„Drumul Sf. Ladislau“ şi „Autostrada Nicolae Dabija“ (I)

Am avut ocazia să contemplu numeroase exprimări ale vibraţiei înalte a spiritului unei naţii cu care destinul istoric ne-a plasat într-o încleştare multiseculară – ungurii. Fie că acestea se regăsesc în piatră, cum ar fi în pasărea mitică Turúl – vulturul ce a prins sabia lui Álmos în cioc pentru a ghida triburile maghiare spre noul cămin din inima Europei (unde trebuia să-şi revendice moştenirea lăsată lor, şi numai lor, de Attila) – imortalizată pe dealul de lângă Tatabánya şi vizibilă oricui merge cu maşina spre Viena, ori în vastul ansamblu sculptural Millennium din Piaţa Eroilor din Budapesta, în muzică, fiind suficient a menţiona doar imnul naţional al Ungariei, al cărui compozitor, Ferenc Erkel, s-a născut în frumosul oraş Giula, de la graniţa cu România, sau celebrele dansuri ungare ale lui Brahms, în manifestările mulţimii de ziua naţională a Regelui Ştefan cel Sfânt, pe 20 august, sau, pur şi simplu, în universul vinurilor şi al gastronomiei, pentru mine nici una nu e mai presus de mormântul (zis al) lui Sigismund de Luxemburg – rege al Ungariei între 1387 şi 1437 şi împărat al Sfântului Imperiu Romano-German în ultimii săi patru ani din viaţă.

Acest personaj istoric ce nu e pomenit chiar de bine în Istoria Românilor, din cauza bătăliei pierdute de la Nicopole şi a încercării de a-i ostraciza pe cei de peste munţi până şi în planul credinţei lor în Dumnezeu, considerată schismatică pe propriul lor pământ (în vremuri în care, totuşi, contestarea oprimării, în general, nu includea şi acele conotaţii etnice de mai târziu), a avut o dimensiune cu adevărat excepţională la nivel european. Pentru cei care admiră Domul din Florenţa, este suficient a pomeni că inaugurarea fastuoasă a acestuia a avut loc în prezenţa sa şi a papei Eugeniu IV, odată cu încununarea construcţiei cupolei – operă fundamentală şi miraculoasă, în acelaşi timp, a lui Brunelleschi, în anul 1436.

Sigismund de Luxemburg a avut o ultimă dorinţă: să-şi doarmă somnul de veci la picioarele celui pe care l-a considerat mentorul său şi monarhul-cavaler idealizat al secolelor trecute – Sf.Rege Ladislau I (r.1077-1095), ale cărui rămăşiţe fuseseră reînhumate la Oradea, în biserica episcopală din cetate, la 1106, fiind canonizat din anul 1192. In zilele noastre, aceste locuri de repausare sunt iremediabil pierdute, doar două plăci comemorative (evocând locul probabil al celor două morminte, în ansamblul, ipotetic, conturat pe caldarâm al lăcaşului de cult ce a fost distrus odată cu cucerirea otomană a Orăzii, la 1660) fiind plasate în incinta ale cărei ziduri au fost reconstruite sub austrieci, pentru a aminti de atmosfera solemnă a timpurilor apuse. In faţa clădirii, la 1390, regele Sigismund pusese să se ridice o statuie ecvestră a lui Ladislau (despre care se spune că a fost opera a doi renumiţi sculptori clujeni şi că era poleită cu aur), pe care tot turcii osmalâi, care au devastat şi mormintele, ar fi topit-o pentru a confecţiona nişte ghiulele. De asemenea, el ar mai fi comandat şi relicvariul sfântului Ladislau, craniul său fiind placat cu argint, cu excepţia unei deschideri în partea de sus.

Ca orice moaşte, şi cele legate de venerarea regelui-cavaler s-au împrăştiat oarecum. O parte din maxilar a ajuns la Bologna, iar Principatul Transilvaniei a devenit locul confruntării religioase dintre calvinism şi papism, context în care a intervenit şi scurta domnie a lui Mihai Viteazul. El n-a avut, însă, nici o legătură cu deprecierea cultului Sf.Ladislau, deşi Oradea Mare, ca şi Debreţinul, erau parte, în acei ani, din domeniul Ardealului. Aşa se face că Dimitrie Napraghi, episcop romano-catolic de Alba Iulia şi fost cancelar al Transilvaniei, ce păstorise în timpul lui Mihai, fiind gonit de reformaţi (pentru a fi numit, ulterior, episcop la Győr), a răscumpărat, în 1606, de la ungurii lui ardeleni protestanţi, relicvariul orădean, plasându-l în noua sa catedrală episcopală. Abia după ce stăpânirea austriacă asupra Ungariei şi a Transilvaniei s-a consolidat şi s-a construit actuala catedrală romano-catolică de pe malul drept al Crişului Repede (devenită, în timp, cel mai amplu ansamblu baroc din România şi căreia i s-a restituit şi impozantul palat episcopal ce a găzduit, timp de decenii, Muzeul Ţării Crişurilor), o parte din ţeasta Sf.Rege Ladislau s-a reîntors la Oradea.

