Ordinea lumii în secolul Chinei

Ceea ce părea stabilit în lume după 1990 este tot mai evident pus în mișcare. Convingerea dezordinii a și dominat în deceniul anterior. La noi, un coleg avizat argumenta că s-a intrat în „secolul Asiei”. Un fost ambasador al României punea recent în relief, de pildă, afirmarea energică a Vietnamului. Aș face încă un pas – dincoace și de ceea ce deja administrația Barack Obama numea „mutarea centrului lumii la Pacific” – spunând (împreună cu Theo Sommer, China first. Auf dem Weg ins chinesische Jahrhundert, C. H. Beck, München, 2019) că după „secolul american”, care a fost integral cel anterior, s-a trecut în „secolul chinez”.
Implicațiile sunt vaste. Am adus discuția asupra ordinii lumii în urmă cu câțiva ani (A. Marga, Ordinea viitoare a lumii, 2017) sub patru teze: sensul istoriei în zilele noastre rezultă din interacțiunea sistemelor economie, politică, armată, cultură; lumea va fi condusă de o geometrie variabilă a supraputerilor; are loc emergența de noi puteri; nu este soluție la crizele actuale în afara revenirii la legitimare democratică în interior și respectarea suveranității naționale, în accepțiune adusă la zi, în relația dintre state. Au apărut mai curând confirmări, dar nu fapte care să contrazică aceste teze.

S-au conturat însă și noi aspecte. Ordinea încă existentă a lumii asigură dezvoltare tehnologică, dar distruge joburi manufacturiere și ruinează clasa de mijloc (Niall Ferguson). Cum ni se spune deja chiar de la Harvard, schimbarea climei, progresele în tehnologia digitală și mai ales consolidarea Chinei vor restructura lumea mai mult decât războiul în curs din Ucraina (Steven Walt). Unii „democrați” de carton de azi au ajuns să practice procedee ale bolșevismului (Renzo Giorgetti) – începând cu sofismul „cutare are păreri proprii, deci a pactizat cu adversarul sau preia narativul acestuia”. La care adaugă îmbrățișarea oarbă de congeneri, în vreme ce poporul în cauză nici nu a fost întrebat ce dorește! Situația de astăzi, rezultată din sursa triplă a crizei economice, pandemiei și războiului, este de „scindare a lumii”, în urma căreia se va trăi tensionat, cu crize multiple, în „confuzie”.
Deocamdată, suntem la un alt „sfârșit de lume”. De pildă, ne aflăm la apusul neoliberalismului. Postglobalizarea se conturează ca posibilitate concretă. Proliferarea nucleară nu a putut fi oprită, capacitatea militară este în creştere, dar contează mai puţin cine este cel mai avansat, cât forţa de distrugere. Aceasta este enormă de toate părțile. Pacea s-a asigurat prin descurajare, dar acum eventualitatea loviturilor magnetice sau chiar nucleare nu este exclusă. Aplicarea de azi a informaticii și geneticii vulnerabilizează persoana. Nevoia de viziune sporește.

Dacă reflectăm însă asupra viitorului, atunci putem anticipa că lumea ce se conturează va fi una în care economia va orienta decizii politice, științele vor avea impact crescând, forța militară va avea o mare pondere, democrația curată se va apăra greu, iar cultura rămâne sursa primă a dezvoltării. Geometria variabilă a relației supraputerilor va arăta după cum urmează.
Statele Unite ale Americii și China vor fi hotărâtoare în economie, urmate de Uniunea Europeană – dacă aceasta se reorganizează. Militar, SUA și Rusia se detașează ca supraputeri nucleare, dar China urcă rapid prin articularea flotei navale (cu portavioane și submarine nucleare), a aviației (incluzând nave spațiale și sateliți) și a armelor de acțiune la distanță. Politic, SUA vor continua să exercite influența majoră în lume, dar China, cu programul înnoirii instituționale, odată cu restructurarea economiei, atrage țări care au angajat propria dezvoltare. Prin resurse și prin tradiție, Rusia întreține întinse relații pe glob și atrage prin diplomația „echilibrului de putere”. Alte țări atrag prin calitatea democratică, tehnologică și a vieții (Germania), tradiții intelectuale (Franța), diplomația exersată (Anglia), know how (Israel). Polonia, Turcia, Brazilia, Africa de Sud devin puteri politice. Cultura euroamericană își valorifică, în continuare, avantajele – orientarea spre „viața bună”, adevăr verificat în experiență, norme universale, comunicare și spre performanțe. Acum, însă, în premieră, ea întâlnește o cultură – cea chineză – de o amploare neobișnuită, a cărei bogăție abia a început să se dezvăluie celor din afară. Într-un fel, dialogul culturilor abia poate începe.

Am explorat în alte locuri originile, evoluția și șansele Europei unite (The Destiny of Europe, 2012), ale SUA (Reconstrucția pragmatică a filosofiei, 2017), ale Chinei (China ca supraputere, 2021) și ale Israelului (Europa și Israelul, 2019), încât aici aș sublinia doar câteva dintre atuurile marii țări de la Răsărit. Invoc date care au desprins-o în supraputere (Hu Angang, China in 2020. A New Type of Superpower, Brooklings Institutions, Washington DC, 2011), fiind subînțeles că, la fiecare indicator, China s-a consolidat și mai mult în ultimul deceniu.
Fiecare al cincilea om pe Pământ începe să fie chinez și o populație tot mai pregătită acționează pentru modernizare, într-o organizare riguroasă. Ocuparea forței de muncă de dimensiuni incomparabile – 780 de milioane de lucrători în China la nivelul de acum un deceniu, față de 448 milioane în India, 157 milioane în SUA, 111 milioane în Indonezia – conferă Chinei perspective aparte. Nivelul de viață al chinezilor s-a ridicat hotărât și infirmă clișeele în circulație.
Țara dragonilor a trecut cu uimitoare iuțeală de la o țară lovită de iliterație, la a doua forță educațională a lumii. Abandonul școlar este în China mai mic decât în țări europene. Țara opera deja în 2015 cu peste 33 milioane de studenți, peste 22 milioane de elevi la școli vocaționale, cu 290 de milioane de oameni în formare continuă, cu 145 milioane licențiați și cu deschidere spre idei noi și, astfel, cu șansa de a deveni prima putere în resursă umană de calificare înaltă.

Doar SUA (cu 1,5 milioane) și China (cu 1,9 milioane) aveau deja în 2009 peste un milion de cercetători cuprinși în „Research and Development”. Educați superior în știință și tehnologie în China erau 20 de milioane de persoane, în SUA 17 milioane. Ca producție de cercetări, China a trecut înaintea Angliei, Germaniei și Japoniei. La folosirea comunicării electronice China este în fața tuturor.

Munca bine calificată și organizată, nivelul înalt al tehnologiei, deschiderea (the opening-up) spre lume, învățarea din cele mai bune experiențe, contactele (în condiții normale, în jur de 125 de milioane de turiști chinezi vizitează anual alte țări), însușirea limbilor străine (analize franceze spun că deja în 2014 peste 29% dintre chinezi vorbeau încă o limbă) asigură propulsia Chinei.
Valorile culturii chineze sunt răspândite astăzi într-o organizare fără echivalent. Deja în 2015, în rețeaua Centrelor Confucius opera în peste 1300 de institute și unități pe glob, în 126 de țări, iar peste o sută de mii de lectori conduceau activitățile. Cultura chineză pătrunde masiv în restul lumii. Este și mai clar că figura sa tutelară, Confucius, stă alături de Moise, Platon sau Cicero.

Forma de conducere meritocratică propusă de confucianism este tot mai luată în serios pe glob. Chiar în SUA și Germania s-a ajuns să se contrapună în dezbateri publice conducerea „meritocratică” – adică recrutată după competență și capacitate de decizie – celei recrutate în funcție de bugetele campaniilor electorale și marketizare. Azi, este clar că democrația fără meritocrație duce la crize.

Putem formula, ca altădată, generalizări pretențioase privind direcția lumii? Cred că mai realiste sunt modelările.
Hegel vedea în istorie un „progres în conștiința libertății” și, deci, spre libertate. Azi avem înaintarea, dar libertățile șchioapătă. Max Weber ne-a și lăsat anticiparea terifiantă a „carcasei tari ca oțelul a supunerii”, în care „libertățile nu vor mai crește până la cer”. Trăim, desigur, sub dependențe noi – de pildă, accesul facil la arme. Heidegger a avertizat că oamenii vor deveni material al prelucrării tehnice. Se petrece și așa ceva – se aplică, de pildă, tehnologii ale schimbării de sex. Marcuse a vorbit de„societatea unidimensională”, în care posibilul este anulat de existent. Ne confruntăm cu această absorbție – expansiunea conformismului fiind probă. Diagnoza mea (Societatea nesigură, 2016) este că vom fi într-o lume cu schimbări, alternative și oportunități, dar nesigură.
Dar discuția asupra ordinii lumii ce vine are de început și ea cu ceea ce este. De aceea, aș face cât mai intuitive abordările existente.
O abordare pleacă de la maxima: „Lăsați-ne în pace, că știm noi mai bine ce ne trebuie.” Coreea de Nord o ilustrează astăzi și atestă că nu este decât soluția izolării, cu costurile ei.
SUA cultivă maxima: „Să aplicăm acordurile internaționale și alte acorduri”. Este o abordare indispensabilă, dar acordurile în vigoare au fost adoptate în condițiile unei anumite distribuiri a puterii în lume, care, între timp, stârnește nemulțumiri.

Rusia este condusă de maxima: „Să asigurăm echilibrul supraputerilor.” Lumea nu se lasă însă redusă la supraputeri, încât puterile și statele mai mici nu o aplaudă.
O altă abordare s-a organizat pe maxima „suntem oameni ca toți ceilalți și avem dreptul să ne decidem soarta în concertul umanității – nu demantelăm ceea ce este, dar facem conexiuni în toate direcțiile și nu restabilim vechea diviziune a lumii în blocuri politico-militare”. Turcia, Ungaria, Brazilia, India, Africa de Sud, Chile sunt apărători mai vocali ai acestei abordări.
O altă privire se lasă călăuzită de maxima: „Să facem ce ne spun să facem cei mai puternici.” România actuală o aplică. Doar că cei mai puternici controlează situațiile din optici proprii. Ei nu pot decide adecvat în locul tău și nu pot suplini efortul tău.
Se construiește însă o ordine nouă a lumii. China vine dintr-o tradiție cu caracteristici aparte – nu i se poate comanda, nu poate fi propriu-zis cucerită (maxima chineză din vremuri imemoriale fiind aceea că „ne puteți cuceri, fiind mai înarmați, dar tot cu noi trebuie să ne guvernați”), nu a inițiat războaie și are nevoie de pace pentru propria dezvoltare. Ea aduce pe scenă maxima: „Armonia este mai aducătoare de avantaje decât conflictul.” Abordarea aceasta este înțeleaptă, mai cu seamă într-o ordine a lumii plină de pericole, precum cea de azi.
Doar că și armonia cere reglementări de drept internațional (care presupun nu doar acorduri, memorandumuri etc., cum se crede, ci tratate). Foarte probabil, diplomațiile vor lucra în anii ce vin la asemenea reglementări. Oricum acestea sunt întârziate: pare uimitor, dar nu s-au semnat încă tratate de reașezare a situației de după doilea război mondial în Europa și nici de încheiere a „războiului rece”. Cine cunoaște efectiv situația își dă seama de profunzimea a ceea ce este de rezolvat azi.

