Nadăşul, satul retrocedat cu totul, stă sub teroarea executărilor silite

Zi de foc mâine în satul retrocedat cu totul. Iovu Biriş, unul dintre liderii sătenilor rămaşi în luptă cu mafia retrocedărilor, aşteaptă portăreii să-i ia agoniseala de-o viaţă. Acţiunea este iniţiată de familia Colţeu, cea împroprietărită cu un sat întreg, deşi conform anchetei DNA Timiş, care a şi sechestrat satul, împroprietărirea s-a făcut printr-un şir de falsuri şi ilegalităţi. Doi judecători care au dat decizii absurde în cazul Nadăş au fost arestaţi pentru luare de mită, iar executorul care este programat pentru executarea terenurilor, deşi acolo există animale şi construcţii, este subiectul unor plângeri penale la DNA pentru o expertiză falsă asupra acelui teren, girată de un complet de judecată cel puţin dubios.

Un grup de solidaritate românească şi forumul Transilvania Furată şi-au anunţat prezenţa în Nadăş pentru a asista la o posibilă executare a cărei contestaţie este pe rolul Tribunalului Arad.

Vom reveni.

Note ale unui jurist aradean dupa studierea cauzei

Privind executarea dec. civ. nr. 910/13.06. 2012 împotriva lui BIRIŞ IOVU

COLŢEU VIORICA şi COLŢEU ALEXANDRU, urmare a sentinţei civile nr. 657/2006, pronunţată de Judecătoria Ineu în Dosarul nr. 457/2006 au intervenit în cauza ce a constituit obiectul Dosarului nr. 481/246/2011, în care BIRIŞ IOVU avea calitatea de reclamant, instanţa respectiv JUDECĂTORIA INEU prin Dec. civ. nr. 910/13.06.2012, aadmis cererea de intervenţie a susnumiţilor şi părţile din dosar au fost obligate să lase în deplină proprietate şi posesie imobilul situat în Nadăş, identificat cu nr. top 1880/2 înscris în CF nr. 1241 –Nadăş, aşa cum rezultă din raportul de expertiză topografică întocmit de expert Dămăcuş Gheorghe.

Completul de judecată alcătuit din: PREŞEDINTE: HOREA OPREAN, ANA ŞERBAN şi ŞTEFAN LUCACIUC , cu toate că iniţial a admis recursul promovat de de BIRIŞ IOVU, instanţa şi a apreciaat că se impune efectuarea unei expertize pentru identificarea imobilului ce urma a fi efectuată de trei experţi.

Contrar celor dispuse, completul a revenit la măsura efecuării unei expertize de către trei experţi şi s-a limitat la a cere precizări suplimentare de la acelaşi expert DĂMĂCUŞ GHEORGHE, care a fost expertuld esemnat de instanţe în majoritatea dosarelor unde familia COLŢEU a ficgurat ca parte în proces.

De fapt expertul a efectuat în fals unraport de exepertiză în sensul că a falsificat reperele de identificare a terenului astfel ca imobilulSĂLAŞ ce aparţinea familiei BIRIŞ de peste 45 de ani să revină în perimetrul terenului obţinut fraudulos de familiaCOLŢEU prin s. civ. nr. 657/2006.

Dec. 910/2012, este dată în contradictoriu numai cu BIRIŞ IOVU ,nefiind opozabilă celorlaţi membrii de familie ,astfel practic această sentinţă nu poate fi pusă în executare. Cu toate acestea executorul GALUŢI ALEXANDRU , continuă efectuarea unor acte de executare , încălcând normlele procedurale deoarece îl somează pe BIRIŞ IOVU să evacueeze imobilul şi în acelaşi timp să ridice bunurile mobile din incinata imobilului şi contrucţiilor, cu toate că acesta nu este titularul acestora.

La SĂLAŞ sunt sub îngrijirea şi responsabilitatea luiBIRIŞ BRÂNDUŞA , peste 400 de capete de animale şi în grija soţiei dlui BIRIŞ , peste 10 capete de bovine şi peste 20 de capete porcine, asupra cărora executorul nu deţine niciun titlu şi nici BIRIŞ IOVU.

Mai mult asupra construcţiilor existente pe teren executorul nu deţine nicun titlu, neputând în atare condiţii să efectueeze executarea.

Pentru a întrerupe cursul perimării cererilor de continuare a executării, cereri care trebuiau efectuate la un interva de 6 luni, începând cu 21. 09. 2012 , s-au antedatat aceste cereri, fapt dovedit printr-un raport crimanlistic grafologic extrajudiciar , efectuat de un expert autorizat.

Contrar acestor situaţii executorul GALUŢI ALEXANDRU , la sugestia familiei COLEŢU , continuă să dea curs solictărilor acestora de a efectua executarea silită. Se cunoaşte că în Dosarului 1/P/2014 , instrumentat de DNA TIMIŞOARA s-a dispus începerea de urmărire penală împotriva numiţilor COLŢEU VIORICA şi COLŢEU MIHAI ALEXANDRU inclusiv asupra fiicelor acestora ILIEŞ SIMONA şi COLŢEU MIHAELA , pentru actele şi demersurile efectuate ilicit care au condus la obţinerea sentinţei civile nr. 657/2006, pronunţată de Judecătoria Ineu în Dosarul nr. 457/2006 , parchetul luând în acelaşi timp şi măsura asiguratorie a sechestrului asupra celor 8742,957 ha obţinute ilicit de familia Colţeu.

Această sentinţă a fost invocată de familia COLŢEU drept titlu , pentru a obţine Dec. civ. nr. 910/2012, a cărei executare se solicită.

De asemenea, împotriva expertului DĂMĂCUŞ GHEORGHE care a efectuat expertiza în Dosarul nr. 481/246/2011 , s-a dispus începerea de urmărire penală, pentru faptul că, practic cu scopul vădit a facilita familiei COLŢEU o hotărâre favorabilă ,ce s-a materializat prin obţinerea titlui Dec. civ. nr. 910/R/2012, a falsificat reperele topografice ale imobilului descris mai sus .

Prin Ordonanţa emisă la 12.02. 2014 de inspector principal IRINA IOAN –MARIN de la serviciul de Investigare a Fraudelor a arătat prin dispunerea începerii urmăririi penale:

‚’’’’Făptuitorul Dămăcuş Gheorghe , desemnat să efectueze o expertiză tehnică judiciară topografică , în cauza civilă nr. 481/246/2011 , aflată pe rol la Judecătoria Ineu, având ca părţi pe reclamant Biriş Iovu, pârât Horga Gheorghe şi interveneienţi pe Colţeu Alexandru şi Colţeu Viorica ,pe baza unor repere false a stabilit , în Raportul din data de 20.10. 2011 că imobilul topografic cu nr. topografic 1880/2 înscris în CF 1241 Nadăş pe numele lui Colţeu Alexandru şi Colţeu Viorica se suprapune peste imobilul cu construcţii deţinut de Biriş Iovu, cu consecinţa pronunţării Deciziei civile nr. 910/R/2012 a Tribunalului Arad împotriva persoanei vătămate Biriş Iovu’’

În momentul când executorul a venit cu poliţia şi jandarmii la salaşul familiei BIRIŞ,pe care îl stăpânim de peste 45 de ani, era acasă numai soţia lui BIRIŞ IOVU , BIRIŞ ANA care s-a înspăimântat când a văzut la poartă ,pe executor însoţit de familia COLŢEU, de jandarmi şi poliţişti a încercat să se sinucidă, fiind salvată în ultimul moment.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda
Marcel Barbatei 218 Articole
Author

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.