Iar dacă locul în care zac modestele rămăşiţe pământeşti ale sfântului (scoase anual pentru procesiunea din preajma zilei de 27 iunie) e undeva de-a dreapta intrării principale, într-o nişă discret luminată, aparent mai nebăgat în seamă, altarul zis al mormântului lui Sigismund de Luxemburg, prin pavoazarea sa şi prin poziţionarea în ansamblul bisericii cu ale sale coloane executate din marmură de Vaşcău şi de Carrara, mi se pare a fi expresia supremă a maghiarismului, destinat să dăinuiască şi în afara Ungariei de după Alba Iulia şi Trianon. Deloc întâmplător, grandoarea acestei catedrale i-a impus papei Ioan Paul II să o declare Basilica Minor, încă din 1991, aşa cum mai sunt doar alte trei în România (două din Ardeal – la Şumuleu-Ciuc, cea mai veche înălţată la acest rang, în 1948, şi la Radna – şi una din Bucovina – la Cacica).

Domnia craiului László a adus regatului ungar, după cei patruzeci de ani scurşi de la dispariţia regelui Ştefan cel Sfânt în lupte fratricide şi regicide, un răgaz esenţial de consolidare, permiţându-i acestuia să revendice chiar şi moştenirea coroanei Croaţiei (de la cumnatul său răposat), cu accesul la Marea Adriatică. Aşa cum, la 1094, el a fondat capitulum-ul în jurul căruia se va dezvolta ulterior oraşul Zagreb, mutând reşedinţa episcopiei Bihorului cu mănăstirea aferentă în incinta cetăţii de pământ de pe malul stâng al Crişului Repede, regele Ladislau a devenit întemeietor al oraşului Oradea. [Având în vedere dezbaterea fără sfârşit legată de forma corectă – Oradei, Oradiei sau cea arhaică a Orăzii – am considerat mai nimerit să evit, pe cât posibil, o abordare tranşantă, deşi titlatura actualei episcopii ortodoxe, zisă „a Oradiei şi Bihorului“, tinde să închidă discuţia.]

După efemera existenţă a paşalîcului de Varat (1660-1692), cuceritorii / eliberatorii austrieci (vezi antologica comparaţie a liderilor ardeleni referitoare la jugul de lemn devenit unul de fier), din motive strategice, nu au permis reconstruirea marii biserici din cetatea de odinioară pe locul unde se găsise pentru jumătate de mileniu, ci în afara incintei nou-fortificate. Peste alte câteva decenii, lăcaşul episcopal a fost înălţat în mijlocul zonei adiacente numite Oraşul Nou, unde există până în zilele noastre biserica romano-catolică a Sf.Ladislau, după 1780, funcţia de catedrală fiind preluată de edificiul recent inaugurat, amplasat pe Criş în jos, pe malul opus, în forma pe care o putem admira şi astăzi. In acelaşi timp, evoluţia urbei în sine a condus, în decurs de numai un secol, la consolidarea rolului civic al zonei adiacente bisericii Sf.Ladislau, pe cele două maluri ale Crişului Repede.

Surprinzător pentru acest oraş care avea la data ultimului recensământ de dinainte de Unirea din 1918 peste 90% dintre locuitori declarându-şi drept limbă maternă maghiara (fără ca măcar o cât de mică parte dintre aceştia să-şi fi închipuit că în nici zece ani vor ajunge sub stăpânirea românească), în piaţa centrală, numită, bineînţeles, a Sf.Ladislau, s-au înălţat, cu timpul, cele două biserici ale românilor – Biserica „cu Lună“ a comunităţii ortodoxe (a cărei episcopie va renaşte abia la 1921) şi Biserica Sf.Nicolae a episcopiei greco-catolice. Spaţiul acesta a devenit unul de demonstraţie a puterii, astfel încât, în emulaţia generată de apropiata aniversare a unui mileniu de la instalarea triburilor maghiare în câmpia panonică, la 1893, în centrul pieţei a fost instalată statuia regelui Ladislau I.

Pe soclul statuii amplasate în faţa palatului episcopal greco-catolic au fost gravate cuvintele ″Könyörögj Érettünk″, ceea ce s-ar traduce, pentru toate riturile, prin «Sfinte, roagă-te pentru noi». După treizeci de ani, monumentul „regelui Laczi“ a fost mutat din Piaţa Unirii, ajungând, în cele din urmă, în faţa catedralei romano-catolice, unde, ca şi în cazul multor altor situri închinate unor personalităţi istorice maghiare din Ardeal, lămuririle în limba română mai degrabă lipsesc. Cât despre locul din piaţă ocupat între 1893 şi 1923, respectiv 1940-1944. de statuia monarhului Ladislau, acolo au fost instalate succesiv sculpturile ecvestre reprezentându-i pe regele Ferdinand I, Mihai Viteazul şi, din nou, cea a Regelui-Intregitor. Pentru un timp, a mai existat şi un monument închinat celor căzuţi în octombrie 1944 pentru eliberarea oraşului de sub stăpânirea horthystă.

