Afară din universitate! Cel mai teribil plagiat din învățămînt: rectorul Dan Iliescu de la „Ovidius” (III)

Primele două episoade ale serialului dedicat plagiatului grosolan din teza de doctorat a rectorului Universității „Ovidius” din Constanța au vizat doar paginile 3-29 din cele 335 de pagini ale tezei și concluzia grupului de specialiști care a analizat acest caz, pornind de la semnalul tras de noi, este una înspăimîntătoare: numai în primele 29 de pagini, Dan Marcel Iliescu a plagiat 424 de rînduri și 25 de imagini!

Afară din învățămînt! Plagiat incredibil al rectorului Iliescu de la Universitatea Ovidius (partea a II-a)

La un calcul simplu, rezultă că media textului plagiat este de 14,6 rînduri pe fiecare pagină! La acest calcul trebuie ținut cont de faptul că în aceste pagini sînt și imagini sau desene, precum și spații albe. Și așa, în cele 29 de pagini există 25 de imagini plagiate din alte lucrări!

Astăzi vă prezentăm a treia parte a serialului, mai exact, avînd în vedere lungimea acestuia (peste 100 de pagini), o sinteză, la sfîrșitul căreia veți găsi un grafic semnificativ, care pune teza de doctorat a lui Dan Marcel Iliescu pe primul loc în cadrul topului plagiatorilor!

Analiza pe larg a doctoratului rectorului Universității „Ovidius” din Constanța poate fi citită integral pe site-ul https://ctacad.wordpress.com/2022/05/01/dan-marcel-iliescu-rectorul-universitatii-ovidius-din-constanta-a-plagiat-masiv-in-teza-de-doctorat-episodul-1/.

SECȚIUNEA I.3 – ANATOMIA FUNCȚIONALĂ A COLOANEI VERTEBRALE

În Subsecțiunea 3.1. Coloana vertebrală (pag. 30-33), Dan Marcel Iliescu dovedește că avea idee despre obligativitatea citării surselor, un exemplu în acest sens fiind primul paragraf care se încheie cu o trimitere la sursa (Baciu, 1981).

EXTRAS TEZA ILIESCU, PAG. 30

Cu toate că restul textului subsecțiunii 3.1. Coloana vertebrală este preluat din aceeași sursă Baciu (1981), Dan Marcel Iliescu nu mai menționează nicăieri acest fapt, plagiatul fiind evident în imaginile de mai jos:

EXTRAS TEZA ILIESCU, PAG. 30 (STÂNGA) – EXTRAS BACIU (1981), PAG. 262 (DREAPTA)

Deși știa cum trebuie să indice sursele, Dan Marcel Iliescu a plagiat cu bună știință textul și imaginea aferente fig. 45 de la pag. 30 din teză. Exemplu:

EXTRAS TEZA ILIESCU, PAG. 30 (STÂNGA) – EXTRASE BACIU (1981), PAG. 262-263 (DREAPTA)

După cum se observă, Dan Marcel Iliescu a copiat întocmai textul și imaginea și, ca să mascheze plagiatul, în descrierea fig. 45 a modificat D6 cu T6 și la sursă nu a mai trecut (C. Veleanu și colab.), ci a făcut trimitere la altă lucrare unde autor este C. Veleanu alături de N. Diaconescu, o sursă pe care, de asemenea, a plagiat-o masiv.

În ceea ce privește subsecțiunea 3.2. Arhitectura vertebrelor (pag. 33-34), aceasta este plagiată în totalitate din lucrarea Coloana vertebrală: structură și funcții (autori N. Diaconescu, C. Veleanu, H. J. Klepp-1977).

Prin compararea imaginilor de mai jos (așa cum au fost marcate pe culori) se poate constata similitudinea textelor din teza lui Dan Marcel Iliescu și lucrarea pe care a plagiat-o:

EXTRAS TEZA ILIESCU, PAG. 34

EXTRASE DIACONESCU (1977), PAG. 70-71-72

Și de această dată, nu a mai fost nevoie de un tabel pentru exemplificarea rândurilor plagiate, toate fiind preluate doar din 3 pagini din aceeași sursă. După numărarea acestora se poate constata că în cuprinsul subsecțiunii 3.2. Arhitectura vertebrelor (pag. 33-34), Dan Marcel Iliescu a plagiat 39 rânduri.

