Chinul îndurat de Monumentul Unirii

Ioan Bolborea e renumit demult, printre confraţi şi printre criticii de artă, prin lucrările sale, de obicei monumentale, expuse prin Capitală şi prin alte oraşe mari ale ţării. Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, secţia Sculptură, din Bucureşti, a participat, din anul 1981, la toate saloanele municipale şi naţionale de pictură şi sculptură.

[…]