Poate că celor mai mulţi dintre cei care s-au ostenit să citească acea parte a P.N.R.R. alocată domeniului „Turism şi cultură“, mai precis P.II Componenta 11, li s-a părut de neînţeles cum a ajuns Sf. Ladislau, regele Ungariei de acum peste nouă sute de ani, într-unul dintre proiectele pentru care Uniunea Europeană alocă o sumă de aproape opt milioane de euro. Evident, nu este vorba de o investiţie într-un proiect de infrastructură rutieră. „Drumul Sfântului Ladislau“ este o iniţiativă de dată mai recentă (noiembrie 2017) reunind 44 de localităţi din Ungaria, dar şi din România şi Slovacia, ce încorporează o moştenire de la sfântul-rege, prin legende sau tradiţii, obiective naturale sau chiar poartă, în limba maghiară, numele regelui-cavaler. In această categorie pot fi citate satul Vasileni (aparţinând de comuna Ulieş, aflată nu departe de Odorheiu Secuiesc), comuna Săvădisla de lângă Cluj şi satul Sânvăsii de pe valea Nirajului, din judeţul Mureş. In total, trei biserici dedicate Sf.Ladislau urmează a fi restaurate cu 2,5 milioane de euro fiecare, alte douăzeci de comunităţi din Ardeal primind laolaltă un milion de euro în legătură cu activităţile promovate prin acest proiect de „drum“.

Iar dacă în Oradea se va stinge cu greu controversa iscată în jurul ideii de a readuce cumva statuia regelui Ladislau în centrul oraşului al cărui fondator este considerat (opţiune susţinută, probabil, de un sfert din populaţia oraşului), în aceste zile în care redevenim, mai toţi, fie şi prin mijlocirea unui simplu colind, „fii ai Domnului“, povestea are şi o continuare. Cu câţiva ani înainte de a se stinge, lui Ladislau i s-a născut o fată, botezată Piroska [nu chiar Roşioara, conform cutumei contemporane de traducere a prenumelor maghiare, ci o alterare a prenumelui latin Prisca]. Când avea 16 ani, prin eforturile diplomatice ale succesorului tatălui ei, ea s-a măritat cu la fel de tânărul moştenitor al tronului Bizanţului, primind la căsătoria oficiată în confesiunea ortodoxă numele de Irina.

A ajuns împărăteasă şi a dăruit Imperiului Roman al Răsăritului o existenţă-model încununată de numeroşi copii. Fiind şi evlavioasă, a ctitorit mănăstiri împreună cu soţul ei, împăratul Ioan II Comnenul, retragându-se în viaţa monahală (unde a devenit cunoscută sub numele de Xenia), pe vremea când era, încă, împărăteasă. Prin aceasta şi-a căştigat un loc în sinaxarul ortodox, unde este prăznuită la data trecerii sale la cele veşnice – 13 august (1134, cu aproape nouă ani înaintea soţului ei). La nici o sută de ani de la Marea Schismă din 1054, care a sfârtecat unitatea Bisericii Creştine, tatăl şi fiica, el – rege catolic al Ungariei, ea – împărăteasă la Constantinopol, ambii sanctificaţi, primul – de Biserica romano-catolică, iar ea – de Biserica răsăriteană ortodoxă – o prea-frumoasă pildă legată de vieţile sfinţilor de toate confesiunile!

Credeam că astfel de lucruri se învaţă la şcolile teologice, dar deşi Sf.Impărăteasă Irina poate fi regăsită în calendarul ortodox grec, ea nu apare în noile sinaxare tipărite la noi. Neavând la îndemână unele foarte vechi, mă gândesc că nu o fi fost scoasă din cele mai recente pentru că era unguroaică, ci pentru că ziua de 13 august este mult mai puternic marcată de figura copleşitoare a Sf. Maxim Mărturisitorul.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 6

48 de Comentarii

 1. Din ceea ce ati scris transpare instrumentalizarea a orice –catolicism , turism, etc – in scopul exaltarii hungarismului . Foarte multe obiective ce au tangenta cu personaje maghiare sant restaurate ( in multe cazuri reconstruite ) pe “fonduri europene “ ( in proportia 98 % din partea statului roman si 2 % din partea UE) si proiectele sant atat de bine facute incat campioana anticoruptiei de la DNA , Kovesi nu le-a gasit nici un cusur.
  Si concitadinul Dv , dl Fekete Gy se straduieste sa obtina banii necesari pt restaurarea cinematografului Janos Herbak. Durerea sa cea mare e faptul ca nu romanii au dat bani pt cumpararea incintei , ci o fundatie maghiara .
  In acelasi timp , nimeni nu pare deranjat ca la mai mult de 103 ani de la Marea Uninre inca nu se stie nimic de Monumentul Marii Uniri, vajnicii telectoali aradeni ramanand muti ca lebedele . Si tot asa , neterminatul “monument” romanesc din fata grupului statuar al Ungariei Mari instalat la Arad.

 2. Sant reluate principii si actiuni di interbeli .
  Iata ce zice dl P Turlea in Catolicismul si revizionismul maghiar :
  Bisericile maghiare din Tr s-au incadrat pe deplin in politica revizionista a Ungariei inca de la inceputul perioadei interbelice . Ele au inversunat la maxim pe ungurii din Tr impotria statului in care traiau si impotriva populatiei rou . Clericii maghiari aveau o putere de influentare mare regasindu-se in toate organizatiile ec , culturale , politice unguresti . Ei n-au facut doar propaganda ( 115) ci s-au implicat in aducerea de arme , in acte de sabotaj si teorism, in organizarea populatiei pt un eventual razboi civil . Preoti si chiar ierarhi sant membri in organizatii revizioniste (116)
  Revizionismul era propagate chiar in interiorul lacaselor de cult : predici , intonarea imnului Ungariei. Toata activitatea nationalist–sovina a clerului se facea sub patronajul ierarhilor ei (118) Cu toate deosebirile confesionale, bisericile maghiare colaborau f strans pe linia manifestarilor revizioniste ( 120)
  Ungurii au reusit sa constituie in Rou o retea proiectata ca o avangarda in perspectiva unei invazii , astfel inca sa puna Armata Romana in imposibilitatea de a actiona . Erau pregatite acte de sabotare a cailor ferate, soselelor, podurilor , etc (Rap MI din oct 1939)(123) S-au introdus in Rou arme .
  In toate organizatiile revizioniste, un rol f important il avea clerul catholic (124) functionand sub eticheta de organizatii religioase , culturale, sportive (125)
  Bisericile se situau practice la conducerea actiunii revizioniste( 126) Alaturi de preoti , invatatorii erau propagandistii revizionismului .

