Mitropolitul Banatului: „Luptaţi cu moartea albă”

Mitropolitul Ioan al Banatului îndeamnă, în Pastorala pascală din acest an, la încrederea în iubirea Tatălui, iar pe tineri îi sfătuieşte să lupte cu moartea albă. Acesta îndeamnă totodată la iubirea şi ajutorarea aproapelui, aşa cum Iisus a făcut pe cruce, mântuindu-l pe tâlharul care s-a smerit în ultimul ceas şi alături de care Cel Înviat a treia zi I S-a arătat Tatălui.

„Hristos Şi-a biruit moartea Sa, dar şi moartea noastră. Moartea nu ne îngăduia să ne întoarcem în Casa Tatălui Ceresc. Până la Învierea lui Hristos, Tatăl aştepta trist la porţile Cerului întoarcerea noastră. Tristul Dumnezeu azi Se bucură cu toate cetele îngereşti văzând că Fiul Său, chiar purtând rănile piroanelor, Se întoarce biruitor ‘Acasă’ şi nu Se întoarce singur, ci cu un tâlhar. (…). Nu Îi aduce un sfânt, ci pe cel mai căzut dintre pământeni: un tâlhar. Mare taină şi mare semn de iubire a Fiului faţă de tot omul cel căzut în robia morţii! De ce oare n-a intrat Hristos în Cer împreună cu un sfânt, cu un drept? Însuşi El ne spune: ‘N-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă’ (Marcu 2, 17). (…). Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi” (Romani 5, 7-8). Iată nemărginita şi nepărtinitoarea iubire a lui Dumnezeu! Hristos duce lupta cu moartea tuturor, Se jertfeşte pentru toţi, buni şi răi. De aici învăţăm că Iisus Hristos S-a jertfit şi pentru mine şi pentru tine, n-a privit la faţa noastră, ci pentru Hristos noi suntem comoară lui Dumnezeu aici, pe pământ”, spune mitropolitul Ioan al Banatului.

Arhiepiscopul Timişoarei li se adresează şi tinerilor, cărora le cere ca adevărul de necontestat al Învierii Domnului Hristos să-l ducă mai departe, peste veacuri, iar la a Doua Sa Venire, Hristos să găsească în ţara Carpaţilor credinţă ortodoxă şi români buni şi iubitori de Dumnezeu.

„Luptaţi cu moartea albă, fiţi biruitori în faţa ei şi salvaţi-vă fraţii din lanţurile ei! Iubiţi-L pe Dumnezeu, ţara şi familia!”, arată înaltul prelat ortodox.

Mitropolitul Ioan al Banatului remarcă faptul că ne naştem pentru a deveni fii ai veşniciei împărăţiei Tatălui ceresc, iar moartea pământească are sens, prin ea trecând şi Hristos spre Înviere.

Odată cu Învierea Domnului Hristos, nimeni nu trebuie să se mai teamă de moarte, căci „precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia”, îl citează mitropolitul Ioan pe apostolul Pavel.

„Ce-ar fi vântul dacă n-ar bate şi ce-ar fi omul dacă nu ar învia? De azi să nu vă mai căutaţi loc în morminte, ci să vă căutaţi loc în cer. Stejarul uită primăvara că e bătrân. De ce atunci unii dintre noi uităm în clipa morţii că suntem veşnici?
Omul nu este nici tânăr, nici bătrân, ci este veşnic. Şi iară zic: nu vă fie frică de veşnicie, fie-vă frică de a păcătui. Când moare omul? Când nu mai iubeşte. Mintea omului are rădăcinile în sus. Nu le smulgeţi, nu le răsădiţi în alt ogor decât în cel al lui Dumnezeu în Treime lăudat. Necontenit să nu încetăm lupta de a uita, lupta de a iubi şi lupta de a trăi în duhul Evangheliei lui Hristos. Timpul se odihneşte în om, apoi trece în veşnicie. Pentru noi, cei ce credem în Înviere, de azi începe trecutul. Aşadar să ne bucurăm împreună cu cetele îngerilor, care, după ce L-au văzut pe Hristos pe Cruce şi în mormânt, acum Îl văd biruitor revenind Acasă, la Tatăl. Hristos a Înviat!”, încheie ÎPS Ioan al Banatului Pastorala de Paşti.

Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurenţiu, arhiepiscop al Sibiului, îi îndeamnă pe credincioşi, în Pastorala de Paşte, să se bucure de Învierea lui Hristos, pentru că „este nădejdea noastră cea mare”.

„Aceasta este noaptea şi ziua Învierii Domnului, ziua veşnică a Învierii Sale pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm şi să ne veselim în ea, ziua în care ne îndulcim de dragostea şi lumina pe care ni le-a dat nouă Preabunul nostru Stăpân. Bucuria noastră să nu o lăsăm să fie umbrită de nimic, căci ea este nădejdea noastră cea mai mare. Toate greutăţile le vom birui prin Hristos cel Înviat din morţi, Care este Hrana noastră veşnică, întru Care ne întărim. În această biruinţă credem că vom trece peste toate încercările vieţii acesteia, vom dobândi încă din această lume lumina Sa cea cerească, cântând de-a pururi în inimile noastre imnul biruinţei creştine asupra păcatului, asupra diavolului şi a morţii: ‘Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din mormânturi viaţă dăruindu-le!’ „, spune ierarhul în Pastorală.

Lumina Învierii ne face pe fiecare „apostoli şi ucenici ai Celui Înviat”, mai arată mitropolitul Ardealului.

„Această lumină pe care o purtăm cu toţii astăzi ne face şi pe noi apostoli şi ucenici ai Celui Înviat şi ne obligă să ne schimbăm vieţile, ne cheamă să umblăm întru lumină, să fugim de întunericul patimilor şi al păcatelor, să ieşim de sub stăpânirea întunericului, din împărăţia celui rău şi să facem trecerea noastră – Pesahul nostru – cu Hristos spre lumina dragostei Sale. Să nu uităm că El ne pregăteşte la Sfânta Liturghie mereu cina bogată a dragostei Sale, în care ne umplem de puterea Învierii Lui pentru a putea să ne luptăm cu toate greutăţile şi necazurile acestei lumi. ‘Îndrăzniţi! Eu am biruit lumea!’ ne spune El mereu când stăm la masă cu El şi ştim că doar prin El, ascultând de poruncile Lui, vom putea trece peste toate încercările viitoare”, a subliniat ÎPS Laurenţiu.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, în Pastorala de Sfintele Paşti

„Vindecările pe care Domnul Iisus Hristos le săvârşeşte arată iubirea Sa smerită şi milostivă faţă de oameni, dar aceste vindecări au şi un sens profetic, şi anume ele sunt inaugurarea sau începutul Împărăţiei lui Dumnezeu în lume sau începutul unei vindecări finale, care se va realiza într-un cer nou şi un pământ nou, în care nu va mai fi lacrimă şi moarte (cf. Apocalipsa 21, 1-4), pentru că Învierea de obşte va fi vindecarea definitivă a tuturor oamenilor de moarte şi de stricăciune.Vindecarea de boli nu este ultimul scop al venirii Domnului pe pământ, ci vindecarea de păcat şi moarte”, transmite Patriarhul.

Întâistătătorul BOR subliniază că „Taina Pocăinţei sau a Mărturisirii şi iertării păcatelor, precum şi Taina Sfântului Maslu sunt izvoare permanente de vindecare de păcate, de patimi, de boli şi de suferinţe (cf. Marcu 6, 13; Iacov 5, 14-15)”.

