.
– Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Formularul 112). Sunt vizate: a) pentru luna precedentă – persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.147 alin.(1), OMFP 1209/2018; b) pentru trimestrul precedent: contribuabilii prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.147 alin.(4), OMFP 1209/2018.
– Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna precedentă (Formularul 224). sunt vizate persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România, obțin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, și care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligația declarării și plșții contribuțiilor sociale obligatorii. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2), OPANAF 3780/2017.
– Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată (Formularul 300). Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015, lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată – după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.323 alin.(1), OPANAF 591/2017.
– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formularul 301). Sunt vizate persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPANAF 592/2016.
– Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată (Formularul 307). Sunt vizate persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) și g) din Legea nr.227/2015. Prevederi normative relevante: OPANAF 793/2016.
– Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (Formularul 311). Sunt vizate persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA. Prevederi normative relevante: OPANAF 188/2018.
– Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formularul 390 VIES). Sunt vizați contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 325, OPANAF 591/2016.
– Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizați vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanță. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.417 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin.(21).
– Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (Formularul 097). Sunt vizate persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 de lei și persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare. Prevederi normative relevante: OPANAF 1503/2016.
– Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare). Sunt vizați organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. Prevederi normative relevante: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii).

Luni, 30 aprilie
– Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente – lună, trimestru etc., perioada de raportare fiind cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015 (Formularul 394). Sunt vizate: a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015 și b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. Prevederi normative relevante: OPANAF 3769/2015.
– Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent (Formularul 120). Sunt vizați operatorii economici plătitori de accize. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.346 alin.(4) și art.445 lit.c), OPANAF 3386/2016.
– Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul Fiscal (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal). Sunt vizați beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 395, HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5).

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda
Eugenia Solomon 1416 Articole
Author

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.