 3. Da ,Dumnezeu si Iisus Hristos sunt aceiasi ,numai popii difera .Fiecare cu interesele lor. Iar istoria ar arata mai frumoasa cu astfel de lectii.

 4. Eu „te-am citit” de mult d-le G.Jivanescu. Insa este departe „griva de iepure”, d-le G.J, dupa cum sclavagismul, inchizitia maghiara feudala si genocidul etnic maghiar medieval fata de romani, de epoca Revolutiilor ce au permis destramarea imperiilor asupritoare si infiintare statelor nationale. Iata insa ca poporul roman, autohton si majoritar absolut in arealul geografic pe care il descrii, in ciuda propagandei tale unguresti, a reusit sa-si reuneasca existenta in fruntariile sale istorice unde a fost plamadita etnogeneza sa, fruntarii nationale unde limba romana este cea mai mare comoara, iar romanii autohtoni absoluti si majoritari. Noi aici ne-am nascut si am crecut d-le D.J, nu parveniti din pustiile Asiei sau de unde mama dracu’ au mai venit acesti „civilizatori” de popoare antice sau nedievale. Sictir si Scarba, d-le G.J !!!.

 5. Mda.. Ar fi cazul ca românu să cunoască istorie,. Mai ales istoria pământului pe car-l crede fals că e al său, e doat imigrant colonizator temporar. Cum uite un bobitoc primar român nu știe cine i-a făcut ”Oradea Mare”(Nagyvárad) cu care el și țara se fălește și la mormântul cui e dator să depună coroane de flori și respect,.Istoria zonei este deosebit de frumoasă și interesantă, dar reprezintă ISTORIA UNGARIEI, ceea ce pentru român e ciuma și preferă să rămână prost,.Dar nu știe prostu că prostia te pierde, te face perdant pe toată linia,.Ce zici bre ?

 6. Un singur lucru merita spus despre maghiariz in general…
  Este util să le cunoști evoluția istorică.
  Asta și pt că așa le poți da peste mana atunci când se cred buricul Europei…
  Și asta arata inca se simt amenințați conștienți fiind de originea lor migratoare …
  Putina lume știe cât de aproape a fost Vaik al lor sa devină creștin de rit oriental….
  Azi am fi vorbit de maghiari că fiind tot creștin ortodox ca religie…
  Pentru că basileul romeilor nu a vrut sa ii acorde titlul de Rex cu doar pe acela de Dux, Vaik s- a dus către Roma care cu interes politic l- a recunoscut că Rex al celor șapte triburi maghiare ( om în limba lor) cu numele de Stefan ( Isztvan), dandu-i sarcina sa aducă pe vlahii sau blachii băștinași in Transilvania sub stăpânirea ecleziastică Papei …
  Restul e deja istorie…-

 7. @ Dragos..Maghiarii iși cunosc istoria, e documentată dintotdeauna și nu are necunoscute..Românu prostănac a inbrăcat ideea prostească a lui Iorga, cea cu dacii, care nu poate fi documentată, nici acceptată..Că le convine politicienilor, e clar.. Dar istoria nu e o poveste ci o știință,.Nu poți fi nație fără trecut clar.. Românu, creație artificială, care azi neagă că ar fi fost valah, neagă chiar pe daci și imbrățișează ideea celtă… n-ar cum avea viitor fără trecut. E peren, e trecător și nefast…Pricepi bre ??

 8. Maghiarii au istoria inventata de ei. Au trait la umbra imperiului habsburgic si s-au identificat cu stapanii. Azi nu mai sunt decat miste frustrati, care n-au loc de vecini si nu suporta statutul de etnie de mana a doua. Numai securistii tradatori de la conducerea tarii au acceptat ” partidul ” lor in Parlament, desi Constitutia Romaniei interzice asta. Voi, tzigoinerii maghiarizati, stati ascunsi in ” tinutul ” pe care-l credeti al vostru. Noroc cu boanghenitele arzoaice, care mai scapa si la mioritici, iar progeniturile mai au ceva minte.

 9. chipul blajin al dlui Jivanescu, m-as fi pregatit de o injuratura.
  Dar au facut-o altii. @Vax a sintetizat foarte bine.