„În toate Sfintele Taine ale Bisericii lucrează harul Preasfintei Treimi, care ne arată iubirea milostivă a lui Hristos, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre (slujba Sfântului Maslu) şi Izvorul tămăduirilor (slujba Sfinţirii apei). Însă pentru vindecarea şi mântuirea noastră sufletească şi trupească este nevoie de multă credinţă şi de multă stăruinţă în rugăciune, precum şi de iubire milostivă faţă de semeni. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur a numit Biserica lui Hristos ‘farmacie duhovnicească, unde se pregătesc leacuri noi, ca să ne vindecăm de rănile pe care ni le face lumea’. Acelaşi Sfânt Părinte cheamă la vindecare sufletească şi mântuire, zicând: ‘Intraţi în biserică şi mărturisiţi-vă păcatele voastre, căindu-vă pentru ele; căci acolo veţi afla doctorul care vă vindecă, iar nu un judecător care să vă osândească; acolo nu se cere pedepsirea păcătosului, ci se dă iertarea păcatelor'”, arată PF Daniel.

În contextul proclamării anului 2024 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor şi Anul comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi, Patriarhul BOR aminteşte că „Biserica noastră încearcă să contribuie mai mult la alinarea suferinţei, atât prin lucrarea ei liturgică, duhovnicească şi pastorală (mai ales Sfântul Maslu), cât şi prin lucrarea ei social-filantropică şi social-medicală (centre medicale, cabinete şi caravane medicale).

„Inclusiv printr-o cultură medicală a populaţiei, prin care oamenii sunt sfătuiţi să preţuiască mai mult darul sănătăţii, evitând bolile, şi să fie recunoscători faţă de persoanele care îi ajută să se vindece, mai ales când ei singuri, din cauza sărăciei, nu-şi pot plăti consultaţiile sau medicamentele”, explică Patriarhul.

Înaltul ierarh ortodox îndeamnă la săvârşirea de fapte bune.

„În aceste zile de sărbătoare, de lumină şi bucurie pentru viaţa noastră creştină, vă îndemnăm pe toţi, cu părintească şi frăţească dragoste în Hristos, să arătaţi lumina dreptei credinţe şi a faptelor bune pretutindeni unde vă aflaţi, să împărtăşiţi şi altora bucuria Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Vindecătorul şi Mântuitorul nostru Să ne rugăm pentru pacea din întreaga lume. Să arătăm semne de iubire frăţească şi tuturor românilor aflaţi printre străini”, este mesajul Patriarhului.

Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti, Patriarhul Daniel urează tuturor „sănătate şi fericire, pace şi bucurie”, adresând salutul pascal ”Hristos a Înviat!”.

Cardinalul Lucian spune, în Pastorala adresată credincioşilor greco-catolici, că, deşi ispita descurajării ne pândeşte adesea, atât din cauza încercărilor sufleteşti, cât şi a răului din jurul nostru, conflicte, violenţă, încălcări ale demnităţii şi ale libertăţii umane, Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului ne întăreşte credinţa şi ne însufleţeşte cu acea speranţă pe care nimeni şi nimic nu o pot distruge.

Înaltul ierarh greco-catolic mai afirmă că se cuvine să fie folosite în mod etic creativitatea raţiunii şi progresul tehnic, inclusiv inteligenţa artificială, pentru a umaniza şi a schimba în bine societatea şi lumea în care trăim.

„Credinţa în învierea lui Cristos ne aduce speranţă, dar, privind la vieţile noastre, ne simţim uneori ca şi cum am merge prin pustiu, fiindu-ne teamă că nu vom avea credinţa atât de puternică încât să trecem prin valea umbrei morţii. Ispita descurajării ne pândeşte adesea, nu numai din cauza încercărilor sufleteşti, ci mai ales datorită răului pe care îl vedem în jurul nostru în fiecare zi: conflicte, violenţă, încălcări ale demnităţii şi ale libertăţii umane. Cu toate acestea, Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului ne întăreşte credinţa şi ne însufleţeşte cu acea speranţă pe care nimeni şi nimic nu o pot distruge. Unindu-ne cu Cristos cel Înviat, devenim apostoli ai iubirii şi ai păcii într-o lume zguduită de violenţă”, arată cardinalul Lucian, arhiepiscop şi mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, arhiepiscop major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Acesta adaugă faptul că Papa Francisc a subliniat gravitatea situaţiei în care ne aflăm şi a propus căi de pace şi de rugăciune pentru „oamenii din Palestina, din Israel, din Ucraina şi din multe alte locuri unde este război”.