Sunt de părere că „realismul politic”, cu Allison, Kissinger, Walt și discipolii lor, au dreptate atunci când, în noua situație a lumii, au în vedere o ordine westfaliană înnoită. Au dreptate și „realiștii” germani și francezi, care propun încheierea erei postbelice prin relansarea națiunilor.
Deviza răspândită astăzi – „Să nu schimbăm ceva, căci poate fi mai rău!” – nu rezolvă nimic. Ea doar agravează lucrurile, ca și exportul de organizări de altădată. Refacerea blocurilor politico-militare, la care se presează azi, este doar expedient, nu rezolvare. Cooperarea rămâne soluția, știind că pretenția unui singur fel de democrație nu este democratică.
Teza mea este aceeea că se resimte acut în viața internațională nevoia unei noi abordări – ca viziune și metodă. Un fapt se impune: nu este posibilă democrația în afara statului național ce se asumă pe sine (Mannent) și nici asistența socială (Habermas) sau creativitatea (Bootle). Adaug: unde statul national nu se asumă pe sine, nu este posibilă nici dezvoltarea. Iar unde statul se lasă în mâna unor nepregătiți – cum se observă ușor – împotmolirea în neajunsuri este implacabilă.
Maxima pe care o apăr: „Să interacționăm în lumea timpului nostru luând decizii informate și competente, în care să ne exprimăm pe noi înșine, considerând și consecințele”. Această maximă este scutită de ideologii ieftine și permite fiecărui stat să se întoarcă la a lucra pentru cetățenii săi.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 34
Andrei Marga 567 Articole
Author

119 Comentarii

 1. china este o DICTATURA MAO MOEDRNIZATA. CONTROLUL ESTE ASUPRA CETATEANULUI, IN TIMP CE „ALESII” OLIGARHI TRAIESC IN LUX SI COMIT CRIME INIMAGINAVILE ASUPRA COPIILOR SI ANIMALELOR. ACESTA ESTE „PROGRESUL” PE CARE IL DORESTE NOUA ORANDUIRE SATANICA CU TOTI „ANALISTII” PE CARE- ENUMERATI: NISTE PSIHOPATI CARE, LA RANDUL LOR, SUNT PRIVILEGIATI SI FAC PARTE DIN CULTURI SATANICE. NOI AICI, DORIM LI-BER-TA-TE! PENTRU ASTA AU MURIT ROMANII IN 1989. CEI CARE ADMIRA „PROGRESUL” SA SE DUCA IN CHINA, COREEA (AMBELE SUNT LA FEL!), JAPONIA, TAIWAN ETC., SI PE ORIUNDE EXISTA SOCIETATI PSIHOPATE DISTOPIENE (MAI NOU SI ELVETIA, FINLANDA, NORVEGIA, CARE AU ADOPTAT CU SUCC_ESCURI MODELUL MAO DISTOPIAN).

 2. Domnul Marga e crescut la umbra scolii filosofice germane. Care a fost o școală de baza in … secolul 19. Acum suntem cu 200 de ani mai târziu. A face analize ale lumii de zi prin prisma publicațiilor germane și propriilor publicații e un pic lipsită de demnitate herr profesor. Daca vreți să mai scrieți ceva utile ieșiți afară din cutie. Nu folosesc romgleza.
  Lumea de azi e o lume a prezentărilor fåcute in romgleza pe plaiurile mioritice și intr-o engleza aproximativa in asa numitele corporate. Un articol scris stufos cu multe trimiteri nu e citit decât în proporție de 20%. Apoi se sare la sfârșit. Deci herr profesor schimbați stilul in acord cu dinamica actuala a lumii în care trăim. Majoritatea articolelor nici nu mai sunt scrise de oameni. Părerea mea!

 3. @ Gyula, alias Pisto, eu zic ca dacă tot vine AI și va face treaba în locul tău, nici nu mai are rost sa trăiești. Du-te pe pustii și privește la soare.

 4. Și academicienii pot fi analfabeți economic, nu-i nicio tragedie.

 5. Cam înapoiați, neinformați și falsificatori, Marin Gyula. Este cea mai nouă informație în articol, cu cele mai recente analize. Citiți ce se spune în subiect în SUA, Franța, Germania, Ungaria, Polonia etc. și poate vă treziți din cultura primitivă. Nu ar fi rău să vă întrebați ce știți de fapt? Și prostul se poate infatua și crede că e altceva, el fiind doar sărac la toate. Unde proști dau tonul se rămîne calic.

 6. Articol doct și curajos pe tema cheie a geopoliticii azi: poziția Chinei? Prima tratare cu date a chestiunii. Eveniment. Că unii nu știu, dar vorbesc, să nu ne mire. Încă sunt mulți care, ignoranți sadea fiind, trag în jos această țară. De rîsul lumii – acest Gyula vede că Theo Sommer a publicat cartea în 2019 și crede că-i secolul 19. Apoi citește 20%, cum recunoaște, pricepe 2% și vorbește. Tipic ins aflat în treabă, dar dus de plută.

 7. Un alt articol stralucitor al domnului profesor! China este cheia dezvoltarii umanitatii in acest secol,si domnul profesor doar ridica un colt al perdelei,cine are ochi, vede,cine nu, critica ,asta e situatia..Trebuie multa informatie,un efort a intelege rosturile lumii de azi
  In timp ce China duce lumea inainte,tragand dupa ea civilizatia si capitalismul decrepit , Rusia se intoarce in timp cu 300 de ani la Petru cel Mare::))
  Supraputeri in arme? Se dovedeste un vax!Superputere in inteligenta tehnologica ,afaceri,imbogatirea natiunii
  China are azi o flota militara care depaseste flotele SUA si a Rusiei la un loc,si nu ameninta pe nimeni,isi securizeaza traseele maritime comerciale
  La ora actuala „clasa mijlocie” in China depaseste intreaga populatie a SUA si chinezii din diaspora, cca 50 milioane , au cele mai multe reusite universitare si in business in tarile in care traiesc si muncesc
  China nu isi vinde resursele naturale ca Rusia,ca nu are altceva la export,isi vinde munca, cu plusvaloare,cucerind orice piata
  Dupa ce Trump a incercat sa tamponeze comercial(si arbitrar) China, deficitul in comertul exterior al SUA cu CHina s-a majorat:))
  Comparati produsela pe care le exporta China in top 5 Produse cu SUA si Rusia si ramaneti bouche bée
  Excelent articol, merita continuat
  PS Fixatia cu ‘schimbarea climei’ in orice opus valoros este un tatuaj mental obligatoriu, nu ca autorul chiar crede,statistica meteo istorica la indemana oricui,arata altceva

 8. @marin, Gyula -100%

  China:
  -1 familie 1 copil
  -niciunul cu Domnul

  CHINA TREBUIE DISTRUSA!

  (SUA inca mai poate fi indreptata
  prin denazificare)

 9. articolul propaga eterna porcarie:
  cica china e un monolit;
  -nu,
  partidul comunist chinez creeaza impresia asta!
  (ursu panda de gobi si himalaia,
  stim)

 10. Marsul MISTIFICARILOR REALITATII continua triumfator…Pana si „soimii patriei” stiu ca secolul XX a fost al URSS si al IDEOLOGIEI GENOCIDULUI MARXIST/BOLSEVIC/NAZIST…De doua secole confruntarile globale sunt IDEOLOGICE, chiar daca au fost camuflate economic!
  De aceea URSS si apoi LAGARUL COMUNIST DE CONCENTRARE, iar din 1948 si China STALINISTA impreuna cu Coreea de Nord si Vietnam au incercat initial, cu „forte proprii”, sa puna peste noaptea GENOCIDELOR bazele unor economii etatiste cu care sa „demonstreze Lumii LIBERE ‘SUPERIORITATEA IDEOLOGICA’ a marxism/bolsevismului”!!! A rezultat O CURSA A ECONOMIILOR si A INARMARILOR care A FALIMENTAT inca din anii 1960 BOLSEVISMUL si de aceea DIVERSIUNILE cu „FISURILE” succesive ale URIASULUI BLOC BOLSEVIC…Prima „fisura” Iugoslavia titoista urmata de Romania dejista, China maoista, din nou Romania, ceausista, de fiecare data SCOPUL FIIND
  OBTINEREA DE TEHNOLOGII OCCIDENTALE pentru INTARZIEREA COLAPSULUI TOTAL!!! Prin anii ’70 tot Pacificul domina economia de varf mondiala prin SUA si Japonia…Ce vrea PROFI Marga sa ne demonstreze subliminal? Cumva ca „noua ordine mondiala” incepe sa fie trasata de China BOLSEVICA la nivel economic? Sa credem ca un PARTID COMUNIST/BOLSEVIC UNIC poate totusi reusi ceea ce s-a ratat dupa 1917 si 1945? „Exploziile economice” spune stiinta economiei politice sunt efemere si nicio ideologie comunizanta nu le poate eterniza…

 11. Băiețași de cartier marin, charlie, mai citiți, căci lumea este cu totul alta. Poți citi propagandă pro sau contra, dar rămîi cu capul plin de idioțenii. Aici este un articol strălucitor, cum bine spune fekete tulipan, și ar trebui învățat din discuția despre china pe datele de astăzi. Nici o țară nu poate trăi din falsuri ca cele pe care le rumegați toată ziua. Mai citiți și analizele americane, germane sau din alte țări.Se vede, băiețași de dus nisip la gară, că nu aveți habar, dar vă băgați.

 12. Crimele, persecutiile politice si etnice din China BOLSEVICA a UICOMUNIST/BOLSEVIC UNIC continua din anii 1920 la dimensiuni cand de sute de milioane de victime in RAZBOIUL BOLSEVIC CIVIL care a incendiat China MULTIMILENARA pana-n 1948 pentru a o DISTRUGE cu tot trecutul ei!!! Pseudoanalizele geopolitice ale lui PROFI au scopul precis de a face uitate, chiar sterse din ISTORIE-cartile de istorie acest GENOCID bolsevic chinez si nu numai, GENOCIDELE din Rusia tzarista si mai ales din Romania REGALA, VOIEVODALA si din nou REGALA, deasemenea rastalmacirea LOVITURII DE STAT KGB/GRU/Comintern din 1989 comise de AGENTII SOVIETICI din structurile statului…

 13. cand nu mai ai argumente, incepi sa ataci comentatorii de pe site. cred ca „Cititorului” i-ar sta bine cu cititul…:) sugerez pentru matalik one way ticket to china…don’t forget to wriiteee !! but, better NOT.

 14. @caca maca: China ramane una dintre cele mai interesante supra-puteri aparute in lume in care unitatea unui popor, dat de partidul unic,si libertatea initiativei private,fara margini merg mana in mana
  In loc sa sapam transee si sa latram unii la altii pe forumuri, ca-n democratia de cel mai autentic prost gust a la Iliescu KGB mai bine am avea fiecare afacerea sa de care sa aiba grija sa prospere, fara ciolaci, ciuci,simioni,sosoace si alte alea ,fara sa ne mai intereseze politica, aceasta boala fara leac
  Doar prin competitie economica putem progresa,nu prin latratul cotidian
  Dl profesor are stralucirea particulara a celui care a citit destul pentru 10 vieti,si, cand are dreptate,nu pot sa nu recunosc,e chestie de „cherestea”

  Altfel,ramai unul dintre prietenii mei,chiar daca m-ai jignit ,nu ma supar pe tine
  Nu castig prin postarile mele in ochii tai,dar cum spune Chris Carter – Adevarul este dincolo de noi (Dosarele X)
  Sanatate maxima!

 15. Tov profesor , cumva nu iti mai ajung banii si ieși iar la drum , chiar dacă postacii te fac cum le vine la gura ? Tot ce scri tu sunt gogoși. Sti ca si noi ca Rusia si China își bazează ,,creativitatea “ furând de la Occident. Chiar de aceea China este contra unui război cu Occidentul , ceea ce le- a reconfirmat si fraților mai mici rusi, si ,,propune” coexistența pașnica , identic cu Rusia Comunista pana in 1990 când existau ca superputeri SUA si Rusia Comunista. Nu mai ai decat sa plângi pe umărul tovarasilor Cătălin Marchievici si ,,ciobănașul” devanit penal , Severin care il încânta pe CE-AU – CE-AU si Leana lui Zapacitul cei doi anofabeti care ai chinuit pe romani 25 de ani.