 10. La început de An Nou doar gânduri bune : doar in Transilvania ( aprox. 7,5 Milioane locuitori ) , maghiarii sunt „MAJORITARI” fiind …aprox. 1,5 Milioane . Mințile inculte si bolnave ( și de la VAXxin) visează încă la o …tara MARE !! Să- i lăsăm să-și rumege în liniște gândurile ” expansioniste” in pusta bătută de vânturi !…P.S. Daca am aplica ” gândirea minților bolnave ” , atunci Mongolia ar trebui sa fie de la Pacific in Carpați ( neamurile mongole și hunice nu au lăsat decât distrugeri și zeci de milioane de crime ; atât mongolii , cât și hunii erau niște ființe extrem de hidoase , fiind de tristă amintire ) .

 11. @ Numai în TRANSILVANIA.. De-ai știi istorie ai știi că maghiarii nu vor cu nimic mai mult decât au fost și sunt..iar in Transilvania, fiecare loc, fiecare piatră, fiecare cărămidă vorbește ungurește.. Știu că te doare, dar asta e..DOCUMENTAT.

 12. din pacate Romania trece acum prin momente foarte grele, cele mai sumbre de la unire incoace, si nu este capabila sa dea raspunsul cuvenit atacurilor pe toate planurile la care este supusa. Dar indivizi ca Marele Prost, care nu rateaza nici un articol, nu ar trebui sa confunde lasitatea, meschinaria, marginirea, lipsa de viziune, excesul de estrogen in sange al conducatorilor de servicii actuale, cu poporul roman. La un moment dat si asta va trece si atunci se va auzi si vocea romanilor.

  Pana atunci, o Mare Prost, savureaza gustul dulce al victoriei… ca secui in cadrul Republicii Romania

 13. 2 Nae Girimea : nu stiati? dupa prima coflagratie,Ungariei(precum si celorlate tari care au pornit razboiul)li s-a limitat fosta militara,asa ca a hotarat ca raman bisericile „istorice”si scoala ca port-drapel al hungarismului si a actionat ca atare…de ce credeti ca au fost atat de categorici dupa ’90 in privinta scolilor „lor”si a bisericii „istorice maghiare”in care nu intra nici un roman nici macar in vizita?in timp ce in celelate scoli din zonele unde locuiesc maghiari(in Romania)exista sectie maghiara(pentru copiii de limba materna maghiara,care invata limba romana in regim de limba straina),in scolile „Lor”din Romania nu ajung copii romani…”educatia”incepe de la sanul mamei…biserica calvina si unitariana sunt definite ca „biserici militante”,iar catolicii trebuie sa se „alinieze”(oricum,au putini „credinciosi”,asa de ochii lumii,ca tot au fost regii astia amintiti mai sus”apostolici”)-ce credeti,pentru ce „militeaza”ele,alaturi de scoala si familie?

 14. @ Marele Urs,fals ești tu,Editat.Cît despre istorie citește-o în întregime și nu trunchiat așa cum va place voua Editat !

 15. Marius Chicos Rostogan ( catre elev ) ,,Apa-i nu-i ase ca Matia Corvin s-apoi toti nobilii unguri fost-au romani ghe-ai nostri ?
  Elevul : ,, Da, domnule !
  Marius Chicos Rostogan : ,, Bravo ! Emininke !!

 16. @Marele Urs: Nu esti un mare urs ci doar un mare magar. Daca nu din dacii care locuiau aici si de care vorbesc sursele antice, din cine sa fi provenit romanii, cumva din patagonezi sau din eschimosi? Pentru voi, cu mintea dusa in pustie, si daca ar fi fost o camera de luat vederi la fiecare incrucisare de drumuri, tot ati fi scornit motive sa contestati autohtonia romanilor. Exact prin asta va dati de gol ca sinteti niste impostori iar in Transilvania si nu numai pietrele vorbesc romaneste, nu ungureste.

 17. Degeaba va suparati pe autor-nu face decat sa va arate ca pentru altii,istoria(inventata sau nu,reala sau mit),limba sunt SACRE,ca investesc in acestea (ma rog,din banii altora,bravo lor si rusine celor care nu stiu sa pretuiasca propriile valori)si investesc in promovarea propriei culturi…ati deschis vreodata un manual de istorie sa vedeti ce invata copiii/nepotii vostri?nu va deranjeaza ca la fiecare trei vorbe nu mai gasim cuvantul romanesc ,ca ni se rupe gura daca ( totusi )trebuie sa recurgem la el,si musai sa folosim fel de fel de barbarisme sau englezisme?acum cateva minute,la un post tv,vorbind despre Salina Turda,prezentatoarea sublinia,cu multa mandrie,ca galeriile au fost „scluptate””manual”;nu autorul articolului e vinovat ca noi suntem complet si total …DEFECTI!lasati-l pe ursar,face si el ce poate pentru un forint,si schimbati-daca mai puteti-ceva pana nu e prea tarziu,puneti-va institutiile si „alesii”la treaba si,mai ales,respectati(prin cunoastere si atitudine)ce e al vostru(inca)

 18. Marius Chicos Rostogan ( catre elev ) : ,,Cu cine s-o luptat Decebal ? ,,
  Elevul : ,, Cu turcii !’
  Profesorul : ,, No ,sezi bland, cu numa mai tarziu s-or inventat turcii !!

 19. Profesorul : ,,Cu cine s-o luptat imparatul Traian ?
  Elevul: ,, Cu dracii, domnule !
  Profesorul ( razand ) ,, No, ca bine zici ma, cu dracii s-o luptat !!