„Fericiţii noştri Episcopi Martiri ne învaţă că spirala violenţei şi a urii poate fi întreruptă numai prin iubire. Iubirea, însă, nu coincide cu resemnarea sau cu predarea în faţa nedreptăţii şi a răului, deoarece implică mărturisirea adevărului şi a credinţei până la capăt, chiar cu preţul propriei vieţi. Împlinirea, pe 2 iunie, a cinci ani de la ridicarea la cinstea altarelor a Fericiţilor Episcopi Martiri Greco-Catolici Români ne reaminteşte exemplul lor curajos de trăire a credinţei şi chemarea de a fi şi noi, asemenea lor, ‘mărturisitori ai libertăţii şi milostivirii’. Totodată, face să răsune din nou în inimile şi conştiinţele noastre îndemnul pe care Papa Francisc ni l-a adresat pe Câmpia Libertăţii din Blaj, de a le împărtăşi semenilor noştri lumina Evangheliei şi de a continua lupta împotriva noilor ideologii, ‘care dispreţuiesc valoarea persoanei, a vieţii, a căsătoriei şi a familiei'”, menţionează cardinalul Lucian.

Înaltul ierarh greco-catolic vorbeşte şi despre valoarea vieţii şi demnitatea fiecărei persoane. „Se cuvine, aşadar, să folosim în mod etic toate energiile şi capacităţile noastre, creativitatea raţiunii şi progresul tehnic, inclusiv inteligenţa artificială, pentru a umaniza şi a schimba în bine societatea şi lumea în care trăim, Casa noastră comună”, adaugă acesta.

Cardinalul mai subliniază că salutul pascal „Cristos a înviat!” şi răspunsul „Adevărat a înviat!” nu trebuie pronunţate ca pe un simplu „bună ziua”, ci ca pe o mărturisire adevărată de credinţă în Învierea lui Isus Cristos.

„Învierea Domnului este şi trebuie să fie adevărul central al trăirii noastre creştine. Aşadar, să nu-l exprimăm doar cu buzele, ci şi printr-o viaţă creştină trăită în mod coerent cu valorile Evangheliei şi cu învăţătura Bisericii. (…). Sărbătoarea Sfintei Învieri a Domnului să fie, pentru noi toţi, prilej de primenire sufletească şi de reînnoire a speranţei!”, încheie cardinalul Lucian, care, împreună cu PS Cristian, episcopul auxiliar, le transmite tuturor sărbători sfinte şi binecuvântate.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda
Author

13 Comentarii

 1. pestele de la cap se-impute! Vorbeste cu guvernantii astia manelisti sa dea o lege ca in Asia.
  Acolo scrie in aeroport, drogurile inseamna condamnarea la impuscare.
  Sa vedem apoi, se mai aduc droguri?

 2. Cum sa lupte cu moartea alba cand narcoticele au o valoare de piata, o sumă mai mare decat industria globală de petrol/ gaze și automobile la un loc ? Cu cine crede mitropolitul si in general lumea asta naiva ca au de-a face?