 16. Fekete Tulipan Vorbesti de propaganda si narative.Nu ai fost in China sa vezi saracia si tristetea.O discatura ramane o dictatura si nu-ti ofera libertati si drepturi egale.Rusia si China se aseamana pe undeva.Au gena comuna de mongoli.Sunt cateva centre bogate,stralucitoare sa-ti ia ochii,dar China sau Rusia produnda inseamna o saracie crunta.Zone izolate,carora guvernul nu le ofera oportunitati.Traiesc la limita subzistentei.Imi pare rau sa vad ca tu nu vezi dincolo de propaganda.Sa nu mai spun de uiguri care sunt maltratati,sau de Tibet.De ce trebuie un partid sa-mi dicteze viata?Spui de initiativa privata in comunism? Este o gluma sau faci misto? :))))))

 17. Biet Petre, se vede că pricepi ca piatra și ești vulgar ca unul fără nici un dumnezeu. Ce ai priceput din articolul formidabil al unui autor competent, de primă mărime? Nimic. Mai te du la școală și, după ce iei ceva examene, dă și tu cu părerea. Incultura și mintea slabă nu dau adevăruri, biet petre.

 18. mah baietzi si fete IA CARATI-VA BAH DIN ROMANIA LIBERA!! HAI VALEA! DUCETI-VA IN CHINA, RUSIA, AMERICA, UNDE VRETI ! ROMANII VOR LIBERATE IN ROMANIA! VOR SUVERANITATE! AVEM O TARA BOGATA SI FRUMOASA SI MAI MULT DECAT SUFICIENTA PENTRU UN TRAI LIBER SI FERICIT! BIG FOOT BACK TUTuLLLLOR (CEUSILA DIXIT) CELOR CARE VOR DICTATURA MAO! BYE-BYE!

 19. Doar Mahala, cu M mare, petre, marin, caca maca și cum vă veți boteza prin canale ce miros a neștiință, propagandă și rea educație. Nu puteți debita nimic în fața unui articol impunător, documentat la vîrf și profund responsabil. Nu aveți nimic de zis ce ține de fapte, de istorie, de cultură. Doar josnicii de inși fără căpătîi. Mai treceți pe la școală, bine v-a zis cineva mai sus. Cu voi nu se ajunge decît unde am poposit – la impostură și sărăcie.

 20. Vadim Nene,ce-ti vantura prin cap? Nu am auzit multime de oameni sa emigreze in China sau Rusia.De ce toti aleg Occidentul? Voi laudati un fost turnator cum e Marga,ce am auzit ca se va inscrie in AUR.Si o dictatura comunista.Stiti voi cate zeci de milioane de oameni au ucis comunismul?

 21. Intrucat la articolul „Nevoia de identitate romaneasca” AGENTUL SOVIETIC IREDENTIST Marele urs si-a dat a mia oara arama pe fatza
  ca DUSMAN INVERSUNAT AL ROMANIEI si mai mult rau ii facea lui PROFI cu un laudatio atat de dizgratios, a mormait de trei ori si si-a zis din nou Fekete, ca tot il tinuse la sertar cateva saptamani! Celebrul Alatrinei si-a dat demult seama ca s-a compromis, inclusiv in variantele Friedrich, PROFI de Cluj/Bucuresti, asistent/tzucalar, zicandu-si acum „cititor”…Ma mir ca nu a dat-o in stil clasic cu „nene, subsoluri, urnit ‘argumente'”!Primul comentariu a sanctionat tot ce a strecurat sub covor PROFI, argumentat istoric fara fisura si cum reactioneaza ciomagarii, cu jigniri si alaturarea de „marin” care se situeaza in cu totul alta zona ca viziune… ASA SE INTAMPLA DE ANI DE ZILE, CLONELE Secu ma ataca in acelasi mod abject si pe urma prin core si HAITA ma condamna ca sunt „acuzator” si asta pt ca RIPOSTEZ! O alta CLONA ceausista de-a lu Alatrinei e prospatura „Niculina” care nu-i exclus sa fie „poietul” ratat rene din Iasi… Reiterez ca sa priceapa si shogorii tulipani, China BOLSEVICA fura tehnologie occidentala din anii ’50 si dupa ce COMINTERNISTUL KiSS INGER-ul MORTII s-a dus in secret la Mao, CRIMINALUL CONTRA UMANITATII CHINEZE cu un MILIARD de chinezi si alte etnii ASASINATI din anii 1920 pana in 1948 si intr-un ritm mai redus pana in 1976, TEHNOLOGIILE SUA AU FOST TRANSFERATE OFICIAL, monstrul FOST „ovrei”, vezi Radu Humor/gelu, naturalizat/legendat in SUA folosind MASHA cu „crearea unei fisuri” in monolitul ideologic sovieto-bolsevic chinez!!! Pretext pt ILEGALUL Nexon, prietenul lui Pacepa si Ceausescu, sa comita acest act de tradare nationala a SUA!!! Asia e prinsa de Tzi Ohm Phing pe intreg litoralul sud-vestic ca intr-un cleste, exact cu flotele lui Tulipan, dar si prin CUMPARARE PORTURI contra finantari, la fel Africa, Iran, Irak, Siria, Afganistan!!!

 22. Mai bine v-ați pune pe ceva cultivare, colportori de falsuri și purtători de primitivism. Vă vede lumea pe la diferite siteuri și articole, mereu cu aceleași inepții. O sigură întrebare este de ce această țară nu se izbăvește de asemenea caca maca, cum bine își spun. Până la china, de care discutați cum se vede ca adânc ignoranți, mai aveți. Nu se vede cum veți ajunge. Fiind și la o vîrstă și proști cu grămada.

 23. @caca maca: am fost in China in 1997 si in 2014 ,de fiecare data am stat cateva luni la un Institut tehmic International legat de specialitatea mea,si pot sa-ti spun ca CIVILIZATIA chineza actuala depaseste tot ce te-au invatat parintii, tot ce ai visat vreodata si depaseste SUA sI Canada (tari in care am rude si am putut sa le vizitez)de cel putin 5 ori nu mai vorbesc de propaganda de doi dolari a americanilor
  Tot ce citesti in papetaria straina si tot ce auzi la posturile straine este gunoi propagandistic,China bate de usor orice alta tara
  In URSS am fost prin 1988 si pot sa-ti spun ca, a propos de civilizatie, pana si femeia de servici era machiata,vopsita si coafata,arata ca o doamna si oricum avea aur si blanuri pe ea pe care romancele nici azi nu isi permit, iar in URSS se traia regeste dpdv mancare si cultura
  Nu te mai baga in seama,doar dupa ureche nu poti imagina lumea,trebuie sa o vezi ,iar domnul profesor a avut an de an acest prilej
  Daca am vreun diferend in sens politic,eu l-am votat pe Iohannis nu pe Ponta sau Dancila si pana azi nu regret,e infinit superior oricarui presedinte anterior sau vreunui candidat ,la anul sa vedem ce panarame votam

 24. Se vede bine cât de departe în urma Chinei sunt mulți dintre postaci. Bat cîmpii cu clișeele lor de rîsul lumii, dar sunt incapabili de un argument cît de micuț. Voința de a băga pumnul în gură în China nu mai e demult. Aici postacii au rămas tot la ea. În SUA, Polonia, Ungaria, Germania, Italia etc. se discută cu grija adevărului și corectitudine. Postacii puși la treabă de noua Securitate la noi se confirmă prin imbecilități. Nu vă uitați, loaze, cum arătați? Ce capacități mediocre aveți? Că trăiți din minciuni? Numai că împiedicați acest popor să iasă la lumină și la mal, după ce l-ați adus în starea de azi

 25. Fiecare vede altceva .Ce pot oferi lumii China si Rusia ? Nu pot oferi nimic .China are o armata bazata pe sistemele militare ale Rusiei iar pozitia ei geografica nu ii permite sa controleze universul pamintean atita timp cit Occidentul i se opune .Noul NATO format in Pacific desfiinteaza veleitatile militare ale Chinei ce nu pot face fata Australiei , Noii Zeelande ,Japoniei ,Taiwanului si Coreei de sud sprijinite masiv de SUA. Visatorii care vad o lume condusa de China fie sunt doritori de comunism, atunci cind reprezentau ceva in societate, fie niste bieti rauvoitori .Rusia deja a pierdut .Daca china vrea sa pornesca la lupta nu are decit dar trebuie sa o faca pe ape terestru ea neavind unde isi trimite soldatii .China nu poate decit sa ocupe Rusia .In rest nu are ce da lumii .

 26. Șarlicule, mă tot apelezi. Dar mi-era silă să mai discut cu cineva care nu are controlul de sine. Compătimesc suferinzii, sunt solidar cu ei, căci să suferi este fatalitate. Numai că mata ești demn de compătimire, dar spui baliverne și aberații cu ghiotura și ataci persoane care sunt de n-ori deasupra. Moral, cultural, profesional, civic. Mă onorează că mă confunzi cu ele. M-ar deranja să mă confunzi cu tine, Șarlicule. Că-mi batjocorești numele arată doar cît de vulgară și limitată ți-e mintea. Peste orice, din solidaritate îți spun încă odată: tratează ignoranța, ce e boală gravă la tine, și te du la medic. Pînă nu-i tardiv, zadarnic.

 27. În loc să discutați cu argumente ce spune un articol de departe strălucit, ce are curajul de a discuta subiectul cheie al geopoliticii de azi: încotro China?, unii postaci din propaganda organizată – ce se observă, într-adevăr, aceeași, în multe siteuri și la multe articole – mințiți. Din minciuni nu are cum ieși adevărul, sărmani impostori! În definitiv se ridică cîteva întrebări (plecând și de la acest pretins samaritean care nu știe ce este Samaritean în Biblie!): știți voi starea de fapt, pe care președinții americani (nu altcineva!) o descriu ca o Chină în etalare de valori și urcare? Nu o știți, dar mințiți propagandistic – dacă cumva cineva, afară de cei care vă plătesc, are nevoie de putregaiurile propagandei voastre! Ați fost în China? Ați citit ceva? Știți altceva decît locuri comune de acum cincizeci de ani? Nu propaganda e rezolvare pentru patrioții României, ci adevărul. Se vede, nu aveți cum să fiți printre ei.

 28. Stau si ma intreb-Cine i-a compilat AGENTULUI SOVIETIC Örbany discursul IREDENTIST asezonat cu idei despre „noua ordine mondiala”
  in care URSS-Rasputin si mai ales China BOLSEVICA sunt plasate laudativ ca „noile locomotive”?O fi dat o raita prin Padurea Faget
  ca sa impuste un cerb capital si sa preia textul, ca prea se identifica…Personal il percep cu aceeasi revolta si oroare atat pe IREDENTIST cat si pe AGENTUL SOVIETIC venit in ROMANIA GENERICA-STAT NATIONAL UNITAR-sa ne umileasca la noi acasa in complicitate cu „reprezentantii poporului securist”…Acest Örbany se inscrie in CORUL SOVIETIC MONDIAL al „revendicarilor teritoriale” fiind aplaudat in anii MACELULUI BOLSEVIC comis de URSSS in STATUL SUVERAN Ucraina de TRADATORII Romaniei, fiind APLAUDAT IN SFIDAREA REALITATII ca acest individ RIDICA PRETENTII FATZA DE TOTI VECINII si in special fatza de Romania!Si asta de cand a fost legendat de Rasp Utin in fruntea tarii vecine ca sa serveasca drept COLOANA a V-a bolsevic-horthista in COLHOZUL BOLSEVIC european!!!