 20. Dragilor, v-ați înfuriat iar pe unguri și pe autorul acestui articol. Cu ce au greșit ungurii, sau autorul acestui articol? Că nu corespunde cele scrise cu cele din istoria de preamărire numai de voi citite. Unde dacii sunt pomeniți prima dată de către însuși Dumnezeu.
  Dragilor, realitatea este alta: Nimeni nu vă contestă dreptul de a exista pe acest Pămînt de la Adam și Eva. Faptele voastre; bune sau rele, nu sunt menționate în istorie; nici de voi nici de străini. Adică suntei ANONIMI, (gr.) an-fără,onoma-nume, dar nu în sensul că n-ați fi vrut și pentru că n-ați reușit să aveți un nume de stat administrat. Exp: Împăratul Traian n.18 sept. 53, Italica Santiponce, d. 8 aug.117. iar Regele Decebal n.cca.55-60-unde? d.106 Munții Orăștie. Dacă Decebal învingea pe Traian datele erau mai precise în favoarea lui Decebal. Dar vă întreb: ce ați reușit să faceți după 106 care să fie scrisă și de dușmani?
  Herostrat a incendiat templul lui Artemis din Efes pentru ca să fie pomenit numele lui. Numele lui a fost interzis, iar cine îl rostea era pedepsit cu moartea. Alexandru Macedon a dezlegat condamnarea prin refacerea templului.

 21. Interesant si documentat articol. Multumim. Pacat de comentariile stupide.

 22. ‘documentat’ in laboratoarele de dezinformare m UE. ignoranta voastra este consecinta directa a rescrierii istoriei dupa placul m UE, m UE aia care ii permite lui orban sa faca nationalism in timp ce noua ne impune slugi gen joianis si cuca. AIa care isi cer scuze de cate ori se enerveaza o jurnalista italiana la Bucuresti.

 23. bai qwe, acolo in pestera unde traiesti, de Columna lui Traian ati auzit ? e bine ca ignoranta nu doare…

 24. @ @qwe: Pe linga Columna lui Traian, mai sint si multe altele, de exemplu monumentul de la Adamclisi. Si Columna si acel monument ii arata pe autohtoni revenind la viata pasnica dupa terminarea confruntarii militare. Cu alta ocazie, am scris despre un articol dintr-o revista britanica de istorie militara care descria luptele romanilor cu un trib din actuala Belgie, trib care obisnuia sa-si construiasca asezari pe dealuri fortificate. Desi exista urme de lupte crincene si de distrugeri masive, inclusiv prin foc, autorul conchide ca, in pofida acestora, apare firesc ca viata a continuat. Pe scurt, ceea ce ungurii refuza romanilor, sustinind genocidul populatiei autohtone, pentru alti istorici cind scriu despe alte popoare e firesc. Unde este deci anomalia, anonimitatea, de care vorbeste qwe? Desigur, numai in mintile umplute cu cilti ale sovinilor unguri.

 25. Cam varză.
  Cîteodată le zice maghiari (bine, așa-și zic și ei), cîteodată unguri (rău, oricine de pe ce era crezut Ungaria era numit ungur, vezi nenumăratele nume de Ungureanu la sud și est de Carpați, români veniți din Ungaria sau baciul ungurean din Miorița).
  Că Ladislau, mentorul lui Sigismund, ar fi reîngropat la Oradea pare a fi poveste. Wiki în engleză* zice că-i poveste de la sfîrșitul sec XII, cu sursă, dar, sărpraiz!, wiki în română, fără a cita, zice ce zice autorul articolului că-i sigur.

  *„O bula papală a Papei Pascal al II-lea din 1106 afirmă că „venerabilul trup” al lui Ladislau se odihnește în Abația Somogyvár, ceea ce sugerează că Ladislau a fost îngropat la Somogyvár.[101] Pe de altă parte, „Legenda” de la sfârșitul secolului al XII-lea a lui Ladislaus presupune că însoțitorii săi l-au îngropat în Székesfehérvár, dar căruța care îi purta trupul „a pornit singură spre Oradea, fără animale înhămate sau înjugate””. (tradus automat de pe wiki eng)

 26. Prof.Marius Chicos Rostogan : ,,Ia arata-ne, Popescule, unde -i Spania pe harta ?
  Popescu : ………
  Prof. Marius Chicos Rostogan ( magistral ) ,,Spania-i langa Portocalia, boule !!!

 27. Mai învăț și eu una alta:
  „Etymology: piros (“red”) +‎ -ka (diminutive suffix)”
  Scufița Roșie („Piroska és a farkas” în mgh) s-ar traduce Prisca și lupul?

 28. Domnul Jivanescu nu este pro maghiar (si antiroman in consecinta) . Cauta insa, ca si in alte articole ale sale, preciziune… cunoastere utila atunci cand vrei sa-i tii pe unguri la distanta si sa nu-i lasi sa t i se suie-n cap. Trebuie sa stii ce vor ei acum : renasterea Principatului Transilvaniei. Independent(dar „mai independent” pentru unguri). Totul va depinde de Germania ca totdeauna. Ungurii fara Germania sunt nimeni. Vedeti ca si Ladislau si Sigismund sunt personaje alaturate Imperiului Romano-German. Un articol util ! Poate ne trezim !