 3. CE S-AR ÎNTÎMPLA CU DEPUTATUL ȘI CU PARTIDUL CARE AR PROPUNE „drogurile inseamna condamnarea la impuscare.”! TOTUL CE SE FACE LA NIVEL OFICIAL -până acum- ESTE „FRECȚIE LA UN PICIOR DE LEMN” „DE GURA CONDUȘILOR ÎNDOBITOCIȚI DEJA ”.! CICĂ TRUPELE NATO-CIUCĂ ȘI AI LUI ,mai ales americani și englezi și mai ales” au intrat în Afganistan ca să ierbicideze cu erbicid ”TOTAL” CULTURILE DE MAC ALB ȘI PE PROPRETARI SĂ-I SPÂNZURE– DUPĂ UN TIMP S-A DOVEDIT CĂ -ERBICIDUL FOLOSIT ERA ,,ÎNGRĂȘĂMÂNT FOLIAR” IAR „PROPITARII” AU AMEȚIT ARMATELE-ȘI LE-AU UMBLAT LA „OTOLITE” ADICĂ LE-AU SCHIMBAT DIRECȚIA –AUT OF AFGANISTAN-IAR NATOIȘTII FUGA,FUGA LA AVIOANELE DE CARE ATÂTNAU CULTIVATORII DISPERAȚI CĂ CEI DIN AVIOANE NU LE PLĂTISERĂ -„PRAFURILE” ȘI SUCURILE! CUM SĂ OMORI O„IDUSTRIE„ ÎN CARE PROFITUL-miracolul capitalismului libiral-este de 900 la sută.! iar e cenzorul ce mă cenzurează era democrației!

 4. nu e treaba bisericii.
  -„moartea alba” pare a veni de la marele alb,
  asta e altceva.

 5. Parintee Tu si cu alti tolomaci nu faceti decat sa pledati pentru solutii expirate legal si moral care n-au adus nici un fel de rezolvare problemei timp de secole. Nu faceti decat sa intariti paradigma fructului interzis ca sa catalizati proliferarea consumului si mentinerea pretului la fel ca in cazul votului unde participarea la frauda te face complice cu sociopati recunoscuti si psihotici patologici din moment ce se incearca cu cerbicie oligofrena aceiasi solutie masluita dar se asteapta rezultate diferite. Apropo, Asia este un continent cu foarte multe tari unde solutiile extreme genul celei clamate de tine si alti tolomaci, sunt practicate de guverne corupte in pat cu traficantii internationali de droguri. Fara sa va dati semama faceti apologia consumului de droguri by proxy. tolomacilor

 6. PARINTE si TOTI Ierarhii Bisericii ORTODOXE Romane.
  BUNE si Vorbele si InDemnurile BISERICII:
  DAR, in Situatia ACTUALA, TREBUIE ca TOTI Ierarii Bisericii Romanilor sa:

  – ARATE pe NUME pe TOTI CAIZII DROGului, ca SE STIU si daca sunt CERUTE Numele Cazaturilor din MsDOSuu Dreacului, de la MIC la MARE si SPUSE Public de catre Ierarhii Bisericii ROMANILOR..
  NU cred ca vor indrazni sa va omoare pe Sfintiile Voastre.

  – Sa ii blestemati, afurisiti, sa NU mai intre in Biserici NICI la Casatorii, NICI la Botezuri, NICI la Ingropaciune, sa ZACA afara in Cimitir la Margine, la Gunoaie., in Asteptarea Slujbei facute de Popi Caterisiti din Motive de GAOZ People si PreaCurvie cu MINORE sau, mai Rau, cu MINORII sau Diaconi dati afara .penru Betie …

  MOMENTuu’ ASTA este potrivit pentur ASACEVA, NU NUMAI InDemnuri PIOASE si Potrivite cu Timpuri NORMALE, cand sunt nunamia Cativa Rataciti inDROGati …

 7. Drogul iti alterează starea emoțională deoarece ingerat,produce substanțe chimice in creier care îți ridică nivelul de dopamina sau alterează percepția asupra realității prin alți stimuli chimici și de care devii dependent,in sine nu îți aduce nimic bun ,e doar in mintea noastră pe moment ,o alterare a realității .TREBUIE GASITE ALTE ACTIVITATI SANATOASE CARE ITU DAU ACEA SATISFACTIE SI POATE CHIAR MAI MARE și dimpotrivă ingerat îți distruge sanatâtea creierul fizicul și îți distruge in principal echilibrul natural al corpului,apoi iti consuma timpul in care ai depus efort ca sa faci banii cu care să ți.l cumperi.Nivelul de dopamina și serotonina ridicat il poți obține făcând sport sau activitate fizica in natura,având o companie sănătoasă sau consumd mâncare de calitate făcând lucruri și având obiective bune pentru tine și ceilalți,și având că obiectiv principal pastrarea și prezervarea echilibrului dar mai ales având un raport sincer și sănătos cu Dumnezeu!SIMPLU NU TREBUIE SA FII FOARTE INTELIGENT SA IANTELEGI.