***

Subsecțiunea 3.3. Mecanostructura vertebrelor (Pag. 35), aceasta este plagiată în totalitate din lucrarea Coloana vertebrală: structură și funcții (autori N. Diaconescu, C. Veleanu, H. J. Klepp-1977)

Având în vedere dimensiunea redusă a subsecțiunii 3.3. Mecanostructura vertebrelor (o jumătate de pagină), identificarea preluărilor fără citare a fost foarte simplă: Dan Marcel Iliescu a plagiat 8 rânduri și 1 imagine.

***

În Subsecțiunea 3.4. Elemente osteo-articulare și rolul lor în susținerea sarcinilor (pag. 35-41), Dan Marcel Iliescu a comis un plagiat grosolan, preluând și introducând în teza sa texte cu trimiterile la unele surse, chiar dacă acestea nu se regăsesc la bibliografie.

***

Pentru stabilirea și identificarea cu exactitate a rândurilor și imaginilor plagiate de Dan Marcel Iliescu în subsecțiunea 3.4. Elemente osteo-articulare și rolul lor în susținerea sarcinilor (pag. 35-41), a se vedea tabelul de mai jos:

Așa cum reiese din tabelul de mai sus, în cadrul subsecțiunii 3.4. Elemente osteo-articulare și rolul lor în susținerea sarcinilor (pag. 35-41), Dan Marcel Iliescu a plagiat nu mai puțin de 158 rânduri, 4 imagini și un tabel.

***

Subsecțiunea 3.5. Statica coloanei vertebrale (pag. 41-44) este plagiată în totalitate din sursa BACIU (1981).

Următoarele imagini arată cel mai bine lipsa de onestitate a lui Dan Marcel Iliescu, aceasta copiind blocuri întregi de text, inclusiv formule de calcul, fără a menționa nici măcar o singură dată sursa. Având în vedere similitudinea textelor nu a mai fost nevoie de marcarea acestora pe culori, întrucât plagiatul este mai mult decât evident.

EXTRASE TEZA ILIESCU, PAG. 42-43 (STÂNGA) – EXTRASE BACIU (1981), PAG. 282, 283 ȘI 284 (DREAPTA)

Pentru stabilirea și identificarea cu exactitate a rândurilor și imaginilor plagiate de Dan Marcel Iliescu în subsecțiunea 3.5. Statica coloanei vertebrale (pag. 41-44), a se vedea tabelul de mai jos:

Așa cum reiese din tabelul de mai sus, în cadrul subsecțiunii 3.5. Statica coloanei vertebrale (pag. 41-44), Dan Marcel Iliescu a plagiat nu mai puțin de 93 rânduri și 2 imagini.

***

Pe lângă cele 24 rânduri plagiate în subsecțiunea 3.6. Rolul sistemului muscular în biomecanica organului axial (pag. 44-45), inclusiv titlul, cititorii pot să constate și modul în care Dan Marcel Iliescu a „studiat” lucrarea lui Lucas și Bresler, mai ales că a inclus-o și în bibliografia Cap. 1 și în bibliografia finală. De fapt, Dan Marcel Iliescu a plagiat cuvânt cu cuvânt din sursa DIACONESCU (1977), inclusiv trimiterile la unii autori și lucrările acestora, și fără o minimă decență a elaborat chiar și bibliografia după modelul lucrării pe care a plagiat-o.

Adunând rândurile și imaginile plagiate din SECȚIUNEA I. 3 – ANATOMIIA FUNCȚIONALĂ A COLOANEI VERTEBRALE, situația se prezintă după cum urmează:

 • Subsecțiunea 3.1. Coloana vertebrală (pag. 30-33): 46 rânduri plagiate și 1 imagine

 • Subsecțiunea 3.2. Arhitectura vertebrelor (pag. 33-34): 39 rânduri plagiate

 • Subsecțiunea 3.3. Mecanostructura vertebrelor (Pag. 35): 8 rânduri plagiate și 1 imagine

 • Subsecțiunea 3.4. Elemente osteo-articulare și rolul lor în susținerea sarcinilor (pag. 35-41): 158 rânduri plagiate, 4 imagini și 1 tabel

 • Subsecțiunea 3.5. Statica coloanei vertebrale (pag. 41-44): 93 rânduri plagiate și 1 imagine

 • Subsecțiunea 3.6. Rolul sistemului muscular în biomecanica organului axial (pag. 44-45): 24 rânduri plagiate

 • Subsecțiunea 3.7. Aparatul motor al coloanei vertebrale (pag. 45-48): 4 rânduri plagiate

Ca urmare, în întreaga Secțiune I. 3 (pag. 30-48), Dan Marcel Iliescu a plagiat în total 372 rânduri, 7 imagini și 1 tabel.