 29. @qwe spune:
  2 IANUARIE 2022 LA 16:42 D”ar vă întreb: ce ați reușit să faceți după 106 care să fie scrisă și de dușmani?”
  tu ne intrebi pe noi, romanii, lepra ?
  ne judeci?
  pt.ca ati gasit o le[pra ca Boia,un jurnalist ca Jevrarescu, gata ,ati ajuns Alexandru MAcedon sub statuia unui prostanac?Prostanacilor ce falsificati totul, paranoici si hoti de buzunare ,neam de tirla catolica hrapareata si detestata, lipsiti de credinta.omenie, respect,neam de jefuitori si aroganti corciti! Cu nasul pe sus ca n-are cine sa vi-l taie, cate magarii faceti, neam lipist de bun simt !neam de asia cu craniul la oblic bind singe,profitati de tradatorii romanilor si banii spurcati ai budapestei!Javrele care primesc udmr la guvernare, slugi ce pupati curul ue sa va faliti cu ce nu ati fost,cu ce nu sunteti!mincinosi obsedati ,mincinosi si vicleni!

 30. @Marele urs- jivina spurcata, „documentata „la securitatea maghiara, jivina idioata, stai aici si pazesti-ce? „documentarea”care?ia arat-o!aceea a Notarului anonim, contestata de voi? Voi contestti si saltati coada asiatica oricind,mintind is contrafacint orice!Milogilor, tot timpul faceti delatiuni ,birfe oricit vi s-a dat, tot ati mai vrut,milogi de piepas!Tu si udmrul tau ilegal,nu are cine sa va reteze macaroana obraznica, migratori de pripas cu corturi si coviltir, v-ati labarat pt.ca mituiti politicieni cu banii murdari ai budapestei! milogilor obraznic!tu esti timpit si cersetor mincinos! magar „documentat”,securist maghiar ce jignesti mereu pe forum, cine esti tu, securistule, de mereu injuri aici,lepra fatarnica? breeeee, du-te pe pustie in puii neamului tau de urs borit!javra cu singe stricat de nu stii cine esti, lepra analfabeta, ciumete corcit !

 31. partea a doua. Atunci nu cred c-o sa mai abtin de la o injuratura.

 32. Istoricul Ammianus Marcellinus( sec.IV e.n.)le face PORTRETUL într-un pasaj devenit celebru al istoriei romane :” După ce-i descrie că fiind un ” NEAM DE SALBATICI”,” de o CRUZIME dincolo de orice închipuire” adaugă:…hunii…având CHIPUL SLUT și ZBARCIT că al eunucilor…o înfățișare oarecum nefirească,aproape de fiare cu doua picioare și NU DE FIINTE OMENESTI…obiceiuri aproape ANIMALICE însoțesc INFATISAREA RESPINGATOARE.Hunii nu fierb,nici nu gătesc…multumindu-se cu rădăcini sălbatice.NU AU NICI UN ACOPERIS DREPT ADAPOST.Parca sunt țintuiți pe cai,aceștia fiind URATI…Nu descalecă nici să bea,nici să mănânce,nici să se culce,ci dorm pe grumazul cailor și chiar visează in voie”(adaug eu la HUNgaria mareee)….In sec. VI e.n.,Iordanes,in Istoria goților( nu a GETILOR),găsește argumente suplimentare pt.a face tabloul și mai ciudat și MAI INSPAIMANTATOR (al hunilor):…”aveau un CHIP CUMPLIT DE NEGRU ,NU ERA O FATA DE OM,ci,daca putem spune,o MASA INFORMA,ca niste puncte luminoase,IN LOC DE OCHI”…Deci,MARE JIVINA,să știi de unde îți tragi seva…salbaticaaaa!…P.S. Tot ce-am reprodus din ISTORICII vremii, doar îți zic ca SA STII,SA INTELEGI ,SA MEMOREZI,și …sa trăiești în PACE(și sufletească)pe PAMANT ROMANESC !!

 33. Dl. Urs favorizeaza irefutabil mitologizarea derogatorie retroactiva disimulata, care a ajuns la moda in slujba pledoariilor ideologice speciale. El este fascinat de hegemonia intertextualitatii transfobice a microagresiunilor, ca prescriptie a unui razboi civil perpetuu !

 34. Istoricii au puteri foarte mari! Spre deosebire de Dumnezeu, ei pot schimba trecutul !!

 35. In mijlocul satului Vitza ( BN ) exista o statuie ce infatiseaza o persoana in varsta. Pe soclu sta scris ,,Szent Istvan 1000-2000,,
  Satenii cred ca e vorba de un pensionar care avea 1.000 de lei pe luna, iar acum are 2000 !