 8. PARTEA A DOUA
  pe care le sintetizeaza in CEVA NOU, din Cestii de Curenti Electrici fini, IN PreCURSORI de Hormoni si se e se duc subtiiile TRANS-MUTATE in GLANDA Pineala,
  HIPOFIZA, MIIIICAAA preCum o Haia de Phourniiikaaa, da’ este CAPITANUL Sistemuluii ENDOCRIN si „LE STIE” intru a PROIECTA CE trebuie sa fie PRODUS, anume Combinatii de HORMONI care COMANDA TOT CE trebuie ca un Corp sa ramana SANATOS.

  Glanda TIROIDA este SEFUU’ de ECHIPAJ, care PreIA PROIECTUL Hromonal POTRIVIT in FieCARE Secunda pentu CORP si il da in EXECUTIE CONTROLata STRICT diverselor Glande SUBOrdonate:
  Testicolele (COAOAUAle …), Cortico-SureRENALEle, etc. etc.
  IAR BODY BUILDINGUU’ InDarjit-InDracit in DOUA Reprize ZILNIC, de i-am speriat pe Tinerii si Tinerele din Sala de FitNess si cad pe Spete sau raman cu Gurile cascat-stupefacte, MIRATI si MIRATE ca un ASA TipSubtirel manevreaza ASA Mari GREUTATI si TRAGE de Cabluri,
  (INCA NU ma duc la Greutati MARI DIRECTE, Cele TRASE pe cabluri se pot regla FIN, ca vreau sa fiu SIGUR de Tendoane, ca DACA se rupe f’unTendon, PIERD cel putin o LUNA sau mai mult si o iau de la Jumatea Situtiunii castigate in aproape 80 de Zile de C U L T U R I S M InDracit, da’ cu DOXA, NU ca Naroduu’)
  cand imi afla VARSTA, ReFACE Corpuu’, leeent, da’ ImPalcabil de InContestabil … aproape ca la 40-45 de Ani … 😊😊😊
  D E S I G U R ca numai SI cu HRANA, NICIODATA MANCARE …
  CE, IO am Banii lu’ Luciccio Pavarotti care CARA cu Dansul in Turnee … 13 B U C A T A R I ?
  Care l-au UCIS_UCIS_UCIS placut la GUSTul excellent Operelor LOR Culinar_Gourmeteques_Gourmandises da’ si E N O R M de SCUMP!
  PS DE CE scriu IO mereu „MitStock”, in LOC de „MIȘTO”?
  Pentru ca MISTO NU vine din Limba Indienilor VECHI din Romania!
  Esrte o Compozitiune Lingvistica cu MIT si STOCK.
  MIT inseamna CU in der Deutsche SPRACHE.
  STOCK inseamna BASTON in der Deutsche SPRACHE.
  INCHEIEREA

 9. INCHEIEREA
  Zmeckers de DUPA Razboi, „Malagambistii”, Tinerii Emancipati, da’ Aia SE splau bine, Bogati sau care SE DaDeau Bogati purtau pe Langa Pantofi cu Talpa de CREP (Cauciuc Brut, alb), groasa, Palarii TARI, Pantaloni stramti jos, la Manseta, SACOURI Largi in Umeri si Scurte in Talie SI un BASTON.
  Erau CuBaston pe Cale, SieE waren mitStoecken unterwegs, umblau cu Baston pe Drum, pe care il roteau la „MIȘTO”, MitStock, pe Degete …

 10. Popilor,noi trebuie sa luptam cu miciuna,cu impostura si ipocrizia voastra.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.