 29. In 1997 in timpul vizitei presedintelui Constantinescu in China preşedintele Jiang Zemin, spune la microfon: „Place mie proverb româneşte, apa trece, pietrele rămân, de aia las vorbeşte preşedintele Constantinescu, profesor de pietre’:))
  Cu romana lui de balta,presedintele Chinei fusese in tinerete student in Romania,azi ne dau lectii in orice domeniu

 30. Ca sa vezi trasnaie, Ion pe care-l alintam Alatrinei, intre timp, cand se deghiza, uitandu-i numele de familie, e prezent aici de ani de zile cu o groaza de identitati de acoperire, precum ion, Ioan, ION, dar si celelate pe care le-am listat mai sus si nici acum cand revoltat iese din conspirativitate nu se semneaza Ion ACATRINEI asa cum am reusit sa-mi reamintesc cu mari sfortari…
  Poate vreun cititor sa sustina ca l-am confundat pe semidoctul Alatrinei cu cei care dejecteaza profesionist? Limbajul impiedicat
  si monoton, gol de idei si elocinta il arata asa cum e, o jivina din HAITA securistoida a Capitanului hemo roid core, iubitul lui marius, seful operatiunilor ude al HAITEI securistoide care mi-a promis ca-mi lichid deaza fiul, la articolul lui Nea Cornel…
  O fi justinianus zis nicu olahus istoricul ratat al HAITEI, o fi raduca sau gelu hemo roidu insusi? O fi omul Span sau Cucu Lianul? Ca si astia se balbaie…

 31. Drept grăiești Yoram. Numai că alte țări nu au avut caca maca, Charlie, Marin, Petre și alte ghiulele neosecuriste, premianți la ignoranță, legate de trup. E o diferență mare! Cînd ne vom scăpa de acești proști vom fi altfel.

 32. Mda.. China.. Eurasia..BRICS..Oricum rominu e specialist in „întoarcerea armelor”, deci la anul nu doar sosoaca, hauritii, sau chiar ciolacul, ci toți vor vorbi ungurește..

 33. Or mai fi partide comuniste in SE Asiei dar chinezii au muncit si asta e meritul lor, daca la inceput au venit cu „chinezarii” mai nou firmele chineze pot concura cu cele vestice.

  Chinezii nu stau ca altii cu mana-ntinsa la mila stranilor sa le trimita si lor mancare cersetorie pe bani tot cersetorie se numeste. Corporatistii produc hartie.

 34. pentru marele te-ve: china fura informatii! china minte cum respira. EI NU SUNT CREATIVI! SUNT ROBOTI! EU SUNT OM BHAI! NU SUNT ROBOT SI NICI CREATURA DE STUP. POATE TE REGASESTI MATALIK! LA REVEDERE IN CHINA SA TE DUCI TU, ONE WAY TICKET! LASA-NE PE NOI AICI, IN PACE!

 35. Lasă-ne pe noi aici, să mai furăm ce a mai rămas, să mai mințim din toate puterile, să mai bîrfim pe cei capabili, să mai mistificăm adevărurile vieții, ne zice Marin. Jalnic, bieți inși de nimic, dacă tot ce puteți spune în fața măreției culturale este asta. Dar dacă v-ați căra voi, netrebnicilor, la Jilava, nu ar fi mai bine acestui popor? Sigur!

 36. mira draga, nu stiu de pe unde esti matalik sau ce progenitura de tortionar ai fi…noi aici, am trait bolsevismul si dictatura dinspre mao. apoi a venit socialismul cu toate „beneficiile” sale. cum spuneam, NU MULTUMESC. poti s-o tii langa pana maine. agentii chinei sunt infiltrati vad peste tot in Romania ocupata de straini. o sa ne curatam si de voi curand…aveti stea in frunte si suntti fara Dumnezeu. mancati carne de copii – delicatesa. mancati animale, chinuindu-le si ucigandu-le. demoni. pleaca acasa in china mira draga. NU AVEM NEVOIE DE VOI! nici de admiratorii chinei – pohta, gusha, aiurelian si nenea ala cu nume ciudat care numa’ dictatura benefica vede – primo sau cum il cheama. numai solutii „inteligente” pentru ca agentii cu interese straine sa isi pastreze privilegiile si privilegiatii! MARSH MAH!

 37. @marin; de ce nu te cari tu, sa scapam de putorosi/puturoase,numai minciuni postezi de dimineata pana seara ,invata o meserie cu pensia ta prea mica,unde sa te duci

 38. V-ați ieșit și din pepenii putreziți în care vegetați cu idioțeniile marin caca maca charlie petre și nickurile voastre. Cu adevărat, n-ar fi timpul să scape societatea de asemenea răufăcători ce stau prin cotloane, împiedică orice discuție onestă și măsluiesc continuu faptele? n-ar fi timpul să se ajungă și la noi la discuția așezată pe fapte și competentă? Spre binele celor de bună credință.

 39. Adicatelea vom scapa de migratoare care acum vor lua China cu asalt si vom scapa de varsat fonduri de ajutorare a fomistilor din lumea a enspea,ajutoare ca sa nu mai vina aia peste noi,sau ce? Pai ia sa vedem mai nea Margareta daca va fi asa cum zici,dar trebuie sa ne mai tina ‘mnezeu in viata inca vreo suta de ani ca sa vedem,poate,ce profetzesti, asta daca nu moare „secolul Chinei” pe drum inca de acum daca chinezi urmeaza poftele belicoase ale lor si ale rusnacilor si se iau la tavaleala cu americanii si cu occidentalii.Si daca deja occidentalii le taie trompele prin care fura tehnologia din lumea libera si in plus chinezii fac ce fac,ca si rusnacii,sabotand Occidentul,au sa isi piarda tot mai mult din piatza occidentala,care este inca cea mai buna platitoare,urmand sa ajunga in falimentul asemanator rusnacilor si,eventual,sa isi vanda chinezariile lor,mai pe nimic,fomistilor din „sfera” lor de influentza Brics pana nu dispare si aia asemnator CAER-ului sovietic si falimentar.Ca China,ca si Rusia,este,totusi,o dictatura ,si oricat stapanii ar inaspri teroarea asupra poporului ca sa isi mentina ei puterea si privilegiile,mai nou si cu asazisele creditele sociale,milioanele de oameni simpli isi vor cauta mereu si chiar cu violentza,libertatea si de aia veselia dictatorilor si a dictaturilor intodeauna are un sfarsit.

 40. Trebuie sa repet, daca as fi PROFI Marga mi-ar crapa obrajii de rusine cu asemenea „aparatori din oficiu” analfabeti, grobieni care stau de paza sa nu fie atins nici cu-o floare…CLONE care deja se automultiplica, minune a prostiei artificiale…

 41. Cetățean Am inteles, pentru voi comunismul va incanta.Dar de ce nu luati in calcul ca daca Occidentul opreste exportul de tehnologii catre China,in 6 luni ajunge vai mama ei.Ce nu intelegeti,fara SUA ,poporul chinez nu ajungea aici.Traiti in iluzii.China este umflata cu pompa propagandei de pare mareata.Eu m-am prins ca aici pe Cotidianul este locul nostalgicilor, pro-rusilor si hauristilor.Dar ne mai distram si noi pe nestinta voastra .Imi place sa va vad cum va umflati in pene sa ne dati lectii de cultura si viata.Tristi mai sunteti.Traiti in democratie,avand drepturi si libertati dar va doriti o China sau o Rusie sa va conduca.Aici poti debita orice tampenie.Acolo la ei iti calculezi vorbele.Sa nu care cumva sa ofensezi partidul.Vai steaua voastra de inapoiati.Sper sa nu aveti copiii acasa.Sa va vada ura.

 42. Ca sa existe China shi cei 1,4 miliarde de Chinezi sa ramana in viatza Rusia trebue sa cashtige razboiul caci nazishtii pushi de CIA la Kiev vor sa extermine nu doar Rushii ci shi Romanii, Chinezii, Indienii, Africanii, Latinii shi altzii care nu sunt de „rasa Suedeza”. Daca nu sunt opritzi nazishtii pushi de CIA la Kiev exact asta se va intampla shi cu cat mai repede vor fi opritzi mai multzi Rushi, Romani, Chinezi, etc. vor fi salvatzi de la moarte. Doar o infrangere pe front poate opri nazishtii pushi de CIA la Kiev shi doar inlaturarea lor de la putere la Kiev.

 43. @caca maca: ” Occidentul opreste exportul de tehnologii catre China”:)))) asta era valabil inainte de ate naste ..
  Astazi Occidentul opreste exportul de tehnologii din China, incepand de la reteaua 5G, la telefoane mobile,la Inteligenta Artificiala si chiar la softurile tip Tik-Tok!
  Numai propaganda imbecila te-a adus in halul in care esti sa-ti afirmi astazi ineptiile
  Iar in Taiwan capitalul chinez e „in toate si in tot”plus ca in China se fabrica mai multe automobile marci americane decat in SUA
  Las-o jos, ca macane!

 44. In mare tot asta a spus si Orban la Tusnad. Cea ce nu intelegeam initial: de ce pentru presa dirijata de servicii analiza prof. Marga este (relativ) OK, iar discursul lui Orban este sacrilegiu? Cred e ca vorba de traditionalul sovinism legionaro-ceausist altoit cu directivele recente de la suveranii nostri din west… ?

 45. Yahwe Yoram Bairam Efendi e un MarGealatul Securitatii resovietizate de o idiotenie fanatica ce da in clocot…China BOLSEVICA
  FOLOSESTE TEHNOLOGII OCCIDENTALE de cand TATUCUL Stalin a dat ortul popii, pe vremea aia i le trimitea TATUCUL si apoi Hrusciov,
  respectiv Brejnev!!! Abia furase TATUCUL planurile si tehnologia fabricarii bombei atomice si a si initiat crearea de laboratoare
  in China maoista…Laboratoare militare ca la Wuhan…Idio Tzenia MarGealatului Tica-los Yahwe Yoram Bairam Efendi e dovedita si
  de exemplul cu „automobilele americane”, la fel germane si franceze!!! Pana la 5G occidentalii fabricasera in China BOLSEVICA sub
  pretextul MAINII DE LUCRU IEFTINE a SCLAVILOR PC chinez!!! Sclavul ceausist Yahwe Yoram Bairam Efendi Tica-losul stie cum a fost inainte de LOVITURA DE STAT KGB/GRU/Comintern pe care are misiunea sa o numeasca „revolutie”, doar a fost lunetist in slujba URSS! Personal a lichid dat doar una mie compatrioti, dar acoperit ca marius… Si l-a gasit taman pe acoperitul caca maca drept
  adversar, acesta fiind unul de-al lor, dar putin recalcitrant, deviind de la linia Partidului si Securitatii…

 46. Biete loaze care trăiesc din deșeuri și minciuni – caca maca, popa șapca… și toți doar caca maca! Vreți să trăiți din spectrul comunismului cum în anii 5o activiști al pcr trăiau din atacarea regimului burghezo-moșiereasc. Aceeași propagandă putredă, pentru necopți, ce duce în trecut. Comunismul e mort demult, poate de la început. Doar în capetele voastre sărace mai pîlpîie. Nu vrea nimeni comunism căci nu a fost și nu este viabil. oamenii vor democrație sănătoasă și modernitate fără rable ca voi. Doar că acest comunismm vă umple vouă mintea altminteri goală și gura de spus tîmpenii. Călătoriți în China, citiți ceva și apoi treceți la clasa a cincea, să prindeți și voi ceva cunoștințe de istorie. Mîrlănia și propaganda axată pe prostire nu au salvat niciodată România.

 47. Nu numai nu cunoști subiectele, nene Charlie, dar falsifici mereu cu nerușinare. Cunoștințele matale de istorie nu ar trece nici clasa a șaptea la gimnaziu. Și minți, căci ți-a devenit natură mințirea. Numai prostul confundă. Cînd falsifică ce este negru pe alb și este și mincinos, aproape sigur că este ignorantul și impostorul Charlie.