 36. Acum facem din nou pe marii catolici,dupa ce,sub pulpana protestantismului si a otomanilor,am lovit cat am putut in cei care ne-au facut tara(„regat apostolic”0 si ne-au dat un statut european(folosit ca sa-i subjugam-cu legendara salbaticie-pe autohtoni in numele unei”superioritati”fara temei,bazata pe asimilarea celor care aveau dreptul la aceasta);celmai bine spune aceasta Lendvai,cand afirma ca istoricii maghiari(si cei sarbi)sunt cei mai mari manipulatori ai istoriei…in ce ne priveste,este rusinos ca sa ne lasam istoria si limba sa fie calcate in picioare,ba sa si dam o mana de ajutor la aceasta-tocmai citesc despre cetatea dacica de la Capalna,lasata prada jefuitorilor…nu restaurarea sau conservarea(macar)nu suntem in stare sa le asiguram,nici macar paza …probabil ca din fondurile alocate nu iese de o vila acolo,sau macar de o plimbare la Monaco,iar cu fondurile europene,ce sa ne batem capul,le lasam Sfantului Ladislau sau altora…

 37. Vestita fapta culturala a stramosilor maghiarilor de azi,putin cunoscuta la noi :jefuirea unei bogate abatii din St.Gallen si uciderea Wiboradei(cu trei lovituri de topar in cap,spune cronica),calugarita datorita careia „tezaurul”(adica biblioteca manastirii) a fost salvat n o rememoreaza niciodata in vreun fel(probabil de aia si noi suntem deosebit de discreti in privinta asta,sa nu-i suparam pe delicatii urmasi ai raspandirii culturii prin metode precum toporul,spanzuratorile,tronul inrosit in foc,roata etc);Wiborada a fost sanctificata in 1047,devenind patroana bibliotecilor si a bibliotecarilor,onorata in fiecare an in 2 mai

 38. @dan, Vă doare tare adevărul ,dacă ajungeți la asemenea exemple de defăimare. Dacă Ekkehard, (960–970) ar fi citit Cântecul Nibelungilor, n-ar fi scris asemenea enormitate. Iar pentru tine dănuț draghe, nota 2 cu mențiune. Rămâi cu virusul inculturii.

 39. @qwe: Adevarul va doare pe voi, impostorii sovini unguri. Daca tu ai fi citit Cintecul Nibelungilor, ai fi stiut de principele vlah Ramunc. Ekkehard nici nu avea cum sa stie de Cantecul Nibelungilor, pentru ca a trait cu 200 de ani inainte, poate doar ceva legende premergatoare.

 40. @Anonim, Iar te faci de râs. Citește:Cântecul Nibelungilor – O epopee germană despre dragoste, moarte și răzbunare (Partea a II-a) Dar, am vrut să fac referire la credința hunilor și ungurilor, care pedepseau cu moartea pe cei care omorau orice persoană neînarmată, inclusiv pe cei care au tolerat aceea faptă. Asta vă scriu să nu mai mâncați atâtea ciocolată pe seama ungurilor.

 41. @qwe: Te faci de ris tu mincind cacao. Nimic nou sub soare. Este specialitatea voastra, a impostorilor. Toate cronicile vechi, dar si mai noi, vorbesc de faradelegile hunilor si ungurilor. Acea calugarita era cumva inarmata?

 42. Poate vrei să-ți reproduc câteva texte din cronicile bizantine , dar nu numai. Ai observa cât sunt de credibile. Pentru un primat dî india cu coada în sus care se împiedică și de prima treaptă al lui Maslow, poate ți-ar aduce o revelație.

 43. Daca acele cronici nu sint credibile, de ce invoci altele contemporane, cum ar fi Cintecul Nibelungilor? O revelatie ti-ar trebui tie si celor ca tine, adica o galeata de apa rece turnata in cap, ca sa va dezmeticiti din fumuri. Iar cele primate sinteti chiar voi. Se vede dupa ce scrieti.

 44. Chiar m-am gândit ce ți-ai învîrti coadada ca radarul la citirea lui Simion Dascălu. Eu niciodată nu am considerat cronicile ca surse certe cum faci tu. Totuși mă gândesc ce simti, că pe voi aduși de Batu nu vă pomenește nimeni. Doar cu mici excepți, precum Vodă Ștefan a adus 10 mii d’al de voi din Muntenia.

 45. TOLERANTA ZERO ( 0 ) pentru lunatici ” autonomi ” !! Minoritățile ( și LGBT ) vor ” democratic ” să-și impună aberațiile ” istorice ” sau deviațiile sexuale ! Locul ideal al ” tuturor libertăților ” este la amerloci ( doar ei au exterminat ” democratic ” pe băștinași cu Biblia intr- o mână și cu pistolul în cealaltă = genocid, holocaust ; in americica poți să- ți afișezi orice cârpă de orice culoare la geam sau in jurul șoldurilor ,dar…nu poți cere AUTONOMIEEE ) ! Dar pe-aici , este loc sub soare doar pentru orice om normal și cu bun simt ! P.S .Așteptăm cu nerabdare partea II- a a ” Drumului Sf. Ladislau ” , și rog redacția DACA SE POATE IN LIMBA MAGHIARA ( doar așa ar fi ” democratic ” ) !! A , era sa uit și pt. cei care sunt in ” doliu ” de vreo 103 ani , ar fi bine sa se obișnuiască cu …” opinca valaha ” .

 46. @qwe: Bozgore, Batu v-a adus pe alde voi, inainte sau in urma. Se vede asta din oftica cu care scrii. Surse scrise sint, chiar venerate de voi, dar selectiv, ceea ce va da arama pe fata. Daca Anonymus bate cimpii, de ce are statuie in Budapesta si nu numai? Sigur ca autorii antici isi au limitele lor dar a-i nega unde nu va convine va descalifica din start. Ce te faci insa cu alte indicii, toponimia, limba, arheologia? Daca ai spus de Voda Stefan (care dintre ei?), spune si de citi romani au plecat din Transilvania peste munti, de multa fericire ce le-ati adus.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.