SECȚIUNEA I. 4 – BIOMECANICA SHELETULUI AXIAL

Subsecțiunea 4.1. Mișcările coloanei vertebrale (pag. 49-50) este plagiată în totalitate din sursa BACIU (1981). Subsecțiunea 4.2. Mobilitatea coloanei vertebrale (pag. 50-57) este plagiată în totalitate din sursele DIACONESCU (1977) și BACIU (1981). Plagiatul se continuă și la pagina 51 din teză, Dan Marcel Iliescu lăsând impresia că a studiat lucrarea lui Fronning și Frohman, asta deși textul este plagiat integral din sursa Diaconescu (1977). la pagina 51 din teză, Dan Marcel Iliescu a copiat blocuri de text din sursa Baciu (1981), paginile 288-289, fără a menționa acest fapt.

La pagina 53 din teză, Dan Marcel Iliescu a făcut o combinație de preluări din sursa Diaconescu (1977) și sursa Baciu (1981), bineînțeles, fără menționeze sursele de unde a copiat textele și un tabel:

Avînd în vedere amploarea plagiatului comis de Dan Marcel Iliescu în subsecțiunea 4.2. Mobilitatea coloanei vertebrale (pag. 50-57), pentru stabilirea și identificarea cu exactitate a rîndurilor/tabelelor plagiate a se vedea tabelul de mai jos:

Așa cum reiese din tabelul de mai sus, în Subsecțiunea 4.2. Mobilitatea coloanei vertebrale (pag. 50-57), Dan Marcel Iliescu a plagiat nu mai puțin de 255 rânduri și 5 tabele.

***

Subsecțiunea 4.3. Organul axial al corpului uman integrat în lanțurile cinematice ale trunchiului (pag. 57-58) este plagiată din lucrarea Coloana vertebrală: structură și funcții (autori N. Diaconescu, C. Veleanu, H. J. Klepp-1977).

Având în vedere plagiatul masiv și evident din paginile 57-57 ale tezei de doctorat, după numărarea rândurilor preluate fără citarea sursei, situația se prezintă după cum urmează: Dan Marcel Iliescu a plagiat nu mai puțin de 46 rânduri în subsecțiunea 4.3. Organul axial al corpului uman integrat în lanțurile cinematice ale trunchiului.

***

În ceea ce privește subsecțiunea 4.4. Electromiografie (pag. 58-59), aceasta nu conține nicio trimitere la sursa de unde a fost preluat textul. Având în vedere că până în acest moment încă nu a fost identificată sursa preluării, niciun rând din această subsecțiune nu a fost considerat ca fiind plagiat.

***

Luând în considerare datele prezentate mai sus, situația plagiatului în SECȚIUNEA I. 4 – BIOMECANICA SHELETULUI AXIAL se prezintă după cum urmează:

 • Subsecțiunea 4.1. Mișcările coloanei vertebrale (pag. 49-50): 15 rânduri plagiate

 • Subsecțiunea 4.2. Mobilitatea coloanei vertebrale (pag. 50-57): 255 rânduri plagiate și 5 tabele

 • Subsecțiunea 4.3. Organul axial al corpului uman integrat în lanțurile cinematice ale trunchiului (pag. 57-58): 46 rânduri plagiate

 • Subsecțiunea 4.4. Electromiografie (pag. 58-59): 0 rânduri plagiate

Ca urmare, în întreaga SECȚIUNE  I. 4 – BIOMECANICA SHELETULUI AXIAL (pag. 49-59), Dan Marcel Iliescu a plagiat în total 316 rânduri și 5 tabele.

***

În urma analizei SECȚIUNII I. 5 – CORPUL UMAN-SISTEM ANTROPOLOGIC MOTRIC BIOMECANIC s-a constat că aceasta este plagiată în totalitate din lucrarea Anatomia și biomecanica educației fizice și sportului (autori M. IFRIM și A. ILIESCU – 1978), o lucrare pe care Dan Marcel Iliescu nu s-a sinchisit să o treacă la bibliografie (dacă nu din rațiuni etice, măcar așa pentru a avea un motiv să se disculpe precum toți plagiatorii de azi).

Apetența pentru plagiat a lui Dan Marcel Iliescu se intensifică la pagina 61 din teză, acesta copiind inclusiv expresia „așa cum am arătat” a autorilor cu privire la activitatea statică, deși el nu a arătat nimic în acest sens, ci doar a plagiat textul. În continuare, textul de la pagina 62 din teză este plagiat în totalitate din sursa IFRIM (1978).