 48. si china va veni peste voi si nu va va fi bine. cate afaceri aveti deja cu china securicilor? cati asiatici ati adus aici in ultimii 3 ani? va arde buza de furat bani din Romania. sa mai vindeti ceva p-aici. carati-va din Romania paraziti tradatori ce sunteti! Romanii din Romania NU voe china aici. nici rusia si nici america. Romania trebuie sa aiba negociatori inteligenti si patioti. cine doreste dictatura mao SA SE CARE DE AICI! ONE WAY TICKET BAIETZI! aaaahhhh…stai ca stiu de ce nu stati acolo tradatorilor haha! pai china va face organe bhai! acolo nu merge cu manareala statului. voi vreti sa aduceti china aici, sa furati sa spargeti fara a fi pedepsiti! sa construtii poduiri chineze care sa cada pe noi ! iar voi sa ramaneti fara de raspundere…pentru ca, ce sa vezi – firma de „infrastructura” este chinezaeasca! HAI SIKTIR IPOCRITILOR!

 49. intelegeti baieti ceva engleza – LIMBA INTERNATIONALA? SAU SUNTETI FLUENTI IN MAO „DECAT”? PARAZITI TORTIONARI CE SUNTETI! si pro s t a lai! pe cine credeti voi ca mintiti si manipulati cu mao al vostru mah! UN MAMUT PE PICIOARE DE LUT! ASTA ESTE CHINA!
  https://thenewamerican.com/surprise-chinese-built-infrastructure-projects-are-falling-apart/
  China a cheltuit deja peste 1 trilion de dolari pentru a construi infrastructură în întreaga lume, ca parte a BRI, despre care detractorii susțin că nu este altceva decât o schemă prin care națiunile sărace se îndatorează fără speranță față de ei (aparent pentru a le construi infrastructură care nici măcar nu funcționează) și pentru a le spori influența globală.
  Președintele chinez Xi Jinping a lansat BRI cu scopul de a fi un drum al mătăsii modern, permițând Beijingului să devină centrul comerțului mondial și, prin urmare, să înlocuiască Statele Unite.

 50. Motto:
  „China este un leu adormit. Lasă-l să doarmă, pentru că atunci când se va trezi, va mișca lumea.”
  (Napoleon Bonaparte)

  Iată că după aproape două secole, previziunile lui Napoleon se adeversc. Leul numit China s-a trezit si îşi face foarte puternic simţită prezenţa pe scena economică si politică a lumii.
  Dupa cum se știe că in ultimele decenii Republica Chineză încearcă să copieze industria altor țări, apoi să extindă la scară largă, să eficientizeze și să își facă loc în topul economiilor globale prin această abordare.
  Statul chinez a devenit producătorul ieftin al lumii şi cel mai mare creditor străin al SUA, astfel că yuanul ar putea înlocui dolarul ca principala monedă pentru rezerve în următorii ani.
  Mai nou China încearcă în mod deliberat să își îndeplinească ambiția de a deveni superputerea lumii.
  Recent președintele chinez Xi Jinping a făcut schimbări masive în armata, economia și politica țării, ca parte a marelui său proiect de întinerire a Chinei. Dacă e să o spunem în termenii lui Donald Trump, Xi Jinping dorește să facă China măreață din nou.
  Pentagonul a dezvăluit pentru prima dată că acum China deține cea mai mare marină a lumii și plănuiește să-și dubleze arsenalul de focoase nucleare până în 2030, care include rachete balistice ce pot atinge SUA.

 51. @Liviu: Faptul ca marina chineza o intrece ca numar total de nave pe cea americana nu inseamna nicidecum ca este si mai puternica. Numarul total nu spune mare lucru. Comparatia principalelor categorii de nave este net in favoarea SUA.

  Astfel, China are numai 3 portavioane fata de 11 ale SUA, acestea fiind toate cu propulsie nucleara; China are 6 submarine purtatoare de rachete si 6 de atac, cu propulsie nucleara, fata de 18 si respectiv 50 ale SUA, toate cu propulsie nucleara.

  Sistemul politic al Chinei este unul inchis, neatractiv pentru migratia creierelor straine, pe cind spre SUA se indreapta talente din intreaga lume, inclusiv din China.

 52. Cunoștințe după ureche, Anonim. Vă lipsesc cunoștințele, detractori năimiți ai Chinei. Vedeți că vine seara. China este o țară normală, ca oricare alta, cu o viață bogată. Doar neputincioșii o reduc la clișee pe potriva capuțului lor, în care încap puține.

 53. Yoram Arad Doamne,cat de …esti. Stii tu ce este ala soft ? Ha ha ha ha ha. Tik tok e soft zici? Bine,asa sa fie :)))))
  Lasa-te bre .

 54. Anonim. I-ai inchis pe infierbantati.Asta ei nu inteleg:in dictatura nimeni nu vrea sa emigreze.SUA ,Canada au programe pentru a atrage inteligenta.Si nu doar ele,ci tarile Occidentale puternic dezvoltate.Nu minciuni cum e China sau Rusia.E de ajuns ca China sa zadarasca un stat Occidental ca va ajunge precum Rusia,i se va vedea adevarata „maretie” O stie,de asta nici nu calca o linie rosie.Asa pentru propaganda se da in stamba Xi.SUA si aliatii,NATO si aliatii nu vor sta cu mana in san.Sa fie clar pentru toti infierbantatii.Democratia s-a castigat prin lupta si multa munca.Nimeni nu renunta la drepturi si libertati pentru a accepta o dictatura.Ca nu este perfect sistemul democratic,se regleaza din mers .

 55. Și la tine e valabil, Costi: cunoștințe după ureche, precum la Anonim. Doar că tu iei ce știe și elevul de a patra drept concepție. Toți prețuim democrația, dar asta nu cu tine se discută. Vă lipsesc cunoștințele, detractori năimiți ai Chinei. Vedeți că vine seara și vă apucă pe drum rătăcit.China este o țară normală, ca oricare alta, cu o viață bogată. Doar neputincioșii ca tine o reduc la clișee pe potriva capuțului lor, în care încap puține.

 56. @Cunoscator: La ce esti cunoscator? Datele pe care le-am dat sint publice. Am comparat navele principale de lupta (capital ships), doar ca numar, parametru de regula favorabil Chinei. Cum ar fi daca am discuta si despre caliate? Pina in prezent, nici unul dintre portavioanele Chinei nu e cu propulsie nucleara si nici unul nu a cunoscut altceva decit exercitii. Ai tu alte informatii? Preferabil nu din sticla de trascau sau fumul de iarba.

 57. Rămîne cum am stabilit, Anonimule! Mai ai pînă la informații verificate și preluate cu bună credință. Simt că îmi pierd doar timpul cu un ins care citește doar spre a-și întări falsurile din cap. Sănătate!

 58. Apreciez investitia imensa in educatie care da posibilitate chinei sa preia tehnologiile avansate , sa le puna in practica si chiar sa le imbunatateasca .Acum , de cind este lumea si pamintul indivizii ^ cetele care au controlat multimile au lucrat in interesul propriu , deci nu ma incalzeste cu nimic schimbarea stapinilor usanato cu brics .Apropo , de unde are china materiile prime ?

 59. @Anonim: cred ca nu ai inteles principial niste lucruri
  1.China a spus de la momentul zero ca nu are de gand sa cucereasca pe nimeni, deci nu a intrat si nu va intra in jocul SUA -URSS /Rusia inarmare/dezarmare
  2.Nu are nevoie de propulsie nucleara la purtavioane ca nu vrea sa ajunga in Atlantic de gat cu UK,de ex,:)))pentru China Pacificul e suficient
  3.China nu permite discutii intre Ministerul Apararii din China si omologii americani,ca nu ii intereseaza nici cooperarea ,nici confruntarea ,nu au motiv
  4.Toti vecinii Chinei au incercat in ultimii 2000 de ani sa cucereasca bucati din China: Japonia,India,Coreea ,Filipine ,Rusia ,plus statele coloniale UK, Franta si SUA care nu au granita cu China,deci China e patita cu ipocrizia geopolitica a occidentului si vecinilor
  Numai Rusia le-a furat in vremea tarilor 2-3 milioane km patrati, nu mai vorbesc de Hong Kong si de alte rapturi
  5.Sunt 200 de tari in lume,la rotund,in care 1-2 milioane de imigranti ar fi greu de suportat.Gandeste-te ca China poate trimite 400 milioane de chinezi,dupa virgula miliardului,lejer in restul tarilor lumii
  6.Uigurii atat de cainati de Occident sunt terorist musulmani,o spune Pakistanul cu care se invecineza uigurii traiesc din trafic de frontiera ,contrabanda,nu vor sa munceasca in fabrici dupa modelul chinez
  Daca isi mai face cineva pomana sa va deschida ochii,cum o face dom profesor in geopolitica,merita macar respectat, ca nu cunosteti

 60. @Cunoscator: Nu bate cimpii. Daca intr-adevar cunosti ceva sigur, spune-o clar si fara echivoc. Altminteri, sint doar aiureli de chibit la o miuta pe maidan.

 61. @costi: in China predau mai multi universitari occidentali decat ai tu fire de par in cap,unii predau si ies la pensie din posturile respective In rest cu cine sa se incurce, cu smecherasi care emigreazaa doar sa curete canale?
  Nici Japonia nu primeste imigranti si e o tara super occidentala 100%
  SUA,Australia.NZ si Canada primesc oficial ,sunt tari de imigratie, asa au aparut pe lume,fraiere

  @Charlie:caldura iti cauzeaza iti ridica tensiunea si o dai pe latrat
  Spunea o data Ciu En Lai(destept om) intrebat ce crede de revolutia franceza ,la aproape 200 de ani:”e prematur sa ne pronuntam”:))
  Dar tu,care o tii cu Revolutia Bolsevica si nu te lasi,ca gaia matu..e clar ca judeci prematur

 62. @Yoram Arad: Ce legatura are polologhia ta, in care amesteci mere cu pere si uiguri, cu puterea navala a Chinei fata de cea a SUA, subiect in care am intervenit si eu? Si pentru Pacific este util a avea propulsie nucleara, ca doar Pacificul nu e Marea Neagra.

 63. Cred ca, UNII mai destepti din SEMNIFICATIVII din Romania,
  s-au SI GANDIT sa amorseze din vreme niste contacte deschideri cu CHINA, in virtutea AMINTIRILOR de prin 1964 …

  Ca din ASHTIA Doi Zmei GLOBALI, SUA si TUSIA nu ne iubeste nici unul …
  DACA Unchiul Sam ne-ar iubi, ar fi cel mai bine !

  Dar, NU o face !
  Altfel NU am fi in situatia asta,de 33 de ani.

  POATE sa o faca, daca Rusia iese intarita din conflictul SUA- RUSIA, in desfășurare si ATUNCI va avea nevoie AICI de un Stat SOLID din toate punctele de vedere.

  Pana ACUM ne-a FXXXT SI RASFXXxt …
  Deci, incepeti Manevrele de APROCHE de China, DIN TIMP.

  Precis vor afla TOTI si atunci se va schimba oaresicum treaba …

 64. Noua CLONA securistoida AGENT SOVIETIC si chinez de INFLUENTA lansata de Alatrinei, tot cu „nene”-n bot, „Codrutz” e macar sincer
  si-a ales un pseudonim specific in Padure!!! Toate trimiterile mele la evenimente istorice din secolul XX REDAU REALITATEA pe care PROFI o mistifica!!! Realitatea ca secolul XX a fost al IDEOLOGIEI GANOCIDULUI MARXIST/BOLSEVIC/NAZIST!!! Faptul ca PROFI isi calca in picioare bruma de notorietate acumulata in timp, fusese puternic sustinuta propagandistic, dar se desumflase precum comunismul, pentru a rastalmaci ce a insemnat bolsevismul sec XX e o tragedie personala…Cum putea proslavi MILENIUL Chinei daca enumera aici CRIMELE MAOIST-TZI OHM PHING iste? Sau daca recunostea ce stie, FURTUL aproape SECULAR de TEHNOLOGII OCCIDENTALE? Dar daca recunostea altceva ce stie precis, ADEVARATUL ROL AL „GLOBALIZARII”, TRANSFERUL OFICIAL DE TEHNOLOGIE catre China BOLSEVICA? Cu KiSS Inger-ul MORTII care E CEL MAI VECHI COMINTERNIST IN VIATA se cunoaste personal si se apreciaza din tineretea „revolutionara”…Fanatismul va impiedica sa recunoasteti legatura intrinseca dintre prestatiile lui KiSS Inger-ul MORTII pana-n 1975 cand A LEGALIZAT GRANITELE stabilite ideologic arbitrar de Stalin si 2022 cand si-a TRADAT OPERA „legitimand” AGRESIUNEA CU CARACTER DE TERORISM INTERNATIONAL asupra STATULUI SUVERAN Ucraina!!!

