Fără Fotografie

„Brăţara” magiei albe şi gamela intelectualului

„Brăţara” este o „vestită” vrăjitoare din domeniul străvechi al Mogoşoaiei, cu un palat zvelt, cât al Brâncoveanului. Brâncoveanu l-a ridicat pentru că avea de unde: era domnul unei ţări pe care o chivernisea de mai bine de zece ani şi, ca dominium utile şi dominium eminens, nu plătea impozite şi nu prea dădea socoteală taxidarilor despre veniturile domeniilor sale. „Brăţara”, şi ea, cam la fel.

[…]

Fără Fotografie

Solidaritate poloneză şi solidaritate românească

Am descoperit în zilele din urmă cum poate fi trăită suferinţa cu discreţia unei adevărate eleganţe. Cum antagonismul politic, opiniile divergente s-au topit într-o solidaritate pe care numai o naţiune pe deplin conştientă de prezenţa ei în istorie o poate înfăptui. Am descoperit că Preşedintele lor obişnuia să negocieze pe platforma sloganului „totul sau nimic” pe când la noi „capul ce se pleacă sabia nu-l taie”.

[…]

Fără Fotografie

Comunismul românesc – cum a fost posibil?

Despre triumful marxismului în Europa de Est şi cucerirea României de către comunism au apărut tone de cărţi, dar nu ştim nimic despre natura umană care a prilejuit, a favorizat, a cultivat şi tânjeşte încă după învârtiţii istoriei, care au reuşit prin ideologia comunistă să trăiască pe spezele unui popor naiv şi manipulabil din cauza ignoranţei.

[…]

Fără Fotografie

Convingerile comuniste ale unor democraţi de azi (II)

Pentru mulţi cititori există credinţa că sistemul vechiului regim comunist îşi cerea tainul obedienţei pentru cei care se îndeletniceau cu scrisul. Că se punea o precondiţie de vămuire, sau convertire, a convingerilor pentru candidaţii la îndeletnicirea cu munca intelectuală. Nimic […]

Fără Fotografie

Executaţi fără judecată

Nu este o glumă sinistră. La Tribunalul Bucureşti apar zilnic astfel de executări silite în peste 200 de dosare, încălcându-se ceea ce dreptul roman defineşte prin „audiatur et altera pars”. Despre ce este vorba? Dacă aţi făcut un împrumut de […]

Fără Fotografie

Intelectualul valah şi feuda culturală

Mica vanitate, orgoliul rănit al intelectualului valah au avut un rol important în procesul răsturnării ierarhiilor sociale şi naşterii unui model obligatoriu de promovare a „valorilor” comuniste. Se ştie care au fost cele mai reprezentative personaje, al căror obicei de […]

Fără Fotografie

Convingerile comuniste ale unor democraţi de azi

Răsfoind revista studenţească “Convingeri Comuniste”, organ al Consiliului Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din Centrul Universitar Bucureşti, am avut surpriza să descopăr, alături de numele unor propagandişti şi scriitori politruci precum Gheorghe Niculescu Mizil, Ion Stratan, Petre Baranga, Traian T. Coşovei […]

Fără Fotografie

Dezvăluirea ca inutilitate

Dezvăluirea unei ilegalităţi de proporţii tinde să devină inutilă din perspectiva măsurilor imediate. Măsurile punitive sunt folosite asupra găinarilor, proxeneţilor de mici dimensiuni, asupra oamenilor simpli fără spate politic. Afacerea Stroussberg, afacerea Skoda, afacerea adopţiilor internaţionale, afacerea Ţigareta I şi […]

Fără Fotografie

Este România membră NATO?

Formal, România a stat chiar şi sub Ceauşescu bine cu politica externă. Eram singura ţară din Pactul de la Varşovia care aveam legături şi cu Israelul, şi cu ţările arabe, ca să nu mai pomenim de momentul culminant 1968.Dacă aceasta […]

Fără Fotografie

Mitocanii pioşi

Vom intra în săptămâna circului mediatic în care toată lumea politică precum şi aceea din zona afacerilor rarefiate vor trece mari credincioşi aruncând pomană plebei, pomană de moment, care nu rezolvă problemele profunde. Vom vedea mulţimea de pârlaci şi drângăleţi […]

Fără Fotografie

Mutatis Mutant(ibus)

Într-una dintre multele dezbateri publice despre cultura română patronate de un for ministeriabil, un cunoscut „filozof” contemporan, vădit sastisit de rezultate, a tras concluzia: „O nouă generaţie de mutanţi! Îi ajutăm şi pe ei cum i-am ajutat şi pe alţii?!”. […]

Fără Fotografie

România, o realitate semicolonială

Cum se trăieşte în România? Care sunt orizonturile de aşteptare ale unui medic după şase ani de şcoală şi alţi şase ani de rezidenţiat? Sau ale unui unui profesor, până trece de toate etapele gradelor didactice? Dar ale unui funcţionar […]

Fără Fotografie

Zeu de mahala

Am întâlnit zilele trecute un prieten de demult. Un prieten de care uitasem şi a cărui revedere m-a întristat, povestea lui întâi m-a dezgustat, pentru ca apoi să plonjez în revoltă.Intelectual rafinat, cu multe titluri publicate, cursuri universitare în desfăşurare, […]

Mai poate fi Bucureştiul „Micul Paris”?

Cu ediţia de astăzi, cotidianul.ro începe publicarea unor dosare de presă dedicate marilor subiecte şi cauze ale Românei. Dosarele noastre îşi propun un istoric al problemei, un inventar al punctelor-cheie, o sumă de date şi un şir de portrete ale […]

Fără Fotografie

Pigmeii în căutarea flăcării violete

Paranoia mediatică este în deplină desfăşurare, ţinută aşa, la cald, de pâlpâirile “flăcării violete”. Cineva cu siguranţă se distrează pe seama noastră. Ziarul “Gândul” mi-a cerut opinia în legătură cu posibile antecedente istorice locale, pe aceeaşi temă, însă opinia mea […]

Fără Fotografie

Mărgeluşa comasării

Când spaniolii lui Francisco Pizarro au debarcat cu arme şi bagaje în Imperiul Incaş, au oferit naivilor de acolo mărgeluşe de sticlă şi oglinjoare contra aur şi pietre preţioase.Incaşii „cumpărau” pe rupte mărgeluşe de sticlă şi oglinjoare – obiecte pe […]

Fără Fotografie

Criza: de ce nu ştim ce este?

– Crisa de la grecescul „crisis”: judecată – Discernământ de la grecescul „diacrisis”: răspuns dat unei situaţii de criză. Discernământul este o stare dramatică al cărei răspuns se obţine prin luptă, prin confruntare violentă. 1762 „Phase grave dans l’évolution des […]

Fără Fotografie

De ce nu progresează România?

Ca mulţi tineri entuziaşti, am crezut în revoluţia din 1989. Ştiam că poporul român are resurse extraordinare de manifestare intelectuală. Dar la puţin timp de la revoluţie s-a declanşat un bizar fenomen de stagnare, de stopare a renovării ţării din […]