Având în vedere că plagiatul a fost comis dintr-o singură sursă, fiind preluate pagini întregi, nu a mai fost nevoie de un tabel pentru stabilirea cu exactitate a numărului de rânduri și imagini plagiate sau a lucrărilor de unde provin. Astfel, după numărarea acestora rezultatul se prezintă după cum urmează: În subsecțiunea 5.1. Tipuri biomecanice de activitate musculară (pag. 60-64), Dan Marcel Iliescu a plagiat 145 rânduri și 4 imagini.

***

În ceea ce privește subsecțiunea 5.2. Metodologia analizei biomecanice (pag. 64-66), aceasta este plagiată în totalitate din sursa IFRIM (1978).

***

Având în vedere că SECȚIUNEA I. 5 – CORPUL UMAN-SISTEM ANTROPOLOGIC MOTRIC BIOMECANIC este plagiată în totalitate din aceeași sursă, fiind preluate pagini întregi, nu a mai fost nevoie de un tabel pentru identificarea și prezentarea rândurilor/imaginilor plagiate. După numărarea acestora, situația plagiatului se prezintă după cum urmează:

 • Subsecțiunea introductivă, care este nenumerotată (pag. 59-60): 66 rânduri plagiate

 • Subsecțiunea 5.1. Tipuri biomecanice de activitate musculară (pag. 60-64): 110 rânduri plagiate și 3 imagini

 • Subsecțiunea 5.2. Metodologia analizei biomecanice (pag. 64-66): 101 rânduri plagiate

Ca urmare, în întreaga Secțiune I. 5 – CORPUL UMAN-SISTEM ANTROPOLOGIC MOTRIC BIOMECANIC (pag. 59-66), Dan Marcel Iliescu a plagiat în total 277 rânduri și 3 imagini.

*****

După sistematizarea tuturor informațiilor privitoare la rândurile, imaginile și tabele plagiate din cuprinsul celor cinci secțiuni ale CAPITOLULUI I – ANATOMIA DEZVOLTĂRII. ANATOMIA FUNCȚIONALĂ ȘI CLINICĂ A COLOANEI VERTEBRALE, se poate afirma că Dan Marcel Iliescu a comis o fraudă intelectuală de proporții, fapt nemaiîntîlnit pînă acum în mediul academic medical. Situația exactă a plagiatului este prezentată în tabelul de mai jos:

Prin raportare la frauda intelectuală de proporții comisă (1.458 rânduri, 38 imagini și 6 tabele, doar într-un capitol), am încercat să obținem un punct de vedere din partea lui Dan Marcel Iliescu – Rectorului Universității OVIDIUS, dar din păcate acesta nu a putut fi contactat.

Ar fi fost interesant de aflat ce părere are Rectorul Dan Marcel Iliescu despre frauda intelectuală comisă de doctorandul Dan Marcel Iliescu, mai ales că, așa cum arată în CV, din anul 2018 este Absolvent al Cursului de etică și Integritate academică:

În virtutea calității sale de Decan al Facultăți de Medicină, Dan Marcel Iliescu a semnat în 6 ani câteva mii de diplome universitare, iar acum din poziția de Rector semnează în fiecare an alte mii diplome universitare, inclusiv diplome de doctor. Ca urmare, foștii și viitorii absolvenți au toate motivele să se mândrească cu faptul că diplomele lor sunt semnate de o asemenea „somitate”.

Rectorul Universității „Ovidius” – plagiator de doctorat

P.S. Chiar atunci cînd redactam episodul 3 al analizei tezei de doctorat a rectorului Universității „Ovidius” din Constanța, același grup de cercetători care a făcut analiza aceasta formidabilă (https://ctacad.wordpress.com/2022/05/01/dan-marcel-iliescu-rectorul-universitatii-ovidius-din-constanta-a-plagiat-masiv-in-teza-de-doctorat-episodul-1/) ne comunică o veste îmbucurătoare: urmează Episodul 2, despre Capitolele 2 și 3 ale tezei de doctorat! Cau un fel de „promo”, ni se oferă „cîteva informații preliminare”:

 • Capitolul 3 are doar 33 pagini (pag. 71- 104) și, cu toate acestea, conține 23 imagini și 10 tabele, iar 6 dintre cele 33 pagini sunt dedicate unei bibliografii

 • Bibliografia conține 132 lucrări, dintre care doar 10 aparțin unor autori români, restul fiind: 108 lucrări în limba engleză, 8 lucrări în limba franceză și numai 6 lucrări în limba germană.

Pînă atunci, cercetătorii transmit cititorilor noștri acest mesaj:

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 7
Ion Spânu 1818 Articole
Author

12 Comentarii

 1. daca poți conduce o țara fiind ,, prim plagiator ,, atunci un rahat de universitate este folare la ureche ..!!