 65. Vroiam sa intervin in inclestarea lui Anonim cu pretorienii lui Alatrinei, seful Garzii de corp a Maresalului din Padurea Faget, dar cand i-am citit TRASNAIA cu „sistemul politic inchis al Chinei” m-am lasat pagubas…Ce-l determina pe Anonim sa recurga la o asa formulare care CALCA IN PICIOARE realitatea ca SISTEMUL POLITIC al Chinei BOLSEVICE, e un SISTEM BOLSEVIC care DOAR TEMPORAR aplica tipul de ECONOMIE ETATIZATA cu tipul de economie capitalista, tipul NEP introdus de Lenin pentru salvarea Rusiei SOVIETICE /BOLSEVICE? Anonim confunda sistemul politic bolsevic cu PARTID COMUNIST UNIC cu sistemul economic de tip NEP care se afla SUB CONTROL STRICT DE PARTID BOLSEVIC!!! Mai mult, BANCILE SUNT CONTROLATE de STATUL BOLSEVIC, iar „marii capitalisti” provin dintre OFITERII ACOPERITI din Partid/Securitate/Armata!!! Semanand aproape identic cu situatia din URSS-Rasputin si Romania lui Ilici GENOCID si a gemenilor sai care i-au urmat!!! Sunt sigur ca nu o sa-mi raspunda sau o sa ma injure precum o face justinianus alias nicu olahus din HAITA hemo roida a Cpt core…

 66. „secolul XX a fost al URSS si al IDEOLOGIEI GENOCIDULUI”

  URSS a batut ideologii genocidului nazist, deci, nu e SI acolo, este SAU. Tocmai tu, un autodeclarat semit, sa faci asa greseli ? Vezi ca romanii spera sa aduca la carma plutei de pe Bistrita exact pe aia de care ar trebui sa te temi. Parerea mea este ca tu n-ai vreo legatura cu nazariteanu sacrificat, nici ca sange si nici ca crez. Tu primesti ce sa postezi pe biletele pe care, apoi, trebuie sa le inghiti. Esti Mascota Ipocriziei !

 67. nu-și dă seama că se dă de gol, că portavioanele definesc exclusiv agresorii? China, ca și Rusia nu au nevoie de portavioane, decât pt. a le scoate ricanilor din cap că ar fi ceea ce nu sunt si nici macar atunci. Iar magaoaiele au ajuns cele mai ușoare ținte, la o adică.

 68. Prost-tracul Tica-los tomlin e revoltat ca l-am sarit la numaratoarea AGENTILOR SOVIETICI IREDENTISTI…Fiind o creatura mediocra
  si rastalmacitoare a redat ciuntita formularea: „secolul XX a fost al URSS si al IDEOLOGIEI marxist/bolsevic/naziste…” care NU SEPARA URSS de PROPRIA IDEOLOGIE!!! Am obosit sa le repet prost-tracilor Securitatii care, culmea, se dau „istorici”, cel mai clar exemplu fiind BEST ia Anonim-a Justinianus/nicu olahus, ca ANTISEMITISMUL MONDIAL ca IDEOLOGIE atat teoretic, cat si practic ca PARTIDE au creat NARODNICII Iorga si AC Cuza, fiind TATICII teroristului bolsevic Zelensky seful Garzii de Fier! In privinta lui Hitler in afara detaliilor prezentate de mine repetat privind PARTICIPAREA DOCUMENTATA la REVOLUTIA BOLSEVICA de la München si COLABORAREA ULTERIOARA cu Feldmaresalii Hindengurg si Ludendorff, creaturile lui Lenin care AU FINANTAT LOVITURILE DE STAT din februarie si octombrie 1917, a colaborat cu Comintern-GRU prin AGENTII celor doi din Reichswehr-ul „republicii de la Weimar”, iar COMINTERNISTUL Heidegger i-a servit ca IDEOLOG, redactandu-i ZUGRAVULUI si PICTORULUI RATAT Hitler REDACTAREA „Mein Kampf”!
  Despre AMANTELE COLSEVICE ale lui Heidegger am facut deasemenea referirile necesare DOCUMENTATE STORIC!!! Care e mai Tica-los? Anonim cu „sistemul politic inchis al Chinei” BOLSEVICE si cu URA lui VISCERALA fatza de mine pentru ca i-am rasturnat lumea
  comunista care l-a malformat moral si caracterial sau Tica-losul tomlin/rene etc etc? Daca era OM si nu FIARA comunmista turbata trebuia sa se plece MACAR in fatza argumentelor mele referitoare la Paktul Hitler-Stalin ce a declansat AL DOILEA MACEL BOLSEVIC mondial cu consecinta SACRIFICARII CATORVA SUTE DE MILIARDE de OAMENI TINERI, BATRANI, FEMAI, COPII de toate RASELE si ETNIILE si cu DISTRUGEREA Europei, Nordului Africii si a Asiei!!! DISTRUGEREA SOCIETATII TRADITIONALE!!!

 69. Yoram Arad Cum Rusia si Putin si-au peierdut din importanta,hoo ridici in slavi China.Tu iti citesti gandurile inainte sa le insiri aici?Iti dai seama,China ,centrul universului.Deocamdata nimeni nu asculta muzica chineza.Din contra,chinezii fredoneaza Bob Dylan.Se uita la filme americane si vorbesc in engleza.Despre ce naiba vorbesti tu ?

 70. https://www.npr.org/2021/06/28/1010832606/road-deal-with-china-is-blamed-for-catapulting-montenegro-into-historic-debt
  PODGORICA, Muntenegru — Secțiunea de autostradă care amenință să paralizeze economia Muntenegrului începe la poalele capitalei Podgorica, unde schelele aliniază o autostradă cu mai multe benzi închise publicului. Autostrada se termină, deocamdată, în terenul muntos îndepărtat de la est de oraș.
  Compania de stat chineză nu a terminat încă construcția, așa că mașinile folosesc vechiul drum de sub ea. Nici autostrada nu a fost plătită încă. Prima tranșă a împrumutului de 1 miliard de dolari de la o bancă de stat chineză este scadentă în iulie și nu este clar dacă Muntenegru, a cărui datorie a urcat la peste 100% din produsul său intern brut datorită acestui proiect, își va putea permite. Mai rău, spune fostul ministru al Justiției din țară Drăgan Soc, odată finalizat, drumul oricum nu va duce nicăieri. „Facem o glumă: este o autostradă de la nimic la nimic”, spune el.

 71. @Domne, ăsta cu portavioanele:

  De gol, iti dai tu ignoranta. Portavioane sau portelicoptere au si alte tari, nu numai China si Rusia, despre care tu, in ignornata ta de mancurt, spui ca le-ar avea de nevoie, ca sa arate Americii ce grozave sint ele. Portavioane sau portelicoptere au si Franta, Spania, Italia, Japonia. Portavioane sau portelicoptere au si tari la care nu te-ai gindi, cum e Tailanda, Turcia sau Brazilia. Portavioane au avut si Argentina si Olanda. Portavioane are in vedere si Coreea de Sud.

  Portavioanele nu sint nici pe departe tinte usor de lovit, asa cum spui tu in virtutea aceleiasi ignorante. Portavioanele actioneaza in cadrul unor formatii ample, grup de lupta sau grup operativ, care cuprinde o multitudine de nave, destinate a asigura apararea antiaeriana si antisubmarina.

  Gazetele de perete din Republica Moldoveneasca Nistreana sau Autonomia Gagauza nu sint de ajutor in acest caz.

 72. @Yoram (Haram): Pur si simplu, vorbesti prostii. Specialisti occidentali care sa lucreze ca angajati ai unor firme chineze, fie acestea si universitati, nu exista in proportia pe care o dai tu. Nu exclud insa exceptiile, China fiind o tara imensa. Nu am vazut niciodata un nume strain in vreun articol cu autori apartinind unei organizatii chineze, nu in domeniul meu. Acestia pot fi profesori itineranti (vizitatori), eventual colaboratori ocazionali dar nu din personalul acelor organizatii chineze. China nu poate plati intern salarii occidentale. Mai mult de atit, si esential, este faptul ca un om deprins cu libertatea nu o va schimba pe regimul de cazarma al vietii din China. A face turism in China este una, a trai in China, ca simplu cetatean nu ca angajat al unei firme straine care activeaza in China, este cu totul altceva. Incearca si te vei convinge.

 73. Profesorul Marga se pripeste atunci cind numeste secolul 21 Secolul Chinei, dupa trecerea a nici macar un sfert din acesta.

  Prosperitatea Chinei s-a bazat pe complementaritatea cu Vestul. Daca insa va opta pentru un curs de coliziune, rezultatul nu va mai fi acelasi. China o stie prea bine, de unde si prudenta ei in relatiile internationale.

 74. România … A FOST … REGALA doar intre 1881-19487. Colonie germanica a unor regi STRAINI … UZURPATORI si NEPAMANTENI/teutoni.
  România … A FOST … a BASILEILOR GETO-DACICI antici cei ALESI in mod AGNATIC/dintre cei PAMANTENI si in mod MERITOCRATIC (49 de mentiuni in DOCUMENTELE cele ISTORICE europene dintre 550 BC – 1200 AD).
  România … A FOST … a PRINCIPILOR si DUCILOR/dupa nume ROMAN (300-1300 AD) si a DOMNILOR si DOMNITORILOR/dupa nume ROMANIC si BIZANTIN (intre 1310 AD si 1881), a celor ALESI in mod AGNATIC/dintre cei PAMANTENI si in mod MERITOCRATIC.

  Deci … in ISTORIA noastra … numele de regi si monarhii … a fost folosit DOAR in EPOCA de TRISTA AMINTIRE a epocii de RealPolitik COLONIALIST de tip germanic (a lui Bismarck/post 1866) dintre 1881-1947.

 75. Cum mai mistifica si falsifica unii istoria acestor taramuri ORIGINARE, ORIGINALE, UNICE si UNITARE Românesti …
  România … A FOST de tip REGALA doar intre 1881-19487. O colonie monarhica si ereditara germanica a unor regi STRAINI ca NEAM … UZURPATORI si NEPAMANTENI/teutoni.
  România … A FOST … a BASILEILOR GETO-DACICI antici cei ALESI in mod AGNATIC/dintre cei PAMANTENI si in mod MERITOCRATIC (cf. mentionarilor din DOCUMENTELE cele ISTORICE europene dintre 550 BC – 1200 AD).
  România … A FOST … a PRINCIPILOR si DUCILOR/dupa nume ROMAN/ROMANIC si BIZANTIN (300-1300 AD) si a DOMNILOR si DOMNITORILOR/dupa nume UNIC ROMANIC/ROMÂNESC (intre 1310 AD si 1881), a celor ALESI in mod AGNATIC/dintre cei PAMANTENI si in mod MERITOCRATIC.

  Deci … in ISTORIA noastra … numele de regi si monarhii ereditare … a fost folosit DOAR in EPOCA de TRISTA AMINTIRE a epocii de RealPolitik COLONIALIST de tip germanic (a lui Bismarck/post 1866) dintre 1881-1947.

 76. Articolul este in tonul obisnuit ! Insa , multe dintre comentarii sunt remarcabile , aduc cistig site-lui Conti , si cititorilor !

 77. ANTISEMITUL doru popescu FARA Dumnezeu si FARA PATRIE/APATRID UCRAINEAN BOLSEVIZAT a iesit din coma si fugutza la dejectat URA FATZA DE ROMANIA GENERICA REGALA-VOIEVODALA-REGALA!!!Istoria MILENARA a Romaniei GENERICE/ROMANIA MARE o dovedeste cu prisosinta,
  dar pentru rastalmacitorii/mistificatorii Partidului-Sekuku realitatea istorica nu conteaza…Romania a fost regala-voievodala-
  regala pana in 1945 cand CRIMINALUL BOLSEVIC CONTRA UMANITATII Stalin a instaurat „republici bolsevic-cominterniste”!!! Lenin a dinamitat 5 (CINCI) IMPERII, lui Stalin ramanandu-i REGATELE, printre care si REGATUL ROMANIEI GENERICE MILENARE!!! Macacu poate sta si-n cap, ca inainte de coborarea din baobab, NU O SA POATA STERGE ACEASTA REALITATE!!!

 78. Si la toate aceste mari realizari ale Chinei noi cum raspundem? De la relatiile cordiale de prietenie si de sprijin al Chinei pentru Romania in momente cruciale din secolul trecut, noi am resetat totul, pentru guvernantii nostri China nu mai prezinta interes, trebuie sa ne distantam de ea pentru ca asa ne cere aliatul nostru strategic.China s-a oferit sa ne finanteze cele doua grupuri noi de la centrala atomo-electrica dar am refuzat acceptand propunerea SUA de finantare. Ce s-a intamplat, nici pana astazi SUA nu a investit in centrala de la Cernavoda. In schimb ne-a oferit un alt tip de centrala atomo-electrica, un model minuscul de centrala,care tehnic nu a fost testata si,in mod sigur, va fi neficienta.Dar americanii aveau nevoie sa o testeze si, evident, nu pe banii lor , ci ai altora.

 79. @Ionita I.: Intr-adevar, China a fost singura mare putere care a respectat Romania, dupa aranjamentle convenite la Malta. Se impunea deci din partea Romaniei o politica mult mai inteleapta.

 80. Un nou eseu, o nouă dezamăgire. Domnul Marga oscilează ca frunza pe apă între statele suverane şi echilibrul supraputerilor. (Care or fi alea???) Între badea Ion şi badea John, între badea Smith şi badea Jean, între badea xi şi badea Ți, între Marx şi Habermans, între Platon şi Kant dar se fereşte „abil” de Iisus şi Budda. Până la un puct, e de înțeles. Nu cred că vrea să manipuleze căci nu are puterea necesară dar faptul că lasă impresia că şi-ar dori, poate fi suficient. Probabil nu acesta este motivul pentru care nu este supus „evaluărilor” în sondajele de opinie în vederea identificării unui potențial preşedente al țării; acolo, mijloacele, sursele şi resursele sunt mult diferite dar scopul nu diferă în mod absolut. În „numele” respective se investesc bani, oameni, resurse, proiecte, programe, etc. Deci nu se poate să iasă altcineva decât cel sau cea „care trebuie”. Nimeni nu vrea să investească într-un „produs prost.” Andrei Marga este un nume dar nu e suficient pentru a crea plus- valoare sau profit. Probabil din acest motiv încearcă atât de des a se reinventa. Cum „investițiile” trebuie să aducă profit, cu părere de rău, Dl. Marga nu pare în aceste vremuri” acel produs de succes la care „piața” a tot sperat. Cu o viziune neabgradată precum cea pe care o tot prezintă cu hărnicie şi devotament în ultimul timp, eşecul este garantat. O parte din crititile ce i-au fost aduse inclusiv pe acest forum în ultimul timp, l-au făcut mai combativ dar nu şi mai eficient. Spre exemplu: „Ordinea lumii în secolul Chinei” nu este cumva utopică încă din titlu? La ce bun sau la ce folos „atâta efort academic şi meritocratic”?

 81. Articol în nota obișnuită, doct, impecabil și actual. Dar vin, la comandă, puricii. Nu ar fi cazul să vă uitați la propria nevolnicie, ioan, escu și alte creaturi? Lăsați voi autorii, căci nu de la voi au de învățat ceva. Și nu dau examen cu voi. Poate observa oricine că nu puteți contrazice cu o virgulă formidabilul articol despre secolul Chinei, dar semnați și voi condica. Totuși, vă plătește să stați sub articole pe care nu le înțelegeți și prin cotloane murdare? Disgrațios, băieți de pripas. mai bine luați aer curat și puneți-vă pe citit. Măcar 1% din cât citesc autorii.

 82. Seful Garzii, pretoriene, Alatrinei iese din nou IN decor, in loc sa iasa DIN decor, de data asta cu „virgula necontrazisa”, in trecut cu „subsolurile” unde-si face veacul…Acum e PROFI de Iasi, dar cu aceeasi marsavie il ataca pe „…escu” care a incercat iluzoriu sa formuleze critici elegante, asa cum ii administram eu lui PROFI cu un deceniu in urma si a fost clonat Alatrinei!!!
  Eleganta lui „…escu” exprimata si prin „aprecierile” insotitoare sunt inutile pentru ca alatrinezii nu pot fi pacaliti, ei nu admit niciun fel de critica!!! In generozitatea sa „…escu” i-a acordat prezumtia de nevinovatie cuiva care e inglodat pana peste cap in rastalmaciri cu caracter propagandistic nu numai in privinta Chinei BOLSEVICE!!! Toti cei care continua a considera
  China BOLSEVICA drept „prietena traditionala a Romaniei”, precum ceausistul ordin nar Anonim, mistifica REALITATEA ca „prietenia”
  a fost parte din DIVERSIUNEA „dizidentei” celor doua state BOLSEVICE!!! COMINTERNISTUL cu acte istorice Mao, prietenul omologului COMINTERNIST tot cu acte istorice Ceausescu!? „Prietenia” dintre Mao care tocmai ASASINA ALTE MILIOANE de chinezi in „revolutia culturala” ca sa atinga MILIARDUL, IN NUMELE BOLSEVISMULUI MARXIST-LENINIST si Ceausescu ASASINUL TZARANIME ROMANE sub acelasi stindard!!! Ceausistul Anonim ia de buna, astfel, adica cu FLITUL „prieteniei si ajutorului ‘neprecupetit”, DIVERSIUNEA ordinara din 1968!!! Vezi Doamne, in 1968 URSS nu ne-a INVADAT, precum a invadat Ceho-Slovacia „datorita Chinei BOLSEVICE” care ne-a stat de-a… stanga „nationalista”!? Cum ar veni si Mao a fost „nationalist”!?

 83. Șoricei de zgîriat plachiuri la o concepție elaborată cu cultură și răspundere, bieți escu charlie ioan și compania de pontat munca la subsol! Mergeți la citit, că dați în șuștar și este păcat să ne pierdem timpul cu voi. Habar nu aveți de un adevăr străvechi, că atunci când este vorba de concepție sau sistem se pot face observații dacă știi sistemul și ai ceva de spus. Voi nu stăpîniți decît ce s-a trimis demult la coș. Altfel, musculițe pe spinarea unui elefant. Cam acolo sunteți, șoricei!

 84. Analfabet din Iasi, unicul neuron din dotare nu ti-a permis sa emiti o unica idee personala pe tema China BOLSEVICA preamarita de PROFI intr-un mod dizgratios de partizan si din acest motiv numele tau e Alatrinei…O vreme am sperat ca si cel mai fanatic OM NOU ceausist poate ceda argumentelor ineluctabile, respectiv logicii…De exemplu, conform ceausistului rigid Anonim Ceho- Slovacia ar fi fost invadata de armatele Pactului de la Varsovia=Comintern pentru ca nu le-a fost „prietena” China BOLSEVICA a CRIMINALULUI CONTRA UMANITATII Mao COMINTERNISTUL clonat de Lenin si preluat de Stalin…China BOLSEVICA actuala e o REMINISCENTA hidoasa a secolului XX al IDEOLOGIEI GENOCIDULUI, cu tot tacamul de tip GULAG, ASASINATE POLITICE OFICIALE, cu PEDEAPSA CAPITALA,
  cu CONTROLUL TOTAL AL SOCIETATII PE TOATE PLANURILE, cu CENZURAREA si LICHIDAREA oricarei OPOZITII!!! E monstruos sa numesti „secolul Chinei” o asemenea evolutie care sfideaza civilizatia umana…

 85. Profesor de Iasi … Tataie prof. —- musculite , purici , soricei , elefanti , suptsoluri , plachiuri … asta este vocabularul tau , atita poti ? chiar ai fost prof. la viata ta ? dovedeste !

 86. @marin: iti vine manusa la o masina de cusut intr-o fabrica chineza,dar nu-ti mai place munca mai militiane, mai, numai sa injuri pe unul sau altul,ca esti in democratie
  Oi ai?
  Porc?
  Gaini?
  Banuiam ca nu.puturos mic si captiv,nimic nu se prinde de tine

 87. Șoricei poate e greșit, fiind vorba de nevinovați. Or gelu, charlie și măștile lor sunt altceva. Dar domnul Profesor de Iași are dreptate – șobolani este însă mai exact. Cine stă prin murdării ca să murdărească? Înțelegem că este slujba zilnică, să nu lase oamenii să citească cu mintea lor. Charlie, gelu etc. au ochelarii aprobați de la popotă. Ferească Dumnezeu să-ți dea prin cap ce debitează iresponsabil aceștia. Ar fi semn de boală. Secolul Chinei, doar se vede bine și din articol, este formula lui Kissinger, Theo Sommer și a multor altora care iau decizii la berlin, washington, paris și în alte locuri.Dacă șobolănuții ar citi, nici n-a avea nevoie de altceva. Ignoranți pe șleau, se agață și ei de ce apucă și mint la fiecare cuvînt. Doar trebuie să raporteze ceva seara popotei.

 88. Axon se pare ca ai o problema cu mine, personal. Vad ca te-am atins in interesele esciene de grup haha!

 89. „Profesorul Marga se pripeste atunci cind numeste secolul 21 Secolul Chinei”

  Anonimule venetian, profu „stie tot” poate spune ce vrea el, oricum, cand se vor verifica prezicerile sale de „numerolog”, el va fi oale si ulcele alaturi de margatii sai pe care i-ai trezit din atipire. Pune-l la treaba pe asistentul platit de la buget sa-l slujeasca pe prof, sa-i creeze un mare anturaj de admiratori, intamplator 12+1, adica cat un cuib. Nu degeaba il curteaza hauristii sa le fie candidat. Din pacate, pentru ei, coldeanu a pastrat angajamentul olograf facut la recrutare, iar profu a inteles sa se joace la scara lui. Hai, poate i-am trezit pe bosorogii astia.

 90. Simplu prost ce profită de anonimat spre a-și debita inepțiile, acest Tomlin, acum je suis pas Charlie. La un articol excepțional poate și psihopatul coldeabăsist să încropească ce nu pricepe.Nu-și pierd oamenii timpul cu el, căci s-ar vedea bine impostorul. Oricum,cu un prost care nu știe decît să-și repete minciunile, nici Dumnezeu nu reușește. Nu e nici o olografie decât într-un cap bolnav, care ignoră că, din scrisorile sau scrierile unei personalități, și neosecuriști ca el smulg ce vor și mint. O spun negru pe alb generali sri, care i-au creat pe tomlini, că măsluiesc orice. Să-i lăsăm însă în seama medicilor, căci nu au putut clinti o iotă din articole. Secolul Chinei este formulă internațională, bieți ignoranți! Mai important este faptul că ceea ce a gândit și decis domnul Marga este, har Domnului, în documente. Între multe altele, domnul Marga a încheiat primul capitol al negocierilor de aderare la UE. E fost primul care a adus o universitate, UBB, la nivel internațional după 1989. Domnul Marga, rector și ministru, a decis pentru tineri mai multe oportunități decât încape în minți de floriancoldiști.Citiți volumul Anii reformei 1997-2000 și vă dumiriți. Domnul Marga a dat o filosofie proprie, pentru care a fost internațional premiat. Candidatură la ceva? Ar fi cel mai cultivat și priceput, dar nu știu să-l intereseze. Liber de funcții poate lucra mai bine la opera filosofică.Bineînțeles că unul ca tine, care și laudă că nu citește, e doar ignorant, biet tomlin. La tine e mai mult, boală – schizo.Ia legătura cu medicul, e mai bine.