 2. Peste acest plagiat se va așterne plaful, exact cu s-a așezat peste cel al maCiucii de la stana ciobanului păzită de măgari pekinezi și oameni cu statut de animale companie, pe care stăpânii le-au dresat în limbaj Americano- Bruxelles. PS. Propunem ca celor care nu au plagiat sa li se retragă titlul de doctor. Ii pun pe cei 95% care au plagiat intr-o lumina curcubeica și ei nu doresc aceasta pe fata, ci numai pe dos.

 3. Probabil ca de la asta „mai marii „tarii au diplome .De la „Ovidius”, unde se practica IFR -ul. Adica „invatamint cu frecventa redusa „. Pe la „Spiru „, „Cantemir „, „U. de West ” , caAcademiade Studii Politice ( Stefsn Gheorghiu )etc mai treceau macar pe acolo , de aici le vin „diplomele „direct la Parlament…

 4. Si daca dl. Iliescu nu demisioneaza din functia de rector, de ce nu este demis? Sunt institutii care ar trebui sa ia atitudine si sa-si indeplineasca atributiile.

 5. Prim-ministrul Dr. Ciucă să-l sancționrze pe idivid la conceperea a zece teze de doctorat pt zece doctoranzi. Va fi asistat de Poliția Doctorarelor din Min. de Interne. Problema e: pe ăștia din MI, cine îi mai asistă?

 6. Omul face o facultate, da un examen final unde are o lucrare de diploma.
  Iese medic, inginer, profesor..
  De ce trebuie doctorat????
  Daca face studii sa scrie carti sau manuale sa castige bani din vanzari de carte. Dar meseria e meserie de baza. Doctoratele au fost inventate ca o sita .Dor cei cu doctorat sa ocupe functii de conducere. Un fel de mafie stintifica. Trebuie oprit totul.

 7. Doctoratele sunt o modalitate prin care derbedeii cu studii superioare false care conduc Romania , la nivel central si local , isi maresc lefurile de hoti cu 15 % ! Propune d.le Spanu , ca Guvernul sa desfiinteze prin OUG , acest spor … ca un punct de vedere oficial al Cotidianul.ro ! Ar fi un demers concret , apreciat de toti oamenii cinstiti … altfel vorba de claca !

 8. Unde a facut doctoratul, „onorabilul”? M-am pronutat de mult, scolile doctorale reduse 80% si doctoranzii la fel! Atunci avem selectie si teze cu aplicabilitate in practica/economie sau in invatamant! Doctorate de dragul „hartiei”, nu ne mai trebuie!

 9. Pe cine interesează cum a furat hoțul? Statul România plătește de-a valma la toți toate sporurile, fără să verifice la audit personalizat, după fișa funcției ce face procurorul, polițaiu, SeReIstul, SePePistul, SeTeSistul etc… spor de stres, spor calculator, spor de antenă, spir de utilizat telefonul mobil, spor de confidențialitate, sir de mâncare și căte ori mai fi. Dacă Inspecția muncii, auditurile interne și externe ANAF, nu verifică modul cum se dau aceste sporuri la toți care stau la birou în instituțiile statului sau administrații locale, pe vine deranjază un spor de doctorat luat de 20 de ani nemeritat?

 10. Acuzele de plagiat si plagoatele sunt o practica veche, apar atunci cand sunt vanate functile unora de altii. Sistemul nostru de invatsmant le a acceptat si inainte de 1990 dar mai tare dupa, cand se da acest spor. Multe din plagiate nu se vor descoori niciodata, lucrarile fiind scrise de altii. Dar exista si la licennte si masterate. Doctoratul ar trebui aprobat doar pentru cercetare si invatamant superior, azi jumate din bugetari au doctorate.

 11. Pe când și plagiatul lui Epure Dănuț Tiberius? A.K.A. Rabbit

 12. În timp ce noi citim și analizam deontologic efectul acestor doctorate, banii curg, norme peste norme didactice, câte 3-4 servicii paralele pe la cabinete și spitale, sau oriunde…
  Sistemul
  rade de noi și de voi cititori și scriitori, șoptind printre dinti: de sus pana jos, decanii cu mai multe mandate și șefii lor, sunt în același tango al furtului intelectual și al simulării competentei.
  Dacă ii mai căutați și pe la habilitari, vai mama lor!! Conducători de doctorate! Iată unde s-a ajuns prin impostura si plata a comisiilor făcute de candidați, spre ascensiunea lor didactica, după placul lor.
  Sa moșteniți cu bine viitorul corupt al învățământului universitar de azi!

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.