 91. Domnilor ,adevarul ese ca nu stim daca sec.21 este secolul Chinei sau al cui va fi!
  sa speram ca va fi al vietii, pasnic si in pace!
  fie ca succesele Chinei sa fie ale tuturor,
  ea, cu intelepciunea ei milenara, extrasa dintr-o istorie zbuciumata si ajunsa acum la un fel de apogeu sa fie un factor de echilibru atit in Asia cat si in Europa.
  Are un cuvint de spus, fie ca ne place sau nu ridicarea oricarui imperiu facut prin putere demografica ,productie ,militara si statut politic.Cel putin pina acum a dovedit ratiune si echilibru.
  Sa fie pace pe Pamintul acesta pe care il credem al Tuturor!

 92. Omul este o fiinta militara, razboiul este ratiunea existentei sale ! In orice secol, nationalistii se vor lupta cu imperialistii pana moartea ii va separa. Stati ca pelicanii si inghititi galusca-ca armele nucleare au fost facute pentru descurajare. Degeaba v-au demonstrat americanii, primii care le-au folosit, ca ele sunt facut sa omoare cat mai multi, in cat mai mult timp, adica la EXTERMINARE. Continuati, pentru ca o meritati !

 93. Corect, Ileana. Numai că anticiparea „secolul Chinei” au răspândit-o oameni cunoscători, implicați în cooperarea cu China – americani mulți (Kissinger, Paulson etc.), germani (Schmidt, Kohl, Sommer etc.), francezi, italieni etc. Nu-i vorba de înțelegeri vulgare ale evoluției Chinei, cum se văd mai sus, ci de analize făcute de cultivați și cu cap, luînd în seamă datele. Andrei Marga are meritul că a ajuns să cunoască SUA, Germania și China, a cercetat la fața locului și a scris. Cartea lui, China ca supraputere (2021), este foarte bună aducere la zi – ca istorie și ca date. Lucrurile ar trebui judecate avînd toate datele. Ar mai trebui și citit, că de scos din pix este plin.Altfel e vorbărie de inși ce se bagă și ei.

 94. Profesorul Stie Tot nu poate sa respire daca nu este pompat prin dos de catre un margat ? Orice om e liber sa aiba parerile lui, doar margati imprumuta, ca nu pot avea.

 95. Orice om se bagă în discuție cînd știe ceva și este capabil să discute. Altfel e un simplu scobitor pe la subsoluri, care se ia de plachiuri și minte cum suflă. Nu observi, bade tomlin și sosiile, că te depășește orice subiect? Aici subiectul ordinii lumii, în care te pricepi ca musca la șah. Nu vezi că nicicum nu te iau în seamă cei de care te legi? Cine oare ia în seamă păzitori vulgari de cauze putrede? Cine dă atenție unor biete unelte trimise prin subteran? Eventual îți mai spun adevăruri despre schizofrenia ce te face să te pierzi în vorbe goale și să te hrănești cu ele. De dimineață pînă seara păzești articolele, nu ești niciodată la obiect, habar nu ai de subiecte, minți continuu, te bagi cu atacuri primitive la persoane. Și, bineînțeles, aperi coldeabăsimul. Că udrea v-a lăsat orfani.

 96. @chelner constant > daca eram ca tine, semnam „Horia” sau „Muresan Andrei”, asa, fiind olografe, notele se contesta doar prin expertiza, nu cu gura, cum faci tu. Varsta dauneaza grav sanatatii !

 97. La obiect observațiile Cititorului constant de mai sus. În lumea minciunilor pesemne că ți-e bine, schizofren Tomlin. Vezi că aici e la comentariile unui articol foarte exact și plin de învățăminte despre ordinea lumii în secolul de acum.Schizofren bine dacă tot la fantomele din capu-ți grăiești. Se vede că tot vrei să discuți cu cineva care nu te ia în seamă și atunci vorbești la pereți. Fii liniștit, oamenii se ocupă de lucruri infinit importante și nu-și pierde nimeni vremea cu contestat ceva. Olografele sunt ale tale și alor tăi. Mîna voastră, celor de la școala coldeaudreabăsescu. Digerare bună, asta vă e hrana!

 98. Bine spun cei care zic că se tîrîie prin subterane trepăduși ce fac ca această țară să nu se poată normaliza. De asta am plecat și pleacă oamenii din țară! Unde se mai trăiește din delațiuni neosecuriste ca Tomlin? Unde obsesia conduce minți de proști la a debita ce trece prin cugetul lor sărac? Inclusiv pentru a compromite ziarul pe la subsolul căruia scribălesc și fug.În alte țări, și fără cultură și fără curățenie nu merge, trepădușilor! Văd că revine fixația cu vîrsta oamenilor. Vorba lui Tudor Arghezi: România are nevoie de oameni în vîrstă viguroși, nu de tineri senili. Dar dacă nu vă place vîrsta faceți ceva cu cea proprie.Sunt tehnici cunoscute.

 99. Tibi, tu esti avocatul ala care scria pe aici ca nu trebuie bagate in seama Hotararile Judecatoresti Definitive si Irevocabile ? Batranetea dauneaza grav sanatatii !

 100. DACIENE , Romania are nevoie de tineri vigurosi , nu de batrini senili !!! Tudor Arghezi , nu a spus niciodata prostiile cu care defilezi tu ! ps . Iar TOMLIN , va surclaseaza la toate capitolele , inteligenta , talent la scris , umor !

 101. În loc să se discute un articol de valoare aproape istorică, trebe să ne ocupăm de psihopați. Da, hotărârile judecătorești le-a lămurit deunăzi din nou colegul tău Rog, Tomline. Nu se ia nimeni la întrecere în inepții. Ar fi infantil, precum mintea ta rătăcită. Oamenii au și onoare, iar întrecerile oamenilor cu cap se fac în alte locuri. Pesemne că ți-e rușine de inepțiile-ți oră de oră și surclasezi la semnături pe măsura bolii – baba cloanța, je suis pas charlie etc.Mai surclasezi la neosecurism -coldeabăsismul fiindu-ți vădit părintele. Surclasezi și la psihopatie. Dacă iei manualele de psihiatrie, poți să te regăsești singur la schofrenie: incapacitatea de a discuta vreun subiect, savurarea prostiilor proprii, ascunderea nimicniciei sub „autorități”, căutarea de țapi ispășitori pentru propria mizerie, minciuna ca hrană etc. Îți pot da, ca medic care te știu bine, detalii. Cam aici ai ajuns. Pacient sigur.

 102. Pentrucă s-a făcut referire la „numele meu”, revin cu câteva precizări:
  – Presupunând că analizele Domnului Marga ar fi corecte şi nu profetice, nu cred că are „autoritatea morală” de a lansa ori susține în spațiul public concepte de genul, „Secolul Chinei”. Este ca şi cum, în urmă cu o sută de ani, un mare intelectual, gânditor sau filozof al acelor vremuri ar fi ridicat osanale Imperiului Țarist.
  – Observ că unii comentatori se îndoiesc de faptul că cei care semnează sub „titulatura anonimă de profesor”, sunt ori au fost profesori. Eu nu mă îndoiesc deloc şi am să explic în câteva cuvinte de ce: Dintre toate profesiile, profesorii şi-au dezvoltat obişnuința sau „instinctul” de a fi „profesorali,” de a contrazice pe oricine, de a nu da dreptate sau crezare nimănui, de a-şi trata semenii şi chiar apropiații ca pe proprii elevi sau studenți, întotdeauna nepregătiți sau, în orice caz, mai puțin pregătiți decât ei. El, profesorul, ştie tot, ştie mai mult şi mai bine decât toți. Cineva spunea că profesionistul este cel care se sacrifică pentru semeni în timp ce „amatorul” se sacrifică pentru sine iar eu nu cunosc „profesori în viață” care să se fi sacrificat pentru binele elevilor sau studenților săi. Suntem deja conduşi de un profesor care nu acceptă că există şi „elevi” capabili a-l contrazice aşa că, de la înălțimea „catedrei sale”, dă lecții unei țări întregi. Mulți profesori pot fi aşi în teorie dar la fel de mulți cheamă electricianul când se arde becul sau sare siguranța la tablou. Între un profesor şi un profesionist, eu prefer profesionistul chiar dacă, aparent, se poate observa o oarecare contracție între termeni. Dacă suntem suficient de atenți la detalii, contradicțiile dispar şi putem înțelege diferența dintre ei. Asta nu pare a accepta Dl. Marga deşi, sunt convins că înțelege.

 103. Mediocru, …escu, de la fără minte! Citesc articolul, dar nu văd osanale, cum zici mata nestăpânind cuvintele. Articolul este argumentare impecabilă a unui fapt: avansarea de neoprit a Chinei. Domnul Marga nu e primul care o spune. Vezi …escule că e citat ziarisul celebru Theo Sommer, care știa mai bine ca tine China și lumea! Restul ce spui e enormitate. Aici nu e vorba de profeție, ci de diagnoză. Ce faci mata e profeție de ignorant care nu știe diferența dintre Rusia țaristă și China actuală. Te chinui să ridici ignoranța și ura primară la nivel de viziune. Nu ține, procedeul e demult la cimitir.

 104. @..escu:Va inselati aaupra celor ce se pretibd profesori. Nici continutul si nici limbajul a ceea ce scriu ei nu sint cele de profesori ci de scandalagii.

 105. Mediocru … escu, mediocru. Vă tot băgați în ce nu pricepeți, cu simple confuzii de cuvinte. Vorbești de osanale, dar nu citești articolul. Este impecabila, cultivata, firește, evaluare a urcării Chinei. „Secolul Chinei” au spus primele universitățile americane. Ziaristul Theo Sommer e citat în articol, dar nu citiți. Vorbești de profeții. Confunzi. Sunt doar diagnoze. Ți se vede sclavia față de clișee cînd compari Rusia cu China de acum. Propagandă ieftină, în loc să te cultivi. Vrei să creezi falsa impresie că discuți cu autorul. Nu se ocupă de propagandă. Iar acum, din golful Trieste, și mai puțin.

 106. dr.ioanid , esti tu doctor cum sunt aia de mai sus , profesori ! cu toate acestea , ti-ai facut o caracterizare medicala exacta … si tie si lor ! stiu ca nu intelegi ce spun comentatorii decenti , si nici nu cred ca te intereseaza ! tu ai ” linia ” bine stabilita !

 107. Nevoia nestăvilită de a contrazice sau a fi profesoral, arată că eşti atât de citit pe cât eşti de profesor. După cum vezi, chiar nu te contrazic şi nici nu spun că Dl Marga ar ridica ode cuiva. Acolo era vorba despre o comparație şi nu de vreo anume afirmație cu valoare de certitudine. Dacă, mai nou, profesorii fac „diagnoze”, atunci se explică de ce sunt mereu plini şi arhiplini de certitudini. Sper că ştii cum se numesc cei care au numai certitudini… Repet, eu nu te contrazic.

 108. O super analiză și ar fi și mai bună dacă ar avea curajul domn profesor să pună degetul pe adevărata rană:toată mizeria din lume(sărăcie, războaie, boli și ce mai vreți) și cosmos se datorează capitalismului -un sistem criminal în esența sa. Ceterum censeo capitalismul esse delendam!

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.